google.com, pub-1373830308765288, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Anders Bekeken

Regeerakkoord Vertrouwen in de Toekomst: Klimaat- en Energieparagraaf by NVDE

Geschreven op 10-10-2017 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing Facebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail

De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) kijkt ernaar uit om samen met het nieuwe kabinet de energietransitie te versnellen. De klimaat- en energieparagraaf van het regeerakkoord Vertrouwen in de toekomst biedt hier enkele aanknopingspunten voor, maar ook zorgpunten.

Met de doelstelling van het kabinet van 49% CO2-reductie in 2030 kunnen we een grote stap maken richting de realisatie van een schone energievoorziening in 2050. Met 49% CO2-reductie in 2030 zitten we op de lijn naar 95% CO2-reductie in 2050. Dit biedt een goede basis, waarbij het voor het halen van de afspraken van het Klimaatakkoord van Parijs nodig is om dit CO2-doel te overtreffen. Het is daarom goed dat het kabinet inzet op 55% CO2-reductie in Europa. ‘Met het energieakkoord zijn we op een drafje gaan verduurzamen – met dit regeerakkoord moeten we gaan rennen – en voor Parijs is er een (langdurige) sprint nodig’, zegt Olof van der Gaag, directeur van NVDE.

shell-ad.jpgDe gekozen indicatieve toedeling van de CO2-reductie is opmerkelijk. Door de keuze om te focussen op CO2-reductie in de industrie, met name op CO2-afvang en -opslag (CCS), komt het aandeel duurzame energie in 2030 slechts beperkt hoger uit ten opzichte van het Energieakkoord in 2023. CCS is een technologie die ingezet wordt wanneer er geen andere optie is om te verduurzamen. Dat is in de industrie zeker niet het geval. NVDE heeft grote twijfels over de haalbaarheid van de genoemde 18 megaton emissiereductie door CCS in de industrie.

Nou die twijfels heb ik ook. Dat er voor CCS wordt gekozen in dit Regeerakkoord verbaast mij in het geheel niet. CCS is een mooi excuus om door te kunnen blijven gaan met het verbranden van fossiele brandstoffen. Al eerder deed toenmalig minister Jacqueline Cramer van alles en nog wat om CCS in Nederland mogelijk te maken. Heeft heel veel geld gekost en niets opgeleverd, behalve dan voor bedrijven als Shell, de NAM en de Gasunie.

Zie ook: CO2-opslag is geen alles-in-1-oplossing: Risico’s CCS Niet Nauwkeurig te Berekenen – CO2 Initiatief Noord-Nederland: Borg – Kabinet ziet CO2 afvang en opslag helemaal zitten en Barendrecht ziet het helemaal niet zitten – Hogedruk CO2-Pijpleiding onder Woonwijk Oosterheem en Station Bleizo Zoetermeer – CO2 Bombe: Bürgerinitiative ContraEndlager Fresh Air Festival – Alles over CO2 afvang en opslag op één website: co2afvangenopslag.nl  – NEAR CO2: Communicatie en participatie rond CO2 afvang en opslag (CCS) projecten – VROM opent Infopunt CO2-opslag in Barendrecht – Shell: communicatie overheid over CO2-opslag onvoldoende

Het geld dat er voor deze nieuwe plannen voor CCS wordt uitgetrokken kan veel beter worden besteed aan het opwekken van duurzame, hernieuwbare energie in Nederland of voor het heel snel sluiten van alle kolencentrales.

Duurzaam-2010De doorgroei van hernieuwbare energie weinig aandacht. De NVDE is van mening dat de stimuleringsregeling duurzame energie (SDE+) ingezet moet te worden voor het vergroten van het aandeel duurzame energie en niet om emissiereductie in het algemeen te stimuleren, zoals wordt voorgesteld in het Regeerakkoord. Beter is het om een separaat instrument in te richten voor emissiereductie anders dan via hernieuwbare energie. Bovendien dienen er voldoende middelen beschikbaar te blijven voor de doorgroei van hernieuwbare energie.

Helemaal eens met de NVDE. De reden dat er voor deze variant wordt gekozen, is ongetwijfeld geld. In de SDE+ subsidiepot zit veel geld en met dat geld kan het CCS plan worden gefinancierd. Niet dat dat ooit de bedoeling is geweest toen Nederlanders een extra heffing voor de kiezen kregen op de energieprijs. Toen werd gesteld: dat geld gaan we allemaal gebruiken om duurzame energie opwekking in Nederland te stimuleren.

De NVDE is blij met het streven naar een Klimaatwet, ooit een idee van Jesse Klaver en Diederik Samson. Het kabinet-in-wording kondigt tevens aan te willen werken aan een nieuw Klimaat- en Energieakkoord. Na het eerste Energieakkoord, waarin zo veel verschillende partijen zich wisten te verenigen, ziet de NVDE ernaar uit om samen met dit kabinet te werken aan een nieuw Energieakkoord. Dit betekent voor NVDE wel dat de omslag naar een schone economie voorop dient te staan. Het belang van een schone energievoorziening in 2050 mag niet uit het oog worden verloren met kortetermijnoplossingen. Zie: Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE): Een Volledig Hernieuwbare Energievoorziening – Hoe Nederland Een Klimaatwet Krijgt by Milieudefensie – Adviesraad Bepleit Klimaatwet: Rijk zonder CO2 naar een Duurzame Energievoorziening in 2050

Zie ook: Nederland krijgt nieuwe energie: 100% duurzame energie in 2050 – Het Jaar van de Duurzame Energie wordt Hernieuwbare Energie – International Year of Sustainable Energy for All: Duurzame Energie Voor Iedereen – Nieuwe Energie: Nederland na het Fossiele Tijdperk by Anne-Marie Rakhorst – Burgerinitiatief Nederland krijgt Nieuwe Energie: 100% Hernieuwbare Energie in 2050 –2050 – An Energetic Odyssey: 25.000 Mega Windmolens Goed Voor 1.200 TW op de Noordzee

Op enkele andere punten ziet NVDE positieve ontwikkelingen. De nadruk op fiscale vergroening, de kilometerbeprijzing voor vrachtverkeer en het beprijzen van CO2 zijn instrumenten die de verduurzaming kunnen bevorderen. Voor energiebesparing is NVDE van mening dat hier nog fors beleid nodig is, bij huur- en koopwoningen en ook in andere sectoren. Hier dienen voldoende middelen voor beschikbaar te zijn.

Het kabinet kondigt aan dat de kolencentrales uiterlijk in 2030 worden gesloten. NVDE pleit ervoor om met de twee oudere centrales maatwerkoplossingen te bespreken over sluiting of ombouw in uiterlijk 2020. Daarnaast wil NVDE dat de norm voor CO2-uitstoot van kolencentrales op gelijk niveau komt met de uitstoot van gascentrales. De drie nieuwe kolencentrales kunnen per 1-1-2020 aanvullende maatregelen nemen om de CO2-uitstoot te verlagen tot het niveau van moderne gascentrales. Als zij die kosten zelf dragen, ontstaat een gelijk speelveld tussen kolen- en gascentrales en zullen economische afwegingen bepalen welke centrales sluiten. Snelle duidelijkheid over de toekomst van de kolencentrales is van belang.

De sluiting van alle kolencentrales in Nederland kan en moet veel sneller volgens mij. Niet in 2030 maar in 2020. Dan hebben we CCS ook helemaal niet nodig.

Zie ook: Toch nieuwe kolencentrales ! – Kolencentrales onder vuur ! – Kolencentrale Essent van de baan ! – Amsterdam wil geen nieuwe kolencentrale ! – Bouw nieuwe kolencentrales stopgezet – Nuon Stopt Met Bouw Kolencentrale in Eemshaven: Nuon Gaat tot 2020 Alleen Gas Stoken – Nederlandse Energiecentrales Verstoken Steeds Meer Kolen: CO2-Uitstoot Fors Hoger – Wij Stoppen Steenkool: Alle Kolencentrales in Nederland Dicht, niet Investeren in de Kolenindustrie – Kolencentrales in Nederland Krijgen Miljarden Euro’s Subsidie voor Bijstook Biomassa

Zie ook: De Regering Rutte III (VVD-CDA-D66-CU): Vertrouwen in de Toekomst – Regeerakkoord Vertrouwen in de Toekomst: Klimaat- en Energieparagraaf by NVDE – Toekomst Salderen Na 2020 Onduidelijk by Vereniging Eigen Huis – Energieakkoord Niet voldoende Blijkt uit Nationale Energieverkenning 2017 by NVDE – Regeerakkoord Vertrouwen in de Toekomst: Geen Aandacht Voor Natuur by Natuurorganisaties – Regeerakkoord Vertrouwen in de Toekomst: Kilometerheffing Vrachtvervoer (Maut) by TLN – Regeerakkoord Vertrouwen in de Toekomst: Hoofdpunten Met Betrekking tot Auto’s en Mobiliteit – Regeerakkoord Vertrouwen in de Toekomst: Verkeersveiligheid Een Nationale Prioriteit – Regeerakkoord Vertrouwen in de Toekomst: Slimme en Duurzame Mobiliteit – Overheid Maakt 30 Miljoen Euro Vrij Voor Groene Transportinitiatieven – Regeerakkoord Vertrouwen in de Toekomst: Geen Waardering Eigen Woningbezit by VEH – Regeerakkoord Vertrouwen in de Toekomst: Energiebelasting Verder Omhoog by Vereniging Eigen Huis – Regeerakkoord Vertrouwen in de Toekomst: Waterschappen Blij by UvWTerugleversubsidieregeling Vervangt in 2020 De Salderingsregeling Voor Duurzame Energie

19 Reacties

 1. Erik van Erne zegt:

  13 oktober 2017 om 11:55 | Permalink

  Toekomst Salderen Na 2020 Onduidelijk by Vereniging Eigen Huis

  Nadat demissionair minister Kamp de kopers van zonnepanelen had beloofd dat de salderingsregeling tot 2023 in stand zou blijven, staat in het regeerakkoord dat deze al in 2020 wordt omgevormd tot een terugleversubsidieregeling. Consumenten weten niet meer waar zij aan toe zijn.

  Wat houdt die terugleversubsidieregeling in? Voor wie geldt het? Een nadere toelichting ontbreekt. Vereniging Eigen Huis heeft de nieuwe regeringspartijen om opheldering gevraagd. Het is van cruciaal belang dat burgers die met zonnepanelen willen verduurzamen steun krijgen van een betrouwbare en consistente overheid. Het laatste waar zij op zitten te wachten is nieuwe onzekerheid.

  Er ontstaan nu in de markt allerlei interpretaties, waarvan Vereniging Eigen Huis niet weet of de consument er goed aan doet die te geloven. Zo wordt door sommigen het beeld geschetst dat consumenten die al zonnepanelen hebben ook na 2020 mogen salderen. De politiek moet zo snel mogelijk duidelijkheid geven en zo voorkomen dat speculaties een grote vlucht nemen. De consument betaalt straks de rekening als alle veronderstellingen niet kloppen.

  Vereniging Eigen Huis wil dat consumenten op basis van juiste informatie een investeringsbeslissing kunnen nemen. Snelle opheldering over hoe de terugleversubsidie er uit gaat zien, of deze regeling ook gaat gelden voor diegenen die al zonnepanelen hebben en hoe een overgangsregeling er uit ziet is hard nodig.

  Zie ook: Regeerakkoord Vertrouwen in de Toekomst: Geen Waardering Eigen Woningbezit by VEHTerugleversubsidieregeling Vervangt in 2020 De Salderingsregeling Voor Duurzame Energie

 2. Erik van Erne zegt:

  19 oktober 2017 om 15:04 | Permalink

  Energieakkoord Niet voldoende Blijkt uit Nationale Energieverkenning 2017 by NVDE

  De Nationale Energieverkenning 2017 laat zien dat het Energieakkoord heeft gezorgd voor een belangrijke groei van duurzame energie in Nederland: van 4% in 2013 naar 17,3% in 2023. Daar kunnen alle deelnemers trots op zijn. Tegelijkertijd dreigt het doel van 14% in 2020 onhaalbaar te worden (13%, zegt de NEV) en is er nog een gat bij energiebesparing: geen 100 pètajoule maar 75.

  Het is tijd voor een groot gevoel van urgentie met extra maatregelen en middelen om alle doelen te realiseren. Er is immers nog maar drie jaar te gaan. Daarom bepleit de NVDE: Zorg dat de subsidies voor duurzame energie (SDE+) realistisch zijn: te lage vergoedingen en beperkende randvoorwaarden maken de doelen onhaalbaar. Benut het gehele budget van de SDE+ voor duurzame energie. Er is geen enkele ruimte om dit geld de komende 4 jaar te benutten voor andere doelen, zoals CCS. Voor de Kerst is er een pakket extra maatregelen nodig voor een eindsprint richting 2020. Het gaat om een combinatie van ‘verleiding’ en verplichtende maatregelen; zowel voor duurzame energie als voor energiebesparing in het MKB.

  Urgenda-rechtszaak: 25 procent minder CO2 in 2020 wordt nog niet gehaald. Nederland moet in 2020 een kwart minder CO2 uitstoten dan in 1990, zo bepaalde de rechter in de Urgenda-zaak. Volgens de NEV wordt dit doel nu nog niet gehaald. Uit een studie van CE Delft iov de NVDE bleek deze zomer al dat het hoogst onwaarschijnlijk is dat Nederland voldoet aan deze verplichting. Het bereiken van de doelen van het Energie-akkoord is hiervoor noodzakelijk maar ook dan blijft de onzekerheid groot: de bandbreedte is volgens PBL en ECN 19% tot 27%. Daarom zijn er extra acties nodig om op korte termijn te zorgen voor extra CO2-reductie, zoals afspraken over sluiting van kolencentrales.

  Regeerakkoord: Nederland koerst volgens NVDE af op schamele 22% duurzame energie in 2030. De zojuist verschenen NEV 2017 rekent op 23,9 % duurzame energie in 2030 bij voortzetting van het bestaande beleid. Dankzij de dalende kosten van duurzame energie en extra mogelijkheden voor wind op zee is dit beduidend hoger dan de 20,7% uit de vorige NEV.

  De NVDE verwacht helaas dat dit percentage door het kersverse regeerakkoord niet omhoog maar omlaag gaat. Het regeerakkoord bevat enkele goede aanzetten, zoals een voorzichtige vergroening van de belastingen; steun voor energiecoöperaties en een klimaatwet. Maar de stimulering van CO2-opslag (CCS) kost zo één miljard euro per jaar en gaat rechtstreeks ten koste van duurzame energie wanneer dit wordt betaald uit de SDE+ – op kosten van de burger.

  Zonder extra maatregelen komt Nederland daarmee volgens de NVDE op zo’n 22% duurzame energie in 2030. Op deze manier blijft Nederland in 2030 onderaan de Europese lijstjes bungelen en blijven we ver achter de Europese doelstelling van 27% a 35% duurzame energie die nu wordt besproken in de EU. 22% in 2030 is ook in de verste verte niet in lijn met de 100% duurzame energie in 2050, die volgens de NVDE nodig is voor het klimaatakkoord van Parijs.

  Een nieuw energieakkoord zal dus stevige extra maatregelen moeten bevatten en CCS op een andere manier moeten stimuleren. Alle kansen zijn er om de energietransitie wél te versnellen en zo bij te dragen aan een welvarend land dat draait op een schone en moderne energievoorziening.

 3. Erik van Erne zegt:

  23 oktober 2017 om 12:32 | Permalink

  Regeerakkoord Vertrouwen in de Toekomst: Energiebelasting Verder Omhoog by Vereniging Eigen Huis

  Huishoudens gaan tussen 2017 en 2019 gemiddeld € 220 meer aan energiebelastingen betalen. Een deel van deze belastingstijging is al met Prinsjesdag aangekondigd, maar het nieuwe Kabinet doet daar nog een flinke schep boven op. Dit blijkt uit doorrekeningen van Vereniging Eigen Huis.

  Vereniging Eigen Huis maakt zich zorgen over de betaalbaarheid van de energienota. Hogere energiebelastingen zorgen voor een hogere energierekening, maar het is nog volstrekt onduidelijk of de burger hier iets voor terugkrijgt, zoals stimuleringsmaatregelen om het eigen huis energiezuiniger te maken.

  Het nieuwe Kabinet wil het belastingstelsel ‘vergroenen’, maar uit het regeerakkoord blijkt vooral dat dit neerkomt op een hogere energienota. Het energiebelastingtarief voor gasgebruik gaat omhoog, terwijl de belastingvermindering die consumenten ontvangen afneemt. De optelsom leidt er toe dat de energienota tussen 2017 en 2019 met gemiddeld € 220 euro stijgt.

  De tarieven voor de Opslag Duurzame Energie (ODE) op gas en elektriciteit zullen de komende jaren flink stijgen. Geld van de ODE is bestemd voor verduurzamingssubsidies. Vooral het bedrijfsleven maakt hier nu gebruik van. Het is nog volstrekt onduidelijk of en hoe de nieuwe regering huiseigenaren gaat ondersteunen om energie te besparen.

  Het lijkt er op dat de huidige salderingsregeling voor het terug leveren van elektriciteit met zonnepanelen al in 2020 wordt vervangen door een andere, versoberde regeling. De terugverdientijd van zonnepanelen wordt hierdoor onzeker. Op dit moment is het onduidelijk voor wie de nieuwe regeling gaat gelden en hoe die er uit ziet. Dat kan een flinke tegenvaller worden voor mensen die hebben geïnvesteerd in zonnepanelen, of die overwegen dat te doen. Afgelopen zomer deed minister Kamp nog de toezegging dat de huidige regeling zou worden verlengd tot 2023.
  Voorbeeldberekening

  In 2017 betaalt een gezin met een gemiddeld energieverbruik (3500 kWh elektriciteit en 1500 m3 gas) ongeveer € 570 aan belastingen. De belasting loopt via de energierekening. Volgens het regeerakkoord zal dit bedrag in 2019 oplopen naar ongeveer € 790, een stijging van bijna 38%. Met Prinsjesdag werd al bekend gemaakt dat de energiebelasting in 2018 met € 70 zal stijgen.

 4. Erik van Erne zegt:

  25 oktober 2017 om 14:54 | Permalink

  Regeerakkoord Vertrouwen in de Toekomst: Verlenging Salderingsregeling Zonnepanelen by Aedes

  In het regeerakkoord staat dat de salderingsregeling op zonne-energie per 2020 wordt afgeschaft en verruild voor een zogeheten ‘terugleversubsidie’. Minister Kamp meldde de Tweede Kamer deze zomer nog om de salderingsregeling te zullen verlengen tot 2023. Die toezegging lijkt nu tenietgedaan. Dat is heel nadelig voor de noodzakelijke groei van het gebruik van zonnepanelen.

  Aedes, de vereniging van woningcorporaties, betreurt het dat EZ nauwelijks heeft gekeken naar de positie van woningcorporaties, die juist hun best doen om hun grote opgave op het gebied van verduurzaming te realiseren. Het kan niet zo zijn dat het ene ministerie probeert corporaties hiertoe te bewegen en het andere dit vervolgens in de wielen rijdt.

  Het nieuwe kabinet-Rutte III lijkt nu met de keuze voor een terugleversubsdie – en daarmee afschaffing van de salderingsregeling – vooral voor te sorteren op toekomstige besparingen voor de Rijksbegroting. Bij de terugleversubsidie krijgt de zonnepaneleneigenaar van de overheid een subsidie per opgewekt kilowattuur zonnestroom.

  De salderingsregeling heeft in belangrijke mate bijgedragen aan de groei van het gebruik van zonnepanelen. Door deze regeling krijgen gebruikers van zonnepanelen hetzelfde tarief voor de energie die ze terugleveren aan het stroomnet als ze betalen voor de stroom die ze afnemen.

 5. Erik van Erne zegt:

  1 november 2017 om 14:57 | Permalink

  Analyse Regeerakkoord: Maatregelen Brengen Slechts Helft Klimaatdoel 2030 In Zicht by PBL

  Het door het kabinet Rutte-III voorgestelde emissiedoel van 49% reductie in 2030 past bij de ambitie uit het Parijs-akkoord om de temperatuurstijging te beperken tot ruim onder de 2 graden. De geanalyseerde maatregelen realiseren ruwweg de helft van de daarvoor benodigde emissiereductie. Het transitiebeleid wordt ingezet maar kan nog aan kracht winnen.

  Om de beoogde reductie van 49% in 2030 te halen, zullen in een nieuw klimaat- en energieakkoord aanvullende maatregelen uitgewerkt moeten worden.

  Dit zijn de hoofdconclusies van de analyse die het Planbureau voor de Leefomgeving op verzoek van de Tweede Kamer (motie Klaver) heeft gemaakt van de effecten van het nieuwe regeerakkoord op het terrein van klimaat en energie.

 6. Erik van Erne zegt:

  1 november 2017 om 15:53 | Permalink

  Doorrekening Rutte III door PBL: Helft Klimaatdoel Binnen Bereik, Nu De Andere Helft Nog by NVDE

  In het regeerakkoord staan beleidsmaatregelen waarmee we de helft van de doelstelling van 49% CO2-reductie in 2023 kunnen behalen. De afgelopen weken is er veel gebeurd in het Haagse energielandschap, met het verschijnen van het Regeerakkoord, de Nationale Energieverkenning 2017 en de doorrekening van het Planbureau van de Leefomgeving.

  Het grootste zorgpunt van NVDE is het voornemen om de SDE+ te verbreden, waardoor de groei van hernieuwbare energie af zal zwakken.

  De doorrekening door het PBL laat zien dat de doelstellingen met de genoemde maatregelen in het regeerakkoord Rutte III niet gehaald worden. De concrete maatregelen uit het regeerakkoord leiden volgens het PBL slechts tot de helft van de benodigde reductie. De helft hiervan (een kwart van de totale benodigde CO2-reductie) krijgt het kabinet cadeau dankzij positieve trends door de inzet van de sector en het beleid van de vorige regering.

  De rest van de benodigde reductie zal nog afgesproken moeten worden in een nieuw Klimaat- en Energieakkoord. Hier werkt NVDE graag aan mee. “Het huidige halfvolle glas dat Rutte III Nederland aanbiedt, is nog niet goed genoeg om tot een echte versnelling van de energietransitie te komen. Dat betekent dat extra overheidsmaatregelen en een andere verdeling van de benodigde CO2-reductie nodig zijn,” zegt Olof van der Gaag, directeur NVDE.

  De NVDE is echter bezorgd dat het regeerakkoord eerder tot afzwakking van de groei van duurzame energie zal leiden, in plaats van tot verdere groei. Met name de financiering van CO2-opslag uit het budget voor duurzame energie (SDE+) leidt volgens PBL tot een lager aandeel duurzame energie ten opzichte van de Nationale Energieverkenning 2017 (21,4% i.p.v. 23,9% in NEV2017). Dit is het enige gekwantificeerde getal over het aandeel duurzame energie. Andere maatregelen (bv CO2-prijs) die effect hebben op duurzame energie zijn niet zo duidelijk gekwantificeerd.
  Hoewel CO2-afvang en opslag nodig is in de overgang naar een duurzame energievoorziening, dient dit niet ten koste te gaan van echt duurzame energie. Daarbij komt dat de SDE+ nu goed functioneert, maar ongeschikt is om CCS te stimuleren. Beter is het om hiervoor een aparte regeling te ontwikkelen en daarvoor extra middelen beschikbaar te stellen.

  Opvallend is dat het PBL uitgaat van 8 Megaton CO2-reductie door CO2-opslag, in plaats van de 20 Megaton die in de indicatieve tabel van het regeerakkoord genoemd staat. Dit is het relatief goedkope deel van de CO2-afvang en -opslag. Dat geeft aan dat de genoemde indicatie van het regeerakkoord zeer hoog is. De NVDE denkt graag mee over een andere invulling van de reductieopgave.

  Het PBL constateert dat het aandeel duurzame energie zou kunnen groeien als de indicatieve tabel met CO2-reductie uit het regeerakkoord inderdaad wordt uitgevoerd. Tegelijk constateert het PBL dat het niet met zekerheid te zeggen is of de concrete maatregelen die Rutte III noemt, zullen leiden tot meer duurzame energie.

  Enerzijds remt het gebruik van de SDE+ voor andere opties dan hernieuwbare energie de groei van hernieuwbare energie en anderzijds heeft de minimum CO2-prijs positieve effecten. Het is nog uiterst onzeker hoe het gezamenlijke effect van deze twee maatregelen zal uitpakken. Het glas kan halfvol of halfleeg zijn.

  Wat betreft de salderingsregeling vindt de NVDE het belangrijk dat er snel duidelijkheid komt over de inrichting van de nieuwe regeling. Hierdoor wordt duidelijkheid geboden aan mensen die willen investeren in zonnepanelen en hoeft de groei van zonne-energie geen vertraging op te lopen.

 7. Erik van Erne zegt:

  2 november 2017 om 13:20 | Permalink

  Hoe Groen is Rutte III Eigenlijk by Milieudefensie

  Donald Pols, directeur van Milieudefensie, stroopt zijn mouwen op en vertelt wat hij van het nieuwe kabinet vindt. “Rutte III lijkt heel groen, maar dat zijn ze niet…”

 8. Erik van Erne zegt:

  6 november 2017 om 11:45 | Permalink

  Motie Partij voor de Dieren voor Behoud Salderingsregeling Afgewezen

  Marianne Thieme heeft namens de Partij voor de Dieren in het debat over de regeringsverklaring een motie ingediend om de salderingsregeling alsnog te behouden. De motie is afgewezen.

  De Partij voor de Dieren heeft zich altijd achter het behoud van de mogelijkheden tot salderen voor zonnepaneleneigenaren geschaard.

  In het regeerakkoord Vertrouwen in de Toekomst is de ambitie geformuleerd heeft om al in 2020 een opvolger van de salderingsregeling in te voeren en te vervangen door een terugleversubsidie. De motie kreeg bij de stemming bijval van de SP (14 zetels), de PvdA (9 zetels), GroenLinks (14 zetels), DENK (3 zetels) en 50PLUS (4 zetels). In totaal slechts 44 stemmen. Niet voldoende voor een Kamermeerderheid. De motie werd dus afgewezen.

 9. Erik van Erne zegt:

  6 november 2017 om 12:02 | Permalink

  Vervroegd Vervangen Salderingsregeling Leidt Mogelijk tot Minder Zonnepanelen by PBL

  Het vervroegd afschaffen van de salderingsregeling en deze vervangen door een terugleversubsidie leidt mogelijk tot een vertraagde uitrol van zonnepanelen. Dit stelt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

  In het Regeerakkoord Vertrouwen in de Toekomst heeft het nieuwe kabinet de ambitie geformuleerd om al in 2020 een opvolger van de salderingsregeling in te voeren. Als alternatief wordt vanaf 2020 een terugleversubsidie ingevoerd.

  Afgelopen zomer meldde toenmalig minister Henk Kamp nog dat er pas vanaf 2023 een opvolger van de salderingsregeling zou komen.

 10. Erik van Erne zegt:

  15 november 2017 om 11:24 | Permalink

  Groene Vliegtuigpioniers by VPRO Tegenlicht

  We vliegen er op los. Even snel een paar dagen naar de zon. Een weekend naar New York. Een vergadering in Londen. Het vliegtuig is lekker snel en wordt almaar goedkoper. Heerlijk toch? Niet helemaal. Vliegen is zo goedkoop geworden door een keiharde prijzenoorlog en jarenlange subsidies van overheden. Met het dalen van de prijzen is het aantal passagiersvluchten explosief gestegen. Vliegen dreigt daarmee de allergrootste bron van vervuiling te worden. Na jaren vertraging begint de elektrische auto er nu eindelijk te komen, maar waar is de groene revolutie in de lucht?

  In het Parijse Klimaatakkoord is de huidige en toekomstige uitstoot van het internationaal luchtverkeer niet eens opgenomen. Ondertussen gaan overheden door met het subsidiëren van luchtvaartmaatschappijen door al een halve eeuw tickets vrij te houden van btw en geen accijns te heffen op kerosine. Hoe kunnen overheden het vliegtuig negeren als de grootste vervuiler van de toekomst en toch ambitieuze milieudoelen stellen? En wat is het alternatief?

  Hoogste tijd om op zoek te gaan naar de groene vliegtuigpioniers. Zij werken nu nog in de luwte aan een technologische revolutie van hybride en elektrisch aangedreven vliegtuigen. Decennialang heeft er bij de grote jongens Boeing en Airbus op het gebied van verduurzaming opvallend weinig fundamentele innovatie plaatsgevonden. Maar net als in de dagen van de Gebroeders Wright experimenteren gedreven pioniers met kleine vliegtuigjes die nu al hun eerste vluchten maken. Alleen nu aangedreven door hybride en elektrische motoren, met als doel de komende jaren aandrijving, accu’s en vleugelontwerp sterk genoeg te maken voor het vervoer van een steeds groter aantal passagiers. Hun toekomstdroom is dat we ons nog veel meer en veel gemakkelijker door de lucht kunnen verplaatsen, maar dan schoon, stil en duurzaam.

  Zondag 3 december 2017 om 21:05 op NPO 2

 11. Erik van Erne zegt:

  15 november 2017 om 11:27 | Permalink

  Op Energiemissie by VPRO Tegenlicht

  Het nieuwe kabinet, inclusief klimaatminister en flinke klimaatdoelen in het regeerakkoord, moet de transitie naar duurzame energie een flinke versnelling geven. Maar hoe gaan we dat doen? Nederland loopt vooralsnog sterk achter ten opzichte van de rest van Europa. Ruud Koornstra, duurzaam ondernemer en energie-commissaris, denkt dat een snelle overgang naar een duurzaam Nederland haalbaar is. VPRO Tegenlicht reist mee op de missie van een ondernemende activist.

  Ruud Koornstra had meerdere duurzame bedrijven, onder andere in ledlampen en laadpalen voor elektrische auto’s. Nu is hij op sabbatical, maar duurzaamheid loslaten zit er niet in. Hij loopt onvermoeibaar heen en weer tussen politiek, bedrijfsleven, milieuorganisaties, wetenschap en innovatieve MKB-bedrijven om de transitie naar een duurzaam Nederland te versnellen. Want volgens Koornstra kan een snelle overgang naar duurzame energie niet alleen het milieu helpen, maar kan groene technologie Nederlands belangrijkste exportproduct worden.

  Op zijn pad komt Koornstra langs duurzame gebouwen, kwekers van zeewier, innovatieve kassen, energiezuinige chips en gaat hij in debat met voor en tegenstanders. Dit alles in een niet aflatende missie Nederland enthousiast te maken voor een duurzame toekomst. Hij voert gesprekken met ex-medewerkers uit de fossiele industrie, politici en bestuurders van grote bedrijven, met steeds dezelfde boodschap: “Als het kan, waarom gaan we dan niet sneller?”

  Maar waar Koornstra kansen ziet, zien anderen hindernissen. Gevestigde belangen laten zich niet snel overtuigen en houden vast aan een wereld van fossiele brandstoffen die nog lang zal blijven bestaan. Juist deze ‘meestribbelaars’ krijgen speciale aandacht van Koornstra, in de wetenschap dat een overgang naar een duurzaam Nederland hierdoor de meeste vertraging kan oplopen. En ondertussen loopt de klok door.

  Zondag 10 december om 21:05 op NPO 2

 12. Erik van Erne zegt:

  15 november 2017 om 11:33 | Permalink

  Besluit Gaswinning Groningen Niet Voldoende Onderbouwd: Minister Eric Wiebes Moet Met een Nieuw Gasbesluit Komen

  De Raad van State oordeelde op 15 november 2017 dat de plannen voor de gaswinning van toenmalig minister Henk Kamp niet voldoende onderbouwd zijn. De hoogste rechter van het land heeft de minister van Economische Zaken en Klimaat teruggefloten. Hij moet opnieuw zijn huiswerk doen en binnen een jaar met een nieuw gasbesluit komen.

  Deze uitspraak is een geweldige overwinning en een mooie opdracht voor minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat. Wiebes kan geschiedenis schrijven door te zorgen dat we nu afkicken van onze gasverslaving in Nederland. Hij moet nu snel werk maken van een economie van de toekomst waarin mensen en klimaat voorop staan.

  De minister moet snel met een afbouwplan voor de gaswinning komen én zorgen voor een riante schadevergoeding. Milieudefensie blijft knokken voor een snelle overstap naar duurzaam koken en stoken, zowel voor Groningers als voor het klimaat.

 13. Erik van Erne zegt:

  18 november 2017 om 14:10 | Permalink

  Petitie Ik Betaal Niet Mee Aan de Opslag van CO2

  De Nederlandse industrie stoot veel CO2 uit! Een van de middelen om dit te verminderen, is om de CO2 op te slaan. En het nieuwe kabinet Rutte III wil die CO2-opslag bekostigen uit de stimuleringsregeling voor duurzame energieproductie (SDE+).

  Maar de SDE+ subsidies, grotendeels opgebracht door ons via onze energierekening, zijn juist bedoeld voor de ontwikkeling van duurzame energie, zoals zon en wind. Toekomstbestendige vormen van energievoorziening die nodig zijn voor een CO2-arme samenleving!

  Er is veel minder subsidie beschikbaar voor echte duurzame technieken zoals zonne- en windenergie. Jij en ik draaien dan op voor de vervuiling van de industrie. Deze subsidie wordt namelijk opgebracht door alle energiegebruikers via de energierekening. De hoeveelheid CO2 die de industrie uitstoot verandert niet. De industrie moet juist minder CO2 uitstoten, door energie te besparen en over te stappen op duurzame grondstoffen.

  Met jouw handtekening gaan we het kabinet oproepen om de opslag van CO2 niet te financieren vanuit de SDE+ en dit idee te schrappen.

 14. Erik van Erne zegt:

  9 december 2017 om 13:12 | Permalink

  Afvang en Opslag CO2 (CCS) Mag Niet Vanuit de SDE+ regeling worden gefinancierd

  Aanvankelijk was het de intentie van het nieuwe kabinet Rutte III om ook de opslag en afvang van CO2 te gaan financieren vanuit de SDE+ subsidieregeling. Gelukkig blijkt het juridisch niet haalbaar te zijn om dit onder de huidige ODE (Opslag Duurzame Energie) regeling te laten vallen. De ODE wordt door iedereen in Nederland betaalt via de energierekening. Deze is opgebouwd uit leveringstarieven, energiebelasting, btw en dus sinds 2013 ook de ODE. De ODE is ingevoerd om maatregelen binnen de SDE+ te financieren en mag dus niet worden aangewend voor andere doeleinden.

 15. Erik van Erne zegt:

  9 december 2017 om 13:34 | Permalink

  Minister van Klimaat Eric Wiebes Wil Klimaat- en Energieakkoord in 2018

  Minister van Economische Zaken en Klimaat Eric Wiebes wil volgend jaar zomer met het bedrijfsleven en milieuorganisaties al tot de hoofdlijnen van een klimaat- en energieakkoord komen.

  Behalve de sluiting van de kolencentrales en het terugdringen van de uitstoot van broeikasgas met 49 procent is alles bespreekbaar.

 16. Erik van Erne zegt:

  13 december 2017 om 13:46 | Permalink

  Open brief aan minister Eric Wiebes van EZK: Handhaaf salderingsregeling voor zonnepanelen tot 2023

  Zo’n 20 maatschappelijke organisaties vragen in een brief (PDF) minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat om de populaire salderingsregeling voor zonne-energie te handhaven tot tenminste 2023.

  Het huidige kabinet lijkt van plan om de regeling al in 2020 te beëindigen en brengt daarmee volgens onder andere UNETO-VNI, Natuur & Milieu, Aedes, Consumentenbond, Woonbond, VNG, meer dan honderd lokale energiecoöperaties en Bouwend Nederland de groei van zonne-energie én de energietransitie in gevaar.

  Bijna een half miljoen gezinnen in Nederland wekken zelf duurzame energie op met behulp van zonnepanelen. Zo brengen zij hun energierekening omlaag en helpen zij samen om de hoeveelheid opgewekte zonne-energie te laten groeien met ruim 90% per jaar. Salderen betekent dat huishoudens de energie die hun zonnepanelen overdag opwekken, mogen wegstrepen tegen de energie die ze ’s avonds pas gebruiken.

  Dankzij de huidige salderingsregeling is iedere kilowattuur zelfopgewekte energie bijna 20 cent per kilowattuur(kWh) waard. Zo is de investering in ongeveer acht jaar terug te verdienen. Steeds meer burgers zien in dat een investering in zonnepanelen meer oplevert dan spaargeld op de bank.

  Voormalig minister Henk Kamp van Economische Zaken had toegezegd saldering tot 2023 in de huidige vorm te handhaven en pas daarna af te bouwen. Het nieuwe kabinet lijkt de regeling echter al in 2020 te willen beëindigen. Alleen deze suggestie in het nieuwe regeerakkoord zorgt voor stagnatie in de verkoop van zonnepanelen. Bij installatiebedrijven die zonnepanelen bij particulieren plaatsen, komt de klap hard aan.

 17. Erik van Erne zegt:

  21 december 2017 om 16:48 | Permalink

  Europees Akkoord Verlaging Uitstoot Broeikasgassen

  De EU-lidstaten en het Europees Parlement hebben overeenstemming bereikt over het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen in de landbouw-, transport-, afval-, en bouwsector en van gebouwen.

  De uitstoot moet in 2030 gemiddeld 30 procent lager zijn dan in 2005. Voor Nederland gaat moet de uitstoot 36 procent lager zijn dan in 2005. Lidstaten zijn vanaf 2021 verplicht hun jaarlijkse uitstootreductiedoelen te halen.

 18. Erik van Erne zegt:

  29 maart 2018 om 15:30 | Permalink

  Kabinet: Einde aan Gaswinning in Groningen

  De gaswinning uit het Groningenveld wordt volledig beëindigd. Alleen door het wegnemen van de oorzaak van het aardbevingsrisico kunnen de veiligheid en de veiligheidsbeleving in Groningen op afzienbare termijn worden gegarandeerd.

  Het kabinet neemt daarom maatregelen om de gaswinning zo snel mogelijk geheel af te bouwen.

  Uiterlijk per oktober 2022, maar mogelijk al een jaar eerder, daalt de gaswinning tot onder het niveau van 12 miljard Nm3. Afhankelijk van het effect van de maatregelen wordt vanaf oktober 2022 een daling voorzien naar 7,5 miljard Nm3 en mogelijk fors minder. In de jaren daarna wordt de gaswinning helemaal afgebouwd tot nul.

  Dat staat in een brief van minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat over de gaswinning in Groningen waarmee de ministerraad heeft ingestemd. De gevolgen van de gaswinning zijn volgens het kabinet maatschappelijk niet langer aanvaardbaar. De aardbevingen veroorzaken schade aan huizen en gebouwen en zorgen voor onzekerheid bij bewoners. Bovendien heeft de versterkingsoperatie grote gevolgen voor het aangezicht van de provincie. Een voortdurende gaswinning, geflankeerd door een massale schadevergoedings-, herstel- en versterkingsoperatie, is volgens het kabinet dan ook geen houdbare situatie.

  Het kabinet gaat hiermee verder dan het advies van Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) om de gaswinning uit het Groningenveld terug te brengen tot 12 miljard Nm3 per jaar. Ook bij een jaarlijkse gaswinning op het niveau van 12 miljard Nm3 blijft het risico op een zware aardbeving bestaan. Voor het kabinet staat veiligheid voorop en daarom wordt de gaswinning uit het Groningenveld volledig beëindigd. Door het wegnemen van de oorzaak van de aardbevingen wordt de veiligheid in het gebied sterk verbeterd. Dit heeft ook een positief effect op de versterkingsopgave: Groningen kan Groningen blijven. Het kabinet geeft opdracht aan KNMI, SodM, TNO en NEN om op korte termijn het precieze effect op het veiligheidsrisico in kaart te brengen. De evident onveilige gebouwen moeten zonder vertraging worden versterkt. Daarna wordt samen met de regio bekeken wat het gevolg is voor de versterkingsoperatie en welke maatregelen nodig zijn om de veiligheid. Het kabinet wil geen andere onomkeerbare stappen nemen totdat er meer helderheid is over het veiligheidsperspectief in de regio.

  Het einde van de gaswinning in Groningen betekent een keerpunt voor de veiligheid in de regio. Daarmee zijn de overige maatschappelijke uitdagingen, zoals duurzaamheid, krimp en werkgelegenheid, nog niet van tafel. Het kabinet werkt samen met de regio aan een toekomstvisie voor het gebied. In het regeerakkoord waren daarvoor middelen gereserveerd ter waarde van 2,5% van de aardgasbaten. Het succes van die aanpak mag volgens het kabinet niet afhangen van het niveau van de gaswinning in Groningen. Daarom kijkt het kabinet naar een substantiële, meerjarige bijdrage aan Groningen die onafhankelijk is van de gasbaten en de omvang van de versterkingsoperatie.

  Het beëindigen van de gaswinning in Groningen vraagt om een reeks ingrijpende maatregelen aan zowel de vraag- als aanbodzijde. Zo wordt voor 500 miljoen euro een nieuwe stikstofinstallatie in Zuidbroek gebouwd waarmee hoogcalorisch gas kan worden omgezet in laagcalorisch gas. Vanaf oktober 2022 levert deze installatie jaarlijks een besparing op van 7 miljard Nm3 gas uit het Groningenveld. Daarnaast wordt gekeken naar de mogelijkheid om meer stikstof in te kopen voor bestaande installaties.

  Uiterlijk in 2022 moeten alle industriële grootverbruikers van Gronings gas zijn overgeschakeld op hoogcalorisch gas of op andere, duurzame bronnen. In totaal gaat het om 170 bedrijven die jaarlijks gezamenlijk circa 4,4 miljard Nm3 laagcalorisch gas afnemen. Sinds december zijn alle bedrijven aangeschreven en met 45 grootverbruikers worden inmiddels constructieve gesprekken gevoerd. De omschakeling van de acht grootste verbruikers kan al een daling van de vraag naar Groningengas met 2,4 miljard Nm3 opleveren. Als ook de 45 andere bedrijven die rechtstreeks zijn aangesloten op het landelijke transportnet voor laagcalorisch gas omschakelen, daalt de vraag met in totaal 3,4 miljard Nm3 per jaar.

  De vraag naar laagcalorisch gas uit Duitsland, Frankrijk en België neemt de komende jaren met 2 miljard Nm3 per jaar af. Een verdere versnelling van de omschakeling van buitenlandse verbruikers is op dit moment niet mogelijk. Wel wordt nog gekeken naar de mogelijke omschakeling van een Duitse elektriciteitscentrale op hoogcalorisch gas. Daarnaast wil het Noord-Duitse energiebedrijf EWE de vraag naar Gronings gas met circa 1,7 miljard Nm3 verlagen door onder andere de bouw van een stikstofinstallatie.

  Ook Nederlandse huishoudens zullen moeten bijdragen aan het terugdringen van de gaswinning. Zo worden de investeringen in onder andere de stikstofinstallatie in Zuidbroek doorberekend in de transportkosten. Ook de ombouw van bestaande woningen naar aardgasvrij, zoals aangekondigd in het regeerakkoord, zal de komende jaren leiden tot een lagere vraag naar Groningengas. Verder heeft het kabinet de deelnemers aan het klimaatakkoord gevraagd om voorstellen voor een snelle uitfasering van de CV-ketel. Ook wil het kabinet samen met de witgoedbranche de omschakeling door particulieren van gaskookplaten en gasovens op elektrische toestellen stimuleren.

  Veel maatregelen kunnen direct in gang worden gezet. Daarnaast wordt een deel van de maatregelen de komende tijd verder uitgewerkt. Op dit moment bedraagt de gaswinning uit het Groningenveld maximaal 21,6 miljard Nm3 in een gemiddeld jaar en maximaal 27 miljard Nm3 in een koud jaar.

  Gasunie Transport Services, de beheerder van het landelijke gasnet, heeft op basis van de maatregelen een tijdpad opgesteld voor de minimale winning die in de komende jaren nodig is bij een koud, een gemiddeld en een warm jaar. In dit tijdpad zijn de maatregelen opgenomen die het kabinet voldoende zeker acht, zoals de bouw van een nieuwe stikstofinstallatie, de afnemende vraag uit het buitenland en de ombouw van de 53 grootste industriële verbruikers van Groningengas.

  Afhankelijk van de weersomstandigheden en het succes van het aanvullende pakket aan besparingsmaatregelen, zoals extra inkoop van stikstof en een groter aantal bedrijven dat omschakelt op andere energiebronnen, kan de gaswinning sneller worden teruggebracht dan het tijdpad van het kabinet.

 19. Erik van Erne zegt:

  14 juli 2021 om 21:43 | Permalink

  Vereniging Eigen Huis Roept Nieuw Kabinet Op Om Salderingsregeling Voor zonnepanelen Te Behouden En Thuisbatterijen Te Stimuleren

  De Vereniging Eigen Huis roept de formateur en de politieke partijen die het nieuwe kabinet gaan vormen op om de huidige salderingsregeling voor zonnepanelen niet af te bouwen, maar te behouden. ?Verduurzaming van woningen is volgens de vereniging van huiseigenaren een collectieve plicht om de klimaatdoelstellingen te behalen.

  Draagvlak en gelijkblijvende woonlasten zijn essentieel voor een geslaagde energietransitie schrijft Eigen Huis in een brief aan de formateur en Tweede Kamer. ‘Verduurzamen van de woning moet worden gecombineerd met een betaalbare energierekening. Zeker ook voor kwetsbare groepen. De focus moet niet liggen op het afdwingen van verduurzamingsmaatregelen middels de energierekening, maar door het stimuleren van de afzonderlijke verduurzamingsstappen zodat de energierekening betaalbaar blijft.’

  Daarom pleit Eigen Huis dat er meer focus moet komen op verduurzamen in kleine, logische en betaalbare stappen. De vereniging denkt daarbij aan het verder stimuleren van isoleren, zonnepanelen en de aanschaf van hybride warmtepompen als tussenoplossing.

  De aanschaf van zonnepanelen is voor steeds meer huiseigenaren een logische stap in de verduurzaming van de woning en een manier om op een relatief laagdrempelige wijze een bijdrage te leveren aan het aandeel hernieuwbare energie dat in Nederland wordt opgewekt. De salderingsregeling voor zonnepanelen heeft enorm bijgedragen aan de groei van het aantal zonnepanelen, maar ook aan het draagvlak voor de energietransitie.

  De vereniging stelt dat de mogelijke afbouw van de salderingsregeling – het wetsvoorstel voor de afbouw moet nog altijd door de Tweede Kamer aangenomen worden – veel vragen oproept bij huiseigenaren. ‘Aan de ene kant wil Nederland meer duurzame energie opwekken en worden er plannen gemaakt voor het plaatsen van windmolens en zonneparken op land’, schrijft de vereniging. ‘Ook wordt er zelfs gesproken over het op termijn verplichten van zonnepanelen op daken. Maar aan de andere kant wordt een goedwerkende regeling die bijdraagt aan meer zonnepanelen juist versoberd. Dit kan negatief gevolg hebben voor het draagvlak van de energietransitie. De vereniging zou graag zien dat de aanschaf van zonnepanelen juist wordt gestimuleerd, al dan niet in combinatie met het stimuleren van mogelijkheden tot energieopslag door bijvoorbeeld accu’s. Daarvoor kan een grootschalig, nationaal stimuleringsprogramma worden opgezet, met behoud van de salderingsregeling. Zo kunnen huiseigenaren op een laagdrempelige manier toch hun woning verduurzamen, blijft het draagvlak behouden en komen de klimaatdoelen een stuk(je) dichterbij.’

  De salderingsregeling blijft in haar huidige vorm gehandhaafd tot 1 januari 2023. Tot dat moment verandert er niets voor wie al zonnepanelen heeft, maar vanaf dan wordt de regeling tot 2031 stapsgewijs afgebouwd naar 0 als het bijbehorende wetsvoorstel door de Tweede Kamer wordt aangenomen.

  Zonnepaneeleigenaren krijgen vanaf 2023 voor een steeds groter deel van de met hun zonnepanelen opgewekte stroom een ‘redelijke vergoeding’ van hun energieleverancier.

  In oktober 2020 stuurde toenmalig minister Wiebes het wetsvoorstel voor de afbouw van de salderingsregeling naar de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel stelt dat zonnepaneeleigenaren vanaf 2023 ieder jaar 9 procent minder mogen salderen en dat vanaf 2031 het salderingspercentage 0 is. Doordat de Tweede Kamer het vlak voor de verkiezingen controversieel verklaarde, is het aan een nieuw kabinet om over het wetsvoorstel te beslissen.

  Zie ook: Collectieve Inkoop Zonnepanelen Winter 2020 Vereniging Eigen Huis: U kun nog Inschrijven

Plaats zelf een reactie:

(U heeft ruimte voor 400 tekens)

Categorieën

 • Afval (4)
 • Agenda (3.460)
 • Biologisch (121)
 • Blog Action Day (57)
 • Bouwen-Klussen (946)
 • Communicatie (382)
 • Cradle to Cradle – Circulair (1)
 • Design (245)
 • Dieren (182)
 • Donald Trump (3)
 • Duurzaam (10)
 • Educatie (353)
 • EEN-Armoede (252)
 • Energie en Besparing (3.809)
 • Europa (29)
 • Evenementen (211)
 • Geluid (27)
 • Gezondheid (324)
 • Goed Doel (122)
 • Green Deal (43)
 • Greenwashing (123)
 • Hergebruik-Kringloop (1)
 • Iets anders (459)
 • Int. Samenwerking (195)
 • Investeren (151)
 • Joe Biden – Barack Obama (119)
 • Kerst (125)
 • Klimaat (1.751)
 • Licht (403)
 • Lucht (35)
 • Mensenrechten (176)
 • Milieu (1)
 • MVO (2)
 • Natuur (823)
 • Nederland (46)
 • Olympische Spelen (68)
 • Oranje (158)
 • Oud & Nieuw (133)
 • Pasen (2)
 • Sinterklaas (16)
 • Sport (247)
 • Vakantie (73)
 • Valentijn (38)
 • Verkiezingen (52)
 • Vervoer en OV (1.844)
 • Vrijwilligerswerk (16)
 • Water (317)
 • Welzijnswerk (30)
 • Recente berichten

 • Plastic Wegwerp Draagtasjes Versus Herbruikbare Draagtasjes
 • Verhuizen? Regel Regel Deze Drie Dingen Vooraf
 • Verduurzaam Jouw Bedrijf En Maak Dat Breed Bekend Bij Gemeenten En Leveranciers
 • Tips Om Een Woning Duurzamer Te Maken: Verlaag Je Energiekosten
 • Conferentie Energieopslag: Ontwikkelingen En Uitdagingen by Klimaatweb
 • Het Merwede NaZomer Festival In De Merwedekanaalzone In Utrecht
 • Drystack Wint ING Circulair Ondernemenprijs 2022 Op Duurzame Dinsdag 2022
 • Windpark Met Zes Windmolens Langs De E34 by ENGIE, Storm En Wind4Flanders
 • Netwerkweek Zwerfafval 2022: Samen Op Weg Naar Minder Zwerfafval by RWS
 • Energiedamwand Nederland Wint Greenchoice Energieprijs 2022 Op Duurzame Dinsdag 2022
 • Tiny Forest Amsterdam Ontvangt VHG Groenprijs 2022 Op Duurzame Dinsdag 2022
 • Essent Voorziet 4.000 Woningen In Merwedekanaalzone Utrecht Van Duurzame Energie 
 • Rechtvaardig Mobiliteitsbeleid by KiM
 • Energieketens Voor CO2-Neutrale Mobiliteit In Kaart Gebracht by KiM En TNO
 • Behoud Van Energie En Een Duurzame En Natuurlijke Omgeving In Nederland
 • Op Zoek Naar Een Duurzame Vloer? Kies Voor Een Kurkvloer, Houten Vloer Of Bamboe Vloer
 • Bescherm Je Houten Tafel Duurzaam Tegen Vlekken En Krassen Met Osmo Topoil
 • Nationale Conferentie Circulaire Bouweconomie
 • Zonnedak Met 911 Zonnepanelen Op Zeefgebouw Groningen In Gebruik Genomen
 • Museum of the Future: The Most Beautiful Building On Earth In Dubai
 • Links

  Milieunet op..