google.com, pub-1373830308765288, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Anders Bekeken

Archief voor de Categorie ‘Green Deal’Green Deal België Duurzame Zorg: Samen Aanpakken Van Knelpunten In De Zorg

In een Green Deal gaat het om het samen aanpakken van knelpunten (juridisch, draagvlak, innovatie, financieel, …).
In de Green Deal Duurzame zorg willen we dezelfde veerkracht en de innovativiteit die de deze sector in de COVID 19 crisis heeft getoond en nog toont, aanwenden om enkel andere urgente maatschappelijke uitdagingen waarvoor de zorgsector staat, […]

Geplaatst in Agenda, Green Deal | Lees verder »

Green Deal België Natuurlijke Tuinen: Biodiversiteit In Vlaamse Tuinen Verbeteren

Deze Green Deal moet de biodiversiteit in Vlaamse tuinen verhogen en het draagvlak ervoor versterken.
Aandacht voor biodiversiteit levert heel wat voordelen op voor de sector, de tuineigenaar, de natuur en het klimaat.
Ben je als professional actief bezig met tuinen? Dien jouw actie in en neem deel aan de Green Deal Natuurlijke tuinen.
Vrijdag 13 […]

Geplaatst in Agenda, Green Deal | Lees verder »

Green Deal België Duurzame Stedelijke Logistiek: Efficiënte En Emissievrije Stadslogistiek

Duurzame stedelijke logistiek is een noodzaak voor bereikbare en leefbare steden. Door in de Green Deal Duurzame Stedelijke Logistiek te stappen engageer je je om het efficiënt en emissievrij beleveren van steden via een eigen actie te bevorderen.
Acties binnen deze Green Deal Duurzame Stedelijke Logistiek hebben minstens een van de volgende 4 doelen: Voertuigkilometers vermijden. […]

Geplaatst in Green Deal | Lees verder »

Green Deal Binnenvaart, Zeevaart En Havens: Uitstoot CO2 En Schadelijke Stoffen Verminderen

De Rijksoverheid, provincies, havens, maritieme brancheorganisaties, verladers, vervoerders, banken en kennisinstellingen slaan de handen ineen voor verduurzaming van de scheepvaart.
De partijen hebben vandaag met minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) een Green Deal gesloten met vele tientallen acties om de uitstoot van schadelijke stoffen naar de lucht en de CO2-uitstoot door de binnenvaart en […]

Geplaatst in Green Deal, Klimaat | Lees verder »

Green Deal Sportvelden: Gebruik Chemische Middelen Stoppen Is Niet Haalbaar In 2020

12 juni 2019: Het kabinet houdt vast aan het verbod op het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen op sportvelden dat volgend jaar moet ingaan.
Staatssecretaris Cora van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat wijst erop dat er in 2015 met sportverenigingen is afgesproken dat in 2020 gewasbeschermingsmiddelen op sportvelden alleen worden gebruikt in die situaties waarin dat […]

Geplaatst in Green Deal, Sport | Lees verder »

Green Deal Groene Daken Legacy: Verder Als Nationaal Daken Plan

Het groeiende aantal partners van de Green Deal Groene Daken wil ook na de afronding van de Green Deal blijvend samenwerken aan meer en betere daken.
Als platform Nationaal Daken Plan zetten de partners zich de komende 4 jaar in om het dakenlandschap te ontwikkelen als oplossing voor meerdere maatschappelijke opgaven.
Dat staat in het […]

Geplaatst in Green Deal | Lees verder »

Green Deal Sea Ranger Service: Life Below Water

Het doel van deze Green Deal is samenwerken aan duurzaam beheer van de zee. Dat willen de partijen onder meer doen door de mogelijkheden tot samenwerking en uitvoering van pilots te verkennen, relevante vraagstukken op te pakken en ervaringen en uitkomsten te delen.
De Sea Ranger Service wil jongeren opleiden tot Sea Ranger. De taak […]

Geplaatst in Green Deal, Natuur | Lees verder »

Green Deal Natuurinclusieve Landbouw In Groen Onderwijs

In 2030 moeten kringlopen van grondstoffen en hulpbronnen zoveel mogelijk gesloten zijn.
En in datzelfde jaar moet de natuur in Nederland rijker, veelzijdiger en met een grote biodiversiteit zijn.
In het bereiken van die ambities is een belangrijke rol weggelegd voor natuurinclusieve landbouw.
Natuurinclusieve landbouw richt zich op de ontwikkeling van ecologische en economisch duurzame […]

Geplaatst in Educatie, Green Deal | Lees verder »

Green Deal België Circulair Bouwen: Bouw Ook Mee

21`december 2020:Tijdens de derde actiedag Green Deal Circulair Bouwen op 3 december 2020 stelde Vlaanderen Circulair de nieuwe website voor circulair bouwen voor.
Daar vindt u voortaan een overzicht van alle kennis, beste praktijkvoorbeelden en publicaties.

Circulair bouwen is bouwen met een beter, zuiniger gebruik van hulpbronnen. Dat doen we door in een intense samenwerking slimmer te ontwerpen […]

Geplaatst in Agenda, Green Deal | Lees verder »

Green Deal België Huishoudelijke Houtverwarming: Negatieve Impact Houtverbranding Beperken

Om de negatieve impact van huishoudelijke houtverbranding op de luchtkwaliteit en op de menselijke gezondheid te beperken, hebben technologiefederatie Agoria en Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege op 22 oktober 2018 de Green Deal Huishoudelijke Houtverwarming ondertekend.
De Green Deal loopt gedurende vier jaar tot oktober 2022. Na twee jaar is er een […]

Geplaatst in Green Deal, Iets anders | Lees verder »

Zorgorganisatie Abrona Gaat 16 Van De 78 Locaties Voorzien Van Zonnepanelen En LED by OZO

Zorgorganisatie Abrona gaat op grote schaal verduurzamen. Onderdeel van dat plan is om 16 van de 78 locaties van Abrona in de komende jaren te voorzien van zonnepanelen en LED-verlichting. Ook komt er bewustwordingstraject onder medewerkers en cliënten.
Abrona gaat voor de verduurzaming een meerjarige samenwerking aan met Onze Zorg is Opgewekt (OZO). OZO helpt zorgorganisaties […]

Geplaatst in Energie en Besparing, Green Deal | Lees verder »

Green Deal Duurzame Zorg 2.0 Voor Een Gezonde Toekomst

16 mei 2019: Minister Bruno Bruins van Medische Zorg heeft op 15 mei een nieuwe ronde van de Green Deal Duurzame Zorg 2.0 afgesloten.
In Amersfoort hebben 32 nieuwe organisaties de deal getekend. Daarmee komt het totaal op 164 organisaties die meedoen aan de Green Deal Zorg 2.0.
Het is de tweede keer dat partijen zich committeren […]

Geplaatst in Duurzaam, Green Deal | Lees verder »

Green Deal Autodelen II: 100.000 Deelauto’s En 700.000 Gebruikers In 2021

Staatssecretaris Stientje Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 4 oktober 2018 met 40 partijen een Green Deal gesloten om autodelen te bevorderen.
Het gaat om gemeenten, provincies, leasebedrijven, deelauto-aanbieders, stichting Natuur en Milieu en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.
De Green Deal Autodelen II is een vervolg op de eerdere Green Deal […]

Geplaatst in Green Deal | Lees verder »

Green Deal België Bedrijven En Biodiversiteit: Meer Biodiversiteit op Bedrijventerreinen

De Green Deal Bedrijven en Biodiversiteit moet de biodiversiteit op bedrijventerreinen verhogen en het draagvlak ervoor versterken.
Aandacht voor biodiversiteit kan bedrijven namelijk heel wat voordelen opleveren.
Door in deze Green Deal te stappen kan je mee verkennen hoe investeringen in biodiversiteit op korte en lange termijn goed zijn voor het bedrijf, de werknemers, de […]

Geplaatst in Green Deal | Lees verder »

Green Deal België Brouwers: Duurzaam Waterbeheer Bij Brouwerijen

Water is één van de belangrijkste grondstoffen en hulpbronnen om bier te brouwen.
Het is het hoofdingrediënt van bier en wordt daarnaast ook gebruikt voor de schoonmaak, het spoelen, de stoomproductie.
Brouwerijen zijn dus sterk afhankelijk van water. Daartegenover staat dat onze waterbronnen meer en meer onder druk komen te staan. 
Binnen deze Green Deal is […]

Geplaatst in Green Deal | Lees verder »

Green Deal België Circulair Aankopen: Een Nieuwe Manier Van Aankopen

Circulair aankopen is een nieuwe manier van aankopen voor bedrijven, met oog voor mens, planeet én portemonnee.
Het is een proces waarbij je ‘verandering koopt’, bijvoorbeeld door voor herbruikbare materialen te kiezen, door voor bio-gebaseerde of biodegradeerbare materialen te kiezen, door middelen en producten te poolen of te delen met andere organisaties of door het […]

Geplaatst in Green Deal | Lees verder »

Green Deal België Gedeelde Mobiliteit: Autodelen, Carpoolen En Fietsdelen In Versnelling Brengen

Op 27 maart 2017 werd de eerste Green Deal in België afgesloten. Deze gaat over Gedeelde Mobiliteit en is een samenwerking tussen meer dan 80 partners.
Met de focus op autodelen, carpoolen en fietsdelen wil deze Green Deal gedeelde mobiliteit in versnelling brengen. 
Door samen acties te ondernemen en obstakels aan te pakken willen wij burgers in […]

Geplaatst in Green Deal | Lees verder »

Green Deals België: Het Green Deal Loket, De Green Deal Werkgroep En De Green Deal Stuurgroep

De Green Deal is een nieuw instrument dat meestal een complexe problematiek behandelt, vaak samen met vele andere partijen.
Om de Green Deal te doen slagen is bij alle partijen de nodige flexibiliteit, gedrevenheid en leergierigheid nodig.
Ook de Vlaamse overheid zit als belangrijke partner in de overeenkomsten.
Om alle beleidsdomeinen van de overheid goed […]

Geplaatst in Green Deal | Lees verder »

Green Deal Decentrale Duurzame Warmte- en Koudetechnieken: 6.000 Warmtepompmonteurs

De Installatiebranche en overheid hebben met elkaar afgesproken de komende vijf jaar 6.000 monteurs op te leiden die warmtepompen gaan plaatsen en onderhouden. 
Dat staat in de Green Deal Warmtepompen die minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat en UNETO-VNI-voorzitter Doekle Terpstra samen met diverse partijen hebben ondertekend.
De Green Deal Warmtepompen is een grote stap […]

Geplaatst in Green Deal | Lees verder »

Green Deal Participatie Van De Omgeving Bij Duurzame Energie Projecten: Grotere Slaagkans

Donderdag 22 maart ondertekenden 27 partijen de Green Deal Participatie van de omgeving bij duurzame energieprojecten. De deal moet de kans van slagen van deze energieprojecten vergroten. Het moet vooral gaan helpen inwoners en andere belanghebbenden op het juiste moment en op de juiste manier te betrekken.
De Natuur en Milieufederaties en Natuur en Milieu namen hiertoe initiatief, […]

Geplaatst in Green Deal | Lees verder »

Green Deal Marktordening Warmtetransporten: Warmtesysteem by Warmtealliantie Zuid-Holland

De ministeries van Economische Zaken en Klimaat, Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties en Infrastructuur en Waterstaat en de Warmtealliantie Zuid-Holland bestaande uit de provincie Zuid-Holland, Gasunie, Havenbedrijf Rotterdam, Warmtebedrijf Rotterdam en de Eneco Groep hebben de Green Deal Marktordening Warmtetransporten gesloten.
Hierin hebben de partijen afspraken gemaakt om kennis te ontwikkelen en te ontsluiten over de […]

Geplaatst in Energie en Besparing, Green Deal | Lees verder »

Green Deal Zero Emission Stadslogistiek Utrecht by Green Business Club Utrecht Centraal

Op donderdag 11 januari tekenden zes deelnemers van de Green Business Club Utrecht Centraal de intentieverklaring van Green Deal Zero Emission Stadslogistiek. 
De Green Business Club Utrecht Centraal is een netwerkorganisatie van bedrijven die gevestigd zijn in het gebied rondom station Utrecht Centraal.
In samenwerking met Gemeente Utrecht willen zij een bijdrage leveren aan een duurzaam […]

Geplaatst in Green Deal, Vervoer en OV | Lees verder »

Green Deal Efficiënte Elektrische Aandrijfsystemen (EEA): Green Deal Event

Maakt u gebruik van aandrijfsystemen in uw bedrijf? Bent u op betrokken bij de productie van deze apparaten? Dan is de bijeenkomst Green Deal Efficiënte Elektrische Aandrijfsystemen (EEA) op 8 december echt iets voor u.
Aandrijfsystemen zijn kernonderdelen van industriële productiefaciliteiten, gebouwinstallaties en transportvoorzieningen. Technologische ontwikkelingen in aandrijftechnologie, regelgeving, innovatie in dienstverlening en organisatie bieden extra kansen […]

Geplaatst in Green Deal | Lees verder »

De Green Deal Award 2016 en de Green Deal Runner Up Award 2016

Tijdens het slotevenement van de Innovatie-Estafette op 14 april 2016 worden voor de derde keer de Green Deal Awards uitgereikt.
Green Deals die veelbelovende resultaten laten zien, ‘groen en groei potentieel’ hebben én bijzondere prestaties leverden op het gebied van samenwerking, durf en vernieuwing komen voor de prijzen in aanmerking.
De Green Deal Awards zijn […]

Geplaatst in Agenda, Green Deal | Lees verder »

Green Deal Warmtenet Metropoolregio Amsterdam voor Verduurzamen Woningen

Mooi hoor. Alweer een Green Dael. Dit keer een deal om te komen tot een groot regionaal warmtenet in de Metropoolregio Amsterdam (van IJmuiden tot Almere en van Purmerend tot Aalsmeer).
Uit onderzoek blijkt dat met een regionaal warmtenet op een efficiënte en duurzame manier een half miljoen woningen verwarmd kunnen worden met industriële restwarmte. Daarmee gaat […]

Geplaatst in Duurzaam, Green Deal | Lees verder »

Green Deal Verduurzamen Voedselconsumptie by Dutch Cuisine: Verduurzaming Versnellen

Zo, we hebben er weer een Green Deal bij. Dit keer gaat het om de Green Deal Verduurzamen Voedselconsumptie, een initiatief van Dutch Cuisine. Door samen te werken met alle schakels uit de voedselketen wil Dutch Cuisine de verduurzaming van onze voedselconsumptie versnellen.
De horeca is één van de vele schakels uit deze voedselketen waarmee Dutch Cuisine […]

Geplaatst in Duurzaam, Green Deal | Lees verder »

Green Deal Nederland op Weg naar Duurzame Zorg

10-10-2018: Inmiddels is er een nieuwe Green Deal: Green Deal Duurzame Zorg Voor Een Gezonde Toekomst
Zorgaanbieders in Nederland zijn grootverbruikers van bijvoorbeeld energie, water en voedsel. Daardoor is er veel winst te behalen. Om de verduurzaming in de zorg te versnellen ondertekenden ruim 54 partijen dinsdag 27 oktober 2015 de Green Deal Nederland op weg […]

Geplaatst in Duurzaam, Green Deal | Lees verder »

Green Deal Verduurzaming Scholen: Duurzame, Gezonde en Betaalbare Scholen

5 juli 2018: Mede dankzij de Green Deal (Verduurzaming) Scholen is er meer aandacht gekomen voor verduurzaming van schoolgebouwen. Het streven is om in 2040 alle onderwijsgebouwen energieneutraal te hebben.
Om dat te bereiken is het nodig dat schoolbesturen en andere betrokkenen kiezen voor integrale oplossingen – en dus niet alleen inzetten op individuele verduurzamingsmaatregelen.
De ervaringen en […]

Geplaatst in Green Deal | Lees verder »

Green Deals: Ruimte voor Groene Initiatieven uit de Samenleving

Green Deals zijn afspraken tussen de Rijksoverheid en andere partijen, zoals bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere overheden. Met als doel de samenleving te verduurzamen.
Daarnaast dragen Green Deals bij aan economische groei en worden knelpunten in bijvoorbeeld regelgeving weggenomen.
De film toont 3 succesvolle voorbeelden van Green Deals: gelijkspanning, biobased grondankers en hoe de scheepvaart de […]

Geplaatst in Duurzaam, Green Deal | Lees verder »

De Green Deal 010 – Logistiek 010: Zero-Emission Transport in Binnenstad van Rotterdam in 2020

19 juli 2019: Rotterdam zet belangrijke stappen voor schonere lucht en CO2-reductie met de Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek in Rotterdam in 2025.
Wethouder Judith Bokhove van Mobiliteit, jeugd en taal, presenteerde vandaag het Stappenplan Zero Emissie Stadslogistiek met daarin de stappen om de binnenstad van Rotterdam te ontwikkelen tot Zero Emissie zone.
In 2025 is het de […]

Geplaatst in Agenda, Green Deal, Vervoer en OV | Lees verder »

Green Deal Het Nieuwe Draaien Afgesloten: Het Nieuwe Rijden voor de Bouwsector

1 september 2020: Na vier jaar is de Green Deal Het Nieuwe Draaien afgesloten.
Hierbij hebben 34 organisaties uit de bouw, groen en infra hebben zich de afgelopen jaren samen ingezet voor een schoner machinepark. Er is ingezet op versnelling van de emissiereductie door het ontwikkelen van concrete handvatten voor zowel opdrachtgevers als aannemers.
Mobiele werktuigen […]

Geplaatst in Bouwen-Klussen, Green Deal | Lees verder »

Green Deal: Olifantgras in Omgeving Schiphol Als Biomassa Grondstof Voor Duurzame Energie

Wageningen UR heeft een ‘Green Deal’ getekend met twee partners – boeren uit de Haarlemmermeer en de Rijksoverheid – voor de teelt van Olifantsgras op 15 hectare terrein in de omgeving van Schiphol.
Het Olifantsgras biedt een natuurlijke verhoging van de vliegveiligheid omdat het een minder aantrekkelijk gewas is voor ganzen. Bovendien kan het dienen […]

Geplaatst in Green Deal | Lees verder »

Green Deal Groene Groei: Nederland Op Weg Naar Een Duurzame Economie

Nederland is op weg naar een nieuwe, duurzame economie. Door de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, duurzame energie te stimuleren en energie te besparen, wil de Rijksoverheid uitdagingen als de stijgende kooldioxide-uitstoot, de duurder en schaarser wordende fossiele brandstoffen en de natuur die uit balans raakt het hoofd bieden.
De overheid kan dit niet alleen. Voor […]

Geplaatst in Green Deal | Lees verder »

Categorieën

 • Afval (688)
 • Agenda (3.280)
 • Biologisch (116)
 • Blog Action Day (57)
 • Bouwen-Klussen (873)
 • Communicatie (376)
 • Cradle to Cradle – Circulair (524)
 • Design (238)
 • Dieren (178)
 • Donald Trump (3)
 • Duurzaam (2.399)
 • Educatie (352)
 • EEN-Armoede (252)
 • Energie en Besparing (3.616)
 • Europa (29)
 • Evenementen (202)
 • Geluid (26)
 • Gezondheid (315)
 • Goed Doel (119)
 • Green Deal (33)
 • Greenwashing (120)
 • Hergebruik-Kringloop (327)
 • Iets anders (400)
 • Int. Samenwerking (193)
 • Investeren (144)
 • Joe Biden – Barack Obama (118)
 • Kerst (123)
 • Klimaat (1.710)
 • Licht (394)
 • Lucht (34)
 • Mensenrechten (171)
 • Milieu (754)
 • MVO (112)
 • Natuur (776)
 • Nederland (34)
 • Olympische Spelen (68)
 • Oranje (157)
 • Oud & Nieuw (127)
 • Pasen (2)
 • Sinterklaas (16)
 • Sport (233)
 • Vakantie (84)
 • Valentijn (38)
 • Verkiezingen (62)
 • Vervoer en OV (1.605)
 • Vrijwilligerswerk (16)
 • Water (304)
 • Welzijnswerk (30)
 • Recente berichten

 • De Klimaatmars in Amsterdam: Op Straat Voor Een Leefbaar Klimaat by Milieudefensie
 • De Elektrische Dierenambulance Bakfiets In Altena by Stichting DierenLot
 • Het GroenDoen Fonds Voor Kleinschalige Boomplant Projecten by Trees for All
 • Zonnedak Met 27.076 Zonnepanelen Op Dak Arvato Bertelsmann by GroenDus
 • Het Festival G10 In Amsterdam: Festival Van De Economie En De Filosofie & The Arts
 • Zonnepanelen Op Staldaken Melkveehouder Johan Harbers by GroenLeven
 • Drijvend Zonnepark De Mussels Beilen Met 40.000 Zonnepanelen Op Zandwinplas by GroenLeven
 • SDG Co: Transforming Innovation for Sustainability by Eco-Business
 • Grootste Bi-Directionale Laad a.s.r. Parkeeergarage Voor 250 Elektrische Auto’s Geopend In Utrecht
 • Royal FloraHolland Plaatst Ruim 25.000 Zonnepanelen Op Daken In Aalsmeer, Rijnsburg en Eelde
 • De Volledig Elektrische Renault 5 Concept Komt Er Aan In 2024: Actieradius van 400 Kilometer
 • Elektrische CityBarg Duwboot Voor Vervoer Bouwmaterialen Van Zoelen By CityPort of Utrecht
 • De 50-Literhuis Challenge: Water Besparen Met Behoud Van Comfort by The Green Village
 • Shell Bouwt Nieuwe Fabriek In Pernis Voor Productie Biobrandstoffen
 • Heembouw Is De Winnaar Van De Dertigste Groene Pluim Voor Duurzaam Ondernemen
 • Laadplatform Voor Elektrische Vrachtwagens City Logistics Innovation Campus (CLIC) Amsterdam
 • De FLXdrive Batterij-Elektrische Locomotief: Eerste Elektrische Goederentrein by Wabtec
 • De Vredesweek 2021: PAX Power to the People En De Utrechtse Vredesweeklezing by PAX
 • Interface Vervangt Bitumen Backing Tapijttegelcollectie Voor CQuest Bio Biocomposiet Tapijtrug
 • Uitstoot Broeikasgassen Elf Procent Hoger Dan In 2020 by CBS En RIVM
 • Links

  Milieunet op..