De CO2-uitstoot lijkt dit jaar weer hoger uit te vallen dan in 2020. “In de eerste helft van 2021 is meer uitgestoten dan in de eerste helft van 2020. Dat betekent dat we die 25 procent dit jaar alweer niet gaan halen”, zegt directeur van Urgenda Marjan Minnesma. Daarmee voldoet Nederland niet aan het vonnis, dat ook voor alle jaren na 2020 een ondergrens vormt.

31 augustus 2021: Het demissionaire kabinet trekt nog eens 6 tot 7 miljard euro extra uit om de uitstoot van CO2 te verminderen. Het geld zou vooral worden besteed in de vorm van subsidies, die bijvoorbeeld duurzame energieproductie voor bedrijven stimuleren. Ook worden particulieren met het geld gestimuleerd om te verduurzamen, bijvoorbeeld door een elektrische auto aan te schaffen of hun huis te isoleren.

Er liggen naar verluidt geen plannen op tafel om nog een extra kolencentrale te sluiten, een optie die de afgelopen periode ook vaak werd genoemd om de uitstoot in Nederland te verminderen.

Het kabinet neemt de klimaatmaatregelen als gevolg van de Urgenda-zaak, waarin de Hoge Raad besloot dat het kabinet meer moet doen tegen klimaatverandering.