google.com, pub-1373830308765288, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Anders Bekeken

De Klimaatwet van Jesse Klaver en Diederik Samson: Vermindering Broeikasgassen 95% in 2050

Geschreven op 24-11-2015 - Erik van Erne. Geplaatst in Klimaat Facebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail

Klimaatwet

Zie ook: De Nederlandse Klimaatwet: Vermindering Broeikasgassen 95% en 100% Duurzame Energie in 2050

20 december 2018: 20 december 2018: De Tweede Kamer heeft ingestemd met de Klimaatwet.

26 november 2015: Mooi. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat het Kabinet alle kolencentrales in Nederland op termijn gaat sluiten. Minder mooi is dat op termijn.

Er wordt geen jaar genoemd waarin dat moet zijn voltooid.

Vrijblijvendheid troef dus weer in de politiek. De regering wordt vriendelijk verzocht om in samenwerking met de energiesector een plan op te stellen om de kolencentrales uit te faseren. Dat plan moet in 2016 klaar zijn.

In de aangenomen motie staat dat Nederland moet bijdragen aan een oplossing voor de klimaatverandering door de eigen CO2-uitstoot te verlangen. De kolencentrales zijn niet alleen verantwoordelijk voor de uitstoot van CO2, maar ook voor fijnstof, stikstof en kwik.

Zie ook: Uitstoot van Broeikasgassen Weer Gestegen: Plus 4 procent in 2015 by RIVM – Aandeel Hernieuwbare Energie Blijft Vrijwel Gelijk: 5,9 Procent in 2016 by CBS – De Nederlandse Klimaatwet: Vermindering Broeikasgassen 95% en 100% Duurzame Energie in 2050

24 november 2015: Zo, draaideur politicus Diederik Samson, de man die met alle winden meewaait, komt ineens in actie en steunt het plan van GroenLinks. Gauw even politiek scoren na een Open Brief van 64 hoogleraren en als echte politicus direct aan de pannen van die hoogleraren sleutelen. In september kwam de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (Rli) al tot het advies voor een Klimaatwet.

Afzwakken. Geen sluiting van alle elf kolencentrales in 2017 of op zijn laatst in 2020, nee Diederik Samson gaat voor sluiting in 2025.

Er zijn voldoende schonere gascentrales, maar het extra gas mag niet uit Groningen komen, gezien de aardbevingsproblemen met de gaswinning.Gas uit Noorwegen is de oplossing.

In het voorontwerp voor een De Klimaatwet van de fractievoorzitters Jesse Klaver (GroenLinks) en Diederik Samsom (PvdA), staat dat in 2050 de uitstoot van kooldioxide (CO2) verminderd moet zijn met 95 procent. De energievoorziening moet in 2050 voor de volle 100 procent duurzaam zijn. In 2030 moet de CO2-uitstoot 50 procent lager liggen dan in 1990, het jaar van het ‘Kyoto-Protocol‘. Zie ook: UN Climate Change Conference: COP21 in Paris

Het voorstel is dat het Kabinet eens in de vijf jaar een Klimaatplan opstelt en ieder jaar een Klimaatbegroting, met wettelijke doelen voor CO2-uitstoot, energiebesparing en duurzame energie gaat maken. Ministers leggen na afloop van een begrotingsjaar verantwoording af over het ter uitvoering van de Klimaatbegroting gevoerde beleid en over de effectiviteit daarvan.

Ministers stellen éénmaal in de vijf jaar – voor het eerst in het jaar van inwerkingtreding van de Klimaatwet– een Klimaatplan vast. Bindende taakstellingen voor energiebesparing en het aandeel duurzame energie als duurzame bijdragen voor de beperking van de uitstoot van broeikasgassen worden geformuleerd ten behoeve van de jaarlijkse Klimaatbegrotingen. Bij het opstellen van dit plan vervult de Minister van Algemene Zaken een coördinerende rol. Zie ook: Samenvatting Klimaatwet en De Klimaatwet (PDF). Zie ook:  Hoe Nederland Een Klimaatwet Krijgt by Milieudefensie

Uiteraard zie coalitiepartner VVD het plan totaal niet zitten. Kamerlid André Bosman (VVD) vindt dat Nederland al goed op weg is met het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen. Hij vindt dat Nederland daar niet in moet doorslaan. Minister Kamp (VVD) van Economische Zaken zegt in een reactie dat hij niets voelt voor het sluiten van kolencentrales. Denk dat het geen kwaad kan als iemand de VVD politici eens even wat bijles geeft over klimaat, klimaatverandering en duurzame oplossing. Ik neem aan dat één van de 64 hoogleraren graag bereid is dat te doen.

De Tweede Kamer debatteert vandaag met premier Mark Rutte en staatssecretaris Sharon Dijksma (Milieu) over de klimaattop. Na de uitspraak van de rechter in een klimaatzaak afgelopen juni heeft het kabinet opdracht gegeven te onderzoek welke maatregelen goed zijn voor het nog verder terugdringen van de uitstoot van kooldioxide (CO2). Het sluiten van kolencentrales is daarbij één van de opties.

Fractievoorzitters Jesse Klaver (GroenLinks) en Diederik Samsom (PvdA) presenteren samen, in aanloop naar de klimaattop in Parijs, een Klimaatwet. Dit maakten zij maandagavond bekend bij tv-programma Pauw.

Zie ook: Adviesraad Bepleit Klimaatwet: Rijk zonder CO2 naar een Duurzame Energievoorziening in 2050Open Brief 64 Hoogleraren: Oproep aan Kabinet om Alle Elf Kolencentrales in Nederland te SluitenEnergie van Nederland: Nederland Wordt Vuilste Land van EuropaOpen Brief 16 Hoogleraren: Stop de Bouw van KolencentralesNederlandse Energiecentrales Verstoken Steeds Meer Kolen: CO2-Uitstoot Fors HogerRanking Stroomleveranciers 2015: Nuon, Essent, Atoomstroom en DGB zijn de Grote VervuilersWij Stoppen Steenkool: Alle Kolencentrales in Nederland Dicht, niet Investeren in de KolenindustrieBattle of The Grids: Kernenergie- en Kolencentrales Overbodig, Voorrang voor Duurzame EnergieHet Energy Next! Congres 2015: Het Roer Moet Om, Maar Hoe?Kolencentrales in Nederland Krijgen Miljarden Euro’s Subsidie voor Bijstook BiomassaEnergie van het Noorden: Nederland Krijgt Een Gigantisch EnergieoverschotING Stopt Financiering Kolencentrales Maar Blijft Investeren in Bedrijven die Steenkool Gebruiken

Kan de gaskraan in Groningen dicht? Minder Gaswinning uit Groningen: Goed voor het KlimaatOns Gas van de Toekomst: Hoezo Ander Gas?Naar Een Duurzame Energievoorziening: De Schone Taak van AardgasHoe Groen en Duurzaam is Aardgas? En Hoe Zit Het Met Het Bijmengen van Groen Gas?De Duurzaamheid van Groen Gas: Groen Gas Lang Niet Altijd Duurzaam

5 Reacties

 1. Erik van Erne zegt:

  24 november 2015 om 11:24 | Permalink

  Samenvatting Klimaatwet van Jesse Klaver (GroenLinks) en Diederik Samsom (PvdA)

  Jesse Klaver (GroenLinks) en Diederik Samsom (PvdA) presenteren samen, in aanloop naar de Klimaattop in Parijs, een Klimaatwet. De initiatiefwet Klaver/Samsom legt klimaatdoelen vast in de Nederlandse wet en verplicht de regering jaarlijks een klimaatbegroting te maken waarin wordt opgenomen hoe de doelstellingen gehaald zullen worden.

  De Klimaatwet moet een doorbraak in het Nederlandse klimaatbeleid betekenen. De wet regelt dat de regering voortaan iedere jaar een klimaatbegroting maakt met wettelijke doelen voor vermindering van broeikasgassen, stimulering van duurzame energie en energiebesparing. De doelen en de bijbehorende maatregelen worden gebaseerd op klimaaten energieplannen die de regering iedere vijf jaar opstelt. Deze systematiek is gebaseerd op de aanpak van de miljoenennota, met een coördinerende rol voor de minister-president. Prinsjesdag gaat niet meer alleen over euro’s, maar ook over klimaat.

  Deze Klimaatwet verbindt lange-termijn doelen met beleid op de korte termijn. Niet langer kunnen doelen voortdurend worden verlaagd of beleid worden uitgesteld. Klimaat- en energiebeleid wordt voorspelbaar, waardoor en innovatie en investeringen in een groene economie worden gestimuleerd. De wet verankert dat Nederland voldoet aan haar bijdrage om de opwarming van de aarde tegen te gaan. In 2050 is de uitstoot van broeikasgassen met ten minste 95% gereduceerd, met een tussendoel van 55% in 2030. Het aandeel duurzame energie bedraagt in 2050 100%.

  Klaver en Samsom verbinden beiden hun naam aan deze initiatiefwet. Dat is een bijzondere samenwerking tussen twee politiek leiders. Het is voor net eerst in 35 jaar dat twee fractieleiders samen een initiatiefwet indienen.

  Klimaatdoelen
  • Voor het eerst wordt in een Klimaatwet voor Nederland verankerd welke doelstellingen voor het klimaatbeleid op korte en lange termijn gerealiseerd moeten worden.
  • In 2030 moet de uitstoot van broeikasgassen verminderd zijn met ten minste 55% ten opzichte van 1990.
  • In 2050 moet de uitstoot van broeikasgassen verminderd zijn met ten minste 95% ten opzichte van 1990.
  • In 2050 moet het aandeel duurzame energie 100% zijn.
  • De wet verankert dat het energie- en klimaatbeleid een bindende en samenhangende realisatie is van drie doelstellingen: vermindering van broeikasgassen, verhoging van het aandeel duurzame energie en jaarlijkse energiebesparing.
  • De wet omschrijft het mechanisme dat de ambitie van het beleid naar boven moet worden bijgesteld als dat voor het klimaat nodig is.

  Klimaatbegroting en Klimaatplan
  • De wet geeft naar analogie van de miljoenennota aan hoe het kabinet jaarlijks een klimaatbegroting maakt om de doelstellingen te halen.
  • De jaarlijkse klimaatbegroting heeft de status van wet. In deze jaarlijkse wet staan de te realiseren doelen voor broeikasgassen, duurzame energie en energiebesparing en de bijbehorende maatregelen. Ieder voorjaar legt de regering verantwoording af over de
  voortgang en worden extra maatregelen genomen als de doelstellingen niet gehaald worden.
  • Iedere vijf jaar maakt het kabinet een klimaatplan. In dat plan wordt beargumenteerd wat de doelen zijn en hoe de doelen gehaald gaan worden. Ze worden vertaald naar de jaarlijkse klimaatbegroting.
  • Deze Klimaatwet sluit vrijblijvend beleid en uitstel van beleid uit. De wet maakt de opdracht voor de regering helder en voorspelbaar voor de samenleving.
  • Het wetsvoorstel dat Klaver en Samsom nu presenteren is een voorontwerp. Zij zullen commentaar vragen van maatschappelijke organisaties, de Algemene Rekenkamer en adviesraden op het terrein van energie en klimaat alvorens de wet aan te melden voor behandeling in de Tweede Kamer.

 2. Erik van Erne zegt:

  16 januari 2016 om 10:15 | Permalink

  Een versnelde sluiting van de kolencentrale van energiebedrijf Nuon in het Westelijk havengebied in Amsterdam is ‘bespreekbaar’. Dat zegt bestuurder Martijn Hagens van Nuon in EenVandaag.

 3. Erik van Erne zegt:

  30 maart 2017 om 15:27 | Permalink

  Bod om Hemwegcentrale te sluiten vervijfvoudigd

  Het bod van 1 miljoen euro om de vervuilende Hemwegcentrale in Amsterdam te sluiten is vervijfvoudigd. Dat heeft initiatiefnemer Remco Wilcke van energiebedrijf Vandebron bij EenVandaag bekend gemaakt.

 4. Erik van Erne zegt:

  29 maart 2018 om 15:21 | Permalink

  Kabinet: Einde aan Gaswinning in Groningen

  De gaswinning uit het Groningenveld wordt volledig beëindigd. Alleen door het wegnemen van de oorzaak van het aardbevingsrisico kunnen de veiligheid en de veiligheidsbeleving in Groningen op afzienbare termijn worden gegarandeerd.

  Het kabinet neemt daarom maatregelen om de gaswinning zo snel mogelijk geheel af te bouwen.

  Uiterlijk per oktober 2022, maar mogelijk al een jaar eerder, daalt de gaswinning tot onder het niveau van 12 miljard Nm3. Afhankelijk van het effect van de maatregelen wordt vanaf oktober 2022 een daling voorzien naar 7,5 miljard Nm3 en mogelijk fors minder. In de jaren daarna wordt de gaswinning helemaal afgebouwd tot nul.

  Dat staat in een brief van minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat over de gaswinning in Groningen waarmee de ministerraad heeft ingestemd. De gevolgen van de gaswinning zijn volgens het kabinet maatschappelijk niet langer aanvaardbaar. De aardbevingen veroorzaken schade aan huizen en gebouwen en zorgen voor onzekerheid bij bewoners. Bovendien heeft de versterkingsoperatie grote gevolgen voor het aangezicht van de provincie. Een voortdurende gaswinning, geflankeerd door een massale schadevergoedings-, herstel- en versterkingsoperatie, is volgens het kabinet dan ook geen houdbare situatie.

  Het kabinet gaat hiermee verder dan het advies van Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) om de gaswinning uit het Groningenveld terug te brengen tot 12 miljard Nm3 per jaar. Ook bij een jaarlijkse gaswinning op het niveau van 12 miljard Nm3 blijft het risico op een zware aardbeving bestaan. Voor het kabinet staat veiligheid voorop en daarom wordt de gaswinning uit het Groningenveld volledig beëindigd. Door het wegnemen van de oorzaak van de aardbevingen wordt de veiligheid in het gebied sterk verbeterd. Dit heeft ook een positief effect op de versterkingsopgave: Groningen kan Groningen blijven. Het kabinet geeft opdracht aan KNMI, SodM, TNO en NEN om op korte termijn het precieze effect op het veiligheidsrisico in kaart te brengen. De evident onveilige gebouwen moeten zonder vertraging worden versterkt. Daarna wordt samen met de regio bekeken wat het gevolg is voor de versterkingsoperatie en welke maatregelen nodig zijn om de veiligheid. Het kabinet wil geen andere onomkeerbare stappen nemen totdat er meer helderheid is over het veiligheidsperspectief in de regio.

  Het einde van de gaswinning in Groningen betekent een keerpunt voor de veiligheid in de regio. Daarmee zijn de overige maatschappelijke uitdagingen, zoals duurzaamheid, krimp en werkgelegenheid, nog niet van tafel. Het kabinet werkt samen met de regio aan een toekomstvisie voor het gebied. In het regeerakkoord waren daarvoor middelen gereserveerd ter waarde van 2,5% van de aardgasbaten. Het succes van die aanpak mag volgens het kabinet niet afhangen van het niveau van de gaswinning in Groningen. Daarom kijkt het kabinet naar een substantiële, meerjarige bijdrage aan Groningen die onafhankelijk is van de gasbaten en de omvang van de versterkingsoperatie.

  Het beëindigen van de gaswinning in Groningen vraagt om een reeks ingrijpende maatregelen aan zowel de vraag- als aanbodzijde. Zo wordt voor 500 miljoen euro een nieuwe stikstofinstallatie in Zuidbroek gebouwd waarmee hoogcalorisch gas kan worden omgezet in laagcalorisch gas. Vanaf oktober 2022 levert deze installatie jaarlijks een besparing op van 7 miljard Nm3 gas uit het Groningenveld. Daarnaast wordt gekeken naar de mogelijkheid om meer stikstof in te kopen voor bestaande installaties.

  Uiterlijk in 2022 moeten alle industriële grootverbruikers van Gronings gas zijn overgeschakeld op hoogcalorisch gas of op andere, duurzame bronnen. In totaal gaat het om 170 bedrijven die jaarlijks gezamenlijk circa 4,4 miljard Nm3 laagcalorisch gas afnemen. Sinds december zijn alle bedrijven aangeschreven en met 45 grootverbruikers worden inmiddels constructieve gesprekken gevoerd. De omschakeling van de acht grootste verbruikers kan al een daling van de vraag naar Groningengas met 2,4 miljard Nm3 opleveren. Als ook de 45 andere bedrijven die rechtstreeks zijn aangesloten op het landelijke transportnet voor laagcalorisch gas omschakelen, daalt de vraag met in totaal 3,4 miljard Nm3 per jaar.

  De vraag naar laagcalorisch gas uit Duitsland, Frankrijk en België neemt de komende jaren met 2 miljard Nm3 per jaar af. Een verdere versnelling van de omschakeling van buitenlandse verbruikers is op dit moment niet mogelijk. Wel wordt nog gekeken naar de mogelijke omschakeling van een Duitse elektriciteitscentrale op hoogcalorisch gas. Daarnaast wil het Noord-Duitse energiebedrijf EWE de vraag naar Gronings gas met circa 1,7 miljard Nm3 verlagen door onder andere de bouw van een stikstofinstallatie.

  Ook Nederlandse huishoudens zullen moeten bijdragen aan het terugdringen van de gaswinning. Zo worden de investeringen in onder andere de stikstofinstallatie in Zuidbroek doorberekend in de transportkosten. Ook de ombouw van bestaande woningen naar aardgasvrij, zoals aangekondigd in het regeerakkoord, zal de komende jaren leiden tot een lagere vraag naar Groningengas. Verder heeft het kabinet de deelnemers aan het klimaatakkoord gevraagd om voorstellen voor een snelle uitfasering van de CV-ketel. Ook wil het kabinet samen met de witgoedbranche de omschakeling door particulieren van gaskookplaten en gasovens op elektrische toestellen stimuleren.

  Veel maatregelen kunnen direct in gang worden gezet. Daarnaast wordt een deel van de maatregelen de komende tijd verder uitgewerkt. Op dit moment bedraagt de gaswinning uit het Groningenveld maximaal 21,6 miljard Nm3 in een gemiddeld jaar en maximaal 27 miljard Nm3 in een koud jaar.

  Gasunie Transport Services, de beheerder van het landelijke gasnet, heeft op basis van de maatregelen een tijdpad opgesteld voor de minimale winning die in de komende jaren nodig is bij een koud, een gemiddeld en een warm jaar. In dit tijdpad zijn de maatregelen opgenomen die het kabinet voldoende zeker acht, zoals de bouw van een nieuwe stikstofinstallatie, de afnemende vraag uit het buitenland en de ombouw van de 53 grootste industriële verbruikers van Groningengas.

  Afhankelijk van de weersomstandigheden en het succes van het aanvullende pakket aan besparingsmaatregelen, zoals extra inkoop van stikstof en een groter aantal bedrijven dat omschakelt op andere energiebronnen, kan de gaswinning sneller worden teruggebracht dan het tijdpad van het kabinet.

 5. Erik van Erne zegt:

  25 juni 2018 om 14:08 | Permalink

  Hoe Nederland Een Klimaatwet Krijgt by Milieudefensie

  De Klimaatwet is niet uit de lucht komen vallen. Volg het spoor terug en lees welke rol Milieudefensie en Friends of the Earth (onze Engelse zusterorganisatie) hebben gespeeld.

  Eind 2019 Wordt Het Klimaatakkoord Verwacht
  In de Nederlandse Klimaatwet staan doelen. Hoe die bereikt moeten worden, staat er niet in. Dat wordt vastgelegd in het klimaatakkoord. Over dat akkoord wordt op dit moment onderhandeld tussen overheden, werkgevers, vakbonden en andere maatschappelijke organisaties. Ook Milieudefensie zit aan tafel. Onze inzet is een eerlijk klimaatakkoord, waarbij de vervuiler betaalt en mensen met een kleinere portemonnee worden ontzien. Lees meer over het klimaatakkoord.

  In 2018 Wordt de Nederlandse Klimaatwet Verwacht
  Tien jaar na de eerste voorstellen van Friends of the Earth en Milieudefensie wordt zeer binnenkort de Nederlandse Klimaatwet gepresenteerd. De wet is minder ambitieus dan de oorspronkelijke voorstellen van Milieudefensie en later Samsom (PvdA) en Klaver (GroenLinks). Daar staat tegenover dat maar liefst 7 politieke partijen, van links tot rechts, de Nederlandse Klimaatwet steunen. Nederland is niet het eerste land met een Klimaatwet. Deze landen gingen ons voor: Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Finland, Denemarken, Mexico en Zweden.

  10 oktober 2017 – Rutte III neemt Klimaatwet op in regeerakkoord
  Het nieuwe kabinet presenteert zich als het groenste kabinet ooit. De uitstoot van het broeikasgas CO2 moet in 2030 49% lager zijn dan in 1990. Dit wil het kabinet vastleggen in een Klimaatwet waarin de hoofdlijnen worden vastgelegd. Zo wil Nederland gaan voldoen aan het klimaatakkoord dat in Parijs werd gesloten en ook door Nederland werd ondertekend.

  12 december 2015 – Het Klimaatakkoord van Parijs wordt gesloten
  195 landen gaan op de klimaattop in Parijs akkoord met een nieuw klimaatverdrag dat de uitstoot van broeikasgassen moet terugdringen. De gemiddelde temperatuur op de aarde mag niet meer dan 2 graden Celsius stijgen. Landen streven naar een stijging van maximaal 1,5 graden. Inmiddels hebben bijna alle 200 landen het akkoord ondertekend. Alleen de Verenigde Staten doen niet mee.

  24 november 2015 – Diederik Samsom en Jesse Klaver stellen Klimaatwet voor
  Op 24 november 2015 lanceren partijleider Jesse Klaver van GroenLinks en Diederik Samsom, toen nog leider van de PvdA, de Nederlandse Klimaatwet. Dat is kort voor de klimaatconferentie van Parijs. Zij willen met hun wet een einde maken aan het zwabberende milieubeleid. Samsom en Klaver maken dankbaar gebruik van het voorwerk dat Donald Pols van Milieudefensie in 2008 al deed.

  15 november 2008 – Verenigd Koninkrijk voert als eerste een Klimaatwet in
  De campagne van Friends of the Earth (de Engelse zusterorganisatie van Milieudefensie) heeft succes. Het Verenigd Koninkrijk voert als eerste land ter wereld een Klimaatwet in. In 2007 diende de Labourregering de conceptwet in met steun van de Conservatieven.

  mei 2008 – Milieudefensie start campagne voor een Nederlandse Klimaatwet
  Milieudefensie start een campagne voor een Nederlandse Klimaatwet. Het initiatief komt van Donald Pols, toen campagneleider, nu directeur van Milieudefensie. Milieudefensie schrijft zelfs een complete wettekst. Maar de Nederlandse politiek is er nog niet aan toe. Minister Jacqueline Cramer van Milieu noemt het voorstel sympathiek. Maar ze vertrouwt liever op vrijwillige afspraken met het bedrijfsleven dan op een wet.

  2007 – Friends of the Earth start campagne voor Klimaatwet in Engeland
  De Engelse zusterorganisatie van Milieudefensie, friends of the Earth, start de ‘Big Ask’ campagne. Meer dan 130.000 mensen vragen hun MP om zo snel mogelijk een stevige Klimaatwet in te voeren. De campagne wordt een voorbeeld voor andere bij Friends of the Earth aangesloten organisaties, waaronder Milieudefensie.

  Zie ook: Startschot Voor Klimaatakkoord Nederland: Uitstoot Van Broeikasgassen Met 49% VerminderenDe Klimaatwet van Jesse Klaver en Diederik Samson: Vermindering Broeikasgassen 95% in 2050Regeerakkoord Vertrouwen in de Toekomst: Klimaat- en Energieparagraaf by NVDEDe Klimaatenvelop: Kabinet Investeert 300 Miljoen Euro Per Jaar in CO2-ReductieHet KlimaatAkkoord van Parijs – The Paris Agreement – Klimaatakkoord met Vereniging Nederlandse Gemeenten – Het Nationaal Klimaatakkoord: Hoe Ziet Jouw Klimaatakkoord Eruit? – Nederland haalt Kyoto doelstellingen – Open Brief 64 Hoogleraren: Oproep aan Kabinet om Alle Elf Kolencentrales in Nederland te Sluiten – De Klimaatwet van Jesse Klaver en Diederik Samson: Vermindering Broeikasgassen 95% in 2050 – De Klimaatzaak by VPRO Tegenlicht – Kabinet in Beroep Tegen Klimaatvonnis: Urgenda Ziet Uitspraak Beroep Met Vertrouwen Tegemoet – Het Energy Next! Congres: Het Roer Moet Om, Maar Hoe? – Nederlandse Energiecentrales Verstoken Steeds Meer Kolen: CO2-Uitstoot Fors Hoger – Battle of The Grids: Kernenergie- en Kolencentrales Overbodig, Voorrang voor Duurzame Energie – Energie van Nederland: Nederland Wordt Vuilste Land van Europa – Nederland 100% Duurzame Energie in 2030: Samen Sneller Duurzaam – Nederland krijgt nieuwe energie: 100% Duurzame Energie – Nederland ver verwijderd van Europese duurzame energie doelstelling – Het Energieakkoord Voor Duurzame Groei: Slechts 14% Hernieuwbare Energie in 2020 – Nieuwe Energie: Nederland na het Fossiele Tijdperk by Anne-Marie Rakhorst – Prins van Oranje over duurzame energie op de World Future Energy Summit

Plaats zelf een reactie:

(U heeft ruimte voor 400 tekens)

Categorieën

 • Afval (690)
 • Agenda (3.298)
 • Biologisch (117)
 • Blog Action Day (57)
 • Bouwen-Klussen (878)
 • Communicatie (376)
 • Cradle to Cradle – Circulair (524)
 • Design (238)
 • Dieren (178)
 • Donald Trump (3)
 • Duurzaam (2.408)
 • Educatie (352)
 • EEN-Armoede (253)
 • Energie en Besparing (3.628)
 • Europa (29)
 • Evenementen (203)
 • Geluid (26)
 • Gezondheid (316)
 • Goed Doel (119)
 • Green Deal (35)
 • Greenwashing (120)
 • Hergebruik-Kringloop (327)
 • Iets anders (403)
 • Int. Samenwerking (194)
 • Investeren (145)
 • Joe Biden – Barack Obama (118)
 • Kerst (123)
 • Klimaat (1.713)
 • Licht (394)
 • Lucht (35)
 • Mensenrechten (171)
 • Milieu (755)
 • MVO (113)
 • Natuur (780)
 • Nederland (36)
 • Olympische Spelen (68)
 • Oranje (157)
 • Oud & Nieuw (127)
 • Pasen (2)
 • Sinterklaas (16)
 • Sport (233)
 • Vakantie (84)
 • Valentijn (38)
 • Verkiezingen (51)
 • Vervoer en OV (1.612)
 • Vrijwilligerswerk (16)
 • Water (305)
 • Welzijnswerk (30)
 • Recente berichten

 • Drentse Zonneroute A37: Zonnepark In De Bermen Van De A37 by RWS
 • Natuurlijk Zonnepark Klarenbeek Met 41.704 Zonnepanelen In Apeldoorn by Prowind
 • Twaalf Friese Melkveebedrijven Composteren Groenafval, Hekkelspecie, Bermgras by AGRecycling
 • Energiebesparingscampagne Gewoon Zo!: Op Weg Naar Energieneutraal by Provincie Drenthe
 • WereldStotterDag 22 oktober 2021: Sta Even Stil Bij Het Praten Van Je Kind by StotterFonds
 • De Achterhoekse Waterstofdagen Bij Stadion De Vijverberg in Doetinchem by Kuster Energy
 • De Elektrische Meccanica Solo: Betaalbare Elektrische Auto Met Één Stoel by ElectraMeccanica
 • Plastics@Tielt: Stad Tielt Investeert In 10.000 Herbuikbare Bekers Voor Evenementen
 • Wijkpark Cromvliet In Molenwijk Den Haag: Van Ongezellig Stenen Plein Naar Gezellig Park
 • Saint Laurent Stopt Eindelijk Met Bont In Modecollectie
 • Mercedes, Total En Stellantis: Samen Accu’s Elektrische Auto’s Produceren by ACC
 • Tips Om Je Internationale Webshop Te Laten Slagen: Kies Voor Een Professioneel Vertaalbureau
 • Drie Keer Zoveel Laadpalen In Vlaanderen in 2022: Op Weg Naar 35.000 Laadpalen In 2025
 • Voedselbos Vierhoven In Roosendaal: 200 Soorten En 16.000 Bomen En Struiken Aanplanten
 • Gasunie Start Proef Met Opslag Groene Waterstof In Ondergrondse Zoutlagen In Groningen
 • Europa Vraagt Nederland Om Ambitieuzer Klimaatdoel Voor 2030 Vast Te Stellen by PBL
 • Towards Two Billion Trees Planting In Australia In Ten Years by WWF Australia
 • Het World Food Day Film Festival: Vier Foodfilms Met Een Stevige Bite
 • Hydrogen Delta Network NL: Zeeuws Waterstofnetwerk by Gasunie En North Sea Port
 • Provincie Drenthe Lanceert Samen Met Inwoners Campagne Voor Energiebesparing
 • Links

  Milieunet op..