Stichting Milieunet is een non-profit organisatie gericht op bewustwording en gedragsverandering door communicatie over afval, energie, duurzaamheid, natuur, milieu, klimaat, mensenrechten, ontwikkelingssamenwerking en personeels(arbo)zorg.
Wij werken voor overheden, bedrijven, organisaties en leveren kant-en-klare producten aan particulieren.
 'Gratis op te Halen' nu ook op Kringloopnet
Stichting Milieunet bevordert hergebruik van goederen en materialen door alle kringloopwinkels en de leveranciers van andere materialen en goederen, zoals bouwmaterialen, caravans en boten overzichtelijk en gratis aan te bieden. Wat de één niet meer kan gebruiken is voor de ander een waardevolle grondstof. Nog mooier is het natuurlijk als de materialen en goederen die door de één worden 'weggegooid' door de ander gratis kunnen worden opgehaald om weer te worden hergebruikt. Zie www.kringloopnet.nl

Milieuwinst door hergebruik niet in overheidscijfers

Overheden kunnen hergebruik van goederen en materialen op eenvoudige wijze stimuleren door op de eigen site aandacht te besteden aan de mogelijkheden die er in Nederland zijn om gebruikte goederen en materialen aan te schaffen. Op www.kringloopnet.nl worden de gegevens van ruim 1700 bedrijven vermeld die zich dag-in, dag-uit bezig houden met de aan- en verkoop van tweedehands producten. Bekende voorbeelden zijn de ruim 600 kringloopwinkels en de kringloopmarkten. Maar ook hergebruik van caravans, boten, aanhangers, trailers, machines en gereedschappen levert veel milieuwinst op. Kringloopnet trekt maandelijks meer dan 5000 bezoekers.

In het oktober nummer van Milieu Magazine wordt in het artikel "Tweedehandscijfers" ingegaan op de milieuwinst die door hergebruik wordt geboekt. Een stukje uit het artikel:

"Het werkelijke aanbod, en daarmee ook de milieuwinst, is minstens dubbel zo groot, schat Van Erne. "Maar bij de overheid heb ik nog nooit het aspect van hergebruik gezien in bijvoorbeeld de CO2-reductieaanpak." Het klopt dat de milieuwinst die is te boeken met tweedehandsproducten en -materialen niet goed uit de verf komt, vindt ook prof. dr. Jacqueline Cramer, hoogleraar duurzaam ondernemen aan de Universiteit Utrecht. "Ik vind dat de aandacht ervoor inderdaad zeer beperkt is. De mogelijkheden om over te gaan naar een duurzame samenleving worden bevorderd door meer producten in de kringloop te houden. Dat is een basisprincipe."HELP MEE EN BEVORDER HERGEBRUIK

Hergebruik van goederen en materialen levert een aanzienlijk milieuwinst op. Bij een duurzame samenleving past dan ook een breder dan het huidige besef bij zowel de Nederlandse bevolking als de overheid dat hergebruik vanuit milieu- en duurzaamheidsoogpunt een enorme winst oplevert. Leveranciers van tweedehands producten en materialen in Nederland en Noord-België kunnen vanaf nu op zeer eenvoudige wijze worden gevonden via www.kringloopnet.nl

Stichting Milieunet doet een dringende oproep aan gemeenten, provincies, milieucentra, nme-centra en anderen met een website die een relatie heeft met milieu c.q. duurzaamheid om een link aan te brengen naar www.kringloopnet.nl De site bestaat op dit moment uit de onderdelen kringloopbouwmaterialen, kringloopgereedschappen, de kringloopwinkels, kringloopmarkten, kringloopautomaterialen en kringloopmeerpalen en omvat de gegevens van 1660 leveranciers. Binnen enkele maanden wordt de site verder uitgebreid met kringloopboten, kringloopcaravans, kringloopfietsen, kringlooptrucks, kringloopmoteren, kringloopkantoor en kringloopbouwgrondstoffen. Opname op de site is en blijft gratis.

Bestel het boekje Secundaire bouwmaterialen
 Disclaimer
© 2006 Stichting Milieunet