Stichting Milieunet is een non-profit organisatie gericht op bewustwording en gedragsverandering door communicatie over afval, energie, duurzaamheid, natuur, milieu, klimaat, mensenrechten, ontwikkelingssamenwerking en personeels(arbo)zorg.
Wij werken voor overheden, bedrijven, organisaties en leveren kant-en-klare producten aan particulieren.
   Huisstijlen
  Huisstijl Partos, branchevereniging voor particuliere internationale samenwerking (ontwerp, opmaak en productie, 2004). TERUG
  Huisstijl GoedInvesteren (ontwerp, opmaak en productie, 2004). TERUG


  Huisstijl Buijs & Buijs, accountants en fiscalisten (ontwerp, opmaak en productie, 2006). TERUG
  Huisstijl Factor 4 Initiatief (opmaak en productie, 2001). TERUG
  Drukwerk
  Ontwerp, opmaak en productie folders SME 'Hier is de Nationale Klimaatles' voor basis- en voortgezet onderwijs (2007). Informatieve folder Burma Centrum Nederland voor diplomaten (Engelstalig, 2007) TERUGDisclaimer
© 2006 Stichting Milieunet