Stichting Milieunet is een non-profit organisatie gericht op bewustwording en gedragsverandering door communicatie over afval, energie, duurzaamheid, natuur, milieu, klimaat, mensenrechten, ontwikkelingssamenwerking en personeels(arbo)zorg.
Wij werken voor overheden, bedrijven, organisaties en leveren kant-en-klare producten aan particulieren.
   Direct marketing
  Kaartenactie voor NISOM (Nederlands Instituut voor Strategisch en Operationeel Management) om marktgerichte opleidingen te promoten (2006).TERUG

  Kaartenactie voor Gemeente Amsterdam in het kader van aankondiging van Greencups (Koninginnedag 2005). TERUG
  Kaartenactie voor Vrijwilligersvacaturebank Maarssen om bedrijven aan te moedigen zich aan te melden (2005). TERUG


Disclaimer
© 2006 Stichting Milieunet