Stichting Milieunet is een non-profit organisatie gericht op bewustwording en gedragsverandering door communicatie over afval, energie, duurzaamheid, natuur, milieu, klimaat, mensenrechten, ontwikkelingssamenwerking en personeels(arbo)zorg.
Wij werken voor overheden, bedrijven, organisaties en leveren kant-en-klare producten aan particulieren.
 Om ons te oriënteren op de komende verkiezingen hebben wij veel sites bezocht. Helaas bestaat er nergens een site waar duurzaamheidsaspecten vanuit verschillende gezichtspunten in beeld worden gebracht. Daarom hebben wij een selectie gemaakt en de meest informatieve sites voor u op een rijtje gezet. In de afbeelding ziet u de door de verschillende partijen geplande extra uitgaven in een volgende kabinetsperiode. Wij wensen u veel inspiratie en wijsheid toe bij uw politieke keuze voor de komende Tweede Kamerverkiezingen op 22 november 2006.

De verschillende verkiezingsprogramma's zijn door het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP) doorgerekend. De conclusies vindt u hier. Het volledige rapport kunt u ook downloaden als PDF-bestand. Kent u nog een relevante site die echt niet mag ontbreken, dan stellen wij een e-mail zeer op prijs. Download de banner.


BNN film Al Gore
Duurzaamheidsagenda
Duurzame Dinsdag
Energieportal
Financieele Dagblad
Geluidnieuws
Greenpeace
Groene Rapportcijfers
INSnet
Lijst 0
Kieskompas
Kieswijzer
Milieubalans
MilieuCompendium
.NL stemt
Ondersteboven
Referendumwijzer
ROVER
RTL
Stemhok
Stemmentracker
Stemwijzer
Vergelijk
Verkiezingskijker
Volkskrant
Vrij Nederland
VVM
Wakker Dier


Disclaimer
© 2006 Stichting Milieunet