Stichting Milieunet is een non-profit organisatie gericht op bewustwording en gedragsverandering door communicatie over afval, energie, duurzaamheid, natuur, milieu, klimaat, mensenrechten, ontwikkelingssamenwerking en personeels(arbo)zorg.
Wij werken voor overheden, bedrijven, organisaties en leveren kant-en-klare producten aan particulieren.
 Keurmerken papier

Milieukeur
Het Milieukeur wordt verleend aan producten die, vergeleken met soortgelijke producten, minder belastend zijn voor het milieu.
Voor het verwerven van het Milieukeur hoeven kopieer-, toilet-, kantoor-, en off-setpapier en kettingformulieren niet voor 100% uit oud papier te zijn gemaakt. Er worden wel strenge milieueisen gesteld aan het bosbeheer, aan de pulp- en de papierproductie en aan de toepassing van schadelijke stoffen. Schrijfpapier met Milieukeur moet wel voor 100 % van oud papier gemaakt zijn.

Der Blaue Engel
Der Blaue Engel wordt verleend aan producten die, vergeleken met soortgelijke producten, minder belastend zijn voor het milieu. Het is de Duitse variant van het Nederlandse Milieukeur. Het papier moet voor een bepaald percentage uit post-consumer papierafval gemaakt worden.
Voor krantenpapier geldt bijvoorbeeld een aandeel van minstens 80 %. Voor keukenpapier, schrijfpapier en kopieerpapier geldt dat zij voor 100 % uit oud papier moeten bestaan. Verder mogen bij de productie geen chloor, gehalogeneerde bleekmiddelen of optische witmakers worden gebruikt.

FSC Keurmerk
Het FSC (Forest Steward Council) verleent haar keurmerk aan hout of producten die gemaakt zijn van hout dat afkomstig is uit duurzaam bosbeheer. Voor duurzaam bosbeheer gelden strenge richtlijnen.
Er is papier met het FSC-logo dat geschikt is voor kopiëren en printen, en papiersoorten die geschikt zijn voor offsetdruk.

De Zwaan (Nordic Swan Label)
De Zwaan (Nordic Swan Label) is het milieukeur van Noorwegen, Zweden, Finland en IJsland. De Zwaan geeft aan dat een product één van de minst milieubelastende is in zijn soort.
Papier met dit keurmerk moet chloorvrij gebleekt zijn en de uitstoot van milieubelastende stoffen bij de productie moet laag zijn. Het papier hoeft niet noodzakelijkerwijs gemaakt te zijn van kringlooppapier. De eisen van De Zwaan zijn meestal vergelijkbaar met die van het Nederlandse Milieukeur.

Kringloopsymbool
Dit logo staat op kartonnen en papieren verpakking die na gebruik bij het oud papier kunnen. Het zegt dus niets over het gebruik van oud papier bij de productie van de verpakking.

Paper Profile
Naast bovenstaande keurmerken is er ook een internationale productverklaring: Paper Profile. Deze productverklaring dient op vrijwillige basis als handleiding voor inkopers van papier. De gecertificeerde milieuzorgsystemen die door de deelnemende bedrijven van het Paper Profile worden gehanteerd zijn de ISO 14001 norm en/of de Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) verordening, die is gereguleerd door de EU. Voor meer informatie kunt u terecht op www.paperprofile.com
Disclaimer
© 2006 Stichting Milieunet