Stichting Milieunet is een non-profit organisatie gericht op bewustwording en gedragsverandering door communicatie over afval, energie, duurzaamheid, natuur, milieu, klimaat, mensenrechten, ontwikkelingssamenwerking en personeels(arbo)zorg.
Wij werken voor overheden, bedrijven, organisaties en leveren kant-en-klare producten aan particulieren.
 

Aanmeldformulier
Ja, ik steun Fonds 0,7 procent en ik maak NU mijn donatie over op bankrekening 78.14 32.707 t.n.v. stichting Milieunet te Utrecht o.v.v. 'Fonds 0,7'
(u wordt automatisch vermeld in de donateurslijst, tenzij u het vakje NEE aanvinkt)
Ja, hierbij machtig ik stichting Milieunet om éénmalig onderstaand bedrag van mijn rekening af te schrijven ten gunste van Fonds 0,7 procent
U wordt automatisch vermeld in de donateurslijst, tenzij u het vakje NEE aanvinkt
NEE, ik wil NIET vermeld worden in de donateurslijst
Ja, ik wil wel vermeld worden maar ZONDER mijn donatiebedrag
Ja, houd mij op de hoogte van nieuws d.m.v. de nieuwsbrief
Naam*:
Plaats*:
E-mail*:
Bedrag*: ten gunste van Fonds 0,7 procent
Bankrekening*:
Link website:

De door u ingevulde gegevens worden alleen gebruikt voor de donateurslijst. Voor
andere doeleinden zullen deze gegevens niet gebruikt worden.

* verplicht veld 

Disclaimer
© 2006 Stichting Milieunet