Stichting Milieunet is een non-profit organisatie gericht op bewustwording en gedragsverandering door communicatie over afval, energie, duurzaamheid, natuur, milieu, klimaat, mensenrechten, ontwikkelingssamenwerking en personeels(arbo)zorg.
Wij werken voor overheden, bedrijven, organisaties en leveren kant-en-klare producten aan particulieren.
 De Toolkit Energiebesparing is uit! U kunt de Toolkit aanschaffen en vervolgens gebruiken om uw doelgroep te informeren over alles wat met energiebesparing te maken heeft. Onze Toolkit laat zien dat dit op een praktische én leuke manier kan. Anders dan de Toolkit Energiecommunicatie biedt de Toolkit Energiebesparing vooral veel (40 pagina's) cartoons, strips en foto's over alles wat met energie besparen te maken heeft. De Toolkit Energiebesparing kost € 99,-. Bij de aanschaf van de Toolkit Energiebesparing ontvangt u tevens een gratis cd-rom met alle teksten en het complete beeldmateriaal.
Klik op onderstaande afbeeldingen voor voorbeeldpagina's
Bekijk de index
Bestel direct de Toolkit Energiebesparing Vul het bestelformulier in en verzend dit naar stichting Milieunet. U ontvangt de Toolkit Energiebesparing direct met een factuur.De kant-en-klare communicatiemiddelen zijn geschikt om op veel verschillende manieren te worden gebruikt zoals voor het informeren van de inwoners in een gemeente via de gemeentepagina, website, huis-aan-huis folder of nieuwsbrief. Ook voor de interne milieuzorg biedt de Toolkit Energiecommunicatie veel. Handig voor het snel samenstellen van een digitale nieuwsbrief, het personeelsblad of het illustreren van het energiebeleidsplan (energiesymposium of energiecongres). De Toolkit Energiecommunicatie laat zien dat het informeren van doelgroepen op een praktische én leuke manier kan, zonder dat u er veel tijd in hoeft te steken. Bovendien ontvangt u bij aanschaf van de Toolkit Energiecommunicatie een cd-rom met alle teksten en het complete beeldmateriaal er gratis bij!
Klik op onderstaande afbeeldingen voor voorbeeldpagina's
Bekijk de index
Bestel direct de Toolkit Energiecommunicatie Vul het bestelformulier in en verzend dit naar stichting Milieunet.
U ontvangt de Toolkit Energiecommunicatie direct met een factuur.Disclaimer
© 2006 Stichting Milieunet