Stichting Milieunet is een non-profit organisatie gericht op bewustwording en gedragsverandering door communicatie over afval, energie, duurzaamheid, natuur, milieu, klimaat, mensenrechten, ontwikkelingssamenwerking en personeels(arbo)zorg.
Wij werken voor overheden, bedrijven, organisaties en leveren kant-en-klare producten aan particulieren.
 Cursus Klimaatcommunicatie

De cursus Klimaatcommunicatie is een cursus van anderhalve dag over communiceren over klimaat(beleid) op lokaal/regionaal niveau. De belangstelling voor deze cursus is groot en de cursisten zijn erg enthousiast. Daarom wordt de cursus Klimaatcommunicatie ook in 2010 weer aangeboden.

Hoe geef je op lokaal/regionaal niveau handen en voeten aan klimaatcommunicatie? Hoe kun je het bewustzijn van mensen over klimaat vergroten en hen daadwerkelijk aanzetten tot de gewenste gedragsverandering? Wat wordt je boodschap? Met en naar wie ga je communiceren? Wanneer ga je communiceren? Welke instrumenten kun je inzetten? Hoe sluit je aan bij landelijke campagnes? Welke aanpak werkt wel en welke juist niet? Wat zijn ervaringen van collega's? Lees verder.Cursus Energiecommunicatie in de praktijk

De cursus 'Energiecommunicatie in de Praktijk' is een ééndaagse communicatietraining (met terugkommiddag) rond de thema's energiebesparing, duurzame energie en energiecommunicatie. De cursus is bestemd voor medewerkers van overheden, woningbouw-corporaties en welzijnsmedewerkers.

Het programma bestaat uit een combinatie van inhoud, communicatie en praktijk. De inhoud omvat de verschillende aspecten van energie, zoals duurzame energie, dag/nachtmeters, energievreters, distributie en opbouw energierekening. Lees verder.


Cursus Afvalcommunicatie in de Praktijk

Er is veel belangstelling voor de cursus Afvalcommunicatie in de Praktijk. Ook in het najaar van 2009 en het voorjaar van 2010 zijn nieuwe cursusdagen gepland.

De cursus Afvalcommunicatie in de Praktijk is een communicatietraining (anderhalve dag) rond de thema's afvalscheiding, zwerfvuil en afvalpreventie voor medewerkers van overheden en reinigingsdiensten. Het programma bestaat uit een combinatie van praktijk en theorie. Lees verder.


3-Daagse cursus Milieucommunicatie in de praktijk
een praktijkgerichte cursus voor milieu- en communicatiemedewerkers

Hoe raakt u burgers als het om milieu en duurzaamheid gaat? Wie is die burger eigenlijk en hoe krijgt u hem / haar in beweging? Welke instrumenten kunt u daarvoor inzetten en hoe betrekt u uw collega’s daarbij? Lees verder.


Minicursus Milieucommunicatie

De uitgebreide cursus ‘Milieucommunicatie in de praktijk’ bestaat uit een aantal blokken van theorie en praktijk, verdeeld over drie dagen. De reacties die wij van cursisten ontvangen zijn altijd erg positief. Toch blijkt het steeds lastiger om de cursus ‘vol’ te krijgen. Potentiële deelnemers vinden de tijdsinvestering van drie dagen te intensief. Ook zijn niet alle onderdelen voor iedereen even relevant. Lees verder.


 


Disclaimer
© 2006 Stichting Milieunet