Disclaimer

Aansprakelijkheid
Stichting Milieunet kan geen enkele garantie geven ten aanzien van de leverancier van groene stroom en groen gas, Greenchoice.

Inhoud

Ondanks de zorgvuldigheid waarmee gegevens voor de website zijn weergegeven, kan geen verantwoordelijkheid voor de juistheid worden geaccepteerd. Voor eventuele verbeteringen houdt de redactie zich gaarne aanbevolen.

Hyperlinks
Bepaalde hyperlinks in deze website verwijzen naar websites van derden waarop Stichting Milieunet geen invloed heeft. Stichting Milieunet kan daarom geen enkele garantie geven ten aanzien van de juistheid van deze links of enig ander aspect van de getoonde informatie.

Copyright
Niets van deze website mag zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbende worden overgenomen. Documenten die worden aangeboden om te downloaden zijn bestemd voor eigen gebruik. Deze mogen niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming (of per e-mail) van de rechthebbende.

Google-advertentiecookie en privacybeleid
Wat is de DoubleClick DART-cookie?
De DoubleClick DART-cookie wordt door Google gebruikt in de advertenties die worden weergegeven op websites van uitgevers die advertenties van AdSense voor inhoud weergeven. Als gebruikers de website van een AdSense-uitgever bezoeken en een advertentie weergeven of erop klikken, kan er een cookie worden geplaatst in de browser van die eindgebruiker. De gegevens die met deze cookies worden verzameld, worden gebruikt om AdSense-uitgevers te helpen de advertenties op hun sites en op internet beter weer te geven en te beheren.

Als externe leverancier maakt Google gebruik van cookies om advertenties op uw site weer te geven. Met de DART-cookie kan Google advertenties weergeven aan uw gebruikers op basis van hun bezoek aan uw sites en andere sites op internet. Gebruikers kunnen zich afmelden voor het gebruik van de DART-cookie door naar het privacybeleid van het advertentie- en inhoudsnetwerk van Google te gaan.

Wij maken gebruik van externe advertentiebedrijven om advertenties weer te geven wanneer u onze website bezoekt. Deze bedrijven gebruiken mogelijk informatie (niet uw naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer) over uw bezoek aan deze of aan andere websites om advertenties weer te geven over goederen en services waarin u wellicht geïnteresseerd bent. Als u hierover meer informatie wenst of als u wilt voorkomen dat deze bedrijven deze informatie gebruiken, klikt u op deze link.
U vindt aanvullende informatie in bijlage A van het bestand NAI Self-Regulatory principles for publishers (PDF). Wij wijzen u erop dat deze voorbeeldtekst te allen tijde door het NAI kan worden gewijzigd.

Stichting Milieunet, Ondiep Zuidzijde 2-d, 3551 BW Utrecht, 030 243 53 03
info@stichtingmilieunet.nl www.stichtingmilieunet.nl