Groene stroom - groen gas

Energiebespaartips

Stichting Milieunet is een non-profit organisatie gericht op bewustwording en gedragsverandering door communicatie over afval, energie, duurzaamheid, natuur, milieu, klimaat, mensenrechten, ontwikkelingssamenwerking en personeels(arbo)zorg.
Wij werken voor overheden, bedrijven, organisaties en leveren kant-en-klare producten aan particulieren.
 Ontstaan
Stichting Milieunet is een non-profit organisatie die zich richt op gedragsverandering door communicatie. De stichting werd in januari 1996 opgericht door twee oud-studenten van de Universiteit Wageningen. Het eerste project was de papierbesparing-campagne “Blad voor Blad”. Daarna werden in de eerste vijf jaar van het bestaan vooral communicatieprojecten uitgevoerd voor de stafgroep Duurzame Ontwikkeling van Rabobank Nederland.

Vanaf eind 2000 heeft, onder de huidige directie, een verbreding van thema’s en klanten plaatsgevonden. Onze portfolio bestaat inmiddels uit een snel groeiend aantal vaste klanten. Daarvoor voeren wij communicatieprojecten uit over een groot aantal thema’s zoals klimaat, milieu, milieuzorg, duurzaamheid, afval, energie, water, hergebruik, duurzaam bouwen, duurzaam investeren, welzijn, leefbaarheid, mensenrechten, vrijwilligerswerk, arbeidsintegratie en personeel (arbo)zorg. Daarbij gaan wij uit van een geïntegreerde communicatie-aanpak.

Stichting Milieunet ontvangt geen exploitatiesubsidie, financiële overheidssteun of subsidies vanuit andere bronnen. Wij kiezen voor een commerciële werkwijze bij het uitvoeren van communicatieprojecten die als doel hebben het gedrag van mensen, binnen de doelgroep, te veranderen. Daarnaast ondersteunen wij startende bedrijven, stichtingen en verenigingen die passen in onze aandachtsvelden met gratis advies en uitvoering tegen kostprijs of om niet.

Wat doen wij
Stichting Milieunet adviseert over duurzaamheid en voert (kortlopende) projecten uit. Bij advisering en de projecten die wij uitvoeren, kiezen wij voor een praktische en creatieve benadering. Hierbij denken wij actief met de opdrachtgever mee en nemen wij, indien gewenst, een groot deel van de organisatie en coördinatie uit handen van de opdrachtgever.

Wij zijn gespecialiseerd in het ontwikkelen van communicatiestrategieën, het opstellen van communicatieplannen en de daadwerkelijke uitvoering van die plannen inclusief het bedenken, maken en produceren van communicatiemiddelen. Naast onze vaste medewerkers werken wij met een groot aantal freelancers en een aantal stagiaires als een hecht team aan zeer uiteenlopende projecten. Onze medewerkers hebben uiteenlopende achtergronden en hebben onder meer ervaring als milieukundige, kunstenaar, illustrator, cartoonist, taalkundige, redacteur, ontwerper, grafisch vormgever, webdesigner, (marketing) communicatie- en organisatiedeskundige. Door de verschillende ervaringen en achtergronden van onze medewerkers te combineren komen betere, soms unieke, resultaten tot stand.

Voor wie werken wij

Onze opdrachtgevers zijn bedrijven, gemeenten, provincies, ministeries en groene/duurzame organisaties, een aantal stichtingen en startende ondernemers. Door onze jarenlange ervaring zijn wij in staat om de communicatieplannen en de uitvoering daarvan prima af te stemmen op het beschikbare budget, waarbij onze klanten vaak zeer verrast zijn door onze praktische, flexibele en kostenverlagende werkwijze en adviezen. Door analyse en differentiatie van de doelgroep in subdoelgroepen blijkt het vaak mogelijk om veel meer te doen dan verwacht en zelfs een reserve op te bouwen binnen het aangegeven budget. Klik hier voor ons klantenoverzicht.

Productontwikkeling
Naast projecten, advisering en productontwikkeling voor klanten, ontwikkelen wij eigen producten en websites waarmee wij een bijdrage leveren aan een duurzamere samenleving. Voorbeelden hiervan zijn onze Toolkits met kant-en-klare communicatiemiddelen, kalenders en kwartetspellen. Deze producten kunnen worden gebruikt om personeel binnen het bedrijf, inwoners van een gemeente, kinderen op scholen, etc. op een praktische en efficiënte wijze te informeren en daarmee hun gedrag te veranderen c.q. verbeteren.


De uitvoering en productie
Bij het realiseren van communicatiemiddelen werken wij samen met een groep van circa 90 freelancers zoals illustratoren, tekstschrijvers, fotografen en DTP-ers. Voor de productie wordt al ruim 30 jaar samengewerkt met dezelfde grafisch intermediair. Door deze jarenlange samenwerking zijn wij in staat een meer dan uitstekende prijs/kwaliteitsverhouding te hanteren. Daarnaast bestaat er een langdurige relatie met een groot aantal producenten van zeer specifieke communicatiemiddelen, zoals mailingkaarten, posters, kwartetspelen, puzzels en kalenders.

Bij het ontwerpen en produceren van communicatiemiddelen zoals logo's, huisstijlen, briefpapier, enveloppen, visitekaartjes, leaflets, folders, brochures en nieuwsbrieven houden wij terdege rekening met het milieu. Dit gebeurt door bewust te kiezen voor minder milieubelastende papiersoorten, efficiënt papiergebruik en twee- of driekleurendruk.

Wij laten op deze manier niet alleen door de inhoud, maar ook door de vorm en het materiaal zien dat de communicatieboodschap bewust op een duurzame wijze wordt overgebracht zónder daarmee af te doen aan de aantrekkelijkheid van het communicatiemiddel. Bovendien wordt door deze zeer praktische en bewuste werkwijze aanzienlijk bespaard op de productiekosten.

Communicatie advies en uitvoering:
• analyse doelgroepen; formuleren subdoelgroepen
communicatiestrategie
• communicatieplan; intern en/of extern
• uitvoering communicatieplan
• coördinatie communicatieprojecten
• coördinatie / uitvoering duurzaamheidsprojecten
• deadline en budget bewaking
internet communicatie, positionering sites
• public relations; persberichten opstellen en verzenden
• teksten schrijven en teksten redigeren
drukwerk; ontwerp, opmaak en productie (o.a. huisstijlen)
direct marketing; ontwerp, opmaak en productie
advertenties; ontwerp, opmaak en plaatsing
nieuwsbrieven; ontwerp, opmaak en productie
handleidingen en rapporten; ontwerp, opmaak en productie
jaarverslagen; ontwerp, opmaak en productie
webdesign, bouw en beheer
speciale producties; borden, blow-ups, stickers, beletteringDisclaimer
© 2006 Stichting Milieunet