Stichting Milieunet is een non-profit organisatie gericht op bewustwording en gedragsverandering door communicatie over afval, energie, duurzaamheid, natuur, milieu, klimaat, mensenrechten, ontwikkelingssamenwerking en personeels(arbo)zorg.
Wij werken voor overheden, bedrijven, organisaties en leveren kant-en-klare producten aan particulieren.
 3-Daagse cursus Milieucommunicatie in de praktijk

In de cursus ‘Milieucommunicatie in de Praktijk’ staat de uitdaging centraal om de doelgroepen van uw milieubeleid in de juiste rol, op het juiste moment en met de juiste toon in beweging te krijgen. Daarbij worden de ervaringen van uzelf en uw medecursisten als uitgangspunt genomen. In drie cursusdagen leert u uw milieucommunicatie te verrijken, efficiënter te maken en uw werkelijk bereik te vergroten.

Cursusdata: nader te bepalen
Kosten: € 1550,- (excl. BTW).


U kunt zich hier aanmelden.

Minicursus Milieucommunicatie

Daarom hebben wij onlangs aan zes cursisten een Minicursus Milieucommunicatie gegeven van één dag. Vooraf is met hen telefonisch overlegd waar zij precies behoefte aan hadden. Zo hebben we een cursusdag kunnen samenstellen die hier perfect op aan sloot. Dit was zo’n succes, dat we besloten hebben dit concept als vast stramien te gaan hanteren.
Wil u uw kennis over milieucommunicatie weer eens bijspijkeren? Zoekt u naar reflectie en advies op eigen projecten? Bent u benieuwd naar praktijkervaringen van anderen? Of loopt u vast bij het betrekken van de doelgroep(en) van uw milieucommunicatie?

Meld u zich dan nu aan voor de Minicursus Milieucommunicatie. De minicursus wordt gegeven bij minimaal 6 en maximaal 8 deelnemers. Wij inventariseren de informatiebehoefte van de mensen die zich aanmelden en stellen op basis daarvan een programma samen. Pas als u zich kunt vinden in het programma schrijft u zich definitief in. De kosten van de minicursus bedragen € 550,- (excl. BTW).

U kunt zich hier aanmelden.


Disclaimer
© 2006 Stichting Milieunet