Stichting Milieunet is een non-profit organisatie gericht op bewustwording en gedragsverandering door communicatie over afval, energie, duurzaamheid, natuur, milieu, klimaat, mensenrechten, ontwikkelingssamenwerking en personeels(arbo)zorg.
Wij werken voor overheden, bedrijven, organisaties en leveren kant-en-klare producten aan particulieren.
 Cursus Energiecommunicatie

Communicatie betreft de inzet van instrumenten, actorenanalyse, specifieke doelgroepen. Het praktijkdeel bestaat uit bestaande voorbeelden van energiecommunicatie aangevuld met de eigen voorbeelden van de cursusdeelnemers.

Cursusmateriaal: inclusief cursusmap, Toolkit Energiecommunicatie + Toolkit Energiebesparing (t.w.v. € 150,- ex. BTW) en de Verjaardagskalender Energiebesparing
Deelnamekosten: € 675,- ex. BTW
Cursuslocatie: nog nader te bepalen (regio Utrecht / Amersfoort)

U kunt zich hier aanmelden.

De Toolkit Energiecommunicatie en de Toolkit Energiebesparing kunt u bekijken op www.energiecommunicatie.nl
Disclaimer
© 2006 Stichting Milieunet