google.com, pub-1373830308765288, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Anders Bekeken

Nationaal Deltacongres 2021: De Delta Draait Door – Verschillende Thema’s – Het Zonnetje

Geschreven op 7-9-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda, Water Facebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail

Update 4 oktober 2021: Het twaalfde Nationaal Deltacongres vindt plaats op donderdag 11 november 2021 in het MECC, Maastricht.

Het is een hybride congres. Dat wil zeggen: deels online en deels op locatie in Maastricht.

Dat geldt ook voor de deelnemers. Iedereen kan online deelnemen. Daarnaast kan een beperkt aantal deelnemers fysiek aanwezig zijn in het congrescentrum. Voor alle deelnemers is een aantrekkelijk en gevarieerd programma samengesteld.

De deltacommissaris initieert elk jaar het nationaal Deltacongres voor iedereen die professioneel betrokken is bij (de uitvoering van) het nationaal Deltaprogramma. Als gevolg van de maatregelen voor de bestrijding van het coronavirus, vindt het Deltacongres in 2021 in een hybride vorm plaats. De meeste deelnemers volgen het congres online. Een aantal deelnemers woont het congres fysiek bij, zoals gasten in de plenaire sessies en de workshops.

Ieder jaar reikt de deltacommissaris op het Nationaal Deltacongres het Zonnetje uit: de prijs voor een project dat een lichtend voorbeeld kan zijn voor anderen binnen het nationaal Deltaprogramma.

Dit jaar – 2021 – kunnen jullie stemmen op een van de drie genomineerde projecten: Landgoed Lankheet – “Met ons project creëren we het landschap van de toekomst, met water als leidend instrument. We kunnen een leefbaar landschap houden als we alle creativiteit met water verbinden.” Cromvlietpark Den Haag – “We hebben samen met bewoners een wijkpark met landelijke allure aangelegd. Hier ligt een showcase van innovatief waterbeheer, wat een mooi voorbeeld is voor de andere grote steden.” Hedwige-Prosperpolder – “Het hoogwater van afgelopen zomer gaf de kwetsbaarheid van het systeem aan, en daarom is wat we hier doen belangrijk voor iedereen in Nederland.”

Drie prachtige en inspirerende voorbeelden van hoe we in Nederland werken aan Zoetwater, Ruimtelijke adaptatie en Waterveiligheid. Stemmen kan tot en met maandag 8 november. Donderdag 11 november maakt deltacommissaris Peter Glas op het Nationaal Deltacongres de winnaar bekend.

5 november 2020: Het elfde Nationale Deltacongres op donderdag 12 november zal  dit jaar volledig digitaal plaatsvinden.

Het Deltacongres start met een plenaire uitzending van De Delta Draait Door. Onder leiding van gespreksleider Rens de Jong bespreken deltacommissaris Peter Glas, minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat), Annemieke Nijhof (Deltares), Jeroen Haan (dijkgraaf van het hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en vicevoorzitter van het Bestuurlijk Platform Zoetwater), Ingrid Thijssen (VNO-NCW) en Peter Kuipers Munneke (weerman en meteoroloog) actualiteiten in het Deltaprogramma.

Hierna volgen twee rondes met in totaal acht inhoudelijke sessies over de verschillende thema’s van het nationaal Deltaprogramma. Ronde 1 start om 13.45 uur en duurt tot 14.45 uur. Ronde 2 begint om 15.00 uur en duurt tot 16.15 uur. De thema’s zijn veelzijdig: droogte, klimaatbestendige woningbouw, integraal riviermanagement, ruimtelijke adaptatie, de energietransitie, hittestress en zeespiegelstijging. Eén sessie geeft een internationaal perspectief op het Deltaprogramma en ook kunt u zien hoe de initiatiefnemers van ‘de Salon’ een nieuwe gemeenschappelijke basis leggen voor het behalen van doelen uit het Nationaal Deltaprogramma onder de nieuwe Omgevingswet. Bij uw aanmelding kunt u aangeven welke sessie(s) u wilt bijwonen.

Om 16.15 uur sluit de deltacommissaris het congres plenair en persoonlijk af met de uitreiking van het Zonnetje. Voorafgaand aan het congres kunt u stemmen op een van de drie genomineerde projecten.

Via diverse digitale excursies spreken de voorzitters van de partnerorganisaties, waaronder Rogier van der Sande namens de Unie van Waterschappen, hun commitment uit voor de komende jaren.

Iedereen die betrokken is bij en geïnteresseerd is in het Deltaprogramma is welkom op het congres: maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven, kennisinstellingen, overheden en overige belangstellenden. Ook dit jaar worden er circa 1500 digitale deelnemers verwacht.

3 september 2019: Het tiende Nationaal Deltacongres wordt op donderdag 14 november gehouden in de Zeelandhallen in Goes.

Ook dit jaar worden er weer circa 1500 deelnemers verwacht. Iedereen die betrokken is bij en geïnteres­seerd is in het Deltaprogramma is welkom op het congres: maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden.

7 september 2018: Op donderdag 1 november 2018 is het negende Nationaal Deltacongres in de IJsselhallen in Zwolle. Vanaf 9.45 uur staan de deuren open om de deltacommunity te ontvangen.

Het Deltacongres staat dit jaar in het teken van ‘Doorwerken aan de delta: Nederland tijdig aanpassen aan klimaatverandering’.

Hoe bereiden we ons met het Deltaprogramma voor op een toekomst waarin een forse storm zoals begin dit jaar, de piekbuien in het voorjaar en de droogte in de zomer vaker voor kunnen komen? Hoe spelen we adaptief in op nieuwe ontwikkelingen en blijven we tegelijkertijd voortvarend verder werken aan de opgaven voor waterveiligheid, waterbeschikbaarheid en ruimtelijke adaptatie? Wat doen we in de nabije en verre toekomst met signalen van een mogelijk versnelde zeespiegelstijging? Op het negende Deltacongres kunt u daar meer over te weten komen.

Het wordt dit jaar een bijzonder congres. Het is tien jaar na het advies van de tweede Deltacommissie onder leiding van Cees Veerman; het advies dat in 2008 de basis heeft gelegd voor het Deltaprogramma zoals we dat nu kennen. Bovendien neemt deltacommissaris Wim Kuijken tijdens het congres afscheid van de deltacommunity, omdat hij met pensioen gaat.

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat heeft Peter Glas benoemd tot deltacommissaris, de regeringscommissaris voor het Deltaprogramma. Hij volgt hiermee per 1 januari 2019 Wim Kuijken op die eind van dit jaar met pensioen gaat. Van Nieuwenhuizen: ‘Peter Glas heeft een lange staat van dienst in de watersector. Als deltacommissaris heeft hij de taak om samen met de waterpartners de Nederlandse delta robuust te maken tegen de gevolgen van het veranderende klimaat. Een belangrijke opgave die niet alleen gaat over bescherming tegen een stijgende zeespiegel of hoogwater in de rivieren. Juist ook de gevolgen van extreme neerslag en langdurige droogte vragen om innovatief waterbeheer.’

Peter Glas (62) studeerde wis- en natuur-wetenschappen en Nederlands recht in Leiden. Daarna was hij onder meer werkzaam in verschillende functies bij het Waterloopkundig Laboratorium in Delft (nu Deltares) en bij het Directoraat-Generaal Milieu van het voormalige ministerie VROM. Per 1 maart 2003 werd hij bij Koninklijk Besluit benoemd tot watergraaf van Waterschap De Dommel, zijn huidige hoofdfunctie. In de periode 2004-2015 was hij lid van het bestuur van de Unie van Waterschappen, waarvan de laatste vijf jaar landelijk voorzitter. Sinds 2013 is hij tevens internationaal voorzitter van het OECD Water Governance Initiative.

De taken en bevoegdheden van de deltacommissaris zijn vastgelegd in de Deltawet die op 1 januari 2012 in werking is getreden. De deltacommissaris geeft leiding aan het Deltaprogramma onder de verantwoordelijkheid van de minister van Infrastructuur en Waterstaat. Hij doet jaarlijks een voorstel voor het Deltaprogramma en bevordert het overleg met betrokken bestuursorganen, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Daarnaast heeft de deltacommissaris de taak om de voortgang van het Deltaprogramma te bewaken en rapporteert en adviseert hij daarover aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat en andere betrokken bewindspersonen.

De deltacommissaris, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de provincies (IPO), de waterschappen (UvW) en de gemeenten (VNG) hebben een gevarieerd programma voor u voorbereid. In dit digitale programma vindt u alle informatie over de plenaire opening, de parallelsessies, de sprekers, tijden/locaties, de Deltaparade en het programma in de Deltatheaters.

U kunt zich aanmelden tot en met dinsdag 23 oktober 2018. Het Deltacongres wordt geopend door de minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen. Sprekers in het plenaire programma zijn onder andere, architect Reinier de Graaf, partner van het Office for Metropolitan Architecture (OMA), en journalist en auteur Tracy Metz.

5 Reacties

 1. Erik van Erne zegt:

  21 september 2018 om 13:45 | Permalink

  Animatie Deltaprogramma Maas

 2. Erik van Erne zegt:

  21 september 2018 om 13:48 | Permalink

  Deltaprogramma Waterveiligheidsbeleid

 3. Erik van Erne zegt:

  21 september 2018 om 13:50 | Permalink

  Deltaprogramma: Overal In Nederland Aan De Slag

  Op vele plekken in Nederland worden maatregelen uitgewerkt en uitgevoerd in het kader van het Deltaprogramma. Samen met het bedrijfsleven en bewoners zorgen we ervoor dat Nederland bestand is en blijft tegen de extremen van de natuur. De vier dragende partners van het deltaprogramma – VNG, IPO, UvW en IenM – vertellen in een nieuwe film hoe we overal in Nederland aan de slag zijn. Dat doen we door samen te werken, over grenzen heen te kijken en meekoppelkansen te benutten.

  Op vele plekken in Nederland, ook in het noorden, worden maatregelen uitgewerkt en uitgevoerd in het kader van het Deltaprogramma. Samen met het bedrijfsleven en bewoners zorgen we ervoor dat Nederland bestand is en blijft tegen de extremen van de natuur. Bestuurders uit Noord-Nederland, de directeur-generaal Ruimte en Water van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de directeur-generaal Rijkswaterstaat vertellen in een nieuwe film hoe we in Nederland doorwerken aan een duurzame en veilige delta. Dat doen we door samen te werken, over grenzen heen te kijken en meekoppelkansen te benutten. De film wordt ingeleid door de deltacommissaris.

 4. Erik van Erne zegt:

  21 september 2018 om 13:55 | Permalink

  Nationaal deltaprogramma: Animatie Deltabeslissingen

 5. Erik van Erne zegt:

  21 september 2018 om 13:57 | Permalink

  3D animatie Deltaprogramma Kust, Zuidwestelijke Delta en Waddengebied

Plaats zelf een reactie:

(U heeft ruimte voor 400 tekens)

Categorieën

 • Afval (4)
 • Agenda (3.460)
 • Biologisch (121)
 • Blog Action Day (57)
 • Bouwen-Klussen (946)
 • Communicatie (382)
 • Cradle to Cradle – Circulair (1)
 • Design (245)
 • Dieren (182)
 • Donald Trump (3)
 • Duurzaam (10)
 • Educatie (353)
 • EEN-Armoede (252)
 • Energie en Besparing (3.809)
 • Europa (29)
 • Evenementen (211)
 • Geluid (27)
 • Gezondheid (324)
 • Goed Doel (122)
 • Green Deal (43)
 • Greenwashing (123)
 • Hergebruik-Kringloop (1)
 • Iets anders (457)
 • Int. Samenwerking (195)
 • Investeren (151)
 • Joe Biden – Barack Obama (119)
 • Kerst (125)
 • Klimaat (1.751)
 • Licht (403)
 • Lucht (35)
 • Mensenrechten (176)
 • Milieu (1)
 • MVO (2)
 • Natuur (823)
 • Nederland (46)
 • Olympische Spelen (68)
 • Oranje (158)
 • Oud & Nieuw (133)
 • Pasen (2)
 • Sinterklaas (16)
 • Sport (247)
 • Vakantie (73)
 • Valentijn (38)
 • Verkiezingen (52)
 • Vervoer en OV (1.844)
 • Vrijwilligerswerk (16)
 • Water (317)
 • Welzijnswerk (30)
 • Recente berichten

 • Tips Om Een Woning Duurzamer Te Maken: Verlaag Je Energiekosten
 • Conferentie Energieopslag: Ontwikkelingen En Uitdagingen by Klimaatweb
 • Het Merwede NaZomer Festival In De Merwedekanaalzone In Utrecht
 • Drystack Wint ING Circulair Ondernemenprijs 2022 Op Duurzame Dinsdag 2022
 • Windpark Met Zes Windmolens Langs De E34 by ENGIE, Storm En Wind4Flanders
 • Netwerkweek Zwerfafval 2022: Samen Op Weg Naar Minder Zwerfafval by RWS
 • Energiedamwand Nederland Wint Greenchoice Energieprijs 2022 Op Duurzame Dinsdag 2022
 • Tiny Forest Amsterdam Ontvangt VHG Groenprijs 2022 Op Duurzame Dinsdag 2022
 • Essent Voorziet 4.000 Woningen In Merwedekanaalzone Utrecht Van Duurzame Energie 
 • Rechtvaardig Mobiliteitsbeleid by KiM
 • Energieketens Voor CO2-Neutrale Mobiliteit In Kaart Gebracht by KiM En TNO
 • Behoud Van Energie En Een Duurzame En Natuurlijke Omgeving In Nederland
 • Op Zoek Naar Een Duurzame Vloer? Kies Voor Een Kurkvloer, Houten Vloer Of Bamboe Vloer
 • Bescherm Je Houten Tafel Duurzaam Tegen Vlekken En Krassen Met Osmo Topoil
 • Nationale Conferentie Circulaire Bouweconomie
 • Zonnedak Met 911 Zonnepanelen Op Zeefgebouw Groningen In Gebruik Genomen
 • Museum of the Future: The Most Beautiful Building On Earth In Dubai
 • Simon Loos Rijdt 1,5 miljoen Km Volledig Elektrisch Met Twintig Elektrische Trucks
 • Vernieuwend Concept Om Rubberafval Te Verwerken Tot Nieuwe Producten by New Born Rubber
 • Casino777 Online Spellen: De Ultieme Online Casino Ervaring Van Nederland by Casino777
 • Links

  Milieunet op..