Anders Bekeken

Waterbouwprijs 2019: Annemarie Punter (HBO) en Sjoerd Warringa (Academici) Zijn De Winnaars

Geschreven op 12-11-2015 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda, Water Facebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail

Waterbouwers3 oktober 2019: De Waterbouwprijs 2019 is gewonnen door Annemarie Punter en Rens van der Meijden (Avans Hogeschool) en Sjoerd Warringa (TU Delft).

Annemarie Punter en Rens van der Meijden van de Avans Hogeschool hebben met hun afstudeerscriptie de Waterbouwprijs 2019 gewonnen in de categorie HBO. De eerste prijs in de categorie Academici ging naar Sjoerd Warringa van de TU Delft.

De prijzen zijn tijdens de Waterbouwdag 2019 uitgereikt door Niels de Vos, winnaar van de Waterbouwprijs 2018 in de categorie HBO.

Annemarie Punter en Rens van der Meijden afgestudeerd aan de Avans Hogeschool wonnen met hun afstudeerproject “Opslaan overtollige windenergie”. Energieopslag is één van de grootste uitdagingen van deze tijd en ook binnen de Waterbouw zijn er al diverse ideeën voor ontwikkeld en getest. Rens en Annemarie hebben als mogelijke oplossing hiervoor echter een nieuw idee onderzocht: de mechanische opslag van windenergie in overtollige (gas)pijpleidingen op de zeebodem. In de studie worden de relevante aspecten zoals een beschouwing van omzettingsverliezen, werktuigbouwkundige aspecten en een financiële analyse zeer grondig uitgewerkt. Het is een leesbaar en goed verzorgd Engelstalig rapport (zelfs voor een leek) met duidelijke goed leesbare figuren en een prima presentatie. De jury was onder de indruk van de manier waarop Rens en Annemarie meerdere inhoudelijke disciplines hebben gebruikt om tot een eerlijke, objectieve en goed onderbouwde negatieve eindconclusie te komen. Dit onderzoek is door de jury unaniem beloond met de eerste prijs.

Sjoerd Warringa afgestudeerd aan de TU Delft won met zijn afstudeerproject “Subsea Cable Trencher Performance on Sand Dunes”. Sjoerd Warringa heeft onderzoek gedaan naar het optimaliseren van de zogenaamde remotely operated vehicles (ROV’s) die gebruikt worden bij het leggen en begraven van offshore kabels. De studie speelt daarmee in op een actueel onderwerp gezien het grote aantal windparken dat de komende jaren nog gerealiseerd gaat worden. De strengere eisen met betrekking tot de diepteligging van de kabels zijn technisch uitdagend en de aanleiding voor dit onderzoek. Sjoerd heeft twee belangrijke aspecten onderzocht: het begraven van de kabel (trenchen) inclusief het mechanisch gedrag van de kabel en de tractie van de ROV bij de aanwezigheid van zandduinen. Voor beide aspecten heeft hij (numerieke) modellen ontwikkeld waarmee de invloed van zandeigenschappen, bodemhelling, geïnstalleerd vermogen, kabel eigenschappen en voortgangssnelheid op de begravingsdiepte kan worden berekend. De uitkomsten van de modellen kwamen ook goed overeen met (beperkte) praktijkmetingen. De studie is een mooi voorbeeld van hoe een complex probleem kan worden geschematiseerd, gemodelleerd en gevalideerd, waarbij de resultaten direct in de praktijk toepasbaar zijn

Het doel van de Waterbouwprijs is om de waterbouw met vernieuwde energie onder de aandacht van jongeren te brengen. De waterbouw heeft behoefte aan goed opgeleide werknemers op alle niveaus. Die zijn nodig om zowel in Nederland als overal ter wereld waterbouwkundige projecten uit te voeren. Elk jaar stelt de Vereniging van Waterbouwers studenten die

5 oktober 2018: Niels de Vos van de Hogeschool Rotterdam heeft met zijn afstudeerscriptie de Waterbouwprijs 2018 gewonnen in de categorie HBO. De eerste prijs in de categorie Academici ging naar Stefan Gerrits van de TU Delft. De prijzen zijn tijdens de Waterbouwdag 2018 uitgereikt door Jordy Schutte, winnaar van de Waterbouwprijs 2017 in de categorie HBO.

Niels de Vos van de Hogeschool Rotterdam won met zijn scriptie “Subsea chain cutting trenching”. Hij heeft onderzoek gedaan naar het optimaliseren van de combinatie van snijden en transporteren van grond tijdens het baggeren van sleuven voor kabels door tracked ROV’s op de zeebodem. Deze studie speelt daarmee in op een actueel en praktisch uitdagend onderwerp, namelijk de toenemende vraag naar het ondergronds aanleggen van kabels voor offshore windparken en daarbij een minimale diepte bereiken. In het onderzoek worden werktuigbouwkunde en geotechniek met elkaar verbonden om de processen te beschrijven en alternatieven af te wegen. Hierbij worden zowel theoretische overwegingen als praktische overwegingen meegenomen. In zijn rapportage weet Niels de Vos een complex onderwerp helder te beschrijven en komt hij met systematische afwegingen voor de verschillende oplossingsrichtingen voor de optimalisatie van dit specifieke en uitdagende baggerproces.

Stefan Gerrits van de TU Delft won met zijn scriptie “Feasibility Study of the Hub and Spoke Concept in the North Sea“. Wat is de optimale locatie van een kustmatig eiland in de Noordzee voor het verbinden van offshore windmolenparken met de elektriciteitsnetwerken aan land? Stefan Gerrits levert een belangrijke bijdrage aan het antwoord op dit vraagstuk van de energietransitie. De jury waardeert de uitgevoerde marktanalyse en gevolgde integrale aanpak van de studie waarin niet alleen naar omgevingscondities van water en grond is gekeken, maar ook naar bouwmethoden, bouwkosten en de opbrengsten van een eiland als functie van de plaats. Al deze parameters zijn samengebracht in een model waarmee voor elke locatie in de Noordzee de haalbaarheid van een Hub and Spoke eiland kan worden vastgesteld. De resultaten van dit model leveren een goede bijdrage aan het debat over de beste locatie van een mogelijk eiland in de Noordzee.

20 september 2018: Op 4 oktober 2018 wordt de waterbouwprijs weer uitgereikt op de Waterbouwdag. Tijdens de Waterbouwdag 2018 staan de technologische ontwikkelingen in de sector centraal. Ieder jaar reikt de Vereniging van Waterbouwers de Waterbouwprijs uit voor het beste afstudeerproject in de categorie hbo en academici.

De genomineerden voor 2018 in de categorie hbo zijn: Niels Bouwman & Renko de Romph – Hogeschool van Hall Larenstein ”Alternatief pipingmodel” Onderzoek naar de praktische toepasbaarheid van het Shield-Darcy model bij de beoordeling van piping. Niels de Vos – Hogeschool Rotterdam ”Subsea chain cutting trenching”. Paul Sinnema & Marco Aldershof – Hanze Hogeschool Groningen ”Building with Nature in de Waddenzee”. Kim van Rossum – Hogeschool Zeeland ”Rock design”.

In de categorie academici zijn genomineerd: Menno de Ridder – TU Delft ”Non-hydrostatic wave modelling of coral reefs with the addition of a porous in-canopy model”. Cas van Bemmelen – TU Delft ”Beach Scarp Morphodynamics”. Mick van Montfoort – TU Delft ”Safety assessment method for marco-stability of dikes with high foreshores”. Ileen van den Berg – TU Delft ”Effect of irregularities in the under layer on the stability of XblocPlus concrete armour unit”. Stefan Gerrits – TU Delft ”Feasibility study of the Hub and Spoke concept in the North Sea”.

De Waterbouwdag heeft dit jaar als thema ‘High Tech Waterbouw’ gekregen. Tijdens de dag staan de technologische ontwikkelingen in de sector centraal. Aan de hand van concrete projecten wordt aandacht geschonken aan nieuwe ontwikkelingen zoals ICT en Big Data, innovaties in meten en monitoren, 3D en 4D informatie, en slimme uitvoerings- en dijkverbeteringstechnieken. Tevens wordt bekeken hoe deze ontwikkelingen kunnen bijdragen aan de verduurzaming van de waterbouw

23 november 2017: Jordy Schutte van de Hogeschool Rotterdam heeft met zijn afstudeerscriptie de Waterbouwprijs 2017 gewonnen in de categorie HBO.

De eerste prijs in de categorie Academici ging naar Maurits Kampen van de TU Delft. De prijzen zijn tijdens de Waterbouwdag uitgereikt door Robert de Boer, winnaar van de Waterbouwprijs 2016 in de categorie Academici.

Jordy Schutte van de Hogeschool Rotterdam won met zijn scriptie “Deepening of an existing combi-wall”. Hij heeft onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om bestaande kademuren aan te passen om verdieping van de waterdiepte voor de kade mogelijk te maken. Jordy speelt daarmee met zijn onderzoek in op een actuele behoefte van veel bestaande havens naar diepere afmeervoorzieningen door groter wordende schepen.

Hij heeft een helder en zeer toegankelijk rapport geschreven, waarin eerst een veelheid aan mogelijke oplossingen tegen elkaar zijn afgewogen. De geselecteerde oplossingen heeft hij daarna met Plaxis doorgerekend om vervolgens met een zeer goed onderbouwde trade-off matrix tot de definitieve keuze te komen van het voorkeursalternatief.

Maurits Kampen van de TU Delft won met zijn scriptie “Economic optimisation of multi layer flood safety“. Hij heeft met zijn onderzoek laten zien dat het economische meerlaagsveiligheidsdenken ook goed toegepast kan worden op een case in het buitenland. Het verheldert het afwegen van verschillende hoogwaterbeschermingmaatregelen. Hij heeft het meerlaagsveiligheidsconcept toegepast op een praktische case in Myanmar waar weinig data beschikbaar was. Maurits heeft met zijn studie aangetoond, dat je ondanks de beperkte beschikbaarheid van gegevens en rekening houdend met de daaruit voorvloeiende onzekerheden een goede onderbouwing kan leveren voor de te nemen maatregelen voor hoogwaterbescherming.

Zijn studie toont aan dat de te nemen maatregelen sterk afhankelijk zijn van de economische ontwikkeling van het land, maar ook in de situatie van Myanmar blijken civieltechnische maatregelen voor de directe preventieve bescherming tegen hoogwater economisch efficiënter dan andere maatregelen, zoals het aanleggen van vluchtplaatsen. Maurits heeft met zijn studie een belangrijke bijdrage geleverd aan het objectiveren van de discussie over de noodzaak, waarde en afweging van verschillende oplossingen voor hoogwaterbescherming.

12 november 2015: Sarah Sangster van de TU Delft heeft met haar afstudeerscriptie de Waterbouwprijs 2015 in de categorie Academici gewonnen. De eerste prijs in de categorie HBO ging naar het duo Judith Boersma en Michel van Langeraad van de Hogeschool Utrecht.

De prijzen zijn tijdens de Waterbouwdag 2015 uitgereikt door Baris Kibrit, winnaar van de Waterbouwprijs 2014 in de categorie Academici.

De winnaars Sarah Sangster van de TU Delft won met haar scriptie ‘An interdisciplinary design study of nature friendly banks made of residual material to enhance biodiversity in a port’. Sarah heeft voor het ontwerp van een oeverbescherming een combinatie gemaakt van technische noodzaak, nuttig hergebruik van materiaal en ecologische doelstellingen. In een uitvoerige multidisciplinaire studie, waarbij specialisten van tal van disciplines en stakeholders zijn betrokken, heeft zij toegewerkt naar een breed gedragen oplossing en heeft zij in kwantitatieve zin vorm gegeven aan een toepassing van bouwen met de natuur in de praktijk.

In de categorie HBO is het duo Judith Boersma en Michel van Langeraad van de Hogeschool Utrecht de eerste prijswinnaar met hun scriptie ‘Blankenburgtunnel’. Judith en Michel hebben een uitvoerige studie verricht naar de veiligheid van de noordelijke toegang van de nieuw aan te leggen Blankenburgtunnel die de toekomstige westelijke oeververbinding is tussen de A15 en de A20 door de Nieuwe Waterweg. Daarbij hebben zij elk denkbaar onderwerp uitgediept om tot een verantwoorde keuze en ontwerp te komen. De jury is onder de indruk van de uitgebreide en grondige aanpak en de heldere weerslag daarvan in hun rapportage.

Het doel van de Waterbouwprijs is om de waterbouw met vernieuwde energie onder de aandacht van jongeren te brengen. De waterbouw heeft behoefte aan goed opgeleide werknemers op alle niveaus. Die zijn nodig om zowel in Nederland als overal ter wereld waterbouwkundige projecten uit te voeren. Elk jaar stelt de Vereniging van Waterbouwers studenten die afstuderen aan HBO of Technische Universiteit in de richting Waterbouwkunde (of aanverwante studierichtingen) in de gelegenheid hun afstudeerproject te laten meedingen naar de jaarlijkse Waterbouwprijs.

Zie ook: De Waterbouwdag 2015 en de Jan Agema Prijs: Waterbouw; kunst of kunde?

Plaats zelf een reactie:

(U heeft ruimte voor 400 tekens)

Categorieën

 • Afval (672)
 • Agenda (3.210)
 • Barack Obama (116)
 • Biologisch (115)
 • Blog Action Day (57)
 • Bouwen-Klussen (831)
 • Communicatie (376)
 • Cradle to Cradle – Circulair (509)
 • Design (236)
 • Dieren (177)
 • Donald Trump (3)
 • Duurzaam (2.329)
 • Educatie (347)
 • EEN-Armoede (251)
 • Energie en Besparing (3.464)
 • Europa (29)
 • Evenementen (197)
 • Geluid (26)
 • Gezondheid (308)
 • Goed Doel (119)
 • Green Deal (30)
 • Greenwashing (120)
 • Hergebruik-Kringloop (321)
 • Iets anders (372)
 • Int. Samenwerking (191)
 • Investeren (136)
 • Kerst (123)
 • Klimaat (1.681)
 • Licht (385)
 • Lucht (34)
 • Mensenrechten (170)
 • Milieu (748)
 • MVO (109)
 • Natuur (756)
 • Nederland (26)
 • Olympische Spelen (68)
 • Oranje (157)
 • Oud & Nieuw (127)
 • Pasen (2)
 • Sinterklaas (16)
 • Sport (226)
 • Vakantie (82)
 • Valentijn (38)
 • Verkiezingen (62)
 • Vervoer en OV (1.455)
 • Vrijwilligerswerk (16)
 • Water (302)
 • Welzijnswerk (30)
 • Recente berichten

 • Michael Moore Presents Planet of the Humans: Full Documentary Directed by Jeff Gibbs
 • GoodFoodClub Zet Alle Duurzame, Lokale Streekprodukten Op De Kaart by NMF’s
 • Duurzaam Nu Of Nooit by VPRO Tegenlicht
 • Freek de Jonge Publiceert Al Zijn Werk: Oud- En Nieuwjaarsconferencies, Verkiezingsconferencies
 • Better Than Tesla Cybertruck? 10 Electric Pickups Dorm a New EV Segment by Automotive Territory
 • ’s Werelds Eerste Elektrische 1-12 Ton Wals In Gebruik Genomen by BAM Infra
 • Kabinet Neemt Maatregelen Voor Extra CO2-Reductie
 • Trends En De Nederlandse (Internationale) Zeevaart by KiM
 • Nieuw Holland Casino Utrecht Langs De A12: Duurzaam, Zonnepanelen Met BREEAM NL Excellent
 • Het Nieuwe Holland Casino Langs De A67 In Venlo: Duurzaam, Cradle to Cradle En LED-Verlichting
 • Philips Innovation Award 2020: De Acht Finalisten Zijn Bekend
 • Mobiliteit En De Coronacrisis: Verandert Werksituatie En Mobiliteit Mogelijk Blijvend by KiM
 • Kabinet Wil Minder CO2-Uitstoot Kolen Energiecentrales: Eén Of Twee Kolencentrales Gaan Dicht
 • Stop De Grote Gifroute: Bayer, Syngenta En BASF Exporteren In EU Verboden Pesticiden
 • Trendprognose Wegverkeer 2020-2025: Coronacrisis Remt Groei Wegverkeer Aanzienlijk by KiM
 • Verbruiken We Meer Energie Nu We Ons Vermaak Steeds Meer Online Halen?
 • JABROER Onemanshow by Ton Kas
 • Monitoren Van De Transitie Naar Autonoom Vervoer by KiM
 • Zonnegevel Met 504 Zonnepanelen Bij De Hoog Orchideeën Langs De N470 by SolSolutions
 • Duitse Retailer Kaufland Gaat Herbruikbare Deksels Gebruiken Voor Yoghurt- En Roomkaas
 • Links

  Milieunet op..