google.com, pub-1373830308765288, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Anders Bekeken

Energieketens Voor CO2-Neutrale Mobiliteit In Kaart Gebracht by KiM En TNO

Geschreven op 5-9-2022 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV Facebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail

Om alle huidige wegvoertuigen in Nederland CO2-neutraal op elektriciteit te laten rijden, is een windmolenpark ter grootte van de provincie Utrecht nodig.

Energiedragers zoals waterstof, synfuels en biobrandstoffen kosten veel meer ruimte, maar hebben specifieke voordelen die vooral voor scheepvaart en luchtvaart over lange afstand belangrijk zijn.

Dit blijkt uit onderzoek van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) en TNO naar CO2-neutrale mobiliteit.

In hun onderzoek ‘Energieketens voor CO2-neutrale mobiliteit’ beschrijven KiM en TNO wat CO2-neutrale mobiliteit aan energie, geld en ruimte vergt. Daarbij namen ze vier vormen van energie voor auto’s, vrachtauto’s, schepen en vliegtuigen onder de loep: elektriciteit, waterstof, synfuels en biobrandstoffen. Voorwaarde was dat niet alleen het voertuig zonder CO2uitstoot rijdt, maar ook dat de energie CO2-neutraal is geproduceerd, zoals met zonnepanelen of windmolens. Voor wegverkeer is elektrisch rijden een goede manier om mobiliteit CO2-neutraal te krijgen, vanwege relatief lage kosten en ruimtegebruik.

Alternatieven voor elektrisch vervoer zijn vervoer op waterstof, synthetische brandstoffen (synfuels) en biobrandstoffen. Voor het produceren van waterstof en synfuels is elektriciteit nodig. Door energieverliezen bij de productie, en bij waterstof ook bij transport en distributie, is de behoefte aan die elektriciteit 2 tot 5 keer zo hoog als bij puur elektrische voertuigen. Hierdoor zijn ook de kosten en de benodigde ruimte voor het opwekken van energie – bijvoorbeeld in windparken – veel hoger. Om voldoende synfuels te produceren voor de vliegtuigen en schepen die momenteel in Nederland tanken, is een windmolenpark met een oppervlak van 9 keer de provincie Utrecht nodig. Dit komt overeen met een kwart van het Nederlandse gedeelte van de Noordzee.

Voordelen van waterstof, synfuels en biofuels zijn dat ze makkelijker dan elektriciteit opgeslagen en vervoerd kunnen worden, bijvoorbeeld per buisleiding of schip. Dit betekent dat je minder afhankelijk bent van de plek waar de energie wordt opgewekt. Die plek kan dus ook in het buitenland liggen, al vergt dat dan wel meer transportkosten. Biobrandstoffen zijn een alternatief. Het kost weinig ruimte als ze worden geproduceerd uit afvalstromen of landbouwresiduen. Bij productie op basis van energiegewassen neemt die productie veel ruimte in.

Synfuels en biobrandstoffen kunnen chemisch identiek zijn aan de huidige brandstoffen gebaseerd op aardolie: benzine, diesel en kerosine. Het voordeel is dan dat voor de distributie naar de afnemers de huidige infrastructuur kan worden gebruikt en voertuigen niet hoeven te worden aangepast. Ondanks dat zijn de kosten van synfuels over de hele keten inclusief de aanschafkosten van het voertuig (veel) hoger dan die van elektrisch vervoer. Dit komt vooral door de hoge kosten van de grondstoffen, waterstof en CO2 (die uit de lucht moet worden afgevangen), en van de productie. Wat ook kostenverhogend werkt ten opzichte van elektrisch rijden is dat bij de verbranding van synfuels in de motor meer dan de helft van de energie niet wordt gebruikt voor voortstuwing, maar als warmte verloren gaat.

Voor CO2-neutrale mobiliteit zijn CO2-neutrale energiedragers cruciaal. Maar waar halen we die vandaan? Is de Noordzee groot genoeg om energie te produceren voor CO2-neutrale mobiliteit? Welke criteria zijn belangrijk bij het maken van keuzes voor energiedragers voor voer-, vaar- en vliegtuigen? Moeten we energie voor mobiliteit gaan importeren? Met dit onderzoek wil het KiM een bijdrage leveren aan het bij elkaar brengen van feiten over CO2-neutraal verkeer en vervoer om zo beleidsmakers te ondersteunen in het maken van keuzes voor CO2-neutrale mobiliteit.

Meer KiM publicaties:
Mobiliteit In Stedelijk Nederland by Kim
Contouren Van Een Geïntegreerd Vervoersysteem. Wat Is Dat Eigenlijk? by KiM
Mobiliteitsarmoede in Nederland Is Niet Of Nauwelijks Te Bepalen by KiM
Nieuwe Tijden, Nieuwe Overheidsinstrumenten Voor Mobiliteitsvraagstukken by KiM
Maatschappij In Beweging: Ontwikkelingen In Wonen En Werken En Gevolgen Woon-Werkverkeer
Het Economisch Belang Van Mobiliteit: Alleen Ondergrens Meetbaar by KiM
Schoon, Stil en Snel: De Uitfasering van de Benzine-Snorfiets by KiM
Waar Zouden We Zijn, Zonder De Fiets En De Trein by KiM
De Effecten Van Het Nieuwe Werken Op Mobiliteit en Congestie 2000-2016 by KiM
Mobiliteitsbeeld 2017: Verklaring 24% Toename Reizigerskilometers Per Trein by KiM
Internationaal Treinplan: Ruim 2 Miljoen Reizigers Uit Het Vliegtuig In De Trein in 2030
Nationaal Fietsplan: 200.000 Mensen Uit De Auto en De File Op De Fiets
De Elektrisch Bestelauto Voor MKB-Ondernemers: Slechts 0,3% Rijdt Nu Elektrisch by KiM
Belasting op Vliegen: Nationale Vliegtaks Heeft Nauwelijks Effect – Reizigers Blijven Vliegen
Wie Zijn De Meest Kansrijke Potentiële Gebruikers Van Mobility-as-a-Service (MaaS) by KiM
Mobility-as-a-Service (MaaS): Toegevoegde Waarde – Gedragsverandering Onzeker by KiM
Bevolkingsdaling En Effecten Op Bereikbaarheid En Mobiliteit Van Inwoners In Nederland? by KiM
Effecten Vrachtwagenheffing: Hoe Werkt Een Kilometerheffing Voor Vrachtwagens Door? by Kim
Ongeveer 1 Procent Minder OV-Gebruik Door BTW-Verhoging Van 6 Naar 9 Procent by KiM
Kerncijfers Mobiliteit 2018: Reistijdverlies Loopt Komende Jaren Fors Op by KiM
Bevolkingsdaling En Effecten Op Bereikbaarheid En Mobiliteit Van Inwoners In Nederland? by KiM
Trends En Hun Invloed Op Zeehavens: Lopende En Komende Ontwikkelingen by Kim
De Bus Over De Grens: Grensoverschrijdende Busverbindingen In Nederland by KiM
Wmo-Vervoer En Valys Houden Mensen Met En Mobiliteitsbeperking Mobiel by KiM
Slapend Onderweg: Het Potentieel Van De Internationale Nachttrein Van En Naar Nederland by KiM
Mobility-as-a-Service (MaaS) Onder De Loep: Keuzevrijheid En Reisadvies Op Maat by KiM
Gezonde Mensen Met Een Gezonde BMI (Body Mass Index) Fietsen En Lopen Vaker by KiM
Fietsfeiten: Feiten En Cijfers Over Gebruik Van De Fiets En De E-Fiets In Nederland by KiM
Loopfeiten: Nederlanders Steeds Vaker En Verder Te Voet Onderweg by KiM
Op Reis Met Vliegtuig, Trein, Auto Of Bus: Een Vergelijking Van De Infrastructuurkosten by KiM
Mobiliteitsbeeld 2019: Vooral Gebruik Van Trein Neemt Toe by KiM
Bevolkingsdaling En Effecten Op Bereikbaarheid En Mobiliteit Van Inwoners In Nederland? by KiM
Blik Op De File: Slechts Klein Deel Nederlanders Staat Regelmatig In De File by KiM
Het Kleine Drogeladingschip: Kleine Drogeladingvloot En Vervoersprestatie Steeds Kleiner by KiM
De Invloed Van Het Weer Op De Personenmobiliteit by KiM
Monitoren Van De Transitie Naar Autonoom Vervoer by KiM
Trendprognose Wegverkeer 2020-2025: Coronacrisis Remt Groei Wegverkeer Aanzienlijk by KiM
Mobiliteit En De Coronacrisis: Verandert Werksituatie En Mobiliteit Mogelijk Blijvend by KiM
Trends En De Nederlandse (Internationale) Zeevaart by KiM
Nieuwe Inzichten Mobiliteit En De Coronacrisis: Nederlanders Gaan Gedrag Aanpassen by KiM
Kansen Voor BRT In Nederland: Bus Rapid Transit (BRT) Kansrijk Concept by Kim
Toets Economische Effecten PlanMER Luchtvaartnota 2019 by KiM
Openbaar Vervoer En De Coronacrisis: Blijvend Effect Op Openbaar Vervoer Gebruik by KiM
Kenmerken Veelbelovende Ketens: Inzichten Voor Stimuleren Ketenmobiliteit in Nederland by KiM
Met De Stroom Mee: Het Stimuleren Van Elektrisch Rijden In Nederland En EV-Feiten by KiM
Monitoring Vrachtwagenheffing: Een Breed Perspectief Op Effecten by KiM
De Impact Van Digitalisering Op de Toegang Tot Vervoersdiensten: Een Literatuurreview by KiM
Verkenning Maatschappelijk Belang Van De Nederlandse Zeehavens by KiM
Verwachting Goederenvervoervolume 2020-2021 Met De Mogelijke Gevolgen Coronacrisis by KiM
Beoordeling Internationale Benchmark Spoor 2019 by KiM
Kostenkengetallen Voor Het Goederenvervoer 2016-2018 by KiM
Kerncijfers Mobiliteit 2020: Is 2020 Omslagpunt In Mobiliteitsontwikkelingen? by KiM
Mobiliteitsbeeld 2021: OV En Personenluchtvaart Ondervinden Gevolgen Coronapandemie by KiM
De Kosten Van Spoorgoederenvervoer: Vergeleken Met Wegvervoer En Binnenvaart by KiM
Uitwerking Van Brede Welvaart Voor De Monitoring En Evaluatie Man mobiliteitsbeleid by KiM
Gaat Het Reizen Voor Werk En Studie Door COVID Structureel Veranderen? by KiM
Het Verband Tussen Gezondheid En Actief Reizen: Lopen Gunstig Voor Gewicht by KiM
De Mobiliteitshub: Een Kansrijk Maar Complex Beleidsinstrument by KiM
Zakelijk Vliegen: De Reiziger, De Reizen, De Motieven En Vooruitzichten by KiM
Klimaatverandering En Het Mobiliteitssysteem: Hoofdinfrastructuurnetwerken Gevoelig by KiM
Lichte Elektrische Voertuigen (LEV) Leiden Niet Altijd Tot Minder CO2-Uitstoot by KiM
Perspectieven Netwerkkwaliteit Bij Schaarse Capaciteit Schiphol: 5 Extreme Perspectieven by KiM
Effect Smart Mobility Systemen Op Doorstroming Verkeer Moeilijk Meetbaar by KiM
Ruimte In Het Systeem: Contouren Van Een Geïntegreerd Vervoersysteem by KiM
Mobility-as-a-Service Kansen En Verwachtingen: Kansrijke Verplaatsingen Voor MaaS by KiM
Uitgaven Overheden Aan Verkeer En Vervoer Gedaald 2008-2019 by KiM
Uitwerking Van Brede Welvaart Voor De Monitoring En Evaluatie Man mobiliteitsbeleid by KiM
Agglomeratie-Effecten In MKBA: De Stand Van Zaken by KiM
Het Wijdverbreide Autobezit In Nederland: Autoafhankelijkheid In Stad En Land by KiM
Corona Geeft Impuls Aan Online Aankopen: De Effecten Op Mobiliteit En Transport
De Relatie Tussen Attitudes En Reisgedrag En Het Verband Met De Coronapandemie by KiM
Mobiliteitsbeeld 2022: Actualisatie Verkenning Gebruik Openbaar Vervoer 2022-2026 by KiM

Behoud Van Energie En Een Duurzame En Natuurlijke Omgeving In Nederland

Geschreven op 5-9-2022 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing Facebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail

Menselijke activiteiten hebben direct of indirect invloed gehad op de natuurlijke omgeving. Wijziging van het milieu om aan de behoeften van de mens te voldoen heeft ernstige gevolgen voor het natuurlijk milieu veroorzaakt en vormt ook een bedreiging voor de menselijke soort.

De toepassing van technologie kan de belangrijkste reden zijn voor milieuverontreiniging en kan anders de natuurlijke omgeving verbeteren en duurzaam maken. De evolutie van de technologie heeft de klimaatverandering wereldwijd aangewakkerd.

De casino-industrie is bijvoorbeeld een van de technologische toepassingen die heeft bijgedragen tot de uitstoot van vervoersgerelateerde broeikasgassen, omdat de gokkers hetzij met het openbaar vervoer, hetzij met hun eigen auto naar de fysieke casino’s moeten reizen om deel te nemen aan gokspelen. Met de invoering van het Bet First onlinecasino is de trend echter veranderd.  Dit komt omdat de gokkers onlinecasinospelen zoals roulette, gokkasten en blackjack van overal kunnen spelen, ook in het comfort van hun huis, en zo energie, duurzame en natuurlijke omgeving in heel Nederland kunnen creëren.

Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft verbeteringsopties gepresenteerd voor het beleid van de nationale overheid met het oog op de verbetering van de fysieke leefomgeving van de mens.  Industrieën spelen een belangrijke rol bij het beïnvloeden van de natuurlijke leefomgeving van mensen. Daarom moet elke regering ervoor kiezen te investeren in industrieën die meer afvalvrij zijn, minder broeikasgassen uitstoten en weinig risico’s inhouden voor het leven van haar burgers. Vandaar dat de overheid eerder geneigd is om de onlinecasino-programma’s in de kansspelindustrie te promoten en te investeren als maatregel tegen de vervuiling van het menselijk milieu.

Deelnemen aan onlinecasinospellen kan ook milieuvriendelijk gedrag en een milieuvriendelijke houding bij een groot aantal mensen bevorderen. Uit onderzoek blijkt dat bepaalde vormen van gamification niet alleen voor de lol zijn, maar ook voor motivatie en leerervaringen door middel van een spel met een eco-thema. De wens om het menselijk milieu te verbeteren is wereldwijd, vandaar dat sommige online casino bedrijven die geïnteresseerd zijn in het bijbrengen van sociale verantwoordelijkheid en principes bij burgers gamifications implementeren. Dit heeft geresulteerd in een verbetering van de kwaliteit van de lokale menselijke omgeving in Nederland in de afgelopen decennia.

Gokinstellingen, in het bijzonder casino’s met onlinecasino’s, hebben de overheid veel belastinginkomsten opgeleverd en de werkgelegenheid voor de burgers van een land vergroot. De gegenereerde inkomsten worden dan gebruikt om andere economische ontwikkelingen in het land te bevorderen en zo het leven van de bevolking te verbeteren en een duurzame natuurlijke omgeving voor hen te creëren.

Afname van de uitstoot van gevaarlijke stoffen in de lucht, daling van de gemiddelde concentratie van de meeste luchtverontreinigende stoffen zoals stikstofoxide, verbetering van de kwaliteit van het oppervlaktewater in zowel chemisch als ecologisch opzicht en toename van het gebruik van duurzame energie zijn de duidelijke milieutrends die in Nederland kunnen worden waargenomen. Nu wereldwijd de roep om actie toeneemt om te komen tot een energiezuinige, duurzame natuurlijke omgeving en om klimaatverandering tegen te gaan, is het duidelijk dat er een roep om verandering is en dat er een manier moet worden gevonden om de uitdagingen die in de trend naar voren komen het hoofd te bieden. productie- en consumptiesystemen moeten worden veranderd in die zin dat natuurlijke hulpbronnen effectief moeten worden gebruikt met minimale of geen emissies. Dit vereist een systematische verandering in de aanpak om een goede relatie tussen mens en milieu tot stand te helpen brengen zonder de natuurlijke beperkingen te ondermijnen.

De Nederlandse regering heeft maatregelen genomen om het milieu te verbeteren. In 2014 kondigde de Nederlandse regering aan dat zij haar milieubeleid zou moderniseren door een moderne aanpak te gebruiken om de milieu- en duurzaamheidsuitdagingen van de 21e eeuw het hoofd te bieden. Dit beleid richt zich op het welzijn van de burgers. Het vraagt om een actieve internationale samenwerking en betrokkenheid van iedereen, van wetgevingsniveau tot individueel niveau. Luchtkwaliteit en geluidsoverlast zijn enkele van de milieuproblemen die nog steeds aandacht vragen, vooral op de drukke wegen. Het stimuleren van het gebruik van emissievrije vormen van vervoer, zoals fietsen, is een van de maatregelen die de overheid neemt om het milieu te verbeteren.

Onze natuurlijke omgeving maakt deel uit van ons en brengt ons bestaan tot leven. Het is dan ook ieders taak om ervoor te zorgen en zo bij te dragen tot een duurzame samenleving waarin wij kunnen leven, werken en recreëren.

Op Zoek Naar Een Duurzame Vloer? Kies Voor Een Kurkvloer, Houten Vloer Of Bamboe Vloer

Geschreven op 22-8-2022 - Erik van Erne. Geplaatst in Iets anders Facebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail

Vind jij het belangrijk om je steentje bij te dragen aan een beter milieu? Dan is het goed om bij zoveel mogelijk dingen rekening te houden met duurzaamheid. Dit is dan ook op verschillende manieren mogelijk. Mocht je op zoek zijn naar een nieuwe vloer voor in huis, ook dan is het goed om een duurzame keuze te maken.

Niet iedere vloersoort is namelijk even duurzaam. Aan welke vloeren je zou kunnen denken? Wij zetten hieronder een paar voorbeelden op een rij, die je tijdens jouw zoektocht in gedachten kunt houden.

Een vloersoort die je kunt overwegen als je graag een duurzame vloer in huis wilt hebben, is een kurkvloer. Hoewel het misschien niet de eerste vloersoort is waar je aan denkt, is een vloer van kurk wel ontzettend duurzaam. Dit natuurproduct is biologisch afbreekbaar, milieuvriendelijk en daarnaast ook nog eens te gebruiken in diverse ruimtes in huis. Bij het maken van kurk worden er geen bomen gekapt, wat natuurlijk een steentje bijdraagt aan een beter milieu. Een kurkvloer kan daarnaast tot wel 25 jaar meegaan, waardoor de vloer niet al snel aan vervanging toe is en je dus een investering doet voor de lange termijn. Het materiaal kenmerkt zich ook door de isolerende eigenschappen, wat ervoor zorgt dat je jouw huis minder hoeft te verwarmen.

Uiteraard kan ook de populaire houten vloer niet in dit rijtje ontbreken. Veel hout dat gebruikt wordt voor vloeren komt van een duurzame bron. Het is dan ook wel goed om hierop te letten tijdens het zoeken naar een nieuwe vloer van hout. Hout is eenvoudig om te recyclen en kan jarenlang mooi blijven. De levensduur van deze vloersoort varieert tussen de 15 en 40 jaar. Doordat je een investering voor de lange termijn maakt, maak je hiermee een duurzame keuze. Naast het feit dat deze vloer duurzaam is, heeft een houten vloer natuurlijk nog meer voordelen. Zo is de vloer makkelijk in onderhoud, tijdloos en straalt het warmte en gezelligheid uit.

Als je duurzamer wilt wonen is ook een vloer van bamboe een goede mogelijkheid. Bamboe is een duurzaam materiaal en zeer goed voor het milieu. Voor de productie van deze vloeren hoeven geen bomen gekapt te worden, aangezien bamboe een grassoort is. Bovendien gaat deze vloersoort, mits goed onderhouden, voor een lange tijd mee. Andere voordelen van deze vloer zijn dat het een zeer sterk materiaal is, warmte uitstraalt, geschikt is voor vloerverwarming en makkelijk te onderhouden is.

Als je op zoek bent naar een nieuwe vloer voor in huis en hierbij graag rekening houdt met duurzaamheid, dan zijn deze drie vloersoorten absoluut de moeite waard om te overwegen. Wanneer je voor een duurzame vloer kiest ben je al een goed eind op weg met duurzamer wonen. En als je het belangrijk vindt om voor een beter milieu te zorgen, zal je vast geen spijt krijgen van de aankoop van een duurzame vloer!

Bescherm Je Houten Tafel Duurzaam Tegen Vlekken En Krassen Met Osmo Topoil

Geschreven op 20-7-2022 - Erik van Erne. Geplaatst in Iets anders Facebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail

Een houten tafel heeft een mooie uitstraling, maar helaas kost het best wat moeite om deze mooie uitstraling te behouden. Je eettafel wordt bijvoorbeeld iedere dag meerdere malen gebruikt, waardoor er snel beschadigingen kunnen ontstaan.

Ook door het morsen van drinken kunnen vlekken op de tafel ontstaan. Om beschadigingen en vlekken in je houten tafel te voorkomen is het belangrijk om af en toe je tafel te behandelen tegen beschadigingen.

Zo voorkom je kringen op je houten tafel: Om je tafel te beschermen tegen vet- of waterkringen kun je gebruik maken van Osmo topoil. Deze olie is geschikt voor veel verschillende houtsoorten, waaronder beuken, eiken of grenen. Hiermee breng je een beschermende laag aan over je tafel waardoor vloeistoffen niet in de tafel kunnen trekken. Vlekken door water, bier, wijn of koffie zijn hierdoor verleden tijd. Ook vetvlekken, bijvoorbeeld veroorzaakt door olijfolie, worden door de topoil tegengehouden. Bovendien heeft de olie een waterafstotende en slijtvaste werking. De olie is gemaakt van natuurlijke en plantaardige ingrediënten en is daarom volledig voedselveilig.

Een houten tafel behandelen tegen vlekken heb je dus zo voor elkaar met Osmo topoil. Dat is niet het enige voordeel van het spul, want naast een beschermende werking zorgt de olie ook voor een mooiere afwerking. Ga je voor een kleurloze behandeling, dan wordt de natuurlijke kleur van tafel verdiept waardoor deze nog mooier eruit komt te zien. Wil je liever een andere kleur aan het hout geven, dan kun je kiezen voor een kleurbehandeling. Het wordt daarbij wel aangeraden om een kleur te kiezen die donkerder is dan je houten tafel.

Een tafel beitsen: zo doe je dat! Door je tafel te beitsen kun je het oppervlak beschermen tegen vlekken en beschadigingen. Om dit succesvol te doen zul je een aantal stappen moeten doorlopen. Voor je begint met de tafel beitsen zul je eerst de houten tafel moeten schuren. Hiermee kun je vlekken en krassen mee wegwerken. Zorg dat de oude behandeling goed verwijderd is en dat het hout egaal is. Zodra je dit voor elkaar hebt kun je aan de slag met de olie.

Meng de olie goed zodat alle ingrediënten goed door elkaar zijn gemixt. Met een kwast of doek kun je de eerste laag aanbrengen op de houten tafel. Het is hierbij belangrijk om het middel evenredig aan te brengen en in de richting van de houtnerven te verven. Als het gehele oppervlak is behandeld laat je het geheel zeker 8 à 10 uur drogen. Als deze tijd om is kun je aan de slag met een tweede laag. Er wordt aangeraden om een derde en soms zelfs een vierde laag aan te brengen voor extra bescherming. Laat alles goed drogen voordat je de tafel weer gaat gebruiken.

Nationale Conferentie Circulaire Bouweconomie

Geschreven op 2-7-2022 - Erik van Erne. Geplaatst in Niet gecategoriseerd Facebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail

Het Transitieteam Circulaire Bouweconomie houdt op donderdag 6 juli de Nationale Conferentie Circulaire Bouweconomie.

Hier wordt gesproken over de uitwerking en concretisering van de circulaire doelstellingen. Ook wordt voor verschillende sectoren in kaart gebracht wat er nodig is om de milieu-impact zo snel mogelijk terug te brengen.

Circulair bouwen is de toekomst. Steeds meer marktpartijen, opdrachtgevers, overheden en ontwerpers houden zich ermee bezig. Maar de eerste mijlpaal – 50% circulair in 2030 –nadert snel. Opschaling en versnelling zijn nodig om de enorme opgave te realiseren. Wat betekent dit concreet voor de onderhouds- en vervangingsopgave in de GWW en het realiseren van een miljoen woningen? Hoe zorgen we ervoor dat we in 2050 daadwerkelijk een volledig circulaire bouweconomie hebben?

Het Transitieteam Circulaire Bouweconomie stuurt in juni een bijlage bij een brief naar de Tweede Kamer over de uitwerking en concretisering van de doelen. Tijdens de Nationale Conferentie Circulaire Bouweconomie op 6 juli 2022 gaan we hierover graag met u en andere betrokkenen in gesprek. Dit doen we met inspirerende sprekers vanuit politiek, overheid, kennissector en marktpartijen.

Daarna gaan we aan de slag in deelsessies om de verschillende Road Maps uit te werken. De meest impactvolle productgroepen worden opgepakt: woningbouw, bedrijfshallen, kunstwerken, wegen en installaties. Het doel is om voor ieder van deze sectoren in kaart te brengen wat er nodig is om de milieu-impact zo snel mogelijk terug te brengen.

Zonnedak Met 911 Zonnepanelen Op Zeefgebouw Groningen In Gebruik Genomen

Geschreven op 1-7-2022 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing Facebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail

Afgelopen jaar zijn 911 zonnepanelen op het dak van het voormalige Zeefgebouw op het Suikerterrein geplaatst. Vandaag zijn ze in gebruik genomen. Het Zeefgebouw heeft nu één van de grootste zonnedaken in de gemeente. Het wekt ruim 275.000 kWh per jaar op.

De gemeente heeft het voorterrein beschikbaar gesteld voor tijdelijk gebruik tot 2030, maar het Zeefgebouw krijgt als iconisch gebouw ook een plek in de toekomstige ontwikkeling van De Suikerzijde. Daarom kan de gemeente hier voor langere tijd zonnepanelen plaatsen. Het grote dak biedt genoeg ruimte voor de zonnepanelen zonder dat de aanblik van het gebouw hierdoor verandert.

Het zonnedak levert meer stroom dan het voormalige Zeefgebouw op dit moment zelf vraagt. Daarom kan ook stroom aan andere gebouwen op het terrein geleverd worden. De gemeente Groningen wil in 2035 CO2 neutraal zijn. Zonnepanelen leveren hier een belangrijke bijdrage aan. Waar het kan, komen de zonnepanelen op daken om het landschap te sparen.

Het gebied van de oude suikerfabriek wordt de komende jaren getransformeerd tot het nieuwe stadsdeel De Suikerzijde. Er komen zo’n 5.000 woningen en diverse commerciële- en maatschappelijke voorzieningen. De bouw begint in het deel ten noorden van de spoorlijnen Groningen-Leeuwarden. Wethouder Philip Broeksma: We willen De Suikerzijde stap voor stap ontwikkelen tot een groen, gezond en energieneutraal stadsdeel voor iedereen. Het zonnedak op het Zeefgebouw is alvast een voorproefje hiervan en past uitstekend bij het toekomstbestendige stadsdeel”.

De gemeente Groningen wil in 2035 CO2-neutraal zijn. Om deze ambitie te bereiken, moet ook gemeentelijk vastgoed worden verduurzaamd. Voor deze grote opgave richtte de gemeente in 2013 de Groninger Energie Service Compagnie  (Gresco) op. Gresco heeft voor al haar zonnepanelen-projecten een raamcontact opgesteld en deze Europees aanbesteed. Het zonnedak op het voormalige Zeefgebouw is het eerste  grote project binnen deze aanbesteding.

Zie ook: Groningen Vertraagt Plannen met Tien Jaar: Groningen Energieneutraal en CO2-Neutraal in 2035 – Groningen op Weg naar Energieneutrale, Duurzame Stad in 2025, herstel 2035: Mijn Woningplan – Opwekking Duurzame Zonne-Energie in Groningen Blijft Groeien: 459.000 Zonnepanelen – Energieneutrale Scholen in Groningen: Intentieverklaring 200 Energieneutrale Scholen in 2035 – Vijftien Gemeenten in Provincie Groningen Op Weg Naar Energieneutraal in 2035 by Gresco XL – Wasaweg Energieneutraal: Energie Innovatie Project Door Dertig Bedrijven in Groningen – Groninger Ambitie in Energietransitie: Zes Dorpen Energieneutraal In 2019 by Provincie Groningen – Groningen 3P0 Een Toekomstbestendige Stad Groningen: Groningen CO2-Neutraal in 2025 – Zonnepark Woldjerspoor Groningen: 36.000 Zonnepanelen Op Voormalige Vuilstort by GroenLeven – Transferium P+R Reitdiep In Groningen Voorzien Van 1.700 Zonnepanelen – Zonnepark Roodehaan In Groningen Met 81.000 Zonnepanelen by Sunrock – Zonnepark ’t Zandt met 1.528 Zonnepanelen in Provincie Groningen by Zonnedorpen – Zonnepark Vopak Terminal Eemshaven Met 320.000 Zonnepanelen Bij Kolham, Midden-Groningen – Zonnepark Groningen Airport Eelde Met 63.196 Zonnepanelen by GroenLeven – Zonnedijk Slaperdijk Eemshaven Groningen: Vijf Kilometer Met 17.000 Zonnepanelen by Solarfields – Zonnepanelenveld met 1.700 Zonnepanelen op Zernike Campus Groningen by RUG

Museum of the Future: The Most Beautiful Building On Earth In Dubai

Geschreven op 1-7-2022 - Erik van Erne. Geplaatst in Bouwen-Klussen Facebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail

The Museum of the Future will be a place of tolerance, inviting varied cultural, philosophical, social and spiritual outlooks. It will also a be place of learning, where you join us in exploring the challenges and opportunities shaping our times, and finding solutions for a better future.

The Museum of the Future will have floors dedicated to distinct experiences. Three floors of immersive exhibitions will focus on the possible futures of outer space resource development, ecosystems and bioengineering; and health, wellness, and spirituality. Another floor will showcase near-future technologies that will transform our world by addressing challenges in areas such as health, water, food, transportation and energy. The final floor will be dedicated for children, where they will explore and solve challenges in their own inimitable way to become our “future heroes”.

“The Most Beautiful Building On Earth” His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum

The Museum of the Future welcomes people of all ages to see, touch, and shape our shared future. Go on a journey through possible futures and bring hope and knowledge back to the present. The building is an architectural and engineering marvel. It confidently straddles the past and the future, applying advanced technology to traditional art-forms. The building opens a new path away from the highrise towers that dominate skylines everywhere. The facade is a canvas for the quotes of His Highness Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum rendered in the calligraphy of Mattar bin Lahej.

The circular building represents humanity; the green mound it sits atop represents the earth; the void represents the unknown future. Museum of the Future was designed by Killa Design architects and engineered by Buro Happold engineering consultancy. The Museum of the Future’s facade is made out of stainless steel and consists of 1,024 pieces manufactured by a specialised robot assisted process; covering a total surface area of 17,600 square meters. The Museum of the Future is 77 metres/225 feet tall and occupies an overall area capacity of 30,548 m2.

Simon Loos Rijdt 1,5 miljoen Km Volledig Elektrisch Met Twintig Elektrische Trucks

Geschreven op 30-6-2022 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV Facebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail

Simon Loos heeft met een vloot van ruim twintig elektrische vrachtwagens inmiddels in totaal al anderhalf miljoen emissievrije kilometers op de teller staan.

Een bijzondere prestatie in Europa, die uitsluitend kon worden behaald dankzij nauwe samenwerking met partners en de expertise van chauffeurs.

Simon Loos zet de groeiende elektrische vloot in voor een uitstootvrije belevering van retailers en horecabedrijven in de binnensteden van de Randstad.

De grens van anderhalf miljoen elektrische kilometers werd in mei 2022 doorbroken, aldus wagenparkbeheerder Wim Roks. “Afgelopen jaren hebben we iedere dag meer bijgeleerd over elektrisch rijden, want dat is een heel andere wereld. Het lijkt bijna vanzelf te zijn gegaan, maar nu kijken we achterom en zie je dat we anderhalf miljoen kilometer ervaring hebben, een ongeëvenaarde prestatie.”

De ontwikkelingen rondom emissievrij transport verschenen zo’n tien jaar geleden op de agenda van Roks. Voor een succesvol resultaat bleek een goede samenwerking noodzakelijk te zijn. “Wij hebben gelukkig toegewijde partners, die bereid zijn om samen met ons deze groene weg in te slaan.” Na een periode van grondig onderzoek, startte Simon Loos in 2014 samen met Heineken een proef in de Amsterdamse binnenstad met een volledig elektrische truck: vier elektrische trucks van GINAF werden ingezet voor de belevering van het Heineken-assortiment. Het bleek een succesvol debuut, waarna de elektrische vloot een jaar later met veel vertrouwen werd uitgebreid met nog zeven dezelfde trucks.

Daarna volgen praktijktests in nauwe samenwerking met Albert Heijn, DAF Trucks en Mercedes-Benz. De inspanning wordt beloond met een primeur. Simon Loos schaft begin 2022 de allereerste zeven Mercedes-Benz eActros koelbakwagens aan die in serie geproduceerd worden voor de Nederlandse markt. Essentieel voor deze aanschaf is dat chauffeurs van Simon Loos dankzij de uitvoerige praktijktests en trainingen alle kennis en kunde in huis hebben om elektrische trucks op de meest duurzame wijze in te zetten.

Recent heeft Simon Loos opnieuw een elektrische eActros in gebruik genomen in samenwerking met Lidl. Op het  gebied van duurzaamheid weten de logistiek dienstverlener en de supermarktketen elkaar goed te  versterken. Want vanuit het duurzame distributiecentrum van Lidl in Almere worden zeventig Lidl filialen in de provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht bevoorraad. Om de cirkel rond te maken, wordt de eActros ’s nachts opgeladen met energie afkomstig van de 7.000 zonnepanelen op het dak van het distributiecentrum.

Zie ook: Simon Loos Neemt Twee Elektrische Vrachtwagens In Bedrijf by DAF En VDL – Aanschafsubsidie Zero-Emissie Trucks (AanZET) Vanaf 1 Mei 2022Subsidie Voor Aanschaf Elektrische Trucks En Elektrische Bestelbussen – De Elektrische DAF CF Electric VDL E-PowerTruck by Daf Trucks en VDL – Jumbo Breidt Wagenpark Uit Met Elektrische Vrachtwagen by DAF En VDL – Elektrische DAF CF Electric Truck Voor Tinie Manders Transport in Geldrop by DAF En VDL – Albert Heijn Gaat Winkels Bevoorraden Met Elektrische Trucks Met Trailers  – Twee Elektrische Vrachtwagens voor Bevoorrading Albert Heijn Supermarkten in Amsterdam – Drie Zero-Emission Elektrische Vrachtwagens in Rotterdam by BREYTNER en Technische Unie – Boonstra Transport Neemt Elektrische 44-Tons Trekker Vrachtwagen in Bedrijf – Technische Unie Neemt Elektrische 3,8 Ton Vrachtwagen in Gebruik in regio Amsterdam – De 100% elektrische vrachtwagen van 020stadsdistributie – Verhuizen in Amsterdam met Elektrische Verhuiswagens – De Eerste 100% Elektrische Verhuiswagen Ter Wereld van Mondial Aad de Wit Verhuizingen – HEINEKEN Neemt Grootste Elektrische Vrachtwagen in Gebruik: Heerlijk, Dat Groene Rijden

De Elektrische Mercedes eActros Vrachtwagen by Mercedes-Benz Trucks – MAN Trucks & Bus Introduceert Volledig Elektrische Distributietrucks – Elektrische Volvo FL Electric Trucks Voor Stedelijke Distributie by Volvo Trucks – Daimler Delivers First Electric FUSO eCanter Trucks to UPS – The Full Electric Tesla Semi Truck: A Beast by Tesla – Cummins AEOS Electric Concept Truck Unveiled by Cummins – The Nikola One and The Nikola Two Electric Hydrogen Fuel Cell Trucks by Nikola Motor Company – The Einride T-Pod: An Electric, Self-Driving Truck Without Windows by Einride – De Truck van de Toekomst – Drie Distributietrucks met Waterstof Brandstofcel voor Asko in Noorwegen by Scania – Elektrische Voertuigen Voor Afvalinzameling by Daf Trucks En VDL Translift

Vernieuwend Concept Om Rubberafval Te Verwerken Tot Nieuwe Producten by New Born Rubber

Geschreven op 30-6-2022 - Erik van Erne. Geplaatst in Iets anders Facebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail

New Born Rubber in Grootegast krijgt een forse Europese subsidie en een subsidie van de provincie Groningen voor de bouw van een testinstallatie en het ontwikkelen van een productietechnologie waarmee oude autobanden en fietsbinnenbanden worden verwerkt tot nieuwe eindproducten.

De subsidie van ruim 1.1 miljoen euro is toegekend uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Daarnaast draagt de provincie Groningen nog 248.000 euro bij aan het project.

De groeiende bergen autobanden en fietsbanden vormen een wereldwijd milieuprobleem. Ze zijn niet recyclebaar en worden vaak verbrand. De bedrijven New Born Rubber en FP Products Holding hebben samen met de Rijksuniversiteit Groningen een technisch nieuw concept ontwikkeld voor het hergebruiken van rubberbanden: ‘Van afgedankte rubberbanden tot circulaire thermoplastische eindproducten’. De vernieuwende pilotinstallatie die wordt gebouwd, zal dienen als test- en pilotomgeving voor de productie van nieuwe materialen op basis van herwonnen rubber.

Voor hergebruik van hard rubber, oude banden, bestaat tot op heden geen techniek die hoogwaardige toepassingen na recycling mogelijk maken. De samenwerkingspartners van New Born Rubber hebben hier in het laboratorium een oplossing voor gevonden, waarbij het gevulkaniseerde rubber grotendeels wordt afgebroken door het toepassen van hoge druk. Het resultaat na het proces is een nieuw en elastisch rubber dat wél op grote industriële schaal kan worden omgezet tot grondstoffen en nieuwe producten.

Naar verwachting zal het project een grote groei in omzet en werkgelegenheid tot stand brengen bij de betrokken bedrijven, en bijdragen aan het oplossen van een groot milieuprobleem.

Casino777 Online Spellen: De Ultieme Online Casino Ervaring Van Nederland by Casino777

Geschreven op 30-6-2022 - Erik van Erne. Geplaatst in Iets anders Facebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail

Op Casino 777 worden de beste casinospellen aangeboden die er zijn. Online spellen zoals online gokkasten en virtuele en live versies van klassieke tafelspellen als blackjack, roulette en baccarat zoals je nog nooit gezien hebt. Casino 777 biedt veel promoties, bonussen en gratis spins waarvan je als speler in Casino 777 soms zelfs gratis, profiteert. Kortom, de ultieme online casino ervaring van Nederland!

Als Nederlandse casinospeler is het van belang dat je op een reputabel online casino speelt zoals Casino 777, wat betekent dat een casino operator gelicenseerd moet zijn door de Nederlandse Kansspelautoriteit. Een gelicenseerd casino gebruikt verfijnde technische veiligheidsmaatregelen om je data te beschermen, transacties te versleutelen en jouw persoonlijke informatie helemaal veilig te houden. Top online casino’s zoals Casino 777 worden ook regelmatig onderzocht om ervoor te zorgen dat de spellen veilig zijn om te spelen en dat de laatstse veiligheidsmaatregelen worden toegepast. Zie ook: Legaal Online Gokken In Online Casino’s: Na Jaren Vertraging Kunnen Nederlanders Vanaf De Herfst Van 2021 Legaal Online Gokken en Wet Kansspelen op afstand treedt in werking

Online gokken maar zo min mogelijk risico lopen? Check eerst de Kansspelwijzer van de Kansspel Autoriteit. Zoek de naam van het bedrijf, de website, app of het vergunningnummer en kijk of de Kansspel Autoriteit een vergunning heeft gegeven. Casino 777 heeft een vergunning, nummer 1832.

Casino 777 is niet enkel een top online casino maar als gelicenseerde operator in Nederland ia het ook helemaal ingesteld op verantwoord spelen. Daarom geven we onze spelers de nodige tools en advies om bewust en veilig te spelen. Casino 777 vertrouwt hiervoor op externe experts die de spelers waar nodig bijstaan in het beperken of in de hand houden van hun speelgedrag en om hen alle informatie en tools te bieden om veilig te genieten van alles wat het online casino te bieden heeft.

Bij Casino 777 ben je verzekerd van ultiem speelplezier, kwaliteit en snelle service. We bieden talloze online casino en live spellen aan. Ons casino is veilig en legaal, want we hebben een licentie van de Nederlands Kansspelautoriteit. Casino 777 weet hoe belangrijk het is om een top casino online te vinden dat je kan vertrouwen en je toelaat te spelen in een veilige en beschermde omgeving.

Op Casino 777 doet er alles aan om spelers de best mogelijke casino online spellen aan te bieden, van de meest populaire tot de meest unieke. Op het vlak van online casinospellen is er iets voor iedereen, met een enorme selectie van gokkasten en heel wat blackjack, roulette en baccarat spellen,  inclusief live casino versies.

De online casino ervaring is ongeëvenaard en je kan de spellen spelen op pc of onderweg op je mobieltje of tablet computer. Behalve een aantrekkelijke spelcatalogus kunnen spelers ook genieten van een welkomstbonus, gratis spins plus andere promoties en bonussen. Soms kan een bonus of gratis spins helemaal gratis verkregen worden. Casino 777 heeft honderden spellen om te zorgen dat jij kan genieten van de ultieme casino ervaring. Er worden twee spelalternatieven aangeboden: een demo of proefmodus en echt geldmodus.

De selectie van online casino providers op Casino 777 blijft groeien daar meer en meer van hen hun activiteit uitbreiden naar Nederland. Dit omvat de wereldleiders in online casino providers die spelers de allerbeste casinospellen aanbieden op Casino 777. Deze grote en spannende gamesportfolio laat spelers toe te genieten van een fantastische online casino ervaring op onze website. Het online casino van 777 is een marktleider in het aanbieden van de beste casino online producten aan Nederlandse casino spelers

Zie ook: Het Nieuwe Holland Casino Langs De A67 In Venlo: Duurzaam, Cradle to Cradle En LED-VerlichtingNieuw Holland Casino Utrecht Langs De A12: Duurzaam, Zonnepanelen Met BREEAM NL ExcellentOnline Gaming Groeit: Wat Betekent Dit Voor Het Milieu? – Verbruiken We Meer Energie Nu We Ons Vermaak Steeds Meer Online Halen?

Categorieën

 • Afval (4)
 • Agenda (3.460)
 • Biologisch (121)
 • Blog Action Day (57)
 • Bouwen-Klussen (946)
 • Communicatie (382)
 • Cradle to Cradle – Circulair (1)
 • Design (245)
 • Dieren (182)
 • Donald Trump (3)
 • Duurzaam (10)
 • Educatie (353)
 • EEN-Armoede (252)
 • Energie en Besparing (3.809)
 • Europa (29)
 • Evenementen (211)
 • Geluid (27)
 • Gezondheid (324)
 • Goed Doel (122)
 • Green Deal (43)
 • Greenwashing (123)
 • Hergebruik-Kringloop (1)
 • Iets anders (457)
 • Int. Samenwerking (195)
 • Investeren (151)
 • Joe Biden – Barack Obama (119)
 • Kerst (125)
 • Klimaat (1.751)
 • Licht (403)
 • Lucht (35)
 • Mensenrechten (176)
 • Milieu (1)
 • MVO (2)
 • Natuur (823)
 • Nederland (46)
 • Olympische Spelen (68)
 • Oranje (158)
 • Oud & Nieuw (133)
 • Pasen (2)
 • Sinterklaas (16)
 • Sport (247)
 • Vakantie (73)
 • Valentijn (38)
 • Verkiezingen (52)
 • Vervoer en OV (1.844)
 • Vrijwilligerswerk (16)
 • Water (317)
 • Welzijnswerk (30)
 • Recente berichten

 • Tips Om Een Woning Duurzamer Te Maken: Verlaag Je Energiekosten
 • Conferentie Energieopslag: Ontwikkelingen En Uitdagingen by Klimaatweb
 • Het Merwede NaZomer Festival In De Merwedekanaalzone In Utrecht
 • Drystack Wint ING Circulair Ondernemenprijs 2022 Op Duurzame Dinsdag 2022
 • Windpark Met Zes Windmolens Langs De E34 by ENGIE, Storm En Wind4Flanders
 • Netwerkweek Zwerfafval 2022: Samen Op Weg Naar Minder Zwerfafval by RWS
 • Energiedamwand Nederland Wint Greenchoice Energieprijs 2022 Op Duurzame Dinsdag 2022
 • Tiny Forest Amsterdam Ontvangt VHG Groenprijs 2022 Op Duurzame Dinsdag 2022
 • Essent Voorziet 4.000 Woningen In Merwedekanaalzone Utrecht Van Duurzame Energie 
 • Rechtvaardig Mobiliteitsbeleid by KiM
 • Energieketens Voor CO2-Neutrale Mobiliteit In Kaart Gebracht by KiM En TNO
 • Behoud Van Energie En Een Duurzame En Natuurlijke Omgeving In Nederland
 • Op Zoek Naar Een Duurzame Vloer? Kies Voor Een Kurkvloer, Houten Vloer Of Bamboe Vloer
 • Bescherm Je Houten Tafel Duurzaam Tegen Vlekken En Krassen Met Osmo Topoil
 • Nationale Conferentie Circulaire Bouweconomie
 • Zonnedak Met 911 Zonnepanelen Op Zeefgebouw Groningen In Gebruik Genomen
 • Museum of the Future: The Most Beautiful Building On Earth In Dubai
 • Simon Loos Rijdt 1,5 miljoen Km Volledig Elektrisch Met Twintig Elektrische Trucks
 • Vernieuwend Concept Om Rubberafval Te Verwerken Tot Nieuwe Producten by New Born Rubber
 • Casino777 Online Spellen: De Ultieme Online Casino Ervaring Van Nederland by Casino777
 • Links

  Milieunet op..