google.com, pub-1373830308765288, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Anders Bekeken

Zero-Emissiezones In Zuid-Nederland: Den Bosch, Eindhoven, Tilburg, Maastricht, Breda, Venlo

Geschreven op 29-10-2021 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV Facebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail

Om de afspraken uit het landelijk klimaatakkoord te halen, moeten vanaf 1 januari 2025 30 tot 40 grotere steden in Nederland een zero-emissiezone hebben ingesteld.

De Brabantse steden ’s-Hertogenbosch, Eindhoven en Tilburg kondigden onlangs aan zo’n zone in te voeren.

De gemeenteraad van Maastricht nam eerder al een positief besluit op basis van een implementatieplan.

En ook Breda en Venlo onderzoeken de haalbaarheid. Wat betekent dit voor ondernemers binnen deze zones en voor vervoerders en verladers die er goederen laden en lossen?

Met het instellen van zero-emissie zones wordt invulling gegeven aan de afspraak in het klimaatakkoord om in 2030 te zorgen voor 49% vermindering van de CO2-uitstoot. Door de instelling van de zones verbetert ook de kwaliteit van de lucht die mensen inademen en dus de gezondheid en leefbaarheid. Daarnaast wordt gestreefd naar een betere doorstroming en bereikbaarheid door nieuwe logistieke concepten.

Gemeenten kunnen vanaf 2025 een zero-emissiezone invoeren. Voorwaarde is dat ze die minimaal vier jaar van tevoren aankondigen. Dit om iedereen op tijd duidelijkheid te geven en ondernemers de gelegenheid te geven hun huidige voertuigen te vervangen voor emissieloze voertuigen.

De zero-emissiezone is bedoeld voor stadslogistiek, niet voor particulieren. Nieuwe bestel- of vrachtwagens die na 2025 op kenteken gezet worden, moeten emissieloos rijden om een zero-emissiezone te mogen betreden. Ondernemers die een bestaande fossiele bestel- of vrachtwagen hebben en in een zero-emissiezone moeten zijn, krijgen wat langer de tijd. In 2027 eindigt de overgangsfase voor bestelwagens. Eind 2029 voor vrachtwagens.

Vanaf 2030 moeten dus alle voertuigen in de zero-emissies zones volledig emissievrij rijden. Particulieren met een bestel- of vrachtwagen kunnen een ontheffing krijgen via de gemeente.

Gemeenten bepalen zelf waar een zero-emissiezone komt en hoe groot de zone is. In veel steden komt deze overeen met de huidige milieuzone. Een ‘middelgrote’ zero-emissiezone betekent minimaal het stadscentrum (winkelgebied) en de omliggende wijken. In Zuid-Nederland hebben de gemeenten ‘s-Hertogenbosch, Maastricht, Eindhoven en Tilburg een zero-emissie zone vastgesteld. Breda en Venlo onderzoeken ook de haalbaarheid.

Zie ook: Stadslogistiek Op Koers: Meer Gemeenten Gaan Zero-Emission Zones Invoeren by N&MMilieuzones In Nederland Definitief Versimpeld: Twee Soorten Milieuzones Vanaf 2020Weinig Ambitie Voor Duurzame Mobiliteit In Collegeakkoorden by Natuur & Milieu (N&M) – Milieuzone in Arnhem Per 1 Januari 2019: Oude Dieselauto’s Mogen Centrum Niet Meer In – Milieuzone Maastricht: Milieuvignet Voor Oude Diesels en Benzine Auto’s – Milieuzone Amsterdam Geopend: Drie Nieuwe Milieuzones – Milieuzone in Utrecht Eindelijk Goedgekeurd – Amsterdam Gaat Meest Vervuilende Scooters Weren in het Centrum – Umweltplakette Duitsland verplicht in Umweltzonen Information about all LEZs (Low Emission Zones) in Europe

De Green Deal Zero Emission Stadslogistiek (ZES): De Uitvoeringsagenda Stadlogistiek – De Green Deal 010 – Logistiek 010: Zero-Emission Transport in Binnenstad van Rotterdam in 2020 – Lab Zero Emissie Stadslogistiek (ZES) Subsidieregeling In Rotterdam: Innovatie In Stadslogistiek –  De Green Deal Zero Emission Stadslogistiek: 18 nieuwe partijen bij Green Deal ZES – Green Deal 001 Groene Groei: Nederland Op Weg Naar Een Duurzame Economie – Green Deal Zero Emission Stadslogistiek Utrecht by Green Business Club Utrecht Centraal – Green Deal Zero Emission Stadslogistiek: Convenant Stedelijke Distributie 2025 Den Haag – Transport en Logistiek Nederland (TLN): Alleen Nog Elektrisch Transport in Binnensteden in 2025

3 Reacties

 1. Erik van Erne zegt:

  30 oktober 2021 om 00:13 | Permalink

  Zero emissie stadslogistiek ‘s-Hertogenbosch

  ?s-Hertogenbosch gaat voor een leefbare gemeente waarin alle vervoer slim, schoon en veilig is. Schone en slimme bevoorrading van de binnenstad is hierbij een belangrijk thema. De gemeente werkt hierin actief samen met verschillende partijen en stakeholders op het gebied van bevoorrading. Op 15 oktober 2021 ondertekenden gemeente ‘s-Hertogenbosch en 30 partners de Bossche Green Deal: Zero Emissie Stadslogistiek. SmartwayZ.NL is één van de partners en heeft een belangrijke rol in het spoor Bouwlogistiek.

  In totaal staan er elf verschillende sporen beschreven in de Bossche Green Deal. Het gaat dan bijvoorbeeld om het vervoeren van bouwmaterialen, bezorgen van pakketjes en het bevoorraden van horeca. En ook over handhaving en het vormgeven van het toegangsbeleid naar de binnenstad. In deze sporen staan alle betrokken partijen en acties samengevat. Alle beschreven acties dragen bij aan het verbeteren van schone en slimme stadslogistiek.

  Een van de genoemde voorbeelden is het onderzoek naar de inzet van elektrische vrachtfietsen. Een ander voorbeeld is de inzet van fietskoeriers bij kleine pakketjes. De Sligro onderzoekt of de Trens Solar Train een goede manier is om klanten in de binnenstad te bevoorraden. Dit zijn een paar voorbeelden van concrete stappen die hopelijk tot inspiratie van andere partijen leiden.

  Met schone en slimme stadslogistiek loopt gemeente ‘s-Hertogenbosch voorop in Nederland. Begin 2021 nam de gemeente het besluit om een zero-emissiezone in te voeren per maart 2025. Dat betekent dat vanaf 2025 al het logistiek vervoer in de binnenstad slim, schoon en toegankelijk moet zijn. Ze werken samen met partners stap voor stap toe naar het halen van dit doel. In de “Bossche Green Deal: Zero Emissie Stadslogistiek” staan de afspraken hoe ze komen samen komen tot schone en slimme bevoorrading. In de tussentijd stimuleren ze duurzame logistiek volop.

 2. Erik van Erne zegt:

  30 oktober 2021 om 00:15 | Permalink

  Eindhoven aan de slag met groene stadslogistiek

  Gemeente Eindhoven kondigde begin dit jaar aan vanaf 2025 een zero-emissiezone in te voeren. Om de invoering van deze zone soepel te laten verlopen, pakt de gemeente dit samen met de belanghebbenden stapsgewijs aan. Onlangs is een inventarisatieronde met de belanghebbenden afgerond. De eerste vervolgstap is de start van het platform Groene Stadslogistiek Eindhoven.

  Daarnaast gaat de gemeente het komende jaar aan de slag met 9 verkenningen. Bedrijven en ondernemers in de binnenstad sloten zich aan bij een of meerdere verkenningen. De kansrijke initiatieven binnen die verkenningen werken ze samen uit tot acties die nodig zijn om het initiatief daadwerkelijk in de praktijk te brengen. Gemeente Eindhoven stelt een eenmalige subsidie beschikbaar om een aantal initiatieven financieel te steunen. SmartwayZ.NL ondersteunt de gemeente Eindhoven bij dit proces.

 3. Erik van Erne zegt:

  30 oktober 2021 om 00:18 | Permalink

  Stadslogistiek en Bouwhubs In Eindhoven

  In Eindhoven ontstaan grote bereikbaarheids-, veiligheids-, milieuproblemen door de vele bouwwerkzaamheden. De BouwHub biedt de oplossing: het monitort en coördineert het totale logistieke proces. Leveranciers kunnen lossen zonder wachttijden. En materialen worden, gebundeld in dagproductiepakketten, precies op tijd en op de meest slimme manier afgeleverd op de bouwplaats.

  Daar sta je weer. In de file op weg naar je werk op de bouwplaats in de stad. Voor je lossen twee ronkende vrachtwagens hoge stapels bouwmaterialen. De fietsers erachter happen naar adem. Je kijkt op je horloge. Die vier keukens krijg je vandaag niet meer geplaatst. Dit moet nodig veranderen, want door de verstedelijking neemt het aantal logistieke bewegingen enorm toe. En daar komt bouwverkeer nog bij. Al dat verkeer veroorzaakt files naar en binnen de stad, geluidsoverlast, CO2-uitstoot en luchtvervuiling. Dat kan slimmer. Daarom geeft de gemeente Eindhoven alle ruimte voor een BouwHub van VolkerWessels Materieel & Logistiek (VWML).

  Bouwprojecten in het centrum zijn goed voor de ontwikkeling van een stad, maar de impact op bereikbaarheid, leefbaarheid en duurzaamheid is groot. Sten Camps van SmartwayZ.NL (mobiliteitsprogramma in Zuid-Nederland): ‘De logistiek zorgt voor veel CO2-uitstoot in steden. De lucht in Nederland moet schoner en we moeten de doelen uit het klimaatakkoord halen. Een van de middelen daarvoor is het vaststellen van zero-emissiezones in minimaal 30 grotere Nederlandse steden. Eindhoven doet daaraan mee. Dat betekent dat in 2025 nieuw aangeschafte bestel- en vrachtauto’s emissievrij moet zijn. In 2030 geldt dat voor ál het logistieke verkeer. Met de BouwHub wil Eindhoven het aantal bewegingen verminderen wat zorgt voor minder CO2-uitstoot en betere bereikbaarheid. SmartwayZ.NL ondersteunt de gemeente met kennis en advies bij het project rondom de BouwHub. Daarmee voeren we een van onze kerntaken uit: het in de praktijk brengen van slimme logistieke toepassingen in Zuid-Nederland.’

  Slim is de BouwHub zeker. ’Het idee voor de BouwHub ontstond toen VolkerWessels met een nieuw woningbouwconcept (MorgenWonen) een woning per dag wilde gaan bouwen’, legt Bouwlogistiek coördinator Sebastian Hegeman van VWML uit. ‘Voor ons als materieeldienst dé kans om het effect van een goede logistiek te laten zien. We analyseerden het hele bouwproces en vertaalden het naar de beste logistieke volgorde. Dat deden we vervolgens ook voor een groot bouwproject in Utrecht waar de voordelen nog duidelijker bleken. Hiervoor is destijds de eerste BouwHub voor binnenstedelijke bouwlogistiek opgericht. Van daaruit realiseerden we 69% minder ritten de stad in, groeide de beladingsgraad van 40% naar 90%, was er 68% minder stikstof- en CO2-uitstoot en steeg de arbeidsproductiviteit met 39%.’

  Sten: ‘De resultaten uit Utrecht tonen aan hoe goed een BouwHub functioneert. Allereerst omdat de BouwHub de regie voert over de aanvoer van grote materialen voor de ruwbouwfase. Dat voorkomt wachttijden en files door opstoppingen aan de poort van de bouwplaats. In de afbouwfase verzamelt de BouwHub materialen van verschillende leveranciers en levert die gebundeld in dagproductiepakketten op de bouwplaats. Precies op tijd en de benodigde hoeveelheid. Tot slot fungeert de BouwHub als verzamellocatie voor bouwmedewerkers. Dat voorkomt honderden bestelbusjes in het centrum. Alle betrokken partijen winnen ermee. VWML krijgt door de bouwende partij betaald voor hun logistieke dienstverlening, bouwers werken efficiënter, er zijn minder schades op de bouwplaats, een kortere bouwtijd en minder logistieke bewegingen. Bovendien ervaart de stad minder overlast, een betere bereikbaarheid en schonere lucht. Ofwel: een betere leefbaarheid.’

  ‘Bovendien speelt de BouwHub in op de arbeidsmarkt. Bouwspecialisten worden steeds schaarser en zijn over het algemeen duurder dan logistiek personeel. Logistieke medewerkers van de BouwHub plaatsen de spullen van de afbouwfase, zoals een nieuwe keuken, op de juiste verdiepingsvloer en uitgepakt. De keukenzetter kan zo direct aan de slag. Dit scheelt tijd en kosten. Nog mooier is als mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt het logistieke werk oppakken’, aldus Sten. Sebastian beaamt dat: ‘Deze BouwHub vraagt om een andere manier van denken. Die bereik je eerder als veel partijen er profijt van hebben. Daarom werken we samen met TalentHub van Level5, onze partner op het gebeid van social return. Via de BouwHub laat je mensen hun talenten ontwikkelen en re-integreren in het arbeidsproces. Dat geeft ze kansen en de bouwwereld belangrijke nieuwe aanwas. We delen ook zaken met onze partners: slim de stad in én uit. Circulariteit speelt daarin een belangrijke rol: welke waarde van materialen kunnen we in de regio behouden.’

  De BouwHub is een “white label” concept. Dit betekent dat alle partijen, bouwers en toeleveranciers, gebruik kunnen maken van de logistieke diensten en open data. Sten: ‘SmartwayZ.NL heeft veel kennis over data delen tussen overheden en logistieke private partijen. Welke data is nodig, wie mag er gebruik van maken en hoe deel je die real time? Wij ontwikkelen een proces inclusief tools om inzicht te krijgen in de effecten van de BouwHub, waaronder het aantal gereduceerde ritten per bouwer. Die bewijslast heeft de gemeente nodig om te kunnen sturen op reductie. En door het delen van data kunnen er ook privileges gegeven worden aan het bouwverkeer dat via de BouwHub rijdt, bijvoorbeeld een streepje voor bij slimme verkeerslichten. Zo krijgt een slim project met alleen maar winnaars nóg meer winnaars. Een mooi doel om samen aan te werken.’

Plaats zelf een reactie:

(U heeft ruimte voor 400 tekens)

Categorieën

 • Afval (4)
 • Agenda (3.460)
 • Biologisch (121)
 • Blog Action Day (57)
 • Bouwen-Klussen (946)
 • Communicatie (382)
 • Cradle to Cradle – Circulair (1)
 • Design (245)
 • Dieren (182)
 • Donald Trump (3)
 • Duurzaam (10)
 • Educatie (353)
 • EEN-Armoede (252)
 • Energie en Besparing (3.809)
 • Europa (29)
 • Evenementen (211)
 • Geluid (27)
 • Gezondheid (324)
 • Goed Doel (122)
 • Green Deal (43)
 • Greenwashing (123)
 • Hergebruik-Kringloop (1)
 • Iets anders (457)
 • Int. Samenwerking (195)
 • Investeren (151)
 • Joe Biden – Barack Obama (119)
 • Kerst (125)
 • Klimaat (1.751)
 • Licht (403)
 • Lucht (35)
 • Mensenrechten (176)
 • Milieu (1)
 • MVO (2)
 • Natuur (823)
 • Nederland (46)
 • Olympische Spelen (68)
 • Oranje (158)
 • Oud & Nieuw (133)
 • Pasen (2)
 • Sinterklaas (16)
 • Sport (247)
 • Vakantie (73)
 • Valentijn (38)
 • Verkiezingen (52)
 • Vervoer en OV (1.844)
 • Vrijwilligerswerk (16)
 • Water (317)
 • Welzijnswerk (30)
 • Recente berichten

 • Tips Om Een Woning Duurzamer Te Maken: Verlaag Je Energiekosten
 • Conferentie Energieopslag: Ontwikkelingen En Uitdagingen by Klimaatweb
 • Het Merwede NaZomer Festival In De Merwedekanaalzone In Utrecht
 • Drystack Wint ING Circulair Ondernemenprijs 2022 Op Duurzame Dinsdag 2022
 • Windpark Met Zes Windmolens Langs De E34 by ENGIE, Storm En Wind4Flanders
 • Netwerkweek Zwerfafval 2022: Samen Op Weg Naar Minder Zwerfafval by RWS
 • Energiedamwand Nederland Wint Greenchoice Energieprijs 2022 Op Duurzame Dinsdag 2022
 • Tiny Forest Amsterdam Ontvangt VHG Groenprijs 2022 Op Duurzame Dinsdag 2022
 • Essent Voorziet 4.000 Woningen In Merwedekanaalzone Utrecht Van Duurzame Energie 
 • Rechtvaardig Mobiliteitsbeleid by KiM
 • Energieketens Voor CO2-Neutrale Mobiliteit In Kaart Gebracht by KiM En TNO
 • Behoud Van Energie En Een Duurzame En Natuurlijke Omgeving In Nederland
 • Op Zoek Naar Een Duurzame Vloer? Kies Voor Een Kurkvloer, Houten Vloer Of Bamboe Vloer
 • Bescherm Je Houten Tafel Duurzaam Tegen Vlekken En Krassen Met Osmo Topoil
 • Nationale Conferentie Circulaire Bouweconomie
 • Zonnedak Met 911 Zonnepanelen Op Zeefgebouw Groningen In Gebruik Genomen
 • Museum of the Future: The Most Beautiful Building On Earth In Dubai
 • Simon Loos Rijdt 1,5 miljoen Km Volledig Elektrisch Met Twintig Elektrische Trucks
 • Vernieuwend Concept Om Rubberafval Te Verwerken Tot Nieuwe Producten by New Born Rubber
 • Casino777 Online Spellen: De Ultieme Online Casino Ervaring Van Nederland by Casino777
 • Links

  Milieunet op..