google.com, pub-1373830308765288, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Anders Bekeken

Belasting op Luchtvaart: Nationale Vliegtaks Omhoog Per 1 Januari 2023 Reizigers Blijven Vliegen

Geschreven op 25-6-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda, Vervoer en OV Facebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail

Update 5 september 2022: Nou het wordt ietsje meer. De vliegbelasting gaat vanaf 1 januari 2023 met ruim twintig euro omhoog. Passagiers betalen nu 7,95 euro per vliegticket. Dat wordt 28,58 euro

29 maart 2022: Het kabinet wil de vliegtaks volgend jaar verdrievoudigen.

Momenteel betalen reizigers nog 8 euro per ticket, maar dat moet worden opgeschroefd naar 24 euro aldus minister Sigrid Kaag (Financiën).

De maatregel moet ingaan op 1 januari 2023. Momenteel brengt de belastingmaatregel zo’n 200 miljoen euro op. Daar moet 400 miljoen euro bij, stond al in het coalitieakkoord. De Tweede Kamer buigt zich komend najaar over het Belastingplan voor 2023. Het gaat om een belasting voor vluchten vanuit Nederland.

“De vliegbelasting heeft tot gevolg dat vliegen vanaf Nederlandse luchthavens duurder wordt. Hierdoor kunnen sommige reizigers afzien van reizen, anderen zullen een andere vervoerswijze kiezen, weer anderen zullen uitwijken naar buitenlandse luchthavens en een deel zal blijven vliegen”, schrijft Sigrid Kaag aan de Tweede Kamer.

14 november 2020: Het kabinet heeft besloten de vliegtaks per 1 januari 2021 gewoon in te voeren, ondanks de malaise in de luchtvaart. Het eerder afgesproken tarief van 7 euro per vliegticket is bovendien verhoogd naar 7,45 euro.

Met de invoering van de vliegtaks wil het kabinet het minder aantrekkelijk maken om te vliegen. Andere vervoersvormen zoals de auto en de trein zijn al wel belast, maar het vliegtuig nog niet, terwijl de luchtvaart wel bijdraagt aan de uitstoot van schadelijke stoffen.

Door de vliegtaks maatregel moet iedere reiziger die vanaf een Nederlandse luchthaven vertrekt per ticket een bedrag van 7,45 euro betalen. Voor tussenstops in Nederland geldt dit niet.

Er stond een tarief gepland van 7 euro, maar het kabinet heeft besloten om de taks niet in te voeren voor vrachtvluchten. Dit zou ertoe leiden dat veel vracht voortaan via buitenlandse luchthavens wordt vervoerd. Omdat er bij vrachtvluchten dus geen inkomsten uit de heffing komen, wordt het tarief voor passagiersvervoer verhoogd.

7 november 2019: Nederland wil dat vliegtaks op Europees niveau wordt geregeld. Samen met acht andere EU-landen roept Nederland de nieuwe Europese Commissie op om met een voorstel te komen voor een vliegtaks. De negen landen ondertekenden donderdag een manifest, dat is voorgedragen aan Eurocommissaris Frans Timmermans.

De CO2-uitstoot van vliegen wordt nu niet voldoende belast in vergelijking met andere transportmiddelen, stellen de negen landen. Ongeveer 2,5 procent van de wereldwijde CO2-uitstoot wordt nu veroorzaakt door vliegen, maar dit is niet terug te zien in de prijzen van vliegtickets, aldus de ondertekenaars.

Naast Nederland, ondertekenden Duitsland, Frankrijk, Zweden, Italië, België, Luxemburg, Denemarken en Bulgarije het manifest.

Als de pogingen tot een Europese vliegtaks nergens toe leiden, dan wil Nederland vanaf 2021 een nationale taks invoeren van 7 euro per vliegticket. Over twee weken wordt er in de Tweede Kamer gedebatteerd over dit voorstel.

7 december 2018: Het Kabinet wil een vliegtaks van 7 euro per ticket ongeacht de reisbestemming.  Het gaat om één vast bedrag om het de Belastingdienst niet te moeilijk te maken. Eerder overwoog het kabinet nog een heffing van 3,80 euro voor vluchten binnen Europa en van 22 euro voor intercontinentale vluchten.

De vliegtaks wordt in 2021 ingevoerd. Verder komt er een heffing voor vervuilende en lawaaiige vliegtuigen. Hoewel de vliegtaks is bedoeld voor het milieu, verwacht het kabinet niet dat de invoering tot veel minder vraag naar vliegreizen zal leiden.

In 2008 gold in Nederland ook al een vliegtaks, maar die werd een jaar na de invoering weer ingetrokken omdat de maatregel nauwelijks geld en milieuvoordelen opleverde. Toen bleek ook dat reizigers als alternatief vaker uitweken naar het buitenland.

De vliegtaks van 7 euro die het kabinet wil gaan invoeren zal weinig effect hebben. Dat zegt directeur van Natuur & Milieu, Marjolein Demmers in een eerste reactie. Demmers: “Wij zijn blij met het invoeren van een vliegtaks, maar zo’n laag bedrag gaat natuurlijk weinig effect hebben op klimaat, geluidsoverlast of volksgezondheid. Wij vinden dat dit kabinet, dat zich het groenste ooit noemt, dat beter moet kunnen.”

“Het is niet meer te verdedigen dat vliegtickets (maar ook de kerosine) niet worden belast. Tickets zijn daardoor goedkoop, en de vraag naar vliegen veel te hoog. Zou je de luchtvaart wel gewoon belasting vragen, zoals nu bij alle andere sectoren het geval is, dan zouden tickets 35% duurder worden. Gemiddeld kost een ticket ongeveer 200 euro, dus die 7 euro zou eigenlijk 70 euro moeten zijn.” 

30 juni 2018: Ondanks het feit dat uit diverse onderzoeken is gebleken dat een belasting op vliegen nauwelijks effect heeft, gaat het Kabinet gewoon door met de voorgenomen belasting op luchtvaart: de vliegbelasting.

Het kabinet wil per 2021 een vliegbelasting invoeren: een Europese belasting op luchtvaart, een nationale belasting per vliegtuig of een nationale belasting per vertrekkende passagier.

De afgelopen tijd zijn deze opties uit het regeerakkoord voor een vliegbelasting verder uitgewerkt en onderzocht. Belanghebbenden kunnen van 5 juli tot en met 5 september aan de hand van een aantal vragen suggesties geven op de verschillende varianten. In het najaar zal het kabinet een keuze maken welke variant vervolgens wordt uitgewerkt in een wetsvoorstel. Daarna zal de gebruikelijke wetgevingsprocedure worden gestart.

Dit kabinet wil de belastingen vergroenen en de luchtvaartsector verduurzamen. In het regeerakkoord wordt ingezet op een schonere luchtvaart en de introductie van belastingen op luchtvaart. Met de opbrengst van de nieuwe belasting worden de belastingen op werken en ondernemen verlaagd en klimaatmaatregelen gefinancierd. Het kabinet wil hiermee bereiken dat consumenten en bedrijven in hun keuzes meer rekening houden met het milieu. Het gaat onder andere om het zwaarder belasten van gas in plaats van elektriciteit, het verhogen van de afvalbelasting maar ook de introductie van een nieuwe belasting: de belasting op luchtvaart.

Staatssecretaris Menno Snel: “Vliegen wordt in tegenstelling tot de auto, bus of trein op geen enkele manier belast. Dit wil het kabinet veranderen. In ons omringende landen is er al wel een vliegbelasting en we zoeken dan ook als eerste de Europese samenwerking op.”

In de afgelopen periode zijn de verschillende opties verder uitgewerkt. Zo is een vliegbelasting besproken met de Europese Commissie en in bilaterale contacten. Ook heeft Nederland een eerste bijeenkomst georganiseerd met verschillende lidstaten (Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Zweden, Noorwegen en Ierland) over samenwerking op het gebied van vliegbelasting.

Daarnaast is onderzoek gedaan naar de effecten van vliegbelasting, uitgevoerd door CE Delft. Uit het onderzoek blijkt dat een belasting op luchtvaart een beperkt, maar positief effect heeft op de Nederlandse welvaart, het BBP en het klimaat. Dat het effect vooralsnog relatief beperkt is, heeft twee redenen. Ten eerste gaat het om een relatief lage belasting. Als gerekend wordt met een opbrengst van 200 miljoen euro gaat het in een van de varianten om een belasting van 3,80 euro per passagier binnen Europa en 22 euro bij intercontinentale vluchten.

Ten tweede is er sprake van knellende capaciteitsrestricties op met name Schiphol. Uit het onderzoek blijkt dat de capaciteitsrestricties er toe leiden dat luchtvaartmaatschappijen in de toekomst hun prijzen kunnen verhogen en extra winst gaan maken. Bij de introductie van een belasting op luchtvaart kunnen zij deze extra winst gebruiken om de belasting in belangrijke mate voor hun rekening te nemen, waardoor de belasting naar verwachting niet tot minder vluchten leidt, zo blijkt uit het onderzoek. Zonder restricties komt de belasting volledig voor rekening van de consument en zijn de effecten op vliegverkeer en milieu groter.

Uit het onderzoek blijkt verder dat een heffing per vliegtuig op de korte termijn iets beter scoort dan een belasting per passagier als het gaat om lokale milieueffecten.

Na de keuze voor een variant in het najaar wordt wetgeving uitgewerkt. Het voornemen is dat de inwerkingtreding van de voorgestelde heffing plaatsvindt op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. Dit geeft de nodige flexibiliteit. Als in 2019 of 2020 blijkt dat beter kan worden gekozen voor een andere uitwerking, hoeft een wetsvoorstel niet in werking te treden. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als er tussen het aannemen van de wet en de beoogde ingangsdatum tot Europese afspraken wordt gekomen.

25 juni 2018: Er wordt al lang over gepraat: een nationale vliegtaks. Onderzoek heeft aangetoond dat het instellen van verschillen de soorten heffingen op vliegen nauwelijks effect heeft. Het aantal vluchten vermindert niet en een vliegtaks heeft dus nauwelijks effect op het klimaat.

Onderzoeksbureau CE Delft analyseerde tien verschillende typen heffingen en concludeert dat in alle gevallen 95 procent van de reizigers blijft vliegen vanaf een Nederlandse luchthaven.

Uit een maatschappelijke kosten-batenanalyse van CE Delft blijkt dat een vliegtaks nauwelijks bijdraagt aan een lagere CO2-uitstoot. Als de overheid een vliegtaks invoert, zou minder dan 5 procent van de reizigers kiezen voor een alternatief. In sommige geval is zo’n alternatief zelfs ongunstiger en heeft een grotere CO2-uitstoot tot gevolg. Met name als reizigers kiezen voor een luchthaven in het buitenland. Omrijden met de auto zorgt voor extra vervuiling.

In een reactie stelt de woordvoerder van staatssecretaris Menno Snel van Financiën dat de regering inzet op Europese afspraken over luchtvaartbelasting, in plaats van een puur Nederlandse maatregel. Die kunnen worden gemaakt in het kader van de voor 2019 geplande onderhandelingen over de klimaatdoelen van Parijs.

In 2008 had Nederland al even een vliegtaks. Die werd een jaar na de invoering weer ingetrokken omdat de maatregel nauwelijks geld en milieuvoordelen opleverde. Ook toen zochten reizigers vaker een luchthaven buiten Nederland om de toeslag te ontwijken.

Op dit moment heft de overheid geen btw op vliegtickets. Staatssecretaris Menno Snel wil daar verandering in brengen. Zijn voorkeur gaat uit naar een Europese taks, maar als andere landen niet meewerken komt er een nationale belasting. Op Radio 1 zei de staatssecretaris dat hij daarvoor al twee voorstellen heeft liggen. Het eerste is een belasting op lawaaiige en vervuilende vliegtuigen. Als dat niet lukt, moet de reiziger betalen via een tickettaks.

“Het kan niet zo zijn dat mensen over benzine wel belasting moeten betalen, maar voor de vervuiling van een vliegtuig niet”, zegt staatssecretaris Menno Snel van Financiën in het radioprogramma 1 op 1. Daarom komt er hoe dan ook een vliegtaks in 2021. “In de tussentijd gaan we bedenken wat de beste oplossing is. Ik wil het liefst een gezamenlijke, Europese vliegtaks. Als dat niet lukt kunnen we besluiten om belasting te hebben op basis van uitstoot of geluidsoverlast. En als dat niet lukt komt er een ordinaire taks op het vliegticket. Die vliegtaks komt er, hoe dan ook.”Deze zomer informeert de staatssecretaris de Tweede Kamer hierover.

Het kabinet rekent erop dat de vliegtaks per jaar 200 miljoen euro oplevert. Dat bedrag is over vier jaar al ingeboekt in de belastingopbrengsten. De tarieven staan al opgesomd in het regeerakkoord: 7 euro voor vluchten binnen de Europese Unie, 22 euro voor middellange afstanden en circa 40 euro voor verre reizen.

Extra belasting op vluchten met korte afstanden heeft kan een averechts effect hebben. De verwachting is dat vakantiegangers door de kleine prijsverschillen eerder in de verleiding komen om een verre reis te boeken. Ze blijven dus vliegen. Onderzoeksinstituut SEO onderzocht de vliegtaks vijf jaar geleden ook al. Uit dat onderzoek blijkt dat de belasting meer kost dan ze oplevert. De onderzoekers becijferen dat zo’n vliegtaks de Nederlandse economie jaarlijks minstens 700 miljoen euro kost.

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat gaat zich de komende jaren inspannen om ruim 2 miljoen passagiers op korte Europese bestemmingen, uit het vliegtuig in de trein te krijgen. Daarbij is haar ambitie dat de trein de beste keuze wordt, voor het vervoer over korte afstanden binnen Europa. Zie: Internationaal Treinplan: Ruim 2 Miljoen Reizigers Uit Het Vliegtuig In De Trein in 2030

De groei van het aantal passagiers op Nederlandse luchthavens zet door. In het eerste kwartaal van 2018 reisden bijna 16,8 miljoen passagiers per vliegtuig van en naar Nederland. In vergelijking met hetzelfde kwartaal in 2017 steeg het aantal passagiers op de luchthavens met 8,2 procent. Deze groei is voornamelijk te danken aan Amsterdam Airport Schiphol en Eindhoven Airport. Dit meldt het CBS in de Kwartaalmonitor Luchtvaart.

Schiphol verwelkomde in het eerste kwartaal 15,2 miljoen passagiers, een stijging van 8,3 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2017. Eindhoven, de tweede luchthaven van Nederland, liet een nog grotere stijging zien van het aantal aangekomen en vertrokken passagiers. In het eerste kwartaal van 2018 reisden ruim 1,2 miljoen passagiers via deze luchthaven, 11,6 procent meer dan een jaar eerder. Het aantal passagiers op intercontinentale vluchten groeide op deze luchthaven het sterkst, met ruim 48 procent. Het gaat hier echter slechts om 4,4 procent van alle reizigers. Het aantal reizigers dat van of naar andere Europese bestemmingen vloog, nam met 10,4 procent toe.

Groningen Airport Eelde realiseerde de grootste relatieve groei van het aantal passagiers van alle luchthavens. De luchthaven zag 13,5 procent meer reizigers aankomen en vertrekken in het eerste kwartaal van 2018. Deze stijging wordt veroorzaakt door een groei van het aantal passagiers dat met chartervluchten vliegt. Groningen is echter een betrekkelijk kleine luchthaven. Het aandeel passagiers dat via deze luchthaven reist, bedraagt slechts 0,2 procent van het totale aantal reizigers op Nederlandse luchthavens.

De hoeveelheid vracht op de Nederlandse luchthavens is in het eerste kwartaal van 2018 gestegen met 1,3 procent tot 442 duizend ton. Deze groei komt volledig op het conto van Maastricht Aachen Airport. Op deze luchthaven werd in deze periode 30 duizend ton vrachtvolume afgehandeld, bijna een verdubbeling ten opzichte van het eerste kwartaal van 2017. Maastricht verwerkte voornamelijk meer vracht met intercontinentale herkomst of bestemming. Deze hoeveelheid was 4,5 keer zo groot als in het eerste kwartaal van 2017. Op Schiphol, waar 93 procent van alle vracht werd verwerkt, daalde de omvang van de overslag met ruim 2 procent.

7 Reacties

 1. Erik van Erne zegt:

  7 december 2018 om 14:40 | Permalink

  Belasting Op Vliegen Heeft Geen Effect Op Aantal Vluchten

  Een nationale vliegtaks heeft nauwelijks effect op het klimaat, want het aantal vluchten vermindert niet. Dat blijkt uit een uitgelekt onderzoek in opdracht van het ministerie van Financiën.

  Onderzoeksbureau CE Delft analyseerde tien verschillende typen heffingen en concludeert dat in alle gevallen 95 procent van de reizigers blijft vliegen vanaf een Nederlandse luchthaven, schrijven journalisten van De Telegraaf die het rapport inzagen. Uit een ‘maatschappelijke kosten-batenanalyse’ van CE Delft zou volgens de krant blijken dat de vliegtaks nauwelijks bijdraagt aan een lagere CO2-uitstoot. Als de overheid een vliegtaks invoert, zou minder dan 5 procent van de reizigers kiezen voor een alternatief.

  Dat alternatief is niet per se milieuvriendelijker. Als reizigers kiezen voor een luchthaven in het buitenland, verplaatst het ‘probleem’ zich. Omrijden met de auto zorgt bovendien voor extra vervuiling.

  In een reactie stelt de woordvoerder van staatssecretaris Menno Snel van Financiën dat de regering inzet op Europese afspraken over luchtvaartbelasting, in plaats van een puur Nederlandse maatregel. Die kunnen worden gemaakt “in het kader van de voor 2019 geplande onderhandelingen over de klimaatdoelen van Parijs”.

 2. Richard Bakker zegt:

  12 december 2018 om 06:34 | Permalink

  Het heeft veel weg van symboolpolitiek, ingegeven door een legistische diplomatieke traditie en PR-overwegingen. Met de invoering van de Nationale Vliegtaks laat de Nederlandse regering aan de buitenwereld zien dat zij de internationale afspraken in het Klimaatakkoord serieus neemt. De nieuwe heffing lijkt vooral ingegeven door de wens het ‘milieu-imago’ van Nederland te verbeteren.

  Ook op binnenlands niveau is er sprake van symboolpolitiek. Enerzijds kan het kabinet goede sier maken met nieuw milieubeleid, anderzijds is de Vliegtaks dermate laag dat er geen sprake is van sturend overheidsbeleid.

  Nog steeds wordt de burgerluchtvaart door de fiscus ontzien, in tegenstelling tot andere – relatief milieuvriendelijke – vervoersmodaliteiten (zoals de HSL). De scheve verhoudingen in de tariefstructuur voor de verschillende vormen van internationaal personenvervoer worden door de Nederlandse regering kunstmatig in stand gehouden.

 3. Erik van Erne zegt:

  12 december 2018 om 12:58 | Permalink

  @Richard
  Is inderdaad symboolpolitie. Daar zijn we in Nederland goed in.

  Ik denk dat de heffing vooral is ingegeven uit financieel oogpunt. Gewoon weer wat geld binnenharken.

  In ons land is er heel vaak sprake van scheve verhoudingen. Bedrijven betalen relatief weinig energiebelasting. Burgers juist heel veel.

 4. Erik van Erne zegt:

  6 januari 2019 om 14:17 | Permalink

  The True Cost Of Flying by VPRO Documentary

  The costs of flying seem to become less and less. But does this reflect reality? Corresponds the price for the ticket with the true cost of flying? Or is the true cost of flying a price we will pay later? What the true cost of flying really consists of, that is the main topic of this documentary.

  Flying has become so cheap due to a fierce price war and years of government subsidies. As a result, in the drop of prices passenger numbers have increased dramatically. Due to this flying is under threat of becoming the greatest single source of pollution. After years of delays the electric automobile is finally beginning to become more popular, but where is the green revolution in the skies?

  The Paris Climate Agreement did not even include current or future emissions from international airline traffic. Meanwhile, for half a century government have continued with airline subsidies by keeping tickets free of VAT and not charging excise taxes on fuel. How can governments continue to ignore the airplane as being the greatest single polluter of the future and yet still create ambitious environmental goals? And what is the alternative?

  It`s high time to go in search of the green airplane pioneers. They are now still working somewhat secluded on a technological revolution of hybrid and electrically-powered airplanes. For decades surprisingly, little fundamental innovation has taken place with the big boys Boeing and Airbus in the area of preservation. But just as in the days of the Wright brothers’ passionate pioneers are currently experimenting with small airplanes and are already making their first test flights. Only now powered by hybrid and electric engines, with a goal of creating engines, batteries, and wings strong enough to transport a growing number of passengers. Their future dream is that one day we will be able to transport much more by air with far greater ease, but then cleaner, more quietly and sustainable.

 5. Erik van Erne zegt:

  2 april 2019 om 16:49 | Permalink

  Uitstoot Luchtvaart Verdubbelt In 2050 Zonder Klimaatbeleid Voor De Luchtvaartsector

  De klimaatimpact van de Nederlandse luchtvaartsector verdubbelt de komende dertig jaar, tenzij de overheid nu ingrijpt. Innovatie in de sector, zoals elektrisch vliegen en zuinige motoren, biedt onvoldoende soelaas om de klimaatdoelen van Parijs te halen. Alleen krachtig klimaatbeleid met concrete CO2-besparingsdoelen krijgt de uitstoot van broeikasgassen uit de luchtvaart omlaag. Dat concludeert Natuur & Milieu op basis van onderzoek van CE Delft en Royal HaskoningDHV naar de uitstoot van de luchtvaartsector en naar de potentie van innovatie om deze uitstoot te verlagen.

  Uit het rapport (PDF) van Royal HaskoningDHV blijkt dat de mogelijkheden om de uitstoot van broeikasgassen door de luchtvaart te verlagen beperkt zijn.

  Uit het onderzoek (PDF) van CE Delft blijkt dat het aantal passagiers bij gelijk beleid van 76 miljoen in 2017 naar 165 miljoen in 2050 zal stijgen. Dat heeft een stijging van de CO2-uitstoot van 12 megaton in 2017 naar 23 megaton in 2050 tot gevolg.

  Ongeveer 7 procent van alle CO2-uitstoot in Nederland is nu te wijten aan de luchtvaart. Naast CO2 stoten vliegtuigen echter ook andere schadelijke stoffen uit, zoals waterdamp, roet, stikstof, koolwaterstof en zwavel. De uitstoot van roetdeeltjes en waterdamp op grote hoogte versterkt het broeikaseffect.

  Zie ook: Belasting op Luchtvaart: Nationale Vliegtaks Heeft Nauwelijks Effect – Reizigers Blijven Vliegen

 6. Erik van Erne zegt:

  9 juli 2019 om 19:03 | Permalink

  Frankrijk Voert In 2020 Vliegtaks In Voor Reizigers

  Frankrijk gaat volgend jaar een ecotaks instellen voor alle vertrekkende vluchten vanuit het land. De Franse regering wil hiermee jaarlijks 182 miljoen euro ophalen. Het geld zal worden geïnvesteerd in groen transport, zoals het treinverkeer rondom steden.

  Passagiers die reizen binnen Europa moeten voor een ticket voor de economyclass 1,50 euro per ticket extra betalen. Voor reizigers in de businessclass zal dit 9 euro per vlucht zijn. Bij vluchten vanuit Frankrijk naar bestemmingen buiten Europa gaat het om heffingen van respectievelijk 3 euro en 18 euro. Overstappers op Franse luchthavens wordt ontzien.

  Luchtvaartmaatschappij Air-France is het niet eens met de maatregel en noemt de beslissing onbegrijpelijk. Het bedrijf zegt dat de maatregel Air-France zo’n 60 miljoen euro per jaar gaat kosten.

 7. Erik van Erne zegt:

  15 juli 2019 om 15:47 | Permalink

  Uitstoot Nederlandse Luchtvaart In Afgelopen Vijf Jaar Fors Toegenomen

  De CO2-uitstoot van de Nederlandse luchtvaart is de afgelopen vijf jaar fors toegenomen. Het gaat om de uitstoot van alle Nederlandse luchtvaartmaatschappijen met passagiersvluchten. De CO2-uitstoot bij TUI Nederland is de afgelopen vijf jaar het meest gestegen, met 74 procent. Op de tweede plaats staat Corendon, met een stijging van 70 procent. Dat blijkt uit cijfers van de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa).

  Het gaat hierbij om vluchten binnen Europa, de cijfers over uitstoot bij intercontinentale vluchten worden niet bijgehouden. De Nederlandse luchtvaartsector is een uitzondering. Andere sectoren laten juist een daling van CO2-uitstoot laten zien.

Plaats zelf een reactie:

(U heeft ruimte voor 400 tekens)

Categorieën

 • Afval (4)
 • Agenda (3.460)
 • Biologisch (121)
 • Blog Action Day (57)
 • Bouwen-Klussen (946)
 • Communicatie (382)
 • Cradle to Cradle – Circulair (1)
 • Design (245)
 • Dieren (182)
 • Donald Trump (3)
 • Duurzaam (10)
 • Educatie (353)
 • EEN-Armoede (252)
 • Energie en Besparing (3.809)
 • Europa (29)
 • Evenementen (211)
 • Geluid (27)
 • Gezondheid (324)
 • Goed Doel (122)
 • Green Deal (43)
 • Greenwashing (123)
 • Hergebruik-Kringloop (1)
 • Iets anders (459)
 • Int. Samenwerking (195)
 • Investeren (151)
 • Joe Biden – Barack Obama (119)
 • Kerst (125)
 • Klimaat (1.751)
 • Licht (403)
 • Lucht (35)
 • Mensenrechten (176)
 • Milieu (1)
 • MVO (2)
 • Natuur (823)
 • Nederland (46)
 • Olympische Spelen (68)
 • Oranje (158)
 • Oud & Nieuw (133)
 • Pasen (2)
 • Sinterklaas (16)
 • Sport (247)
 • Vakantie (73)
 • Valentijn (38)
 • Verkiezingen (52)
 • Vervoer en OV (1.844)
 • Vrijwilligerswerk (16)
 • Water (317)
 • Welzijnswerk (30)
 • Recente berichten

 • Plastic Wegwerp Draagtasjes Versus Herbruikbare Draagtasjes
 • Verhuizen? Regel Regel Deze Drie Dingen Vooraf
 • Verduurzaam Jouw Bedrijf En Maak Dat Breed Bekend Bij Gemeenten En Leveranciers
 • Tips Om Een Woning Duurzamer Te Maken: Verlaag Je Energiekosten
 • Conferentie Energieopslag: Ontwikkelingen En Uitdagingen by Klimaatweb
 • Het Merwede NaZomer Festival In De Merwedekanaalzone In Utrecht
 • Drystack Wint ING Circulair Ondernemenprijs 2022 Op Duurzame Dinsdag 2022
 • Windpark Met Zes Windmolens Langs De E34 by ENGIE, Storm En Wind4Flanders
 • Netwerkweek Zwerfafval 2022: Samen Op Weg Naar Minder Zwerfafval by RWS
 • Energiedamwand Nederland Wint Greenchoice Energieprijs 2022 Op Duurzame Dinsdag 2022
 • Tiny Forest Amsterdam Ontvangt VHG Groenprijs 2022 Op Duurzame Dinsdag 2022
 • Essent Voorziet 4.000 Woningen In Merwedekanaalzone Utrecht Van Duurzame Energie 
 • Rechtvaardig Mobiliteitsbeleid by KiM
 • Energieketens Voor CO2-Neutrale Mobiliteit In Kaart Gebracht by KiM En TNO
 • Behoud Van Energie En Een Duurzame En Natuurlijke Omgeving In Nederland
 • Op Zoek Naar Een Duurzame Vloer? Kies Voor Een Kurkvloer, Houten Vloer Of Bamboe Vloer
 • Bescherm Je Houten Tafel Duurzaam Tegen Vlekken En Krassen Met Osmo Topoil
 • Nationale Conferentie Circulaire Bouweconomie
 • Zonnedak Met 911 Zonnepanelen Op Zeefgebouw Groningen In Gebruik Genomen
 • Museum of the Future: The Most Beautiful Building On Earth In Dubai
 • Links

  Milieunet op..