Anders Bekeken

Nieuw Land: Een Nieuw Nationaal Park In Flevoland

Geschreven op 2-10-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Natuur Facebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail

1 maart 2019: De provincie Flevoland kent nu de natuurgebieden Lepelaarsplassen, Oostvaardersplassen, Marker Wadden en het Markermeer.

De vier natuurgebieden liggen in de buurt van elkaar. Alleen worden ze onafhankelijk van elkaar beheerd.

De provincie Flevoland, de gemeenten Lelystad en Almere en Staatsbosbeheer willen dat rond 2040 anders zien. De vier gebieden moeten dan aan elkaar zijn geknoopt; met dijken, wegen en paden. Dan zijn ze opgegaan in Nationaal Park Nieuw Land, luidt het plan. Als dat lukt wordt dit park – in oppervlakte – het grootste nationale park dat we kennen in Nederland. Binnen circa twintig jaar moet de aanleg voltooid zijn.

Het idee mag bijna 500 miljoen overheidsgeld kosten, evenveel als een mogelijke renovatie van het Binnenhof.  Park Nieuw Land in drie punten: dieren, recreatie en nieuwbouw.

In de presentatie werd een vergelijking met de populaire Waddeneilanden als Texel en Terschelling gemaakt. De plek die toerisme daar heeft, lijkt een voorbeeld voor Nieuw Land. Voor de ondernemers in de regio zijn er kansen. De provincie en andere partijen willen campings toestaan aan de randen, het aantal paviljoens fors uitbreiden en slaapverblijven creëren. Er wordt een watersportstrand aangelegd. Hier kunnen liefhebbers als voorbeeld kitesurfen en zeilen. Het park gaat bijzondere uitjes herbergen: overnachten op een drijvend vlot, een theater in een bos, kanotochten en een duurzaam festival.

Het meest revolutionaire plan zal het treinstation zijn. In het plan is de NS en ProRail al benaderd. Zij zien – zo stellen de planmakers – een station zitten in het gebied. Er ligt nabij het park een spoorlijn. Als daar een station komt, is er een duurzame manier om naar het gebied te reizen en er is dan minder overlast van auto’s in natuurgebieden. Vanuit wetgeving mag de NS alleen een station openen als 5.000 tot 10.000 mensen om een station wonen. Dat is bij het park niet het geval. De planmakers willen een verzoek voorbereiden, waarin gevraagd wordt om uitzondering.

Plan in dit nationaal-park-plan is het grootste zonnepark van Nederland bouwen. Er worden kleine eilandjes aangelegd. Eén van die eilandjes wordt in het idee een zonnepanelen-eiland. Daar moet het grootste zonnepark van Nederland komen. Andere ideeën zijn vaardienstschip met Enkhuizen en een onderzoeksgebouw in het park voor de Universiteit van Wageningen.

2 oktober 2018: Nationaal Park Nieuw Land is een Nationaal Park van wereldklasse. Het is het grootste man-made natuurpark ter wereld. Je bevindt je hier letterlijk op de bodem van de voormalige Zuiderzee. De Oostvaardersplassen, de Lepelaarplassen, het Markermeer en de Marker Wadden zouden nooit hebben bestaan zonder de inpoldering van Flevoland, het grootste inpolderingstraject ter wereld. Nu vormen ze officieel Nationaal park Nieuw Land.

Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit maakte maandag bekend dat zij Nieuw Land, zoals het nieuwe Nationaal park in Flevoland heet, die status heeft toegekend.

Het gebied is bijzonder, want het bevindt zich letterlijk op de bodem van de voormalige Zuiderzee. Nadat die was ingepolderd, kon de natuur er zijn gang gaan. Schouten ziet de mogelijkheden van het park: “Nieuw Land gaat over meer dan natuur ontwikkelen. Het is ook een aansprekend verhaal over, van en door Nederlanders”.

Dichtbij de drukbevolkte randstad vind je Nederlands best bewaarde geheim: Nationaal Park Nieuw Land. De rust, ruimte en voedselrijkdom werken als een magneet op een nog steeds groeiend aantal verschillende dieren in dit natuurgebied.

NP Nieuw Land is het eenentwintigste Nationale Park Van Nederland. Andere Nationale parken in Nederland zijn: NP SchiermonnikoogNP LauwersmeerNP Duinen van TexelNP De Alde Feanen, NP Drentsche AaNP Drents-Friese WoldNP DwingelderveldNP Weerribben-WiedenNP Zuid-KennemerlandNP De Sallandse HeuvelrugNP De Hoge VeluweNP VeluwezoomNP Utrechtse HeuvelrugNP De BiesboschNP OosterscheldeNP De Loonse en Drunense DuinenNP De Maasduinen, NP Grenspark de Zoom-Kalmthoutse Heide, NP De Groote PeelNP De Meinweg

4 Reacties

 1. Erik van Erne zegt:

  7 november 2018 om 19:59 | Permalink

  Programma Markermeer-IJmeer by Provincie Flevoland

  Provincie Flevoland werkt samen met het Rijk, andere overheden en maatschappelijke organisaties rond het meer aan het versterken van de natuur in het Markermeer-IJmeer. Het gebied moet robuuster en toekomstbestendig worden zodat het van grote waarde blijft voor mens en natuur.

 2. Erik van Erne zegt:

  6 maart 2019 om 15:59 | Permalink

  Onderzoek Naar Grootste Zonnepark van Nederland in Markermeer In Nationaal Park Nieuw Land

  Er wordt een onderzoek gestart naar de mogelijkheden om in het in 2018 opgerichte Nationaal Park Nieuw Land in Flevoland het grootste zonnepark van Nederland te realiseren in het Markermeer.

  Provinciale Staten van Flevoland hebben onlangs de ontwikkelingsvisie van Nationaal Park Nieuw Land vastgesteld. Francine Houben van bureau Mecanoo is de auteur van de visie. De komende jaren werkt provincie Flevoland samen met Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Rijkswaterstaat, het Flevo-landschap, gemeente Almere, gemeente Lelystad en waterschap Zuiderzeeland aan de realisatie van de ontwikkelingsvisie.

  ?Nationaal Park Nieuw Land bestaat uit de Oostvaardersplassen, Lepelaarplassen, Marker Wadden en het Markermeer. De gebieden vormen samen het nieuwste Nationaal Park van Nederland op de bodem van de voormalige Zuiderzee. Het gebied is 29.000 hectare groot.

  Houben hierover: ‘Nieuw Land wordt een Nationaal Park nieuwe stijl, waar flora en fauna centraal staan. Het is ook een park dat mens en natuur bij elkaar brengt, een aantrekkelijke en educatieve belevenis voor alle generaties. Met dijken en panorama’s, moerassen en rietoevers, nieuwe eilanden en nog meer flora en fauna. Met ruimte voor rust, duisternis, ruigte en avontuur.’

  Houben stelt in de visie dat er iets voor te zeggen is om een Nationaal Park als Nieuw Land te ontzien van grootschalige energieopwekking. Maar als men die keuze maakt, is het volgens haar niet mogelijk om de eigen CO2-footprint te compenseren. Daarom is in de ontwikkelingsvisie afgetast wat het betekent als men wel voldoende energie wil opwekken om de CO2-footprint van met name de aanleg van eilanden en ondieptes te neutraliseren.

  Grootschalige opwekking van zonne-energie biedt daarbij volgens Houben perspectief, want de zonnepanelen kunnen letterlijk ‘uit het zicht gehouden worden’. Aangezien de enige potentieel geschikte plekken voor grootschalige opwekking van zonne-energie in het Markermeer liggen, gaat het er volgens haar om, om de natuur van het Markermeer te versterken. Een mogelijke vorm is die van een zonneveld in een ‘atol’, een ringvormig eiland.

  De zonnepanelen staan bij het concept van Houben in het water: ‘De verhoogde rand eromheen houdt de golfslag uit het atol en biedt ruimte voor natuur en recreatief gebruik. De spaarbekkens van de Biesbosch zijn een bestaand voorbeeld van dit concept. Zo’n atol draagt bij aan de natuur als het water binnen het atol ondiep tot zeer ondiep is. Het resterende licht in het luwe water is genoeg voor de ontwikkeling van waterplantvegetaties en bodemleven. Het wordt daarmee een zeer geschikt opgroeigebied voor jonge vis, en dus aantrekkelijk voor visetende vogels zoals reigers en futen, waarbij dan wel een oplossing gevonden moet worden voor de uitwerpselen op de zonnepanelen. Het water moet diep genoeg zijn om opgaande begroeiing uit te sluiten en de toegankelijkheid voor het beheer per boot mogelijk te maken. Verhoogde uitsparingen in het zonneveld bieden kans op plasdras- en rietmilieus, waardoor nieuwe foerageergebieden ontstaan. Technisch kan zo’n ondiepte binnen een atol gemaakt worden met de onbruikbare bovengrond die vrijkomt bij zandwinning in het Markermeer.’

  De mogelijke locaties van zo’n zonneveld in het Nationaal Park zijn volgens Houben zeer afhankelijk van het benodigde schaalniveau. Tot een omvang van 25 tot 50 hectare valt het te integreren binnen de aanleg van eilanden. Een omvang van 250 tot 350 hectare is in potentie mogelijk als toevoeging aan het (schier)eiland voor de kust van Lelystad, door juiste situering (afstand en zichtlijnen) voornamelijk buiten het gezichtsveld van Batavia-Haven. Binnen de contouren van het Nationaal Park is voor een grotere schaal – tot circa 1.000 hectare – alleen ruimte tussen de Marker Wadden en Enkhuizen.

  De ideeën ten aanzien van (een) zonne-eiland(en) in het Markermeer zijn volgens Houben nog te pril om de wenselijkheid en haalbaarheid te kunnen beoordelen. Daar is een verdere verkenning voor nodig. Daarbij moeten volgens de auteurs van de ontwikkelingsvisie drie vragen centraal staan:
  Kan grootschalige opwekking met zonnepanelen een significante bijdrage leveren aan de missende habitats in het Markermeer en een combinatie vormen met natuurontwikkeling? Is grootschalige opwekking met zonnepanelen vanuit economisch oogpunt te combineren met ondiep water en plaatselijke plasdrasmilieus, zowel wat betreft de aanleg als de exploitatie? Kan grootschalige opwekking met zonnepanelen rekenen op draagvlak als deze vanaf de oevers volledig aan het zicht is onttrokken? En zo ja: onder welke voorwaarden?

  Als minimaal één van deze drie vragen negatief wordt beantwoord, dan lijkt er volgens Houben geen mogelijkheid voor een of meer zonne-eilanden in het Nationaal Park.

 3. Erik van Erne zegt:

  17 juli 2019 om 13:27 | Permalink

  Animatie Ontwikkeling Landschap Oostvaardersplassen by Provincie Flevoland

  De komende jaren worden er uiteenlopende werkzaamheden uitgevoerd door Staatsbosbeheer in samenwerking met de provincie. In totaal wordt 300 hectare aan beschuttingsgebied gerealiseerd. Het doel is het leefgebied voor de vogels te versterken en daarmee een gevarieerd landschap te realiseren waar ook de grote grazers beschutting kunnen vinden. Andere ontwikkelingen die gaan plaatsvinden zijn: de moerasreset, de verbetering van de natuurbeleving en de recreatiemogelijkheden, en de ontwikkeling van de etalage Nationaal Park Nieuw Land.

 4. Erik van Erne zegt:

  19 juli 2019 om 17:04 | Permalink

  Timelapse Over De Veranderingen In De Marker Wadden

  Bezoekers van de Marker Wadden, de nieuwe natuureilanden in het Markermeer, kunnen nu meewerken aan een timelapse over de veranderingen in het landschap van dit nieuwste stukje Nederland. Zo wordt het levende landschap van Marker Wadden vastgelegd en voor iedereen ontsloten. Ook helpt het onderzoekers en Natuurmonumenten bij beheer. Het is voor het eerst dat op deze manier de ontwikkeling van een gebied wordt gevolgd, samen met bezoekers.

  Natuurmonumenten heeft op 5 verschillende plaatsen fotopalen geïnstalleerd waar bezoekers met hun eigen telefoon op exact dezelfde plek foto’s kunnen maken. Deelnemers kunnen ter plekke hun foto’s plaatsen in het beeldverhaal van Marker Wadden. Na het uploaden van de foto, krijgen deelnemers gelijk de fotofilm van het uitzichtpunt te zien, samengesteld uit foto’s van de voorafgaande weken.

  Timelapse-fotografie is een techniek die een versnelde film oplevert. Op deze manier kunnen veranderingen in het landschap die normaal te traag verlopen om ze direct te kunnen zien, toch in beeld worden gebracht. Op de website van Marker Wadden kunnen ook mensen die niet op Marker Wadden zijn geweest de timelapse van de 5 locaties bekijken.

  Natuurmonumenten hoopt dat op deze manier veel mensen de snelle ontwikkeling van het nieuwste stukje Nederland kunnen volgen. Ook geeft het beeldmateriaal waardevolle informatie voor bijvoorbeeld vogel- of insectenonderzoekers. Ze kunnen hun gegevens aan het beeldverhaal koppelen om zo het natuurontwikkelingsproces op Marker Wadden nog beter te kunnen volgen.

Plaats zelf een reactie:

(U heeft ruimte voor 400 tekens)

Categorieën

 • Afval (648)
 • Agenda (3.125)
 • Barack Obama (116)
 • Biologisch (118)
 • Blog Action Day (57)
 • Bouwen-Klussen (797)
 • Communicatie (375)
 • Cradle to Cradle – Circulair (490)
 • Design (233)
 • Dieren (176)
 • Donald Trump (3)
 • Duurzaam (2.269)
 • Educatie (346)
 • EEN-Armoede (253)
 • Energie en Besparing (3.308)
 • Europa (29)
 • Evenementen (169)
 • Geluid (26)
 • Gezondheid (304)
 • Goed Doel (119)
 • Green Deal (30)
 • Greenwashing (117)
 • Hergebruik-Kringloop (318)
 • Iets anders (368)
 • Int. Samenwerking (191)
 • Investeren (136)
 • Kerst (152)
 • Klimaat (1.648)
 • Licht (374)
 • Lucht (33)
 • Mensenrechten (169)
 • Milieu (748)
 • MVO (109)
 • Natuur (729)
 • Nederland (22)
 • Olympische Spelen (67)
 • Oranje (157)
 • Oud & Nieuw (125)
 • Pasen (2)
 • Sinterklaas (25)
 • Sport (220)
 • Vakantie (78)
 • Valentijn (38)
 • Verkiezingen (62)
 • Vervoer en OV (1.313)
 • Vrijwilligerswerk (16)
 • Water (300)
 • Welzijnswerk (30)
 • Recente berichten

 • Binnenvaart Waterstof Schip Gaat Zout Vervoeren Van Nouryon Delfzijl Naar Botlek In Rotterdam
 • Kabinet Steunt Regio Deal Foodvalley: Transitie Naar Gezond En Duurzaam Voedselsysteem
 • Harderwijk Anders Wil Green Deal Afvalvrije Festivals Harderwijk
 • Zwolse Zomerkermis Draait Dit Jaar Volledig Op Groene Stroom
 • Africa, The Next Green Energy Hub: The Power Of Waste In Kenia
 • Heineken Gaat Plastic Afvalberg Op Evenementen Aanpakken: De Heineken Cupholder
 • Beach Food Festival Met Herbruikbare Beker Op Langoed De Bonte Belevenis Texel: Surf & Turf
 • Het Nationaal Binnenvaart Congres 2019: Ontmoet. Ontdek. Ontwikkel.
 • Lingang Songjiang Tech City Rafael Gallery Zonne-Energie PV Modules in Shanghai by Hanergy
 • Het Eerste Offshore Zonne-Energiepark In De Noordzee Bij België by Vlaamse Blauwe Cluster
 • De Koersnota Schone Lucht In Rotterdam: Rotterdam Gaat Luchtkwaliteit Verbeteren
 • Brussel Eerste Gewest In België Met Statiegeld Op Blikjes En Plastic Flesjes
 • De Energieneutrale Naturistencamping De Mierenhoop In Bunne by Lichtbond Noord
 • Rotterdamse Wethouders Krijgen Elektrische BMW 530e Dienstauto
 • Geen Wegwerpplastic Meer In Caribisch Nederland (Saba, Sint Eustatius En Bonaire) In 2021
 • Gemeente Wichelen Investeert In Herbruikbare Bekers Voor Evenementen
 • De Kliekjesdagen In Leiden: Foodtruck Evenement Verkoopt Overgebleven Voedsel
 • Maatschappij In Beweging: Ontwikkelingen In Wonen En Werken En Gevolgen Woon-Werkverkeer
 • Radio Circulair Op RaRaRadio Vanuit Plug In City Strijp-S Eindhoven by Bas Luiting
 • Festival Noorderzon In Groningen Stapt Over Op Herbruikbare Bekers
 • Links

  Milieunet op..