google.com, pub-1373830308765288, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Anders Bekeken

Nieuw Land: Een Nieuw Nationaal Park In Flevoland

Geschreven op 2-10-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Natuur Facebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail

Update 26 januari 2022: Nu de eerste vijf eilanden van de Marker Wadden zijn ontwikkeld, kunnen wetenschappers de tussenstand opmaken.

Zijn er in dit nieuwste stukje Nederlandse natuur inderdaad zoveel – en zoveel verschillende soorten – planten, vogels en vissen als werd gehoopt? En wat zijn de lessen voor andere natuurherstelprojecten?

Voor het project stond de natuur er slecht voor, schrijven de onderzoekers in De Levende Natuur. Dat kwam onder andere door de Houtribdijk: een harde afscheiding tussen het Markermeer en het IJsselmeer, begin jaren zeventig aangelegd als voorbereiding op poldervorming. Die polder – de Markerwaard – kwam er uiteindelijk niet, maar de dijk weghalen is “geen optie” vanwege voor de mensen belangrijke ecosysteemdiensten zoals de waterveiligheid.

Klassiek natuurherstel door terug te gaan naar de oorspronkelijke situatie – waarbij uitsluitend gelet wordt op de natuurwaarde – is in ons dichtbevolkte land wel vaker niet mogelijk, of wekt grote weerstand op. De Marker Wadden laten zien dat het dan toch mogelijk kan zijn om de natuur te herstellen: het Markermeer kreeg weer geleidelijke land-waterovergangen, en het voedselweb werd van onderaf gestimuleerd. “Dit project”, concluderen de onderzoekers daarom, “kan dienen ‘als voorbeeld van een nieuwe vorm van ecosysteemherstel, waarbij de natuurwaarden van een gebied (deels) hersteld en verder ontwikkeld kunnen worden door ruimte te maken voor natuurlijke processen die passen bij het ecosysteem dat er ontstaan is door menselijke activiteiten.'” Dat is zeker in deze tijd van snelle achteruitgang een hoopvolle conclusie.

Natuurdocumentaire Oostvaardersplassen: Nieuw Land, Nieuwe Toekomst by Arnout Emile Staal

“In de docu komen Jozef Linthorst en Nico Dijkshoorn uitgebreid aan het woord vanuit hun perceptie over dierenwelzijn. Wat mij daar wel in opvalt, en dat is eigenlijk onwenselijk omdat het zo onjuist is, zijn de uitspraken over het lijden sterven van de dieren door honger ed. Dat is feitelijk onjuist, want conform de opdracht van ICMO wordt (meer dan) 90% van de dieren die dood gaat, vroegtijdig geschoten. Daar zijn strenge protocollen voor opgesteld in overleg met tal van deskundigen. Ik geef je nadrukkelijk in overweging om vanuit de voice ver rol hier een objectief geluid tegenover te zetten. Prima als deze heren deze perceptie hebben, maar hij strookt niet met de feitelijkheid (zie ook evaluatie van de Beheer Advies Commissie oostvaarderplassen, geaccordeerd in de Tweede kamer (september / oktober 2015). Ik denk dat vanuit je rol als documentairemaker dat het goed is om dit niet onweersproken te laten want daarvoor is het te controleerbaar onjuist en wordt er wel erg veel podium gegeven aan persoonlijke opvattingen.”

Een kaalgevreten landschap.. Massale dierensterfte in de winter.. Bezoekers worden er nauwelijks toegelaten.. “Een teleurstellende ervaring voor zowel de Nederlandse bezoeker als de buitenlandse toerist”, zegt Nico Dijkshoorn, oud-beheerder Oostvaardersplassen.

Maar er is een grote verandering op komst voor de ‘nieuwe wildernis’ in Flevoland. Het gebied wordt namelijk onderdeel van een nationaal natuurpark met de naam Nieuw Land. De komst van zo’n park betekent dat er meer ruimte moet komen voor bezoekers. Lodges, tenten en recreatie zullen hun intrede doen in het natuurlandschap. Maar om het er voor de bezoeker aantrekkelijker te maken, moet volgens Sjaak Simonse van de SGP in Flevoland “veel veranderen aan het landschap”. Volgens hem is de enige manier om dat te bereiken het afschieten van een grote hoeveelheid grote grazers. Dit zou er namelijk voor zorgen dat het gebied weer wordt teruggewonnen door inheemse natuurgewassen.
Het beleid van de grote grazers is inmiddels in handen van de provinciale politiek. Dat gaat er waarschijnlijk toe leiden dat de plannen van de SGP verwezenlijkt worden in de nabije toekomst.

De komst van een nationaal park betekent volgens Frits Huis van de Gemeente Almere overigens niet dat de natuur achteruit zal gaan. “Die gaan we versterken en verrijken.”

“Dit is gewoon dierenmishandeling” De Oostvaardersplassen is een natuurgebied dat in 1968 ontstond bij de drooglegging van Zuid-Flevoland. Het gebied is ongeveer 5600 ha groot. Daarvan bestaat 2000 ha uit een ‘droog’ gedeelte en de resterende 3600 ha is drassig moerasland.

De lap grond tussen Almere en Lelystad, was oorspronkelijk bedoeld als industriegebied. Door de economische crisis in de jaren 80 bleef die ontwikkeling echter uit. Daarom werd er ongeveer 25 jaar geleden besloten om heckrunderen, edelherten en konikpaarden uit te zetten in het gebied. De grote grazers zijn, samen met verschillende vogelsoorten en wat vossen, meester en overheerser in de Oostvaardersplassen. De mens is er slechts te gast.

Vandaag de dag is het gebied het strijdtoneel van verhitte discussies over dierenleed. Het is namelijk zo dat de natuur er zijn ‘gang moet kunnen gaan’ volgens Staatsbosbeheer en de landelijke politiek. Ieder jaar sterven zo’n 1000 van de 4200 dieren een hongerdood tijdens de winterperiode. “Dit is gewoon dierenmishandeling”, vertelt Dijkshoorn. Het aantal grote grazers is namelijk zo explosief gestegen dat de draagkracht qua voedsel niet meer volstaat. Hierdoor is ook de biodiversiteit in het natuurgebied fors afgenomen. Het aantal vogelsoorten neemt af. En waar er voorheen veel begroeiing stond, is nu een kale vlakte ontstaan.

12 januari 2022: Het Nationaal Park Nieuw Land in Flevoland telt minstens 3205 verschillende soorten dieren en planten. De soorten zijn in 2021 geteld door 2800 waarnemers. Het teljaar heeft niet alleen uitgewezen dat het gebied meer soorten herbergt, maar ook dat sommige soorten het extreem goed doen. Zo zijn grote aantallen moerasandijvie waargenomen, een plantensoort die elders in heel Europa zeldzaam is.

In het gebied van het Nationaal Park Nieuw Land zijn 492 soorten nachtvlinders geteld. Er komen in elk geval 254 vogelsoorten voor, waaronder zeearenden en flamingo’s. De Oostvaardersplassen, deel van het nationale park, zijn aangewezen als Europees vogelreservaat. Op de voormalige zeebodem zijn maar zeven soorten reptielen en amfibieën gezien.

5 oktober 2021: Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben in de vergadering van dinsdag 28 september besloten subsidie te verstrekken aan gemeente Almere, gemeente Lelystad, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Universiteit van Amsterdam en Wageningen University & Research voor in totaal 4,22 miljoen euro voor de uitvoering van het gebiedsplan Nationaal Park Nieuw Land in het kader van het Interbestuurlijk programma Vitaal Platteland.

In het gebiedsplan staan zes projecten: Oostvaardersplassen Almeerse Poort, Oostvaardersplassen Poort Lelystad, natuuronderzoek in de Oostvaardersplassen door Staatsbosbeheer, de Universiteit van Amsterdam en Wageningen University & Research, natuuronderzoek vogels en vissen Marker Wadden en onderzoek ontwikkeling dynamische kusten door vereniging Natuurmonumenten en onderzoek natuurinclusieve landbouw A6-oostzijde door de provincie Flevoland.

Dezes projecten dragen bij aan de verdere ontwikkeling van Nationaal Park Nieuw Land, aan de natuurgebieden binnen de grenzen van het nationaal park en geven mede invulling aan de kennis- en onderzoeksagenda van Nationaal Park Nieuw Land. De provinciale subsidie is mede mogelijk doordat het ministerie van LNV een specifieke uitkering ter beschikking heeft gesteld aan de provincie voor de uitvoering van het gebiedsplan.

1 december 2020: Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft begin vorige maand definitief vastgesteld dat Nationaal Park Nieuw Land 4,15 miljoen euro krijgt voor 6 projecten in en nabij het geplande nationaal park in de provincie Flevoland.

De subsidie draagt onder meer bij aan de twee projecten in de entreegebieden van het nationaal park: Oostvaardersplassen Lelystad en Oostvaardersplassen Almere. In de toekomst zullen veel bezoekers via deze entreegebieden het nationaal park bezoeken. Beide projecten richten zich op natuurontwikkeling.

De andere vier projecten richten zich op natuuronderzoek in het Markermeer, de Oostvaardersplassen en de Marker Wadden en onderzoek naar de mogelijkheden voor natuurinclusieve strokenlandbouw aan de oostzijde van de A6 ter hoogte van Nationaal Park Nieuw Land.

Nationaal Park Nieuw Land bestaat uit de Oostvaardersplassen, Lepelaarplassen, Marker Wadden en het Markermeer. De acht partners van het nationaal park zijn Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Stichting Flevo-landschap de gemeenten Almere en Lelystad, de provincie Flevoland, Rijkswaterstaat en waterschap Zuiderzeeland.

1 maart 2019: De provincie Flevoland kent nu de natuurgebieden Lepelaarsplassen, Oostvaardersplassen, Marker Wadden en het Markermeer. De vier natuurgebieden liggen in de buurt van elkaar. Alleen worden ze onafhankelijk van elkaar beheerd.

De provincie Flevoland, de gemeenten Lelystad en Almere en Staatsbosbeheer willen dat rond 2040 anders zien. De vier gebieden moeten dan aan elkaar zijn geknoopt; met dijken, wegen en paden. Dan zijn ze opgegaan in Nationaal Park Nieuw Land, luidt het plan. Als dat lukt wordt dit park – in oppervlakte – het grootste nationale park dat we kennen in Nederland. Binnen circa twintig jaar moet de aanleg voltooid zijn.

Het idee mag bijna 500 miljoen overheidsgeld kosten, evenveel als een mogelijke renovatie van het Binnenhof.  Park Nieuw Land in drie punten: dieren, recreatie en nieuwbouw.

In de presentatie werd een vergelijking met de populaire Waddeneilanden als Texel en Terschelling gemaakt. De plek die toerisme daar heeft, lijkt een voorbeeld voor Nieuw Land. Voor de ondernemers in de regio zijn er kansen. De provincie en andere partijen willen campings toestaan aan de randen, het aantal paviljoens fors uitbreiden en slaapverblijven creëren. Er wordt een watersportstrand aangelegd. Hier kunnen liefhebbers als voorbeeld kitesurfen en zeilen. Het park gaat bijzondere uitjes herbergen: overnachten op een drijvend vlot, een theater in een bos, kanotochten en een duurzaam festival.

Het meest revolutionaire plan zal het treinstation zijn. In het plan is de NS en ProRail al benaderd. Zij zien – zo stellen de planmakers – een station zitten in het gebied. Er ligt nabij het park een spoorlijn. Als daar een station komt, is er een duurzame manier om naar het gebied te reizen en er is dan minder overlast van auto’s in natuurgebieden. Vanuit wetgeving mag de NS alleen een station openen als 5.000 tot 10.000 mensen om een station wonen. Dat is bij het park niet het geval. De planmakers willen een verzoek voorbereiden, waarin gevraagd wordt om uitzondering.

Plan in dit nationaal-park-plan is het grootste zonnepark van Nederland bouwen. Er worden kleine eilandjes aangelegd. Eén van die eilandjes wordt in het idee een zonnepanelen-eiland. Daar moet het grootste zonnepark van Nederland komen. Andere ideeën zijn vaardienstschip met Enkhuizen en een onderzoeksgebouw in het park voor de Universiteit van Wageningen.

2 oktober 2018: Nationaal Park Nieuw Land is een Nationaal Park van wereldklasse. Het is het grootste man-made natuurpark ter wereld. Je bevindt je hier letterlijk op de bodem van de voormalige Zuiderzee. De Oostvaardersplassen, de Lepelaarplassen, het Markermeer en de Marker Wadden zouden nooit hebben bestaan zonder de inpoldering van Flevoland, het grootste inpolderingstraject ter wereld. Nu vormen ze officieel Nationaal park Nieuw Land.

Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit maakte maandag bekend dat zij Nieuw Land, zoals het nieuwe Nationaal park in Flevoland heet, die status heeft toegekend.

Het gebied is bijzonder, want het bevindt zich letterlijk op de bodem van de voormalige Zuiderzee. Nadat die was ingepolderd, kon de natuur er zijn gang gaan. Schouten ziet de mogelijkheden van het park: “Nieuw Land gaat over meer dan natuur ontwikkelen. Het is ook een aansprekend verhaal over, van en door Nederlanders”.

Dichtbij de drukbevolkte randstad vind je Nederlands best bewaarde geheim: Nationaal Park Nieuw Land. De rust, ruimte en voedselrijkdom werken als een magneet op een nog steeds groeiend aantal verschillende dieren in dit natuurgebied.

NP Nieuw Land is het eenentwintigste Nationale Park Van Nederland. Andere Nationale parken in Nederland zijn: NP SchiermonnikoogNP LauwersmeerNP Duinen van TexelNP De Alde Feanen, NP Drentsche AaNP Drents-Friese WoldNP DwingelderveldNP Weerribben-WiedenNP Zuid-KennemerlandNP De Sallandse HeuvelrugNP De Hoge VeluweNP VeluwezoomNP Utrechtse HeuvelrugNP De BiesboschNP OosterscheldeNP De Loonse en Drunense DuinenNP De Maasduinen, NP Grenspark de Zoom-Kalmthoutse Heide, NP De Groote PeelNP De Meinweg

12 Reacties

 1. Erik van Erne zegt:

  7 november 2018 om 19:59 | Permalink

  Programma Markermeer-IJmeer by Provincie Flevoland

  Provincie Flevoland werkt samen met het Rijk, andere overheden en maatschappelijke organisaties rond het meer aan het versterken van de natuur in het Markermeer-IJmeer. Het gebied moet robuuster en toekomstbestendig worden zodat het van grote waarde blijft voor mens en natuur.

 2. Erik van Erne zegt:

  25 november 2018 om 13:03 | Permalink

  Wat is er aan de hand met de Oostvaardersplassen? by NOS

  Een natuurgebied van 5600 hectare tussen Almere en Lelystad, ontstaan in 1968, met een moerassig karakter en zeventien uitkijkplekken: dat de Oostvaardersplassen in Flevoland een bijzonder stukje Nederland zijn, daar zijn de meeste mensen het over eens. Dat er honderden grote grazers zijn die de winters niet overleven en worden afgeschoten, dat maakt wel veel los. En dat is nog een understatement.

  Waar de een gelooft in de natuur haar gang laten gaan, gelooft de ander heilig in het bijvoeren van dieren zodat die de winter overleven. Beide kampen staan lijnrecht tegenover elkaar.

 3. Erik van Erne zegt:

  18 december 2018 om 13:06 | Permalink

  Oostvaardersplassen Lelystad The Netherlands by Sky From Above Drone

  The Oostvaardersplassen is a nature reserve in the Netherlands, which is managed by the State Forestry Service. Covering about 56 square kilometres, it is noted as an example of rewinding
  Bron: wikipedia

  Ontdek de Oostvaardersplassen. Van de Oostvaardersplassen is er maar één in Nederland. Sterker nog: in heel Europa is er geen gebied dat met de Oostvaardersplassen te vergelijken valt. Diep in zuidelijk Flevoland schiep de natuur een groot moerasgebied met rietvlaktes, ruige graslanden en waterplassen. Wandel of fiets over een van de vele paden van de Oostvaardersplassen en maak kennis met het Nederland van duizenden jaren geleden.

  Ganzen, lepelaars en aalscholvers wisten de Oostvaardersplassen te vinden, net als reeën, vossen, hazen, vleermuizen en vlinders. Zelfs de zeearend broedt hier sinds een paar jaar weer. Om graslanden tot ontwikkeling te brengen zijn er Heckrunderen, konikpaarden en edelherten in het gebied losgelaten. Met elkaar leven deze dieren hier een natuurlijk leven, op een plek waar de natuur het voor het zeggen heeft.

 4. Erik van Erne zegt:

  22 december 2018 om 13:01 | Permalink

  Waarom schieten we herten dood in de Oostvaardersplassen? by De Buitendienst

  Matthijs en Sosha willen even lekker bijkomen in de vrije natuur. Dus gaan ze naar het meeste ongerepte stukje natuur van Nederland: de #Oostvaardersplassen. Maar wat horen ze daar? Er wordt geschoten! 1800 herten maar liefst. Dat kan toch niet de bedoeling zijn?

 5. Erik van Erne zegt:

  18 januari 2019 om 13:10 | Permalink

  Natuurdocumentaire Oostvaardersplassen: Nieuw Land, Nieuwe Toekomst by Arnout Emile Staal

  “In de docu komen Jozef Linthorst en Nico Dijkshoorn uitgebreid aan het woord vanuit hun perceptie over dierenwelzijn. Wat mij daar wel in opvalt, en dat is eigenlijk onwenselijk omdat het zo onjuist is, zijn de uitspraken over het lijden sterven van de dieren door honger ed. Dat is feitelijk onjuist, want conform de opdracht van ICMO wordt (meer dan) 90% van de dieren die dood gaat, vroegtijdig geschoten. Daar zijn strenge protocollen voor opgesteld in overleg met tal van deskundigen. Ik geef je nadrukkelijk in overweging om vanuit de voice ver rol hier een objectief geluid tegenover te zetten. Prima als deze heren deze perceptie hebben, maar hij strookt niet met de feitelijkheid (zie ook evaluatie van de Beheer Advies Commissie oostvaarderplassen, geaccordeerd in de Tweede kamer (september / oktober 2015). Ik denk dat vanuit je rol als documentairemaker dat het goed is om dit niet onweersproken te laten want daarvoor is het te controleerbaar onjuist en wordt er wel erg veel podium gegeven aan persoonlijke opvattingen.”

  Een kaalgevreten landschap.. Massale dierensterfte in de winter.. Bezoekers worden er nauwelijks toegelaten.. “Een teleurstellende ervaring voor zowel de Nederlandse bezoeker als de buitenlandse toerist”, zegt Nico Dijkshoorn, oud-beheerder Oostvaardersplassen.

  Maar er is een grote verandering op komst voor de ‘nieuwe wildernis’ in Flevoland. Het gebied wordt namelijk onderdeel van een nationaal natuurpark met de naam Nieuw Land. De komst van zo’n park betekent dat er meer ruimte moet komen voor bezoekers. Lodges, tenten en recreatie zullen hun intrede doen in het natuurlandschap. Maar om het er voor de bezoeker aantrekkelijker te maken, moet volgens Sjaak Simonse van de SGP in Flevoland “veel veranderen aan het landschap”. Volgens hem is de enige manier om dat te bereiken het afschieten van een grote hoeveelheid grote grazers. Dit zou er namelijk voor zorgen dat het gebied weer wordt teruggewonnen door inheemse natuurgewassen.
  Het beleid van de grote grazers is inmiddels in handen van de provinciale politiek. Dat gaat er waarschijnlijk toe leiden dat de plannen van de SGP verwezenlijkt worden in de nabije toekomst.

  De komst van een nationaal park betekent volgens Frits Huis van de Gemeente Almere overigens niet dat de natuur achteruit zal gaan. “Die gaan we versterken en verrijken.”

  “Dit is gewoon dierenmishandeling” De Oostvaardersplassen is een natuurgebied dat in 1968 ontstond bij de drooglegging van Zuid-Flevoland. Het gebied is ongeveer 5600 ha groot. Daarvan bestaat 2000 ha uit een ‘droog’ gedeelte en de resterende 3600 ha is drassig moerasland.

  De lap grond tussen Almere en Lelystad, was oorspronkelijk bedoeld als industriegebied. Door de economische crisis in de jaren 80 bleef die ontwikkeling echter uit. Daarom werd er ongeveer 25 jaar geleden besloten om heckrunderen, edelherten en konikpaarden uit te zetten in het gebied. De grote grazers zijn, samen met verschillende vogelsoorten en wat vossen, meester en overheerser in de Oostvaardersplassen. De mens is er slechts te gast.

  Vandaag de dag is het gebied het strijdtoneel van verhitte discussies over dierenleed. Het is namelijk zo dat de natuur er zijn ‘gang moet kunnen gaan’ volgens Staatsbosbeheer en de landelijke politiek. Ieder jaar sterven zo’n 1000 van de 4200 dieren een hongerdood tijdens de winterperiode. “Dit is gewoon dierenmishandeling”, vertelt Dijkshoorn. Het aantal grote grazers is namelijk zo explosief gestegen dat de draagkracht qua voedsel niet meer volstaat. Hierdoor is ook de biodiversiteit in het natuurgebied fors afgenomen. Het aantal vogelsoorten neemt af. En waar er voorheen veel begroeiing stond, is nu een kale vlakte ontstaan.

 6. Erik van Erne zegt:

  6 maart 2019 om 15:59 | Permalink

  Onderzoek Naar Grootste Zonnepark van Nederland in Markermeer In Nationaal Park Nieuw Land

  Er wordt een onderzoek gestart naar de mogelijkheden om in het in 2018 opgerichte Nationaal Park Nieuw Land in Flevoland het grootste zonnepark van Nederland te realiseren in het Markermeer.

  Provinciale Staten van Flevoland hebben onlangs de ontwikkelingsvisie van Nationaal Park Nieuw Land vastgesteld. Francine Houben van bureau Mecanoo is de auteur van de visie. De komende jaren werkt provincie Flevoland samen met Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Rijkswaterstaat, het Flevo-landschap, gemeente Almere, gemeente Lelystad en waterschap Zuiderzeeland aan de realisatie van de ontwikkelingsvisie.

  ?Nationaal Park Nieuw Land bestaat uit de Oostvaardersplassen, Lepelaarplassen, Marker Wadden en het Markermeer. De gebieden vormen samen het nieuwste Nationaal Park van Nederland op de bodem van de voormalige Zuiderzee. Het gebied is 29.000 hectare groot.

  Houben hierover: ‘Nieuw Land wordt een Nationaal Park nieuwe stijl, waar flora en fauna centraal staan. Het is ook een park dat mens en natuur bij elkaar brengt, een aantrekkelijke en educatieve belevenis voor alle generaties. Met dijken en panorama’s, moerassen en rietoevers, nieuwe eilanden en nog meer flora en fauna. Met ruimte voor rust, duisternis, ruigte en avontuur.’

  Houben stelt in de visie dat er iets voor te zeggen is om een Nationaal Park als Nieuw Land te ontzien van grootschalige energieopwekking. Maar als men die keuze maakt, is het volgens haar niet mogelijk om de eigen CO2-footprint te compenseren. Daarom is in de ontwikkelingsvisie afgetast wat het betekent als men wel voldoende energie wil opwekken om de CO2-footprint van met name de aanleg van eilanden en ondieptes te neutraliseren.

  Grootschalige opwekking van zonne-energie biedt daarbij volgens Houben perspectief, want de zonnepanelen kunnen letterlijk ‘uit het zicht gehouden worden’. Aangezien de enige potentieel geschikte plekken voor grootschalige opwekking van zonne-energie in het Markermeer liggen, gaat het er volgens haar om, om de natuur van het Markermeer te versterken. Een mogelijke vorm is die van een zonneveld in een ‘atol’, een ringvormig eiland.

  De zonnepanelen staan bij het concept van Houben in het water: ‘De verhoogde rand eromheen houdt de golfslag uit het atol en biedt ruimte voor natuur en recreatief gebruik. De spaarbekkens van de Biesbosch zijn een bestaand voorbeeld van dit concept. Zo’n atol draagt bij aan de natuur als het water binnen het atol ondiep tot zeer ondiep is. Het resterende licht in het luwe water is genoeg voor de ontwikkeling van waterplantvegetaties en bodemleven. Het wordt daarmee een zeer geschikt opgroeigebied voor jonge vis, en dus aantrekkelijk voor visetende vogels zoals reigers en futen, waarbij dan wel een oplossing gevonden moet worden voor de uitwerpselen op de zonnepanelen. Het water moet diep genoeg zijn om opgaande begroeiing uit te sluiten en de toegankelijkheid voor het beheer per boot mogelijk te maken. Verhoogde uitsparingen in het zonneveld bieden kans op plasdras- en rietmilieus, waardoor nieuwe foerageergebieden ontstaan. Technisch kan zo’n ondiepte binnen een atol gemaakt worden met de onbruikbare bovengrond die vrijkomt bij zandwinning in het Markermeer.’

  De mogelijke locaties van zo’n zonneveld in het Nationaal Park zijn volgens Houben zeer afhankelijk van het benodigde schaalniveau. Tot een omvang van 25 tot 50 hectare valt het te integreren binnen de aanleg van eilanden. Een omvang van 250 tot 350 hectare is in potentie mogelijk als toevoeging aan het (schier)eiland voor de kust van Lelystad, door juiste situering (afstand en zichtlijnen) voornamelijk buiten het gezichtsveld van Batavia-Haven. Binnen de contouren van het Nationaal Park is voor een grotere schaal – tot circa 1.000 hectare – alleen ruimte tussen de Marker Wadden en Enkhuizen.

  De ideeën ten aanzien van (een) zonne-eiland(en) in het Markermeer zijn volgens Houben nog te pril om de wenselijkheid en haalbaarheid te kunnen beoordelen. Daar is een verdere verkenning voor nodig. Daarbij moeten volgens de auteurs van de ontwikkelingsvisie drie vragen centraal staan:
  Kan grootschalige opwekking met zonnepanelen een significante bijdrage leveren aan de missende habitats in het Markermeer en een combinatie vormen met natuurontwikkeling? Is grootschalige opwekking met zonnepanelen vanuit economisch oogpunt te combineren met ondiep water en plaatselijke plasdrasmilieus, zowel wat betreft de aanleg als de exploitatie? Kan grootschalige opwekking met zonnepanelen rekenen op draagvlak als deze vanaf de oevers volledig aan het zicht is onttrokken? En zo ja: onder welke voorwaarden?

  Als minimaal één van deze drie vragen negatief wordt beantwoord, dan lijkt er volgens Houben geen mogelijkheid voor een of meer zonne-eilanden in het Nationaal Park.

 7. Erik van Erne zegt:

  18 april 2019 om 13:14 | Permalink

  Oostvaardersplassen The Netherlands

 8. Erik van Erne zegt:

  17 juli 2019 om 13:27 | Permalink

  Animatie Ontwikkeling Landschap Oostvaardersplassen by Provincie Flevoland

  De komende jaren worden er uiteenlopende werkzaamheden uitgevoerd door Staatsbosbeheer in samenwerking met de provincie. In totaal wordt 300 hectare aan beschuttingsgebied gerealiseerd. Het doel is het leefgebied voor de vogels te versterken en daarmee een gevarieerd landschap te realiseren waar ook de grote grazers beschutting kunnen vinden. Andere ontwikkelingen die gaan plaatsvinden zijn: de moerasreset, de verbetering van de natuurbeleving en de recreatiemogelijkheden, en de ontwikkeling van de etalage Nationaal Park Nieuw Land.

 9. Erik van Erne zegt:

  19 juli 2019 om 17:04 | Permalink

  Timelapse Over De Veranderingen In De Marker Wadden

  Bezoekers van de Marker Wadden, de nieuwe natuureilanden in het Markermeer, kunnen nu meewerken aan een timelapse over de veranderingen in het landschap van dit nieuwste stukje Nederland. Zo wordt het levende landschap van Marker Wadden vastgelegd en voor iedereen ontsloten. Ook helpt het onderzoekers en Natuurmonumenten bij beheer. Het is voor het eerst dat op deze manier de ontwikkeling van een gebied wordt gevolgd, samen met bezoekers.

  Natuurmonumenten heeft op 5 verschillende plaatsen fotopalen geïnstalleerd waar bezoekers met hun eigen telefoon op exact dezelfde plek foto’s kunnen maken. Deelnemers kunnen ter plekke hun foto’s plaatsen in het beeldverhaal van Marker Wadden. Na het uploaden van de foto, krijgen deelnemers gelijk de fotofilm van het uitzichtpunt te zien, samengesteld uit foto’s van de voorafgaande weken.

  Timelapse-fotografie is een techniek die een versnelde film oplevert. Op deze manier kunnen veranderingen in het landschap die normaal te traag verlopen om ze direct te kunnen zien, toch in beeld worden gebracht. Op de website van Marker Wadden kunnen ook mensen die niet op Marker Wadden zijn geweest de timelapse van de 5 locaties bekijken.

  Natuurmonumenten hoopt dat op deze manier veel mensen de snelle ontwikkeling van het nieuwste stukje Nederland kunnen volgen. Ook geeft het beeldmateriaal waardevolle informatie voor bijvoorbeeld vogel- of insectenonderzoekers. Ze kunnen hun gegevens aan het beeldverhaal koppelen om zo het natuurontwikkelingsproces op Marker Wadden nog beter te kunnen volgen.

 10. Erik van Erne zegt:

  26 juli 2019 om 19:17 | Permalink

  Zes Miljoen Euro Voor Ontwikkeling Nationale Parken In Nederland

  De komende jaren wordt er gewerkt aan de ontwikkeling van Nationale Parken nieuwe stijl. Om een extra impuls te geven aan deze kwaliteitssprong stelt minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) over 2020 – 2022 eenmalig zes miljoen euro beschikbaar. Met dit bedrag wordt er gewerkt aan grotere en sterkere parken op het gebied van kwaliteit en beleving. Om dit te realiseren is het van belang dat het door LNV beschikbaar gestelde geld wordt aangevuld met cofinanciering vanuit de regio. Dit schrijft de minister vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

  Vanuit onder andere het ministerie van LNV, de provincies, Staatsbosbeheer, IVN, LandschappenNL, ANWB en Stichting Samenwerkingsverband Nationale Parken zijn gezamenlijke ambities geformuleerd voor Nationale Parken nieuwe stijl. De kern daarvan ligt bij grotere parken met een sterke gebiedsidentiteit en een hoge beleefbaarheid. Regionaal wordt er ook gekeken om de parken ruimer te begrenzen. Dit betekent dat dorpen – en soms ook steden – onderdeel kunnen uitmaken van het nationaal park. Om dit te bereiken wil minister Schouten samenwerken met provincies, parken, terreinbeherende organisaties, natuurorganisaties, ondernemers en de toeristenbranche. Deze brede samenwerking moet ervoor zorgen dat de natuur-, cultuurhistorische en landschappelijke kwaliteiten van onze parken wordt versterkt.

  Nationale parken zijn de pronkstukken van onze natuur. Ook vervullen ze een veelzijdige rol binnen onze samenleving. Zo bieden ze kansen om van de natuur te genieten en tegelijkertijd bij te dragen aan het besef dat natuur kwetsbaar is en beschermd moet worden. Daarbij zijn betrokkenheid vanuit de omgeving en educatie van groot belang. Daarom stelde minister Schouten – naast de eenmalige zes miljoen euro – eerder al jaarlijks een miljoen euro beschikbaar voor educatie in de nationale parken.

  Nederland heeft 21 nationale parken. Samen vertellen zij het verhaal van de Nederlandse natuur. In de parken zijn alle bijzonderheden van de Nederlandse natuur terug te vinden: duinen, bossen, heide, laagveen, getijdenwater, beekdalen en vennen. En ook de bewoners variëren per park: bijzondere vogelsoorten, vlinders, reptielen en amfibieën, edelherten, dassen, bevers, otters en zeehonden vinden in de parken hun plek.

  De toenmalige Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft 19 bijzondere natuurgebieden in Nederland aangewezen als nationaal park. Er zijn daarnaast ook nog twee private nationale parken (NP De Hoge Veluwe en NP Veluwezoom) en het Grenspark De Zoomkalmhoutse Heide. De natuurgebieden zijn elk aaneengesloten en hebben een oppervlakte van minimaal duizend hectare. Voor het Nederlandse natuurbeleid vormen ze één geheel: het stelsel van Nationale Parken in Nederland. De eigenaren, beheerders en andere betrokkenen van de parken zijn samen verantwoordelijk voor de bescherming en ontwikkeling van de kwaliteit van de natuur.

 11. Erik van Erne zegt:

  18 december 2019 om 12:44 | Permalink

  Nationaal Park Nieuw Land by Provincie Flevoland

  Nationaal Park Nieuw Land omvat de natuurgebieden Oostvaardersplassen, Marker Wadden, Lepelaarplassen en Markermeer. Binnen Nationaal Park Nieuw Land werken Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Het Flevo-landschap, Rijkswaterstaat, de gemeenten Lelystad en Almere en de Provincie Flevoland samen. Het Nationaal Park Nieuw Land geeft een groene impuls aan zowel Flevoland als de metropoolregio Amsterdam.

 12. Erik van Erne zegt:

  6 januari 2021 om 18:02 | Permalink

  Subsidie Voor Nationaal Park Oosterschelde

  De provincie Zeeland verleent een subsidie van 177.318 euro aan het Nationaal Park Oosterschelde voor het uitvoeren van de activiteiten uit haar bestedingenplan 2021.

  Deze activiteiten zijn met name gericht op het bevorderen van natuurgerichte educatie en recreatie in het Oosterscheldegebied en dragen bij aan de toegankelijkheid van de Zeeuwse natuur.

Plaats zelf een reactie:

(U heeft ruimte voor 400 tekens)

Categorieën

 • Afval (4)
 • Agenda (3.460)
 • Biologisch (121)
 • Blog Action Day (57)
 • Bouwen-Klussen (946)
 • Communicatie (382)
 • Cradle to Cradle – Circulair (1)
 • Design (245)
 • Dieren (182)
 • Donald Trump (3)
 • Duurzaam (10)
 • Educatie (353)
 • EEN-Armoede (252)
 • Energie en Besparing (3.809)
 • Europa (29)
 • Evenementen (211)
 • Geluid (27)
 • Gezondheid (324)
 • Goed Doel (122)
 • Green Deal (43)
 • Greenwashing (123)
 • Hergebruik-Kringloop (1)
 • Iets anders (459)
 • Int. Samenwerking (195)
 • Investeren (151)
 • Joe Biden – Barack Obama (119)
 • Kerst (125)
 • Klimaat (1.751)
 • Licht (403)
 • Lucht (35)
 • Mensenrechten (176)
 • Milieu (1)
 • MVO (2)
 • Natuur (823)
 • Nederland (46)
 • Olympische Spelen (68)
 • Oranje (158)
 • Oud & Nieuw (133)
 • Pasen (2)
 • Sinterklaas (16)
 • Sport (247)
 • Vakantie (73)
 • Valentijn (38)
 • Verkiezingen (52)
 • Vervoer en OV (1.844)
 • Vrijwilligerswerk (16)
 • Water (317)
 • Welzijnswerk (30)
 • Recente berichten

 • Plastic Wegwerp Draagtasjes Versus Herbruikbare Draagtasjes
 • Verhuizen? Regel Regel Deze Drie Dingen Vooraf
 • Verduurzaam Jouw Bedrijf En Maak Dat Breed Bekend Bij Gemeenten En Leveranciers
 • Tips Om Een Woning Duurzamer Te Maken: Verlaag Je Energiekosten
 • Conferentie Energieopslag: Ontwikkelingen En Uitdagingen by Klimaatweb
 • Het Merwede NaZomer Festival In De Merwedekanaalzone In Utrecht
 • Drystack Wint ING Circulair Ondernemenprijs 2022 Op Duurzame Dinsdag 2022
 • Windpark Met Zes Windmolens Langs De E34 by ENGIE, Storm En Wind4Flanders
 • Netwerkweek Zwerfafval 2022: Samen Op Weg Naar Minder Zwerfafval by RWS
 • Energiedamwand Nederland Wint Greenchoice Energieprijs 2022 Op Duurzame Dinsdag 2022
 • Tiny Forest Amsterdam Ontvangt VHG Groenprijs 2022 Op Duurzame Dinsdag 2022
 • Essent Voorziet 4.000 Woningen In Merwedekanaalzone Utrecht Van Duurzame Energie 
 • Rechtvaardig Mobiliteitsbeleid by KiM
 • Energieketens Voor CO2-Neutrale Mobiliteit In Kaart Gebracht by KiM En TNO
 • Behoud Van Energie En Een Duurzame En Natuurlijke Omgeving In Nederland
 • Op Zoek Naar Een Duurzame Vloer? Kies Voor Een Kurkvloer, Houten Vloer Of Bamboe Vloer
 • Bescherm Je Houten Tafel Duurzaam Tegen Vlekken En Krassen Met Osmo Topoil
 • Nationale Conferentie Circulaire Bouweconomie
 • Zonnedak Met 911 Zonnepanelen Op Zeefgebouw Groningen In Gebruik Genomen
 • Museum of the Future: The Most Beautiful Building On Earth In Dubai
 • Links

  Milieunet op..