Anders Bekeken

Dé Subsidieregeling Maatschappelijke Organisaties en Milieu (SMOM): Derde Tender 2010

Geschreven op 26-6-2008 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda, Milieu Facebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail

stapels-euros.jpgUpdate 12 september 2010: De derde subsidietender SMOM Regeling 2010 is in aantocht. Op dit moment wordt gewerkt aan de voorbereidingen van de derde SMOM-tender 2010, die waarschijnlijk op of rond 24 september 2010 open gaat. De beoogde sluitingsdatum van deze tender is 28 oktober 2010 om 17:00 uur.

Maatschappelijke organisaties zonder winstoogmerk kunnen in de periode dat de subsidieregeling wordt opengesteld projectvoorstellen indienen. De projectvoorstellen kunnen voor maximaal € 125.000 subsidie in aanmerking komen, als ze een bijdrage leveren aan milieubeleid en duurzame ontwikkeling. Daarbij worden projecten getoetst op doelmatigheid, innovativiteit, oplossingsgerichtheid en de betrokkenheid van maatschappelijke actoren.

27 februari 2010: Vanaf 25 februari  is de eerste tender 2010 van de Subsidieregeling maatschappelijke organisaties en milieu (SMOM) geopend. Maatschappelijke organisaties kunnen tot 25 maart 2010 17:00 uur projectvoorstellen indienen. De beoordelingscriteria zijn gelijk aan die van de SMOM 2009. Wel is de regeling op een paar andere punten aangepast.

Een belangrijke wijziging is de spreiding van het budget over maar liefst drie tenders. Daarnaast is een maximum subsidiebedrag per project ingesteld en bestaat er een maximum voor het aantal projecten dat per kalenderjaar per maatschappelijke organisatie gesubsidieerd kan worden. Op deze manier wordt spreiding over verschillende maatschappelijk organisaties gewaarborgd. 

Door het subsidiebudget te spreiden over drie tenders wil de minister maatschappelijke organisaties in staat stellen om beter in te spelen op actuele ontwikkelingen. De eerste tender zal 25 maart 2010 om 17:00 uur sluiten, de tweede tenderperiode is (naar verwachting) van 1 juni 2010 tot 25 juni 2010, en de derde tender is (naar verwachting) geopend van 1 september 2010 tot en met 25 september 2010. Voor elke tender zal apart nog een officiële publicatie volgen. De eerste tender kent een subsidieplafond van € 3.000.000.

De maximale bijdrage vanuit de SMOM-regeling voor reguliere projecten bedraagt € 125.000. Hierbij blijft het uitgangspunt dat er een sluitende begroting moet zijn. Voor reguliere projecten geldt daarbij dat per kalenderjaar maximaal drie maal SMOM-subsidie verleend kan worden aan een subsidieaanvrager. Met deze twee wijzigingen wordt op een transparante wijze invulling gegeven aan het criterium van spreiding. 

De IMS module zal naar alle waarschijnlijkheid in de tweede tender periode weer opengesteld worden. Uitgangspunt blijft het maximale subsidiebedrag van € 75.000 per project. Voor IMS-projecten geldt daarbij dat per kalenderjaar één maal SMOM-subsidie verleend kan worden aan een subsidieaanvrager.

26 juni 2008: Op vrijdag 20 juni 2008 is de SMOM Regeling 2008 in de Staatscourant gepubliceerd. Via de SMOM-regeling kunnen maatschappelijke organisaties subsidie krijgen voor projecten en programma’s op het gebied van milieu en/of duurzame ontwikkeling in nationale en internationale context. Alleen maatschappelijke organisaties zonder winstoogmerk komen in aanmerking voor de subsidie. Het totale subsidiebudget bedraagt € 6.671.000,- en dat is opgedeeld in vier delen.

Voor Projecten – Algemeen is 2.795.000 euro beschikbaar. Voor de projecten module Van deur tot dampkring is 1.200.000 euro gereserveerd. Voor de projecten module Internationale Samenwerking’ (voorheen SIM) staat 950.000 euro in de boeken. Tenslotte is er voor programma’s 1.726.000 euro te verdelen.

Met de financiële steun uit de subsidieregeling zijn de organisaties in staat verantwoordelijkheid en initiatief te nemen. De regeling draagt ook bij aan het vergroten van het luisterend vermogen van de overheid, doordat de overheid via de regeling zicht krijgt op ontwikkelingen en initiatieven in de samenleving.

Projecten – Algemeen
SMOM-projecten hebben als doel maatschappelijk initiatief op het gebied van milieu en/of duurzame ontwikkeling te ondersteunen en het maatschappelijk debat over deze onderwerpen te voeden. Belangrijk is dat deze projecten een bovenprovinciaal karakter hebben en burgers en andere maatschappelijke actoren betrekken danwel activeren.

Projecten – module Milieubeleid van Deur tot Dampkring
Deze module richt zich op de groeiende groep burgers met weinig tot geen interesse voor het milieuvraagstuk. Volgens onderzoek gaat het om ca. 25% van de bevolking. In het algemeen is de afstand tussen deze groep burgers en (het beleid van de Rijks)overheid groot. Vaak wordt deze groep door beleidsmakers -maar wellicht ook door maatschappelijke organisaties- als onbereikbaar of verloren beschouwd. Daarmee blijft de kloof tussen milieubeleid en deze burgers bestaan. Met de module Milieubeleid van deur tot dampkring stelt VROM maatschappelijke organisaties in staat de beschreven groep te betrekken bij het milieubeleid en de interesse voor milieuvraagstukken bij deze groep burgers te wekken, te vergroten en/of te verbreden. VROM wil hiermee bijdragen aan het verkleinen van de kloof tussen burger en overheid, met name op het gebied van milieu en duurzame ontwikkeling.

Projecten – module Internationale Milieusamenwerking (voorheen SIM)
De module internationale milieusamenwerking (voorheen SIM) is bedoeld om internationale samenwerking op het gebied van het milieu te bevorderen. Daarbij ligt voor 2008 de aandacht specifiek op het creëren van maatschappelijk draagvlak en zoeken naar mogelijke oplossingen voor het verminderen van de emissie van broeikasgassen, energiebesparing en de inzet van duurzame energiebronnen of het verminderen van de milieudruk over de gehele productieketens en het duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen;    

Daarnaast kunnen in 2008 ook aanvragen worden ingediend voor het stimuleren van activiteiten ter ondersteuning van de uitvoering van zogenoemde MoU’s. Dat zijn samenwerkingsovereenkomsten tussen het ministerie van VROM en  collega-ministeries van andere landen of ter bevordering van de naleving van Europese milieurichtlijnen en milieuverdragen van de Verenigde Naties. De maximale subsidie voor een project binnen deze module bedraagt € 75.000,-.

Programma’s
Programmasubsidies onderscheiden zich van de algemene projectsubsidies door een meerjarige aanpak (maximaal 3 jaar). Programma-aanvragen schetsen een kader waarbinnen jaarlijks activiteiten kunnen worden gepland. Programma’s worden doorgaans aangevraagd door ervaren organisaties die bewezen hebben een relevante bijdrage te kunnen leveren aan het maatschappelijk debat op het gebied van milieu en duurzame ontwikkeling. Een programma kenmerkt zich door een duidelijk beschreven visie op milieu of duurzame ontwikkeling is en een goede balans tussen continuïteit en het zoeken naar vernieuwing mede op basis van de uitkomsten van uitgevoerde tussenevaluaties.

De SMOM werkt volgens een tenderprincipe. Dit houdt in dat slechts gedurende een bepaalde periode per jaar subsidie kan worden aangevraagd. De SMOM-Regeling wordt in principe jaarlijks in de Staatscourant gepubliceerd. Dit gebeurt omstreeks juni. Vanaf dat moment kunnen project- en programmavoorstellen worden ingediend via het aanvraagformulier dat vanaf 1 juli kan worden gedownload. 

De indiendingsperiode sluit op 31 augustus. Vervolgens worden alle ingediende voorstellen beoordeeld en gerangschikt. Bij deze rangschikking spelen vastgestelde beoordelingscriteria een rol. De rangschikking resulteert in een lijst met het beste project bovenaan en het minst goede project onderaan. Projecten worden gesubsidieerd totdat het beschikbare budget is uitgeput. Doorgaans kan slechts een beperkt deel van de ingediende voorstellen gehonoreerd worden. In december worden de aanvragers per brief geïnformeerd over de uitslagen van de tender.

Bron: SenterNovem

Plaats zelf een reactie:

(U heeft ruimte voor 400 tekens)

Categorieën

 • Afval (672)
 • Agenda (3.210)
 • Barack Obama (116)
 • Biologisch (115)
 • Blog Action Day (57)
 • Bouwen-Klussen (831)
 • Communicatie (376)
 • Cradle to Cradle – Circulair (509)
 • Design (236)
 • Dieren (177)
 • Donald Trump (3)
 • Duurzaam (2.329)
 • Educatie (347)
 • EEN-Armoede (251)
 • Energie en Besparing (3.464)
 • Europa (29)
 • Evenementen (197)
 • Geluid (26)
 • Gezondheid (308)
 • Goed Doel (119)
 • Green Deal (30)
 • Greenwashing (120)
 • Hergebruik-Kringloop (321)
 • Iets anders (372)
 • Int. Samenwerking (191)
 • Investeren (136)
 • Kerst (123)
 • Klimaat (1.681)
 • Licht (385)
 • Lucht (34)
 • Mensenrechten (170)
 • Milieu (748)
 • MVO (109)
 • Natuur (756)
 • Nederland (26)
 • Olympische Spelen (68)
 • Oranje (157)
 • Oud & Nieuw (127)
 • Pasen (2)
 • Sinterklaas (16)
 • Sport (226)
 • Vakantie (82)
 • Valentijn (38)
 • Verkiezingen (62)
 • Vervoer en OV (1.455)
 • Vrijwilligerswerk (16)
 • Water (302)
 • Welzijnswerk (30)
 • Recente berichten

 • Michael Moore Presents Planet of the Humans: Full Documentary Directed by Jeff Gibbs
 • GoodFoodClub Zet Alle Duurzame, Lokale Streekprodukten Op De Kaart by NMF’s
 • Duurzaam Nu Of Nooit by VPRO Tegenlicht
 • Freek de Jonge Publiceert Al Zijn Werk: Oud- En Nieuwjaarsconferencies, Verkiezingsconferencies
 • Better Than Tesla Cybertruck? 10 Electric Pickups Dorm a New EV Segment by Automotive Territory
 • ’s Werelds Eerste Elektrische 1-12 Ton Wals In Gebruik Genomen by BAM Infra
 • Kabinet Neemt Maatregelen Voor Extra CO2-Reductie
 • Trends En De Nederlandse (Internationale) Zeevaart by KiM
 • Nieuw Holland Casino Utrecht Langs De A12: Duurzaam, Zonnepanelen Met BREEAM NL Excellent
 • Het Nieuwe Holland Casino Langs De A67 In Venlo: Duurzaam, Cradle to Cradle En LED-Verlichting
 • Philips Innovation Award 2020: De Acht Finalisten Zijn Bekend
 • Mobiliteit En De Coronacrisis: Verandert Werksituatie En Mobiliteit Mogelijk Blijvend by KiM
 • Kabinet Wil Minder CO2-Uitstoot Kolen Energiecentrales: Eén Of Twee Kolencentrales Gaan Dicht
 • Stop De Grote Gifroute: Bayer, Syngenta En BASF Exporteren In EU Verboden Pesticiden
 • Trendprognose Wegverkeer 2020-2025: Coronacrisis Remt Groei Wegverkeer Aanzienlijk by KiM
 • Verbruiken We Meer Energie Nu We Ons Vermaak Steeds Meer Online Halen?
 • JABROER Onemanshow by Ton Kas
 • Monitoren Van De Transitie Naar Autonoom Vervoer by KiM
 • Zonnegevel Met 504 Zonnepanelen Bij De Hoog Orchideeën Langs De N470 by SolSolutions
 • Duitse Retailer Kaufland Gaat Herbruikbare Deksels Gebruiken Voor Yoghurt- En Roomkaas
 • Links

  Milieunet op..