Anders Bekeken

De Nationale Milieudag 2018: Wetenschap Versus Emotie by VVM

Geschreven op 20-4-2009 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda, Milieu Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail

VVM

10 mei 2018: De spanning tussen wetenschap en emotie vormt de kern van het programma van de Nationale Milieudag op vrijdag 29 juni 2018.

Actueel, want steeds vaker voeren emoties en wensdenken de boventoon in het debat over actuele milieuthema’s. Inhoudelijke kennis wordt ontkend, gebagatelliseerd of verdacht gemaakt.

De milieuprofessional heeft tegenwoordig vaak te maken met inwoners, media en politici die zich vooral laten leiden door emoties en wensdenken. Inhoudelijke kennis wordt dan ontkend, gebagatelliseerd of verdacht gemaakt. Hoe beïnvloedt dit gegeven de beslissingen van politiek, bedrijven én van individuen? En hoe houdt de milieuprofessional zich staande, wanneer oneigenlijke argumenten steeds meer het debat over complexe vraagstukken bepalen?

Een voorbeeld vormt de ketelmuziek van de klimaatsceptici die het leven van serieuze onderzoekers tamelijk lastig maakt. Of het ‘Van het gas los’-beleid, waarvan het nog maar de vraag is of dit een fossielvrije energievoorziening dichterbij brengt. Ook over nut en noodzaak van biologische landbouw bestaan tal van misvattingen. En wat te denken van natuurbeheer? De commotie over het wel of niet bijvoederen van grote grazers in de Oostvaardersplassen laaide begin dit jaar hoog op.

Zo spelen er tal van actuele vraagstukken waarbij feitenkennis ondergesneeuwd dreigt te raken. De vraag hoe deze tendens de beslissingen van politici, ondernemers én individuen beïnvloedt, vormt de rode draad van de Nationale Milieudag 2018 bij het RIVM in Bilthoven. U kunt zich hier aanmelden.

18 mei 2017: Dataverzameling en -analyse speelt een steeds belangrijker rol om milieuvraagstukken aan te pakken. In het streven naar een schonere wereld biedt deze ontwikkeling ongekende kansen.

Reden om tijdens de Nationale Milieudag op woensdag 7 juni 2017 in de Hogeschool van Amsterdam een palet aan nieuwe mogelijkheden op dit gebied te presenteren en in te gaan op dilemma’s die het gebruik van deze data kan opleveren.

Toepassingen van moderne datatechnologie winnen snel terrein, neem de slimme energiemeter, de rijgegevens die een auto verzamelt of de chip in afvalcontainers. Ook de term Big Data duikt steeds meer op in relatie tot milieubeleid en –onderzoek; hiervan is sprake wanneer datasets die op grote schaal (automatisch) gegenereerd worden te groot zijn om op de traditionele manier te beheren, koppelen of analyseren. Denk aan slimme energienetwerken die bijdragen aan verduurzaming of het leggen van relaties tussen omgeving en gezondheid (fijnstof, geluidsoverlast). Tegelijk is er nog weinig besef van de mogelijkheden en de dilemma’s die deze ontwikkeling met zich meebrengt.

Op landelijk, provinciaal en lokaal niveau is inmiddels een schat aan data beschikbaar. Zoals bij elke nieuwe ontwikkeling gaat het veelal om een mix van rijp en groen. Soms wordt een kans optimaal benut, minstens zo vaak ook niet. Het combineren van verschillende systemen is nog een braakliggend terrein. Hetzelfde geldt voor het generen van nieuwe datasystemen en de mogelijkheden van ‘citizen science’.

Gevolg is dat tal van kansen voor het creëren van een schonere leefomgeving onbenut blijven, terwijl dilemma’s niet of nauwelijks aan de orde komen. Hoe gaan we bijvoorbeeld om met privacy? Hoe kun je alle verzamelde data optimaal gebruiken? En hoe maak je van (Big) data bruikbare informatie? Dergelijke vragen, gericht op een efficiëntere én verantwoorde inzet van de moderne technologische mogelijkheden van data, staan centraal tijdens de Nationale Milieudag 2017.

9 november 2015: In samenwerking met de HAS Hogeschool (opleiding Milieukunde) en ZLTO, de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie organiseert de VVM op 2 juni 2016 de Nationale Milieudag 2016 met als onderwerp Duurzame Wereldvoedselvoorziening.

Om te komen tot een duurzame wereldvoedselvoorziening is het niet langer voldoende om het bestaande voedselsysteem efficiënter en duurzamer te maken. Systeeminnovaties zijn nodig, maar welke? Moet een transitie voortbouwen op het systeem van productie en consumptie dat nu leidend is of juist voor een andere weg kiezen? Of kunnen we de twee sporen tegelijk bewandelen?

De Nationale Milieudag 2016 wil tot concrete keuzes komen om op voort te bouwen. Dit is gezien zowel de ernst van de problematiek als de verdeeldheid over de te kiezen route dringend nodig.

Zie ook: Debat Is Voedselschaarste onze Toekomst? in Utrecht by VVM sectie Voedsel & Landbouw – Biobrandstoffen bedreigend voor voedselvoorziening ! – Voeding Verknipt by Luc Vankrunkelsven: Samenhang van Werkelijkheid wordt Verknipt, Verborgen

1 juni 2015: Economische groei overdekt met een duurzaam sausje werkt niet. De som van alle innovaties lijkt volstrekt onvoldoende om het einddoel – een wereld verlost van hardnekkige milieuproblemen – echt dichterbij te brengen. Het is hoog tijd dat we wakker worden uit die droom. Onder het motto ‘wie is er bang voor het grotere plaatje’ gaat de Nationale Milieudag 2015 op 11 juni dieper in op deze ongemakkelijke waarheid.

Centraal staat wat er écht nodig is om de belangrijkste milieuvraagstukken de wereld uit te helpen. Denk aan een energievoorziening zonder impact op klimaat en gezondheid, voldoende voedsel voor iedereen zonder aantasting van de biodiversiteit en grondstoffenbeheer zonder de voorraden uit te putten.

vvm.JPG2 mei 2010: Het milieu verbeteren en geld verdienen. Gaan die twee zaken succesvol samen? Dat moet blijken tijdens de Nationale Milieudag 2010 op vrijdag 18 juni in Den Haag.

Doel van de 20ste editie van de Nationale Milieudag is helder te krijgen of er systematiek zit in het succes en het falen van milieuondernemers. Dagvoorzitter Peter van der Geer (debat.nl) interviewt hiertoe zes ondernemers over hun ervaringen. Ondernemers die hun verhaal komen vertellen zijn: Arnout van Diem (Biosol), Gilbert Curtessi (Happy Shrimp), Jos Hugense (Meatless), Rob van Rees (Greenchoice), Henk Lagerweij (Lagerwey Wind) en Geanne van Arkel (InterfaceFLOR). Marga Hoek, directeur van de Groene Zaak, zal reflecteren op de verhalen.

De dag mondt uit in een tienpuntenplan om te komen tot dubbele winst: een schoner milieu en een concurrerende BV Nederland. Dit plan wordt aangeboden aan Jan Kamminga, voorzitter van FME-CWM en aan Annet Jonk, directeur microfinanciering van het ministerie van Economische Zaken. Zij gaan vervolgens in debat met de zaal.

Tijdens de Nationale Milieudag 2010 worden ook nog wat prijzen uitgereikt, zoals de EEP Award 2010. Dé prijs voor innovatieve milieutechnologie. Met de instelling van deze prijs wil de EEP de inspanningen van de Europese milieusector op het gebied van innovatie erkenning geven en bevorderen. Ieder jaar reikt de VVM tijdens de Nationale Milieudag de Rachel Carson Milieuscriptieprijs uit aan de auteur van de beste Milieuscriptie.

20 april 2009: Wat is er voor nodig om de burger tot milieubewuster gedrag aan te zetten? Strengere regelgeving? Of juist de teugels laten vieren, maar dan wel de burger op alle fronten motiveren en faciliteren? En zijn er wellicht andere wegen om consumenten aan te zetten tot het leveren van een grotere inspanning?

Deze vragen staan centraal tijdens de Nationale Milieudag 2009 op 12 juni in het provinciehuis Zuid Holland. Het motto van de 2009-editie van de Nationale Milieudag luidt ‘Makkelijk Milieu’ en daar is alles mee gezegd en tegelijk ook weer niet. Het aanbod aan duurzame producten in de supermarkt groeit gestaag. Hetzelfde geldt voor de mogelijkheden om energie te besparen of de tuin milieuvriendelijk te onderhouden.

Dit alles laat onverlet dat in de praktijk van alledag maar bar weinig verandert: er worden slechts minieme stapjes gemaakt naar een meer milieuvriendelijk consumptiepatroon. Het programma van de Nationale Milieudag is zo in elkaar gezet dat voor alle deelnemers helder wordt wat we wel en niet moeten doen om grote stappen te maken richting een milieubewuste samenleving. Als opwarmertje is er ’s ochtends een prikkelend debat met voorstanders van overheidsingrijpen en anderen, die juist vinden dat bedrijven aan zet zijn: juist zij moeten milieuvriendelijke producten op een presenteerblaadje aanbieden en dan gaat de rest vanzelf.

Sprekers tijdens de Nationale Milieudag 2009 zijn Gert Spaargaren, hoogleraar Milieubeleid, Wageningen Universiteit, Marjan Minnesma, directeur DRIFT en directeur Urgenda (onder voorbehoud) en Vera Dalm, directeur Milieu Centraal.

vvm.bmp25 mei 2008: Biomassa kan een belangrijke bijdrage leveren aan een duurzame energievoorziening. Eenderde van het totale aandeel duurzame energie moet in 2020 afkomstig zijn uit deze ‘schone’ bron. Maar is bio-massa wel duurzaam? Dié vraag staat centraal tijdens de Nationale Milieudag 2008 op 20 juni.

‘Grote voordelen biomassa uit natuur, bos, landschap en houtketen’, kopte het ministerie van LNV onlangs in een persbericht. ‘Brood. Geen biobrandstoffen’, scandeerde Milieudefensie niet veel later. ‘Vergeet biobrandstoffen maar’, berichtte niet veel later de Volkskrant naar aanleiding van de oplaaiende discussie tussen voor- en tegenstanders.

Het mag duidelijk zijn, Nederland zit met de handen in het haar als het gaat om de het op verantwoorde wijze inzetten van deze oneindige energiebron. Heeft u hier een mening over?  Of bent u nieuwsgierig naar de argumenten van voor- en tegenstanders?

Kom dan naar de Nationale Milieudag 2008 op 20 juni in het Provinciehuis Zuid-Holland. Bron: VVM

Plaats zelf een reactie:

(U heeft ruimte voor 400 tekens)

Categorieën

 • Afval (553)
 • Agenda (2.922)
 • Barack Obama (116)
 • Biologisch (115)
 • Blog Action Day (59)
 • Bouwen-Klussen (710)
 • Communicatie (372)
 • Cradle to Cradle – Circulair (442)
 • Design (229)
 • Dieren (170)
 • Donald Trump (3)
 • Duurzaam (2.163)
 • Educatie (341)
 • EEN-Armoede (250)
 • Energie en Besparing (2.952)
 • Europa (29)
 • Evenementen (125)
 • Geluid (25)
 • Gezondheid (298)
 • Goed Doel (116)
 • Green Deal (13)
 • Greenwashing (113)
 • Hergebruik-Kringloop (293)
 • Iets anders (347)
 • Int. Samenwerking (187)
 • Investeren (132)
 • Kerst (152)
 • Klimaat (1.609)
 • Licht (368)
 • Lucht (30)
 • Mensenrechten (166)
 • Milieu (739)
 • MVO (106)
 • Natuur (684)
 • Nederland (16)
 • Olympische Spelen (66)
 • Oranje (157)
 • Oud & Nieuw (116)
 • Pasen (2)
 • Sinterklaas (26)
 • Sport (210)
 • Vakantie (76)
 • Valentijn (38)
 • Verkiezingen (63)
 • Vervoer en OV (1.021)
 • Vrijwilligerswerk (16)
 • Water (291)
 • Welzijnswerk (29)
 • Recente berichten

 • GRASSA!: Bioraffinage Van Gras Tot Nieuwe Productstromen Uit Gras
 • Groen Strooizout: Grassap, Het Groene Alternatief Voor Strooizout by Grass2Grit
 • EU-Landen en Europese Commissie Verhogen Doelstelling Energie-Efficiëntie: 32,5 Procent In 2030
 • Wind2Heat: Van Windpark Tot Electrode Boilers, Warmtepompen en Electrolysers by Eneco
 • European Sustainability Award: Empowering People And Ensuring Inclusiveness And Equality
 • Terugleversubsidieregeling Vervangt in 2020 De Salderingsregeling Voor Duurzame Energie
 • De Effecten Van Het Nieuwe Werken Op Mobiliteit en Congestie 2000-2016 by KiM
 • EU-Landen en Europese Commissie Verhogen Doelstelling Duurzame Energie: 32 Procent In 2030
 • Verkeersborden van Bamboe Bij Europaweg in Coevorden by Provincie Drenthe
 • MKB-Ondernemers Zien Elektrische Bestelauto Wel Zitten by Evofenedex
 • ActiveWarmth: Elektrische Wandverwarming by Saint-Gobain Gyproc
 • Project DUELL: Ontwikkeling Elektrische Last-Mile Bestelauto (Urban E-Truck) by VDL en Picnic
 • Negen Windturbines bij Kop Afsluitdijk in Eeuwenoud Fries Cultuurlandschap by Nuon
 • Subsidie Restauratie Rijksmonumenten, Monumenten, Molens, Kerken en Mobiel Erfgoed
 • Nationaal Fietsplan: 200.000 Mensen Uit De Auto en De File Op De Fiets
 • Groninger Overheden Gaan Gezamenlijk Duurzame Energie Inkopen by Eneco en Energie VanOns
 • Verhuurbedrijven Ameland en Terschelling Kiezen Voor Elektrische Scooters by Emco
 • Windmolens In Natuurgebieden: Vier Windmolens in het Robbenoordbos by Nieuwsuur
 • Schoon Schip Maken: Wat Kunnen We Zelf Doen Tegen de Plastic Soep by Rijkswaterstaat
 • Opgewekt Wonen in Schilderskwartier Woerden: Nul Op De Meter Woningen by BAM Wonen
 • Links

  Milieunet op..