google.com, pub-1373830308765288, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Anders Bekeken

Dutch Green Building Council: BREEAM-NL Utiliteitsgebouwen En BREEAM-NL In-Use Woningen

Geschreven op 1-6-2008 - Erik van Erne. Geplaatst in Bouwen-Klussen Facebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail

Breeam nlUpdate 19 januari 2021: Speciaal voor het verduurzamen van bestaande woningen is er nu ook een BREEAM-NL beoordelingsrichtlijn beschikbaar: BREEAM-NL In-Use Woningen.

Het is de lokale variant van het internationale BREEAM In-Use Residential, daarmee is BREEAM-NL In-Use Woningen volledig toepasbaar op de Nederlandse woonvoorraad. 

Voor 7,5 miljoen woningen in Nederland wacht een grote verduurzamingsopgave. In 2050 moeten we naar een circulaire, klimaatadaptieve, energieneutrale en gezonde gebouwde omgeving. De nieuw ontwikkelde beoordelingsrichtlijn moet in deze transitie een belangrijke rol gaan spelen.

In Nederland is Dutch Green Building Council (DGBC) ontwikkelaar en beheerder van BREEAM-NL. Voor het verduurzamen van bestaande utiliteitsgebouwen is BREEAM-NL In-Use al jaren hét managementinstrument om concreet en meetbaar met integrale verduurzaming aan de slag te gaan. De projecten kunnen vervolgens een score krijgen die varieert van Acceptable tot en met Outstanding. Naast BREEAM-NL In-Use voor utiliteitsbouw is er nu dus ook een aparte beoordelingsrichtlijn voor woningen.

BREEAM-NL In-Use Woningen is met name voor beleggers een interessant instrument om duurzaam te beleggen, op ESG (Environmental, Social en Governance) factoren te kunnen sturen en de vastgoedportefeuille toekomstbestendig te maken. Maar ook voor woningcorporaties biedt de nieuwe beoordelingsrichtlijn mogelijkheden: bijvoorbeeld om het verduurzamen van de portefeuille te monitoren en te managen. Dit moet uiteraard bijdragen aan een gezonde en duurzame leefomgeving voor de bewoners. Dankzij de holistische benadering van BREEAM-NL wordt er veel verder gekeken dan alleen naar energiebesparing. Het beperken van het waterverbruik of een gezonde en comfortabele woning en aandacht voor materiaalstromen zijn eveneens belangrijke onderwerpen.

In de nieuwe beoordelingsrichtlijn zijn twee nieuwe categorieën geïntroduceerd, in de vorm van Materiaalstromen en Bestendigheid. Materiaalstromen stimuleert het behoedzaam en verantwoord gebruik van materialen, wat bijdraagt aan de transitie naar een circulaire economie. ‘Bestendigheid’ stimuleert het inzichtelijk maken van risico’s, zoals klimaat-gerelateerde risico’s, maar ook het beheren en minimaliseren van deze risico’s en de daaruit voortvloeiende impact. Hierdoor kunnen woongebouwen ook beter worden bewapend tegen bijvoorbeeld de gevolgen van klimaatverandering (zoals droogte, overstromingen en hittestress).

Thomas Heye, Senior Projectmanager bij Dutch Green Building Council: “Er ligt een omvangrijke verduurzamingsopgave van 7,5 miljoen bestaande woningen. BREEAM-NL In-Use Woningen biedt concrete handvatten om met deze verduurzamingsopgave integraal aan de slag te gaan en tevens het leefklimaat van bewoners te verbeteren.”

7 mei 2018: BREEAM-NL wordt sinds 2010 gebruikt om de duurzaamheidsprestaties van gebouwen te beoordelen. Mede door de intrede van de WELL Building Standard (IWBI) geniet de gezondheid van mensen in gebouwen meer aandacht.

Maar hoe verhouden deze twee keurmerken zich tot elkaar? Dutch Green Building Council (DGBC) zocht het uit.

“Veel organisaties en instellingen erkennen het belang van een duurzaam én gezond gebouw. Gezondheid is een hot item”, stelt auteur en programmamanager Thomas Metz van DGBC. “Daarnaast zijn voor het schema BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie de overeenkomsten en verschillen tussen beide certificeringsmethodieken al geanalyseerd en gepubliceerd. DGBC ontving naar aanleiding hiervan veel vragen over een soortgelijke analyse tussen BREEAM-NL In-Use en WELL”. Om deze vragen te beantwoorden wordt door middel van de whitepaper (PDF) verhelderd hoe WELL en BREEAM-NL In-Use de duurzaamheid en gezondheid van bestaande gebouwen beoordelen.

De scope van beide keurmerken blijkt het voornaamste verschil te zijn. Waarbij WELL zich puur richt op de gezondheid en het welzijn van mensen in gebouwen, aanschouwt BREEAM-NL In-Use de duurzaamheid van gebouwen vanuit een integrale benadering. BREEAM-NL In-Use stelt bijvoorbeeld ook eisen op het gebied van de energieprestatie, de verzameling en minimalisering van afvalstromen en de ecologische waarde van het gebouw. WELL daarentegen stelt verdiepende en aanvullende gezondheidscriteria door bijvoorbeeld ook eisen te stellen aan de voeding, beweging en mentale gezondheid van gebouwgebruikers.

BREEAM-NL In-Use en WELL hebben echter ook een aantal raakvlakken. Dit blijkt wel uit de categorie ‘Gezondheid’ in BREEAM-NL In-Use. De overlap is voornamelijk terug te vinden in de ‘hardere’, gebouwtechnische kant. Beide certificeringsmethodieken stellen eisen aan het binnenklimaat, zoals het verlichtingsniveau, de luchtkwaliteit en het thermisch comfort. Deze credits komen voornamelijk terug in deel 1, Asset, en deel 2, Beheer, van BREEAM-NL In-Use. WELL maakt hierbij gebruik van normen en standaarden afkomstig uit Amerika, inmiddels aangevuld met enkele Europese equivalenten, waarbij BREEAM-NL In-Use toegespitst is op de Nederlandse normen.

Thomas Metz benadrukt dat beide beoordelingsinstrumenten elkaar juist versterken en elkaar niet uitsluiten. “De opgave voor het verduurzamen van de gebouwde omgeving is groot. WELL geeft hier een aanvulling op door gezondheid van en in gebouwen op diepgaande wijze te toetsen. In een optimale situatie wordt een gezondheidscertificering als WELL aanvullend uitgevoerd op een duurzaamheidscertificering als BREEAM-NL In-Use. Deze analyse laat zien waar de overlap is, waarmee de aanvulling effectief kan worden uitgevoerd.”

Zie ook: Dutch Green Building Council: DGBC Woonmerk – Keurmerk Duurzame Woningen – Dutch Green Building Week (DGBW) 2018: Paris Proof – Duurzaamheidsparagraaf Taxaties Doorontwikkeld Voor En Door Steeds Meer Partijen by DGBC

2 oktober 2010: De Dutch Green Building Council (DGBC) presenteerde gisteren een nieuwe versie van BREEAM-NL Nieuwbouw, een keurmerk dat de duurzaamheidprestatie van nieuwe gebouwen bepaalt.

Deze Versie 2.0 van BREEAM-NL Nieuwbouw is toegerust op de beoordeling van verschillende soorten woningen. Voortaan is het mogelijk woningen volledig op eigen niveau te beoordelen, in plaats van hun duurzaamheidsprestatie af te leiden van een keurmerk dat gebaseerd is op de beoordeling van utiliteitsbouw.

BREEAM-NL is een beoordelingsmethode om de duurzaamheidprestatie van gebouwen te bepalen. De methode omvat verschillende keurmerken. Allereerst BREEAM-NL Nieuwbouw. Dit is sinds september 2009 operationeel. Het wordt gebruikt om de duurzaamheidprestatie te bepalen van níeuwe gebouwen. In april 2010 zijn de eerste gebouwontwerpen gecertificeerd. Het tweede keurmerk is BREEAM-NL Bestaande Bouw en Gebruik. Dit beoordeelt al bestaande gebouwen op drie niveaus: Gebouw, Gebouwexploitatie en Gebouwmanagement. De ontwikkeling van dit keurmerk nadert zijn voltooiing. Het derde keurmerk heet Keurmerk Duurzame Gebiedsontwikkeling en zal de duurzaamheidprestatie beoordelen van ontwikkelingsgebieden. Ook de ontwikkeling van dit keurmerk vordert gestaag.

BREEAM staat voor Building Research Establishment Environmental Assessment Method en werd oorspronkelijk ontwikkeld en geïntroduceerd door het Building Research Establishment (BRE), een Engelse onderzoeksinstantie enigszins vergelijkbaar met het Nederlandse TNO. De toevoeging NL maakt duidelijk dat het hier om de Nederlandse versie gaat. BREEAM stelt een standaard voor een duurzaam gebouw en geeft vervolgens aan welk prestatieniveau het onderzochte gebouw heeft. De bedoeling is gebouwen te analyseren en verbeteren.

Het systeem maakt gebruik van kwalitatieve weging; als totaalscore krijgt een nieuw gebouw of gebied één van de volgende waarderingen: Pass, Good, Very Good, Excellent of Outstanding, ofwel 1 tot 5 sterren. BREEAM-NL Bestaande Bouw en Gebruik hanteert met het oog op zeer oude gebouwen (monumenten) een schaal van zes sterren. Onder ‘Pass’ (in dit geval dus 2 sterren) is de waardering ‘Acceptable’ toegevoegd. BREEAM-NL is bruikbaar voor gebouwen en gebieden met één gestandaardiseerde beoordelingsrichtlijn. Alle overige typologieën moeten volgens een maatwerktraject beoordeeld worden, bekend als BREEAM-NL ‘Bespoke’. Denk hierbij aan theaters, zwembaden, sporthallen enzovoorts.

19 april 2010: Tot voor kort was BREEAM-NL alleen nog bruikbaar voor kantoren, scholen, winkels en industriële gebouwen. Per 1 maart 2010 is BREEAM-NL nu ook voor woningen en appartementen beschikbaar. De nieuwe BREEAM-NL Nieuwbouw – versie 1.2 wordt de algemene standaard voor duurzame woningen en appartementen. Vooralsnog is alleen de Bèta versie beschikbaar, aangezien de BRE nog een ‘formal approval’ moet geven op deze nieuwe versie. Naar verwachting duurt dit 10 weken. DGBC doet er alles aan om dit te versnellen. Zodat we zo spoedig mogelijk de eerste woning certificaten kunnen verstrekken. Natuurlijk kunt al wel aan de slag met deze versie.

Als gevolg van een hernieuwde kennismaking met het Britse BREEAM en het specifiek voor woningen opgezette beoordelingssysteem BREEAM EcoHomes, Code for Sustainable Homes en Multi residential zijn er door de werkgroep Woningen enkele nieuwe credits ingevoerd. Flexibiliteit, Toegankelijkheid en bijvoorbeeld het Engelse ‘Private Space’ (Privé buitenruimte); een eis die ook in het nieuwe Bouwbesluit (verschijnt volgend jaar) wordt opgenomen.

1 juni 2008: BREEAM is een kwalitatieve software tool en ontwikkeld door het Centre for Sustainable Construction of Britisch BRE. De afkorting staat voor Building Research Establishment Environmental Assessment Method. De methode werd 19 jaar geleden geïntroduceerd om duurzaam bouwen te stimuleren. Deze methode wordt tegenwoordig vaak gebruikt om gebouwen en de gebouwde omgeving te analyseren en te verbeteren. Naar aanleiding van een aantal criteria kan een beoordelaar een score aan een gebouw toekennen.

Het aantal meetinstrumenten om elementen van duurzaamheid te meten is de afgelopen jaren snel toegenomen. Naast BREEAM kennen we onder andere het Energielabel, de EPC norm, GreenCalc, GPR-Gebouw, Eco-Qquantum en LEED. LEED is een Amerikaans systeem gebaseerd op BREEAM. Als u de verschillende met elkaar wilt vergelijken kunt u hier het rapport openen (PDF). De Appendix van het rapport kunt u hier openen (PDF).

De Dutch Green Building Council volgt met haar keuze voor BREEAM het voorbeeld van de World Green Building Council. De BREEAM-methode was de winnaar van de ‘Best Program’ Award tijdens het invloedrijke Tokyo World Sustainable Building congres (2005). Alleen al in Engeland zijn er nu ruim 100.000 gebouwen gecertificeerd op basis van deze methode. Alles wijst er op dat dit de internationale standaard gaat worden voor het beoordelen van duurzame gebouwen en gebieden. Bron: DGBC

Zie ook:
– Crossdock Distributiecentrum van TNT Express Eindhoven krijgt Breeam Excellent Certificaat
– Park 20|20: Cradle to Cradle Kantoorpand FOX Vakanties met BREAAM Excellent Score
– Schiphol Duurzaam: TransPort, het Eerste LEED Platinum Kantoorgebouw van Nederland
– Kantoor en Magazijn ECOstyle op ECOmunitypark in Oosterwolde met BREEAM Outstanding
– The Edge Zuidas, Amsterdam by OVG: World’s Most Sustainable Office Building
– Kantoor Geelen Counterflow in Haelen: Een Energie Positief Gebouw met Breeam Outstanding Certificaat
– Vitens Drinkwaterproductielocatie Vechterweerd in Dalfsen met Breeam Certificaat Very Good
– Hoofdkantoor ABN AMRO Bank Ontvangt BREEAM Excellenct Certificaat In-Use: Gebouw, Gebruik en Beheer
– Nieuwbouw Kantoor en Magazijn ECOstyle op ECOmunitypark in Oosterwolde by Jorritsma Bouw
– Lidl Distributiecentrum met 4000 Zonnepanelen in Waddixveen met BREEAM Outstanding Certificaat
– Motel One aan de Zuidas in Amsterdam met BREEAM Excellent Certificaat by ZZDP en COD
– The Beacon aan Amsterdamse Zuidas: Duurzaam Gebouw met BREEAM by Arcadis en CallisonRTKL
– Nieuwbouw Haga Ziekenhuis in Den Haag met BREEAM Excellent Certificaat
– Renovatie Kantoor Bouwbedrijf Waal beloond met BREEAM Excellent Certificaat
– Van Gogh Museum met BREEAM In-Use Very Good Certificaat: Amsterdamse Musea Verduurzamen
– Nieuw Transparant Onderzoeksgebouw voor RIVM en CBG Met BREEAM Outstanding Certificaat
– Het Timmerhuis in Rotterdam: Multifunctioneel Gebouw met BREAAM Excellent Certificaat
– De Duurzame MicroCity Het Platform in Utrecht Gaat voor BREEAM Outstanding
– Het Energie Positieve BREEAM Outstanding Kantoorgebouw van Alliander in Duiven
– Weg tot de Wetenschap Onderzoeksgebouw voor RIVM en CBG met BREEAM Outstanding Certificaat
– Distributiecentrum Rhenus Logistics in Eindhoven met BREEAM en 15000 Zonnepanelen by KiesZon
– Nieuwbouw Dutch Institute For Fundamental Energy Research DIFFER met BREEAM Excellent
– Energieneutraal Hotel Jakarta in Amsterdam met BREEAM Excellent Certificaat
– HAUT Amsterdam: De Hoogste Houten Woontoren van Nederland met BREEAM Outstanding Certificaat
– Nieuw Sorteercentrum DHL Parcel Amsterdam: 3800 Zonnepanelen en BREEAM Excellent
– Lidl Distributiecentrum Oosterhout met BREEAM Outstanding Certificaat
– Duurzaam Cradle to Cradle Mortuarium met BREEAM Outstanding op Schiphol Airport
– The Base D Schiphol Met BREAAM Excellent Certificaat
– Nieuw Hoofdkantoor Triodos Bank: Energieneutraal Ontwerp Volgens Biomimicry met BREEAM Outstanding by Rau
– The Tube: Distributiecentrum NewLogic III Met BREEAM-NL Outstanding by Rhenus Logistics
– Koel- en Vrieshuis Kloosterboer Cool Port in Waalhaven Rotterdam: BREEAM Outstanding
– Nieuw Distributiecentrum Udea/Ekoplaza in Vegehel met BREEAM Excellent by DENC
– YOTEL Amsterdam in Amsterdam-Noord: Duurzaam, Overwegend Circulair En BREEAM Excellent
– Post NL Opent Duurzaam Pakkettensorteercentrum Apeldoorn Met BREEAM Outstanding
– Nieuw Hoofdkantoor Genmab Op Utrecht Science Park Met BREEAM Excellent by Cepezed
– World Trade Center Utrecht: Duurzaam en Well en BREEAM Excellent Gecertificeerd by MVSA
– Herbestemming Tinfabriek Naarden: Duurzame Ontmoetingsplaats Met BREEAM Excellent
– Nieuw Duurzaam Kantoor Voor Goede Doelen Loterijen in Amsterdam Met BREEAM Outstanding
– University of Applied Sciences: Duurzame Hogeschool Utrecht Met BREEAM Excellent by Spark
– Duurzaamste Autodealerbedrijf Van Nederland Met BREEAM Outstanding by Louwman Group
– Nieuw Sorteercentrum DHL Parcel Amsterdam: 4.700 Zonnepanelen en BREEAM Excellent
– Kantoortoren Central Park In Utrechtse Stationsgebied Met BREEAM Excellent Certificaat
– Aldi Opent Duurzaamste Distributiecentrum Van België In Turnhout Met 4.000 Zonnepanelen
– Schiphol Trade Park: Het Meest Duurzame Circulaire Bedrijvenpark Van Europa by Eneco
– Matrix 1: Duurzaam Kantoren- En Laboratoriumcomplex Amsterdam Sciencepark by MVRDV

Tags:

3 Reacties

 1. Bert van Vuuren zegt:

  5 oktober 2010 om 12:26 | Permalink

  L.S.

  Ik ben benieuwd of in de ze beoordeling ook het gebruik van bioplastics al is verwerkt. Het produceren van bioplastics behoeft 65% minder energie, je hoeft je geen zorgen te maken over wat er met het eindproduct gebeurd daar het gemaakt is van natuurlijke materialen etc. Het gebruik van traditioneel plastic heeft toch in een flink aantal gevallen negatieve kanten zoals het gebruik van aardolie voor de vervaardiging, recycling is een moeilijk traject (vaak down-cycling), de vervuiling van de oceanen (de plastic soep) etc, het lekken van weekmakers uit pvc (kankerverwekkend!)

 2. Erik van Erne zegt:

  4 maart 2011 om 09:07 | Permalink

  USGBC Launches New Home Scoring Tool: The LEED for Homes Scoring Tool

  The U.S. Green Building Council (USGBC) just launched a new web-based tool. It’s called the LEED for Homes Scoring Tool, and it includes both a Quick Score and a detailed Credit-By-Credit result with specific credit guidance. The tool is free and anyone can take it for a test spin upon registration.

  The Quick Score produces a rough prediction of certification level and can be converted into a more detailed Credit-By-Credit report. With the more detailed report, users can access credit requirements, credit options, category points, and category prerequisites.

 3. Erik van Erne zegt:

  9 oktober 2019 om 16:00 | Permalink

  Top 100 BREEAM-NL In-Use

  Winkelcentrum Heuvel is koploper in de BREEAM-NL In-Use Top 100. De lijst werd vandaag gepubliceerd door Dutch Green Building Council (DGBC). Het is de eerste editie van de Top 100, die een jaarlijks vervolg zal krijgen.

  In de Top 100 zijn projecten gerangschikt op de hoogst behaalde score binnen Asset, Beheer of Gebruik. Winkelcentrum Heuvel behaalde voor de passages en algemene delen met de Beoordelingsrichtlijn van 2014 een score van 95% voor het onderdeel Beheer. De top 3 wordt gecompleteerd door Citymall Almere (Passages en algemene delen) en Scherpenhuizen, de Schakel 15 in Eindhoven.

  Heuvel is het grootste overdekte winkelcentrum van Eindhoven en onderdeel van het Nederlandse portfolio van CBRE Global Investors. Tijdens de herontwikkeling van Heuvel in 2015 is aan leverancier-aannemers gevraagd om met duurzame alternatieven voor de dag te komen. Daarnaast heeft het management van het winkelcentrum gedurende de exploitatie diverse duurzame keuzes gemaakt. In 2017 werden die inspanningen beloond. Zo won het in de categorie bestaande winkelcentra een felbegeerde BREEAM Award.

  De Top 100 bestaat uit projecten met een geldig BREEAM-NL In-Use certificaat. Om de geldigheid te behouden moeten deze projecten minimaal eens per drie jaar aantonen dat de score nog steeds actueel is. Bij de introductie van een nieuwe versie komt daarbij de lat steeds hoger te liggen om de classificatie te behouden, zodat projecten gestimuleerd worden om continu te verbeteren.

  Thomas Metz, Programmamanager Bestaande Bouw bij DGBC: “De Top 100 is een fraaie opsomming van partijen die met succes bezig zijn met het verduurzamen van hun panden. Dit doet niets af aan de prestaties van de organisaties die niet in de lijst staan, maar wel met BREEAM-NL In-Use aan de slag zijn gegaan. Het is het instrument voor duurzame koplopers, waarmee ambities uiteindelijk ook vorm krijgen.”

Plaats zelf een reactie:

(U heeft ruimte voor 400 tekens)

Categorieën

 • Afval (4)
 • Agenda (3.460)
 • Biologisch (121)
 • Blog Action Day (57)
 • Bouwen-Klussen (946)
 • Communicatie (382)
 • Cradle to Cradle – Circulair (1)
 • Design (245)
 • Dieren (182)
 • Donald Trump (3)
 • Duurzaam (7)
 • Educatie (353)
 • EEN-Armoede (252)
 • Energie en Besparing (3.804)
 • Europa (29)
 • Evenementen (211)
 • Geluid (27)
 • Gezondheid (324)
 • Goed Doel (122)
 • Green Deal (43)
 • Greenwashing (123)
 • Hergebruik-Kringloop (1)
 • Iets anders (451)
 • Int. Samenwerking (195)
 • Investeren (151)
 • Joe Biden – Barack Obama (119)
 • Kerst (125)
 • Klimaat (1.751)
 • Licht (403)
 • Lucht (35)
 • Mensenrechten (176)
 • Milieu (1)
 • MVO (2)
 • Natuur (823)
 • Nederland (46)
 • Olympische Spelen (68)
 • Oranje (158)
 • Oud & Nieuw (133)
 • Pasen (2)
 • Sinterklaas (16)
 • Sport (247)
 • Vakantie (73)
 • Valentijn (38)
 • Verkiezingen (52)
 • Vervoer en OV (1.842)
 • Vrijwilligerswerk (16)
 • Water (317)
 • Welzijnswerk (30)
 • Recente berichten

 • Zonnedak Met 911 Zonnepanelen Op Zeefgebouw Groningen In Gebruik Genomen
 • Museum of the Future: The Most Beautiful Building On Earth In Dubai
 • Simon Loos Rijdt 1,5 miljoen Km Volledig Elektrisch Met Twintig Elektrische Trucks
 • Vernieuwend Concept Om Rubberafval Te Verwerken Tot Nieuwe Producten by New Born Rubber
 • Casino777 Online Spellen: De Ultieme Online Casino Ervaring Van Nederland by Casino777
 • Duurzaam De Toekomst In Met Een Duurzame Leefomgeving
 • Jouw Huis Verduurzamen? Zo Betaal Je Dat!
 • Zero Emissie Truck Debat: De Transitie Naar Zero-Emission In De Trucksector
 • Mobiliteitsbeeld 2022: Actualisatie Verkenning Gebruik Openbaar Vervoer 2022-2026 by KiM
 • Koningin Máxima Op Werkbezoek Bij Stichting Petje Af
 • Tony Chocolonely: Eerlijike, Heerlijke Chocoladerepen Met Een Verhaal by Greengiving
 • Koning Willem-Alexander Opent Internationaal Elaad Testlab Voor Elektrische Voertuigen In Arnhem
 • De 200ste Windmolen Bij Unilin Insulation in Seneffe by ENGIE
 • De Relatie Tussen Attitudes En Reisgedrag En Het Verband Met De Coronapandemie by KiM
 • Essay: Interacties Tussen De Netwerken Voor Energie, Mobiliteit En ICT by KiM
 • Snellaadpalen Voor Elektrische Auto’s Bij Jumbo Supermarkten En La Place Restaurants by PowerGo
 • Dutch Cups Leverancier Van Herbruikbare Glazen Krijgt 205 Zonnepanelen Op Het Dak
 • Lelystad Stimuleert Gebruik Herbruikbare Bekers Met Statiegeld Op Evenementen by GreenCups
 • Den Bosch Wil Herbruikbare Bekers Bij Evenementen: Jazz in Duketown, Vuelta, Carnaval
 • LeidseKoplopers Willen Herbruikbare Bekers Op Kantoren In Leiden
 • Links

  Milieunet op..