google.com, pub-1373830308765288, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Anders Bekeken

Merwedekanaalzone: Nieuwe, Duurzame, Energiezuinige en Groene Stadswijk Merwede in Utrecht

Geschreven op 5-10-2017 - Erik van Erne. Geplaatst in Bouwen-Klussen Facebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail

9 januari 2020: Het plan voor Merwede, het gebied in de Merwedekanaalzone tussen de Balijeburg en de Socratesbrug, is bekend.

Hier moet plek komen voor ruim 12.000 mensen en voetgangers en fietsers staan centraal.

Het stedenbouwkundig plan is door de gemeente samen met 10 andere grondeigenaren gemaakt. Door deze samenwerking wordt het terrein van 24 hectare groot tussen het Merwedekanaal en Park Transwijk als één geheel ontwikkeld. Het akkoord van gemeente, grondeigenaren en corporaties is vandaag getekend.

Voor het bedrijventerrein Merwede zijn de plannen nu uitgewerkt. Het moet een volledig autovrije wijk worden. Het is geen woonwijk, maar een stadswijk. Dat betekent dat alle basisvoorzieningen aanwezig zijn en er geen auto hoeft te worden gebruikt. Voor bewoners komen er veel deelauto’s, deelfietsen en openbaar vervoer.

Zie ook: Essent Voorziet 4.000 Woningen In Merwedekanaalzone Utrecht Van Duurzame Energie 

Meer dan de helft van het aantal woningen bestaat uit betaalbare huur en koop: 30 procent sociale huur, 25 procent middensegment en de rest is vrije sector. In elk bouwblok komt een binnentuin en de gebouwen moeten afwisselend in hoogte en breedte zijn. Er komen 17 bouwblokken in de wijk Merwede, naast het fietsdepot en een middelbare school. De gebouwen krijgen verschillende hoogtes en er komen ook twee woontorens in het gebied, waarvan een van 100 meter hoog.

Merwede wordt een nieuwe stadswijk waar mensen op een duurzame en gezonde wijze moeten kunnen leven. Er komt groen in de openbare ruimte, in binnenterreinen en op daken. Langs het kanaal komt het nieuwe Merwedepark, dat samen met het Merwedeplantsoen straks alle delen van de nieuwe en bestaande wijken verbindt. Er komen winkels, bedrijven en plekken om te sporten, maar ook een stadsplein met terras.

Het huidige fietsdepot wordt omgebouwd tot een markthal met horeca, creatieve bedrijvigheid en voedselteelt voor de hele wijk en omgeving. Merwede wordt bijna energieneutraal. Het krijgt de grootste, ondergrondse warmte-koudeopslag van Nederland om de wijk te verwarmen of te koelen, met gebruikmaking van het water uit het Merwedekanaal. Alle daken worden zoveel mogelijk voorzien van groen of zonnepanelen.

De stadswijk Merwede is onderdeel van de gehele Merwedekanaalzone (tussen Villa Jongerius en de A12). Het gebied wordt de komende jaren in fasen ontwikkeld. Tegelijk met de ontwikkeling van Merwede wil de gemeente samen met bewoners een impuls geven aan de omliggende wijken Rivierenwijk en Transwijk. Door deze te vergroenen, de openbare ruimte te verbeteren en met betere verbindingen voor fietsers en wandelaars.

17 maart 2018: In 2019 wordt gestart met de bouw van de nieuwe stadswijk in Utrecht op het voormalige defensieterrein in de Merwedekanaalzone. De gemeente Utrecht heeft het Stedenbouwkundig Plan inmiddels vastgesteld.

In dit plan van ontwikkelaar BPD staat hoe de nieuwe woonwijk met 600 woningen waarvan 120 in de sociale huur en de overige in verschillende prijsklassen koop, eengezinswoningen en -appartementen eruit komt te zien. Waar vroeger het defensieterrein lag, ontwikkelt de gemeente een nieuwe stadswijk. Dit gebied ligt aan het Merwedekanaal en komt naast het Jongeriuscomplex.

Het wordt een autoluwe wijk waar niet op straat wordt geparkeerd, ook niet door bezoekers. In de parkeergarages komen elektrische laadpalen en ruimte voor fietsparkeren, deelauto’s en andere innovatieve mobiliteitsoplossingen.

Er komt ook een zogeheten ‘sky-walk’, die overdag toegankelijk is voor publiek. Aan deze sky-walk komen dak(moes)tuinen voor bewoners en enkele woningen. Een nieuw buurtpark aan het Merwedekanaal is ook onderdeel van het plan.

In de stadswijk komt een aantal grote bomen en waterpartijen en de woningen worden energiezuinig. Ze krijgen geen gasaanlsuiting of stadsverwarming, maar collectieve warmtepompen in combinatie met zonnepanelen. Aan de rand van de wijk komt een hoge woontoren van 70 meter.

In de nieuwe wijk is ruimte voor kleinschalige voorzieningen, bijvoorbeeld een sapjes-bar, sportschool of een fietsreparatiepunt en een centraal punt om online bestellingen en pakketten te kunnen afhalen.

10 februari 2018: De gemeenteraad van Utrecht heeft op 8 februari  2018 de omgevingsvisie Merwedekanaalzone en de milieueffectrapportage (MER) vastgesteld. Hier kan nu een levendige, energiezuinige en groene Utrechtse stadswijk gerealiseerd worden. De komende vijftien jaar komen hier 6.000 nieuwe woningen en bijbehorende werkgelegenheid en voorzieningen.

Met de goedkeuring van de plannen door de raad kunnen de al in gang gezette projecten worden uitgevoerd. Het gaat hierbij onder meer om de herontwikkeling van het voormalige Defensieterrein, Eendrachtlaan 10 en de plannen voor nieuwbouw van Holland Casino aan de Winthontlaan. Op het Defensieterrein komen 600 energiezuinige koop- en huurappartementen (waarvan 120 sociale huur) en eengezinswoningen in verschillende prijsklassen. Ook komen er groene speelplekken en een buurtpark aan het Merwedekanaal.

De raad heeft een aantal wijzigingen aangebracht. Het percentage sociale woningbouw mag niet minder worden dan 30 procent. Bovendien heeft de raad het percentage middeldure huurwoningen verhoogd van 15 naar 25 procent. Het aandeel koopwoningen blijft 45 procent. Ook heeft de raad opdracht gegeven om nader te onderzoeken om het aantal bruggen voor langzaam verkeer te minimaliseren. De raad wil een variant uitgewerkt zien, waarbij één extra brug wordt gerealiseerd tussen de Socratesbrug en de Balijebrug; dit in nauw overleg met buurtbewoners, scholen, woonbootbewoners en roeiers.

Daarnaast vraagt de raad aandacht voor menselijke maat en gezond stedelijk leven. Zo moet in de visie worden opgenomen dat er een groene, ecologische verbinding komt tussen het toekomstige Merwedepark en park Transwijk. Verder geeft de raad het college opdracht om te onderzoeken hoe tijdens de bouw en ook daarna bij te dragen aan de lokale werkgelegenheid. De raad dringt er bij het college op aan om het participatieproces onverminderd voort te zetten. Daarbij moet meer aandacht komen voor de belangen van bewoners in omliggende buurten. Het college blijft hier intensief op inzetten. Naast de stadsgesprekken komen er ook kleinschaliger buurtgesprekken en klankbordgroepen met omwonenden, toekomstige bewoners en andere belanghebbenden.

De omgevingsvisie is de opmaat voor verdere ontwikkelingen in de Merwedekanaalzone. De ambitie is door te groeien naar 10.000 woningen. Gezien de hoeveelheid woningen en voorzieningen op een beperkt oppervlak, is verder onderzoek nodig op het gebied van energie, mobiliteit en leefbaarheid. In het tweede deel van de omgevingsvisie worden de resultaten van de onderzoeken opgenomen. Hierover wordt naar verwachting begin 2019 besloten.

5 oktober 2017: Het gebied langs het Merwedekanaal, tussen Villa Jongerius (zie foto) en de A12 wordt de komende jaren volledig verbouwd tot levendige stadswijk: De Merwedekanaalzone.

De inschatting is dat er maar liefst 10.000 woningen worden gebouwd, waarvan een groot deel hoogbouw met huren boven de sociale huurgrens. Een bijzondere, kansrijke stukje stad. Centraal gelegen, dicht bij het toekomstige Beurskwartier en het Centraal Station.

De komende 15 jaar transformeert de Merwedekanaalzone van een voormalig distributiegebied naar een plek om te wonen, werken en te verblijven. Er komen hier tot ongeveer 2030 zo’n 6.000 tot 10.000 energiezuinige woningen. Dit zijn vooral koop- en huurappartementen maar ook eengezinswoningen. Het gebied waar vooral veel gaat veranderen, is ongeveer 60 hectare groot.

De Merwedekanaalzone wordt een energiezuinige, duurzame en groene stadswijk waar mensen met plezier kunnen wonen, werken en ontspannen.. De auto is hier te gast en het gebruik van fiets en OV wordt gestimuleerd. Er komt een woningbouwprogramma met een mix van sociale huur-, middeldure huur- en koopwoningen. In de voorlopige plannen voor de Merwedekanaalzone wordt nu rekening gehouden met het toevoegen van 6 fiets- en voetgangersverbindingen over het water vanaf Villa Jongerius tot aan de A12 bij de Winthontlaan.

De Merwedekanaalzone is één van de gebieden waar Utrecht de groei van de economie en van het aantal inwoners op een gezonde manier mogelijk wil maken. Zo bouwt Utrecht aan een gezonde en duurzame stad voor de toekomst. Een compacte stad die tot 2030 groeit van 340.000 naar 410.000 inwoners.

Villa Jongerius is een rijksmonument en heeft sinds de restauratie in 2013 veel aandacht gekregen. De villa stamt uit de jaren dertig en is gebouwd door de ondernemer Jan Jongerius. Nu vertelt de villa het verhaal van de familie die in het huis heeft gewoond. Inmiddels is ook gestart met de duurzame restauratie van het Jongerius Kantoor achter Villa Jongerius. Zie: Villa Jongerius en het Jongerius Kantoor in Utrecht Energieneutraal De laatste fase van de omvangrijke restauratie van het Jongerius Complex is het aanpakken van de tuin om die zoveel mogelijk in de oorspronkelijk staat terug te brengen.

Zie ook: Beurskwartier en Lombokplein: Nieuwe, Groene, Duurzame Stadswijk in het Centrum van Utrecht – De Moreelsebrug (Rabobrug): Fiets- en Voetgangersbrug Tussen Croeselaan en Moreelse Park – Het Utrechtse Stadkantoor van de Gemeente Utrecht: Licht en Duurzaam met Een Groen Dak – De Duurzame MicroCity Het Platform in Utrecht Gaat voor BREEAM Outstanding – Herman Wijffels over Utrecht 2040: Provincie Utrecht als Pilotgebied voor Duurzame Ontwikkeling – Creative Valley Utrecht: The Way We Work Today Manifest voor de Werkomgeving als Eco Systeem – De Dafne Schippersbrug: Fietsbrug over Amsterdam Rijn Kanaal Tussen Leidse Rijn en Oog in Al – Nieuw Holland Casino Utrecht Langs De A12: Duurzaam, Zonnepanelen Met BREEAM NL Excellent – Woonblok De Kroon Op Leeuwesteyn In Wijk Leeuwesteyn In Utrecht Met Duurzame Woningen

7 Reacties

 1. Erik van Erne zegt:

  23 november 2017 om 12:27 | Permalink

  Restauratie Jongerius Kantoor in Utrecht: Grote Lichttorens Geplaatst

  De restauratie van het Jongerius kantoor in de Merwedekanaalzone is weer een stap verder.

  Er worden twee grote lichttorens met behulp van een grote kraan op het dak van het opvallende gebouw geplaatst.

  Het Jongerius-complex bestaat tegenwoordig nog uit de al volledig gerestaureerde villa Jongerius en een kantoorpand. Dit kantoorpand wordt op dit moment gerestaureerd.

  De restauratie van het kantoor moet volgend jaar klaar zijn. Al eerder werden de bijzondere glas-in-lood panelen van vijf bij zeven meter teruggeplaatst.

 2. Erik van Erne zegt:

  20 februari 2018 om 13:05 | Permalink

  Investeerders kopen 4,5 hectare grond in Merwedekanaalzone in Utrecht

  Round Hill Capital, G&S Vastgoed en Boelens de Gruyter hebben gezamenlijk grond gekocht in de Merwedekanaalzone in Utrecht en zijn daarmee de grootste investeerder geworden.

  De bedrijven hebben een gebied gekocht met een oppervlakte van bijna 4,5 hectare (43.000 vierkante meter). Het gaat om het terrein aan de Kanaalweg 14-19 dat momenteel nog wordt gebruikt als een kantorengebied met 12 gebouwen, beter bekend als ‘Smart Business Park’.

  Maarten de Gruyter, directeur van Boelens de Gruyter: “Voor Nederland, maar ook voor Europa wordt het een unieke nieuwe stadswijk. Het is de wens van de gemeente om er een levendige, energiezuinige en groene wijk van te maken. Parkeren kan straks alleen aan de rand van de wijk en in garages, waardoor auto’s hier uit het straatbeeld verdwijnen. Door het autovrije karakter en de focus op voetgangers en fietsen worden alternatieve manieren van vervoer, zoals openbaar vervoer, autodelen en de aanleg van zogenoemde mobiliteitshubs, kansrijker.”

 3. Erik van Erne zegt:

  26 mei 2018 om 15:32 | Permalink

  Jongerius Kantoor in Merwedekanaalzone Utrecht Officieel Geopend

  Na een restauratietraject van bijna drie jaar wordt het monumentale Jongerius Kantoor in gebruik genomen.

  Het pand is vrijdag 25 mei 2018 officieel geopend in het bijzijn van burgemeester Jan van Zanen en Frans van Seumeren, de kleinzoon van Jan Jongerius.

  Villa Jongerius aan het Merwedekanaal heeft sinds de restauratie in 2013 veel aandacht gekregen. Nu is ook het voormalige kantoorpand van het Jongerius-complex volledig gerestaureerd. Het pand werd in de jaren ’30 gebouwd door de bekende Utrechtse ondernemer Jan Jongerius.

  Jan Jongerius werd in 1888 geboren als telg van de Utrechtse hoveniersfamilie Jongerius. Jan had een hoveniersbedrijf en groentehandel, maar in 1921 sloot hij een contract met Texaco en ging brandstof verhandelen en vervoeren. Tevens introduceerde en plaatste hij de eerste benzinepompen in heel Nederland. Jan kwam al snel in contact met autofabrikant Ford en opende in 1925 zijn eerste Ford garage.

  In korte tijd wist hij zijn imperium uit te breiden en eind jaren dertig was hij de grootste Ford-dealer in Nederland met garages in Utrecht, Amsterdam en Arnhem. Daarnaast ontwikkelde de NV Jan Jongerius aan het Merwedekanaal zich tot een belangrijke carrosseriefabriek waar onder andere diverse soorten vrachtauto’s, autobussen en kraanwagens werden gebouwd.

  Nadat Jan Jongerius in 1941 jong overleed nam zijn jongste broer de leiding over. Na de oorlog kwam het bedrijf in financiële problemen en werd in 1953 failliet verklaard. Het complex kwam vervolgens in handen van het Ministerie van Defensie. Zowel Villa Jongerius als het het Jongerius Kantoor zijn in de loop van tijd in verval geraakt.

 4. Erik van Erne zegt:

  26 mei 2018 om 15:43 | Permalink

  Villa Jongerius en het Jongerius Kantoor in Utrecht Energieneutraal

  Villa Jongerius en het Jongerius Kantoor doen er alles aan om het milieu te sparen, zonder in te leveren op comfort en kwaliteit voor de gasten.

  Het dak van het gerestaureerde Jongerius Kantoor is voorzien van een dikke isolatielaag en op het gehele dak liggen zonnepanelen. Ook de buitenzijde is ingepakt met een warme isolatiedeken.

  Daarnaast beschikt het Jongerius Kantoor over pompen die de warmte- en koudeopslag reguleren. De warmte van de zomer wordt gebruikt om het pand ’s winters te verwarmen en de winterkou om het pand in de zomer te koelen. Verder wordt er zoveel mogelijk gebruik gemaakt van led-verlichting.

  Naast alle andere duurzaamheidsmaatregelen is het pand hiermee een van de eerste energie neutrale gerestaureerde rijksmonumenten, dat dienst doet als vergader- en evenementenlocatie.

 5. Erik van Erne zegt:

  25 september 2019 om 14:25 | Permalink

  Bouw Nieuwe Holland Casino Aan Merwedekanaal in Utrecht Gestart

  Zo, de eerste steen van het nieuwe Holland Casino aan de Winthontlaan langs het Merwedekanaal is gelegd. Als alles volgens plan verloopt, opent het nieuwe Holland Casino in Utrecht in de eerste maanden van 2021 haar deuren.

  Het nieuwe casino aan de Winthontlaan krijgt 40 speeltafels en 700 speelautomaten. Holland Casino heeft ook een nieuw spel ontwikkeld genoemd ‘Experience Zone.’ Daarnaast openen er drie bars en twee restaurants. Het casino zal over ruim 600 overdekte parkeerplaatsen beschikken. Er gaan 350 medewerkers aan de slag in het nieuwe Holland Casino.

  Erwin van Lambaart, CEO Holland Casino, vertelt dat Utrecht een van vier nieuwe casino’s in Nederland is. Het casino krijgt de beschikking over een bijzonder warmte en koude opwekkingssysteem dat ook duizenden nog te realiseren woningen in de Merwedekanaalzone van warmte gaat voorzien.

  Het casino komt te liggen langs de A12 en aan het Merwedekanaal. Aan de kant van het kanaal komt horeca met een terras, die los van het casino te bezoeken is. Het nieuwe Van der Valk hotel is naast de plek waar het casino zal komen.

  Het vrijkomende pand aan de Overste den Oudenlaan is eigendom van de Jaarbeurs en wordt meegenomen in de verdere plannen voor het Jaarbeursterrein.

  Zie ook: Nieuw Holland Casino Utrecht Langs De A12: Duurzaam, Zonnepanelen Met BREEAM NL Excellent

 6. Erik van Erne zegt:

  14 december 2020 om 15:07 | Permalink

  Vijf Creatieve Broedplaatsen In Merwede

  In Merwede zijn vijf creatieve broedplaatsen gevestigd: Kanaal30, Stadstuin, De Createur, Vechtclub XL en De Alchemist. Hoe is het om te ondernemen in Merwede en wat maakt het gebied een aantrekkelijke plek om te ondernemen en werken?

  Merwede is een zeer dynamisch gebied om gevestigd te zijn. Ik ben erg benieuwd naar hoe de ambitieuze ontwikkelingen er daadwerkelijk uit gaan zien als het gebied de hoogste bevolkingsdichtheid van Utrecht gaat krijgen. Als ons karakteristieke gebouw, een voormalig medicatieopslag op het OPG-terrein, omgeven zal zijn door woningen. Waar ik erg naar uitkijk is dat wij aan het plein komen te liggen wat echt een verblijfsruimte zal worden. Deze transitiefase is voor ons tegelijk een uitdaging door mogelijke overlast van alle sloop- en bouwwerkzaamheden, maar gaat ons hopelijk ook kansen bieden. Zo lijkt het ons geweldig om samen met culturele partners uit de stad mooie dingen te organiseren in en op de tijdelijke ruimte die om ons heen ontstaat.

  De oprichters van Vechtclub XL vielen vooral voor het pand, de mooie dakstructuur en grote open ruimtes die mogelijkheden bood aan hun plannen om ruimte te creëren voor creatieve ondernemers. De ligging was hierbij een groot voordeel: op fietsafstand van het centrum en station plus mooi gelegen vlakbij het water.

  Merwede is een goed vestigingsklimaat waar kansen liggen voor zowel Vechtclub XL als broedplaats als onze individuele huurders. Er werken veel krachten die allemaal als doel hebben om Merwede te laten groeien tot een fijne plek om te wonen en te ondernemen. Dat er nuances zitten binnen die krachten, bijvoorbeeld dat de vastgoedsector andere prioriteiten heeft dan de creatieve sector, is logisch, maar als we goed blijven communiceren en de samenwerking opzoeken dan is de uitkomst groter dan de som der delen. Ik denk dat het voor iedereen heel belangrijk is om binnen de ontwikkeling van het gebied het karakter van creatieve en duurzame vestigingsplaats te behouden. Dat een diepgewortelde creatieve sector van grote meerwaarde is in een wijk waar de wortels van de bewoners en nieuwe sectoren nog moeten groeien, omdat het de wijk voorziet van een oprecht karakter en positieve energie.

  In de jaren nadat wij zijn neergestreken in Merwede zijn er veel verzamelgebouwen voor kleine en middelgrote creatieve ondernemers bijgekomen, bijvoorbeeld Kanaal30 en de Createur. In plaats van hen als concurrenten te zien, hebben we proactief de samenwerking opgezocht. Door krachten te bundelen is het mogelijk om evenementen zoals Winterwinkelen en het Midzomerfestival te organiseren. Met elkaar weten we een groter publiek te bereiken. En bovendien we weten elkaar te vinden als we even willen sparren over uitdagingen. Bijvoorbeeld hoe we als creatieve broedplaatsen om dienen te gaan met de aangescherpte maatregelen coronamaatregelen. Marjolein van Alfen van Vechtclub XL.

 7. Erik van Erne zegt:

  12 februari 2021 om 17:57 | Permalink

  Merwede Utrecht Circulair Slopen

Plaats zelf een reactie:

(U heeft ruimte voor 400 tekens)

Categorieën

 • Afval (4)
 • Agenda (3.460)
 • Biologisch (121)
 • Blog Action Day (57)
 • Bouwen-Klussen (946)
 • Communicatie (382)
 • Cradle to Cradle – Circulair (1)
 • Design (245)
 • Dieren (182)
 • Donald Trump (3)
 • Duurzaam (10)
 • Educatie (353)
 • EEN-Armoede (252)
 • Energie en Besparing (3.809)
 • Europa (29)
 • Evenementen (211)
 • Geluid (27)
 • Gezondheid (324)
 • Goed Doel (122)
 • Green Deal (43)
 • Greenwashing (123)
 • Hergebruik-Kringloop (1)
 • Iets anders (459)
 • Int. Samenwerking (195)
 • Investeren (151)
 • Joe Biden – Barack Obama (119)
 • Kerst (125)
 • Klimaat (1.751)
 • Licht (403)
 • Lucht (35)
 • Mensenrechten (176)
 • Milieu (1)
 • MVO (2)
 • Natuur (823)
 • Nederland (46)
 • Olympische Spelen (68)
 • Oranje (158)
 • Oud & Nieuw (133)
 • Pasen (2)
 • Sinterklaas (16)
 • Sport (247)
 • Vakantie (73)
 • Valentijn (38)
 • Verkiezingen (52)
 • Vervoer en OV (1.844)
 • Vrijwilligerswerk (16)
 • Water (317)
 • Welzijnswerk (30)
 • Recente berichten

 • Plastic Wegwerp Draagtasjes Versus Herbruikbare Draagtasjes
 • Verhuizen? Regel Regel Deze Drie Dingen Vooraf
 • Verduurzaam Jouw Bedrijf En Maak Dat Breed Bekend Bij Gemeenten En Leveranciers
 • Tips Om Een Woning Duurzamer Te Maken: Verlaag Je Energiekosten
 • Conferentie Energieopslag: Ontwikkelingen En Uitdagingen by Klimaatweb
 • Het Merwede NaZomer Festival In De Merwedekanaalzone In Utrecht
 • Drystack Wint ING Circulair Ondernemenprijs 2022 Op Duurzame Dinsdag 2022
 • Windpark Met Zes Windmolens Langs De E34 by ENGIE, Storm En Wind4Flanders
 • Netwerkweek Zwerfafval 2022: Samen Op Weg Naar Minder Zwerfafval by RWS
 • Energiedamwand Nederland Wint Greenchoice Energieprijs 2022 Op Duurzame Dinsdag 2022
 • Tiny Forest Amsterdam Ontvangt VHG Groenprijs 2022 Op Duurzame Dinsdag 2022
 • Essent Voorziet 4.000 Woningen In Merwedekanaalzone Utrecht Van Duurzame Energie 
 • Rechtvaardig Mobiliteitsbeleid by KiM
 • Energieketens Voor CO2-Neutrale Mobiliteit In Kaart Gebracht by KiM En TNO
 • Behoud Van Energie En Een Duurzame En Natuurlijke Omgeving In Nederland
 • Op Zoek Naar Een Duurzame Vloer? Kies Voor Een Kurkvloer, Houten Vloer Of Bamboe Vloer
 • Bescherm Je Houten Tafel Duurzaam Tegen Vlekken En Krassen Met Osmo Topoil
 • Nationale Conferentie Circulaire Bouweconomie
 • Zonnedak Met 911 Zonnepanelen Op Zeefgebouw Groningen In Gebruik Genomen
 • Museum of the Future: The Most Beautiful Building On Earth In Dubai
 • Links

  Milieunet op..