google.com, pub-1373830308765288, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Anders Bekeken

Zandmotor DeltaDuin: Het Nieuwe Schiereiland Voor De Zuidhollandse Kust bij Ter Heijde

Geschreven op 5-2-2008 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing, Klimaat, Water Facebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail

Zandmotor_HaakUpdate 28 november 2015: Vijf jaar na de aanleg van de Zandmotor zijn de resultaten van de eerste grote evaluatie bekend.

De conclusies zijn positief. Het zand verspreidt zich onder invloed van wind, golven en stroming geleidelijk noord- en zuidwaarts.

Het gebied is steeds meer gaan lijken op de dynamische kustnatuur zoals we die kennen van de Waddeneilanden.

Diverse planten, vogels en andere dieren hebben zich in het nieuwe, aantrekkelijke kustlandschap genesteld.

Het gebied heeft ook grote recreatieve waarde voor natuurliefhebbers en actieve sporters.

De Zandmotor heeft zich ontwikkeld tot een internationaal bekend innovatie-icoon en zorgt daadwerkelijk voor een bredere kustzone.

24 november 2011: Voor de kust van Zuid-Holland bij Ter Heijde wordt vandaag het schiereiland Zandmotor DeltaDuin geopend.

De Zandmotor is een innovatieve manier van kustbescherming en kustonderhoud. De natuur helpt in de bescherming tegen de zee. Voor de kust tussen Ter Heijde en Kijkduin ligt  een schiereiland van 128 hectare, even groot als 256 voetbalvelden of de helft van het eiland Rottumeroog. Door wind, golven en zeestroming verspreidt het zand zich de komende twintig jaar langs de kust tussen Hoek van Holland en Scheveningen.

Het vormt daar nieuw strand en duin, dat ons tegen zeespiegelstijging beschermt en extra ruimte voor natuur en recreatie biedt. Bouwen met de natuur. Wat betreft recreatie is er op dit moment nog een probleem. Het is nog onduidelijk of zwemmen in de buurt van de Zandmotor veilig is. Daarom is er voorlopig een zwemverbod van kracht. Pas als er duidelijkheid is over eventuele nieuwe stromingen zal dat verbod worden opgeheven.

Update 1 juli 2011: De werkzaamheden aan het schiereiland van de Zandmotor verlopen zeer voorspoedig. Op dit moment is er al zo’n 19,5 miljoen kuub zand gestort in de het schiereiland en de twee onderwatersupleties van de Zandmotor DeltaDuin. Mede door het goede weer van de afgelopen maanden kon voortvarend gewerkt worden aan de aanleg. De komende periode wordt het schiereiland ingericht met genummerde strandpalen. Daarnaast komt er onder meer een uitkijkpunt en een Argusmast (onderzoeksstation) op de Zandmotor.

Volgens de oorspronkelijke planning zou het schiereiland pas op 31 oktober klaar zijn. Waarschijnlijk kan het schiereiland al eerder voor publiek geopend worden. Eerst onderzoeken Rijkswaterstaat en de provincie Zuid-Holland samen met de Reddingsbrigades hoe de stroming rond de Zandmotor zich ontwikkelt. Zodra dit onderzoek is afgerond en eventuele aanvullende veiligheidsmaatregelen zijn genomen, wordt de Zandmotor opengesteld voor publiek. Naar verwachting is dat na het badseizoen. Na openstelling zullen toezichthouders surveilleren op de Zandmotor.

Naast het schiereiland worden ook nog twee onderwatersuppleties (grote zandbanken onder water) aangelegd ten noorden en ten zuiden van de Zandmotor. Deze werkzaamheden zijn uiterlijk in maart 2012 afgerond.

12 april 2011: De eerste contouren van Zandmotor DeltaDuin zijn zichtbaar. Staatssecretaris Joop Atsma (Infrastructuur en Milieu) heeft maandag 4 april 2011 een werkbezoek gebracht aan de Zandmotor voor de kust van Ter Heijde.

Op 17 januari 2011 werd het startsein gegeven voor het project en sindsdien is er 2,5 miljoen kuub zand aangebracht. De zandmotor wordt daarmee steeds zichtbaarder. De Zandmotor bij Ter Heijde is de eerste ter wereld op deze schaal. In de toekomst zullen er mogelijk meerdere volgen, gebaseerd op hetzelfde idee. Om het project te onderscheiden van haar opvolgers krijgt deze Zandmotor de toevoeging DeltaDuin.

18 januari 2011: Zo, het is alweer bijna drie jaar geleden toen we het voor het eerst hadden over het ambitieuze project Zandmotor, maar nu is het dan zover. Vandaag is het project officieel van start gegaan. Er wordt een grote hoeveelheid zand aangebracht voor de Delflandse kust tussen de kustplaatsen Ter Heijde en Kijkduin: de Zandmotor.

Door wind, golven en zeestroming verspreidt dit zand zich langs de kust tussen Hoek van Holland en Scheveningen. Zo groeit de kust op natuurlijke wijze aan, wat een bijdrage levert aan de kustveiligheid op langere termijn.

Door de Zandmotor ontstaat er meer ruimte voor natuur en recreatie. Het gaat om het aanbrengen van 21,5 miljoen m3 zand. Dit zijn 8.000 olympische zwembaden vol. De Zandmotor gaat er uitzien als een haak, die één kilometer de zee in steekt. Op het strand ligt dan een basis van twee kilometer breed. Deze haak komt ten noorden van Ter Heijde te liggen, ter hoogte van natuurgebied Solleveld.

De Zandmotor bestaat uit 21,5 miljoen kubieke meters zand die worden aangebracht in de vorm van een haak boven water die vast zit aan de kust bij Ter Heijde. Door wind, golven en zeestroming verspreidt het zand zich geleidelijk langs de Zuid-Hollandse kust. Door dit principe van ‘bouwen met de natuur’ groeit de kust de komende jaren op natuurlijke wijze aan. De zandmotor levert zo een bijdrage aan de kustveiligheid waarbij tegelijk meer ruimte ontstaat voor natuur en recreatie. Daarnaast brengt de Zandmotor ook een financieel voordeel met zich mee; het is  na aanleg niet meer nodig elke vijf jaar zandsuppleties in het gebied toe te passen om veilig te blijven.

De Zandmotor is een initiatief van de provincie Zuid-Holland. Het project zorgt behalve voor extra kustveiligheid ook voor 100 ha extra natuur- en recreatiegebied. Het zuidelijk deel van de Randstad heeft dringend behoefte aan uitbreiding van de groene ruimte. Er is de afgelopen decennia veel natuur en landbouwgrond opgeofferd aan infrastructuur, woningbouw, glastuinbouw en andere bedrijvigheid. Een attractievere kust vergroot de aantrekkelijkheid van de zuidelijke Randstad voor de huidige bewoners, maar is ook goed voor het vestigingsklimaat: buitenlandse bedrijven laten de woonomgeving van hun werknemers zwaar meewegen bij hun locatiekeuze.

Het opspuiten van de zandplaat is in oktober 2011 klaar. Het duurt minimaal vijf jaar voordat al het zand op de kust is afgezet in de vorm van strand en duinen. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu is verantwoordelijk voor de technische realisatie. Aannemerscombinatie Van Oord-Boskalis voert het werk uit. De provincie Zuid-Holland wordt verantwoordelijk voor het beheer van het gebied. Het Rijk betaalt € 58 miljoen en de provincie € 12 miljoen.

24 april 2008: een stapje verder. Op 23 april hebben verschillende bestuurlijke instanties en maatschappelijke organisaties zich verbonden aan de ambitieovereenkomst Zandmotor. Voor het einde van het jaar moet er een plan liggen en in 2010 zou met de aanleg kunnen worden gestart.

zand-opspuiten.jpg5 februari 2008: Al eerder waren er plannen om weer eens wat land op te spuiten. Nederland heeft tenslotte een traditie hoog te houden en doet al heel erg lang bij buitenlandse projecten. Denkt u even aan de Palm eilanden, The World eilanden en nog wat andere technologische hoogstandjes.

Nu schijnt het zover te zijn. Ter hoogte van Den Haag wordt een nieuw stuk land opgespoten met de toepasselijke maar weinig aansprekende naam: Zandmotor. Het Innovatie  Platform, onder aanvoering van Minister President Jan Peter Balkenende,  presenteerde gisteren de plannen. Het eiland vormt tegelijk een extra verdedigingslinie voor onze kust. Een ander plan voor de Afsluitdijk sneuvelde op voorhand bij gebrek aan financiën. Bron: Het FD

7 Reacties

 1. Eveline zegt:

  21 januari 2011 om 09:09 | Permalink

  Beste Erik,

  Er is sinds maandag een nieuwe versie van de virtuele maquette van de Zandmotor!

  Redactie: dank je wel, heb de oude virtuele maquette vervangen door de nieuwe versie.

 2. Erik van Erne zegt:

  2 juli 2011 om 13:08 | Permalink

  Effecten Kustversterking en de Zandmotor op Waterwinning by Dunea

  Solleveld is een van de drie duingebieden die Dunea beheert. Hier wordt jaarlijks 8 miljoen m3 drinkwater gewonnen. De kustversterking en de Zandmotor leken even de drinkwaterwinning van Dunea in gevaar te brengen. Ondergrondse waterstromen en de stand van het grondwater zouden veranderen met het risico dat zout en ongeschikt water in de waterwinning van Dunea terecht zou komen.

  Door een goede samenwerking tussen de provincie Zuid-Holland, Rijkswaterstaat, Hoogheemraadschap Delfland en Dunea is dit voorkomen. Er zijn afspraken gemaakt en er worden maatregelen getroffen.

  Dunea werkt als expert in duin en water actief mee aan deze maatregelen met oog voor natuur- en drinkwaterbelang. De effecten van de zandmotor en de getroffen maatregelen kunt u bekijken in deze animatie.

 3. Erik van Erne zegt:

  12 september 2017 om 12:49 | Permalink

  Royal HaskoningDHV Brengt Innovatieve Zandmotor naar Groot-Brittannië

  De Bacton Gas Terminal en inwoners van de omliggende dorpen in het Engelse Norfolk profiteren van Nederlandse kennis en ervaring met Royal HaskoningDHV’s ontwerp voor de eerste internationale Zandmotor. Met deze duurzame oplossing voor kusterosie wordt 1,5 miljoen kubieke meter zand langs de kust opgespoten als bescherming voor een 5 km lange kuststrook.

  Langdurige kusterosie zorgt voor kaalslag van de stranden in het gebied, waardoor kliffen en zeeweringen bloot komen te liggen. De urgentie van het project werd nog eens benadrukt door de zware stormen in 2007 en 2013 die aanzienlijke erosie van de kliffen en overstromingen veroorzaakten.

  Het project is een publiek-private samenwerking tussen de Bacton Gas Terminal en het North Norfolk District Council (NNDC). NNDC is de beheerder.

  Bacton Gas Terminal and residents of the surrounding Norfolk villages will benefit from Dutch experience as Royal HaskoningDHV completes the detailed design for an innovative coastal protection project. In a first for the UK, the project will use sandscaping to provide a sustainable long-term solution .

 4. Erik van Erne zegt:

  19 juli 2019 om 14:14 | Permalink

  Innovatieve Zandmotor Beschermt Engelse Kust Bij Norfolk Tegen Erosie En Overstromingen – Sandscaping Bacton & Walcott UK by Royal HaskoningDHV

  Deze week start aan de kust van het Engelse Norfolk de uitvoeringsfase van een uniek project: een groot schip gaat 1,8 miljoen kubieke meter zand opbrengen op de stranden langs de kust.

  Dat zand is bedoeld om de erosie tegen te gaan die verschillende dorpen en bedrijfsterreinen bedreigt, waaronder de Bacton Gas Terminal.

  Het project is geïnitieerd en uitgewerkt door Royal HaskoningDHV en biedt een effectief antwoord op een probleem dat tot voor kort als onoplosbaar werd beschouwd.

  De oplossing is geïnspireerd op de zogenaamde zandmotor die Royal HaskoningDHV eerder al met succes ontwierp voor de Nederlandse kust bij Den Haag. Het project bij Norfolk is het eerste project in zijn soort dat buiten Nederland wordt uitgevoerd.

  Het Britse zandmotorproject (sandscaping) werd opgestart na een zware storm in december 2013, die ernstige schade aan de kliffen toebracht. Met als desastreus gevolg dat de bestaande zandbuffer bij de Bacton Gas Terminal (die van groot belang is voor de nationale energievoorziening) bijna halveerde. Bovendien veroorzaakte de storm ernstige overstromingen in de nabijgelegen dorpen.

  Een zandmotor is een techniek waarbij een groot schip op daarvoor aangewezen plaatsen zand van de zeebodem oppompt en dat vervolgens opbrengt op het strand. Bulldozers brengen het zand daarna op de gewenste plek. Het strand wordt hierdoor een stuk hoger en breder, waarna de golven en getijden het zand geleidelijk verder langs de lokale kust verspreiden. Deze natuurlijke verdedigingswal vrijwaart de kust bij zware stormen van verdere erosie. Deze oplossing beschermt niet alleen de gasterminal en de dorpen, maar herstelt ook de recreatiestranden die hier voorheen waren en creëert duinen die de biodiversiteit bevorderen.

  Het project is het resultaat van nauwe samenwerking tussen diverse partijen, waaronder gasterminalexploitanten Shell en Perenco, de gemeente North Norfolk, Royal HaskoningDHV, de Engelse Environment Agency (equivalent van Rijkswaterstaat) en The Crown Estate, de beheerder van onder meer de zeebodem.

  Sarah Bütikofer, gemeenteraadslid van North Norfolk: “Het is echt geweldig te zien hoe dit innovatieve project mensen, huizen, bedrijven en een infrastructuur van landelijke importantie beschermt tegen de verwoestende kracht van de Noordzee. Het laat bovendien prachtig zien, hoe we met technische ingrepen de natuur kunnen versterken. Het is daarmee een effectief en duurzaam antwoord op de concrete dreiging van kusterosie en de verwoestende gevolgen waarmee we hier in North Norfolk allemaal bekend zijn.”

  Jaap Flikweert, Flood and Coastal Management Advisor bij Royal HaskoningDHV, licht toe: “Het was niet alleen zaak een belangrijke aardgasterminal te beschermen, maar ook de 2.000 mensen in de nabijgelegen dorpen, die hun huizen en leefgemeenschap bedreigd zagen. De zandmotortechniek maakt gebruik van de kracht van natuurlijke processen om kusterosie een halt toe te roepen en de stranden in deze schilderachtige regio te herstellen. Dit vlaggenschipproject is de opmaat naar nog veel meer zandmotortoepassingen in het Verenigd Koninkrijk, en elders in de wereld.”

  Het zandsuppletieproject zal naar verwachting medio augustus 2019 zijn voltooid.

 5. Piet van Noort (@pietjepier) zegt:

  19 september 2019 om 01:30 | Permalink

  wat zijn de gevolgen voor natuur en milieu van Zandmotors die voor kustveiligheid zijn aangelegd maar waarbij garantie voor blijvende veiligheid ontbreekt?

 6. Erik van Erne zegt:

  17 oktober 2021 om 19:57 | Permalink

  Uitgelegd: De Zandmotor 10 Jaar

  De Zandmotor bij Ter Heijde wordt dit jaar tien. Maar hoe werkt hij eigenlijk?

 7. Erik van Erne zegt:

  17 oktober 2021 om 20:00 | Permalink

  Sand Motor: 10 years of Building with Nature

Plaats zelf een reactie:

(U heeft ruimte voor 400 tekens)

Categorieën

 • Afval (4)
 • Agenda (3.460)
 • Biologisch (121)
 • Blog Action Day (57)
 • Bouwen-Klussen (946)
 • Communicatie (382)
 • Cradle to Cradle – Circulair (1)
 • Design (245)
 • Dieren (182)
 • Donald Trump (3)
 • Duurzaam (10)
 • Educatie (353)
 • EEN-Armoede (252)
 • Energie en Besparing (3.809)
 • Europa (29)
 • Evenementen (211)
 • Geluid (27)
 • Gezondheid (324)
 • Goed Doel (122)
 • Green Deal (43)
 • Greenwashing (123)
 • Hergebruik-Kringloop (1)
 • Iets anders (457)
 • Int. Samenwerking (195)
 • Investeren (151)
 • Joe Biden – Barack Obama (119)
 • Kerst (125)
 • Klimaat (1.751)
 • Licht (403)
 • Lucht (35)
 • Mensenrechten (176)
 • Milieu (1)
 • MVO (2)
 • Natuur (823)
 • Nederland (46)
 • Olympische Spelen (68)
 • Oranje (158)
 • Oud & Nieuw (133)
 • Pasen (2)
 • Sinterklaas (16)
 • Sport (247)
 • Vakantie (73)
 • Valentijn (38)
 • Verkiezingen (52)
 • Vervoer en OV (1.844)
 • Vrijwilligerswerk (16)
 • Water (317)
 • Welzijnswerk (30)
 • Recente berichten

 • Tips Om Een Woning Duurzamer Te Maken: Verlaag Je Energiekosten
 • Conferentie Energieopslag: Ontwikkelingen En Uitdagingen by Klimaatweb
 • Het Merwede NaZomer Festival In De Merwedekanaalzone In Utrecht
 • Drystack Wint ING Circulair Ondernemenprijs 2022 Op Duurzame Dinsdag 2022
 • Windpark Met Zes Windmolens Langs De E34 by ENGIE, Storm En Wind4Flanders
 • Netwerkweek Zwerfafval 2022: Samen Op Weg Naar Minder Zwerfafval by RWS
 • Energiedamwand Nederland Wint Greenchoice Energieprijs 2022 Op Duurzame Dinsdag 2022
 • Tiny Forest Amsterdam Ontvangt VHG Groenprijs 2022 Op Duurzame Dinsdag 2022
 • Essent Voorziet 4.000 Woningen In Merwedekanaalzone Utrecht Van Duurzame Energie 
 • Rechtvaardig Mobiliteitsbeleid by KiM
 • Energieketens Voor CO2-Neutrale Mobiliteit In Kaart Gebracht by KiM En TNO
 • Behoud Van Energie En Een Duurzame En Natuurlijke Omgeving In Nederland
 • Op Zoek Naar Een Duurzame Vloer? Kies Voor Een Kurkvloer, Houten Vloer Of Bamboe Vloer
 • Bescherm Je Houten Tafel Duurzaam Tegen Vlekken En Krassen Met Osmo Topoil
 • Nationale Conferentie Circulaire Bouweconomie
 • Zonnedak Met 911 Zonnepanelen Op Zeefgebouw Groningen In Gebruik Genomen
 • Museum of the Future: The Most Beautiful Building On Earth In Dubai
 • Simon Loos Rijdt 1,5 miljoen Km Volledig Elektrisch Met Twintig Elektrische Trucks
 • Vernieuwend Concept Om Rubberafval Te Verwerken Tot Nieuwe Producten by New Born Rubber
 • Casino777 Online Spellen: De Ultieme Online Casino Ervaring Van Nederland by Casino777
 • Links

  Milieunet op..