google.com, pub-1373830308765288, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Anders Bekeken

De Nieuwe Belgische Regering onder leiding van Premier Elio Di Rupo

Geschreven op 24-11-2008 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda, Europa, Klimaat Facebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail

6 december 2011: De onderhandelaars in België zijn het eindelijk eens over de inhoud van het regeerakkoord en zelfs over de samenstelling van het nieuwe kabinet is men het eens.

Formateur Elio Di Rupo wordt de nieuwe premier en het kabinet bestaat uit dertien ministers (7 Waalse en 6 Vlaamse) en zes staatssecretarissen (2 Waalse en 4 Vlaamse).

Koning Albert II heeft Elio Di Rupo maandagavond benoemd tot Eerste Minister.

De PS levert de premier en krijgt twee ministerposten en het voorzitterschap van de Kamer. De Waalse liberale MR krijgt drie ministers en de Waalse CDH één. PS en CDH leveren elk een staatssecretaris. De Vlaamse partijen Open VLD, CD&V en SP.A krijgen allemaal twee ministerposten en de Cristendemocraten leveren ook de voorzitter van de Senaat. CD&V krijgt twee staatssecretarissen en Open VLD en SP.A leveren allebei één staatssecretaris. Open VLD houdt daarnaast ook Europees Commissaris De Gucht.

Na 541 dagen onderhandelen heeft België eindelijk weer een federale regering. Een regering met ambitieuze doelstellingen die men in slechts twee- en een half jaar moet zien waar te maken. Dan is het alweer tijd voor de volgende verkiezingen. De nieuwe regeringsploeg kenmerkt zich door maar liefst 11 oudgedienden als Minister. Wel heeft er een ware stoelendans plaatsgevonden. Bij de Franstaligen is er geen enkele nieuwkomer. Monica De Coninck en Maggie De Block zijn de nieuwelingen aan Vlaamse kant.

Het volledige Kabinet Elio Di Rupo I:

PS:
Elio Di Rupo wordt de Eerste Minister
Laurette Onkelinx wordt Vice-Eerste Minister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
Paul Magnette wordt minister van Minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
Philippe Courard wordt Staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico’s, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
André Flahaut wordt voorzitter van de Kamer

MR:
Didier Reynders wordt Vice-Eerste Minister en Minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
Olivier Chastel wordt Minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging
Sabine Laruelle wordt Minister van Middenstand, KMO’s, Zelfstandigen en Landbouw

CDH:
Joëlle Milquet wordt Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken
Melchior Wathelet wordt Staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de Minister van Binnenlandse Zaken, en Staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de Eerste Minister

CD&V:
Steven Vanackere wordt Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
Pieter De Crem blijft Minister van Landsverdediging
Servais Verherstraeten wordt Staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de Eerste Minister, en Staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de Minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
Hendrik Bogaert wordt Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de Minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzake
Sabine de Bethune blijft op post als senaatsvoorzitster

Open VLD:
Annemie Turtelboom wordt Minister van Justitie
Vincent Van Quickenborne wordt Vice-Eerste Minister en Minister van Pensioenen
Maggie De Block wordt Staatssecretaris voor Asiel, Immigratie en Maatschappelijke Integratie, toegevoegd aan de Minister van Justitie

SP.A:
Johan Vande Lanotte wordt Vice-Eerste Minister en Minister van Economie, Consumenten en Noordzee
Monica De Coninck wordt Minister van Werk
John Crombez wordt Staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de Eerste Minister

Zie ook: De Nieuwe Vlaamse Regering onder leiding van Minister-President Kris Peeters

u-en-europa.bmp3 januari 2011: Zo, het zit erop voor België. Kan niet zeggen dat ik er veel van heb gemerkt dat België voorzitter was van de Raad van de EU. Hongarije heeft het voorzitterschap overgenomen en staat direct onder grote druk. Vanaf 1 juli 2011 tot en met 31 december 2011 mag Polen even de “baas” spelen in Europa. Tuurlijk hoort daar ook weer een nieuw logo bij en uiteraard een speciale website. Kosten nog moeite worden gespaard om EU-geld zo snel mogelijk over de balk te gooien.

Daarna komen Denemarken van 1 januari tot en met 30 juni 2012 en Cyprus van 1 juli 2012 tot en met december 2012 aan de beurt om de voorzittershamer ter hand te nemen. Of deze trojka allemaal hetzelfde logo gaat gebruiken is nog onduidelijk. Denemarken en Cyprus hebben nog geen websites. Zie ook: Het EU Trio Logo en het EU Voorzitterschap: De Trojka Polen, Denemarken en Cyprus

Blijft een raar gedoe in Europa. Wie heeft dit bedacht en wie heeft het goedgekeurd? Elk half jaar een nieuwe voorzitter, wat kost dat wel niet. Lekker handig. Denk dat Europa er goed aan doet om deze voortdurende wisseling van de wacht om te zetten in een ander format.

24 november 2008: Vanaf 1 juli 2010 is België voorzitter van de Raad van de EU. Om de zes maanden neemt een andere lidstaat het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie op zich en in de tweede helft van 2010 is het de beurt aan België. Daarbij is samenwerking geboden met Spanje en Hongarije. Zaterdag 3 juli is het groot feest in België: Come and Celebrate Europe

Spanje is namelijk voorzitter tijdens de eerste helft van 2010 en Hongarije neemt het voorzitterschap op zich tijdens het eerste semester van 2011. België zal samen met die twee landen een gemeenschappelijk programma voor achttien maanden uitwerken.

En u kunt natuurlijk meepraten. Dat begint zo langzaam maar zeker gebruikelijk te worden. U kunt uw mening kwijt op een forum en daar kunt u op een interactieve manier mee discussiëren over Europese thema’s die u na aan het hart liggen. Uw mening is belangrijk! De federale regering en de gemeenschappen en gewesten krijgen zo een betere kijk op uw visie op Europa. Bron: Belgie 2010

Los van het feit dat België met deze forum site inderdaad de mogelijkheid geeft om mee te praten, blijft het maar een raar gedoe in Europa. Wie heeft dit bedacht en wie heeft het goedgekeurd? Elk half jaar een nieuwe voorzitter, wat kost dat wel niet. Lekker handig. Denk dat Europa er goed aan doet om deze voortdurende wisseling van de wacht om te zetten in een ander format. Zie ook: Het EU Trio logo: voorzitterschap EU Spanje, België en Hongarije

Wat denkt u van een gekozen voorzitter, die er in principe vier jaar blijft zitten en die daarna kan worden herkozen. Ja, precies zoals dat gaat in Nederland, de Verenigde Staten en nog een hele rits landen.

Later word ik Einstein: oproep tot projecten voor de sensibilisering van jongeren voor wetenschappen ter gelegenheid van het Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie. Tijdens deze 6 maanden van Voorzitterschap zal het Brussels Hoofdstedelijk Gewest instaan voor het Onderzoeksluik. Ter die gelegenheid lanceert de Brusselse Minister van Wetenschappelijk Onderzoek Benoît Cerexhe een oproep tot projecten om jongeren te sensibiliseren voor wetenschappen en zoveel mogelijk initiatieven daaromtrent op te starten.

De promotor verbindt zich ertoe rekening te houden met het “Handvest voor een duurzame organisatie van evenementen”. Zie hieronder voor de complete tekst.

De Ministerraad en het Overlegcomité besloten rekening te houden met de criteria van duurzame ontwikkeling in het kader van de organisatie van het Belgisch Voorzitterschap. Het duurzaam organiseren van evenementen houdt in dat er steeds rekening wordt gehouden met de drie dimensies van duurzame ontwikkeling: de sociale, de economische en de milieuaspecten. De ondertekenaars van dit handvest streven naar een duurzame organisatie van hun evenement en zullen daarom rekening houden met onderstaande richtlijnen. Voor de nadere uitwerking van deze richtlijnen kunnen ze gebruik maken van de bijhorende gids, checklist en andere instrumenten. Zie ook: Iedereen kan scoren

Locatie: De organisator zal bij de keuze van een locatie voor zijn of haar evenement en het aanbod aan verblijfplaatsen voor de deelnemers rekening houden met de aanwezigheid van een duurzaam beheer ter plaatse.
Mobiliteit: De organisator zal er naar streven de impact van de verplaatsing van haar deelnemers tot een minimum te beperken en bij alle verplaatsingen de deelnemers de meest duurzame alternatieven aan te bevelen.
Catering: De organisator zal streven naar het gebruik van een duurzame catering (producten en beheer) tijdens het evenement.
Communicatie: De organisator zal bij de communicatie rekening houden met duurzaamheidscriteria en zal daarnaast ook het principe van een duurzame organisatie uitdragen.
Materialen: De organisator zal streven naar een duurzaam productgebruik & aankoopbeleid dat tegelijkertijd goed is voor het milieu, een duurzame economie stimuleert en het sociale weefsel van de samenleving versterkt.
Side-events: Bij de organisatie van side-events houdt de organisator rekening met duurzaamheidscriteria en gebruikt hij deze evenementen ook als de instrumenten bij uitstek om de lokale economie en de plaatselijke samenleving bij het evenement te betrekken.
Evaluatie: De organisator zal streven naar een grondige evaluatie om naar de toekomst toe het concept van een duurzame organisatie van evenementen te verbeteren en te verspreiden.

20 Reacties

 1. Frederique van de Borgen zegt:

  15 april 2010 om 13:11 | Permalink

  Groene Eisen voor het Belgisch EU-voorzitterschap

  Tijdens de tweede helft van 2010 wordt de Europese Unie voorgezeten door ons land. Dat houdt onder meer in dat België van juli tot december de vergaderingen van de Raad van de Europese Unie zal leiden. België kan in die periode het politieke besluitvormingsproces enigszins sturen en prioriteiten bepalen. Vlaams minister van Leefmilieu, Minister Schauvliege, zal de Europese Raad van Leefmilieuministers voorzitten. Binnen het beleidsdomein leefmilieu schuift het voorzitterschap zelf biodiversiteit, klimaat, duurzame productie en consumptie en instrumenten voor beter bestuur als prioriteiten naar voren.

  De milieubeweging (BBL, BRAL, Greenpeace, IEB, IEW, Natagora, Natuurpunt en WWF) werkte een uitgebreid memorandum uit met voorstellen en verwachtingen van het Belgisch voorzitterschap op vlak van leefmilieubeleid. Uit het memorandum werden 10 Groene Eisen gedestilleerd, concrete acties die we van onze beleidsmakers verwachten. Op basis van deze 10 Groene Eisen zullen we de resultaten van het voorzitterschap evalueren.

  Klimaatopwarming blijft, zeker na de teleurstellende top van Kopenhagen, aan de top van de politieke agenda. Tijdens de internationale top in Cancun moet de EU een constructieve leidersrol spelen. Bovendien is 2010 het internationale jaar van de biodiversiteit. Zowel op mondiaal als op wereldniveau roepen we het voorzitterschap op om solide en ambitieuze biodiversiteitdoelstellingen voorop te stellen. We focussen bovendien op de budgetherziening, waarin het principe ‘publieke middelen voor publieke diensten’ voorop moet staan. Ook op vlak van landbouw, bos, visserij, energie-efficiëntie en hernieuwbare energie en afval vragen we om specifieke agendapunten op tafel te brengen.

  10 GROENE EISEN VOOR HET BELGISCHE EUVOORZITTERSCHAP
  1. Te streven naar solide en ambitieuze biodiversiteitdoelstellingen op zowel globaal als Europees niveau. Tijdens de VN Conventie over Biologische Diversiteit moet het Belgische EU voorzitterschap, als leider van de Europese delegatie, verzekeren dat een nieuw Globaal Strategisch Plan voor 2020 en een Access and Benefit Sharing Protocol worden aangenomen. De EU 2020 Biodiversiteitstrategie dient officieel te worden aangenomen tijdens de Leefmilieuraad van 20 december.

  2. Te verzekeren dat de EU zich actief engageert in voorbereiding op en tijdens de internationale klimaatonderhandelingen in Cancun, Mexico. De EU moet een leidende en constructieve rol spelen, door het aannemen van duidelijke en ambitieuze doelstellingen.

  Voor 2020 moet de EU zich verbinden tot het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen met 40% t.a.v. 1990 (waarvan 30% dient bereikt te worden binnen de EU zelf);
  andere landen aanzetten om gelijkwaardig ambitieuze doelstellingen te definiëren;
  verzekeren dat vooruitgang wordt geboekt in belangrijke dossiers, zoals vermeden ontbossing (REDD) en post-2012 financiering voor ontwikkelingslanden.
  Voor 2050 moet de EU:

  een Zero-Carbon Action Plan ontwikkelen, waarin het zich verbindt tot het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen met tenminste 95% t.a.v. 1990;
  Andere geïndustrialiseerde landen aanzetten tot het aannemen van gelijkaardige Zero Carbon Action Plans;
  Ontwikkelingslanden aanzetten om specifieke acties te ontwikkelen in lijn met hun nationale reductiedoelstellingen, uitgewerkt in een Low-Carbon Action Plan.
  3. Te verzekeren dat de EU, binnen de globale arena, de leiding op zich neemt om actief te werken aan een duurzaam milieu (Milleniumdoel 7): dit veronderstelt het terugdringen van biodiversiteitverlies, reduceren van armoede over de lange termijn, en bijdragen tot algemene menselijke ontwikkeling.

  4. Milieukwesties (biodiversiteitverlies, klimaatverandering, waterkwaliteit en –schaarste, enz.) te verankeren in de discussie rond het Financieel Perspectief (2014-2020). Deze 2 kwesties zijn namelijk cruciaal voor een duurzame ontwikkeling van de EU, en moeten daarom geïntegreerd worden in de centrale uitgavenposten, waaronder het gemeenschappelijk landbouwbeleid en het cohesiebeleid. Daarenboven dienen voldoende fondsen te worden voorzien voor de implementatie van Natura 2000, de stroomgebiedbeheerplannen, en Life+.

  5. Te verzekeren dat de Europese Raad ambitieuze wetgeving aanvaardt die illegale houtkap bant en de verkoop van houtproducten op de Europese markt reguleert.

  6. In het kader van het te herziene EU Actieplan voor Energie-efficiëntie te pleiten voor een verplichte energiebesparing met 20% tegen 2020. De energieprestaties vangebouwen richtlijn en eco-design richtlijn vormen de sleutel om dit doel te bereiken.

  7. De leiding te nemen in de ontwikkeling van een visie die beoogt om de EU tegen 2050 voor 100% van hernieuwbare energie te voorzien. Dit veronderstelt dat er substantiële vooruitgang wordt geboekt in de ontwikkeling van intelligente energiedistributienetwerken, en in het bijzonder van een geïntegreerd offshore windenergiedistributiesysteem in de Noordzee.

  8. Af te stappen van klassieke afvalverwerking, en te evolueren naar een “cradle-to-cradle”- aanpak: dit kan via de implementatie van de Kaderrichtlijn Afval, en door de Europese Commissie aan te sporen een Bioafval Richtlijn te initiëren. De informele leefmilieuraad (12-13 juli) moet, in het bijzonder, vermijden dat de implementatie van de Kaderrichtlijn Afval de-facto leidt tot de creatie van een pan-Europese vrije markt voor industrieel afval; omdat dit een belangrijk obstakel voor duurzame materiaalverwerking zou betekenen.

  9. Actie te ondernemen rond milieugerelateerde gezondheidvragen, in het bijzonder door het voorbereiden van een ambitieus tweede EU milieu-gezondheidsplan en het opvolgen van de Biocidewetgeving, met een specifieke focus op luchtvervuiling en chemicaliën.

  10. De conclusies van de Europese Raad (4 december 2008) inzake Genetisch Gemanipuleerde Organismes (GGO’s) op te volgen. Deze conclusies benadrukken dat de Europese Commissie de controle op de milieu-impact van GGO’s zichtbaar dient te verstrengen: alle voorstellen van de Europese Commissie in verband met GGO’s moeten zowel de stem van de lidstaten als het voorzorgsprincipe respecteren.

 2. Erik van Erne zegt:

  30 juni 2010 om 10:35 | Permalink

  Come and celebrate Europe

  On Saturday 3 July, the day after the ceremonial opening of the Belgian Presidency of the Council of the EU, you can get your party clothes out of the cupboard! Because Belgium is treating everyone to a unique festival to celebrate this special occasion. An unforgettable evening of entertainment is in store throughout the country and at the heart of Brussels’ European district, including dancing, music, sound and light displays, fireworks and plenty of other surprises, involving numerous Belgian and international artists. Don’t miss it!

  Belgium dances Europe
  The formal opening of the presidency, with a concert by José van Dam, takes place on 2 July. On Saturday 3 July, you come into the picture and can show Europe your best dance moves. From 8 o’clock until 9.30 pm, the whole of Belgium is invited to learn a choreographed dance piece that will be performed simultaneously in twelve Belgian cities (Antwerp, Bruges, Brussels, Charleroi, Eupen, Ghent, Hasselt, Liege, Leuven, Louvain-la-Neuve, Namur and Tournai). A free dance lesson designed for young and old. Be part of the party and dance along with Belgium!

  “I Love EU”
  After 22.00 the heart of the European quarter of Brussels is “the place to be”! The European Parliament esplanade and the Place du Luxembourg will set the scene for an exceptional spectacle: I ? EU (read “I love you”). Party-goers will be presented with a potpourri of music, dance, fireworks, sound and light show and lots of other surprises, in the presence of many Belgian and international artists.

  Party tracks can be found from 23.30 onwards in the Place du Luxembourg at a gigantic after-party. All these events are free and broadcast live on several large Belgian and European television channels. Make a good start to the summer and come along on Saturday 3 July to help celebrate the Belgian presidency! Source: EU Trio

 3. Erik van Erne zegt:

  2 juli 2010 om 15:29 | Permalink

  Vlaanderen Feest! nodigt Europa uit in acht Vlaamse steden

  Naar aanleiding van het Belgische EU-voorzitterschap strijken Eén en Vlaanderen Feest! neer in acht Vlaamse steden met het gloednieuwe muziekprogramma Vlaanderen Muziekland. Iedere week is Vlaanderen gastheer voor Europa. Hier het lijstje met de concerten:

  vrijdag 9 juli, Dendermonde: gastland Italië;
  zaterdag 10 juli, Kortrijk: gastland Nederland;
  zondag 11 juli, Roeselare: speciaal programma ter gelegenheid van de Vlaamse feestdag;
  vrijdag 16 juli, Sint-Niklaas: gastland Frankrijk;
  woensdag 21 juli, Mechelen: gastland Spanje;
  vrijdag 30 juli, Turnhout: gastland Groot-Brittannië;
  vrijdag 6 augustus, Aalst: gastland Duitsland;
  vrijdag 20 augustus, Lier: gastland Ierland.

  De concerten vinden plaats op de Grote Markt van de acht steden. Radio 2 verzorgt telkens een voorprogramma vanaf 19 uur. Om 20.30 uur presenteert Geena Lisa Vlaanderen Muziekland met topartiesten en een wervelende liveband. Vanaf 21.30 uur brengt Roel Vanderstukken ambiance met een liveband.

  http://www.vlaanderenschittert.eu/

 4. Erik van Erne zegt:

  25 augustus 2010 om 15:28 | Permalink

  Principeakkoord in formatie België

  In België lijkt een doorbraak te zijn bereikt in de kabinetsformatie. Onder de leiding van preformateur Di Rupo hebben de zeven partijen een principeakkoord bereikt over de financieringswet. Deze wet regelt de manier waarop de belastinginkomsten worden verdeeld.

 5. Erik van Erne zegt:

  29 augustus 2010 om 14:01 | Permalink

  Belgische formatie zit muurvast

  Vlaamse en Franstalige partijen zijn te verdeeld over de financiering van Brussel. Preformateur Eli Di Rupo zette zaterdagavond de zeven onderhandelende partijen aan het werk. Een week geleden stemden ze in voor een staatshervorming die Vlaanderen en Wallonië meer autonomie moet geven. Maar na tien uur liepen de onderhandelingen vast op de splitsing van de tweetalige kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde en de financiering van Brussel.

 6. Erik van Erne zegt:

  3 september 2010 om 22:08 | Permalink

  Belgische formatiepoging mislukt

  De Belgische poging om met zeven partijen een kabinet te formeren is mislukt. Nadat de formatie zaterdag in een impasse terecht kwam, legde prefomateur Di Rupo vrijdag een laatste voorstel op tafel om tot een akkoord te komen. Gaat nu onverrichterzake naar koning Álbert, waar hij waarschijnlijk zijn ontslag krijgt.

 7. Erik van Erne zegt:

  20 september 2010 om 15:20 | Permalink

  De Europese cartoon maakt het prima: “C’est la fôte à Bruxelles” – “Allemaal de schuld van Brussel”

  Deze cartoonserie biedt een terugblik op de geschiedenis van de Europese Unie in meer dan tweehonderd cartoons. Je kunt er Europa ontdekken vanuit een wel erg bijzonder perspectief. Deze Gemeenschap die later een Unie werd, is gegroeid, rijper geworden, en heeft in de loop van zijn bestaan heel wat crisissen gekend en doorstaan.

  Met het Belgische voorzitterschap van de EU krijgen we nu de gelegenheid om terug te kijken op de weg die we in de loop van de voorbije zestig jaar hebben afgelegd, sinds het prille begin van de Europese samenwerking. We kunnen de meest markante mijlpalen van dit bewogen avontuur herbeleven via de vlijmscherpe pen van befaamde cartoonisten als Antonio, Chappatte, Horsch, Kroll, Mayk, Padry, Plantu, Reiser, Royer, Schneider, Wolinski, enz. Omdat “Brussel niet verantwoordelijk is voor alles wat misloopt in de Unie”, probeert deze tentoonstelling met werken van grafische kunstenaars uit de 27 lidstaten aan te tonen dat het gewone mannen en vrouwen zijn die dag na dag proberen de bestemming van Europa vorm te geven – met alle onvolkomenheden van dien, maar ook alle mooie kanten en successen.

  Een visie op de geschiedenis die toont dat er voorbij het Europa van de slogans en de simplistische visies ook een Europese Unie bestaat als vrucht van de wisselwerking tussen ideologieën en van de confrontatie tussen de wens tot verdieping en de drang naar uitbreiding… De unie blijkt steeds weer een compromis dat staatsmannen en -vrouwen samen uit de brand slepen. Deze geschiedenis wordt hier verteld met de glimlach, en met dat beetje afstand dat het logische gevolg is van de bescheidenheid omdat we nu eenmaal uit een klein landje komen – ook al is dat landje dan een medeoprichter van dit illustere geheel, waar men moet vaststellen dat het gemakkelijker is om een eengemaakte markt op te zetten dan om de zomertijd te harmoniseren.

  Deze tentoonstelling werd gerealiseerd en geproduceerd door het Centre Wallonie-Bruxelles, in het kader van het Belgisch voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie en in samenwerking met Courrier International, Le Soir en Cartooning for peace. Vormgeving en belichting: Bleu Lumière, Yves Maréchal en Dominique Briand Bron: EU Trio

 8. Erik van Erne zegt:

  20 september 2010 om 15:26 | Permalink

  Vlaanderen trakteert EU-lidstaten op cuberdons/neuzekes

  Vlaanderen wil het Belgische EU-voorzitterschap vieren en zond daarvoor 27 jongerenduo’s uit naar de hoofdstad van elke lidstaat. Op 18 september om klokslag 14 uur is de plaatselijke bevolking getrakteerd op heerlijke Vlaamse cuberdons : een typisch Vlaamse lekkernij, die ook een erkend streekproduct is. Dat snoepje wordt alleen in Vlaanderen geproduceerd en dankt zijn bijnaam ‘neuzeke’ aan de kegelvorm die wat weg heeft van een neus. Daarnaast kunnen de EU-inwoners ook deelnemen aan een wedstrijd, waarmee ze kans maken op een citytrip naar een Vlaamse stad. Zo kunnen ze persoonlijk komen proeven van alle lokale Vlaamse troeven.

 9. Erik van Erne zegt:

  6 december 2010 om 17:02 | Permalink

  België is Dringend Op Zoek Naar een Nieuwe Regering

  België moet dringend een nieuwe regering hebben. De politieke instabiliteit die het gevolg is van de voortslepende kabinetsformatie zorgt voor een psychologisch klimaat waardoor we het moeilijk kunnen krijgen, aldus demissionair minister van Financiën Didier Reynders.

 10. Erik van Erne zegt:

  24 december 2010 om 12:06 | Permalink

  Belgische Kabinetsformatie Breekt Record

  De kabinetsformatie in België is na vandaag de langste uit de Belgische historie. Met een duur van 194 dagen is het record uit 2007 geëvenaard.

  Het eind van de formatie is nog niet in zicht. Bemiddelaar Vande Lanotte tracht al twee maanden de partijen bij elkaar te brengen. Hij werkt aan een nota die de basis voor onderhandelingen moet worden. Op drie januari wil Vande Lanotte de nota aan de zeven betrokken partijen voorleggen.

 11. Erik van Erne zegt:

  4 januari 2011 om 08:52 | Permalink

  Belgische formatie op cruciaal punt

  In de Belgische kabinetsformatie moet vandaag 4 januari 2011 blijken of de zeven betrokken partijen mogelijkheden zien om weer te gaan praten. De koninklijke bemiddelaar Johan Vande Lanotte heeft gisteravond een geheime onderhandelingsnota aan de partijleiders gegeven.

  Hij heeft een plan gemaakt voor verdere opsplitsing van België. Volgens dat plan worden veel bevoegdheden en miljarden aan overheidsinkomsten overgeheveld van de federale regering naar de gewesten Vlaanderen en Wallonië. De partijen moeten zeggen of ze het plan als basis voor nieuw overleg zien. De formatie duurt al zeven maanden.

 12. Erik van Erne zegt:

  10 januari 2011 om 17:45 | Permalink

  Politieke Chaos in België

 13. Erik van Erne zegt:

  27 januari 2011 om 00:07 | Permalink

  Koning Koning Albert II aanvaardt ontslag van bemiddelaar Johan Vande Lanotte

  Koninklijk bemiddelaar Johan Vande Lanotte (SP.A) heeft woensdagavond zijn ontslag aangeboden aan de koning, die het heeft aanvaard. De vorst start donderdag met raadplegingen. Dat heeft het paleis woensdagavond bekendgemaakt nadat Vande Lanotte bij de koning verslag had uitgebracht over zijn opdracht.

  Eerder op de dag zat Vande Lanotte samen met de voorzitters van de Vlaamse partijen die onderhandelen. De bemiddelaar ontmoette dinsdag en woensdag de voorzitters van de zeven partijen die deelnemen aan de onderhandelingen over de staatshervorming. Hij had met hen een afspraak per taalgroep. Een ontmoeting met de zeven partijen samen, die er al niet meer geweest is sinds begin september, kondigde Vande Lanotte niet meer aan.

 14. Erik van Erne zegt:

  7 februari 2011 om 14:36 | Permalink

  Didier Reynders wordt informateur

  Koning Albert II heeft de regering in lopende zaken gevraagd de Kamer een begroting voor te leggen. Didier Reynders moet binnen de twee weken de mogelijkheid van een institutioneel akkoord onderzoeken.

  Didier Reynders is begonnen aan de opdracht die de koning hem gisteren heeft gegeven: hij moet onderzoeken of er nog een communautair akkoord mogelijk is. Heikel probleem wordt de splitsing van BHV.

  Reynders moet dus in twee weken aftasten wat communautair mogelijk is. Het gaat volgens de mededeling van het paleis om Brussel-Halle-Vilvoorde, de herfinanciering van Brussel, de duurzame financiering van de federale staat en de bevoegdheidsoverdrachten aan de gefedereerde entiteiten, hun financiering en hun responsabilisering. Bedoeling is dat de MR-voorzitter op woensdag 16 februari een rapport klaar heeft over zijn informatieopdracht.

  Informateur Reynders krijgt de klus niet in twee weken geklaard: N-VA, CD&V, sp.a en Groen! willen informateur Didier Reynders (MR) zeker de kans geven om ons land uit de politieke impasse te loodsen. De partijen zijn er het echter over eens dat de ontslagnemende vicepremier de klus niet in twee weken tijd kan klaren.

 15. Erik van Erne zegt:

  2 maart 2011 om 18:53 | Permalink

  België heeft weer een nieuwe onderhandelaar: de Vlaamse christendemocraat Wouter Beke gaat proberen de impasse te doorbreken

  De Belgische koning Albert heeft de Vlaamse christendemocraat Wouter Beke benoemd tot onderhandelaar die moet proberen de politieke impasse in het land te doorbreken. Het is voor het eerst dat iemand van de CD&V een onderhandelingsopdracht krijgt.

  De CD&V is de partij van demissionair premier Leterme. Beke is de opvolger van de Franstalige liberaal Didier Reynders die na een maand praten en onderhandelen zijn eindrapport overhandigde. Volgens Didier Reynders is het vertrouwen gegroeid tussen de partijen die bij de onderhandelingen zijn betrokken.

 16. Erik van Erne zegt:

  17 mei 2011 om 03:20 | Permalink

  Koning Albert II benoemt Elio Di Rupo tot formateur

  De Belgische koning Albert II heeft Elio Di Rupo van de Waalse socialistische partij PS benoemd tot formateur. Dat heeft het Koninklijk Paleis in Brussel bekendgemaakt. België zit sinds april 2010 zonder regering. Wellicht kan Elio Di Rupo ervoor gaan zorgen dat België weer een regering krijgt.

 17. Erik van Erne zegt:

  22 juli 2011 om 07:50 | Permalink

  Elio Di Rupo gaat verder als formateur in België

  De Belgische formateur Di Rupo gaat verder met zijn pogingen om een nieuwe regering te vormen. Koning Albert heeft het ontslag geweigerd dat Di Rupo eerder deze maand aanbood en hem gevraagd door te gaan.

  Di Rupo heeft de opdracht gisteravond, 21 juli 2011, laat aanvaard, maar zegt pas half augustus verder te willen gaan met onderhandelen, om de betrokkenen tijd te geven bij te komen.

 18. Erik van Erne zegt:

  22 november 2011 om 11:46 | Permalink

  Formateur Elio Di Rupo biedt ontslag aan

  De Belgische formateur Elio di Rupo heeft zijn ontslag aangeboden aan de Belgische koning Albert. De stap volgt kort op de mislukte hervatting van het overleg over de begroting. De koning heeft de ontslagaanvraag in beraad genomen.

  De formatie in België duurt al bijna 1,5 jaar, een wereldrecord. In september werd wel een deelakkoord bereikt over splitsing van het kiesdistrict Brussel-Halle-Vilvoorde, een heikele kwestie.

 19. Erik van Erne zegt:

  24 november 2011 om 10:29 | Permalink

  Koning Albert vraagt Elio Di Rupo door te gaan als formateur

  Koning Albert heeft formateur Elio Di Rupo gevraagd door te gaan met zijn poging een regering te vormen. De Waalse socialist heeft om een korte bedenktijd verzocht.

 20. Erik van Erne zegt:

  5 december 2011 om 15:25 | Permalink

  De Nieuwe Belgische Regering onder leiding van Premier Elio Di Rupo

  De onderhandelaars in België zijn het eindelijk eens over de inhoud van het regeerakkoord en zelfs over de samenstelling van het nieuwe kabinet is men het eens. Formateur Elio Di Rupo wordt zo goed als zeker de nieuwe premier en het kabinet bestaat uit dertien ministers (7 Waalse en 6 Vlaamse) en zes staatssecretarissen (2 Waalse en 4 Vlaamse). Wie dat precies zullen zijn, is nog niet bekend. Elio Di Rupo verwacht vandaag rond 19:00 uur een antwoord van de zes betrokken partijen te krijgen en zal rond 21:00 uur verslag uitbrengen aan de Koning. Koning Albert II heeft Elio Di Rupo maandagavond benoemd tot eerste minister.

  De PS levert de premier en krijgt twee ministerposten en het voorzitterschap van de Kamer. De Waalse liberale MR krijgt drie ministers en de Waalse CDH één. PS en CDH leveren elk een staatssecretaris.

  De Vlaamse partijen Open VLD, CD&V en SP.A krijgen allemaal twee ministerposten en de Cristendemocraten leveren ook de voorzitter van de Senaat. CD&V krijgt twee staatssecretarissen en Open VLD en SP.A leveren allebei één staatssecretaris. Open VLD houdt daarnaast ook Europees Commissaris De Gucht.

  Het afleggen van de eed stond gepland voor vandaag, maar zal dinsdag 6 december om 15:00 uur gaan plaatsvinden. Zodra die eed aflegging heeft plaatsgevonden, heeft België na 541 dagen eindelijk weer een regering. Zie: De volledige ministersploeg van het Kabinet Elio Di Rupo I

  Demissionair premier Leterme en zijn kabinet hebben bijna anderhalf jaar de lopende zaken afgehandeld bij gebrek aan een nieuwe federale regering.

  Zie ook: De Nieuwe Vlaamse Regering onder leiding van Minister-President Kris Peeters

Plaats zelf een reactie:

(U heeft ruimte voor 400 tekens)

Categorieën

 • Afval (4)
 • Agenda (3.460)
 • Biologisch (121)
 • Blog Action Day (57)
 • Bouwen-Klussen (946)
 • Communicatie (382)
 • Cradle to Cradle – Circulair (1)
 • Design (245)
 • Dieren (182)
 • Donald Trump (3)
 • Duurzaam (10)
 • Educatie (353)
 • EEN-Armoede (252)
 • Energie en Besparing (3.809)
 • Europa (29)
 • Evenementen (211)
 • Geluid (27)
 • Gezondheid (324)
 • Goed Doel (122)
 • Green Deal (43)
 • Greenwashing (123)
 • Hergebruik-Kringloop (1)
 • Iets anders (457)
 • Int. Samenwerking (195)
 • Investeren (151)
 • Joe Biden – Barack Obama (119)
 • Kerst (125)
 • Klimaat (1.751)
 • Licht (403)
 • Lucht (35)
 • Mensenrechten (176)
 • Milieu (1)
 • MVO (2)
 • Natuur (823)
 • Nederland (46)
 • Olympische Spelen (68)
 • Oranje (158)
 • Oud & Nieuw (133)
 • Pasen (2)
 • Sinterklaas (16)
 • Sport (247)
 • Vakantie (73)
 • Valentijn (38)
 • Verkiezingen (52)
 • Vervoer en OV (1.844)
 • Vrijwilligerswerk (16)
 • Water (317)
 • Welzijnswerk (30)
 • Recente berichten

 • Tips Om Een Woning Duurzamer Te Maken: Verlaag Je Energiekosten
 • Conferentie Energieopslag: Ontwikkelingen En Uitdagingen by Klimaatweb
 • Het Merwede NaZomer Festival In De Merwedekanaalzone In Utrecht
 • Drystack Wint ING Circulair Ondernemenprijs 2022 Op Duurzame Dinsdag 2022
 • Windpark Met Zes Windmolens Langs De E34 by ENGIE, Storm En Wind4Flanders
 • Netwerkweek Zwerfafval 2022: Samen Op Weg Naar Minder Zwerfafval by RWS
 • Energiedamwand Nederland Wint Greenchoice Energieprijs 2022 Op Duurzame Dinsdag 2022
 • Tiny Forest Amsterdam Ontvangt VHG Groenprijs 2022 Op Duurzame Dinsdag 2022
 • Essent Voorziet 4.000 Woningen In Merwedekanaalzone Utrecht Van Duurzame Energie 
 • Rechtvaardig Mobiliteitsbeleid by KiM
 • Energieketens Voor CO2-Neutrale Mobiliteit In Kaart Gebracht by KiM En TNO
 • Behoud Van Energie En Een Duurzame En Natuurlijke Omgeving In Nederland
 • Op Zoek Naar Een Duurzame Vloer? Kies Voor Een Kurkvloer, Houten Vloer Of Bamboe Vloer
 • Bescherm Je Houten Tafel Duurzaam Tegen Vlekken En Krassen Met Osmo Topoil
 • Nationale Conferentie Circulaire Bouweconomie
 • Zonnedak Met 911 Zonnepanelen Op Zeefgebouw Groningen In Gebruik Genomen
 • Museum of the Future: The Most Beautiful Building On Earth In Dubai
 • Simon Loos Rijdt 1,5 miljoen Km Volledig Elektrisch Met Twintig Elektrische Trucks
 • Vernieuwend Concept Om Rubberafval Te Verwerken Tot Nieuwe Producten by New Born Rubber
 • Casino777 Online Spellen: De Ultieme Online Casino Ervaring Van Nederland by Casino777
 • Links

  Milieunet op..