Anders Bekeken

Startschot Voor Klimaatakkoord Nederland: Uitstoot Van Broeikasgassen Met 49% Verminderen

Geschreven op 23-2-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda, Klimaat Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail

15 mei 2018: Het klimaatakkoord gaat het land in met Ed Nijpels. 

Om tot goede keuzes te komen, willen de onderhandelaars ook weten hoe u er over denkt. Iedereen krijgt met de energietransitie te maken. Zonder draagvlak lukt het niet.

Vanaf eind mei komen hoofdonderhandelaar Ed Nijpels en andere mensen achter het Klimaatakkoord op vijf plaatsen in het land. 

Zij zullen vertellen waar ze mee bezig zijn en wat dat voor u betekent. Ook willen zij uw vragen, wensen, zorgen en ideeën horen. Er is altijd iemand bij die de Haagse plannen vertaalt naar de betekenis voor de regio. Een uitgelezen kans om uw stem aan de onderhandelingstafels te laten horen.

Er staan de volgende bijeenkomsten op het programma: 28 mei Zutphen het Koelhuis – 1 juni Breda Strand Binnen – 12 juni Groningen Grand Cafe Tromp – 13 juni Utrecht Winkel van Sinkel – 15 juni Leiden Scheltema. De bijeenkomsten beginnen om 19.00 uur en duren tot ongeveer 21.30 uur. U kunt zich hier aanmelden.

23 februari 2018: De ministerraad heeft de kabinetsinzet voor het Klimaatakkoord vastgesteld. Daarmee wordt het startschot gegeven voor de besprekingen met het bedrijfsleven, maatschappelijke partijen en mede overheden over het Klimaatakkoord.

Het doel is om in de zomer van dit jaar tot afspraken op hoofdlijnen te komen over de wijze waarop Nederland de CO2-uitstoot met 49% terugdringt in 2030. Deze afspraken zullen vervolgens in de tweede helft van het jaar worden uitgewerkt in concrete programma’s.

De uitvoering van het Klimaatakkoord begint in 2019. Zie ook: De Klimaatenvelop: Kabinet Investeert 300 Miljoen Euro Per Jaar in CO2-Reductie

Het kabinet streeft naar een akkoord dat kan rekenen op breed maatschappelijk en politiek draagvlak. “Alle partijen hebben elkaar nodig om deze grote opgave tot een succes te maken”, aldus minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat. “De uitdaging om tot de noodzakelijke broeikasgasreductie te komen is groot, maar biedt tegelijk ook kansen voor versterking van de Nederlandse economie.”

Het vorige akkoord uit 2013 was vooral op gericht minder energieverbruik en meer duurzamere energie opwekken en gebruiken. Nu staat alles in het teken van de strijd tegen broeikasgassen

Het Klimaatakkoord kent één centraal doel: de opgave om de uitstoot van broeikasgassen in Nederland in 2030 terug te dringen met 49% ten opzichte van 1990. De maatregelen die nodig zijn om CO2-uitstoot sterk terug te dringen, kosten geld. Het kabinet wil de kosten voor burgers en bedrijven zoveel mogelijk beperken. Dat gebeurt door er scherp op te letten dat de gemaakte afspraken kostenefficiënt zijn.

Het Klimaatakkoord moet concrete afspraken over CO2-reductie bevatten, waaruit duidelijk wordt welke partij verantwoordelijk is voor het realiseren van resultaat. De afspraken worden gemaakt binnen vijf sectoren: industrie, mobiliteit, de gebouwde omgeving, elektriciteit en landbouw & landgebruik. Elke sector krijgt een reductiedoelstelling in megatonnen CO2, zoals afgesproken in het regeerakkoord.

Er worden vijf sectortafels samengesteld, waaraan partijen deelnemen die een concrete bijdrage kunnen leveren aan de transitie, kennis over hun sector hebben en over mandaat beschikken om afspraken te maken. Van de sectortafels wordt verwacht dat ze ook afspraken maken over thema’s die belangrijk zijn voor alle sectoren, zoals innovatie, financiering en de arbeidsmarkt.

De voortgang en samenhang van de besprekingen wordt bewaakt door een Klimaatberaad. Binnen het kabinet is het klimaatbeleid een gezamenlijke opgave van de ministeries van EZK, BZK, LNV en I&W. VVD’er en oud-minister Ed Nijpels neemt een coördinerende rol op zich als voorzitter van het Klimaatberaad.

De sectortafels en het Klimaatberaad krijgen ieder een onafhankelijke voorzitter: Gebouwde omgeving (BZK): Dhr. Diederik Samsom. Mobiliteit (I&W): Mevr. Annemieke Nijhof. Industrie (EZK): Mevr. Manon Janssen. Elektriciteit (EZK): Dhr. Kees Vendrik. Landbouw & landgebruik (LNV): Dhr. Pieter van Geel. Klimaatberaad: Dhr. Ed Nijpels.

Zie ook: Het KlimaatAkkoord van Parijs – The Paris Agreement – Klimaatakkoord met Vereniging Nederlandse Gemeenten – Het Nationaal Klimaatakkoord: Hoe Ziet Jouw Klimaatakkoord Eruit? – Nederland haalt Kyoto doelstellingen – Open Brief 64 Hoogleraren: Oproep aan Kabinet om Alle Elf Kolencentrales in Nederland te Sluiten – De Klimaatwet van Jesse Klaver en Diederik Samson: Vermindering Broeikasgassen 95% in 2050 – De Klimaatzaak by VPRO Tegenlicht – Kabinet in Beroep Tegen Klimaatvonnis: Urgenda Ziet Uitspraak Beroep Met Vertrouwen Tegemoet – Het Energy Next! Congres: Het Roer Moet Om, Maar Hoe? – Nederlandse Energiecentrales Verstoken Steeds Meer Kolen: CO2-Uitstoot Fors Hoger – Battle of The Grids: Kernenergie- en Kolencentrales Overbodig, Voorrang voor Duurzame Energie – Energie van Nederland: Nederland Wordt Vuilste Land van Europa – Nederland 100% Duurzame Energie in 2030: Samen Sneller Duurzaam – Nederland krijgt nieuwe energie: 100% Duurzame Energie – Nederland ver verwijderd van Europese duurzame energie doelstelling – Het Energieakkoord Voor Duurzame Groei: Slechts 14% Hernieuwbare Energie in 2020 – Nieuwe Energie: Nederland na het Fossiele Tijdperk by Anne-Marie Rakhorst – Prins van Oranje over duurzame energie op de World Future Energy Summit

5 Reacties

 1. Erik van Erne zegt:

  24 februari 2018 om 14:04 | Permalink

  NVDE blij met start Klimaatakkoord

  De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie is blij met het startschot dat minister Eric Wiebes vrijdag gaf voor het Klimaatakkoord. Hij stuurde namens de ministeries van EZK, BZK, I&W en LNV een brief naar de Kamer over het proces dat gaat leiden tot het Klimaatakkoord.

  De NVDE vindt de brief een krachtige basis om een klimaatakkoord uit te werken dat zorgt voor een historische CO2-reductie. De NVDE vertegenwoordigt meer dan duizend bedrijven die Nederland in één generatie energieneutraal willen maken en heeft veel zin om aan de slag te gaan.
  De NVDE is het eens met de keuze voor netto cijfers voor de sectoren, waarbij de slaagkans wordt meegerekend. Daardoor rekenen we ons niet rijk. Ook is het mooi dat de vijf sectortafels de opdracht krijgen om uit te werken hoe de hogere, Europese ambitie van 55 procent reductie in 2030 tot stand gebracht zou kunnen worden.

  De NVDE is het er zeer mee eens dat kosteneffectiviteit wordt berekend met het oog op 2050. Daarmee mikken we op maatregelen die kosteneffectief zijn voor het uiteindelijke doel, in plaats van eerst in te zetten op aanpakken die weliswaar goedkoop zijn op de korte termijn, maar eindigen in een doodlopende straat.

  De bulk van de gewenste tonnen CO2-reductie zal komen van de uitrol van bestaande technieken. Wiebes noemt hierbij terecht hernieuwbare energie, energie-efficiency en elektrisch vervoer. Bijvoorbeeld aardgasvrije wijken en opslag en conversie van energie staan terecht genoemd als belangrijke onderwerpen voor pilots en demonstratieprojecten.

  Het streven om de afspraken zo concreet te maken dat het PBL ze kan doorrekenen is een must om meetbaar succes te behalen en op tijd te kunnen bijsturen. Het door Wiebes genoemde tijdpad is ambitieus maar nodig: hij wil in de zomer al een akkoord op hoofdlijnen, en nadere uitwerking in de tweede helft van 2019.

  De NVDE is blij met de genoemde voorzitters van de tafels en het Klimaatberaad. We wensen hen veel succes en staan in de startblokken om samen met hen en de ministeries stevige afspraken tot stand te helpen brengen. Wiebes en zijn collega’s hebben met deze brief een mooie schaatsbaan neergelegd met een sterk ‘team Holland’ om dit klimaatakkoord te leiden. Let’s go!

 2. Erik van Erne zegt:

  16 maart 2018 om 13:19 | Permalink

  Natuur & Milieu Tevreden over Start Klimaatakkoord

  Natuur & Milieu is tevreden over de rol die milieuorganisaties krijgen bij het komende Nationaal Klimaatakkoord. Het akkoord gaat de ambities van het kabinet concreet maken om in 2030 49% minder CO2 uit te stoten ten opzichte van 1990. Milieuorganisaties nemen deel aan de gesprekken voor het akkoord.

  In het klimaatakkoord worden belangrijke afspraken gemaakt over natuur en landbouw, mobiliteit, gebouwde omgeving, energie en industrie. Zo worden er afspraken gemaakt over de manier waarop vervoersmiddelen emissievrij moeten worden en hoe gebouwen de komende jaren van het gas af gaan.

  Natuur & Milieu vindt het belangrijk dat er ambitieuze afspraken gemaakt worden. “Daarom zetten we in op een gedegen maatregelenpakket dat streeft naar 55% minder CO2-uitstoot in 2030. Dit is het percentage dat nodig is om de klimaatdoelstellingen uit Parijs te halen,” aldus Marjolein Demmers, directeur Natuur & Milieu. Naast de CO2-reductie in 2030 wil Natuur & Milieu dat in het akkoord ook een goede basis wordt gelegd voor een volledig klimaatneutrale samenleving in 2050.

  De besprekingen over de inhoud van het klimaatakkoord worden gehouden aan vijf tafels. Greenpeace, de Natuur- en Milieufederaties, Milieudefensie en Natuur & Milieu werken samen en vertegenwoordigen elkaar tijdens de gesprekken. Natuur & Milieu schuift aan bij de tafels over landbouw en natuur, mobiliteit en industrie. Ook bij de overkoepelende tafel, het Klimaatberaad, doet Natuur & Milieu mee aan de gesprekken. Demmers: “Wij hebben onder meer onze expertise aangeboden op het vinden van draagvlak in de samenleving en het uitvoeren van de transitie. Ook zullen we ons, samen met de andere groene organisaties, hard maken voor een eerlijke verdeling van de lusten en lasten.”

 3. Erik van Erne zegt:

  27 april 2018 om 15:35 | Permalink

  Hogere Klimaatambities Bereikbaar Door Lagere Kosten Duurzame Energie by NVDE

  Het Klimaatakkoord kan ambitieuzer worden. De benodigde extra CO2-reductie tot 2030 is 11 megaton lager dan in het regeerakkoord staat, zo blijkt uit de Kostennotitie van het PBL. Dat komt onder andere doordat het opwekken van duurzame stroom goedkoper is geworden. Daardoor hoeft de overheid minder kosten te maken om de doelen te bereiken.

  De kosten van 49% CO2-reductie in 2030 zijn aanzienlijk lager dan eerder geschat: niet 3,5 – 5,5 miljard per jaar maar 2,1 – 3,3 miljard euro. De doelstelling van -55% CO2 komt daardoor makkelijker binnen bereik. Verdere elektrificatie van industrie, mobiliteit en gebouwde omgeving met oranje-groene stroom gaat Nederland kosteneffectief verduurzamen.

  De nationale kosten voor zon en wind op land zijn veranderd in nationale opbrengsten van €20 per vermeden ton CO2. De NVDE is blij dit te zien in de Kostennotitie Energie van het PBL. Maar dat gaat niet vanzelf. Er moeten wel degelijk afspraken worden gemaakt om die kostenreductie te realiseren. Daar wil de NVDE flink mee aan de slag. We moeten tot goede plannen komen om ruimte te vinden voor wind- en zonne-energie, inclusief de inpassing in natuur en landschap en voldoende participatie van burgers. Met goede afspraken is het eind van de kostendaling nog lang niet in zicht.

  Met een verdere elektrificatie van industrie, vervoer en gebouwde omgeving kunnen de kosten nog verder omlaag. Ook de hogere ambitie bij wind op zee wordt dan gunstiger dan nu in de PBL-cijfers.

  Minister Eric Wiebes schrijft in zijn brief aan de Kamer dat hij onverkort vasthoudt aan de doelstellingen van het huidige Energieakkoord voor 2020 en 2023. Het is goed dat hij dat expliciet benoemt. Het PBL rekent namelijk met een referentiescenario zonder SDE+-subsidie, waarbij die doelen niet gehaald worden. De NVDE is blij dat Wiebes bevestigt dat hij de doelen van het Energieakkoord onverkort wil halen: bij het maken van afspraken over nieuwe doelen in het klimaatakkoord is het cruciaal om tegelijkertijd de bestaande doelen te realiseren

  De energietransitie in de gebouwde omgeving is nog relatief duur. Het is goed dat minister Wiebes erkent dat die met het oog op 2050 wel noodzakelijk is. De NVDE werkt met anderen aan kostenreductie, via een aanpak zoals ook bij wind op zee succesvol is gebleken: schaal maken, goed organiseren en aantrekkelijk maken voor mensen. De NVDE heeft er vertrouwen in dat hier onder leiding van Diederik Samsom en met inzet van alle betrokkenen een doorbraak mogelijk is, zoals het Energieakkoord die bevatte voor wind op zee.

  Voor de industrie is duidelijk dat besparing ook zeer kosteneffectief is (meestal geld oplevert). Een verdere elektrificatie van de industrie is niet helemaal doorgerekend, maar op basis van de voorziene kostendaling van elektriciteit is het zeer de moeite waard is om uit te werken in het Klimaatakkoord. Ook met oog op de lange termijn is dit een belangrijke mogelijkheid, die nu financieel een stuk aantrekkelijker is geworden.
  Een aantal zon- en wind-opties zijn goedkoper geworden dan CCS. Zij krijgen dan ook een hoger aandeel in de pakketten (20 Gigawatt). Wiebes gaat uit nu uit van 7,2 megaton CCS in de industrie in plaats van de eerder geplande 18 megaton. De NVDE vindt de nieuwe inschatting een stuk haalbaarder.

  Het PBL geeft een optimistischer inschatting van de kostendaling van elektrische auto’s. De kabinetsambitie van nulemissie-auto’s heeft nationale opbrengsten van €60 per vermeden ton CO2. Ook CO2-normen voor auto’s en zuinige banden leveren geld op.

 4. Erik van Erne zegt:

  28 april 2018 om 13:24 | Permalink

  Windenergie op Land Goedkoopste by NWEA

  De Nederlandse branchevereniging voor windenergie NWEA laat weten blij te zijn met het rapport van het PBL waarin wind op land als goedkoopste optie voor CO2-reductie wordt aangemerkt. NWEA-directeur Berend Potjer: ‘Het is goed dat een onafhankelijke bron bevestigd wat wij al langer zeggen. Dat windenergie op land niet alleen de goedkoopste bron van duurzame energie is, maar Nederland ook veel oplevert, zoals banen en innovatie. Door lokale werkgelegenheid, goedkope stroom en participatie profiteren de lokale gemeenschappen en omwonenden meestal ook zelf van de projecten.’

  Bij de varianten met veel duurzame stroom stijgen rekent PBL op stijgende kosten van wind op zee. De belangrijkste reden daarvoor is dat PBL ervan uitgaat dat de vraag niet meestijgt, waardoor de windmolens meer stroom produceren dan nodig en dus afgeschakeld zouden worden.

  Volgens NWEA is dat niet reëel. Potjer: ‘Woningen en industrie gaan van het Groningengas af en het vervoer moet in 2030 van de benzine en diesel af. De vraag naar stroom zal juist stijgen en dan moet je de windparken niet afschakelen, maar bijschakelen.

 5. Erik van Erne zegt:

  18 mei 2018 om 12:27 | Permalink

  Vijf dingen die je moet weten over het Klimaatakkoord

  Milieudefensie beslist mee over het Nederlands Klimaatakkoord. Ons doel? Een eerlijk Klimaatakkoord. Zodat alle Nederlanders mee kunnen doen en klimaatverandering zo snel mogelijk stopt. In deze video legt directeur Donald Pols uit wat je moet weten over het Kimaatakkoord.

  Het Klimaatakkoord van Parijs is een afspraak tussen bijna alle landen van de wereld om klimaatverandering te stoppen. Ook Nederland heeft het akkoord ondertekend. Daarom werkt de regering nu met allerlei partijen aan een Nederlands Klimaatakkoord. Daarin worden onder andere afspraken gemaakt over energie, voedsel en verkeer. Aan tafel zitten: overheden, werkgevers en vakbonden, en milieuorganisaties zoals Milieudefensie. Die spreken samen af hoe we de doelen van Parijs hier in Nederland kunnen halen..

Plaats zelf een reactie:

(U heeft ruimte voor 400 tekens)

Categorieën

 • Afval (550)
 • Agenda (2.903)
 • Barack Obama (116)
 • Biologisch (115)
 • Blog Action Day (59)
 • Bouwen-Klussen (707)
 • Communicatie (372)
 • Cradle to Cradle – Circulair (442)
 • Design (229)
 • Dieren (171)
 • Donald Trump (3)
 • Duurzaam (2.155)
 • Educatie (341)
 • EEN-Armoede (251)
 • Energie en Besparing (2.926)
 • Europa (29)
 • Evenementen (125)
 • Geluid (25)
 • Gezondheid (298)
 • Goed Doel (116)
 • Green Deal (13)
 • Greenwashing (112)
 • Hergebruik-Kringloop (294)
 • Iets anders (350)
 • Int. Samenwerking (187)
 • Investeren (132)
 • Kerst (152)
 • Klimaat (1.610)
 • Licht (367)
 • Lucht (29)
 • Mensenrechten (167)
 • Milieu (739)
 • MVO (108)
 • Natuur (682)
 • Nederland (16)
 • Olympische Spelen (66)
 • Oranje (156)
 • Oud & Nieuw (116)
 • Pasen (2)
 • Sinterklaas (26)
 • Sport (209)
 • Vakantie (76)
 • Valentijn (38)
 • Verkiezingen (63)
 • Vervoer en OV (1.004)
 • Vrijwilligerswerk (16)
 • Water (291)
 • Welzijnswerk (29)
 • Recente berichten

 • Eerste Hulp Bij Circulair Bouwen: Wat Betekent De Circulaire Economie Voor het Bouwproces
 • Hof van Cartesius In Het Werkspoorkwartier in Utrecht: Een Circulair Bouwen Broedplaats
 • Ten Amazing Small Homes: Tiny Homes and Micro-Homes by Minds Eye Design
 • Energieverbruik Rijksgebouwen Daalt Met 12 Procent: CO2-Uitstoot 9 Procent Lager
 • Duurzame Mobiliteitsdeal Noord-Nederland: Een Fossielvrije en Emissieloze Toekomst
 • Collectieve Inkoop Zonnepanelen, Zonneboilers en Warmtepompen by Energieloket Groningen
 • Elektrische Deelauto’s Voor Dienstreizen Provincie Noord-Brabant by Amber Mobility
 • Charity Mobility Challenge 2018: Elektrisch Rijden Voor Het Goede Doel by E-xpeditieNL
 • Steeds Meer Volledig Elektrische Auto’s in Nederland by CBS
 • Nederland Toegetreden Tot Clean Energy Ministerial (CEM): Accelerating Clean Energy Transition
 • Rotterdam Wil Mega-Windmolen op Tweede Maasvlakte: De Kracht Van Windenergie
 • Smart City Event 2018: The 8th Edition of Smart City in The Hague
 • Duurzaam Erfgoedprijs 2018 by Provincie Noord-Holland
 • The World In 2050: The Real Future Of Earth Documentary by BBC
 • Green Wildflower Roof For The Macallan Distillery in Speyside by Rogers Stirk Harbour + Partners
 • ZonHuur: Nederland Wek Op! Zonnepanelen Huren by Greenchoice
 • Keukenhof Lisse The Netherlands: A Grand Gatehouse by Mecanoo
 • StukjeZon: Iedereen Aan De Zonne-Energie by Eneco
 • Op Een Mooie Pinksterdag by Leen Jongewaard en André van den Heuvel
 • Slechts 9 Procent van Materialen Komt Via Recycling Weer Terug in de Nederlandse Economie
 • Links

  Milieunet op..