Afgelopen juni werd bekend dat Shell van plan is om voor 2025 meer dan 35 nieuwe olie- en gasprojecten goed te keuren. Shell en andere bedrijven in fossiele brandstof hebben lang gesteld dat de overstap van olie en gas naar schonere energiebronnen vele decennia zal duren, omdat de vraag naar transport en plastic blijft toenemen. Investeerders waarschuwen echter dat oliebedrijven stelselmatig uitgaan van voorspellingen die de snelheid van de energietransitie onderschatten.