google.com, pub-1373830308765288, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Anders Bekeken

Minister Jaqueline Cramer Kiest Weer Voor Kolencentrales

Geschreven op 4-11-2008 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing, Klimaat Facebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail

minister-jacqueline-cramer.jpgNou, begrijpt u er nog iets van? Ik niet echt. Dacht dat Nederland een plan had, ambitie had om echt werk te maken van duurzame energie. Eerder dit jaar gaf minister Jacqueline Cramer al haar goedkeuring aan de bouw van nieuwe kolencentrales en daar komt nu het Sectorakkoord Energie bij. 

Zie ook: Nederlandse Energiecentrales Verstoken Steeds Meer Kolen: CO2-Uitstoot Fors Hoger – Kolencentrales in Nederland Krijgen Miljarden Euro’s Subsidie voor Bijstook Biomassa

De reactie van Mirjam de Rijk, directeur van stichting Natuur en Milieu is duidelijk: Het kabinet kiest met dit akkoord voor grootschalige kolencentrales als spil van de Nederlandse energievoorziening. Het leidt ertoe dat vuile energie met overheidssteun blijft bestaan en er geen gunstig investeringsklimaat ontstaat voor duurzame energie in Nederland. De Nederlandse klimaat- en energiedoelen worden met het Sectorakkoord Energie onhaalbaar. Opmerkelijk is dat het energiebedrijf Eneco het akkoord niet ondertekent omdat ook zij het onder de maat vinden.

De voorstellen voor duurzame energie zijn fragmentarisch en weinig concreet. Oplossingen voor de barrières voor duurzame energie ontbreken. Duurzame energie zou voorrang moeten krijgen op het elektriciteitsnet, de overheid zou een stopcontact op zee moeten aanleggen en vergunningprocedures voor wind op zee moeten versnellen.

Mirjam de Rijk: De overheid subsidieert proefprojecten voor CO2 -opslag, maar krijgt er van de energiebedrijven geen enkele garantie voor terug. De toezegging van bedrijven om nieuwe kolencentrales geschikt te maken voor installaties om CO2 af te vangen is een lege huls. Het blijft ongewis of kolencentrales ook daadwerkelijk hun uitstoot gaan verminderen door CO2 ondergronds op te slaan. Het is volgens Natuur en Milieu niet aannemelijk dat energiebedrijven zullen investeren in dure CO2 -opslaginstallaties zonder harde afspraken of een verplichting.

In het akkoord wordt impliciet gekozen voor een forse uitbreiding van kolencentrales. Voor duurzame energie ontstaat geen gelijk speelveld. Kolencentrales hebben nu voorrang op het elektriciteitsnet en verdringen duurzame energie en energiebesparende technieken. Zo kunnen tuinders in het Westland nu regelmatig geen stroom leveren aan het net met hun energiezuinige WKK-installaties. Ook wordt de gezondheidsschade die vervuiling van kolencentrales veroorzaakt niet doorberekend in de prijs.

Het kabinet maakt zijn ambities niet waar voor een duurzamere energievoorziening, die minder afhankelijk is van fossiele energie uit het buitenland. Bron: stichting Natuur en Milieu

Tja, dat schiet natuurlijk helemaal niet op en staat volgens mij volkomen haaks op de doelstellingen van het kabinet. Bovendien begrijp ik de noodzaak om kolencentrales bij te bouwen al helemaal niet. We moeten juist kolencentrales sluiten. Dat kan door heel snel werk te maken van duurzame energieopwekking in ons eigen land. Zie ook: Open brief aan de regering – Nederland wil een Feed-IN Tarief voor Duurzame Energie

En hoe zit het eigenlijk met die extra miljoenen voor duurzame energie ? Waarom moet dat nou weer zo lang duren. De aanpak van de financiële crisis is hét bewijs dat het ook snel kan gaan in Nederland. Laten we die snelheid er nu ook eens inbrnegen als het gaat om de opwekking van groene stroom en dan heb ik het over echte opwekking en niet over de inkoop van certificaten.

22 maart 2008: Minister Cramer kiest voor de bouw van kolencentrales waarbij de CO2-uitstoot wordt afgevangen en opgeslagen. Op 19 maart heeft de SER haar advies over kernenergie aangeboden aan minister Cramer van Milieu en minister Van der Hoeven van Economische Zaken. De SER heeft een gedegen analyse uitgevoerd over de toekomst van onze energievoorziening. Ten aanzien van kernenergie concludeert de SER dat het kabinet in 2010 wanneer het klimaatbeleid wordt geëvalueerd, moet bekijken of kernenergie nodig is.

Cramer geeft echter nu al de voorkeur aan schone kolencentrales. In het BNR programma Aan de Slag gaf de minister aan dat het mogelijk is straks schone kolencentrales te bouwen (waarbij de CO2 wordt afgevangen en opgeslagen) en dat Nederland bovendien te klein en te dichtbevolkt is voor een kerncentrale. Cramer: Tot 2020 kan kernenergie sowieso geen bijdrage leveren aan de klimaatambities van het kabinet omdat de voorbereiding en bouw van kerncentrales langer zou duren. Voor de periode daarna moet nog blijken of kernenergie voldoende duurzaam is. Wanneer ik moet kiezen tussen een kolen of een kerncentrale, dan kies ik voor de eerste maar dan uitgerust met CO2-afvang.

Op dit moment importeert Nederland kernenergie uit Frankrijk. Cramer wil deze invoer ook verminderen. De minister denkt dat met de bouw van schone, technisch hoogwaardige kolencentrales de doelen voor de vermindering van CO2 in 2020 gehaald kunnen worden. Omdat elektriciteitscentrales binnen het Europese systeem van emissiehandel vallen, zullen de emissies sowieso binnen het plafond moeten blijven. Daarmee heeft de overheid de zekerheid dat het doel voor 2020 wordt gehaald. Bron: VROM

Het komt op mij over als een keuze gemaakt uit zekerheid. In een afweging tussen kernenergie en kolenenergie ben ik ook gauw klaar. Kernenergie is mooi, maar niet doen zolang er geen echte oplossing is voor het kernafval. Afvang en opslag van CO2 is ook mooi, maar dat moet dan wel eerst even in de praktijk worden gebracht.

Ik mis in de hele afweging de derde en beste optie: massaal inzetten op de opwekking van duurzame energie. Dat is pas een echt goede keuze.

Zie ook: Toch nieuwe kolencentrales ! Kolencentrales onder vuur ! Kolencentrale Essent van de baan ! Amsterdam wil geen nieuwe kolencentrale ! Bouw nieuwe kolencentrales stopgezet NUON Stopt Met Bouw Kolencentrale in Eemshaven: NUON Gaat tot 2020 Alleen Gas Stoken

30 Reacties

 1. Bart zegt:

  27 maart 2008 om 14:01 | Permalink

  Wat er dan precies moet gebeuren met de miljoenen tonnen CO2 die ‘ergens’ opgeslagen gaan worden is wel nog steeds niet nader omschreven.

  “Carbon capture and storage” (CCS) heeft exact dezelfde problemen als kernenergie, maar dan op veel grotere schaal. Een lekkage in een van de (nog te bouwen) ondergrondse opslagruimtes kan tonnen CO2 de lucht in sturen, en aangezien er geen halveringstijd op de dan vloeibare gecompresseerde CO2 is, kan dit ook nog binnen enkele duizenden jaren.

  Wie gaat er op dergelijk lange termijn die opslagplaatsen controleren en beheren? Zijn we tout court in staat om structuren te bouwen die meer dan duizend jaar intact gaan blijven? Dan lijkt voor mij opeens kernenergie toch de veiligere optie (tot nu toe)

 2. Erik van Erne zegt:

  31 maart 2008 om 06:31 | Permalink

  Inmiddels blijkt het bericht op de site van VROM te zijn aangepast. De nieuwe kop is: ‘Cramer wil nu geen besluit kerncentrales’. De verdere inhoud van het bericht is hetzelfde gebleven.

  Bron: iNSNet http://www.insnet.org/nl/insnl_headlines.rxml?id=8563&photo=

 3. Hewnk Veenstra zegt:

  23 november 2008 om 16:11 | Permalink

  Het onderwerp CCS is uiterst complex. Alleen: de voorstanders ervan houden het niet-afschrikwekkend simpel. Het hele idee is geweldig. Maar….bij nader inzien deugen er een massa veronderstellingen niet.

  Het een en ander is na te lezen op het web-log OVERDRACHTELIJK: een beetje tegengas naast het geweld van de CO2NGSI, een tikje relativering naast de verbloeming en de leugens.

  Wordt Nederland het CO2 afvalveld van heel NoordWest-Europa?

 4. Bart zegt:

  27 november 2008 om 15:30 | Permalink

  Minister Jacqueline Cramer van Ruimte en Milieu heeft geld beschikbaar gesteld voor twee mogelijke projecten voor ondergrondse opslag van CO2. Het gaat om de projecten van Shell Nederland Raffinaderij bv in Barendrecht en van GTI Zuidoost bv in Geleen. Hiermee is ongeveer 60 miljoen euro gemoeid. De gunning van deze projecten is een procedurele eerste stap. Strikte voorwaarde hierbij is dat MER- en vergunningenprocedures gevolgd moeten worden voordat de projecten uitgevoerd kunnen worden. Onderdeel hiervan is een zorgvuldige inspraakprocedure.

  Zie: http://www.vrom.nl/pagina.html?id=38051

 5. Henk zegt:

  29 januari 2009 om 18:28 | Permalink

  Linke soep CO2 opslag. Wat gebeurd er bij een beving? Ik vehuis als die troep hier onder de grond gaat.

  http://www.nrc.nl/achtergrond/article2075172.ece/Zonder_deze_techniek_halen_we_onze_klimaatdoelen_niet

  http://www.xs4all.nl/~estevenh/geonet/co2/

 6. Erik van Erne zegt:

  29 januari 2009 om 18:31 | Permalink

  @Henk,
  Ook in Drachten maakt men zich zorgen: Een collectie berichten en commentaren op plannen om Noord-Nederland te degraderen tot het CO2-afvalveld van NW-Europa. Test 2 opslag CO2: BARENDRECHT e.o.

  http://overdrachtelijk.web-log.nl/

  En onlangs kwam uit dat CO2-opslagplaats in de Noordzee lekt als een mandje:

  Het meest langlopende en grootschalige opslagexperiment voor CO2 tot nu toe – het Sleipner gasveld in de Noordzee – vertoont ernstige gebreken. Supporters van ondergrondse CO2-opslag hebben het Sleipnerproject jarenlang verkocht als bewijs dat de techniek klaar is voor grootschalige toepassing. Nu zouden ze met schaamrood op de wangen moeten staan.

  Het Sleipner-project heeft sinds 1996 ongeveer 1 miljoen ton CO2 geïnjecteerd in een zoutwaterlaag onder de zeebodem in de Noordzee. De trekkers van het project beschreven de Utsira formatie, waar het Sleipnerveld deel van uitmaakt, als potentiële opslagplaats van vele jaren Europese uitstoot. In de lente van 2008 verliet StatoilHydro echter een deel van het project, toen bleek dat de Utsira formatie lekte. Grote verbijstering. Ondanks jaren onderzoek werd duidelijk dat de geologie van de site nog altijd niet volledig gekend was. Het Noorse Petroleumdirectoraat heeft de inschatting van het opslagpotentieel van de Utsira formatie gewijzigd van “able to store all European emissions in hundreds of year” naar “not very suitable”.

  http://www.bondbeterleefmilieu.be/

  ook de provincie Zuid-Holland maakt zich zorgen en men wil eerst een veiligheidsonderzoek naar CO2-opslag:
  CDA in Provinciale Staten van Zuid-Holland wil dat het proefproject met de opslag van het broeikasgas C02 in lege gasvelden onder Barendrecht eerst op veiligheid wordt onderzocht.

  Gedeputeerde Staten moeten van het CDA ook aangeven hoe de besluitvorming over het project is geregeld. Veel bewoners van Barendrecht zijn ongerust over het project, omdat grote concentraties CO2 gevaarlijk kunnen zijn voor mens en dier.

  Bron: http://www.radiorijnmond.nl/Homepage/Nieuws?view=%2FNews%2FDefault%2F2008%2Fdecember%2FCDA+veiligheidsonderzoek+naar+CO2-opslag

 7. Erik van Erne zegt:

  7 februari 2009 om 14:26 | Permalink

  Inwoners van de gemeenten Barendrecht en Albrandswaard kunnen de komende zes weken reageren op de milieu-effectrapportage over de ondergrondse opslag van CO2. Deze week wordt die milieu-effect rapportage officieel gepubliceerd over de gevolgen van de plannen.

  http://www.barendrecht.nl/content.jsp?objectid=34048

  CO2-opslag Noorden Europees voorbeeld

  Noord-Nederland moet Europees voorbeeldproject worden voor het afvangen, transporten en ondergronds opslaan (CCS) van CO2. Aanwijzing door de Europese Commissie betekent dat voor honderden miljoenen euro’s subsidiestromen op gang komen en CO2 projecten in het Noorden versneld worden uitgevoerd.

  http://www.dvhn.nl/nieuws/noorden/article4334602.ece/CO2-opslag_Noorden_Europees_voorbeeld

  Opslag CO2 in Friese bodem niet aan orde
  Ondergrondse opslag van kooldioxide (CO2) in lege gasvelden of zoutholtes is in Fryslân voorlopig niet aan de orde. Er moet eerst een brede politieke discussie op gang komen of de provincie de risico’s voor de gezondheid wil accepteren. Dat zei gedeputeerde Adema vanochtend.

  http://www.frieschdagblad.nl/index.asp?artID=43128

  Expert Barendrecht negatief over C02-opslag
  Wetenschappelijk gezien zijn er nog te veel onzekerheden om het plan voor ondergrondse CO2-opslag onder Barendrecht door te zetten. Dat stelt emeritus hoogleraar hydrologie Cees van den Akker, die de gemeente heeft aangesteld als adviseur, vrijdag in PM magazine.

  http://www.telegraaf.nl/binnenland/3184453/__Expert_negatief_over_C02-opslag__.html

 8. Henk Veenstra zegt:

  17 februari 2009 om 11:24 | Permalink

  In verband met de voorlichting van Shell en NAM over hun plannen om onder de Barendrechtse woonwijken Carnisselande en Ziedewij het afvalgas te pompen plaats ik vandaag nog wat kritische dieptepunten over CCS op het weblog ONLINERS-Friesland.
  Veel publieksinfo is nog steeds beschikbaar op het web-log OVERDRACHTELIJK.
  Een landelijk dekkend net van de combinatie CO2- en aardgas-transportleidingen voor CO2-opslag uit heel NW-Europa is in studie.

 9. Weetje zegt:

  17 februari 2009 om 19:03 | Permalink

  Bang voor het broeikasgas

  ‘‘Shell roept wel de hele tijd dat het bij CO2-opslag om een bewezen technologie gaat die volkomen veilig is, maar daar valt wel wat op af te dingen’, zegt Cees van den Akker. De emeritus hoogleraar geohydrologie van de TU Delft is door de gemeente Barendrecht ingehuurd om de grote stapel door Shell aangeleverde rapporten op hun merites te beoordelen.

  ‘Het is de vraag of het CO2 wel goed op zijn plaats blijft zitten. Er kunnen scheurtjes in de afsluitende laag zijn ontstaan’, zegt Van den Akker. ‘Maar het grootste gevaar is dat er bovengronds iets mis gaat bij de injectie van het afvalgas in de bodem.’

  Van den Akker kijkt daarom ook kritisch naar de plannen van de oliemultinational om, bij wijze van proef, CO2 op te slaan in twee oude aardgasvelden nabij Barendrecht. Jaarlijks zal daar, mede dankzij 60 miljoen euro subsidie van het ministerie van VROM, 400 duizend ton CO2 moeten worden opgeslagen.

  http://www.volkskrant.nl/economie/article1149474.ece/Bang_voor_het_broeikasgas

 10. Henk Veenstra zegt:

  19 februari 2009 om 11:12 | Permalink

  Den Haag stelde € 30 miljoen gemeenschapsgeld in het vooruitzicht voor CO2-opslag in het Barendrecht en Ziedewij-gasveld. Shell denkt jaarlijks 150 kiloton te kunnen opslaan.
  Dit experiment zou grootscheepse (en dat mag je letterlijk nemen) opslag en dus de bouw van nieuwe,vervuilende kolencentrales ( die in de Eemsmond)moeten rechtvaardigen.
  De subsidie komt uit een potje, gevormd om Borselle langer open de kunnen houden. Dat geld is bestemd voor de ontwikkeling van SCHONE energie-opwekkingtechnieken. Alleen: Shell produceert petro-chemisch CO2 bij het maken van WATERSTOF. En dát is dus geen schone ENERGIE-OPWEKKING-techniek. De subsidie wordt op valse gronden verstrekt.
  Ook de nieuwste editie van het weblog ONLINERS-FRIESLAND gaat over CCS.

 11. Erik van Erne zegt:

  19 februari 2009 om 18:15 | Permalink

  Barendrecht: anti-stemming over CO2-opslag
  Barendrechters willen niet dat er CO2 onder de grond van een woonwijk wordt opgeslagen. Dat bleek tijdens een drukbezochte voorlichtingsbijeenkomst op 19 februari 2009. De plannen van Shell voor het opslaan van CO2 in een leeg gasveld, stuiten op veel weerstand.

  Zo’n 1000 bewoners lieten gisteravond blijken dat ze zich grote zorgen maken. Ze vragen zich af waarom is gekozen voor een proef in zo’n dichtbevolkt gebied. Ze vrezen de risico’s van het gas voor het geval het mis gaat. Ook zijn zij bang dat hun woningen minder geld waard worden. De aanwezige wethouder Zuurbier en de afgevaardigden van de milieudienst DCMR, Shell en het ministerie konden het wantrouwen niet wegnemen.

  Bron: http://www.energieraad.nl/newsitem.asp?pageid=7693

 12. Erik van Erne zegt:

  19 februari 2009 om 18:27 | Permalink

  @allen

  Reacties, opmerkingen, suggesties, etc over CO2 afvang en opslag graag plaatsen bij dit artikel: Kabinet ziet CO2 afvang en opslag helemaal zitten

  http://www.stichtingmilieunet.nl/andersbekekenblog/?p=6590

  Ik heb al bovenstaande reacties daar verzameld. Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

 13. Weetje zegt:

  15 maart 2009 om 20:07 | Permalink

  De bouw van drie kolencentrales in Nederland is mogelijk in strijd met de Europese milieuwetten. Dat onderzoekt de Raad van State. Die wil het Europese Hof van Justitie in Luxemburg vragen om een uitspraak. De Europese emissierichtlijnen zijn gericht op terugdringing van vervuiling en CO2. De uitstoot die nieuwe kolencentrales veroorzaken zorgen voor teveel uitstoot volgens milieuorganisaties. Het antwoord van het Europese Hof kan even duren en daarmee dus de uitspraak van de Raad van State.

  Milieuorganisaties waaronder Stichting Natuur en Milieu en Greenpeace hadden bij de Raad van State bezwaar gemaakt tegen het verlenen van de milieuvergunningen voor de kolencentrales in de Eemsmond en op de Maasvlakte. Zij stellen dat Nederland door de bouw van de centrales niet kan voldoen aan de maximale grens voor de uitstoot van zwavel- en stikstofverbindingen. Dit plafond ligt vast in de door Brussel vastgestelde zogenoemde NEC-richtlijn (National Emission Ceiling).

  http://www.duurzameenergie.org/site/nieuws/uitspraak-eu-gevraagd-over-kolencentrales.html

 14. Groentje zegt:

  17 maart 2009 om 16:14 | Permalink

  Succes: drie kolencentrales in de koelkast!

  Nadat eerder al de kolencentrales van Nuon en Essent on hold waren gezet, zijn nu ook de centrales van E.ON, RWE en Electrabel op de lange baan geschoven. Een direct gevolg van het bezwaar dat Greenpeace samen met andere milieuorganisaties indiende. Een enorm succes in onze campagne!

  Volgens Greenpeace zijn de geplande kolencentrales van E.ON, RWE en Electrabel in strijd met de Europese wetgeving. Met de komst van deze centrales gaat Nederland namelijk meer van de vervuilende stof SO2 uitstoten dan is toegestaan. De Raad van State – die het bezwaar in behandeling neemt – heeft nu besloten dat het hierover advies gaat inwinnen bij het Europese Hof.

  Van uitstel komt afstel
  Een enorm succes en wel om twee redenen. Enerzijds kan het advies van het Europese Hof ervoor zorgen dat deze kolencentrales er helemaal niet mogen komen. Anderzijds loopt de bouw van de kolencentrales door de adviesaanvraag sowieso lange vertraging op, tot wel anderhalf jaar. En van uitstel komt afstel…

  Geen nieuwe kolencentrales goed begin Kopenhagen
  “Dit is precies wat nodig is om die vervuilende kolencentrales van de baan te krijgen,” aldus Meike Baretta, campagneleider van Greenpeace Nederland. “Kolencentrales zijn ongekende CO2-kanonnen. Dit
  uitstel kan tot afstel leiden en dat is nodig voor het klimaat. In december moet er in Kopenhagen een nieuw klimaatverdrag gesloten worden, dat de opvolger moet worden van het Kyoto Protocol. Het zou een mooie start voor dat nieuwe verdrag zijn als er in Nederland geen kolencentrales meer gebouwd mogen worden.”

  Energy [R]evolution
  Greenpeace voert al twee jaar intensief campagne om nieuwe kolencentrales in Nederland van de baan te krijgen. Nieuwe kolencentrales in Nederland zijn een ramp voor het klimaat en bovendien onnodig. Greenpeace heeft een scenario ontwikkeld dat laat zien dat de omslag naar schone energie zonder kolen- en kerncentrales binnen vijftig jaar in Nederland haalbaar en betaalbaar is.

  http://www.greenpeace.nl/news/succes-drie-kolencentrales-in

  Zo, en dat is vijf !!!!!

 15. Weetje zegt:

  31 maart 2009 om 09:36 | Permalink

  WNF VERWELKOMT PLAN VOOR CO2-ARME CENTRALE

  9 december 2008: Het WNF verwelkomt de studie die Essent en Shell willen uitvoeren naar de mogelijkheid om gezamenlijk een elektriciteitscentrale te bouwen die – ondanks het gebruik van steenkool – weinig tot geen CO2 uitstoot in de atmosfeer. Door het toepassen van een vergassingstechniek, is het afvangen van CO2 makkelijker en goedkoper. De opgevangen CO2 wordt ondergronds opgeslagen, bijvoorbeeld in oude gasvelden.

  Energieopwekking op deze manier geeft de mogelijkheid om steenkool op een schonere manier te gebruiken. Steenkool is een fossiele brandstof die wereldwijd ruim voorradig is, maar waaraan ernstige milieunadelen kleven bij de tot nu toe gebruikelijke verbranding. De techniek van CO2 afvang en vooral opslag bevindt zich nog in een experimenteel stadium.

  Als de haalbaarheidsstudie van Essent en Shell positief uitpakt, willen de twee samen een nieuw soort energiecentrale bouwen in Zuidwest Nederland (een precieze locatie wordt nog niet genoemd). Die centrale draait op steenkool en verantwoorde biomassa. Dat wil zeggen: geen biomassa die ten koste gaat van voedselvoorziening of waarvan de verbouw nadelige gevolgen heeft voor het klimaat. Essent gebruikt nu bijvoorbeeld vaak oude pallets of afvalhout van Staatsbosbeheer om energie op te wekken. De nieuwe centrale is gebaseerd op vergassingstechnologie: daarbij is het eenvoudiger en goedkoper om CO2 op te vangen dan bij de gewone verbranding van steenkool.

  Kolenvergassing biedt nog een voordeel; het gas dat daardoor wordt geproduceerd, kan op twee manieren worden gebruikt. Direct voor de opwekking van elektriciteit (in de centrale zelf) of als duurzaam verkregen gas dat dan wordt toegevoegd aan het aardgasnet. Die flexibiliteit is goed inzetbaar in combinatie met windenergie. Nederland zal in de toekomst meer en meer windenergie op de Noordzee gaan produceren. Omdat windenergie nu eenmaal varieert, door de verschillen in windsnelheid, moet het stroomnet daarop ingesteld zijn. Een traditionele elektriciteitscentrale kun je onmogelijk even ‘uit’ zetten als er toevallig veel wind is. Deze nieuwe vergassingscentrale biedt de mogelijkheid om het gas rechtstreeks naar het aardgas net te pompen op dagen dat er veel wind en dus windenergie is. Op dagen met minder wind, wordt het gas juist gebruikt om er elektriciteit mee op te wekken.

  Steenkool is zoals bekend een fossiele brandstof die – tot nu toe terecht – in een kwaad daglicht staat. Het is nog vrijwel onmogelijk om elektriciteit op te wekken met steenkool zonder dat daarbij zeer veel CO2 vrijkomt. Mede daardoor dragen de traditionele kolencentrales in hoge mate bij aan het broeikaseffect. Door deze vergassingstechnologie, wordt het mogelijk steenkool op een manier te benutten die ons klimaat niet schaadt. De enorme kolenvoorraden die bijvoorbeeld China en India nog in de grond zitten, zouden door het inzetten van deze technologie een stuk veiliger gebruikt kunnen worden. Dàt deze opkomende economieën hun steenkoolvoorraad zullen benutten, staat welvast. Het WNF hoopt dat door innovatieve technologieën die mede in Nederland ontwikkeld worden, de toekomstige schade voor ons klimaat beperkt kan blijven.

  Johan van de Gronden, algemeen directeur van het WNF: “De Nederlandse elektriciteitsvoorziening is zeer afhankelijk van fossiele brandstoffen. Zelfs bij een zeer stimulerend beleid zal het aandeel duurzame energie – energie gewonnen uit hernieuwbare bronnen – in 2020 op zijn hoogst 20% bedragen. Dat terwijl we aan de vooravond staan van een aantal belangrijke vervangingsinvesteringen. Als we fossiele brandstoffen ook in de toekomst willen inzetten – en er lijkt geen ontkomen aan – dan moeten we met verve inzetten op nieuwe, schonere technologie om toch onze emissie reductiedoelstellingen te kunnen halen. Het initiatief van Essent en Shell past in dit beleid. De gunstige combinatie met een voortvarende ontwikkeling van windenergie – waar het WNF al geruime tijd op hamert – kan reeds op korte termijn leiden tot een veel betere energiemix.”

  http://www.wnf.nl/nl/actueel/index.cfm?uNewsID=3337&hlight=opslag

 16. Groenstroom zegt:

  27 oktober 2009 om 08:48 | Permalink

  Het lijkt erop of minister Jacqueline Cramer van Vrom langzaam maar zeker tot de conclusie komt dat het verlenen van de vergunning om nieuwe kolencentrales te bouwen toch niet zo’n goed besluit is geweest.

  Tijdens de bijeenkomst van de Club van Rome zei Jacqueline Cramer als dat zij het ‘volkomen eens was met alles wat James net heeft gezegd’. Cramer, die toch vergunningen heeft verstrekt voor vier nieuwe kolencentrales in Nederland.

  Iemand uit het publiek wees er fijntjes op. ‘Ja, u heeft gelijk’, erkende Cramer. ‘Kolen zijn inderdaad een probleem.’ Dus? ‘We moeten het eigenlijk zonder kolencentrales doen, maar dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan.’ Bron: http://www.energieraad.nl/

  Tja, had Hansen in zijn presentatie gezegd, makkelijk wordt het niet om in te grijpen. Maar als we het te lastig vinden, dan hebben we een probleem. Dan storten de ijskappen op Groenland en Antarctica straks in, krijgen we meters zeespiegelstijging, een wereld in chaos.

  Minister Jacqueline Cramer trok haar conclusies. ‘Ik ga ervoor!’

  Ben benieuwd of er nu inderdaad een stop komt om nieuwe kolencentrales te bouwen, al dan niet met afvang en opslag van CO2 (CCS). Nederland zit binnenkort toch al met een overschot aan energie, als ik het laatst goed heb begrepen.

  Het is gewoon tijd voor echte groenestroom.

 17. Erik van Erne zegt:

  5 november 2009 om 20:07 | Permalink

  Goed nieuws: de Tweede Kamer heeft deze week gevraagd om een wet die een einde maakt aan kolencentrales! De Kamer wil dat er een maximum komt aan de hoeveelheid CO2 die een energiecentrale mag uitstoten. Geplande ouderwetse kolencentrales als die van E.ON, RWE en Electrabel zullen hierdoor in de toekomst niet meer mogelijk zijn. Een belangrijke stap in de campagne ‘Help ons klimaat niet naar de kolen’!

  Als de zes nieuwe kolencentrales die in de planning staan worden afgebouwd, kunnen we in Nederland twee keer zoveel kolenstroom opwekken dan nu het geval is. Met alle gevolgen voor het klimaat van dien. Bron: Greenpeace

 18. GreenPsy zegt:

  1 december 2009 om 16:21 | Permalink

  Kolenstook erger voor klimaat dan kap regenwoud

  Ontbossing heeft een grote invloed gehad op de toename van CO2 emissies in de afgelopen drie eeuwen, maar de relatieve invloed ervan neemt af. Nu is het opstoken van fossiele brandstoffen een veel belangrijker factor. Dat stelt Rik Leemans, hoogleraar Milieusysteemanalyse aan Wageningen University. Met collega’s van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) berekende hij de invloed van landgebruik op de mondiale koolstofcyclus. Hij publiceert erover in het laatste nummer van Climatic Change.

  http://www.wur.nl/NL/nieuwsagenda/nieuws/Rik091126.htm

 19. Ouwe Seun zegt:

  3 december 2009 om 16:03 | Permalink

  De beslisingen van dit kabinet zijn huigelachtig en volkomen tegen de mensen hun zin. Hier in friesland wordt gas gewonnen en zout hierdoor zakt de bodem meer dan berekend is! wat gebeurd er als men co2 erin pompt?[een berglandschap] handig voor de stijgende zeespiegel. Wil deze minister co2 terug dringen kan ze beter de overbodige afvaloven die in onze omgeving gebouwd wordt beter aan van der Most verkopen voor een nieuw pretpark. Zo bespaar je een hoop elende, deze regering denk alleen zichzelf door dit soort dingen een ieder door de strot te duwen onder het mom millieupreventie.

 20. ina zegt:

  9 december 2009 om 13:23 | Permalink

  jacqline cramer was commissaris bij de Shell en voorzitter van Milieu
  Defensie [veroordeelt tot criminele organistie en criminele activiteiten ]
  Zo iemand mag minister zijn in Nederland, daar integen zou ze in veel
  landen voor deze vergrijpen achter de tralies zitten!!!!!!!!!!!!!!

 21. Ronald zegt:

  12 december 2009 om 09:44 | Permalink

  Links of rechts ik geloof niet dat u het snapt.
  We ademen allemaal dezelfde lucht in en of die links dan wel rechts draaiend is weet ik niet maar dat er veel troep inzit is wel bewezen. Als we op deze schaal doorgaan zal de vervuiling ons inhalen, leuk voor de kinderen.

  Dit neem ik u niet in dank af klimaatcrimineel Cramer nog snel 4 Kolenbranders.
  DAT U NOG IN DE SPIEGEL DURFT TE KIJKEN MINISTER CRAMER SCHANDE.
  WAAR BENT U VAN! WIE BETAALT ER STRAKS DE REKENING CRAMER?

 22. Ronald zegt:

  12 december 2009 om 10:13 | Permalink

  Ja Bos en Kramer komen allebei shell, hoezo onafhankelijk Ba wat een smerig stelletje tuig de hyves van Bos en zijn cv
  Spots zijn de netwerken voor bezoekers van bars, restaurants & clubs. Alleen eigenaren kunnen spots beheren en bezoekers zo goed op de hoogte houden.

  Klik hier om (privé) spots toe te voegen of te wijzigen!
  School: Christelijk Lyceum Zeist, Christelijke Basisschool Beurthonk

  MBO/HBO/Universiteit: Vrije Universiteit Amsterdam

  Vereniging: De Tweede Kamer

  Bedrijf: Shell, Shell, Shell Asia, Shell International Oil Products UK, Shell Romania E

 23. Van Dijkhuizers zegt:

  28 december 2009 om 09:06 | Permalink

  Duitse kolencentrales van de baan
  De bouw van kolencentrales in Duitsland roept steeds meer weerstand op. Al drie projecten werden de afgelopen weken afgeblazen: Lubmin (Mecklenburg-Vorpommern), Mainz en Dörpen (Niedersachsen). Plannen van Eon in Datteln en Trianel in Lünen (beide Westfalen) zouden op wankelen staan.

  Nu Nederland nog!

 24. Erik van Erne zegt:

  28 juni 2010 om 10:05 | Permalink

  De Nederlandse energieleveranciers blijken indirect betrokken te zijn geweest bij grove mensenrechtenschendingen in Colombia.

  Ze kopen hun steenkool van bedrijven die betrokken waren bij moorden op vakbondsleiders. Dat blijkt uit onderzoek van het televisieprogramma Netwerk, dat dinsdag en donderdag twee uitzendingen wijdt aan de herkomst van de in Nederlandse elektriciteitscentrales verstookte steenkool. Lees verder bij De Volkskrant

 25. Erik van Erne zegt:

  22 juli 2010 om 10:09 | Permalink

  European Commission proposes phasing out coal subsidies

  The EU executive presented a proposal for a new regulation that would allow member states to grant operating aid to coal mines only if they present plans to close by 15 October 2014.

  Finally –> Europe Proposes to End Coal Mining Subsidies by 2014 – NY Times http://nyti.ms/d8B9yn

 26. Erik van Erne zegt:

  22 september 2010 om 11:44 | Permalink

  Wubbo Ockels stelt de vraag: Nieuwe Kolencentrales, waarom?

 27. Erik van Erne zegt:

  7 november 2010 om 14:02 | Permalink

  Afgekochte emissierechten betaald door de overheid

  Negen grote bedrijven in Nederland waar onder Tata Steel, DSM en Akzo zijn in het geheim met de overheid overeengekomen om vanaf 2013 zo min mogelijk te betalen voor de uitstoot van CO2. Het principe “de vervuiler dokt” wordt aan de laars gelapt. Van 2013 tot 2023 legt de overheid naar schatting 2 miljard op tafel in het voordeel van de zware industrie.

 28. Erik van Erne zegt:

  24 november 2010 om 06:35 | Permalink

  Subsidies onrendabele kolenmijnen tot 2018

  EU-lidstaten mogen onrendabele kolenmijnen nog tot 2018 blijven subsidiëren. Het Europees Parlement heeft zich daar dinsdag voor uitgesproken.

  De Europese Commissie wilde de subsidies, die vallen onder de EU-staatssteunregels, al vanaf volgend jaar schrappen.

 29. Erik van Erne zegt:

  16 december 2010 om 16:01 | Permalink

  Vergunning kolencentrales onterecht

  De staat had geen milieuvergunningen mogen afgeven voor drie kolengestookte elektriciteitscentrales in de Eemshaven en Rotterdam. Dat staat in een advies van de advocaat-generaal van het Europese Hof van Justitie in Luxemburg. Het hof neemt zo’n advies meestal over.

  Tegen het verlenen van de vergunningen was bezwaar gemaakt door onder meer Greenpeace en Natuur en Milieu. De Raad van State vroeg daarop om een uitspraak van het hof in Luxemburg.

 30. Erik van Erne zegt:

  5 mei 2011 om 20:01 | Permalink

  Milieuorganisaties winnen zaak tegen energiereuzen: Kolencentrales op de Maasvlakte aan een zijden draadje

  Milieuorganisaties hebben de eerste overwinning in hun procedures tegen de kolencentrales op de Maasvlakte binnen. De Raad van State heeft geoordeeld dat de besluiten van de provincie niet stroken met Natuurbeschermingswet. De provincie moet haar huiswerk overdoen. Een nieuw onderzoek moet aantonen in welke mate de kolencentrales schade aanrichten in het omliggende duingebied.

Plaats zelf een reactie:

(U heeft ruimte voor 400 tekens)

Categorieën

 • Afval (4)
 • Agenda (3.460)
 • Biologisch (121)
 • Blog Action Day (57)
 • Bouwen-Klussen (946)
 • Communicatie (382)
 • Cradle to Cradle – Circulair (1)
 • Design (245)
 • Dieren (182)
 • Donald Trump (3)
 • Duurzaam (10)
 • Educatie (353)
 • EEN-Armoede (252)
 • Energie en Besparing (3.809)
 • Europa (29)
 • Evenementen (211)
 • Geluid (27)
 • Gezondheid (324)
 • Goed Doel (122)
 • Green Deal (43)
 • Greenwashing (123)
 • Hergebruik-Kringloop (1)
 • Iets anders (458)
 • Int. Samenwerking (195)
 • Investeren (151)
 • Joe Biden – Barack Obama (119)
 • Kerst (125)
 • Klimaat (1.751)
 • Licht (403)
 • Lucht (35)
 • Mensenrechten (176)
 • Milieu (1)
 • MVO (2)
 • Natuur (823)
 • Nederland (46)
 • Olympische Spelen (68)
 • Oranje (158)
 • Oud & Nieuw (133)
 • Pasen (2)
 • Sinterklaas (16)
 • Sport (247)
 • Vakantie (73)
 • Valentijn (38)
 • Verkiezingen (52)
 • Vervoer en OV (1.844)
 • Vrijwilligerswerk (16)
 • Water (317)
 • Welzijnswerk (30)
 • Recente berichten

 • Verduurzaam Jouw Bedrijf En Maak Dat Breed Bekend Bij Gemeenten En Leveranciers
 • Tips Om Een Woning Duurzamer Te Maken: Verlaag Je Energiekosten
 • Conferentie Energieopslag: Ontwikkelingen En Uitdagingen by Klimaatweb
 • Het Merwede NaZomer Festival In De Merwedekanaalzone In Utrecht
 • Drystack Wint ING Circulair Ondernemenprijs 2022 Op Duurzame Dinsdag 2022
 • Windpark Met Zes Windmolens Langs De E34 by ENGIE, Storm En Wind4Flanders
 • Netwerkweek Zwerfafval 2022: Samen Op Weg Naar Minder Zwerfafval by RWS
 • Energiedamwand Nederland Wint Greenchoice Energieprijs 2022 Op Duurzame Dinsdag 2022
 • Tiny Forest Amsterdam Ontvangt VHG Groenprijs 2022 Op Duurzame Dinsdag 2022
 • Essent Voorziet 4.000 Woningen In Merwedekanaalzone Utrecht Van Duurzame Energie 
 • Rechtvaardig Mobiliteitsbeleid by KiM
 • Energieketens Voor CO2-Neutrale Mobiliteit In Kaart Gebracht by KiM En TNO
 • Behoud Van Energie En Een Duurzame En Natuurlijke Omgeving In Nederland
 • Op Zoek Naar Een Duurzame Vloer? Kies Voor Een Kurkvloer, Houten Vloer Of Bamboe Vloer
 • Bescherm Je Houten Tafel Duurzaam Tegen Vlekken En Krassen Met Osmo Topoil
 • Nationale Conferentie Circulaire Bouweconomie
 • Zonnedak Met 911 Zonnepanelen Op Zeefgebouw Groningen In Gebruik Genomen
 • Museum of the Future: The Most Beautiful Building On Earth In Dubai
 • Simon Loos Rijdt 1,5 miljoen Km Volledig Elektrisch Met Twintig Elektrische Trucks
 • Vernieuwend Concept Om Rubberafval Te Verwerken Tot Nieuwe Producten by New Born Rubber
 • Links

  Milieunet op..