Anders Bekeken

Klimaatstroom Zuid: Het Manifest Klimaatstroom Zuid en Het Actieprogramma Klimaatstroom Zuid

Geschreven op 12-4-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda, Klimaat Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail

3 juli 2018: Tijdens het Congres Hittestress overhandigen vertegenwoordigers van Zuid-Nederlandse gemeenten, waterschappen en provincies aan minister van Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat het akkoord van de Klimaattop Zuid.

Het akkoord toont de brede inzet in Zuid-Nederland om de leefomgeving beter voor te bereiden op extreme regenval, hitte en droogte. Dit landelijke probleem kan alleen opgelost worden als overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties én bewoners hun bijdrage leveren.

Minister Cora van Nieuwenhuizen opende het eerste landelijke congres over hittestress. Tijdens een werkbezoek begin juni in Zuid-Limburg zag de minister met eigen ogen de directe gevolgen van klimaatverandering: water- en modderoverlast na hevige hoosbuien met grote schade aan huizen en bedrijven. Deze extreme situaties zullen zich steeds vaker voordoen. Gelukkig kondigde de minister een onderzoek aan naar de gevolgen van het extreme weer door klimaatverandering. En kijkt ze naar mogelijkheden om nieuwe middelen en het Deltafonds voor klimaatadaptatie in te zetten.

De uitnodiging vanuit Zuid-Nederland aan minister van I&W is duidelijk. Johan van den Hout: “De urgentie voor klimaatrobuuste maatregelen wordt door iedereen gedeeld. En Zuid-Nederland staat klaar om die handschoen samen met de minister op te pakken.” De oplossing voor deze brede, ruimtelijke opgave ligt in samenwerking. Tussen alle Nederlandse inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden. Harry van Rooijen: “Want klimaatverandering en de extremere weersomstandigheden raken onze gezondheid, de leefbaarheid van onze omgeving, onze natuur en onze economie.” Peter Glas: “We moeten samen aan de slag om Nederland klimaatproof maken, door bijvoorbeeld steden te ontharden en te vergroenen, en door water langer vast te houden of juist meer ruimte te geven.” Zo wordt onze leefomgeving veiliger en duurzamer, maar ook mooier en socialer. Zuid-Nederland is er klaar voor.

6 juni 2018: Vertegenwoordigers van ruim 80 overheden, 100 maatschappelijke organisaties en 130 bedrijven hebben maandag 4 juni op de Klimaattop Zuid in Breda afspraken gemaakt over allerlei acties om klimaatverandering het hoofd te bieden en slimmer om te gaan met energie.

Jasmijn (10 jaar) van basisschool de Wereldboom uit Hulst verwoordde het perfect voor een volle zaal: “We moeten allemaal een beetje pijn lijden voor het milieu. Anders lukt het nooit.” Met 800 deelnemers was de top in de FutureDome in Breda een groot succes.

Er zijn al heel veel duurzame initiatieven in Zuid-Nederland. Op de Klimaattop Zuid zijn deze initiatieven bij elkaar gekomen. Dat leidt tot nieuwe energie, versnelling, kennisdeling, koppeling van initiatieven, nieuwe ideeën en verdieping.

Overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties kijken over grenzen heen en hebben de intentie uitgesproken om elkaar te blijven versterken en op te jutten de klimaatdoelstellingen te halen.

De gemaakte afspraken gaan over thema’s als duurzame energie, circulaire economie en klimaatadaptatie: het klimaatbestendig maken van onze leefomgeving tegen extreme regenval, hitte en droogte.

Zo hebben de aanwezigen zo de basis gelegd voor een Actieprogramma Klimaatstroom Zuid. Commissarissen van de koning Van de Donk en Polman overhandigden de resultaten als input voor het Nationaal Klimaatakkoord aan Ed Nijpels (voorzitter Overlegtafel Nationaal Klimaatakkoord) en aan de regiovoorzitters uit de drie provincies. Het slotakkoord van de dag is daarmee meteen het startakkoord voor de beweging Klimaatstroom Zuid. Zuid-Nederland is bereid een stap extra te zetten om de landelijke klimaatdoelstellingen te halen. In het najaar ligt daarvoor een concreet uitgewerkt actieprogramma met de vraag aan het Rijk om dit programma (straks) actief met een bijdrage te ondersteunen.

Zie ook: Samenwerkingsovereenkomst Overheden Voor 100.000 Elektrische Voertuigen in Noord-Brabant

12 april 2018: Met het manifest Klimaatstroom Zuid wordt de eerste stap gezet van een bredere beweging in Zuid-Nederland. Overheden in Zeeland en Limburg hebben belangstelling om zich aan te sluiten.

Bovendien worden het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties en initiatieven betrokken.

Hoogtepunt wordt de Klimaattop op 4 juni in FutureDome in Breda waarbij concrete afspraken op het gebied van klimaat worden gemaakt en gepresenteerd.

Het manifest bevat ambities op het gebied van energie, circulaire productie en klimaatadaptatie.

Alle besturen in Zuid-Nederland worden uitgenodigd om de intenties van het manifest Klimaatstroom Zuid te onderschrijven. Dat kan bijvoorbeeld in coalitieakkoorden, raadsprogramma’s en andere plannen.

Een initiatief van de provincie Noord-Brabant en een aantal gemeenten en waterschappen om de gevolgen van klimaatverandering zo snel mogelijk adequaat aan te pakken. De initiatiefnemers roepen op om het manifest te ondersteunen en zich aan te sluiten bij Klimaatstroom Zuid.

Gemeentebestuurders worden opgeroepen om het manifest te ondersteunen en het klimaat als een urgent maatschappelijk thema op de agenda te zetten in de komende coalitiebesprekingen. Schone energiebronnen in plaats van fossiele brandstoffen, minder uitstoot van CO2 en hergebruik van grondstoffen zijn noodzakelijk om de klimaatverandering een halt toe te roepen. Tegelijkertijd moet Nederland weerbaarder worden tegen extreme regenval, langdurige hitte en droogte. Het manifest bevat hiervoor 10 ambities.

Het manifest is de eerste stap om in Zuid-Nederland zoveel mogelijk ‘neuzen’ van overheden, onderwijsinstellingen, bedrijven en andere organisaties dezelfde kant uit te krijgen

Op maandag 4 juni wordt een Klimaattop Zuid gehouden waarbij concrete afspraken worden gemaakt. Het Manifest Klimaatstroom Zuid onderstreept de noodzaak om nú en in gezamenlijkheid door te pakken op energietransitie, hergebruik en maatregelen om de gevolgen van klimaatverandering het hoofd te bieden. Alleen door samen op te trekken, kunnen grote stappen worden gezet.

Doel van de Klimaattop Zuid is om krachten te bundelen en vaart te zetten achter alle inspanningen die nu al op veel plaatsen worden gedaan. De netwerkbijeenkomst biedt ook mogelijkheden om elkaar te inspireren en te komen tot nieuwe creatieve vormen van aanpak. Aan het eind van de dag moet er een zo concreet mogelijk actieprogramma liggen, dat namens Zuid-Nederland kan worden aangeboden aan minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat. Zo kan de opbrengst van Klimaattop Zuid een bijdrage leveren aan de realisatie van het landelijke Klimaatakkoord.

De Klimaattop Zuid vindt plaats op maandag 4 juni 2018 in FutureDome in Breda en richt zich op overheden, ondernemers en vertegenwoordigers van maatschappelijke instellingen. De Klimaattop is niet alleen toegankelijk voor professionals.

2 Reacties

 1. Erik van Erne zegt:

  19 juli 2018 om 17:35 | Permalink

  Klimaatstroom Zuid: De Kaart Met Initiatieven

  Bekijk nu de kaart met de projecten die aanwezig waren tijdens de klimaattop op 4 juni. Het is een eerste beeld van de samenwerking die er nu al is.

  De kaart geeft een eerste gezamenlijke beeld van het systeem van de uitdagingen die er zijn rondom het klimaat. Deze uitdagingen raken veel elementen van onze gehele samenleving. Dat is een systeem: er liggen verschillende verbindingen tussen mensen en organisaties die elkaar beïnvloeden.

  Het doel van Klimaatstroom Zuid is om bestaande initiatieven te versnellen, te bundelen en te verbinden aan de landelijke klimaatopgave. We brengen hiermee in beeld waar projecten geografisch plaatsvinden, welke thema’s daaronder vallen, wie daaraan werkt en waar verbinding is. Op deze manier kunnen we de komende tijd gezamenlijk bekijken rondom welke thema’s veel of weinig gebeurd, waar nog geen verbindingen liggen tussen projecten die elkaar kunnen helpen, maar ook waar bijvoorbeeld extra inzet op nodig is.

 2. Erik van Erne zegt:

  31 augustus 2018 om 19:42 | Permalink

  Klimaattop Zuid Aftermovie

  Door goed waterbeheer houden wij onze voeten droog, hebben wij schoon water en is er niet teveel, maar ook niet te weinig water.

Plaats zelf een reactie:

(U heeft ruimte voor 400 tekens)

Categorieën

 • Afval (597)
 • Agenda (3.053)
 • Barack Obama (116)
 • Biologisch (118)
 • Blog Action Day (59)
 • Bouwen-Klussen (771)
 • Communicatie (373)
 • Cradle to Cradle – Circulair (475)
 • Design (231)
 • Dieren (173)
 • Donald Trump (3)
 • Duurzaam (2.229)
 • Educatie (342)
 • EEN-Armoede (252)
 • Energie en Besparing (3.200)
 • Europa (29)
 • Evenementen (140)
 • Geluid (26)
 • Gezondheid (302)
 • Goed Doel (119)
 • Green Deal (24)
 • Greenwashing (114)
 • Hergebruik-Kringloop (315)
 • Iets anders (371)
 • Int. Samenwerking (191)
 • Investeren (134)
 • Kerst (152)
 • Klimaat (1.629)
 • Licht (372)
 • Lucht (32)
 • Mensenrechten (167)
 • Milieu (743)
 • MVO (108)
 • Natuur (711)
 • Nederland (21)
 • Olympische Spelen (67)
 • Oranje (157)
 • Oud & Nieuw (125)
 • Pasen (2)
 • Sinterklaas (26)
 • Sport (215)
 • Vakantie (77)
 • Valentijn (38)
 • Verkiezingen (62)
 • Vervoer en OV (1.191)
 • Vrijwilligerswerk (16)
 • Water (296)
 • Welzijnswerk (30)
 • Recente berichten

 • The Electric Rivian R1T: The First Electric Pick Up Truck In The World An Electric Adventure Vehicle
 • Paprikateler NH Paprika In Glastuingebied Alton Heerhugowaard Aangesloten Op Warmtenet HVC
 • Solar Energy in Morocco Renewable Energy Documentary by DW Documentary
 • Oudejaarconferentie Vaarwel 2018 by Sjaak Bral
 • Uitbreiding En Repowering Windparken Oosterscheldekering by RVB
 • Zonnepark De Lichtkiem Aan De Asserwijk In Assen Met 13.800 Zonnepanelen
 • De Eerste Elektrische Vrachtwagen In De Bouw by KWS
 • The Electric Nissan IMs: An Elevated Sports Sedan by Nissan Intelligent Mobility
 • Land Art Generator Initiative: LAGI 2019 Masdar City, Abu Dhabi – Return To The Source
 • 24th World Energy Congress 2019 In Abu Dhabi: Energy For Prosperity by World Energy Council
 • Suikerunie Zet In Op Vergroening En Energieneutraal: Grote ZonneWeide in Puttershoek In 2020
 • Duurzaam Verwarmd 2019: Innovatieplatform Voor Duurzame HVAC Techniek by Good!
 • Green Deal België Circulair Bouwen: Bouw Ook Mee
 • Nieuw Magazine Circulair Ondernemen: Hoe dan? by De Wolven
 • World Cycling Forum 2019 In Rotterdam: Bicycle Industry at the Core of Sustainable Development
 • Cadillac Presents Futuristic CT6 EV SUV in Detroit: With Super Cruise Technology Of The Year
 • Voedsel1000 En De Voedseltop 2019: Bouw Mee Aan Het Brabants Voedselsysteem
 • Eerste Circulaire Viaduct In Nederland Bij Revesluis In Kampen Gaat 200 Jaar Mee
 • InfraTech 2019: Nationaal Platform Voor De Hele Infrasector – Thema Futureproof
 • VANG Buitenshuis: Nieuwe Website Wijst KWD-Sector De Weg Naar Circulaire Economie by RWS
 • Links

  Milieunet op..