google.com, pub-1373830308765288, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Anders Bekeken

Het National Sustainability Fund en het Energiebesparingsfonds

Geschreven op 29-12-2007 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing, Int. Samenwerking, Investeren, Klimaat Facebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail

duurzame-ontwikkeling.jpgUpdate 29-01-2009: Nou, het ziet er naar uit dat er echt een nationaal fonds gaat komen. Natuurlijk wordt het geen National Sustainability Fund met 50 miljard euro in de kas, maar een Energiebesparingsfonds met een beperkt budget.

Dat blijkt uit de beantwoording van Kamervragen door minister Eberhard van der Laan: Met behulp van het  Energiebesparingsfonds zijn 30.000 tot 60.000 woningen te isoleren. Op 1 mei zal een pilot starten met dit fonds. In de voorjaarsnota zullen concrete maatregelen worden voorgesteld. Verder gaat het goed met energiebesparing, vooral bij de Rijksgebouwendienst. Zie ook: Het Rijk staat garant voor lening voor energiebesparing

Minister Jacqueline Cramer gaf aan dat de cijfers over de gerealiseerde maatregelen van ‘Schoon en Zuinig’ over 2007 en 2008 in april 2009 bekend zijn. Dan kunnen we praten met concrete cijfers in de hand. Bij de behandeling van de eerste evaluatie van ‘Schoon en Zuinig’ is toegezegd dat in april 2009 ook al concrete maatregelen zullen worden voorgesteld waar gebleken is dat dat nodig is. Ook deze minister vond dat het wel goed gaat. Bron: ODE Zie ook: Energiedoelstellingen Nederland worden niet gehaald

16-12-2007: Eigenlijk is er toch een heel goed resultaat behaald op Bali. Voor het eerst, dacht ik, dat alle landen in de wereld een akkoord ondertekenen over het klimaat en het stoppen van de opwarming van de aarde. Iedereen is het er nu over eens dat we een klimaatprobleem hebben. En dat is winst!

Ook over het behoud van oerbossen zijn afspraken gemaakt. Heel goed dat voorkomt heel veel CO2 uitstoot. Als we op deze manier kunnen voorkomen dat er enorme hoeveelheden aan oerbos wordt gekapt dan is dat in feite dubbele winst. Enerzijds blijven die bomen staan en tegelijkertijd blijft het eco-systeem in stand, waardoor uitsterving van heel veel bedreigde diersoorten wordt voorkomen. Hulde voor dit plan.

Hardere afspraken waren ook niet te verwachten. Australië heeft Kyoto ondertekend, maar niemand gelooft dat men de gestelde doelen in de resterende jaren tot 2012 kan halen. Voor de VS is het doel van 2012 alleen haalbaar als er een geheel andere kijk en inzet komt van de regering. En dat is van Bush nu eenmaal niet te verwachten.

Wachten tot 2009 als de regering Bush er niet meer is, biedt veel meer kansen voor een echt goed akkoord. Een akkoord dat wereldwijd uitgevoerd moet gaan worden in een gezamenlijke aanpak van de klimaatproblemen. Westerse bedrijven kunnen een voorsprong nemen door de nieuwste technologiën in te zetten in de armste landen en de landen die in een enorme economische spurt zitten, zoals China, India, Brazilië en Rusland om er maar een paar te noemen.

In Nederland kunnen we versnellen in de opwekking van duurzame energie. De aangekondigde maatregelen en subsidies stimuleren investeringen in duurzame energie door de particulier onvoldoende. Het is en blijft gewoon te duur om zonnepanelen, zonneboilers, de nieuwste CV ketels en andere energiezuinige technieken toe te passen. Misschien is het een goed idee om eens even bij onze buren te kijken. Duitsland en België hebben zeer stimulerende subsidieregelingen. Ook of zo u wilt juist voor de mensen met een laag inkomen.

Waar blijft het National Sustainability Fund ???

Zie ook: Lenen tegen 2% voor energiebesparende maatregelen ! Lenen tegen lage rente voor energiebesparende maatregelen ! Bespaar meer met LES – de Limburgse Energie Subsidie Extra miljoenen voor duurzame energie ! Zeeuws Klimaatfonds beperkt uitstoot broeikasgassen door compensatieprojecten Subsidieregeling energiebesparende maatregelen in Groningen

Tags:

11 Reacties

 1. Blik op Nieuws zegt:

  31 mei 2008 om 10:43 | Permalink

  Het college van Assen bundelt alle initiatieven op het gebied van milieu en duurzame ontwikkeling en legt de raad overkoepelende doelstellingen voor. Een aantal acties wordt al dit jaar in gang gezet. Een van die acties is het instellen van een fonds om energiebesparing en het opwekken en gebruik van duurzame energie te stimuleren. Voor het fonds wil het college 2.000.000,- euro beschikbaar stellen.

  De raad wordt om instemming met de doelstellingen op het gebied van duurzame ontwikkeling en het beschikbaar stellen van 2.000.000 euro voor het duurzaamheidsfonds gevraagd.

  Dat is alvast het eerste Sustainability Fund in Nederland. Nog niet nationaal, maar de eerste stap is gezet. Wie volgt dit goede voorbeeld van de gemeente Assen??

 2. Erik van Erne zegt:

  8 juni 2008 om 11:02 | Permalink

  Het gaat er komen. Het heet anders en er moet nog even een wetswijziging worden doorgevoerd, maar dan komen er miljoenen beschikbaar voor duurzame energie opwekking in Nederland:

  https://www.stichtingmilieunet.nl/andersbekekenblog/?p=4229

 3. Diemenaar zegt:

  9 september 2008 om 09:21 | Permalink

  Windmolen kopen? Zonneboiler installeren? De gemeente Diemen vindt het belangrijk dat u energie bespaart en betaalt graag mee.

  Vanaf zaterdag 6 september 2008 kunt u als eigenaar/bewoner subsidie aanvragen voor het treffen van energiebesparende maatregelen. Tijdens de Gemeentedag staat op het voorplein van het gemeentehuis de ‘BespaarDaar´kraam. De medewerkers kunnen u uitgebreid informeren over de subsidie voor onder andere isolatie, zonneboiler of uw eigen windmolen. De gemeente Diemen voert een actief klimaatbeleid uit en heeft hiervoor van de provincie Noord-Holland een subsidiebudget Duurzame energiepakket 2008 ontvangen. De subsidie is bestemd voor eigenaren/bewoners die één of meer maatregelen treffen uit de duurzame-energielijst. In deze lijst is per maatregel aangegeven welk criterium geldt en welk subsidiebedrag wordt toegekend. Kortom, de gemeente verzorgt de toekenning en uitbetaling van provinciale subsidiegelden. Daarvoor gelden enkele regels die staan vermeld in de op 11 september 2008 door de gemeenteraad vast te stellen Verordening subsidieregeling duurzame energiepakket.

 4. Fries zegt:

  13 november 2008 om 19:08 | Permalink

  Een baggerwerk-meevaller in de provinciale begroting wordt besteed aan energiezuinige openbare verlichting. Doordat het rijk een drempel in vaarweg de Boontjes tussen Harlingen en Kornwerderzand op eigen kosten verwijdert, houdt de provincie €2,5 miljoen over.

  Op initiatief van de coalitiepartijen PvdA, CDA en ChristenUnie wordt dit geld in een fonds voor led-verlichting en andere energiezuinige straatverlichting gestopt. De eerste installaties kunnen hier uit worden bekostigd. Later wordt het fonds weer aangevuld met geld dat wordt bespaard op de energierekening.

 5. Berg zegt:

  14 december 2008 om 09:12 | Permalink

  Huiseigenaren in Hardenberg kunnen bij een servicepunt terecht voor bespaaradviezen en tips om het leefklimaat in huis te verbeteren. Wanneer huiseigenaren daadwerkelijk maatregelen treffen, kunnen ze bij de gemeente terecht voor een goedkope lening. De provincie hoopt dat uiteindelijk ruim 1500 huiseigenaren in Overijssel gebruik gaan maken van een dergelijke regeling.

 6. Erik van Erne zegt:

  26 januari 2009 om 18:01 | Permalink

  De provincie Overijssel vindt dat er snel een officieel Nationaal Energiebesparingsfonds moet komen. Daarmee kan het Rijk samen met provincies en gemeenten, maar ook de bouwsector, woningcorporaties en huurders, de energiebesparing waarmaken die nodig is in het kader van de Europese Kyoto-doelstellingen voor duurzame energie en CO2-reductie.

  http://www.sallandcentraal.nl/article.php?action=showarticle&id=9145

 7. Erik van Erne zegt:

  14 februari 2009 om 11:49 | Permalink

  Begin januari van dit jaar schreven Jan Terlouw en Theo Walthie (voorzitter van het RegieOrgaan van EnergieTransitie) een brief aan de ministers Cramer, Van der Laan en Van der Hoeven waarin zij de instelling van een energiebesparingsfonds bepleitten. Uit dit fonds zouden goedkope leningen verstrekt kunnen worden aan woningeigenaren die willen investeren in energiebesparing. Inmiddels heeft minster Van der Laan een pilot met het fonds aangekondigd. Een gesprek met Jan Terlouw, voorzitter van het Platform Gebouwde Omgeving (PeGO)van EnergieTransitie.

  “De plannen die we als platform hebben ontwikkeld voor verregaande energiebesparing in de bestaande bouw, staan allemaal goed in de steigers”, vertelt Terlouw. “Het uitgangspunt is dat de investeringen in energiebesparende maatregelen zich moeten terugverdienen door een lagere energienota.” Woningeigenaren blijken hiervoor veel belangstelling te hebben, maar de stap om daadwerkelijk te investeren blijft vaak achterwege vanwege hun soms (zeer) beperkte investeringsmogelijkheden of vanwege het ‘gedoe’. “Toch moet er nu wel echt iets gebeuren om de doelstelling – 30% minder energieverbruik in 500.000 woningen in 2011 – te halen”, zegt Terlouw. “Er is haast bij. Het is al 2009. Het Energiebesparingsfonds kan een belangrijk middel zijn om mensen over de streep te trekken.”

  Energienota direct aangepast
  “Het Energiebesparingsfonds maakt de financiering van investeringen in energiebesparing gemakkelijk doordat uit het fonds leningen met een lage rente verstrekt worden. Deze leningen moeten de woningeigenaar verleiden aan de slag te gaan met bijvoorbeeld vloerisolatie of dubbele beglazing. De woningeigenaar verdient het bedrag dat hij investeert – per woning wellicht een bedrag van 10.000 euro – terug: de energienota (de voorschotnota) wordt direct aangepast. Doordat de staat garant staat voor de lening, is er ondanks de kredietcrisis voor financiële instellingen geen belemmering om het fonds te vullen. Bij een fonds van € 1 à 2 miljard gevuld door financiële instellingen en/of pensioenfondsen, zal het beroep op de staatsgarantstelling van de rijksoverheid waarschijnlijk slechts enkele miljoenen bedragen.”

  Tienduizenden banen
  Naast de klimaatwinst dient het Energiebesparingsfonds nog een doel: wanneer mensen op grote schaal investeren in energiebesparing kan dit ook de bouwsector helpen die zich vanwege de economische recessie met steeds grotere problemen geconfronteerd ziet. Terlouw: “Grote projecten stagneren of komen helemaal niet meer van de grond, waardoor banen verloren gaan. Tegelijkertijd zijn er honderdduizenden woningen waar met bestaande technieken veel energie te besparen valt. We moeten daarom nu echt beginnen en de kans grijpen die zich nu aandient; niet alleen vanwege de klimaatcrisis, maar ook vanwege de recessie. Het kan uiteindelijk tienduizenden banen opleveren.”

  Verleiden of verplichten?
  Op de vraag of het instellen van het Energiebesparingsfonds voldoende is om woningbezitters over de streep te trekken, antwoordt Terlouw: “Dat weet ik niet. Mevrouw Cramer heeft altijd gezegd: ‘als het niet op vrijwillige basis kan – de verlokking van de markt – dan bereid ik stokken achter de deur voor.’ Ik persoonlijk vind dat ze dat inderdaad moet doen. Het is veel leuker als het vrijwillig kan – en dat is vooralsnog het politieke credo – maar als je het niet voor elkaar krijgt op basis van vrijwilligheid, dan zullen we toch op den duur naar dwang moeten. Hier en daar komt de stok achter de deur ook al een beetje tevoorschijn. In het Lente-akkoord dat de overheid met een aantal koepelorganisaties heeft gesloten staat dat in 2011 en 2014 de bouwbesluiten worden aangescherpt naar een EPC van respectievelijk 0,6 en 0,4 voor nieuwbouw. Dat betekent dat de bouwwereld weet dat ze er tegen die tijd aan moeten voldoen; dat is een soort stok achter de deur.”

  Bron: http://www.senternovem.nl/

 8. Watnuweer zegt:

  5 maart 2009 om 19:30 | Permalink

  Minister: Klimaat- en Energiefonds niet nodig

  Het Klimaat- en Energiefonds dat de Energieraad vorige week bepleitte, is niet nodig. Dat zei minister Van der Hoeven in een overleg met de vaste Kamercommissie voor energiezaken.

  ‘Daarvoor hebben we al een generiek instrumentarium en dat is nu voldoende’, zei de minister, doelend op de SDE (Stimuleringsregeling Duurzame Energie).

  http://www.energieraad.nl/newsitem.asp?pageid=8839

 9. Erik van Erne zegt:

  5 juni 2009 om 11:03 | Permalink

  ChristenUnie: ‘Honderd miljoen voor schone Friese energie’

  Binnenlands Bestuur meldt dat de Friese ChristenUnie wil dat 100 mln van de opbrengst van de verkoop van de Nuon-aandelen naar een fonds voor schone energie gaat. De provincie reageert positief.

  http://www.binnenlandsbestuur.nl/nieuws/2009/06/cu-wil-honderd-miljoen-voor-schone-friese-energie.117725.lynkx

 10. Amy zegt:

  1 juli 2009 om 08:17 | Permalink

  Hey Erik, we did it, different name but exactly what you told me.

  Harper Government Launches $1-Billion Clean Energy Fund, Invests in New Technology, Creates Jobs

  http://www.nrcan-rncan.gc.ca/media/newcom/2009/200943-eng.php

 11. Fleur De Smet zegt:

  2 februari 2011 om 21:51 | Permalink

  De kreditecrisis dwingt ons tot stevige maatregelen. De particulier houdt de hand op de knip, wat de overheid dwingt om verder in te grijpen om het vertrouwen van de particulier terug te winnen, want geld moet rollen.

Plaats zelf een reactie:

(U heeft ruimte voor 400 tekens)

Categorieën

 • Afval (4)
 • Agenda (3.460)
 • Biologisch (121)
 • Blog Action Day (57)
 • Bouwen-Klussen (946)
 • Communicatie (382)
 • Cradle to Cradle – Circulair (1)
 • Design (245)
 • Dieren (182)
 • Donald Trump (3)
 • Duurzaam (10)
 • Educatie (353)
 • EEN-Armoede (252)
 • Energie en Besparing (3.809)
 • Europa (29)
 • Evenementen (211)
 • Geluid (27)
 • Gezondheid (324)
 • Goed Doel (122)
 • Green Deal (43)
 • Greenwashing (123)
 • Hergebruik-Kringloop (1)
 • Iets anders (458)
 • Int. Samenwerking (195)
 • Investeren (151)
 • Joe Biden – Barack Obama (119)
 • Kerst (125)
 • Klimaat (1.751)
 • Licht (403)
 • Lucht (35)
 • Mensenrechten (176)
 • Milieu (1)
 • MVO (2)
 • Natuur (823)
 • Nederland (46)
 • Olympische Spelen (68)
 • Oranje (158)
 • Oud & Nieuw (133)
 • Pasen (2)
 • Sinterklaas (16)
 • Sport (247)
 • Vakantie (73)
 • Valentijn (38)
 • Verkiezingen (52)
 • Vervoer en OV (1.844)
 • Vrijwilligerswerk (16)
 • Water (317)
 • Welzijnswerk (30)
 • Recente berichten

 • Verduurzaam Jouw Bedrijf En Maak Dat Breed Bekend Bij Gemeenten En Leveranciers
 • Tips Om Een Woning Duurzamer Te Maken: Verlaag Je Energiekosten
 • Conferentie Energieopslag: Ontwikkelingen En Uitdagingen by Klimaatweb
 • Het Merwede NaZomer Festival In De Merwedekanaalzone In Utrecht
 • Drystack Wint ING Circulair Ondernemenprijs 2022 Op Duurzame Dinsdag 2022
 • Windpark Met Zes Windmolens Langs De E34 by ENGIE, Storm En Wind4Flanders
 • Netwerkweek Zwerfafval 2022: Samen Op Weg Naar Minder Zwerfafval by RWS
 • Energiedamwand Nederland Wint Greenchoice Energieprijs 2022 Op Duurzame Dinsdag 2022
 • Tiny Forest Amsterdam Ontvangt VHG Groenprijs 2022 Op Duurzame Dinsdag 2022
 • Essent Voorziet 4.000 Woningen In Merwedekanaalzone Utrecht Van Duurzame Energie 
 • Rechtvaardig Mobiliteitsbeleid by KiM
 • Energieketens Voor CO2-Neutrale Mobiliteit In Kaart Gebracht by KiM En TNO
 • Behoud Van Energie En Een Duurzame En Natuurlijke Omgeving In Nederland
 • Op Zoek Naar Een Duurzame Vloer? Kies Voor Een Kurkvloer, Houten Vloer Of Bamboe Vloer
 • Bescherm Je Houten Tafel Duurzaam Tegen Vlekken En Krassen Met Osmo Topoil
 • Nationale Conferentie Circulaire Bouweconomie
 • Zonnedak Met 911 Zonnepanelen Op Zeefgebouw Groningen In Gebruik Genomen
 • Museum of the Future: The Most Beautiful Building On Earth In Dubai
 • Simon Loos Rijdt 1,5 miljoen Km Volledig Elektrisch Met Twintig Elektrische Trucks
 • Vernieuwend Concept Om Rubberafval Te Verwerken Tot Nieuwe Producten by New Born Rubber
 • Links

  Milieunet op..