google.com, pub-1373830308765288, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Anders Bekeken

Energiemonitor Glastuinbouw 2018: Spectaculaire CO2-reductie in de Glastuinbouwsector

Geschreven op 16-12-2015 - Erik van Erne. Geplaatst in Klimaat Facebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail

CO2 emissie GlastuinbouwUpdate 20 februari 2019: Tussen glastuinbouwsector en overheid is een doel voor de totale CO2-emissie in 2020 van 4,6 Mton overeengekomen.

In 2018 is de CO2-emissie gelijk gebleven op het niveau van 5,7 Mton; de
glastuinbouw zat hiermee boven het doel. Over de gehele periode 2014-2018 is de CO2-emissie ook stabiel.

In deze periode daalde de CO2-emissie door krimp van het areaal, meer duurzame energie en meer inkoop elektriciteit maar steeg door meer verkoop elektriciteit vanuit wkk en toename van het energiegebruik per m2.

Het aandeel duurzame energie in het totaal energiegebruik groeide in 2018 naar 7,3%. Aardwarmte was de belangrijkste duurzame bron en de groei zat bij aardwarmte en inkoop duurzame warmte. Ook de energie-efficiëntie bleef in 2018 gelijk. Het aandeel van aardgas in de energievoorziening daalde in de periode 2010-2018 van 88% naar 81%.

De totale CO2-emissie van de Nederlandse glastuinbouw bedroeg in 2018 5,7 Mton. Dat is 1,1 Mton boven het doel voor 2020 (4,6 Mton). Over de periode 2014-2018 was de totale CO2-emissie stabiel. De totale CO2-emissie lag in 2018 16% onder het niveau van 1990. De CO2-emissie van de teelt (exclusief verkoop elektriciteit) lag 39% onder het niveau van 1990. In Nederland als geheel was dit 1% lager dan in 1990. De glastuinbouw ligt bij het terugdringen van de CO2-emissie voor op de nationale ontwikkeling.

De totale CO2-emissie na temperatuurcorrectie bleef in de periode 2014-2018 vrijwel gelijk (-0,1 Mton) terwijl in de periode 2010-2014 een reductie van 1,9 Mton werd gerealiseerd. In de periode 2014-2018 brachten een groeiend energiegebruik per m2 (+0,35 Mton) en meer verkoop elektriciteit (+0,10 Mton) een toename van de CO2-emissie met zich mee. Dit werd gecompenseerd door krimp van het areaal (-0,24 Mton), toename van het gebruik van duurzame energie (-0,20 Mton) en meer inkoop elektriciteit (-0,11 Mton).

Het toegenomen energiegebruik per m2 bracht in de periode 2014-2018 een toename van de CO2-emissie met zich mee. Het effect van intensivering was daardoor groter dan het totaaleffect van extensivering en energiebesparing. Het aandeel van aardgas in de energievoorziening van de glastuinbouw daalde in de periode 2010-2018 van 88% naar 81%. De energievoorziening van de glastuinbouw bleef daarmee afhankelijk van aardgas, maar de eerste stappen om minder afhankelijk te worden zijn gezet.

Op basis van de ontwikkelingen in de achterliggende jaren en een quick scan van de actuele inzichten in de nabije toekomst wordt verwacht dat ook tot en met 2020 de CO2-emissie niet veel zal wijzigen en dat de doelstelling voor 2020 niet wordt gehaald.

De energie-efficiëntie is in 2018 gelijk gebleven en bedroeg 42% ten opzichte van 1990. Dit kwam doordat het primair brandstofverbruik per m2 zich in dezelfde mate ontwikkelde als de fysieke productie per m2. Beiden name af met ruim 1%. De daling van de fysieke productie in 2018 hangt waarschijnlijk samen met de warme zomer. De daling van het primair brandstofverbruik in 2018 komt vooral door de toename van de elektriciteitsverkoop vanuit aardgas wkk’s.

Over een langere periode bezien verbeterde de energie-efficiëntie nauwelijks. Vanaf 2010 compenseerden de toename van de fysieke productie en de toename van het primair brandstofverbruik elkaar en beiden lagen op een relatief laag niveau. De ontwikkeling van de fysieke productie werd geremd doordat een hogere waarde per eenheid product werd nagestreefd. Het primair brandstofverbruik steeg door minder verkoop elektriciteit en toename van de elektriciteitsconsumptie door intensivering vooral in de vorm van belichting.

Het aandeel duurzame energie groeide in 2018 met 0,9 procentpunt naar 7,3% en het absolute gebruik groeide met 0,7 PJ naar 7,4 PJ. In 2018 was aardwarmte met 48% de meest toegepaste duurzame energiebron, op afstand gevolgd door inkoop duurzame elektriciteit (20%), zonne-energie (11%), biobrandstoffen (10%) en de inkoop van duurzame warmte (10%). Inkoop van duurzaam gas (<1%) bleef ook in 2018 beperkt. In 2018 steeg zowel het aandeel als het absolute gebruik van duurzame energie minder hard dan in 2017. De groei zat bij aardwarmte en inkoop duurzame warmte, inkoop van duurzame elektriciteit nam af.

Het aandeel duurzame energie was in 2017 en 2018 vrijwel gelijk aan het landelijke aandeel. Het gebruik van duurzame energie bestond voor 80% uit warmte en 20% uit elektriciteit. Duurzamewarmte werd voor 87% zelf geproduceerd en duurzame elektriciteit voor 96% ingekocht. Het areaal met duurzame energie (exclusief inkoop uit openbare netten), nam in 2018 toe naar bijna 1.500 ha. Dit is 17% van het totaal areaal.

16 december 2015: De totale CO2-emissie van de glastuinbouw is van 2010-2014 met 30% afgenomen. Dit is een direct effect van de daling van het aardgasverbruik.

De daling betekent dat de CO2-emissie onder het met de overheid overeengekomen doel voor 2020 zit. Dit blijkt uit de 25ste Energiemonitor Glastuinbouw van LEI Wageningen UR.

In 2014 is de Meerjarenafspraak Energietransitie Glastuinbouw 2014-2020 afgesloten tussen de glastuinbouwsector en de overheid. Hierin staat de totale CO2-emisie centraal. De totale CO2-emissie (inclusief verkoop elektriciteit) verminderde in 2014 tot 5,7 Megaton (Mton), dit is 0,5 Mton onder het doel voor 2020. Als wordt gecorrigeerd voor het warme jaar 2014 dan is de CO2-emissie 6,0 Mton en ook dit ligt  onder het doel voor 2020.

Vanaf 2010 is de CO2-emissie, gecorrigeerd voor de buitentemperatuur, gedaald met 1,8 Mton. De oorzaken van deze daling zijn krimp van het areaal, minder verkoop elektriciteit, toenemend gebruik van duurzame energie, minder inkoop van warmte, meer inkoop van elektriciteit, intensivering, extensivering en energiebesparing. De daling wordt voor 91% verklaard door de eerste drie factoren. Deze factoren zijn structureel en de reductie van de CO2-emissie in de periode 2010-2014 daarmee ook. Het effect van energiebesparing plus extensivering is groter dan de toename van de energievraag door intensivering. Dit betekent dat ook het energiegebruik per m2 kas voor de teelt is gedaald.

Het aandeel duurzame energie nam van 2010-2014 toe van 1,9 naar 4,3%. Dit is een stijging van bijna 50%. Het absolute gebruik steeg van 2,4 naar 4,2 Peta Joule: een stijging van bijna 80%. Door de groei van duurzame energie neemt het aardgasverbruik af. De groei komt vooral door toename van de inzet van aardwarmte. Het aandeel duurzaam in de glastuinbouw loopt achter op het landelijk aandeel (5,6%) maar groeit wel sneller.

In 2014 produceerde de glastuinbouw 10,5 miljard kWh elektriciteit met warmtekrachtkoppeling. Dit komt overeen met het gebruik van 1,5 miljoen huishoudens. De elektriciteitsproductie is lager dan in eerdere jaren, en komt nog altijd overeen met 9% van de nationale consumptie. Door de verminderde elektriciteitsproductie daalde ook het aardgasverbruik, en dus de CO2-emissie. De vermindering van de stroomproductie is met name het gevolg van de lagere verkoopprijs voor elektriciteit. De elektriciteitsconsumptie van de glastuinbouw nam in 2014 toe tot zo’n 7,7 miljard kWh oftewel 7% van de nationale consumptie. Het rapport Energiemonitor van de Nederlandse Glastuinbouw 2014 kunt u hier downloaden (PDF).

Mooi resultaat. Lijkt mij voldoende reden om door te gaan op de ingeslagen weg, ook al is de doelstelling voor 2020 al gehaald.

Zie ook: Aardwarmte in de Glastuinbouw: Het Handboek Geothermie – De Regeling Nationale EZ Subsidies: Risico’s Dekken voor Misboring bij Aardwarmte – Aardwarmte in Nederland: Het Geothermisch Informatiesysteem ThermoGIS by TNO –Aardwarmte in de Tuinbouwkas: Koekoekspolder IJsselmuiden by Greenhouse Geo Power – Green Well Westland Geothermie : Schone en Duurzame Aardwarmte Energie in de Kas – Aardwarmte Vierpolders: Duurzame Warmte in de Glastuinbouw in Vierpolders – Grootste Geothermiecentrale in de Benelux van Energie Combinatie Wieringermeer (ECW) – LED-verlichting breekt door in glastuinbouw

Plaats zelf een reactie:

(U heeft ruimte voor 400 tekens)

Categorieën

 • Afval (686)
 • Agenda (3.270)
 • Biologisch (117)
 • Blog Action Day (57)
 • Bouwen-Klussen (865)
 • Communicatie (376)
 • Cradle to Cradle – Circulair (524)
 • Design (239)
 • Dieren (178)
 • Donald Trump (3)
 • Duurzaam (2.386)
 • Educatie (352)
 • EEN-Armoede (251)
 • Energie en Besparing (3.607)
 • Europa (29)
 • Evenementen (202)
 • Geluid (26)
 • Gezondheid (315)
 • Goed Doel (119)
 • Green Deal (33)
 • Greenwashing (120)
 • Hergebruik-Kringloop (327)
 • Iets anders (397)
 • Int. Samenwerking (192)
 • Investeren (142)
 • Joe Biden – Barack Obama (118)
 • Kerst (123)
 • Klimaat (1.706)
 • Licht (393)
 • Lucht (34)
 • Mensenrechten (171)
 • Milieu (754)
 • MVO (112)
 • Natuur (773)
 • Nederland (34)
 • Olympische Spelen (68)
 • Oranje (157)
 • Oud & Nieuw (127)
 • Pasen (2)
 • Sinterklaas (16)
 • Sport (232)
 • Vakantie (83)
 • Valentijn (38)
 • Verkiezingen (62)
 • Vervoer en OV (1.587)
 • Vrijwilligerswerk (16)
 • Water (303)
 • Welzijnswerk (30)
 • Recente berichten

 • De Volledig Elektrische Rigitrac SKE 50 Electric Tractor by Rigitrac
 • Zonnepark Trekweg A6: Gelegen Tussen De A6 En De Trekweg In Almere by RVB
 • Alle 120 Basisscholen In Gemeente Utrecht Van Het Aardgas Af
 • Flatmate Energiebesparende Douchewarmtewisselaar Voor 97 Huurwoningen De Alliantie
 • Duurzaamheidsparagraaf Taxaties Doorontwikkeld Voor En Door Steeds Meer Partijen by DGBC
 • ENGIE Vernieuwt Waterkrachtcentrales Bervercé (9 MW) en Heid de Goreux (8 MW)
 • Hoe Dump Je Veilig En Milieuvriendelijk Oude Laptops 
 • Financiële Impuls Van 300 Miljoen Euro Voor Regionale Ontwikkelmaatschappijen (ROM’s)
 • Flowbatterij Havengebied Rotterdam Drijvend Laadstation Elektrisch Varen by Greenchoice
 • Green Deal H2-Wijken: Praktische Toepassing Waterstof Als Warmtevoorziening In Woonwijken
 • Groenste Ondergrondse Fietsenstalling Stationslein Zwolle Met 5.800 Stallingsplekken Geopend
 • ICO Windpark Met Elf Windturbines Haven Van Zeebrugge: Stroom Elektrische Auto’s by ENGIE
 • Online Kansspelen: Wat Zijn De Do’s En Don’ts?
 • Een Duurzame Uitvaart: De Mogelijkheden Voor Een Duurzame Uitvaart
 • Uitstoot Broeikasgassen Acht Procent Lager In 2020 by CBS
 • Het Verband Tussen Gezondheid En Actief Reizen: Lopen Gunstig Voor Gewicht by KiM
 • De Nationale Bruggenbank: Van Overheden, Voor Overheden – Hergebruik Bruggen by AmRoR
 • De EV Experience Op Formule 1 Circuit Zandvoort: The Future is Electric – Ervaar Elektrisch Rijden
 • Waterstofevent Is Waterstof Uw Toekomst: Kansen Voor Tankstations & Mobiliteit by NWBA
 • Nieuw Waterstof Binnenvaartschip Antonie In Ontwikkeling Dankzij 4 Miljoen Euro Subsidie
 • Links

  Milieunet op..