Anders Bekeken

De Nederlandse Klimaatwet: Vermindering Broeikasgassen 95% en 100% Duurzame Energie in 2050

Geschreven op 10-7-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Klimaat Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail

Zo, daar is ie dan. Het initiatiefwetsvoorstel voor een Nederlandse Klimaatwet. Na maanden van onderhandelen zijn zeven fracties in de Tweede Kamer het eens geworden over de tekst voor de Klimaatwet.

Jesse Klaver van GroenLinks, Lodewijk Asscher van PvdA, Sandra Beckerman van SP, Rob Jetten van D66, Carla Dik-Faber van ChristenUnie, Dilan Yesilgöz van VVD en Agnes Mulder van CDA dienden de initiatiefwet  in. Daarin pleiten de zeven partijen onder andere voor een klimaatnota waarin het kabinet eens per vijf jaar het beleid voor de komende jaren uitwerkt.

GroenLinks, PvdA, VVD, CDA, D66, CU en SP hebben afgesproken dat de uitstoot in 2050 met 95 procent moet zijn afgenomen ten opzichte van het niveau van 1990. Ook is afgesproken dat tegen die tijd alle energie duurzaam moet worden opgewekt.

De Klimaatwet is een nadere uitwerking van het initiatief van Groenlinks en PvdA waar SP, D66 en CU zich vorig jaar bij aansloten. Coalitiepartijen VVD en CDA voegden zich daar aan toe na de formatie waarna intensieve onderhandelingen volgden om tot een Klimaatwet te komen. Om ook CDA en VVD aan boord te krijgen, moesten de ondertekenaars van de initiatiefwet water bij de wijn doen. Het nieuwe voorstel wordt eerst voor advies voorgelegd aan de Raad van State. De parlementaire behandeling begint naar verwachting na het zomerreces.

De Eerste en de Tweede Kamer ontvangen jaarlijks een uitgebreide klimaat- en energieverkenning van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en op een jaarlijkse Klimaatdag, een soort Prinsjesdag over het Klimaat, op de vierde donderdag in oktober worden de vorderingen besproken.

In het regeerakkoord is de ambitie opgenomen dat die Nederlandse Klimaatwet er moet komen. Voor 2030 is een daling van de CO2-uitstoot van minstens 49 procent afgesproken vergeleken met 1990. De partijen spreken wel de ambitie uit om uiteindelijk op 55 procent CO2-afname uit te komen, waar PvdA en GroenLinks als initiatiefnemers voor de Klimaatwet aanvankelijk op mikten.

Een van die details is een passage over een eerlijke verdeling van de financiële lasten van de energietransitie. Het gaat om een verdeling van de lasten tussen grote bedrijven en hogere inkomens enerzijds en het midden- en kleinbedrijf en lagere inkomens anderzijds. Linkse partijen zien graag dat dit terugkomt in Klimaatwet, maar de VVD voelt daar minder voor. Zij zien de energietransitie als een mogelijkheid om het bedrijfsleven een extra impuls te geven.

De zeven fracties zijn samen goed voor 113 zetels in de Tweede Kamer. De verwachting is dat vanwege het brede draagvlak de wet in de Eerste Kamer niet in de problemen zal komen. Over hoe de beoogde afname bereikt moet worden, wordt momenteel nog onderhandeld aan diverse klimaattafels en wordt uiteindelijk vastgelegd in het Klimaatakkoord.

Nederland wordt het zevende land ter wereld met een eigen Klimaatwet. Het Verenigd Koninkrijk was in 2008 het eerste land dat een soortgelijke wet heeft ingevoerd. Ook Zweden, Noorwegen, Denemarken, Finland, Frankrijk en Mexico hebben zo’n wet.

Niet iedereen is positief over de initiatief Klimaatwet. De Partij voor de Dieren vat het als volgt samen: Klimaatwet smelt langzaam weg tot boterzacht compromis. Met de gepresenteerde klimaatwet gaan we het klimaat niet redden, concludeert de Partij voor de Dieren. Het doel om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad wordt ingewisseld voor een politiek compromis waarmee het niet-groene regeerakkoord nog verder wordt ontgroend. De doelstelling van 49% CO2-reductie in 2030, die nog wel in het regeerakkoord stond, is afgezwakt tot een boterzacht ‘streven’.

Daardoor ontbreken er harde afrekenbare doelstellingen voor de komende 32 jaar, is er geen enkele garantie ingebouwd dat de grootste vervuilers gaan betalen en wordt er nog steeds geen afscheid genomen van fossiele energie. GroenLinks en PvdA hebben zich met deze wet tot gedoogpartners gemaakt van het kabinet en dat geeft een verontrustend beeld.

De Partij voor de Dieren ziet uit naar de behandeling van het wetsvoorstel en zal een aantal amendementen indienen die ervoor kunnen zorgen dat de wet een échte klimaatwet wordt naar Zweeds voorbeeld. De Tweede Kamerfractie van de Partij voor de Dieren zal één van de grootste vervuilers namelijk de veehouderij indringend agenderen. Er is “no time to waste” en dat betekent dat de Tweede Kamer moet komen met een realistische klimaatagenda. Geen intentieverklaring, maar een wet met afrekenbare doelstellingen.

Marianne Thieme: “Het is goed dat deze partijen hebben geprobeerd iets voor het klimaat te regelen. Maar het is slechts een gedoogakkoord geworden voor het huidige niet-groene klimaatbeleid van het kabinet. De ambities van het voorstel moeten realistischer worden willen we de aarde niet meer laten opwarmen dan 1,5 graad Celsius. Dat betekent hogere reductie van CO2, afscheid nemen van fossiele brandstoffen en inkrimping van de veestapel. Het kabinet erkende in 2004 al dat vlees het meest klimaatonvriendelijke onderdeel van ons voedselpakket is.”

Onlangs gaf de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur nog maar weer eens aan dat een inkrimping van de intensieve veehouderij vereist is om het Klimaatakkoord van Parijs te halen. Het juridisch bindend quotum van broeikasgassen voor alle sectoren samen ligt op 10 megaton C02-equivalenten in 2050. De uitstoot door de veehouderij ligt momenteel al op 18 megaton. Zonder de intensieve veehouderij drastisch in te perken worden de klimaatdoelstelling ook volgens dit adviesorgaan onhaalbaar.

De Partij voor de Dieren heeft op 17 september 2015 een motie ingediend die het Kabinet opriep met een klimaatwet te komen. PvdA stemde toen tegen de motie. PvdA en GroenLinks kondigden drie maanden later een klimaatwet aan. Het voorstel kende een CO2-reductiedoelstelling van 55% in 2030. Nadat de partijen D66, ChristenUnie, VVD en CDA werden uitgenodigd om mee te doen, is het eerste wetsvoorstel drastisch herzien met minder vergaande intenties.

Zie ook: Hoe Nederland Een Klimaatwet Krijgt by Milieudefensie – Zandzakken Voor de Deur: Klimaatwet Nu by Natuur & Milieu – De Klimaatwet van Jesse Klaver en Diederik Samson: Vermindering Broeikasgassen 95% in 2050 – Startschot Voor Klimaatakkoord Nederland: Uitstoot Van Broeikasgassen Met 49% Verminderen – Het KlimaatAkkoord van Parijs – The Paris Agreement – Klimaatakkoord met Vereniging Nederlandse Gemeenten – Het Nationaal Klimaatakkoord: Hoe Ziet Jouw Klimaatakkoord Eruit? – De Klimaatenvelop: Kabinet Investeert 300 Miljoen Euro Per Jaar in CO2-Reductie – Nederland haalt Kyoto doelstellingen – Open Brief 64 Hoogleraren: Oproep aan Kabinet om Alle Elf Kolencentrales in Nederland te Sluiten – De Klimaatzaak by VPRO Tegenlicht – Kabinet in Beroep Tegen Klimaatvonnis: Urgenda Ziet Uitspraak Beroep Met Vertrouwen Tegemoet – Het Energy Next! Congres: Het Roer Moet Om, Maar Hoe? – Nederlandse Energiecentrales Verstoken Steeds Meer Kolen: CO2-Uitstoot Fors Hoger – Battle of The Grids: Kernenergie- en Kolencentrales Overbodig, Voorrang voor Duurzame Energie – Energie van Nederland: Nederland Wordt Vuilste Land van Europa – Nederland 100% Duurzame Energie in 2030: Samen Sneller Duurzaam – Nederland krijgt nieuwe energie: 100% Duurzame Energie – Nederland ver verwijderd van Europese duurzame energie doelstelling – Het Energieakkoord Voor Duurzame Groei: Slechts 14% Hernieuwbare Energie in 2020 – Nieuwe Energie: Nederland na het Fossiele Tijdperk by Anne-Marie Rakhorst – Prins van Oranje over duurzame energie op de World Future Energy Summit – Het Betonakkoord: Verduurzaming Bouwsector, Recycling en Verlaging CO2-Uitstoot – Convenant Recycling Betondakpannen: Jaarlijks 25 Miljoen Beton Dakpannen Recyclen

Één Reactie

 1. Erik van Erne zegt:

  10 juli 2018 om 15:46 | Permalink

  NVDE blij met eensgezindheid over Klimaatwet

  De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) is positief over de Klimaatwet. “De wet biedt duidelijkheid op de lange termijn en geeft perspectief aan de bevolking en aan bedrijven voor hun investeringen,” zegt Olof van der Gaag.

  Het is belangrijk dat zoveel politieke partijen het eens zijn geworden. Dat geeft stabiliteit. Klimaatbeleid is een partij-overstijgend belang; het is niet links of rechts.

  Het brede draagvlak voor de Klimaatwet is een steun in de rug van het werk aan het Klimaatakkoord. Nederland schaart zich hiermee onder de Europese landen met een Klimaatwet.

  “De duidelijkheid op lange termijn maakt dat we keuzes maken vanuit het idee dat we in 2050 een nagenoeg CO2-vrij energiesysteem nodig zullen hebben.

  Het voorkomt dat we een sprintje trekken naar de 49 procent reductie in 2030 zonder verder vooruit te kijken,” zegt Van der Gaag.

  Het is goed dat er een jaarlijkse Klimaatdag komt, waarop het PBL laat zien in hoeverre de klimaatdoelen gehaald zijn.

Plaats zelf een reactie:

(U heeft ruimte voor 400 tekens)

Categorieën

 • Afval (585)
 • Agenda (3.035)
 • Barack Obama (116)
 • Biologisch (118)
 • Blog Action Day (59)
 • Bouwen-Klussen (761)
 • Communicatie (373)
 • Cradle to Cradle – Circulair (467)
 • Design (231)
 • Dieren (173)
 • Donald Trump (3)
 • Duurzaam (2.211)
 • Educatie (341)
 • EEN-Armoede (252)
 • Energie en Besparing (3.139)
 • Europa (29)
 • Evenementen (136)
 • Geluid (25)
 • Gezondheid (302)
 • Goed Doel (118)
 • Green Deal (23)
 • Greenwashing (114)
 • Hergebruik-Kringloop (309)
 • Iets anders (365)
 • Int. Samenwerking (190)
 • Investeren (133)
 • Kerst (152)
 • Klimaat (1.624)
 • Licht (371)
 • Lucht (32)
 • Mensenrechten (167)
 • Milieu (743)
 • MVO (108)
 • Natuur (705)
 • Nederland (21)
 • Olympische Spelen (67)
 • Oranje (157)
 • Oud & Nieuw (120)
 • Pasen (2)
 • Sinterklaas (26)
 • Sport (213)
 • Vakantie (77)
 • Valentijn (38)
 • Verkiezingen (62)
 • Vervoer en OV (1.144)
 • Vrijwilligerswerk (16)
 • Water (293)
 • Welzijnswerk (30)
 • Recente berichten

 • Geef Je Banden Elke Twee Maanden Lucht: Autoband Op Juiste Spanning
 • CO2-Uitstoot Iets Hoger In Derde Kwartaal 2018 Vergeleken Met 2017: Plus 0,1 Procent by CBS
 • Dynasties – The Greatest Of Their Kind: The New Sir David Attenborough Series by BBC Earth
 • The Ocean Plastic Cleanup of Boyan Slat by VPRO Backlight Documentary
 • Aanpak PlasticSoep: Plastic Zwerfafval In Rivieren en Plastic In De Grond Verminderen by IW
 • Voorkom En Recycle PMD Bedrijfsafval: Preventie En Hergebruik Van Verpakkingen by RWS
 • Voorkom En Recycle PMD Bedrijfsafval: Gedragsbeïnvloeding Voor Betere Afvalscheiding by RWS
 • Vrachtwagenheffing Voor Binnenlandse En Buitenlandse Vrachtwagens Vanaf 2023
 • Groningen Lighthouse City: Europese Koploper Energietransitie
 • De Elektrische Cupra E-Racer: De Eerste Elektrische TCR-Toerwagenracer Ter Wereld by Seat
 • Cargolev: Dé Lichte E-Truck Voor Duurzame Zero-Emission Stadsdistributie by Electrocar
 • Effecten Vrachtwagenheffing: Hoe Werkt Een Kilometerheffing Voor Vrachtwagens Door? by Kim
 • Kerncijfers Mobiliteit 2018: Reistijdverlies Loopt Komende Jaren Fors Op by KiM
 • Mobiliteitsarmoede in Nederland Is Niet Of Nauwelijks Te Bepalen by KiM
 • Jaarmonitor Wegvoertuigen 2017: Meer Kilometers Door Nederlandse Wegvoertuigen by CBS
 • Elektrische Citroën Berlingo Koelwagen Met B-100 Eco-unit Elektrische Koelmotorby Thermo King
 • Verkoop Elektrische Auto’s in Europa Stijgt Met Bijna 30 Procent In Derde Kwartaal 2018
 • De Spaanse Elektrische Motorfiets Met Drie Wielen: De Elektrische Eezon e3 by VMS
 • Ruim 2,3 Miljoen Zonnepanelen Erbij in Nederland In Eerste Helft 2018 by Dutch New Energy
 • Kennisfestival Energietransitie: Samen Op Weg Naar Een Breed Gedragen Energietransitie
 • Links

  Milieunet op..