Nog geen dag nadat het Pensioenfonds Horeca & Catering had aangekondigd dat het bezig is zijn beleggingen in fossiele energie te verkopen, laat PME weten dat de afgelopen maanden al te hebben gedaan.

PME ziet naar eigen zeggen het belang van een ambitieus klimaatbeleid in na de “duidelijke taal van het IPCC en uitspraken in de klimaatzaken van Urgenda en Shell, die laten zien dat internationale klimaatafspraken niet vrijblijvend zijn”. Het pensioenfonds verkocht tijdens de zomermaanden 1,2 miljard euro aan aandelen en obligaties van onder meer Shell en het Amerikaanse oliebedrijf ConocoPhillips.

Het vrijgekomen geld gaat Pensioenfonds PME investeren in de opwekking van hernieuwbare duurzame energie. “De gevolgen van klimaatverandering voltrekken zich op dit moment onder onze ogen. Daarom gaan we meer beleggen in sectoren die de energietransitie mogelijk maken, zoals netbeheer en energieopslag”, zegt voorzitter Eric Uijen. PME benadrukt dat de shift geen impact zal hebben op het rendement of het risicoprofiel van het fonds.

PME beheert de pensioenen van 630.000 werknemers in de metaalindustrie en de technologische sector, waaronder het chipbedrijf ASML. Met een belegd vermogen van 62 miljard euro is dit het op vier na grootste pensioenfonds van ons land. Al eerder stopte Pensioenfonds PME met alle beleggingen in kolen. Ook Pensioenfonds ABP, het grootste Nederlandse pensioenfonds, kondigde al aan zijn beleggingen in fossiele energie te willen afbouwen. Maar wanneer of hoeveel er verkocht wordt, is nog niet duidelijk.

Zie ook: Pensioenfonds PME Stopt Alle Kolenbeleggingen – Pensioenfonds Horeca en Catering Investeert Niet Meer in De Fossiele SectorPensioenbeheerder PGGM Investeert in Duurzame Energie – Pensioenfonds ABP Gaat Duurzamer Beleggen: ABP Gaat Beleggingen in Fossiele Sector AfbouwenPensioenspaarfonds ING België Wordt Duurzaam: Star Fund by NN Investment Partners – Pensioenfonds ABP Investeert Half Miljard Euro In Duurzame Hypotheken Van Vista Hypotheken ABP Nederlands Energietransitiefonds (ANET) Reserveert 50 Miljoen Euro Voor Duurzame Energie – ABP Investeert Fors In Windpark Merkur Offshore Voor Duitse kust