Anders Bekeken

De RVO Subsidie- En Financieringswijzer: Vind Snel De Juiste Regeling by RVO

Geschreven op 12-11-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Investeren Facebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail

Zoekt u financiële ondersteuning voor uw plannen? Met hulp van de overheid kunt u onder meer exportplannen realiseren, werken aan energie- en milieu-innovaties, investeren in natuurbescherming of ideeën omzetten in de innovaties van morgen.

De vernieuwde subsidie- en financieringswijzer van de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) helpt u snel de juiste regeling(en) te vinden.

Zoekt u financiële ondersteuning voor uw plannen? Bij RVO vindt ueen breed aanbod aan subsidie- en financieringsregelingen. Deze voert de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland uit namens verschillende ministeries en de Europese Unie.

Zo kunt u met hulp van de overheid onder meer zonnepanelen op uw dak plaatsen, investeren in natuurbescherming, exportplannen realiseren, energieneutraal bouwen, elektrische bedrijfsauto’s aanschaffen of ideeën omzetten in de innovaties van morgen.

De RVO subsidie- en financieringswijzer helpt u de juiste regeling te vinden. Geef aan wie u bent en wat u zoekt, en u krijgt een overzicht op maat.

Er zijn op dit moment 138 regelingen, waarvan er twee bijna open zijn. Een aantal regelingen is tijdelijk gesloten.
Vissersvaartuig stilleggen door Brexit bijna open
Energie-investeringsaftrek (EIA) open, zie ook: Fiscaal Voordeel in 2019 met de Energie InvesteringsAftrek (EIA): De Energielijst 2019 en Uitbreiding EIA: 100.000 Huurwoningen Energiezuiniger en de Energielijst
Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) open, zie ook: Minister Eric Wiebes: 10 Miljard Euro Voor SDE+ Subsidieregeling in 2019 – SDE++ Start In 2020
Brexit-vouchers open
Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) voor eigenaar én bewoner open, zie ook: Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH): Subsidie Voor Eigenaar En Bewoner
POP3: Subsidie jonge landbouwers 2018 open
POP3: Niet-productieve investeringen voor weide-en akkervogels open
MIA\Vamil: Elektrisch rijden open
MIA en Vamil open, zie ook: Fiscaal Voordeel in 2019 voor Circulaire Innovaties met de MIA en Vamil: De Milieulijst 2019 en MIA-VAMIL Milieulijst 2019: oplaadpunt voor elektrische voer- of vaartuigen
WBSO: fiscale regeling voor research en development open
SDG Partnerschapfaciliteit (SDGP) open
DHI-subsidieregeling open
Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) open
DEI+: Energie-innovatie open
DEI+: Circulaire economie open, zie ook: Meerdere Subsidie Regelingen: 130 Miljoen Voor Energie-Innovatie by Topsector Energie
DEI+: Flexibilisering van het elektriciteitssysteem, pilots open
DEI+: Innovaties aardgasloze woningen, wijken en gebouwen tijdelijk gesloten
DEI+: CO?-reductie industrie tijdelijk gesloten
DEI+: Ruimtelijke inpassing grootschalige elektriciteitsopwekking open
European Innovation Council (EIC) Prijzen open
Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) open
 openidieregeling Versterking Omgevingsveiligheid industriële activiteiten (SVO) open
Stimuleringsregeling E-Health Thuis (SET) open
MKB-Deals open
Pelsdierhouderij slopen en ombouwen open
Agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb) open
JTI Fuel Cells and Hydrogen open
Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) voor VvE open
Energie Transitie Faciliteit (ETF) open
ISDE: Subsidie duurzame energie voor zakelijke gebruikers open
ISDE: Subsidie duurzame energie voor particulieren open, zie ook: ISDE Subsidie voor Consumenten: Zonneboilers, Zonnecollectoren, Warmtepompen En Biomassa
Regeling Reductie Energiegebruik open
Partners for International Business (PIB) open
MKB Idee open
Pilots nieuw GLB open
Seed Business Angel regeling open
Stimuleringsregeling Wonen en Zorg (SWZ) open
Horizon 2020: Speciaal mkb-instrument open
Horizon 2020: Onderzoeksinfrastructuren open
Horizon 2020: Excellentie verspreiden, participatie stimuleren open
Horizon 2020: Slim, groen en geïntegreerd transport open
Horizon 2020: Wetenschap met en voor de samenleving open
Horizon 2020: Bio-economie open
Horizon 2020: ICT open
Horizon 2020: Ruimtevaart open
Horizon 2020: Veilige Samenleving open
Horizon 2020: Fast Track to Innovation open
Horizon 2020: Inclusieve, innovatieve en reflectieve samenlevingen open
Horizon 2020: Marie Sk?odowska Curie Actions (MSCA) open
Horizon 2020: Nanotechnologie (NMPB) open
Horizon 2020: Gezondheid, demografische veranderingen en welzijn open
Horizon 2020: Toekomstige en opkomende technologieën (FET) open
Horizon 2020: European Research Council (ERC) open
Horizon 2020: Energie open
Sanering varkenshouderijen bijna open
Vroegefasefinanciering (VFF) open
Eurostars: subsidie internationale marktgerichte R&D open
Eureka: cluster PENTA voor micro- en nano-elektronica open
Eureka: programma internationale marktgerichte R&D open
Graasdierpremie 2019 tijdelijk gesloten
Subsidieregeling Praktijkleren tijdelijk gesloten
COSME: Concurrentievermogen voor het MKB open
Dutch Good Growth Fund (DGGF) open
GMO Groenten en fruit tijdelijk gesloten
Ontwikkelingsrelevante infrastructuurprojecten (DRIVE) open
Regeling groenprojecten open
Eureka: cluster Euripides2 voor smart electronic systems open
LAND-at-scale open
Develop2Build (D2B) open
Subsidieregeling Indirecte emissiekosten ETS open
Hernieuwbare Energie open
Investeringssubsidie toegevoegde waarde visserijproducten open
SIB: Missievouchers – Vouchers Collectieve Activiteiten open
Regio Deals open
Innovatiekrediet open
Subsidieregeling riolering woonboten 2018-2020 open
MKB Lounge subsidieprogramma open
Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer, onderdeel agrarisch natuurbeheer (SNL-a) open
Extra fiscaal voordeel voor start-ups open
SIB: Voucher individuele coaching open
SIB: Kennisvouchers open
Europees defensieactieplan open
Investeringen in energie glastuinbouw 2018 open
PPS-programmatoeslag TKI open
PPS-projecttoeslag TKI open
PPS-projecttoeslag samenwerkingsverband open}
Betalingsrechten aanvragen uit Nationale reserve 2019 open
TSE: Maatschappelijk Verantwoord Innoveren (MVI-Energie) open
TSE: Systeemintegratie op de Noordzee tijdelijk gesloten
Interventieregelingen zuivel open
Subsidieregeling Cyberweerbaarheid tijdelijk gesloten
COST: Europese samenwerking in wetenschap en techniek open
Dutch Trade and Investment Fund (DTIF) open
Extra betaling jonge landbouwers tijdelijk gesloten}
Kwaliteitsimpuls natuur en landschap (SKNL) open
LIFE: Europese natuur-, milieu- en klimaatprojecten tijdelijk gesloten
INTERREG North West Europe (NWE) open
INTERREG North Sea Region (NSR) open
INTERREG Europe open
INTERREG A – Cofinanciering 2 Zeeën-programma open
Seed Capital open
Tegemoetkoming premie brede weersverzekering tijdelijk gesloten
CEF Transport open
Groeifaciliteit open
Fonds Bestrijding Kinderarbeid (FBK) open
Subsidie Duurzame Scheepsbouw (SDS) open, zie ook:Subsidieregeling Duurzame Scheepsbouw (SDS): Een Schip Duurzaam Bouwen Of Verbouwen
Tijdelijke regeling stimulering huisvesting vergunninghouders open
Carbon Capture, Utilisation and Storage (CCUS) Tender tijdelijk gesloten
ITEA3:Information Technology for European Advancement open
Garantie Ondernemingsfinanciering (GO) open
Samenwerkingsprojecten wetenschap en visserij open
Versnelde klimaatinvesteringen industrie open
MIT: Kennisvouchers tijdelijk gesloten
MIT: Haalbaarheidsprojecten tijdelijk gesloten
MIT: R&D-samenwerkingsprojecten tijdelijk gesloten
MIT: TKI Innovatiemakelaars tijdelijk gesloten
MIT: TKI Netwerkactiviteiten tijdelijk gesloten
Garantie Ondernemingsfinanciering Energietransitie Financierings Faciliteit (GO-ETFF) open
CRP: landbouwkundig onderzoek open
CETSI en PSR open
Celtic-Plus open
Vrijstelling van de Verhuurderheffing open
Bijdrage kosten rampenbestrijding en bijstandsverlening open
Joint Industry Projects (JIP) open
Jonge vissers open
TSE: Waterstof tender open
TSE: Wind op zee R&D tijdelijk gesloten
Borgstellingskrediet voor de landbouw (BL) open
FVO samenwerkingsverbanden (Pijler 1) tijdelijk gesloten
FVO IMVO-convenanten (Pijler 2) tijdelijk gesloten
Risico’s dekken voor aardwarmte 2019 open
Subsidie vaccinatie salmonella open
Internationale samenwerking (G2G, K2K en NMTP) open
Uitkoopregeling woningen onder een hoogspanningsverbinding open
Klimaat en efficiënte grond- en hulpstoffen open
Planschade Rijksenergieprojecten open
SDG Results: Access to renewable energy (SDG 7 Results) tijdelijk gesloten
Innovatieprojecten aquacultuur open

Plaats zelf een reactie:

(U heeft ruimte voor 400 tekens)

Categorieën

 • Afval (662)
 • Agenda (3.169)
 • Barack Obama (116)
 • Biologisch (120)
 • Blog Action Day (57)
 • Bouwen-Klussen (814)
 • Communicatie (376)
 • Cradle to Cradle – Circulair (504)
 • Design (234)
 • Dieren (177)
 • Donald Trump (3)
 • Duurzaam (2.310)
 • Educatie (346)
 • EEN-Armoede (253)
 • Energie en Besparing (3.404)
 • Europa (29)
 • Evenementen (183)
 • Geluid (26)
 • Gezondheid (306)
 • Goed Doel (119)
 • Green Deal (30)
 • Greenwashing (119)
 • Hergebruik-Kringloop (319)
 • Iets anders (373)
 • Int. Samenwerking (192)
 • Investeren (136)
 • Kerst (152)
 • Klimaat (1.673)
 • Licht (376)
 • Lucht (34)
 • Mensenrechten (169)
 • Milieu (749)
 • MVO (109)
 • Natuur (746)
 • Nederland (24)
 • Olympische Spelen (68)
 • Oranje (157)
 • Oud & Nieuw (125)
 • Pasen (2)
 • Sinterklaas (25)
 • Sport (223)
 • Vakantie (80)
 • Valentijn (38)
 • Verkiezingen (62)
 • Vervoer en OV (1.393)
 • Vrijwilligerswerk (16)
 • Water (302)
 • Welzijnswerk (30)
 • Recente berichten

 • Hyundai Presenteert Strategy 2025: Smart Mobility Device En Smart Mobility Service
 • Twee Waterstofbussen Voor Syntus Gelderland by Keolis
 • Keolis Bestelt 259 Elektrische Bussen Voor Apeldoorn, Lelystad en Zwolle by BYD
 • De Ereprijs 2020: Provincie Overijssel Initieert Groene Ondernemersprijs
 • The European EV Charging Summit 2020 In Rotterdam: Driving Into A Cleaner Future by ACI
 • Appelsientje Stapt Over Op Biobased Verpakkingen Met Duurzame Biobased Dop by Riedel
 • OP Oost 2020: Europees Geld Voor Drie Innovatieve Energieprojecten In Overijssel En Gelderland
 • Spectaculaire Groei Zonnepanelen In Rotterdam: Van 101.000 Naar 144.600 Zonnepanelen
 • Grootste Deel Ecosystemen In Nederlandse Natura 2000 Gebieden Is In Slechte Staat
 • The Ugly Truth Of Fast Fashion: Patriot Act by Hasan Minhaj
 • BP Greenwash In New Misleading Ad Campaign: The Whole Truth In Two Minutes by Client Earth
 • European Parliament: Climate Change Should Be Parliament’s First Priority According To Citizens
 • The Amazon Rainforest: 8 Million Hectares Gone in 2019 After Fires by Amazon Watch
 • Gebruik E-Fiets In Nederland Flink Toegenomen: Effecten Op Andere Vervoerwijzen by KiM
 • Lidl XXL Distributiecentrum Nunner Logistics Krijgt Krachtigste Zonnedak Van Europa by Ecorus
 • De Elektrische Brommer Brekr Model B Uit De Achterhoek by Brekr
 • Windpark Markbygden: Europa’s Grootste Onshore Windpark In Zweden
 • The Art Of Green Thinking: Duurzaamheid In Het MBO – De SustainaBul MBO
 • Video Explainer Awesome Oceans
 • Grote Klimaat Oplossingen Congres by MilieuCompleet
 • Links

  Milieunet op..