google.com, pub-1373830308765288, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Anders Bekeken

Rotterdam Investeert 31 miljoen Euro in Duurzame Groei: Het Programma Duurzaam

Geschreven op 12-5-2011 - Erik van Erne. Geplaatst in Niet gecategoriseerd Facebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail

KinderklimaatraadZo, Rotterdam heeft de plannen op het gebied van duurzaamheid voor de jaren 2010-2014 bekend gemaakt en er is mooi nieuws.

De knop gaat om in Rotterdam. De tijd van praten is voorbij. Het wordt nu echt Geen Woorden Maar Daden.

Volgens Wethouder Alexandra van Huffelen gaat Rotterdam het breed aanpakken. Haven, industrie, bedrijven en burgers worden betrokken bij de plannen. Grote en kleine initiatieven moeten de komende jaren de hele stad bij het duurzaamheidsproject betrekken. Bovendien heeft het college geleerd van de fouten uit het verleden. “Na jaren van uitproberen, weten we nu veel meer dan vroeger waarmee geld is te verdienen. Daarom zeg ik ook dat we nu alleen zaken oppakken die ook wat opleveren”, licht Alexandra Van Huffelen toe.

Sterke taal van Alexandra van Huffelen en zoals ik dat wel vaker zeg; eerst zien en dan geloven. Want het wordt een lastige opgave in Rotterdam. In de vorige collegeperiode van vier jaar stond er nog een slordige 80 miljoen euro op de begroting en nu slechts 31 miljoen euro voor vier jaar. Maar Alexandra van Huffelen weet het gelukkig helemaal zeker: ondernemers zullen massaal toehappen want door de stijgende energieprijzen is het voor bedrijven eigenlijk onmogelijk om de mooie Rotterdamse plannen niet te volgen. “Als ze niet meedoen, vallen ze over een paar jaar om” aldus Alexandra van Huffelen en daar kon ze weleens gelijk in hebben. Het college wil dan ook dat er in deze collegeperiode in Rotterdam voor minimaal 350 miljoen euro aan duurzame investeringen worden gedaan, die ook bijdragen aan meer werkgelegenheid voor Rotterdammers. Rotterdam wil met het programma een betere leefkwaliteit realiseren voor haar bewoners en een nog aantrekkelijkere vestigingsstad worden voor bedrijven.

Halveren van de CO2-uitstoot, voorbereiden op de gevolgen van klimaatverandering, een betere luchtkwaliteit en minder geluidsoverlast. Dat is de ambitie van het college met het nieuwe Programma Duurzaam 2010-2014, dat moet bijdragen aan een schone, groene en gezonde stad waar duurzaamheid bijdraagt aan een sterke economie. Zie ook: Afspraken vastgoedpartijen en Rotterdam over duurzame ontwikkeling

Het college heeft inwoners, bedrijven en (kennis)instellingen nauw betrokken bij het maken van de plannen. Zo vonden de afgelopen maanden tal van gesprekken en bijeenkomsten plaats en zijn van meer dan 60 partijen reacties ontvangen op het consultatiedocument. Al deze bijdragen zijn verwerkt in het uiteindelijke programma. Wethouder Alexandra van Huffelen (duurzaamheid, binnenstad en buitenruimte): “Met dit programma willen we ervoor zorgen dat het duurzamer maken van de stad óók leidt tot meer welvaart, een betere gezondheid en een betere leefomgeving voor Rotterdammers. We kijken alvast één generatie verder. Ik ben er trots op dat we daarbij de hulp hebben gekregen van zo veel Rotterdammers, instellingen en bedrijven. Vanuit de gemeente willen we hen aanmoedigen en ondersteunen om zélf aan de slag te gaan. Zodat we samen trots kunnen zijn op een welvarende en mooie stad.” Zie ook: Zie ook: Geen Woorden Maar Daden of Geen Daden Maar Woorden: Duurzame Ideeën in Rotterdam – Rotterdam Te Laat met Duurzame Energie en Duurzame Economie by Jan Rotmans

In het slechts 98 pagina’s tellende Programma Duurzaam (PDF) zijn voor de periode tot en met 2014 de tien voor Rotterdam belangrijkste opgaven geformuleerd en 89 concrete actiepunten om aan deze opgaven te werken: 1. Vooroplopen bij het verminderen van de CO2-uitstoot. 2. Verbeteren van de energie-efficiëntie. 3. Omschakelen naar duurzame energie en biomassa als grondstof. 4. Bevorderen van duurzame mobiliteit en transport. 5. Verminderen van geluidsoverlast en bevorderen van schone lucht. 6. Groener maken van de stad. 7. Vergroten van duurzame investeringen en bevorderen van duurzame producten en diensten. 8. Vergroten van het draagvlak voor duurzaamheid en verankering van duurzaamheid in onderwijs en onderzoek. 9. Voorbereiden op de gevolgen van klimaatverandering. 10. Bevorderen van duurzame gebiedsontwikkeling.

Rotterdam wil vooroplopen bij het verminderen van de CO2-uitstoot, door 50% CO2 te reduceren in 2025. Op dit moment draagt de regio Rijnmond voor 16% bij aan de landelijke CO2-uitstoot, zie ook De Vuilste Stad ter Wereld: Rotterdam met 29,8 ton CO2-Uitstoot per Hoofd van de Bevolking. Zonder maatregelen zal deze uitstoot in 2025 verdubbelen. Mede hierom krijgt het bevorderen van CO2-afvang, transport en opslag (CCS) veel aandacht. Overigens het het reduceren van de CO2-uitstoot weer heel wat anders dan de CO2-uitstoot afvangen, transporteren en ergens anders opslaan. Dat is tocch meer het verplaatsen van de CO2-uitstoot. Zie ook: Rotterdam Opslag en Afvang Demonstratieproject (ROAD): 330 miljoen voor CO2 Afvang en Opslag – Kabinet ziet CO2 afvang en opslag helemaal zitten –CO2-opslag is geen alles-in-1-oplossing: Risico’s CCS Niet Nauwkeurig te Berekenen

Daarnaast wil Rotterdam minder energie gebruiken, de concurrentiekracht van de industrie verbeteren, de ontwikkeling van nieuwe technologieën bevorderen en de werkgelegenheid stimuleren. Rotterdam werkt ook aan het omschakelen naar duurzame energie zoals wind- en zonne-energie en het stimuleren van het gebruik van duurzaam geproduceerde biomassa als grondstof. Om de luchtkwaliteit te verbeteren en geluidsoverlast terug te dringen zet Rotterdam in op het bevorderen van duurzame mobiliteit en transport. Onder meer door het bevorderen van elektrisch vervoer door de aanleg van1000 oplaadpunten, de vervanging van minimaal 4000 benzinescooters door elektrische, het uitbreiden van het gemeentelijke elektrische wagenpark en het realiseren van een beleveniscentrum voor elektrisch vervoer. Zie ook: Het Nieuwe Rijden Elektrische Vervoer Centrum in Rotterdam – Wethouder Alexandra van Huffelen in een Tesla Roadster – Rotterdammers krijgen tot 7000 euro korting op bio-auto

Op het gebied van geluid heeft het college als target voor 2014 geformuleerd dat 15.000 Rotterdammers minimaal 3 decibel minder verkeerslawaai ervaren dan in 2010. Om de stad groener te maken wil Rotterdam zowel in 2011 als in 2012 2000 bomen planten en meer groen en water toevoegen aan de huidige tien minst groene buurten. Zie ook: Groothandelsgebouw Rotterdam krijgt Groen Infodak – Greenpark: De Groene Parkeergarage van Rotterdam met Verticale Tuinen – Groene Daken in Rotterdam: Stopmotion Film by Studenten van de Willem de Kooning Academie –Dakpark Rotterdam: Een Park op Hoog Niveau

Rotterdam wil ook gaan meedingen naar titel van European Green Capital in 2014. Deze wordt jaarlijks uitgereikt door de Europese Unie als motivatie om Europese steden een stuk groener te maken. Als laaggelegen deltastad blijft Rotterdam werken aan klimaatadaptatie, door onder meer te experimenteren met drijvend bouwen, door waterpleinen aan te leggen en het aantal groene daken en gevels uit te breiden met in totaal 160.000 m². Ook wil het college bevorderen dat duurzaamheid centraal staat bij toekomstige gebiedsontwikkelingen. Zie ook: D66 Rotterdam: Nieuwe Rotterdamse Kuip als Duurzaamste Stadion ter Wereld –Rotterdam gaat voor Rotterdam Climate Proof – Rotterdam Beste Festivalstad van de Wereld maar niet Duurzaam – De Duurzame Drijvende Stad in de Stadshavens van Rotterdam

Tot slot werkt Rotterdam aan het vergroten van het draagvlak voor duurzaamheid door duurzaamheid sterker te verankeren in het onderwijs. Alexandra van Huffelen: “Natuurlijk bouwen we verder op de resultaten en initiatieven die de afgelopen jaren binnen het Rotterdam Climate Initiative zijn behaald en met veel daadkracht in gang zijn gezet. Dit samenwerkingsverband tussen de gemeente, het bedrijfsleven verenigd in Deltalinqs, het Havenbedrijf en de milieudienst DCMR blijft ook de komende tijd een belangrijk samenwerkingsverband om onze duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken.” Bron: gemeente Rotterdam

Zie ook: De Tiende Rotterdam Lezing: De Ziel van Rotterdam by Jan Rotmans – De Tiende Rotterdam Lezing: Vooruit Naar Vroeger by Jan Rotmans – De Tiende Rotterdam Lezing: Rotterdam 2040 – Rotterdam 3.0 by Jan Rotmans

Het voorwoord van het Programma Duurzaam wil ik u niet onthouden, want wat blijkt? Alle onderdelen acties en plannen van het Programma Duurzaam zijn gericht op…… 2042. Geweldig stukje lange termijn denken.

VoorwoordIn 2042 is Rotterdam een bruisende metropool, waarin haven en stad met elkaar zijn vervlochten. Schone productie en gezond wonen zijn weer elkaars naaste buur. De restwarmte van bedrijven maakt het klimaat in de stad behaaglijk; kennis en vakmanschap zorgen voor een welvarende economie.

Stad en haven voeden elkaar vanuit een symbiotische relatie en laten elkaar groeien. Wat we nu nog “stad aan de rivier” noemen, is dan een samenstel van stromen en kringlopen van water, energie, grondstoffen, goederen en afval. Een netwerk van informatie en kennis, van synergie en daadkracht.

Rotterdam geldt dan als het schoolvoorbeeld van ‘het goede leven’: in balans met de omgeving, sociaal ingesteld, met respect voor diversiteit, in goede gezondheid en zich permanent ontplooiend. Ten opzichte van nu is er een verdubbeling van het aantal inwoners van de binnenstad en een minimalisering van de milieudruk. In 2042 is Rotterdam een stad met een hoge kwaliteit van bewust leven, wonen, werken en verplaatsen.

In dit programma Duurzaam kijken we 30 jaar vooruit, één generatie verder. Dat sluit aan bij wat veel Rotterdammers als de belangrijkste drijfveer in hun leven zien: een betere toekomst voor hun kinderen en kleinkinderen, of voor de komende generaties. De wereld niet vermorsen, maar in goed beheer overdragen aan de mensen die na ons komen, dat is onze opgave.

Die opgave bereiken we alleen door met z’n allen de schouders eronder te zetten, want we hebben met elkaar een toekomst te winnen. Door samenwerking kunnen we onze scope verbreden en hogere ambities stellen. En dat moet ook, want een echt duurzaam beleid is niet een beetje minder van alles, maar kiezen voor het allerbeste. In Rotterdam gaan we niet voor minder slecht, maar voor echt goed!’

Achmed Aboutaleb, Burgemeester
Alexandra van Huffelen, Wethouder duurzaamheid, binnenstad en buitenruimte

Tags:

Één Reactie

 1. Piet zegt:

  13 mei 2011 om 06:04 | Permalink

  Klimaatdoelen in Rotterdam Kosten Vele Miljarden

  De investeringen om de uitstoot van het broeikasgas CO2 in de Rotterdamse haven terug te dringen, bedragen tot 2025 naar schatting 11,3 miljard euro. Nu is al 3,5 miljard euro rendabel uit te voeren. Dat blijkt uit recent onderzoek van de Boston Consulting Group, in opdracht van de gemeente Rotterdam.

  Een groot deel van de investeringen is nodig voor onder meer pijpleidingen, netwerken en installaties. Tegenover de bedragen die hiermee zijn gemoeid, staat een verwachte banengroei van jaarlijks 3400. In de eerste periode (2011-2015) moet het aantal nieuwe functies jaarlijks stijgen met 4500, zo rekende het onderzoeksbureau voor.

  Met het klimaatbestendig maken van Rotterdam zijn tot aan 2025 ook miljarden gemoeid; jaarlijks 4 tot 5 miljard. Het gaat dan om investeringen om buitendijks te bouwen, dijken te versterken en water te bergen. Voor circa 80 procent van die investeringen zal de overheid moeten opdraaien.

Plaats zelf een reactie:

(U heeft ruimte voor 400 tekens)

Categorieën

 • Afval (4)
 • Agenda (3.460)
 • Biologisch (121)
 • Blog Action Day (57)
 • Bouwen-Klussen (946)
 • Communicatie (382)
 • Cradle to Cradle – Circulair (1)
 • Design (245)
 • Dieren (182)
 • Donald Trump (3)
 • Duurzaam (10)
 • Educatie (353)
 • EEN-Armoede (252)
 • Energie en Besparing (3.809)
 • Europa (29)
 • Evenementen (211)
 • Geluid (27)
 • Gezondheid (324)
 • Goed Doel (122)
 • Green Deal (43)
 • Greenwashing (123)
 • Hergebruik-Kringloop (1)
 • Iets anders (457)
 • Int. Samenwerking (195)
 • Investeren (151)
 • Joe Biden – Barack Obama (119)
 • Kerst (125)
 • Klimaat (1.751)
 • Licht (403)
 • Lucht (35)
 • Mensenrechten (176)
 • Milieu (1)
 • MVO (2)
 • Natuur (823)
 • Nederland (46)
 • Olympische Spelen (68)
 • Oranje (158)
 • Oud & Nieuw (133)
 • Pasen (2)
 • Sinterklaas (16)
 • Sport (247)
 • Vakantie (73)
 • Valentijn (38)
 • Verkiezingen (52)
 • Vervoer en OV (1.844)
 • Vrijwilligerswerk (16)
 • Water (317)
 • Welzijnswerk (30)
 • Recente berichten

 • Tips Om Een Woning Duurzamer Te Maken: Verlaag Je Energiekosten
 • Conferentie Energieopslag: Ontwikkelingen En Uitdagingen by Klimaatweb
 • Het Merwede NaZomer Festival In De Merwedekanaalzone In Utrecht
 • Drystack Wint ING Circulair Ondernemenprijs 2022 Op Duurzame Dinsdag 2022
 • Windpark Met Zes Windmolens Langs De E34 by ENGIE, Storm En Wind4Flanders
 • Netwerkweek Zwerfafval 2022: Samen Op Weg Naar Minder Zwerfafval by RWS
 • Energiedamwand Nederland Wint Greenchoice Energieprijs 2022 Op Duurzame Dinsdag 2022
 • Tiny Forest Amsterdam Ontvangt VHG Groenprijs 2022 Op Duurzame Dinsdag 2022
 • Essent Voorziet 4.000 Woningen In Merwedekanaalzone Utrecht Van Duurzame Energie 
 • Rechtvaardig Mobiliteitsbeleid by KiM
 • Energieketens Voor CO2-Neutrale Mobiliteit In Kaart Gebracht by KiM En TNO
 • Behoud Van Energie En Een Duurzame En Natuurlijke Omgeving In Nederland
 • Op Zoek Naar Een Duurzame Vloer? Kies Voor Een Kurkvloer, Houten Vloer Of Bamboe Vloer
 • Bescherm Je Houten Tafel Duurzaam Tegen Vlekken En Krassen Met Osmo Topoil
 • Nationale Conferentie Circulaire Bouweconomie
 • Zonnedak Met 911 Zonnepanelen Op Zeefgebouw Groningen In Gebruik Genomen
 • Museum of the Future: The Most Beautiful Building On Earth In Dubai
 • Simon Loos Rijdt 1,5 miljoen Km Volledig Elektrisch Met Twintig Elektrische Trucks
 • Vernieuwend Concept Om Rubberafval Te Verwerken Tot Nieuwe Producten by New Born Rubber
 • Casino777 Online Spellen: De Ultieme Online Casino Ervaring Van Nederland by Casino777
 • Links

  Milieunet op..