google.com, pub-1373830308765288, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Anders Bekeken

Pensioenfonds ABP Gaat Duurzamer Beleggen: ABP Trekt Zich Terug Uit Fossiele Sector

Geschreven op 15-10-2015 - Erik van Erne. Geplaatst in Niet gecategoriseerd Facebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail

Update 26 oktober 2021: Zo, het is eindelijk zover. Het ABP trekt zich terug uit beleggingen in producenten van fossiele brandstoffen (olie, gas en kolen).

Dit heeft het bestuur van ABP besloten na onlangs verschenen klimaatrapporten. Voor het besluit is veel steun.

Veel deelnemers en werkgevers wilden al langer dat we zouden stoppen met beleggen in fossiele brandstoffen.

We verkopen de beleggingen stap voor stap. We verwachten dat het geen negatief effect op het langjarig rendement en uw pensioen heeft.

Gevolgen van opwarming zijn wereldwijd merkbaar.ABP baseert haar klimaatbeleid sinds 2015 op de inzichten van het VN-klimaatpanel (IPCC). Het recente IPCC-rapport laat zien dat mensen wereldwijd nu al de fysieke gevolgen van klimaatverandering ondervinden en dat zonder steviger ingrijpen de opwarming van de aarde op een onacceptabel niveau uitkomt. Om de opwarming tegen te gaan moet de CO2-uitstoot snel en ingrijpend omlaag.

ABP-bestuursvoorzitter Corien Wortmann: ‘Wij willen een bijdrage leveren om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad Celsius. Brede groepen deelnemers en werkgevers geven aan hoe belangrijk zij dit vinden.’ De komende tijd nemen we afscheid van beleggingen in producenten van fossiele brandstoffen. ABP ziet onvoldoende kans om als aandeelhouder invloed op hen uit te oefenen en ze de overstap te laten maken naar duurzame energie.

ABP gaat zich nu richten op grootgebruikers van fossiele energie zoals elektriciteitsbedrijven, auto-industrie en de luchtvaart. Ook gaan we bedrijven waarin we beleggen, en die fossiele brandstoffen gebruiken, nog meer stimuleren om te verduurzamen en maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Corien Wortmann: ‘Voor deze beleggingen scherpen we de criteria in 2022 verder aan. Wij zullen ook doorgaan met ons pleidooi richting overheden om over te gaan tot verdere CO2-beprijzing bij de industrie. En we blijven ons hard maken om de subsidies op fossiele activiteiten te stoppen.

Voor de zomer van dit jaar kondigden we al aan ons duurzaam en verantwoord beleggingsbeleid aan te scherpen. Dit is een belangrijke en concrete stap in dat proces. Corien Wortmann: ‘Zodra we de verkoop hebben afgerond zullen wij dit bekendmaken. Ons aandeel in hernieuwbare energie, nu al ruim 4 miljard euro, en onze betrokkenheid bij ‘slimme’ oplossingen voor de energietransitie, zullen we waar mogelijk vergroten. Uiteraard gelden ook hier onze criteria voor rendement, risico, kosten en duurzaamheid. Ons doel is en blijft een goed pensioen voor onze deelnemers te realiseren in een leefbare wereld.’

3 februari 2020: ABP, het grootste pensioenfonds van Nederland, gaat de investeringen in fossiele brandstoffen langzaam afbouwen. Dat staat in Duurzaam en Verantwoord Beleggen.

Onderdeel van het nieuwe beleid is het streven naar een CO2-neutrale beleggingsportefeuille in 2050.

ABP gaat beleggingen in kolenmijnen en teerzand afbouwen. De CO2-uitstoot in de aandelenportefeuille wordt met 40 procent teruggebracht (ten opzichte van 2015).

15 miljard wordt belegd in duurzame en betaalbare energie en 20% van het vermogen in de Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Over tien jaar wordt er niet meer belegd in steenkool voor elektriciteitsproducenten (in OESO-landen). Corien Wortmann, bestuursvoorzitter van ABP: “In ons nieuwe duurzaamheidsbeleid formuleren we een visie voor 2050. Ik denk dat we daarmee echt een voorloper zijn.”

Klimaatverandering en de overgang naar schone energie vormen een van de veranderingen waarop ABP de komende jaren wil inspelen Andere belangrijke transities zijn zuiniger omgaan met natuurlijke hulpbronnen en digitalisering van de samenleving. Zij brengen grote economische en maatschappelijke veranderingen voor onze deelnemers met zich mee. Wortmann: “Naast de doelen op het terrein van klimaat gaan we ook met deze transities aan de slag. Als je een duurzame samenleving wil, dan is er meer nodig. En dus gaan we meer beleggen in bedrijven die werken aan hergebruik van grondstoffen en verantwoorde voedselproductie en in bedrijven die via digitalisering oplossingen zoeken om klimaatverandering en grondstoffenschaarste tegen te gaan. Dit is een belangrijke stap. Want voor beleggers, en dus ook voor ons, zijn dit nieuwe onontgonnen terreinen. Maar ook hierop moet vooruitgang worden geboekt.”

ABP startte al eerder het Nederlands Energietransitiefonds ANET om te investeren in bedrijven en startups die zich inzetten voor de overgang naar duurzame energie in Nederland. Daarnaast gaat ABP extra klimaatcriteria vaststellen waar bedrijven aan moeten voldoen om opgenomen te kunnen worden in de beleggingsportefeuille. Over dertig jaar willen we met onze beleggingen CO2-neutraal zijn. In 2022 komen we met een update van het beleid. Dan kunnen we zien of aanscherping van de doelstellingen nodig is. Zie:ABP Nederlands Energietransitiefonds (ANET) Reserveert 50 Miljoen Euro Voor Duurzame Energie

Een groeiende wereldbevolking en toenemende welvaart leiden tot een grotere vraag naar natuurlijke hulpbronnen, terwijl het aanbod hiervan juist onder druk staat. Voor een duurzame toekomst is de omslag naar een circulaire economie waarbij grondstoffen niet worden uitgeput dan ook essentieel. ABP wil deze transitie versnellen, zodat in 2030 efficiënte en sociaal verantwoorde grondstoffenketens bij bedrijven gangbaar zijn.

Nieuwe technologieën als 3D-printen, het online verbinden van allerlei apparaten (internet of things), de platformeconomie en kunstmatige intelligentie zijn nu al merkbaar in het leven van deelnemers van ABP. Bedrijven dragen verantwoordelijkheid voor hun manier van werken, hun producten en diensten en de effecten daarvan op hun werknemers, klanten, maatschappij en milieu. ABP zal criteria vaststellen om te beoordelen of bedrijven digitale rechten van werknemers, consumenten en gebruikers respecteren.

De aandacht voor duurzaamheid mag niet ten koste gaan van het rendement, legt Wortmann uit. “Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt juist dat duurzaam beleggen juist leidt tot betere resultaten. Toch beleggen we niet gelijk voor 100 procent duurzaam. We opereren voorzichtig. De pensioenen worden voor twee derde betaald uit de rendementen, dus daar moeten we geen grote risico’s nemen. Als we onze beleggers te veel beperkingen opleggen, zou dat wel ten koste van het rendement kunnen gaan.”

Zie ook: Pensionfonds ABP Investeert In Windmolenpark Oostflakkee 8 Windturbines In Goeree-OverflakkeeABP Investeert Fors In Windpark Merkur Offshore Voor Duitse kust – ABP Investeert In Åskalen Windpark: Het Grootste Windpark in Zweden met 80 Windmolens Goed Voor 1 TW

20 juni 2018: Pensioenbeleggers ABP en Aegon investeren meer dan een miljard euro in sterk vervuilende teerzandbedrijven. Ook verzekeraar NN Groep en pensioenfonds PFZW doen investeringen in de sector. De investeerders kopen aandelen van bedrijven die nieuwe pijpleidingen voor teerzandolie bouwen en verder zouden ze leningen hebben verstrekt aan deze ondernemingen.

Veel andere investeerders zoals veel internationale beleggers, zoals ING, Royal Bank of Scotland, ABN Amro, Rabobank, Axa en Credit Agricole hebben hun handen al afgetrokken van deze erg vervuilende manier om olie te winnen.

Olie uit teerzand is zeer vervuilend. Teerzand is een mengsel van zand en dikke olie, vaak zo hard als asfalt. Een deel van deze teerzanden kan zo worden afgegraven, maar de gevolgen zijn desastreus: vierkante kilometers omgewoelde, kale aarde. Waar die teerzanden te diep liggen, wordt gebruik gemaakt van heet water om de olie winbaar te maken. Dat vergt veel energie en water, en dat water is na gebruik een gevaar voor het milieu. Om de gewonnen olie in een pijpleiding te kunnen vervoeren, moet die verdund worden met chemicaliën.

Zie ook: Shell investeert 125 miljard dollar in oliewinning uit teerzanden – Wil Jij Een Pensioen Zonder Toekomst? Doe Mee en Schrijf Teerzand je Pensioen Uit –The Alberta Tar Sands: Trailer movie H2Oil – A Crude Awakening: The Oil Crash ! – Crude: The Real Price of Oil – Investigating Tar Sands: Four Tons of Soil for One Barrel of Oil by Gloria Reuben – Tar Sands: The Dirtiest Fuel in The World by National Wildlife Federation –  Toxic Fuels: Trailer Petropolis by Peter Mettler – Edward Burtynsky: OIL, a photographic documentation – Toxic Fuels: Trailer Dirty Oil narrated by Neve Campbell

14 mei 2018: Pensioenfonds ABP investeerde in 2017 500 miljoen euro toch weer méér in kolen, olie en gas dan het jaar ervoor. In totaal voor maar liefst 10,9 miljard euro. Dit blijkt uit nieuw onderzoek van Both ENDS, Fossielvrij NL en urgewald.

De investeringen in fossiel staan niet alleen in schril contrast met de claim van het pensioenfonds dat het grote successen boekt in zijn klimaatbeleid, maar druisen ook in tegen het klimaatakkoord van Parijs. In tegenstelling tot de internationale koplopers onder de pensioenfondsen, blijft ABP onverminderd investeren in de fossiele-energiesector.

Het grootste deel van de extra investeringen van ABP in de fossiele sector ging naar Shell en ExxonMobil. Deze bedrijven staan in de top-10 van grootste vervuilers ter wereld en zijn berucht om hun schade aan de omgeving en ontwrichting van lokale gemeenschappen. ABP investeerde niet alleen extra in de olie- en gasindustrie, maar ook in de nog sterker klimaatvervuilende kolenindustrie: 265 miljoen méér dan het jaar ervoor. De totale investeringen in de fossiele-brandstoffensector kwamen daarmee uit op maar liefst 10,9 miljard euro.

“Voor het tweede jaar op rij geeft ABP het verkeerde signaal door zijn investeringen in de kolen-, olie- en gasindustrie te vergroten, terwijl het in 2020 een duurzaam pensioenfonds wil zijn”, zegt Chris Roorda van ABP-Fossielvrij. “ABP vermeldt trots dat de zogenoemde CO2-voetafdruk nu verkleind is en kijkt hierbij naar de uitstoot van de bedrijven waarin het belegt en de uitstoot bij de productie van de door die bedrijven ingekochte energie. Maar de fossiele brandstoffen die uit de grond worden gehaald, worden uiteindelijk natuurlijk verbrand en leiden dus tot CO2 -uitstoot. Die extra uitstoot wordt nu helemaal niet meegenomen in ABP’s berekeningen.” Zie: ABP’s Verslag Duurzaam en Verantwoord Beleggen 2017 (PDF) en ABPs Verslag nader bekeken by ABP-Fossielvrij en Still Dirty, Still Dangerous: The fossil fuel investments of Dutch pension fund ABP (PDF).

Zie ook: Fossielvrij Onderwijs: Geen Kolen, Olie en Gas Bij Ons In De Klas – Ontmasker Shell – Fossielvrij: De Invloed van de Divestment Beweging by Tegenlicht VPRO – Een Duurzame Belegging van Pensioenfonds ABP ? – Wil Jij Een Pensioen Zonder Toekomst? Doe Mee en Schrijf Teerzand je Pensioen Uit! – Mijn Pensioenoverzicht: Goed Bedoeld, Slecht Uitgevoerd – Don’t Bank on the Bomb by Pax: ABP Investeert Bijna 1 Miljard Euro in Producenten Kernwapens – Nederlandse Verzekeraars Investeren 6,8 Miljard Euro in Foute Wapenhandel – Elf Financiële Instellingen Willen Klimaatmeetlat: Platform Carbon Accounting Financials (PCAF) – Geld Stuurt de Wereld: Jij Bepaalt de Koers by Anne-Marie Rakhorst

Friese Elfwegentocht 2018: Twee Weken Zonder een Druppel Benzine – It Giet Oan – Wereldrecord Grootste Parade van Duurzame Voertuigen by Elfwegentocht – De Worsteling van de Groenmens by VPRO Tegenlicht –Tegenlicht Kort: Breekt Duurzame Energie Definitief Door? De Doorbraak van Duurzaam

12 januari 2018: Pensioenfonds ABP stopt met het beleggen in producenten van tabak en kernwapens. ABP wil deze bedrijven gaan uitsluiten en streeft ernaar bestaande beleggingen binnen een jaar verkocht te hebben.

Op dit moment heeft pensioenfonds ABP nog in totaal ongeveer 3,3 miljard euro aan beleggingen in tabak- en kernwapenfabrikanten. ABP verkoopt beleggingen in producenten, gelieerde dochterbedrijven en in de keten producerende bedrijven.

ABP houdt voor uitsluiten van beleggingen nu rekening met vier extra criteria. ABP belegt niet meer als het product schadelijk is voor mensen, het fonds daar als aandeelhouder niets aan kan veranderen, er geen nadelige gevolgen zijn als het product verdwijnt en er een wereldwijd verdrag bestaat om het product uit te bannen.

“ABP zet hiermee een grote stap op het gebied van tabaksontmoediging en het realiseren van de rookvrije generatie. Daar zijn wij ontzettend blij mee”, stelt Alliantie Nederland Rookvrij in een reactie. Het initiatief van de Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en het Longfonds benadrukt dat tabaksproducten bewust zo worden gemaakt dat ze verslaving stimuleren.

Floris Italianer, directeur van de Hartstichting en voorzitter van de Alliantie Nederland Rookvrij: “ABP zet hiermee een grote stap op het gebied van tabaksontmoediging en het realiseren van de rookvrije generatie. Daar zijn wij ontzettend blij mee. Wij feliciteren ABP met deze belangrijke stap en het nemen van deze leiderschapsrol. Wij roepen andere leiders in de samenleving, zoals bestuurders van andere financiële instellingen, dienstverleners en supermarkten op om dit voorbeeld te volgen.”

15 oktober 2015: Nou, klinkt dat goed of niet? Het grootste pensioenfonds van Nederland gaat onze pensioenen duurzamer beleggen. Ja, u leest het goed: duurzamer.

ABP gaat dus niet al het pensioengeld duurzaam beleggen en dat maakt toch een groot verschil. Pensioenfonds ABP gaat voortaan naar vier criteria kijken als het overweegt te beleggen in een bedrijf: risico, rendement, kosten en duurzaamheid. Het criterium duurzaamheid is nieuw en dat is op zich goed nieuws.

Betekent dat nu ook dat het ABP niet meer gaat beleggen in fossiele energie. Nee. ABP wil wel met bedrijven uit die sector kijken hoe het duurzamer kan. Investeringen in hernieuwbare energie zijn nog steeds maar een klein onderdeel van alle beleggingen. De ambitie van ABP is om daar in 2020 5 miljard euro in te hebben belegd. In totaal beheert het ABP zo’n 350 miljard euro aan pensioengeld van ambtenaren.

De komende vijf jaar zullen alle ruim 4.000 bedrijven waarvan ABP aandelen of obligaties bezit, opnieuw moeten ‘solliciteren’ naar een plek in de beleggingsportefeuille. Daarbij gaat  ABP niet alleen letten op een goed rendement tegen redelijke kosten en risico’s, maar ook of bedrijven voldoende aandacht hebben voor duurzaamheid en verantwoord ondernemen. In bedrijven die nog niet aan de duurzaamheidseisen voldoen, belegt ABP alleen nog als deze aantonen dat zij de moeite willen doen om alsnog op het juiste niveau te komen. Van de overige bedrijven nemen we afscheid.

Pensioenfonds ABP heeft een aantal meetbare doelstelling vastgelegd, met 2020 als streefjaar. Zo moet de uitstoot van CO2 door de bedrijven waarvan ABP aandelen heeft, in 2020 zijn gedaald met 25%. Beleggingen die bijdragen aan de oplossing van maatschappelijke problemen, moeten in 2020 zijn verdubbeld, naar € 58 miljard. Daarbij gaat het om zaken als hernieuwbare energie, schone technologie en recycling van grondstoffen.

Een duurzame belegging van Pensioenfonds ABP ? – Wil Jij Een Pensioen Zonder Toekomst? Doe Mee en Schrijf Teerzand je Pensioen Uit! – Mijn Pensioenoverzicht: Goed Bedoeld, Slecht Uitgevoerd – Don’t Bank on the Bomb by Pax: ABP Investeert Bijna 1 Miljard Euro in Producenten Kernwapens – Nederlandse Verzekeraars Investeren 6,8 Miljard Euro in Foute Wapenhandel – Elf Financiële Instellingen Willen Klimaatmeetlat: Platform Carbon Accounting Financials (PCAF) – Geld Stuurt de Wereld: Jij Bepaalt de Koers by Anne-Marie Rakhorst – ABP Nederlands Energietransitiefonds (ANET) Reserveert 50 Miljoen Euro Voor Duurzame Energie – ABP Investeert Fors In Windpark Merkur Offshore Voor Duitse kust

Tags:

11 Reacties

 1. Frits zegt:

  20 oktober 2015 om 11:23 | Permalink

  $ 2.600 mrd beleggingsgeld verlaat fossiele sector

  Particuliere en institutionele investeerders halen hun geld weg uit fossiele energie. Volgens klimaatorganisatie 350.org is het toegezegde vermogen dat aan zijn campagne meedoet in een jaar tijd 50 keer gegroeid.

  Meer dan vierhonderd organisaties en 2.000 vermogende individuen hebben zich inmiddels aangesloten bij de divesteringscampagne van klimaatorganisatie 350.org. Samen vertegenwoordigen ze een beheerd vermogen van $ 2.600 mrd. Dat toegezegde vermogen komt nu niet meer ten goede aan het winnen en verwerken van fossiele brandstoffen.

  Sommige investeerders halen het geld alleen weg uit steenkoolwinning en teerzandolie, andere partijen gaan volledig fossielvrij. Het Noorse Government Pension Fund Global, met meer dan $ 850 mrd in beheer, kondigde begin 2015 aan alle beleggingen in de meest vervuilende fossiele bronnen te stoppen.

  Nu het ABP nog!

 2. Erik van Erne zegt:

  19 mei 2018 om 12:44 | Permalink

  Pensioenfonds PME Stopt Alle Kolenbeleggingen

  Het pensioenfonds voor de grootmetaal, PME, belegt niet meer in producenten van steenkolen. Het fonds wil helpen de CO2-uitstoot terug te dringen en vindt het gebruik van steenkolen daarom niet meer van deze tijd. PME, met een totaal aandelenpakket van 17 miljard euro, is het eerste grote pensioenfonds dat helemaal uit de steenkolen stapt.

  Alle belangen in producenten van kolen, met een waarde van 6,3 miljoen euro, zijn inmiddels verkocht. PME wil de CO2-voetafdruk van zijn aandelenportefeuille in 2021 met een kwart hebben teruggebracht in vergelijking met 2015. Het fonds gaat praten met bedrijven in de staal-, cement-, en energiesector over het verlagen van de uitstoot van broeikasgassen. Als dat niet snel genoeg gaat, trekt het fonds zich terug uit die ondernemingen.

  PME is in omvang het vijfde pensioenfonds van Nederland. Het vermogen bedraagt ruim 47 miljard euro. Het fonds regelt de pensioenen voor 625.000 deelnemers.

 3. Erik van Erne zegt:

  22 juni 2018 om 13:56 | Permalink

  Pensioenbeheerder PGGM Investeert in Duurzame Energie

  PGGM Infrastructure Fund heeft een belang van 50 procent gekocht van een portfolio van twee windparken en een zonnepark in de Verenigde Staten van EDF Renewables. De parken hebben samen een capaciteit van 588 MW.

  PGGM heeft nu voor ongeveer 7 miljard euro in klimaatoplossingen belegd en wil dat verder laten stijgen naar 20 miljard euro in 2020.

  De acquisitie is een belangrijke uitbreiding van de duurzame energiebeleggingen die in de afgelopen jaren zijn opgebouwd door het PGGM Infrastructure Fund. Deze beslaan nu een breed spectrum van verschillende vormen van alternatieve energie-opwekking, distributie en decentrale opwekking door de eindgebruiker. De beleggingen dragen direct bij aan de financiering van de energietransitie en zorgen met stabiele kasstromen voor goede lange termijnrendementen ten behoeve van Pensioenfonds Zorg en Welzijn en andere PGGM-klanten.

  De portefeuille van EDF Renewables is verspreid over drie staten in de VS. Het gaat om een 200 MW windpark in Minnesota, 154 MW windpark in Oklahoma, 234 MW zonne-energiepark in Nevada. Voor alle projecten zijn lange termijncontracten afgesloten voor de levering van elektriciteit aan sterke tegenpartijen. De verwachting is dat deze portefeuille op korte termijn verder zal worden uitgebreid.

  De acquisitie kwalificeert zich voor PFZW als een belegging in oplossingen: het pensioenfonds wil in 2020 voor twintig miljard euro aan beleggingen in portefeuille hebben die direct en liefst meetbaar bijdragen aan oplossingen op het gebied van klimaat, voedsel, zorg en water. PGGM heeft nu voor een kleine zeven miljard euro belegd in klimaatoplossingen.

 4. Erik van Erne zegt:

  26 juni 2018 om 15:06 | Permalink

  Pensioenfonds ABP Trekt Zich Terug Uit Fout palmoliebedrijf PT Bio Inti Agrindo (PT BIA)

  Na druk van Milieudefensie en massaal protest van haar eigen klanten, heeft pensioenfonds ABP haar geld teruggetrokken uit het controversiële bedrijf POSCO DAEWOO dat eigenaar is van het palmoliebedrijf PT Bio Inti Agrindo (PT BIA). Dit palmoliebedrijf vernietigde de afgelopen jaren 27.000 hectare aan uniek regenwoud op het Indonesische Papoea voor de aanleg van een gigantische palmolieplantage.

  ABP investeert echter nog wel in POSCO, het moederbedrijf van POSCO DAEWOO. De huidige stap van ABP is vooral symbolisch. ABP haalt maar zo’n 300.000 euro weg bij POSCO DAEWOO. Haar een veel grotere investering van 157 miljoen euro in moederbedrijf POSCO laat ze gewoon doorlopen. Rolf Schipper: “ABP heeft nog veel te verbeteren. Ze investeert nog altijd in bedrijven in de palmoliesector die zich schuldig maken aan landroof, ontbossing en mensenrechtenschendingen. Als ABP echt duurzaam investeert, zoals ze beweert, dan trekt ze haar geld terug uit de hele industriële palmoliesector.”

  Rolf Schipper, campagneleider Bossen bij Milieudefensie, reageert positief: “ABP zet eindelijk een eerste, goede stap. Nederlanders willen niet dat hun pensioencenten worden gebruikt voor vernietiging van het regenwoud. Door daar gehoor aan te geven, laat ABP zien dat banken en pensioenfondsen in staat zijn foute palmoliebedrijven de deur te wijzen.”

  Palmoliebedrijf PT BIA verwoestte niet alleen maagdelijk regenwoud zo groot als de gemeente Amsterdam, maar verjaagde ook de lokale bevolking van hun geboortegrond. Zij zijn nu hun inkomstenbronnen verloren. Zo kunnen zij geen brandhout meer verzamelen,en niet meer jagen op wilde zwijnen, herten en andere diersoorten om die te verkopen. Die zijn door de kap van het regenwoud allemaal verdwenen. ABP weigerde eerst actie te ondernemen. Dat leidde eerder dit jaar tot een storm van protest onder de 2,9 miljoen deelnemers van het pensioenfonds.

  TV-programma Kassa besteedde aandacht aan de zaak.

  ABP wilde niet in de uitzending komen en ontving daarvoor van het programma de schijtlijstertrofee 2018 van Kassa.

  De industriële palmoliesector wordt geplaagd door conflicten en wanpraktijken, zoals mensenrechtenschendingen, ontbossing en landroof van de lokale bevolking. Milieudefensie roept financiële instellingen op hun geld terug te trekken uit deze foute sector en haar geld te stoppen in bedrijven en projecten die bijdragen aan een betere wereld. Het regenwoud wordt wereldwijd ernstig bedreigd. In Azië, Afrika en Latijns-Amerika worden bossen in rap tempo gekapt voor de aanleg van palmolieplantages.

 5. Bert zegt:

  26 juni 2018 om 15:21 | Permalink

  Typisch ABP. Een heel klein stapje in de goede richting uitgebreid promoten, maar niet de grote stap zetten en zich helemaal terugtrekken uit de palmolie industrie, die sterk milieuvervuilend is en absoluut niet duurzaam.

  Ja, ja ABP gaat duurzaam beleggen klinkt mooi, maar de grote vraag is: wanneer?

 6. Erik van Erne zegt:

  10 juli 2018 om 16:49 | Permalink

  ABP nog steeds op koers met duurzaam beleggen

  ABP heeft in 2017 een aantal mooie stappen gezet op het gebied van duurzaam en verantwoord beleggen. Het beleid dat begin 2016 is gestart, begint vruchten af te werpen. Zo daalde de CO2-uitstoot van de bedrijven waarvan ABP aandelen heeft fors. Hiermee doet ABP het al beter dan de afname van 25% die voor 2020 is afgesproken. Dat blijkt uit het Verslag Duurzaam en verantwoord Beleggen 2017.

  ABP ligt goed op koers met de uitvoering van het beleid voor duurzaam en verantwoord beleggen. Niet alleen de duurzame beleggingen namen toe in 2017 (bijna € 8 miljard meer), maar ook de beleggingen in hernieuwbare energie (plus € 1,2 miljard) en in onderwijs en communicatie (bijna € 500 miljoen meer). De CO2-uitstoot van de bedrijven waarvan ABP aandelen heeft, nam fors af en is nu 28% kleiner dan in 2014. Deze afname komt voor een groot deel doordat bewust gekozen wordt voor beleggingen met een lagere uitstoot. Daarnaast hielp het ook mee dat het in de afgelopen periode financieel aantrekkelijker was om te beleggen in sectoren die minder CO2 uitstoten, zoals de ICT en de financiële sector.

  Eind 2017 had ABP voor bijna € 50 miljard belegd in duurzame bedrijven en activiteiten. Deze beleggingen leveren niet alleen een goed rendement op, maar dragen ook bij aan de duurzaamheidsdoelen van de Verenigde Naties. Dit is ruim 12% van het ABP-vermogen.

  Daarnaast is een begin gemaakt met het indelen van de ongeveer 10.000 bedrijven waarin ABP kan beleggen, in koplopers en achterblijvers. Koplopers zijn bedrijven die voldoende aandacht hebben voor verantwoord ondernemen. Vanaf 2020 wil ABP alleen nog beleggen in koplopers en in achterblijvers die zich kunnen en willen verbeteren.

  In 2017 is in kaart gebracht welke beleggingen helpen om de duurzaamheidsdoelen van de Verenigde Naties te realiseren. Het doel waarin ABP het meest belegt, is de verduurzaming van steden en gemeenschappen (€ 23 miljard). Hierbij gaat het niet alleen om gebouwen die weinig energie verbruiken of CO2 uitstoten maar bijvoorbeeld ook om producenten van LED-lampen. Daarna volgen gezondheid en welzijn (€ 9,6 miljard) en betaalbare en schone energie (€ 6,8 miljard).

 7. Erik van Erne zegt:

  3 september 2018 om 15:29 | Permalink

  Pensioenspaarfonds ING België Wordt Duurzaam: Star Fund by NN Investment Partners

  Star Fund voldoet binnenkort als eerste groot Belgisch pensioenspaarfonds voor 100 procent aan de criteria van ethisch beleggen.

  ‘Dit is een natuurlijke evolutie, geen revolutie’, zegt Didier Devreese van NN Investment Partners (NN IP), de vermogensbeheerder die het beleggingsbeleid van Star Fund bepaalt. NN IP verdeelt Star Fund via ING België en vroeger ook via Belfius. ‘We streven al jaren naar een verantwoord beleggingsbeleid. We waren al 90 procent duurzaam, dat wordt vanaf eind september 100 procent.’

  Devreese preciseert dat het aantal uitsluitingscriteria stijgt. ‘Star Fund belegt niet in bedrijven die algemeen aanvaarde waarden en normen overtreden, zoals de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Beleggingen in wapenproducenten, gokbedrijven, ‘adult entertainment’ en bont waren al uitgesloten.’ Aan dat lijstje voegt NN IP tabak en kernenergie toe. Daardoor kan Star Fund niet meer investeren in enkele Engelse tabaksbedrijven en enkele Europese nutsbedrijven waarvan meer dan 10 procent van de elektriciteitsproductie afkomstig is van kernenergie.

 8. Erik van Erne zegt:

  18 januari 2019 om 20:18 | Permalink

  Pensioenfonds ABP Investeert Half Miljard Euro In Duurzame Hypotheken Van Vista Hypotheken

  ABP investeert 500 miljoen euro in groene hypotheken van Rabobank-dochter Vista Hypotheken. Klanten die kiezen voor deze hypotheken, krijgen korting op hun hypotheekrente. Dan moet de gefinancierde woning wel energielabel A hebben of dat krijgen na een verbouwing.

  Bestuursvoorzitter Corien Wortmann vindt de investering passen bij de ambitie van ABP om duurzamer in Nederland te beleggen. ‘De investering in Vista Hypotheken van Rabobank is voor ABP een mooie kans om onze hypotheekportefeuille uit te breiden en te vergroenen. Bovendien dragen we bij aan verduurzaming van woningen in Nederland. Zo kan het premiegeld van onze deelnemers goed rendement opleveren en tegelijkertijd positief bijdragen aan duurzame economische ontwikkeling in Nederland.’

  Klanten ontvangen bij Vista Hypotheken een energielabel-A korting bij het afsluiten van een hypotheek voor een energiezuinige woning. Daarnaast geeft Vista als enige Nederlandse regiepartij vanaf 1 april 2019 deze korting ook zodra klanten gedurende de looptijd van hun hypotheek hun woning verduurzamen en op een energielabel-A uitkomen. Via partner GreenHome krijgen Vistaklanten op een makkelijke manier inzicht in wat ze kunnen doen om hun woning te verduurzamen.

  ABP investeert via haar pensioenbelegger APG de komende jaren in totaal 800 miljoen euro in hypotheken van Vista Hypotheken. Daarvan is ruim 500 miljoen bestemd voor duurzame hypotheken. ABP belegt wereldwijd circa 19 miljard euro in hypotheken. Daarvan wordt ongeveer 4 miljard in Nederland belegd. Met deze belegging zet ABP een grote stap vooruit om in 2020 58 miljard euro in duurzame ontwikkelingsdoelen te hebben geïnvesteerd.

 9. Erik van Erne zegt:

  10 december 2019 om 15:27 | Permalink

  ABP Investeert Fors In Windpark Merkur Offshore Voor Duitse kust

  ABP heeft een belang genomen van 64% in Merkur Offshore, een van de grotere offshore windparken ter wereld. Merkur Offshore ligt op een afstand van ruim 45 kilometer voor de Noord-Duitse kust en levert voldoende duurzame energie op, gelijk aan wat circa 500.000 huishoudens gebruiken.

  De CO2-besparing die dankzij deze investering behaald wordt, bedraagt op jaarbasis 480.000 ton. Gemeten over de gehele levenscyclus ligt de besparing op 18 miljoen ton.

  Omdat Merkur Offshore op zo’n grote afstand voor de Duitse kust ligt, is het niet vanaf het vasteland te zien. Daardoor is geen sprake van horizonvervuiling of geluidsoverlast. Het park bestaat uit in totaal 66 turbines, die een gezamenlijk vermogen leveren van 396 MW. De schaal van windmolenparken op zee is aanzienlijk groter dan die van het traditionele windmolenpark op land. Zowel waar het gaat om het aantal windmolens, als wat betreft de capaciteit van de turbines. Om een indruk te geven van de omvang: Merkur Offshore is tien tot vijftien keer groter dan het gemiddelde windmolenpark in Nederland.

  Het is de ambitie van ABP om investeringen in hernieuwbare energie in de komende jaren verder te vergroten. Daar sluit de belegging in Merkur Off shore naadloos op aan. ABP-voorzitter Corien Wortmann: “Een goed pensioen voor onze deelnemers tegen een zo laag mogelijke premie, dat is ons streven. Daarom beleggen we de premies van onze deelnemers op een duurzame en verantwoorde wijze. Deze investering in een van de grotere offshore windparken ter wereld levert een mooi en langjarig rendement op voor onze deelnemers. Bovendien wekken we een grote hoeveelheid duurzame energie op. Daarmee besparen we circa 480.000 ton CO2-uitstoot per jaar en dragen we een steentje bij aan de klimaatuitdagingen waar we als samenleving voor staan.”

  Volgens beleggingsexperts van APG, de pensioenuitvoerder van ABP, zijn investeringen in vergelijkbare projecten in de toekomst zeker niet uit te sluiten. ‘Naar verwachting zullen dit soort windmolenparken op zee een centrale rol gaan spelen in het Europese energiebeleid de komende jaren. De sector zal enorm groeien en APG wil daarin namens o.a. ABP een belangrijke rol spelen.’

 10. Erik van Erne zegt:

  12 december 2019 om 20:08 | Permalink

  Pensioenfonds Zorg en Welzijn Investeert Meer In Plaats Van Minder In Fossiele Brandstoffen

  Gisteren publiceerde 350.Org samen met Zorg en Welzijn Fossielvrij een nieuw rapport met nieuwe, choquerende feiten. Pensioenfonds Zorg en Welzijn beloofde de investeringen in fossiele brandstoffen van de hand te doen.

  In plaats daarvan hebben ze de investeringen vergroot: met 14% over de afgelopen 3 jaar! 3,7 miljard euro van zorg- en welzijnsprofessionals is belegd in kolen, olie en gasbedrijven, en gaat zelfs naar nieuwe kolencentrales.

  Dit investeringsbeleid toont dat Zorg en Welzijn kiest voor winst op de korte termijn, in plaats van zorgdragen voor de gezondheid en het welzijn van al het leven op de planeet. PFZW heeft de kans om een voorloper te zijn en te helpen de weg vrij te maken voor een rechtvaardige transitie.

  Alleen één ding is zeker: die voorloper worden zij niet uit zichzelf. We moeten de druk opvoeren en eisen dat Zorg en Welzijn hun beloftes nakomt en alle investeringen in de fossiele industrie stopt. Teken de petitie en vraag Zorg en Welzijn om te stoppen met investeren in de klimaatcrisis.

 11. Erik van Erne zegt:

  20 oktober 2021 om 21:58 | Permalink

  ABP Verkoopt Aandeel Mijnbouwbedrijf Glencore

  Ambtenarenpensioenfonds ABP heeft het belang in mijnbouwbedrijf Glencore verkocht vanwege duurzaamheidsrisico’s. Het fonds verwacht niet dat Glencore de risico’s, onder andere op het gebied van mensenrechten, op korte termijn voldoende kan verminderen.

  Glencore heeft volgens ABP te maken met aanzienlijke risico’s zoals corruptie, omkoping, vervuiling, lokale conflicten en slechte arbeidsomstandigheden. Er is geen bewijs dat Glencore zelf gebruik maakt van kinderarbeid, maar het komt veel voor in de kleinschalige mijnbouw voor kobalt in de Democratische Republiek Congo. ABP ziet dat Glencore openstaat voor inbreng en verbeteringen doorvoert, maar ‘tegelijkertijd zijn er nog altijd grote risico’s’.

  Kobalt is een onmisbare grondstof voor batterijen, bijvoorbeeld die in elektrische auto’s, en dus belangrijk voor de energietransitie. Op en rond de kobaltmijnen in Congo, ook die van Glencore, komt kleinschalige kobaltwinning voor – vaak omwonenden die zich illegaal in de mijnen begeven. Hierbij is veel sprake van kinderarbeid en onveilige arbeidsomstandigheden.

  ‘Wij vinden dat alle betrokkenen samen moeten werken aan oplossingen’, schrijft ABP. ‘Dat geldt voor producenten zoals Glencore, maar ook voor afnemers, investeerders en overheden.’ Met het insluitingsbeleid beoordeelt ABP de bedrijven waarin het fonds belegt op kosten, risico, rendement en of ze verantwoord te werk gaan. Het fonds spreekt bedrijven daarop aan. ‘Zien we niet genoeg vooruitgang of zijn de vooruitzichten onvoldoende, dan zullen we ons belang in het bedrijf verkopen.’

Plaats zelf een reactie:

(U heeft ruimte voor 400 tekens)

Categorieën

 • Afval (4)
 • Agenda (3.460)
 • Biologisch (121)
 • Blog Action Day (57)
 • Bouwen-Klussen (946)
 • Communicatie (382)
 • Cradle to Cradle – Circulair (1)
 • Design (245)
 • Dieren (182)
 • Donald Trump (3)
 • Duurzaam (10)
 • Educatie (353)
 • EEN-Armoede (252)
 • Energie en Besparing (3.809)
 • Europa (29)
 • Evenementen (211)
 • Geluid (27)
 • Gezondheid (324)
 • Goed Doel (122)
 • Green Deal (43)
 • Greenwashing (123)
 • Hergebruik-Kringloop (1)
 • Iets anders (457)
 • Int. Samenwerking (195)
 • Investeren (151)
 • Joe Biden – Barack Obama (119)
 • Kerst (125)
 • Klimaat (1.751)
 • Licht (403)
 • Lucht (35)
 • Mensenrechten (176)
 • Milieu (1)
 • MVO (2)
 • Natuur (823)
 • Nederland (46)
 • Olympische Spelen (68)
 • Oranje (158)
 • Oud & Nieuw (133)
 • Pasen (2)
 • Sinterklaas (16)
 • Sport (247)
 • Vakantie (73)
 • Valentijn (38)
 • Verkiezingen (52)
 • Vervoer en OV (1.844)
 • Vrijwilligerswerk (16)
 • Water (317)
 • Welzijnswerk (30)
 • Recente berichten

 • Tips Om Een Woning Duurzamer Te Maken: Verlaag Je Energiekosten
 • Conferentie Energieopslag: Ontwikkelingen En Uitdagingen by Klimaatweb
 • Het Merwede NaZomer Festival In De Merwedekanaalzone In Utrecht
 • Drystack Wint ING Circulair Ondernemenprijs 2022 Op Duurzame Dinsdag 2022
 • Windpark Met Zes Windmolens Langs De E34 by ENGIE, Storm En Wind4Flanders
 • Netwerkweek Zwerfafval 2022: Samen Op Weg Naar Minder Zwerfafval by RWS
 • Energiedamwand Nederland Wint Greenchoice Energieprijs 2022 Op Duurzame Dinsdag 2022
 • Tiny Forest Amsterdam Ontvangt VHG Groenprijs 2022 Op Duurzame Dinsdag 2022
 • Essent Voorziet 4.000 Woningen In Merwedekanaalzone Utrecht Van Duurzame Energie 
 • Rechtvaardig Mobiliteitsbeleid by KiM
 • Energieketens Voor CO2-Neutrale Mobiliteit In Kaart Gebracht by KiM En TNO
 • Behoud Van Energie En Een Duurzame En Natuurlijke Omgeving In Nederland
 • Op Zoek Naar Een Duurzame Vloer? Kies Voor Een Kurkvloer, Houten Vloer Of Bamboe Vloer
 • Bescherm Je Houten Tafel Duurzaam Tegen Vlekken En Krassen Met Osmo Topoil
 • Nationale Conferentie Circulaire Bouweconomie
 • Zonnedak Met 911 Zonnepanelen Op Zeefgebouw Groningen In Gebruik Genomen
 • Museum of the Future: The Most Beautiful Building On Earth In Dubai
 • Simon Loos Rijdt 1,5 miljoen Km Volledig Elektrisch Met Twintig Elektrische Trucks
 • Vernieuwend Concept Om Rubberafval Te Verwerken Tot Nieuwe Producten by New Born Rubber
 • Casino777 Online Spellen: De Ultieme Online Casino Ervaring Van Nederland by Casino777
 • Links

  Milieunet op..