google.com, pub-1373830308765288, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Anders Bekeken

De Eerlijke Bankwijzer: Banken Worden Opener Over Investeringen

Geschreven op 3-7-2009 - Erik van Erne. Geplaatst in Iets anders Facebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail

eerlijke-bankwijzer.bmpUpdate 8 december 2021: ING, Rabobank en ABN AMRO hebben de afgelopen vijf jaar 3,1 miljard euro aan leningen verstrekt voor goederen zoals soja die vaak ontbossing in de hand werken. Eind vorig jaar staken pensioenfondsen, verzekeraars en banken 362 miljoen euro in deze goederen, blijkt volgens Milieudefensie en Profundo uit eigen onderzoek.

Ook investeren Nederlandse financiële instellingen in bedrijven zoals een sojahandelaar die meermaals in verband gebracht is met ontbossing en mensenrechtenschendingen, stelt Milieudefensie in een persbericht. Campagneleider Wouter Kolk noemt de Nederlandse financiële sector “Europees kampioen financieren van ontbossing”.

6 oktober 2021: De klimaatplannen van Nederlandse pensioenfondsen, verzekeraars en banken zijn ontoereikend om de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs te halen. De plannen zijn niet afgestemd op de ernst en de urgentie van de klimaatcrisis.

Grote pensioenfondsen zoals ABP en PFZW en verzekeraars zoals Aegon, Allianz en Nationale Nederlanden hebben geen specifieke doelen gesteld om al hun beleggingen in fossiele brandstoffen af te bouwen. Grote banken zoals Rabobank en ABN Amro hebben geen beleid om al hun leningen en beleggingen in lijn te brengen met het doel om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5°C.

Slechts één op de drie instellingen heeft een uitdrukkelijk doel om leningen en beleggingen in lijn te brengen met scenario’s die de opwarming van de aarde beperken tot 1,5°C. Slechts één op de negen heeft de financiering van fossiele brandstoffen volledig uitgesloten. De resultaten zijn alarmerend.

30 september 2021: De klimaatplannen van Nederlandse verzekeraars zijn ontoereikend om de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs te halen.

Ook zijn de plannen niet afgestemd op de ernst en de urgentie van de klimaatcrisis. Grote verzekeraars zoals Aegon, Allianz en Nationale Nederlanden hebben geen specifieke doelen gesteld om al hun beleggingen in fossiele brandstoffen af te bouwen.

Een aantal verzekeraars voeren ook geen beleid om al hun beleggingen in lijn te brengen met het doel om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5°C. Verzekeraars moeten volledig in lijn met het Klimaatakkoord van Parijs gaan opereren. Daarom moet de overheid een wettelijke klimaatplicht voor financiële instellingen invoeren.

Slechts één op de drie verzekeraars heeft een uitdrukkelijk doel om leningen en beleggingen in lijn te brengen met een scenario dat de opwarming van de aarde beperkt tot 1,5°C. Niet één verzekeraar heeft de financiering van fossiele brandstoffen volledig uitgesloten of een uitfaseringsplan voor de financiering van fossiele brandstoffen gepubliceerd. De resultaten zijn alarmerend.

Op 2 verzekeraars na scoren alle verzekeraars ruim onvoldoende tot niet goed. Menzis krijgt score 1, VGZ score 2, CZ en Aegon score 3, Allianz, NN en Achmea een score 5. A.s.r. scoort ruim voldoende (score 7) maar er is nog ruimte voor verbetering. Verzekeraar Athora Nederland (score 8) bewijst dat goed klimaatbeleid door financiële instellingen prima mogelijk is.

6 december 2017: De afgelopen jaren zijn sommige banken opener geworden over hoe ze jouw spaargeld investeren. En ook over de vraag of ze het gesprek aangaan als bedrijven bijvoorbeeld het milieu vervuilen, en over activiteiten die ze niet willen financieren, zoals wapenhandel en landroof.

Dit blijkt uit het nieuwe rapport Transparantie en Verantwoording (PDF) dat de Eerlijke Bankwijzer heeft gepubliceerd.

De maatschappij en overheid roepen banken?al lange tijd op om opener te worden over hun investeringen. Nu zien we dat banken vooruitgang boeken. Zo scoorden ABN Amro, ING en Rabobank in het vorige onderzoek van de Eerlijke Bankwijzer (2013) nog een 4 op transparantie. Nu doen ze het beter. Het is te vroeg om de bankensector ‘transparant’ te noemen. Maar de mist trekt op!

In 2015 nam de Tweede Kamer een motie aan waarin stond dat spaarders onvoldoende inzicht hebben in hoe banken hun spaargeld investeren. Sindsdien laten vooral ING, De Volksbank (SNS en ASN Bank) en Rabobank beter zien aan welke sectoren ze geld uitlenen. ABN Amro, NIBC en Van Lanschot gaan daarin minder ver. Triodos Bank en ASN Bank zijn hierover verreweg het meest transparant: beide banken publiceren een lijst van bedrijven en instellingen die zij financieren. Andere banken doen dit niet.

Rabobank en Triodos?Bank: beiden banken scoren een 7. Rabobank is het meest transparant over de kritische dialoog die zij voert met bedrijven die betrokken zijn bij misstanden. Andere banken gaan daarin minder ver. Triodos publiceert een lijst van bedrijven en instellingen die zij financieren. Andere banken doen dit niet.

ABN Amro, ING en?De Volksbank: alle drie de banken scoren een 6. ABN Amro rapporteert, als eerste bank ter wereld, over mensenrechten volgens de richtlijnen van de UN Guiding Principles on Business and Human Rights. Andere banken doen dit nog niet.  ING en Volksbank hebben een publiek toegankelijke klachtenprocedure opgezet die ook gebruikt kan worden door derden.

Van Lanschot scoort een 5. Van Lanschot geeft als enige bank geen informatie over welke activiteiten de bank uitsluit van financiering.  Van Lanschot heeft ook geen klachtenmechanisme gepubliceerd dat ook open staat voor niet-klanten.

NIBC is de hekkensluiter met slechts een 4. NIBC is niet open over zijn dialoog met bedrijven  over sociale en milieuproblemen. Ook is de bank niet open over de sectoren waarin het spaargeld investeert. Bron: Eerlijke Bankwijzer
5 oktober 2015: Afgelopen jaar verbeterden acht banken hun duurzaamheidbeleid. De ASN Bank en Triodos Bank hebben het maximum aantal groene smileys van de Eerlijke Bankwijzer gekregen. Ze scoren goed op alle duurzame criteria. Van de acht banken voert ASN Bank op de meeste onderwerpen het beste duurzaamheidbeleid en is ING de hekkensluiter.

Zie ook: Klimaatstatement Nederlandse Banken: De Risico’s van Klimaatverandering en te Nemen Stappen – Banken Investeren Fors in Fossiele Energie: ING Meest Klimaatschadelijke Bank van Nederland – ING, de Hekkensluiter van de Eerlijke Bankwijzer 2015: De Nieuwe Huisbankier van de Overheid – Don’t Bank on the Bomb by Pax: ABP Investeert Bijna 1 Miljard Euro in Producenten Kernwapens – ING Stopt Financiering Kolencentrales Maar Blijft Investeren in Bedrijven die Steenkool Gebruiken – Geld Stuurt de Wereld: Jij Bepaalt de Koers by Anne-Marie Rakhorst

Het beleid van Nederlandse banken wordt steeds duurzamer, volgens de meest positieve uitslag ooit van de makers van de Eerlijke Bankwijzer. De banken scherpten in ruim een jaar tijd op 30 punten hun beleid aan.  Dat blijkt uit de jaarlijkse beleidsupdate (PDF) van de Eerlijke Bankwijzer.

Opvallende beleidsverbeteringen zijn: ABN Amro en SNS Bank vinden olieboringen in het Noordpoolgebied onacceptabel . ABN Amro investeert niet meer in olie- en gasboringen in poolgebieden, ook al is dit punt na de mededelingen van Shell inmiddels achterhaald. SNS Bank verbeterde haar klimaatbeleid door eisen te stellen aan energiebesparing en vermindering van uitstoot van broeikasgassen. ING sluit in haar kolenbeleid ‘mountain top removal mining’ uit van financiering. ASN Bank en Triodos Bank investeren in het geheel niet in de olie- en gassector.

ASN Bank stelt harde voorwaarden aan dierenwelzijn in de veehouderij. Triodos Bank verlangt van bedrijven dat zij afspraken opnemen over naleving van arbeidsrechten in hun contracten met onderaannemers en toeleveranciers. Rabobank heeft beleid tegen landroof aangenomen en is veel transparanter geworden over haar leningen aan bedrijven.

Eerlijke Bankwijzer okt 2015

Mooie verbeteringen. Minder fraai zijn vele andere zaken bij de banken. ABN Amro, ING, NIBC, Rabobank en Van Lanschot weigeren investeringen in kolencentrales uit te sluiten. ING, Rabobank en Van Lanschot sluiten olieboringen in het Noordpoolgebied niet uit. ABN Amro, ING en Van Lanschot stimuleren bedrijven niet om over te stappen van fossiele brandstoffen naar duurzame energie.

De helft van de banken stimuleert bedrijven nog niet om producten te ontwikkelen die energiezuinig zijn.

ABN Amro en ING stellen geen voorwaarden aan bedrijven op het gebied van diervriendelijke huisvesting. Rabobank sluit bont niet uit. ABN Amro, ING en Van Lanschot sporen bedrijven onvoldoende aan om van intensieve veehouderij om te schakelen naar diervriendelijke productie. ABN Amro, ING, Rabobank en Van Lanschot verlangen van veehouderijbedrijven geen certificering op het gebied van dierenwelzijn, bijvoorbeeld met een scharrel- of Beter Leven keurmerk. De meeste banken sporen veetransporteurs niet aan om de duur van diertransporten te beperken tot maximaal 8 uur, om zo dierenleed te voorkomen.

ING sluit kernwapenproducenten niet consequent uit. ING sluit daarnaast wapenbedrijven die wapens leveren aan regimes waartegen geen embargo bestaat maar die wel betrokken zijn bij ernstige mensenrechtenschendingen niet uit.

Alle banken verwachten dat bedrijven aandacht hebben voor de naleving van mensenrechten en arbeidsrechten door hun onderaannemers en toeleveranciers, maar vrijwel geen enkele bank eist dat bedrijven hierover afspraken vastleggen in hun contracten met hun onderaannemers en toeleveranciers. Uitzonderingen zijn Triodos Bank op het gebied van arbeidsrechten en ASN Bank en SNS Bank die voor zowel mensenrechten als arbeidsrechten eisen stellen.

Alle banken verwachten van bedrijven in de landbouw- en voedingssector dat ze duurzaamheidsstandaarden opnemen in hun bedrijfsvoering. Alleen ASN Bank en SNS Bank vragen van bedrijven dat ze ook bindende voorwaarden ten aanzien van de naleving van sociale en milieucriteria opnemen in hun contracten met toeleveranciers. Bron: Eerlijke Bankwijzer

7 april 2011: De kwartaalupdate van de Eerlijke Bankwijzer laat één belangrijke stap vooruit zien. ING neemt voortaan duurzaamheidseisen op het gebied van visserij mee in haar financieel beleid. De bank zal alleen nog visserijbedrijven financieren als ze duurzame vismethoden hanteren en/of voldoen aan MSC-certificering. Het MSC certificaat stelt eisen aan de visserij, waardoor overbevissing en aantasting van het zeemilieu wordt voorkomen. Verder hebben banken dit kwartaal geen meetbare aanscherpingen van maatschappelijk beleid doorgevoerd.

Overigens bleek onlangs nog dat papieren beleid geen garantie geeft voor een goede praktijkvoering. Zo bleek medio februari uit praktijkonderzoek van de Eerlijke Bankwijzer dat verschillende banken actief zijn in 3 bedrijven die betrokken zijn bij mensenrechtenschendingen (Shell, Barrick Gold en Vedanta Resources) en te weinig doen om deze schendingen tegen te gaan. Op 23 februari bleek uit nieuw onderzoek dat ING en Robeco nog altijd investeren in bedrijven die de afgelopen jaren wapens leverden aan regimes in Libië en Saoedi-Arabië. Bij de volksopstanden in die landen worden wapens ingezet tegen burgers.

10 februari 2011: Twee jaar na de start van de Eerlijke Bankwijzer blijkt dat Nederlandse banken in totaal op 94 punten hun maatschappelijk beleid hebben aangescherpt. De achtste kwartaalupdate laat opnieuw verbeteringen zien, maar het tempo van verduurzaming neemt af.

“Bij een aantal banken lijkt de ambitie te ontbreken om zo snel mogelijk verantwoordelijk te gaan werken, op alle punten van beleid en in alle sectoren waarin ze investeren”, zegt Adrie Papma, woordvoerder van de Eerlijke Bankwijzer. “We zien dat vooral bij banken als ABN Amro, ING, Rabobank, Aegon Bank en Friesland Bank. Onbegrijpelijk is het gebrek aan transparantie bij veel banken. Ondanks de grote maatschappelijke onvrede over het bonusbeleid en het gebrek aan verantwoording bij banken, publiceren sommige banken nog steeds geen beleidsstukken en maatschappelijke jaarverslagen. Veel banken blijken moeite te hebben met het geven van inzicht in hun investeringen, zowel met ‘eigen geld’ als binnen het vermogensbeheer).”

De meeste stappen voorwaarts werden in het afgelopen kwartaal gemaakt door Van Lanschot Bankiers. Zo voerde de bank onlangs een mensenrechteneffectrapportage in als voorwaarde voor kredietinvesteringen. Ook sluit de bank investeringen in producenten van omstreden wapens en in bedrijven die actief zijn in omstreden wapenhandel voortaan volledig uit.

Op klimaatbeleid handelen de banken niet in lijn met hun eigen gezamenlijke oproep aan de regering van november 2009. De CEO’s van alle in de Eerlijke Bankwijzer vergeleken banken pleitten toen voor ‘doortastende maatregelen om klimaatverandering in te dammen’. “Hun oproep is bij de huidige regering niet doorgedrongen, maar het lijkt erop dat de banken zelf hun voornemen om het eigen klimaat beleid aan te scherpen ook alweer vergeten zijn. De verschuiving door banken naar investeringen in duurzame energie zou een enorme impuls betekenen voor de Nederlandse aanpak van de klimaatproblemen. We roepen de CEO’s van de banken dan ook op hun voornemen waar te maken, “ zo stelt Papma.

Ook het bonusbeleid van banken die zakenbankiers in dienst hebben stelt teleur. (ABN Amro, ING, Rabobank). De oproep van de voltallige Tweede Kamer in september 2010, om vóór 1 januari 2011 een sober bonusbeleid ook van toepassing te maken op zakenbankiers, is door de betreffende banken niet opgevolgd. De Eerlijke Bankwijzer zal dit jaar ook gaan kijken naar de toepassing van maatschappelijke criteria op het vermogensbeheer door de banken. Tot nu toe werd alleen gekeken naar investeringen en beleggingen met bij hen ondergebracht spaargeld. Binnenkort worden dus ook beheerde fondsen onder de loep genomen.

Per vandaag zijn twee nieuwe banken opgenomen in de Eerlijke Bankwijzer: NIBC en Delta Lloyd Bank. In 2011 zal opnieuw ieder kwartaal een update worden gepubliceerd waaruit steeds zal blijken of de banken voortgang maken in hun duurzaamheidbeleid. Daarnaast zal in vier praktijkonderzoeken worden onderzocht of banken hun beleid ook daadwerkelijk uitvoeren. De praktijkonderzoeken zullen zich komend jaar richten op onderwerpen waarover veel maatschappelijke zorg bestaat, zoals investeringen in de intensieve veehouderij en transparantie bij banken. Al in 2010 is een praktijkstudie in gang gezet naar de investeringen in en omgang met bedrijven die betrokken zijn bij mensenrechtenschendingen. Op 14 februari 2011 zullen de resultaten van dat onderzoek gepubliceerd worden.

20 mei 2010: Nederlandse banken investeren gemiddeld meer in fossiele energie dan in duurzame energie. De positieve uitzonderingen zijn de Triodos Bank en de ASN Bank, die beiden voor 100% kiezen en investeren in duurzame energie. Dat blijkt uit het onderzoeksrapport, Investeringen in duurzame elektriciteitsopwekking door Nederlandse banken van onderzoeksbureau Profundo in opdracht van de Eerlijke Bankwijzer.

En wat denkt u? Welke bank is helemaal fout bezig, welke bank investeert gigantische bedragen in fossiele energie en slechts een kwart in duurzame energie? Tuurlijk de ING Bank. Schandalig dat deze bank met enorme staatssteun overeind gehouden, dit zomaar mag doen.

Investeringen bankenOm voor iedere bank het aandeel investeringen in duurzame elektriciteitsopwekking vast te stellen, zijn alle vormen van investeringen gecombineerd en verwerkt in het volgende criterium: Investeringen in duurzame elektriciteitsopwekking :  Investeringen in de elektriciteitsector *100%. Deze verhouding – uitgedrukt in een percentage – is voor iedere bank berekend en weergegeven in Tabel 1. Daarnaast zijn in Tabel 1 de absolute bedragen van de investeringen in duurzame elektriciteitsopwekking vermeld.

Zie Investeringen in duurzame elektriciteitsopwekking (PDF)

3 juli 2009: Hoe bestaat het dat banken die zoveel geld van de overheid hebben gekregen zich nog steeds bezighouden met de verkeerde zaken. Van de twaalf onderzochte banken doet ING Bank het schandalig slecht. De ING bank investeert zowel in bedrijven die controversiële wapens maken, als in bedrijven die zich schuldig maken aan controversiële wapenhandel. ING is de enige bank die ook met eigen spaargeld, lees uw spaargeld, in beide investeert.

Twee jaar na onthullingen over investeringen door Nederlandse banken in foute wapenbedrijven, gaan zes grote banken hier nog steeds mee door. Dit blijkt uit een onderzoek van de Eerlijke Bankwijzer. Deze banken investeren in bedrijven die controversiële wapens als clusterbommen maken en wapens leveren aan foute regimes. De banken blijken een dubbele moraal te hanteren: voor investeringen met eigen geld. Zo hebben de meeste banken hun regels aangescherpt, terwijl ze die regels niet toepassen op door hen beheerde beleggingsfondsen. Zie ook: Happy shrimpfarm niet happy met ING Bank

Ook Rabobank en Robeco investeren met eigen spaargeld in een bedrijf dat controversiële wapens maakt, ondanks hun intussen verder aangescherpte wapenbeleid. AEGON, SNS Bank en SNS Regio Bank hebben geen eigen geld in foute wapenbedrijven. Zij investeren wel, net als ING, Rabobank en Robeco, met hun beleggingsfondsen in dit soort bedrijven.

Zes andere banken, ABN Amro, ASN, DSB, Fortis, Friesland Bank en Triodos, daarentegen investeren helemaal niet in bedrijven die controversiële wapens maken, of leveren aan foute regimes. Zie ook: AEX door de 200 puntengrens en het slechtste halfjaar ooit voor de AEX Weg met Duurzaamheid bij ABN Amro – HSBC en ABN AMRO scoren hoog bij klimaataanpak ! – Amsterdam Region, a Metropolitan & Sustainable Area !

18 Reacties

 1. Frank zegt:

  3 juli 2009 om 12:50 | Permalink

  “Hoe bestaat het dat banken die zoveel geld van de overheid hebben gekregen zich nog steeds bezighouden met de verkeerde zaken.”

  Nou dat is heel simpel: de overheid heeft daar blijkbaar totaal geen interesse in. Dat blijkt ook wel uit de keuze van de nieuwe huisbank: Royal Bank of Scotland. Zij hebben in Engeland een “ethiscore” van 1, op een schaal van 0 (slecht) tot 15 (goed). Waardeloos dus.

  “Het lijkt erop dat in de keuze van de regering voor de nieuwe Nederlandse huisbank maatschappelijk verantwoord ondernemen geen rol heeft gespeeld.”

 2. Rastaman zegt:

  14 juli 2009 om 12:49 | Permalink

  In een ingezonden brief in het Financieele Dagblad van 8 juli, schrijven enkele banken niet betrokken te willen zijn bij de productie van controversiële wapens of bij controversiële wapenhandel. Naar aanleiding van bezorgde bankrekeninghouders die hen aanschrijven zeggen banken als ING en Rabobank niet betrokken te zijn bij controversiële wapenbedrijven.

  Dat zijn ze echter wel: de beleggingsfondsen van enkele Nederlandse bankgroepen – Aegon, ING, Rabobank/Robeco, SNS – investeren nog altijd in bedrijven die bijvoorbeeld clustermunitie en anti-persoonsmijnen produceren en wapens leveren aan dictaturen als Libië, Birma, Tsjaad en Saoedi-Arabië, of aan landen als China en Rusland waar wapens aantoonbaar worden ingezet tegen de eigen burgerbevolking. Dit blijkt uit onderzoek dat de Eerlijke Bankwijzer heeft gepubliceerd op 2 juli.

  En vandaag, 14 juli, in het Financieele Dagblad doet Peter Ras, projectleider Eerlijke Bankwijzer nog even precies uit de doeken waar het helemaal fout gaat. De beleggingsfondsen van ING investeren in de tien grootste wapenbedrijven ter wereld, inclusief Boeing. Acht van deze bedrijven halen meer dan de helft van hun omzet uit wapens en allen zijn betrokken bij de productie van controversiële wapens en/of wapenhandel met dubieuze regimes.

  Via haar beleggingsfondsen investeert ING bijvoorbeeld in Textron: een bedrijf dat clustermunitie en anti-persoonsmijnen maakt. Rabobank/Robeco beheert bijvoorbeeld 37 miljoen aandelen in het Chinese bedrijf Dongfeng Motor. Dit bedrijf verkocht in 2008 900 militaire vrachtwagens aan de Birmese dictators. Het Birmese leger zet al jaren op grote schaal vrachtwagens in tegen de Birmese burgerbevolking. Aandeelhouders als ING of Robeco kunnen helemaal geen voorbehoud maken in welk deel van een bedrijf waarin men belegt hun geld geïnvesteerd moet worden, ook al zouden ze dit misschien willen.

  ING is daarnaast de enige van de 12 onderzochte banken die ook met eigen spaargeld investeert in zowel bedrijven die controversiële wapens maken, als in bedrijven die zich schuldig maken aan controversiële wapenhandel. Het gaat hier onder meer om Thales en Boeing.

  De genoemde banken refereren in hun media-uitingen aan Boeing. Boeing is de grootste wapenproducent ter wereld. Boeing haalt de helft van zijn omzet uit wapens, waaronder massavernietigingswapens. In de kredietovereenkomst tussen ING en Boeing staat geen clausule dat het geld van ING niet mag worden besteed aan de productie van omstreden wapens of wapenhandel met omstreden regimes.

 3. Bor zegt:

  22 juli 2009 om 23:42 | Permalink

  Ik heb zelf bij dit bedrijf gewerkt helaas. Ben nu wel heel erg blij dat ik er weg ben nu ik dit heb gehoord. Maar als klant kunnen ze nu ook naar mij fluiten!!.

 4. Fred van Ingen zegt:

  22 maart 2010 om 10:51 | Permalink

  ING Bank ontduikt BTW-afdracht via The Swiss Procurement Hub.

  Sinds 2004 ontduikt ING stelselmatig de afdracht van BTW op inkoop van goederen en materialen door die bestelling via een speciaal daarvoor opgericht kantoor in Zwitserland te laten lopen.

  Ben helemaal klaar met ING, weg ermee.

 5. Erik van Erne zegt:

  27 juli 2010 om 13:00 | Permalink

  Hoe duurzaam is het bonusbeleid van jouw bank?

 6. Erik van Erne zegt:

  27 juli 2010 om 13:14 | Permalink

  Stop Bankinvesteringen in Steenkoolcentrales: Teken de Petitie

  De klimaatverandering is pijnlijk urgent. Toch lijkt de ernst van de situatie niet tot iedereen door te dringen. De uitstoot van broeikasgassen blijft stijgen, onder meer doordat energiebedrijven massaal inzetten op steenkool, de fossiele brandstof die het meest vervuilt. Alleen al in Europa zijn er 70 nieuwe steenkoolcentrales gepland. Elke nieuwe centrale staat garant voor minstens 30 jaar torenhoge emissies van CO2 en andere vervuilende gassen.

  Haal ons spaar- en beleggingsgeld uit steenkoolcentrales en stop het in klimaatvriendelijke technologieën! Door deze petitie te tekenen, vraag ik aan mijn bank om zo snel mogelijk haar beleid te wijzigen zodat er geen investeringen meer gebeuren in steenkoolcentrales.

  Banken werken met ons spaar- en beleggingsgeld. De investeringen die ze ermee doen bepalen de economie van de toekomst. Met het tekenen van deze petitie wil ik een duidelijk signaal geven. Banken die inzetten op het bankroet van onze samenleving, door te investeren in nieuwe steenkoolcentrales, verdienen mijn vertrouwen niet. Ze verkiezen snel geldgewin maar wentelen een loodzware last af op het milieu en eenieders toekomst.

 7. Erik van Erne zegt:

  11 september 2010 om 18:57 | Permalink

  ING Bank weer Niet Eerlijk: Rommelen met Vrijkomen Spaarloon Benadeelt Klanten

  ING Bank lijkt voor zichzelf een voordeeltje te slepen uit het vrijvallen van het spaarloon. De bank zadelt bovendien zijn klanten op met mogelijk fiscaal nadeel. De Consumentenbond slaat alarm.

  ING deblokkeert voor al zijn klanten het spaarloon en over dit vrijgevallen deel hoeft de bank in sommige gevallen minder rente te betalen. Bovendien kunnen klanten door deze actie boven de belastingvrijstelling voor spaargeld uitkomen, waardoor ze meer belasting moeten betalen. Lees verder bij De Telegraaf

 8. Erik van Erne zegt:

  23 september 2010 om 08:56 | Permalink

  Investeren in Clusterbommen kan gewoon doorgaan. Kabinet weigert Verbod

  Het demissionaire Kabinet blijft weigeren het investeren in clustermunitie te verbeiden. Clusterbommen bestaan uit talloze kleine bommetjes die zelfs als een oorlog allang voorbij is veel slachtoffers maken, vooral onder kinderen. Demissionair minister Donner vindt een verbod op geld verdienen aan dat soort wapens niet effectief. De minister heeft wel toegezegd na te gaan of de instellingen die in verband met de crisis financiële steun kregen van de overheid in clusterbommen investeren. Ook kijkt hij of het mogelijk is de regeling die is bedacht om kinderarbeid tegen te gaan, ook zou kunnen gelden voor bedrijven die investeren in clustermunitie. Zij krijgen dan bijvoorbeeld geen subsidie meer.

  Vorig jaar werd een motie aangenomen waarin een verbod werd bepleit maar dat besluit legde het kabinet naast zich neer. Nu hielden de PVC-partners, PVV-VVD-CDA, een nieuwe motie van SP, PvdA, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie tegen. In andere landen bestaat wel een verbod op het willen maken van winst met clusterbommen.

 9. Erik van Erne zegt:

  26 september 2010 om 20:08 | Permalink

  Op 30 september 2010 zullen de initiatiefnemers van de Eerlijke Bankwijzer een nieuw praktijkonderzoek presenteren: Investeringen van banken in de kledingsector. De focus van het onderzoek ligt op de arbeidsrechten en –omstandigheden van werknemers.
  Ook zal de derde kwartaalupdate van 2010 worden gepresenteerd.

  Alle grote Nederlandse banken hebben in hun beleid staan dat ze de werknemersrechten respecteren en dat ook naar hun klanten uitdragen. De kledingsector staat bekend om de slechte arbeidsomstandigheden. Dat bleek onlangs opnieuw toen er dwangarbeid van jonge vrouwen aan het licht kwam bij een leverancier van H&M en C&A in India. Hoe brengt de bank haar beleid in de praktijk? Maakt zij hierover afspraken met kledingbedrijven? En controleert zij die?

 10. Erik van Erne zegt:

  16 maart 2011 om 23:19 | Permalink

  Rabobank meest ethische bank ter wereld

  Jaarlijks maakt het tijdschrift Ethisphere ‘s werelds meest ethische bedrijven bekend. Dat zijn bedrijven die het op ethische gronden en qua compliance zeer goed doen, in ieder geval een stuk beter dan hun concurrenten. Meest ethische bank dit jaar: Rabobank!

  Bron: Molblog

 11. Erik van Erne zegt:

  12 april 2011 om 08:02 | Permalink

  Duurzame Banken Hebben Tevreden Klanten

  Duurzame banken hebben de meeste tevreden klanten blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond onder ruim 3500 consumenten. De Triodos Bank en ASN Bank banken scoren allebei een 8,1 volgens de nieuwste cijfers van de Bankenmonitor. De klanten van Triodos en ASN zijn tevreden over het verantwoorde beleid van de banken en de goede service. Ook op het kostenvlak winnen Triodos en ASN van concurrerende banken.

  Na Triodos en ASN, volgen Friesland Bank (7,4), Rabobank (7,4), SNS Bank (7,2), ING (7,1), ABN Amro (7,1) en RegioBank (6,9).

 12. Erik van Erne zegt:

  10 mei 2011 om 01:36 | Permalink

  Oxfam Novib Actie: Ontwapen ING

 13. Erik van Erne zegt:

  26 mei 2011 om 09:42 | Permalink

  Investeringen in clustermunitie gaan door, ondanks internationaal verbod

  Wereldwijd investeren 166 private en publieke financiële instellingen nog steeds 39 miljard dollar in producenten van clustermunitie – net als landmijnen verboden door internationale wetgeving. Sommige EU-landen, zoals België, Ierland en Luxemburg namen wereldwijd het voortouw om via wetgeving de financiering van clustermunitie aan banden leggen. Heel wat andere landen en banken hinken achterop. Voor de EU is dat het geval in Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland, Italië en Nederland. Maar ook België aarzelt met de definitieve implementatie van de wetgeving.

  Het rapport vermeldt in totaal 166 financiële instellingen, die sinds mei 2008 zo’n 39 miljard dollar in acht producenten van clustermunitie pompten. Het nieuwe rapport onthult dat maar liefst 26 financiële instellingen uit de Europese Unie – sinds 1 mei 2008 – meer dan 3 miljard dollar belangen of investeringen hebben in producenten van clustermunitie. Deze financiële instellingen zijn allemaal gevestigd in landen waar een debat tot wetgeving plaatsvindt, zoals in Groot-Brittannië, Frankrijk, Spanje, Italië en Duitsland.

  “De huidige internationale wetgeving verbiedt clustermunitie, klaar en duidelijk. Maar enkele grote Europese banken, zoals Deutsche Bank en Royal Bank of Scotland, investeren nog steeds miljoenen in producenten van deze verboden wapens. Deze banken komen terecht in onze ‘Hall of Shame’,” zegt Esther Vandenbroucke, auteur van het rapport. “We roepen EU-lidstaten en politieke leiders op om een sluitende wetgeving aan te nemen die dit soort explosieve en dodelijke investeringen verbiedt”.

  Op 1 augustus 2010 trad de Conventie over Clustermunitie in werking. Sindsdien is clustermunitie verboden. In mei 2011 hadden 108 landen het verdrag ondertekend, en 57 landen ratificeerden het verdrag. De tekst verbiedt het produceren, gebruiken, opslaan en vervoer van clustermunitie, net als het ondersteunen van derden om dit te doen. Volgens de Cluster Munition Coalition en een groeiend aantal overheden omvat het verbod op ondersteuning aan derden ook een verbod op investeringen in clustermunitie. 128 financiële instellingen die in clustermunitie investeren, zijn afkomstig uit landen komen die het verdrag nog steeds niet ondertekenden – waaronder de VS, China en Singapore.

  Update 20 juli 2012: 137 Financiële instellingen van over de hele wereld hebben de voorbije jaren voor 43 miljard US dollar geïnvesteerd in producenten van clustermunitie. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Worldwide investments in cluster munitions: a shared responsibility’ dat in Berlijn werd gepresenteerd door IKV Pax Christi (Nederland) en FairFin (België).

  Het onderzoek werd gebundeld in het rapport Worldwide Investments in Cluster Munitions: a Shared Responsibility. De onderzoeksresultaten werden in juni 2012 ge-update, net als de Key Findings (PDF). Het rapport bevat een Hall of Shame, een Hall of Fame & Runners Up en Countries’ Best Practices. Het onderzoek wordt wereldwijd gebruikt door campaigners die actie voeren tegen investeringen in clustermunitie, onder de noemer ‘Stop Explosive Investments’. Onderaan deze pagina vind je verschillende materialen die ondersteuning bieden aan campaigners. Bron: Fairfin

 14. Erik van Erne zegt:

  4 april 2017 om 15:28 | Permalink

  ING opnieuw betrokken bij controversieel energieproject

  Slechts enkele weken nadat ING haar lening aan de omstreden Dakota Access pijpleiding heeft verkocht wil de bank geld stoppen in een vervuilende kolencentrale in Indonesië. BankTrack, de Eerlijke Bankwijzer en Greenpeace roepen ING op om niet dezelfde fout te maken als bij de Dakota Access pijpleiding en af te zien van de voorgenomen financiering van deze kolencentrale.

  De nieuwe kolencentrale staat gepland in Cirebon, op West-Java, naast een bestaande centrale die in 2012 in gebruik is genomen. Sinds de ingebruikname van de eerste centrale hebben lokale boeren, vissers en zoutwinners hun opbrengsten drastisch zien dalen door lucht- en thermische watervervuiling. Lokale gemeenschappen vechten de bouw van de nieuwe kolencentrale dan ook aan in de rechtszaal.

  ING investeert nog op grote schaal in projecten en bedrijven die blijven steken in het fossiele tijdperk. De bank kan zijn geld veel beter in schone energiebronnen steken die de samenleving versterken en gevaarlijke klimaatverandering voorkomen.

 15. Erik van Erne zegt:

  28 juni 2017 om 15:23 | Permalink

  Reactie Bankwijzer op klimaatbrief van banken- en pensioensector aan de Tweede Kamer

  Op 28 juni 2017, stuurden 13 CEO’s van banken, vermogensbeheerders en pensioenfondsen een brief naar alle fractieleiders in de Tweede Kamer met daarin voorstellen tot samenwerking om te komen tot een verdere vergroening van de samenleving. Verzekeraars staan er niet bij.

  Het is verheugend om te lezen dat de banken en pensioenfondsen hun “inspanningen in de komende jaren zullen vergroten (…) bijvoorbeeld voor de financiering van duurzame energie.” Wat haast traditiegetrouw ontbreekt is een corresponderende commitment om tegelijkterijd de investeringen in de fossiele energiesector terug te brengen, met daarbij een volledige uitfasering van investeringen in de kolenindustrie voorop. Daar waar bijvoorbeeld een aantal banken een grens trekt ten aanzien van financiering van kolenbedrijven, is deze vaak nog arbitrair en zwak (als een bedrijf 40% of 45% van haar omzet uit kolen haalt, financieren ING en ABN Amro bijvoorbeeld gewoon door).

  Spijtig is dat het maatschappelijk middenveld volkomen buiten beschouwing wordt gelaten. “Deze ambities gedijen het beste als de overheid, het bedrijfsleven en de financiële sector de handen ineen slaan. Denkbaar is om hierover afspraken met elkaar te maken.” Het zou een gemiste kans zijn als banken, pensioenfondsen en overheid maatschappelijke organisaties en vakbonden buiten de deur houden. Dit zou een stap terug zijn in vergelijking met bestaande initiatieven als het Energie Akkoord en bijvoorbeeld de IMVO-convenanten. Durf critici te betrekken, benut hun kennis en netwerk, en werk samen!

  Al met al is dit een relevante en hoopvolle oproep van de CEO’s van een aantal belangrijke financiële instellingen, aan het juiste adres, op het juiste moment. Als de benoemde mooie voornemens worden geconcretiseerd en op enkele belangrijke punten worden aangevuld, dan getuigt dit van een grote mate van maatschappelijke verantwoordelijkheid.

 16. Frenkie zegt:

  13 oktober 2017 om 14:21 | Permalink

  BNP Paribas Pledges To Stop Financing the Oil & Gas Industry

  The French banking giant, BNP Paribas, announced its new global financing policy stating that it will stop financing companies whose main activities are in the shale and tar sands oil industry, as part of its plan to accelerate its support of the energy transition and tackle climate change.

  The new financing policy is in line with the International Energy Agency (IEA) scenario, which aims to keep global warming below 2°C by 2100.

  The bank announced that it will no longer do business with companies whose principal business activity is the exploration, production, distribution, marketing or trading of oil and gas from shale/or oil from tar sands.

  In addition, BNP Paribas will stop financing projects that are primarily involved in the transportation or export of oil and gas, like LNG terminals and pipelines that carry oil or gas.

  Importantly, the giant bank will cease any kind of financing related to oil and gas exploration or production projects in the Arctic region.

 17. Erik van Erne zegt:

  15 november 2017 om 11:47 | Permalink

  ABN AMRO Gaat Beleggen Verder Verduurzamen

  ABN AMRO is met zo’n 8 miljard euro duurzaam belegd vermogen op dit moment de grootste bank in duurzaam beleggen in Nederland. De bank heeft de ambitie het duurzaam belegd vermogen de komende 3 jaar te laten groeien naar 16 miljard euro. Daarnaast zal ABN AMRO het beleggingsassortiment verder gaan verduurzamen.

  De beoogde groei van het duurzaam belegd vermogen komt van zowel nieuwe als bestaande klanten. Vanaf 2018 zal duurzaam beleggen de standaard zijn voor nieuwe klanten in Nederland. ABN AMRO gaat contact opnemen met bestaande klanten om met hen te spreken over een overstap van traditioneel naar duurzaam beleggen. Klanten zijn hiertoe niet verplicht.

  ABN AMRO zal de komende jaren haar engagementstrategie met bedrijven en beleggingsfondsen die geen onderdeel zijn van het aanbod van duurzaam beleggen intensiveren. Daarbij zal de bank waar mogelijk de samenwerking zoeken met andere financiële instellingen, zoals institutionele beleggers. Van bedrijven en fondsmanagers die geen positieve resultaten laten zien op een engagement traject, wordt op termijn afscheid genomen. Daarnaast zullen nieuwe beleggingsproducten en -diensten duurzaam zijn.

 18. Erik van Erne zegt:

  14 december 2017 om 14:26 | Permalink

  ING en Rabobank financieren granietbedrijven die betrokken zijn bij kinderarbeid

  In de steengroeven in India komen kinderarbeid en schuldslavernij helaas nog steeds voor. Rabobank en ING hebben leningen verstrekt aan 3 Nederlandse granietbedrijven die inkopen uit steengroeven waar kinderarbeid en schuldslavernij is aangetoond.

  Het voortduren van kinderarbeid en schuldslavernij in Indase steengroeven is onaanvaardbaar. Banken moeten in actie komenen hun klanten in de natuursteensector actief aanmoedigen om schendingen van arbeidsrechten in steengroeven te voorkomen. De Eerlijke Bankwijzer roept ING en Rabobank op om goede afspraken te maken met hun klanten om kinderarbeid uit te bannen en goede arbeidsvoorwaarden en veiligheid voor werknemers te garanderen.

Plaats zelf een reactie:

(U heeft ruimte voor 400 tekens)

Categorieën

 • Afval (4)
 • Agenda (3.460)
 • Biologisch (121)
 • Blog Action Day (57)
 • Bouwen-Klussen (946)
 • Communicatie (382)
 • Cradle to Cradle – Circulair (1)
 • Design (245)
 • Dieren (182)
 • Donald Trump (3)
 • Duurzaam (10)
 • Educatie (353)
 • EEN-Armoede (252)
 • Energie en Besparing (3.809)
 • Europa (29)
 • Evenementen (211)
 • Geluid (27)
 • Gezondheid (324)
 • Goed Doel (122)
 • Green Deal (43)
 • Greenwashing (123)
 • Hergebruik-Kringloop (1)
 • Iets anders (459)
 • Int. Samenwerking (195)
 • Investeren (151)
 • Joe Biden – Barack Obama (119)
 • Kerst (125)
 • Klimaat (1.751)
 • Licht (403)
 • Lucht (35)
 • Mensenrechten (176)
 • Milieu (1)
 • MVO (2)
 • Natuur (823)
 • Nederland (46)
 • Olympische Spelen (68)
 • Oranje (158)
 • Oud & Nieuw (133)
 • Pasen (2)
 • Sinterklaas (16)
 • Sport (247)
 • Vakantie (73)
 • Valentijn (38)
 • Verkiezingen (52)
 • Vervoer en OV (1.844)
 • Vrijwilligerswerk (16)
 • Water (317)
 • Welzijnswerk (30)
 • Recente berichten

 • Plastic Wegwerp Draagtasjes Versus Herbruikbare Draagtasjes
 • Verhuizen? Regel Regel Deze Drie Dingen Vooraf
 • Verduurzaam Jouw Bedrijf En Maak Dat Breed Bekend Bij Gemeenten En Leveranciers
 • Tips Om Een Woning Duurzamer Te Maken: Verlaag Je Energiekosten
 • Conferentie Energieopslag: Ontwikkelingen En Uitdagingen by Klimaatweb
 • Het Merwede NaZomer Festival In De Merwedekanaalzone In Utrecht
 • Drystack Wint ING Circulair Ondernemenprijs 2022 Op Duurzame Dinsdag 2022
 • Windpark Met Zes Windmolens Langs De E34 by ENGIE, Storm En Wind4Flanders
 • Netwerkweek Zwerfafval 2022: Samen Op Weg Naar Minder Zwerfafval by RWS
 • Energiedamwand Nederland Wint Greenchoice Energieprijs 2022 Op Duurzame Dinsdag 2022
 • Tiny Forest Amsterdam Ontvangt VHG Groenprijs 2022 Op Duurzame Dinsdag 2022
 • Essent Voorziet 4.000 Woningen In Merwedekanaalzone Utrecht Van Duurzame Energie 
 • Rechtvaardig Mobiliteitsbeleid by KiM
 • Energieketens Voor CO2-Neutrale Mobiliteit In Kaart Gebracht by KiM En TNO
 • Behoud Van Energie En Een Duurzame En Natuurlijke Omgeving In Nederland
 • Op Zoek Naar Een Duurzame Vloer? Kies Voor Een Kurkvloer, Houten Vloer Of Bamboe Vloer
 • Bescherm Je Houten Tafel Duurzaam Tegen Vlekken En Krassen Met Osmo Topoil
 • Nationale Conferentie Circulaire Bouweconomie
 • Zonnedak Met 911 Zonnepanelen Op Zeefgebouw Groningen In Gebruik Genomen
 • Museum of the Future: The Most Beautiful Building On Earth In Dubai
 • Links

  Milieunet op..