google.com, pub-1373830308765288, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Anders Bekeken

Programma Nederland Circulair 2050: Biomassa, Kunststoffen, Maakindustrie, Bouw, Goederen

Geschreven op 5-10-2016 - Erik van Erne. Geplaatst in Niet gecategoriseerd Facebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail

1 december 2021: Bijna de helft van de werkende Nederlanders vindt dat de overheid te weinig doet om klimaatverandering tegen te gaan.

De kans dat de doelstellingen voor een circulaire economie in 2050 worden behaald, lijkt hen dan ook uiterst klein: slechts één op de vijf werkende Nederlanders heeft hierin vertrouwen.

Bijna de helft van de werkende Nederlanders vindt dat de overheid te weinig doet om klimaatverandering tegen te gaan. De kans dat de doelstellingen voor een circulaire economie in 2050 worden behaald, lijkt hen dan ook uiterst klein: slechts één op de vijf werkende Nederlanders heeft hierin vertrouwen. Bovendien vindt twee derde dat bedrijven zich het meeste moeten inspannen om klimaatverandering tegen te gaan, omdat zij de grootste CO2-uitstoot hebben. Daarom zijn acht op de tien werknemers van mening dat het bedrijfsleven meer moet doen op het gebied van duurzaamheid en vinden zes op de tien dat ook hun eigen werkgever een extra steentje kan bijdragen. Dit en meer blijkt uit de Afvalbarometer van PreZero die vandaag is gepubliceerd.

Ruim de helft van de Nederlanders (18+) die in loondienst werken, vindt dat consumenten, de overheid en het bedrijfsleven een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid dragen voor het circulair maken van de economie. 17 procent vindt dat dit vooral voor rekening komt van bedrijven, 15 procent vindt het een verantwoordelijkheid van de overheid en 11 procent beschouwt dit als een taak van burgers. Tegelijkertijd geeft één op de drie werkende Nederlanders aan niet goed te weten hoe zij zelf een bijdrage kunnen leveren aan de circulaire economie, omdat zij hiervan te weinig kennis hebben.

“Hoewel veel consumenten een circulaire economie beschouwen als een gedeelde verantwoordelijkheid van overheid, bedrijfsleven en burgers, kijken veel Nederlanders als het op maatregelen aankomt vooral naar de overheid en het bedrijfsleven. Zo vinden ze ook de rol van de eigen werkgever bij het concreet maken en realiseren van duurzame ambities belangrijk. Hierbij kunnen wij bedrijven ondersteunen”, zegt Anthonita van Egmond, Manager Communicatie van PreZero Nederland. “Als we de doelstellingen voor een circulaire economie in 2050 willen behalen, moeten we serieuze stappen zetten. Als ieder bedrijf zoveel mogelijk secundaire grondstoffen gebruikt, verspilling terugdringt en afval goed scheidt, komt Zero Waste en daarmee een circulaire economie steeds dichterbij.”

Wanneer er iets gedaan wordt aan duurzaamheid bij Nederlandse werkgevers, dan is dit vooral door het scheiden en verminderen van afvalstromen (55 procent), gevolgd door energiezuinige maatregelen (40 procent) en de verduurzaming van gebouwen, bijvoorbeeld met behulp van isolatie en de plaatsing van zonnepanelen (36 procent). Toch geeft bijna een derde hun werkgever een onvoldoende als het gaat om duurzaamheid, terwijl ruim 35 procent aangeeft dat de manier waarop hun werkgever omgaat met duurzaamheid juist belangrijk is voor de keuze ergens te (blijven) werken. Minder dan de helft van de werkende Nederlanders boven 18 jaar geeft aan dat hun werkgever bewust duurzame keuzes maakt (48 procent). Maar liefst een derde van de werknemers zegt dat hun werkgever geen missie en doelstellingen heeft waarin duurzaamheid een rol speelt en nog eens een kwart zegt het écht niet te weten.

Ondanks dat de werkende Nederlander het klimaatprobleem als een gezamenlijke verantwoordelijkheid beschouwt, worstelt hij of zij met de eigen bijdrage. Behalve dat bijna een derde erkent niet te weten waar te beginnen, heeft ruim één op de vijf werknemers het gevoel dat hun bijdrage een druppel op de gloeiende plaat is. Zij geven aan zich niet met duurzaamheid bezig te houden, omdat ze het gevoel hebben dat hun bijdrage te weinig uitmaakt. Op de vraag hoe werkende Nederlanders in hun eigen huishouden wél bijdragen aan duurzaamheid, staat afval verminderen of scheiden op de eerste plaats (82 procent), gevolgd door het verlagen van het energieverbruik (72 procent) en voeding, bijvoorbeeld door het tegengaan van voedselverspilling en minder vlees eten (64 procent). Op het gebied van wonen verwachten Nederlanders de grootste verbeteringen te kunnen realiseren, bijvoorbeeld door het isoleren van de woning en het plaatsen van zonnepanelen (40 procent) of door energiebesparende maatregelen en het gebruik van groene stroom (39 procent). Alles bij elkaar opgeteld, geeft de werkende Nederlander zichzelf gemiddeld een 6+ voor duurzaamheid.

5 oktober 2016: Om ervoor te zorgen dat er in 2050 genoeg te eten is en er voor iedereen noodzakelijke goederen zoals kleding en apparaten zijn, moet onze economie circulair worden. In een circulaire economie bestaat geen afval meer. Dat komt doordat producten efficiënter worden ontworpen en materialen zoveel mogelijk worden hergebruikt. Hiervoor is in september 2016 het Rijksbrede programma Nederland Circulair in 2050 gestart.

In deze circulaire economie verdwijnt het afval zoals we dat nu kennen. Afval is dé nieuwe grondstof. Vrijwel alles dat we straks gebruiken, wordt steeds opnieuw gebruikt. In een circulaire economie stappen we dus af van de lijn ‘produceren, consumeren en daarna weggooien’. We maken de cirkel rond. Zo sparen we behalve onze grondstoffen ook het milieu, verminderen we onze CO2-uitstoot en stimuleren we innovatie, nieuwe bedrijvigheid en werkgelegenheid.

In het Rijksbrede programma Nederland Circulair in 2050 schetst het kabinet hoe we onze economie kunnen ombuigen naar een duurzaam gedreven, volledig circulaire economie in 2050. Om dit doel te bereiken moeten we op alle niveaus van onze samenleving actie ondernemen en duidelijke mijlpalen stellen. Het eerste doel is ambitieus maar niet onhaalbaar: 50% minder verbruik van primaire grondstoffen (mineraal, fossiel en metalen) in 2030. Deze doelstelling sluit aan bij het ambitieniveau in vergelijkbare landen. Om in 2050 een volledig circulaire economie te realiseren, is op 24 januari 2017 het Grondstoffenakkoord gelanceerd met de maatschappelijke partners.

Om de huidige Nederlandse economie versneld te veranderen in een circulaire economie, zijn drie strategische doelstellingen geformuleerd: Grondstoffen in bestaande ketens worden hoogwaardig benut. Deze efficiencyslag kan leiden tot afname van de grondstoffenbehoefte in bestaande ketens. Waar nieuwe grondstoffen nodig zijn, worden fossiele, kritieke en niet duurzaam geproduceerde grondstoffen vervangen door duurzaam geproduceerde, hernieuwbare en algemeen beschikbare grondstoffen. Hiermee maken we onze economie niet alleen toekomstbestendiger, maar ook minder afhankelijk van fossiele bronnen en de import daarvan. Verder blijft ons natuurlijk kapitaal zo behouden. We ontwikkelen nieuwe productiemethodes, gaan nieuwe producten ontwerpen en gaan gebieden anders inrichten. Ook bevorderen we nieuwe manieren van consumeren. Dit leidt tot andere ketens die de gewenste reductie, vervanging en benutting een extra impuls geven.

Om de circulaire economie ruim baan te geven, neemt het kabinet verschillende maatregelen. Zo worden er bijvoorbeeld belemmerende regels en wetten aangepast of weggenomen ten gunste van de circulaire economie en worden ondernemers die grondstoffen besparen ondersteund. De maatregelen zijn gericht op stimulerende wet- en regelgeving, slimme marktprikkels, financiering, kennis en innovatie, internationale samenwerking en gedragsverandering.

Om de overgang naar een circulaire economie te versnellen, stellen alle ondertekenaars van het Grondstoffenakkoord vijf zogenoemde transitieagenda’s op. Hierin hebben de volgende vijf ketens en sectoren de hoogste prioriteit: biomassa en voedsel, kunststoffen, de maakindustrie, de bouw en consumptiegoederen. Samen streven we hierin naar een economie waarin we alleen nog duurzaam geproduceerde, hernieuwbare of algemeen beschikbare grondstoffen gebruiken en zo weinig mogelijk afval achterlaten. En wanneer producten uiteindelijk toch worden afgedankt, stimuleren we hoogwaardige recycling en hergebruik om weer nieuwe producten te maken.

De Transitieagenda Circulaire Bouweconomie beschrijft de strategie om tot een circulaire bouweconomie te komen in 2050 en bevat de Agenda voor de periode 2018-2021. Deze Agenda is opgesteld door een transitieteam van experts uit wetenschap, overheid en marktpartijen en is onderdeel van het Rijksbrede Programma Nederland Circulair in 2050.

Zie ook: Conferentie Business Modellen voor de Circulaire Economie en Markt Circulaire Economie – Kringloopnet – Jan Jonker benoemd tot Hoogleraar Duurzaam Ondernemen Radboud Universiteit – Duurzaam Ondernemen: Over Waardecreatie, Anders Organiseren en Transitie by Jan Jonker – Duurzaam Denken Doen: Inspiratieboek voor onze Gezamenlijke Toekomst by Jan Jonker – Nieuwe Business Modellen by Jan Jonker: Samen Werken aan Waardecreatie – Nieuwe Business Modellen: Een Verzameling Duurzame Columns by Jan Jonker – Duurzaamheid Is Meer Dan Groen: Een Bloemlezing van Inspirerende Oneliners by Jan Jonker – Werken aan de WEconomy: Duurzaamheid Coöperatief Organiseren by Jonker – Één Zwaluw Voorspelt Veel Goeds: Resultaten Onderzoek Business Modellen Circulaire Economie

Groene Dromen: Cradle to Cradle – Een Circulaire Economie by VPRO Tegenlicht – BlueCity Surfing the New Economy in Tropicana Rotterdam: Bring Balance Back – De Blauwe Economie Versie 2.0 by Gunter Pauli – TEDxFlanders 2010: The Blue Economy System Design by Gunter Pauli – De BlueCity Circular Challenge: Uitvinders en Reststromen Gezocht –BouwCirculair Congres 2017: Van Netwerk Betonketen naar BouwCirculair – Programma Nederland Circulair 2050: 22,5 Miljoen Euro Voor Duurzame en Circulaire Initiatieven

Tags:

3 Reacties

 1. Erik van Erne zegt:

  6 juli 2017 om 14:48 | Permalink

  Food – Van Afval naar Product by ABN AMRO: Bewuste Consument Dwingt Foodbedrijven tot Circulair Ondernemen

  Als Nederland haar ambitie van een volledig circulaire economie in 2050 wil waarmaken, moeten duizenden kleine en grote bedrijven in de foodsector omschakelen naar een nieuw businessmodel, stelt ABN AMRO in het vandaag gepresenteerde rapport Food: van afval naar product. De bank ondersteunt foodbedrijven die de stap naar een circulair businessmodel maken met nieuwe financieringsmodellen.

  Deze modellen zijn een onderdeel van ABN AMRO’s ambitie om in 2020 in alle sectoren vanuit minimaal 100 deals één miljard euro aan circulaire bedrijfsmiddelen te hebben gefinancierd waarmee één miljoen ton CO2 uitstoot wordt bespaard.

  De nieuwe verdienmodellen die uit de circulaire economie voortkomen, zorgen voor grote verschuivingen in verschillende sectoren. De economische betekenis van de zakelijke dienstverlening en IT groeit explosief, terwijl die van tastbare activa geleidelijk kleiner wordt. Dit zorgt er ook voor dat een verschuiving van ‘bezit’ naar ‘gebruik’ op gang komt. ABN AMRO verwacht dat de opbrengsten van productverkoop teruglopen, terwijl leaseconstructies, betalen op basis van gebruik, output en aftersales services juist zullen bijdragen aan winstgevende groei. Dat heeft voor alle sectoren van het Nederlandse bedrijfsleven gevolgen.

  Met de overgang van een lineaire naar een circulaire voedselketen wordt de afhankelijkheid en het gebruik van schaarse grondstoffen kleiner. Daarom zoeken steeds meer foodbedrijven nieuwe oplossingen voor hun behoeften aan grondstoffen. De versnelling van technologische ontwikkelingen biedt hiervoor mogelijkheden.

  Zo kunnen grondstoffen worden hergebruikt in nieuwe producten: van brood gebakken met reststromen uit het bierbrouwproces tot soep van oesterzwammen geteeld op koffiedik uit kantoorautomaten. Dankzij informatiesystemen en samenwerking binnen en buiten ketens ontstaat steeds beter inzicht in reststromen. Nauwe samenwerking, informatievoorziening, ketenregie en schaalbaarheid zijn hierbij volgens ABN AMRO succesvoorwaarden.

  ABN AMRO financiert nu veelal op zichzelf staande foodbedrijven, maar verwacht in de toekomst een verschuiving naar ketenfinancieringen. Dit wordt gedreven door de circulaire economie en vraagt om een andere visie op financieringsmodellen. Hierbij is het noodzakelijk inzicht te hebben in nieuwe verdienmodellen en de financiële prestaties in de foodketen: van grondstoffenleverancier tot eindgebruiker. Foodbedrijven en de financiële sector kunnen elkaar versterken door kennis en kunde te delen.

 2. Erik van Erne zegt:

  30 april 2018 om 15:51 | Permalink

  Monitor Energiebesparing Gebouwde Omgeving by RVO

 3. Erik van Erne zegt:

  28 september 2018 om 20:58 | Permalink

  Start Taskforce Circulaire Economie

  Door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de Unie van Waterschappen is een taskforce ingesteld voor het oplossen van belemmerende regelgeving rond afvalstoffen en het wegnemen van hindernissen op weg naar een circulaire economie.

Plaats zelf een reactie:

(U heeft ruimte voor 400 tekens)

Categorieën

 • Afval (1)
 • Agenda (3.459)
 • Biologisch (121)
 • Blog Action Day (57)
 • Bouwen-Klussen (944)
 • Communicatie (382)
 • Cradle to Cradle – Circulair (1)
 • Design (245)
 • Dieren (182)
 • Donald Trump (3)
 • Duurzaam (4)
 • Educatie (353)
 • EEN-Armoede (252)
 • Energie en Besparing (3.803)
 • Europa (29)
 • Evenementen (211)
 • Geluid (27)
 • Gezondheid (324)
 • Goed Doel (122)
 • Green Deal (43)
 • Greenwashing (123)
 • Hergebruik-Kringloop (1)
 • Iets anders (449)
 • Int. Samenwerking (195)
 • Investeren (151)
 • Joe Biden – Barack Obama (119)
 • Kerst (125)
 • Klimaat (1.751)
 • Licht (403)
 • Lucht (35)
 • Mensenrechten (176)
 • Milieu (1)
 • MVO (2)
 • Natuur (823)
 • Nederland (46)
 • Olympische Spelen (68)
 • Oranje (158)
 • Oud & Nieuw (133)
 • Pasen (2)
 • Sinterklaas (16)
 • Sport (247)
 • Vakantie (73)
 • Valentijn (38)
 • Verkiezingen (52)
 • Vervoer en OV (1.839)
 • Vrijwilligerswerk (16)
 • Water (317)
 • Welzijnswerk (30)
 • Recente berichten

 • Koningin Máxima Op Werkbezoek Bij Stichting Petje Af
 • Tony Chocolonely: Eerlijike, Heerlijke Chocoladerepen Met Een Verhaal by Greengiving
 • Koning Willem-Alexander Opent Internationaal Elaad Testlab Voor Elektrische Voertuigen In Arnhem
 • De 200ste Windmolen Bij Unilin Insulation in Seneffe by ENGIE
 • De Relatie Tussen Attitudes En Reisgedrag En Het Verband Met De Coronapandemie by KiM
 • Essay: Interacties Tussen De Netwerken Voor Energie, Mobiliteit En ICT by KiM
 • Snellaadpalen Voor Elektrische Auto’s Bij Jumbo Supermarkten En La Place Restaurants by PowerGo
 • Dutch Cups Leverancier Van Herbruikbare Glazen Krijgt 205 Zonnepanelen Op Het Dak
 • Lelystad Stimuleert Gebruik Herbruikbare Bekers Met Statiegeld Op Evenementen by GreenCups
 • Den Bosch Wil Herbruikbare Bekers Bij Evenementen: Jazz in Duketown, Vuelta, Carnaval
 • LeidseKoplopers Willen Herbruikbare Bekers Op Kantoren In Leiden
 • KVK-KIDV Business Challenge Innovatief Verpakken: Zes Nieuwe Verpakkingsuitdagingen
 • Recordopbrengst Duurzame Energie: Bijna 54 Procent Stroom Uit Duurzame Bronnen by Energieopwek
 • Three Little Birds: Every Little Thing Is Gonne Be All Right by Bob Marley & The Wailers
 • Greenwashing: Reclame Code Commissie Noemt CO2-Vrij Vliegen Bij KLM Misleidend
 • Eerste Waterstoftankstation In Horst Aan de Maas in Limburg Geopend
 • De VEMW Energiedag 2022 by Koninklijke VEMW
 • Groene Waterstoffabriek Sinnewetterstof Oosterwolde: Zonne-Energie by Alliander En GroenLeven
 • Drents Tiny House Op Waterstof Uit Zuid- en Oost-Drenthe Gepresenteerd In Den Haag
 • Atlas Werkconferentie Online Op 21 april 2022 by Atlas Leefomgeving: Van Praten Naar Doen
 • Links

  Milieunet op..