google.com, pub-1373830308765288, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Anders Bekeken

HEINEKEN Groene Cirkels in Zoeterwoude: Heerlijk, Die Groene Cirkels

Geschreven op 14-7-2013 - Erik van Erne. Geplaatst in Niet gecategoriseerd Facebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail

Groene CirkelsEen klimaatneutrale HEINEKEN brouwerij, een duurzame economie én een aangename leefomgeving in de regio Zoeterwoude. Dat zijn de ambities waarvoor Groene Cirkels zich inzet.

Dat doet zij door de natuur als uitgangspunt te nemen en programma’s te realiseren rond de onderwerpen energie, water, grondstoffen, mobiliteit en leefomgeving.

Het initiatief Groene Cirkels, gevormd door multinational HEINEKEN, provincie Zuid-Holland en kennispartner Alterra Wageningen UR, wil graag de voor deze ambities benodigde partijen aan zich binden en een voorbeeld van wereldklasse zijn.

Groene Cirkels koerst op een transitie naar duurzaam ruimtegebruik, met de verduurzaming van de HEINEKEN Brouwerij Zoeterwoude als vliegwiel. Er zijn vele onzekerheden en het resultaat van deze samenwerking hangt af van vele factoren. Toch schromen we niet om onze ambities concreet te formuleren. Want door dat te doen, leggen we de lat hoog voor onszelf en anderen en laten we zien welke koers we willen varen. We gaan meten wat we bereiken, zullen leren onderweg en stellen waar nodig onze koers bij.

Groene Cirkels dient als een platform voor bedrijven, ondernemers en kennisinstellingen in de regio. Partijen haken aan om hun eigen duurzame ambities en de gemeenschappelijke ambities binnen Groene Cirkels te verwezenlijken. Door het verbinden van de partijen worden de duurzaamheidsambities van de provincie versneld en worden er unieke projecten van wereldklasse ontwikkeld.

Om een duurzame regio te creëren, moet er op meerdere terreinen tegelijk gewerkt worden. Groene Cirkels kiest voor de strategie: klein beginnen, groot eindigen. Het partnership concentreert zich op vijf thema’s: Stimuleren van duurzame energie en reductie broeikasgasemissies. Verzekeren van voldoende en goed water. Sluiten van grondstofkringlopen. Verduurzamen mobiliteit en logistiek. Verbeteren van de leefomgeving en versterken van biodiversiteit

Zie ook: The Heineken Worldbottle: Wobo Cradle to Cradle ? – Heineken Christmas Tree: Biertje voor de kerstboom – Heineken Vervangt 1,2 miljoen Bierglazen in de Horeca voor de Ellipse – Idealize: Glasblazer hergebruikt Heineken-flesje als vaas – HEINEKEN Neemt Grootste Elektrische Vrachtwagen in Gebruik: Heerlijk, Dat Groene Rijden – HEINEKEN Nederland Zero-Emission Transport in 2020: 12000 Zonnepanelen op Distrinutiecentra – HEINEKEN Gaat Duurzame Biobrandstof Gebruiken in de For Ever: Heerlijk Dat Groene Varen –HEINEKEN Zoeterwoude Gaat Bier Brouwen op Duurzame Energie: Heerlijk, Dat Groene Brouwen – HEINEKEN ’s-Hertogenbosch Gaat Biogas Gebruiken voor Brouwproces: Heerlijk, Dat Groene Gas – De Groene Corridor: Intentieverklaring Duurzaam Transport – Heerlijk, Dat Groene Transport

Tags:

10 Reacties

 1. Erik van Erne zegt:

  5 februari 2019 om 17:22 | Permalink

  Groene cirkels by Hoogheemraadschap Van Rijnland

  Weten hoe het project Groene Cirkels klimaatverandering opvangt? Ontdek in de vierdelige serie hoe het hoogheemraadschap van Rijnland zorgt voor schoon water en droge voeten.

 2. Erik van Erne zegt:

  1 mei 2019 om 13:25 | Permalink

  Groene Cirkels Circulaire Suikerbietenketen: Suiker Unie Gaat Verduurzamen Met Groene Cirkels

  Suiker Unie, provincie Noord-Brabant en Naturalis Biodiversity Center tekenden op 18 april 2019 een convenant om samen te verduurzamen: Groene Cirkels Circulaire Suikerbietenketen. “Vanuit de suikerbietenketen werken wij gezamenlijk aan een circulaire samenleving met natuur als partner”, zo luidt de ambitie.

  Paul Mesters (CEO Suiker Unie), Koos Biesmeijer (Naturalis Biodiversity Center) en Anne-Marie Spierings (provincie Noord-Brabant) ondertekenden op 18 april 2019 het convenant: de start van een langdurige samenwerking op duurzaamheidsgebied tussen Suiker Unie als bedrijf, provincie als overheidsinstelling en Naturalis Biodiversity Center als kennisinstelling.

  Naast presentaties van Marjan Minnesma (Urgenda) over de urgentie van samenwerking in duurzaamheid en Jan Kempers (Heineken Nederland) over succesverhalen van Groene Cirkels Heineken waren er dialoogtafelsessies. Aan deze dialoogtafels bespraken mensen van diverse organisaties ideeën en samenwerkingsmogelijkheden met elkaar.

  Suiker Unie heeft als ambitie om de groenste, meest innovatieve en succesvolste suikerbietenverwerker ter wereld te zijn. Ze zijn al goed op weg, zo hebben alle suikerbietentelers de gouden status bij het Sustainable Agriculture Initiative en is per kilo suiker de CO2-uitstoot ten opzichte van 1990 al 40% lager. Uiteindelijk wil Suiker Unie geen fossiele brandstoffen meer gebruiken en de gehele suikerbietenketen volledig circulair maken. Samenwerking is daarvoor van essentieel belang: met elkaar kun je nog veel meer bereiken dan alleen.

 3. Erik van Erne zegt:

  3 februari 2020 om 19:28 | Permalink

  Groene Cirkels Kaas en Bodemdaling: Kennisprogramma Voor Toekomstbestendige Melkveehouderij In Groene Hart

  Zuivelfabriek De Graafstroom, zuivelcoöperatie DeltaMilk, Wageningen University en Research (WUR), provincie Zuid-Holland, Waterschap Rivierenland en Rabobank starten een kennisprogramma over toekomstbestendig boeren in het Groene Hart. Een belangrijk doel van het kennisprogramma is het verminderen van broeikasgassen.

  „Het programma biedt een unieke kans om gezamenlijk oplossingen te vinden voor de vraagstukken die hier spelen. Tegelijkertijd kunnen we zo nieuwe verdienmodellen ontwikkelen die bijdragen aan een toekomstbestendige melkveehouderij in het veenweidegebied”, stelt Raymond Noordermeer, algemeen directeur van zuivelfabriek De Graafstroom.

  Naast het thema ‘broeikasgassen’, is er binnen het kennisprogramma ook aandacht voor de thema’s ‘waterpeil’, ‘biodiversiteit’ en ‘verdienmodellen’. Zo wordt onderzocht wat de gevolgen zijn van waterpeilverhoging en het onder water zetten van grasland. De partners van het kennisprogramma gaan ook onderzoeken of door het toevoegen van water aan de bodem middels buizen de bodemdaling kan worden teruggedrongen. Daarnaast willen de initiatiefnemers weten hoe ervoor gezorgd kan worden dat er minder CO2, lachgas of methaan vrijkomt bij de afbraak van veen.

  De coördinatie van het programma is in handen van de WUR. ‘Veehouders van zuivelcoöperatie Deltamilk in de Alblasserwaard (ZH) leveren de lokale kennis’, stellen de initiatiefnemers. Het kennisprogramma voor toekomstbestendig boeren in het Groene Hart ontvangt in de periode 2020-2022 totaal 840.000 euro van Topsector Agri & Food, provincie Zuid-Holland, zuivelfabriek De Graafstroom, WUR en Rabobank.

  Het kennisprogramma maakt onderdeel uit van de Groene Cirkels Kaas en Bodemdaling. Dit betreft een netwerk van bedrijven, kennisinstellingen en overheden die gezamenlijk werken aan een toekomstbestendige en duurzame landbouw. „De provincie bouwt met Groene Cirkels coalities rondom grote maatschappelijke vraagstukken, zoals hier bodemdaling en de overgang naar duurzame landbouw. Alleen samen met de boeren, bedrijven, kennisinstellingen en andere overheden lukt het om passende en gedragen oplossingen te vinden”, zegt Adri Bom-Lemstra, landbouwgedeputeerde van provincie Zuid-Holland.

  In een open en gelijkwaardige samenwerking zetten Zuivelfabriek De Graafstroom, Provincie Zuid Holland, Zuivelcoöperatie DeltaMilk (coöperatie van melkveehouders) , Rabobank, Waterschap Rivierenland en Wageningen University & Research zich in voor de gezamenlijke ambitie: toekomstbestendige landbouw in het veenweidegebied; oplossing voor bodemdaling; herstel biodiversiteit Groene Hart; klimaatproof watersysteem;
  economisch veerkrachtige boerenbedrijven.

 4. Erik van Erne zegt:

  24 juni 2020 om 18:39 | Permalink

  Wat is Groene Cirkels

 5. Erik van Erne zegt:

  2 juli 2020 om 18:59 | Permalink

  Zeven Nieuwe Partners Sluiten Aan Bij Groene Cirkel Bijenlandschap

  Tijdens de jaarlijkse netwerkbijeenkomst zijn zeven nieuwe partners aangesloten bij Groene Cirkel Bijenlandschap. Ze onderschrijven daarmee de visie van Groene Cirkel Bijenlandschap en werken daar aan mee op hun eigen terreinen, of met hun eigen projecten en communicatie. Het totaal aantal partners komt daarmee op 43.

  In de Groene Cirkel Bijenlandschap werken boeren, burgers, overheden, wetenschap, bedrijfsleven, beheerders van gebieden en maatschappelijke organisaties, samen om een netwerk van bloemrijke bermen, erven, tuinen, parken, bedrijventerreinen, en recreatie- en natuurgebieden te creëren. Al die grote en kleine stukjes grond vormen schakels die ervoor zorgen dat de bijen de beschikking hebben over een groter leefgebied en minder kwetsbaar worden. Doel is het terugdringen van de achteruitgang van de hommel en de wilde bij, en van de wintersterfte bij de honingbij (onder de 10%). Dit doen de partners van Groene Cirkel Bijenlandschap door meer voedsel en nestgelegenheid te bieden, en door behoedzaam om te gaan met chemische middelen, en ze stop te zetten waar het kan. En zo bovendien te zorgen voor een mooi, kleurrijk landschap.

  De nieuwe partners zijn Biodivers Natuurzaden, Gemeente Oegstgeest, Lubbe Lisse, Nationaal Park Hollandse Duinen, Netwerk Kinderboerderijen Actief, Stichting Steenbreek, en Universal Greenfields. Zij vinden het belangrijk hun kennis, kunde, gebied, netwerk of projecten, in te zetten om meer bloemrijke verbindingen in het landschap te helpen ontwikkelen, voor bijen en andere bestuivers.

 6. Erik van Erne zegt:

  18 september 2020 om 19:17 | Permalink

  Groene Cirkel Duurzame Fritesketen: Farm Frites Bouwt Natuurdijk Bij Fabriek In Oudenhoorn

  Farm Frites heeft een natuurdijk gebouwd bij haar fabriek in Oudenhoorn (ZH). Op de natuurdijk groeien wilde bloemen die bijen en andere insecten moeten aantrekken. De dijk vormt een schakel in een regionaal eco-netwerk.

  De dijk, van 500 meter lang, 12 meter breed en 7 meter hoog, is aangelegd tussen de fabriek en het woongebied dat naast de fabriek ligt. Om de dijk te bouwen heeft het bedrijf voor een deel gebruik gemaakt van grond die mee is gekomen met geleverde aardappelen.

  De levende natuurdijk past bij de visie van de aardappelverwerker om in 2030 de CO2-voetafdruk te halveren (op basis van cijfers van 2015). „Duurzaamheid gaat niet alleen over het verminderen van de CO2-uitstoot en het besparen van natuurlijke hulpbronnen, het is ook van cruciaal belang om te focussen op biodiversiteit”, zegt Rutger de Kort, manager Duurzaamheid bij Farm Frites.

  Farm Frites is in wezen een agri-business, we zijn afhankelijk van de natuur om de lekkerste aardappelen te oogsten voor onze producten, daarom hebben we een enorme afhankelijkheid en verantwoordelijkheid als het gaat om het behoud van onze natuurlijke omgeving. De natuurdijk is een manier om het goede voorbeeld te geven en onze zakenpartners te inspireren, van boeren tot klanten,” aldus de Kort.

  Het project is uitgevoerd door Farm Frites met hulp en kennis van het netwerk Groene Cirkels. Farm Frites is aangesloten bij het Groene Cirkels project; Duurzame Fritesketen. In dit project werkt Farm Frites aan reductie van broeikasgassen, inzet van duurzame energie, bevorderen biodiversiteit, schoon water, gezonde bodem en duurzame mobiliteit en logistiek.

  Onze inspanningen om een “groenere” planeet te creëren, worden vrij letterlijk genomen. Bijen en andere insecten zijn van cruciaal belang voor het bestuiven van gewassen en wilde bloemen. We hebben besloten hen een handje te helpen. Er is een enorme groene dijk, een levende natuurdijk, tussen onze fabriek in Oudenhoorn en haar omgeving aangelegd. Deze dijk biedt nu onderdak aan duizenden wilde bijen, hommels, zweefvliegen, vlinders, vogels, amfibieën en kleine zoogdieren. Het vormt een schakel in het grotere regionale eco-netwerk.

  Onze inspanningen om een “groenere” planeet te creëren, worden vrij letterlijk genomen. Bijen en andere insecten zijn van cruciaal belang voor het bestuiven van gewassen en wilde bloemen. We hebben besloten hen een handje te helpen. Er is een enorme groene dijk, een levende natuurdijk, tussen onze fabriek in Oudenhoorn en haar omgeving aangelegd. Deze dijk biedt nu onderdak aan duizenden wilde bijen, hommels, zweefvliegen, vlinders, vogels, amfibieën en kleine zoogdieren. Het vormt een schakel in het grotere regionale eco-netwerk.

  De Kort: „Groene Cirkels is een inspirerend netwerk van bedrijven, overheden, onderwijs- en kennisinstellingen die een gemeenschappelijke droom hebben om de fritesketen te verduurzamen. Met behulp van dit netwerk hebben we een ontwerp van de natuurmuur en de omgeving kunnen maken dat het beste werkt voor wilde bijen en andere bedreigde insecten. ”

  ln de Groene Cirkel Duurzame Fritesketen bundelen Farm Frites, de provincie Zuid-Holland, Wageningen University & Research en de HAS Hogeschool de krachten. Zij zetten zich in voor de gezamenlijke droom: een klimaatneutrale Farm Frites fabriek en een klimaatneutrale fritesketen. De partners werken open en gelijkwaardig aan:

 7. Erik van Erne zegt:

  12 november 2020 om 19:05 | Permalink

  Groene Cirkels Circulaire Suikerbietenketen: Eerste Containers Met Bieten Per Schip Naar Cosun Beet Company

  In de containerhaven van Born (LB) zijn deze week de eerste containers met suikerbieten op een schip geladen. Deze worden vervolgens verscheept naar de haven van Moerdijk, waar ze op vrachtwagens worden geladen om zo hun weg naar de suikerfabriek in Dinteloord te vervolgen.

  In totaal gaan dit seizoen vier containerschepen met elk 92 containers gevuld met 27 ton bieten naar Dinteloord. Hiervan worden er drie geladen met Zuid-Limburgse bieten en één met bieten afkomstig van de Midden-Limburgse zandgrond.

  Cosun Beet Company is een proef gestart voor bietenvervoer per schip. Vanuit het project ‘Groene Cirkels’ onderzoekt de suikerproducent de mogelijkheden voor het verduurzamen van het transport. Eén daarvan is vervoer over water. Daarvoor transporteert ze deze dagen vanaf de haven in Born containers met bieten naar de haven in Moerdijk. Eerder werden in Stein bieten los in een schip gelost. Daarnaast worden bieten over de weg naar Dinteloord gebracht. Van deze drie transportmogelijkheden worden alle aspecten nauwkeurig geregistreerd. Begin komend jaar zullen de resultaten waarschijnlijk bekend zijn.

  „We nemen alle aspecten mee die mogelijk van invloed kunnen zijn op de kwaliteit, de opbrengst en de kosten van de bieten. Dus we letten niet alleen op bijvoorbeeld verschillen in de CO2-uitstoot en de transport- en overslagkosten per ton. Ook de onderlinge kwaliteitsaspecten en gehalten houden we stipt bij. Daartoe registreren en volgen we alle vrachten apart”, legt Wil Op ’t Root van de Agrarische Dienst van Cosun Beet Company uit. Over een mogelijke tussenstand kan hij nu nog niets zeggen. „Eerst moeten alle vrachten in Dinteloord zijn. Vervolgens moeten we alle data registreren en analyseren. Mogelijk weten we begin komend jaar meer.” Tijdens de suikerbietencampagne vervoert Cosun Beet Company in totaal zo’n 7,5 miljoen ton bieten naar de twee suikerfabrieken in Dinteloord en Vierverlaten.

  In het project ‘Groene Circels Circulaire suikerbietenketen’ werken Cosun Beet Company, de provincie Noord-Brabant en Naturalis Biodiversity Center gezamenlijk aan een circulaire samenleving, met de natuur als partner. Een duurzame logistiek van land naar klant vormt daarbij een essentieel onderdeel. Zo vervoert Cosun Beet Company suiker met bulkwagens die rijden op 100 procent eigen groen gas. De proef wordt mede geïnitieerd door de provincies Limburg en Noord-Brabant.

 8. Erik van Erne zegt:

  23 december 2020 om 18:32 | Permalink

  Groene Cirkels Levert 150.000 Bloembollen Voor Rotterdams Bijenlandschap

  Groene Cirkels heeft 150.000 biologische bloembollen uitgedeeld aan de bijenvallei van Diergaarde Blijdorp en aan groene initiatieven in de stad, zoals stadskwekerij De Kas in Rotterdam Noord, de botanische tuin in Rotterdam Zuid of de Groene Connectie in Rotterdam West. Hiermee is de start gemaakt met een bijenlandschap in Rotterdam.

  Het Rotterdamse bijenlandschap is een vervolg op andere bijenlandschappen in de provincie Zuid-Holland, waaronder gemeente Leiden en omgeving. De provincie heeft de ambitie om van Zuid-Holland een groot bijenlandschap te maken. Gedeputeerde Berend Potjer:“Met meer natuur komt er meer leven in de stad. Meer bloemetjes en bijtjes. Meer biodiversiteit. Zo wordt Rotterdam een verbindende schakel in het Zuid-Hollandse bijenlandschap.” Gedeputeerde Adri Bom-Lemstra vult aan: “Bovendien zorgen de bollen als ze straks in bloei staan voor een prettigere leefomgeving voor de inwoners én zorgen de perken ervoor dat water sneller weg kan lopen bij heftige regenbuien. Win-win-win.”

  Een bijenlandschap is een bloemrijk netwerk van tuintjes, perkjes, bermen, veldjes en terreintjes, dat door de stad heenloopt en waarin insecten nectar en schuilplekken vinden. Iedereen met een bloemrijk stukje groen draagt hieraan bij en dat is hard nodig. Want het gaat niet goed met de bijen, vlinders en zweefvliegen. Veertig procent wordt met uitsterven bedreigd. En dat is slecht nieuws, omdat ze voor zestig procent ons voedsel bestuiven. Dus zonder bij geen aardbei. Ook vormen de insecten op hun beurt weer voedsel voor andere kleine dieren en vogels, die daardoor beter kunnen overleven.

  De bloembollen zorgen voor nectar voor de bij in het vroege voorjaar als de meeste planten nog niet bloeien. Om de bij verder te helpen overwinteren, kan ook bijvoorbeeld bloeiende klimop worden geplant. Verder is bij deze actie specifiek gekozen voor biologische bollen. Hierbij ben je ervan verzekerd dat er geen gif in de bollen zit zodat de insecten kunnen overleven.

  Een gevarieerde, bloemrijke natuur in de stad is niet alleen goed voor bijen en andere insecten. Meer biodiversiteit zorgt voor een prettige leefomgeving en meer frisse lucht. En groen biedt verkoeling op hete zomerdagen en houdt water vast, zodat regenwater bij hevige buien beter opgevangen wordt.

  Groene Cirkels is samen met Diergaarde Blijdorp, de Groene Connectie, ‘1000 stapstenen voor de Bij’ het Rotterdamse bijenlandschap gestart. Dit initiatief sluit aan bij de ambitie van de gemeente om samen te werken aan meer biodiversiteit in de stad en is een eerste stap in de uitvoering van de Rotterdamse Uitvoeringsagenda Biodiversiteit.

  Groene Cirkels is een samenwerkingsverband tussen overheden, kennisinstellingen, bedrijven en belangenorganisaties die samen natuur en economie in balans brengen en zo werk maken van een gezonde toekomst, een betere leefomgeving en een duurzame economie.

 9. Erik van Erne zegt:

  17 september 2021 om 21:02 | Permalink

  270.000 ton suikerbieten in Zuid-Limburg per schip naar fabriek

  Deze bietencampagne die gestart is op 13 september vervoert Cosun Beet Company vanuit Zuid-Limburg 270.000 ton suikerbieten per schip naar de fabriek in Dinteloord. Dit vloeit voort uit een geslaagde pilot uit 2020 en de vruchtbare samenwerking met vijf partijen. De verschuiving van vervoer over de weg naar vervoer per schip (bekend als modal shift) draagt significant bij aan CO2-reductie, minder verkeersdruk op de weg en lagere kosten.

  Er gaan dus 270.000 ton suikerbieten per schip vanuit Zuid-Limburg naar Dinteloord. Ofwel 8 procent van de totale aanvoer naar de suikerfabriek. “Dat zijn ruim 15.000 vrachten minder over de weg, heen en terug. Ofwel 20 procent CO2-reductie”, legt Arno Huijsmans (directeur Agrarische Zaken) uit. “Naast een lagere CO2-voetafdruk, is minder druk op het wegennet door het beroepsgoederenvervoer een belangrijk speerpunt van de provincie Noord-Brabant. En van de rijksoverheid. De landelijke ambitie is om in 2030 dagelijks 2.000 TEU-containereenheden minder te vervoeren. Tijdens de bietencampagne draagt Cosun Beet Company daar al 10 procent aan bij.”

  De pilot vorig jaar vond plaats binnen de Groene Cirkel Logistiek, in samenwerking met de provincie Noord-Brabant, MCA Brabant en LCB. Groene Cirkels is een platform voor bedrijven, overheden en kennisinstellingen in een regio om versneld te verduurzamen. MCA Brabant bevordert multimodaal goederenvervoer over water en spoor en LCB de innovatiekracht van de logistieke sector binnen Noord-Brabant. Verder is de gemeente Steenbergen aangesloten.

  De vijf partijen hebben deze zomer een intentieverklaring getekend om de verdere mogelijkheden te onderzoeken voor scheepstransport van suikerbieten. Denk daarbij aan andere gebieden dan Zuid-Limburg en vervoer naar de fabriek in Groningen. Er wordt onder meer gekeken naar geschikte laad- en loslocaties en kadefaciliteiten. Daarnaast onderzoeken de partijen of Cosun Beet Company ook uitgaande producten meer over water kan vervoeren. Ten slotte wordt bekeken wat scheepstransport voor andere sectoren kan betekenen, zoals ondernemingen op bedrijventerrein Nieuw Prinsenland.

 10. Erik van Erne zegt:

  14 oktober 2021 om 14:55 | Permalink

  De Groene Gezonde Stad by Groen Cirkels

  De ambitie van de Groene Cirkel Groene Gezonde Stad oktober 2021.

Plaats zelf een reactie:

(U heeft ruimte voor 400 tekens)

Categorieën

 • Afval (4)
 • Agenda (3.460)
 • Biologisch (121)
 • Blog Action Day (57)
 • Bouwen-Klussen (946)
 • Communicatie (382)
 • Cradle to Cradle – Circulair (1)
 • Design (245)
 • Dieren (182)
 • Donald Trump (3)
 • Duurzaam (10)
 • Educatie (353)
 • EEN-Armoede (252)
 • Energie en Besparing (3.809)
 • Europa (29)
 • Evenementen (211)
 • Geluid (27)
 • Gezondheid (324)
 • Goed Doel (122)
 • Green Deal (43)
 • Greenwashing (123)
 • Hergebruik-Kringloop (1)
 • Iets anders (457)
 • Int. Samenwerking (195)
 • Investeren (151)
 • Joe Biden – Barack Obama (119)
 • Kerst (125)
 • Klimaat (1.751)
 • Licht (403)
 • Lucht (35)
 • Mensenrechten (176)
 • Milieu (1)
 • MVO (2)
 • Natuur (823)
 • Nederland (46)
 • Olympische Spelen (68)
 • Oranje (158)
 • Oud & Nieuw (133)
 • Pasen (2)
 • Sinterklaas (16)
 • Sport (247)
 • Vakantie (73)
 • Valentijn (38)
 • Verkiezingen (52)
 • Vervoer en OV (1.844)
 • Vrijwilligerswerk (16)
 • Water (317)
 • Welzijnswerk (30)
 • Recente berichten

 • Tips Om Een Woning Duurzamer Te Maken: Verlaag Je Energiekosten
 • Conferentie Energieopslag: Ontwikkelingen En Uitdagingen by Klimaatweb
 • Het Merwede NaZomer Festival In De Merwedekanaalzone In Utrecht
 • Drystack Wint ING Circulair Ondernemenprijs 2022 Op Duurzame Dinsdag 2022
 • Windpark Met Zes Windmolens Langs De E34 by ENGIE, Storm En Wind4Flanders
 • Netwerkweek Zwerfafval 2022: Samen Op Weg Naar Minder Zwerfafval by RWS
 • Energiedamwand Nederland Wint Greenchoice Energieprijs 2022 Op Duurzame Dinsdag 2022
 • Tiny Forest Amsterdam Ontvangt VHG Groenprijs 2022 Op Duurzame Dinsdag 2022
 • Essent Voorziet 4.000 Woningen In Merwedekanaalzone Utrecht Van Duurzame Energie 
 • Rechtvaardig Mobiliteitsbeleid by KiM
 • Energieketens Voor CO2-Neutrale Mobiliteit In Kaart Gebracht by KiM En TNO
 • Behoud Van Energie En Een Duurzame En Natuurlijke Omgeving In Nederland
 • Op Zoek Naar Een Duurzame Vloer? Kies Voor Een Kurkvloer, Houten Vloer Of Bamboe Vloer
 • Bescherm Je Houten Tafel Duurzaam Tegen Vlekken En Krassen Met Osmo Topoil
 • Nationale Conferentie Circulaire Bouweconomie
 • Zonnedak Met 911 Zonnepanelen Op Zeefgebouw Groningen In Gebruik Genomen
 • Museum of the Future: The Most Beautiful Building On Earth In Dubai
 • Simon Loos Rijdt 1,5 miljoen Km Volledig Elektrisch Met Twintig Elektrische Trucks
 • Vernieuwend Concept Om Rubberafval Te Verwerken Tot Nieuwe Producten by New Born Rubber
 • Casino777 Online Spellen: De Ultieme Online Casino Ervaring Van Nederland by Casino777
 • Links

  Milieunet op..