google.com, pub-1373830308765288, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Anders Bekeken

Eneco Verkocht Voor 4,1 Miljard Euro Aan Mitsubishi En Chubu: Eneco Presenteert One Planet Plan

Geschreven op 19-8-2017 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing Facebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail

Update 16 juni 2021: Eneco wil dat in 2035 de eigen activiteiten en de geleverde energie aan klanten CO2-neutraal zijn (men heeft het zelf over klimaatneutraal maar dat is uiteraard onzin en riekt zelfs naar greenwashing) om de opwarming van de aarde tot 1,5 graad Celsius te beperken en verantwoordelijkheid te nemen voor de volgende generaties.

Daarvoor presenteert Eneco vandaag zijn One Planet plan met concrete acties, duidelijke investeringskeuzes en meetbare doelstellingen.

Zie: Eneco One Planet Plan: Eneco Wil Voor Eigen Activiteiten Een Geleverde Energie Aan Klanten In 2035 CO2-Neutraal zijn

Update 21 april 2020: De Raad Van Commissarissen van Eneco heeft As Tempelman benoemd als de nieuwe voorzitter van de raad van bestuur van Eneco.

Zie: As Tempelman Nieuwe CEO Van Eneco

25 maart 2020: De aandeelhouderscommissie, Eneco en het consortium van Mitsubishi Corporation en Chubu Electric Power laten weten dat de overname van de aandelen van Eneco door het Consortium vandaag is afgerond.

Alle 44 aandeelhoudende gemeentes (die samen 100% van de aandelen in handen hebben) hebben ingestemd met de voorgenomen verkoop.

Met de goedkeuring van de Nederlandse minister van Economische Zaken en Klimaat, de Belgische federaal minister van Energie en de mededingingsautoriteiten van Duitsland en de Europese Commissie is aan alle voorwaarden voldaan.

Met het Consortium als nieuwe aandeelhouder bevindt Eneco zich in een uitstekende positie om een leidende rol te blijven spelen in de energietransitie. Eneco is nu in staat om haar duurzame strategie gericht op groei van hernieuwbare energiebronnen, energielevering en innovatieve diensten, versneld te implementeren. Eneco’s positie als geïntegreerd en onafhankelijk Nederlands energiebedrijf blijft onveranderd.

Met het afronden van de transactie wijzigt per vandaag de samenstelling van zowel de Raad van Bestuur als de Raad van Commissarissen.

CEO Ruud Sondag treedt op eigen verzoek af als lid van de Raad van Bestuur. Het selectieproces van de Raad van Commissarissen voor een nieuwe CEO van de organisatie bevindt zich in een vergevorderd stadium. De heer Hans Peters, de huidige Chief Customer Officer, treedt toe tot de Raad van Bestuur. Hij blijft verantwoordelijk voor alle klantgerichte zaken. De heer Hiroshi Sakuma treedt ook toe tot de Raad van Bestuur en zal, in de hoedanigheid van Chief Cooperation & International Officer, enerzijds verantwoordelijk zijn voor het bevorderen van de samenwerking tussen Eneco en Mitsubishi Corporation en Chubu Electric Power op het gebied van strategie en anderzijds voor de uitbreiding van Eneco’s activiteiten naar internationale markten.

Ook de samenstelling van de Raad van Commissarissen (RvC) verandert. Mel Kroon wordt de nieuwe voorzitter van de RvC. Hij is de voormalige bestuursvoorzitter van TenneT en is actief betrokken geweest bij de energietransitie. Namens Mitsubishi Corporation nemen de heer Katsuya Nakanishi, de heer Yutaka Kashiwagi en de heer Haruhiko Sato zitting in de RvC, en de heer Takanori Shiozawa neemt zitting in de RvC namens Chubu Electric Power.

De Centrale Ondernemingsraad (COR) draagt twee leden aan die bevoegd zijn om toezicht te houden op de uitvoering van de overeengekomen niet-financiële convenanten. De heer Michael Enthoven blijft aan als door de COR genomineerd lid van de RvC en er wordt gezocht naar een tweede door de COR te nomineren lid. Totdat die persoon is gevonden blijft huidig RvC-lid Marco Keim zitting houden in de RvC.

31 januari 2020: Een meerderheid van de aandeelhouders van Eneco is akkoord met de verkoop van het energiebedrijf aan Mitsubishi en Chubu. Nu de gemeente Rotterdam ook groen licht heeft gegeven, is meer dan 75 procent van het aandelenkapitaal toegezegd. Dit is de grens om de verkoop door te laten gaan.

De gemeente Rotterdam heeft een belang van 31,69 procent en is de grootste aandeelhouder in Eneco. Eerder werd al 46,01 procent van het aandelenkapitaal toegezegd door andere gemeenten.

De twee andere grote aandeelhouders, de gemeenten Den Haag (16,55 procent) en Dordrecht (9,05 procent) hadden al eerder aangegeven akkoord te zijn met de verkoop. Verder zijn twintig andere gemeenteraden met kleinere belangen akkoord gegaan. Eneco is eigendom van in totaal 44 gemeenten.

Eneco blijft na de verkoop als zelfstandig onderdeel werken. Het merk, de bedrijfscultuur en de bedrijfsidentiteit blijven intact.

25 november 2019: De aandeelhouderscommissie, Eneco en een consortium geleid door Mitsubishi Corporation hebben overeenstemming bereikt over de voorgenomen verkoop van alle aandelen Eneco voor een totale aandelenwaarde van in totaal 4.1 miljard euro.

Mitsubishi Corporation (80%) en Chubu (20%) zullen de voorgenomen transactie volledig uit eigen middelen financieren. Mitsubishi Corporation en Chubu Electric Power zijn aandeelhouders met een lange termijn horizon, met volledige steun voor versterking van de duurzame strategie van Eneco.

Zie ook: Eneco Versterkt Duurzame Koers En Bouwt Internationaal Verder Uit: Consortium Mitsubishi Corporation en Chubu Nieuwe Aandeelhouders

18 december 2018: De Aandeelhouderscommissie (AHC), de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur van Eneco Groep, hebben gezamenlijk besloten om de privatisering van Eneco uit te voeren via een controlled auction. De Centrale Ondernemingsraad (COR) is hierover geraadpleegd en heeft positief advies afgegeven.

De afgelopen maanden hebben de aandeelhouders en Eneco, samen met hun adviseurs, de mogelijke privatiseringsopties (beursgang, controlled auction, dual track) zorgvuldig onderzocht. Daarbij is onder andere getoetst op een marktconforme opbrengst, transactiezekerheid, de voortzetting van de duurzame strategie en werkgelegenheid, vanzelfsprekend binnen het juridisch kader dat geldt voor privatiseringen. Op grond van een afweging van voor- en nadelen van de verschillende privatiseringsopties, geven zowel Eneco als de aandeelhouders de voorkeur aan een privatisering door middel van een controlled auction, omdat dit het beste aansluit bij de belangen van Eneco en haar stakeholders.

Eneco is samen met de aandeelhouders vergevorderd met het afronden van de voorbereidingen van de privatisering. Daarin zijn afspraken gemaakt met de COR over zijn betrokkenheid bij het verkoopproces. Deze voorbereidende fase wordt gevolgd door een transactiefase waarin het doel is een geschikte bieding van een partij, inclusief voorwaarden en toezeggingen, ter besluitvorming voor te leggen aan de 53 gemeentelijke aandeelhouders van Eneco.

Ruud Sondag, Chief Executive Officer van Eneco Groep: ‘De afgelopen maanden hebben we als bestuur, met de aandeelhouders, de RvC en de centrale ondernemingsraad, constructief samengewerkt en een goede basis voor de toekomst gelegd. Met als concreet resultaat dat we vandaag een belangrijke stap zetten in de privatisering van Eneco. Wij hebben er alle vertrouwen in dat we door een verkoopproces een nieuwe aandeelhouder vinden die goed bij Eneco past. Ik ben blij dat we eensgezind aan de verdere toekomst van dit prachtige bedrijf werken.’

Adriaan Visser, voorzitter van de AHC, zegt: ‘De aandeelhoudende gemeenten zijn blij dat alle betrokken partijen er nu echt klaar voor zijn om Eneco te verkopen en dat er overeenstemming bestaat over de manier waarop. Dit besluit en de afspraken die over het verdere verkoopproces zijn gemaakt, zijn de uitkomst van een zorgvuldig en gezamenlijk traject met aandacht voor de duurzame strategie en de overige belangen van alle stakeholders. We gaan op deze zelfde manier verder. Ik heb er dan ook alle vertrouwen in dat deze stap leidt tot een mooie toekomst voor Eneco’.

19 augustus 2018: Het gaat geweldig. In korte tijd is er al iets meer dan 20 miljoen euro (20.280.938) toegezegd door 2126 deelnemers aan de crowdfundingsactie om Eneco in publieke handen te houden. Een super voorbeeld van burgerparticipatie in Nederland.

Word lid van de EneCoöperatie en houd Eneco in publieke handen. Samen gaan voor een duurzame energievoorziening en een duurzaam rendement. Je kunt je hier aanmelden en aangeven voor hoeveel je mee wilt doen. Let op: dit verplicht je op dit moment uiteraard tot niets.

1 november 2017: Zo, de deadline van 31 oktober 2017 is verstreken en we weten iets meer over de standpunten van de gemeenteraden van de aandeelhoudende Gemeenten. Te beginnen met de grote aandeelhouders: Rotterdam is voor verkoop, Den Haag is tegen. Dordrecht is ook voor.

De gemeenten die de aandelen Eneco willen verkopen zijn samen goed voor bijna drie kwart van alle aandelen. Dat is ruim voldoende om een verkoopproces in gang te zetten, maar is onvoldoende voor de potentiële koper om de volledige zeggenschap te krijgen bij Eneco. Daarvoor is een meerderheid vereist van drie kwart van de aandelen.

De komende maanden wordt de belangstelling voor de aangeboden aandelen Eneco in kaart gebracht. Een definitief besluit valt pas na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. De gemeenten die zich tot dusver tegen een verkoop hebben uitgesproken, bezitten bij elkaar meer dan een kwart van de stukken.

Overigens is het nog mogelijk dat de nieuwe gemeenteraden van de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 een andere beslissing gaan nemen, waardoor het percentage voor-verkoop gemeenten nog kan stijgen of dalen. Kortom het duurt nog vele maanden voor echt duidelijk wordt of en aan wie er aandelen Eneco gaan worden verkocht.

12 oktober 2017: De gemeenteraad in Rotterdam heeft ingestemd met de plannen van het college om de aandelen in Eneco te verkopen. Rotterdam is met een belang van bijna 32 procent in Eneco de grootste aandeelhouder van het energiebedrijf. Met de verkoop van de aandelen zou een bedrag gemoeid zijn van ongeveer negenhonderd miljoen euro.

6 oktober 2017: Een meerderheid van de Haagse gemeenteraad wil de aandelen in energiebedrijf Eneco niet verkopen. Het voorstel daartoe van het college van burgemeester en wethouders is verworpen met 18 stemmen voor en 24 tegen. De gemeente Den Haag heeft 16,55% van de aandelen Eneco in bezit.

Door deze beslissing komt het aantal aandelen Eneco dat te koop wordt aangeboden op 53,17% mits de gemeenteraden van de gemeenten die willen verkopen akkoord gaan. De gemeenteraad van Rotterdam besluit op 12 oktober 2017 of zij instemt met het principebesluit van het college om de aandelen af te bouwen. De gemeenteraad van Dordrecht is gevraagd vóór 31 oktober 2017 met een standpunt te komen.

Eneco is in handen van 53 Nederlandse gemeenten. Rotterdam is de grootste aandeelhouder, gevolgd door Den Haag dat een belang heeft van 16,5% en Dordrecht met 9,1% van de aandelen. Verder zijn er 44 gemeenten die minder dan 2% van de aandelen hebben. Voor 31 oktober 2018 moeten de gemeenten aangeven of ze hun aandelen willen behouden of willen afbouwen. Pas dan wordt er eventueel een volgende stap gezet om echt te gaan verkopen. Het definitieve besluit tot verkoop vindt uiteindelijk pas na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 plaats.

5 oktober 2017: De Zuid-Hollandse gemeente Lansingerland heeft besloten net als veel andere lokale overheden de aandelen in energieleverancier Eneco te verkopen. Een meerderheid van de gemeenteraad ging inmiddels akkoord met het voorstel van het college. De gemeente Lansingerland heeft 3,38 procent van de stukken Eneco in handen.

Dat brengt het totaal van de aandelen Eneco die te koop worden aangeboden door gemeenten al op 70,18%. Het ziet er dus naar uit dat Eneco echt verkocht gaat worden.

24 september 2017: De gemeente Albrandswaard is van plan zijn aandelen in energiebedrijf Eneco van de hand te doen. Dat voorstel heeft het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad gedaan. Albrandswaard heeft 0,4 procent van de stukken Eneco in handen.

De gemeente Zoetermeer (2,34%) wil haar belang in energiemaatschappij Eneco verkopen mits de gemeenteraad met het voorstel akkoord gaat. Heemstede en Capelle aan den IJssel willen hun belang (van samen 2,81%) ook verkopen. Leidschendam-Voorburg (3,44%) had al eerder aangegeven te willen verkopen. De gemeenten Rotterdam (31,7%), Den Haag (16,5%) en Dordrecht (9,1%) hebben samen een belang van 57,29% in Eneco dat ze willen verkopen.

De acht gemeenten die hebben aangegeven hun belang in Eneco te willen verkopen, mits de gemeenteraden dat ook goedkeuren, bieden daarmee al 66,4% van de Eneco-aandelen te koop aan.

19 augustus 2017: Het zal u wellicht niet ontgaan zijn dat er deze week veel te doen is geweest over energiebedrijf Eneco. Inmiddels hebben vier grote aandeelhoudende gemeenten Rotterdam, Den Haag, Dordrecht en Leidschendam-Voorburg aangegeven hun aandelen in het grootste duurzame energiebedrijf van Nederland, Eneco, te willen verkopen.

Een belangrijke afweging die de gemeenten noemen, is de wenselijkheid van aandeelhouderschap op grond van het publieke belang: kunnen de doelen die het productie- en leveringsbedrijf nastreeft alleen maar via publieke aandeelhouders worden gerealiseerd en dienen deze de lokale publieke belangen?

De vier gemeenten, die samen 60% en dus de meerderheid van de aandelen Eneco houden, beantwoorden deze twee vragen met nee en willen, mede daarom, af van hun belang in Eneco.

Greencrowd is van mening dat Eneco in publieke handen moet blijven om te voorkomen dat verkoop aan een buitenlands energiebedrijf of een investeerder zal leiden tot banenverlies en een remmende werking zal hebben op de verduurzaming van de Nederlandse energievoorziening. Eneco speelt hier een belangrijke rol in en dat willen we graag zo houden. Sterker nog: om de klimaatdoelstelling van de BV Nederland te halen, zullen Eneco en de andere energiebedrijven nog flink wat duurzame stroom bij moeten geven.

Daarom is het plan ontstaan om een coöperatie op te richten van burgers en bedrijven, lokale energie-initiatieven, maatschappelijke organisaties maar ook andere lokale overheden dan degenen die hun aandeel nu willen verkopen. Deze coöperatie koopt dan de aandelen van de verkopende gemeenten en daarmee houden we Eneco in Nederlandse en publieke handen.

Word lid van de EneCoöperatie en houd Eneco in publieke handen. Samen gaan voor een duurzame energievoorziening en een duurzaam rendement. Je kunt je hier aanmelden en aangeven voor hoeveel je mee wilt doen. Let op: dit verplicht je op dit moment uiteraard tot niets.

GreenCrowd wil nu vooral zien hoeveel interesse er is om Eneco via burgerparticipatie in publieke handen te houden. Wanneer blijkt dat er voldoende interesse is, zullen de gemeenten ons als serieuze gesprekspartner zien. Vervolgens zullen we in overleg met Eneco zorgen dat er voldoende informatie beschikbaar komt op basis waarvan je in een volgende fase je investering gestand kunt doen. Tegelijkertijd zullen we de coöperatiestructuur uitwerken.

Zie ook: Royal Schiphol Group Kiest voor 100% Duurzame Windenergie uit Nederland by Eneco – Treinen NS Rijden vanaf 2018 voor 100% op Duurzame Energie van Nieuwe Windparken by Eneco – Eneco Windpark Delfzijl Noord: Duurzame Stroom voor Nieuw Datacenter van Google – Windpark Slufterdam by Nuon en Eneco bij Rotterdam Krijgt Nieuwe Grotere Windmolens: 50 MW –  Het Eneco Windpark Luchterduinen: 56% meer Nederlandse Windenergie op Zee – Het Prinses Amalia Windpark levert Topprestaties – Gemini Offshore Windpark in Gebruik Genomen: 600 MW Duurzame Wind Energie –Nieuwe Hoofdkantoor Eneco in Rotterdam Alexanderpolder met Energielabel A+ – Eneco kiest voor 100% elektrische auto’s – Eneco plaatst hoog rendement zonne-energie-installatie in Medemblik – Eneco Biomassa Energiecentrale Bio Golden Raand Gaat Stoom Leveren aan AkzoNobel –Van Not In My Back Yard naar Wind In My Back Yard by Eneco – Stad van de Zon –  – Windpark Nijmegen-Betuwe: Vijf Windturbines op Bedrijventerrein De Grift in Nijmegen – Windpark Westermeerwind – Havenwind: Windenergie Uit Amsterdamse Afrikahaven by Amsterdam Energie | Om en Eneco – Eneco Energysquare: Kanaal Z – Z-EnergyEneco Zonnepark Ameland: Het Grootste Zonnepark van Nederland met 23000 Zonnepanelen – Rotterdam Ahoy Krijgt Grootste Zonnedak Van Rotterdam Met 3.000 Zonnepanelen by Eneco – Eneco Gaat 50 Slimme, Semipublieke Laadpalen voor Elektrische Auto’s Plaatsen in Noord-Brabant – De NRGSPOT by Eneco voor Opladen van Elektrische Voertuigen in Rotterdam – Onze Clubkracht by Eneco Helpt Sportclubs bij Aanvraag Subsidie: De Energie van Pure Winst – Lage Meterstanden Loterij van Eneco is Afgesloten – 18% Nederlanders over Tien Jaar Zelfvoorzienend: De Intelligente Thermostaat Toon by Eneco – Jedlix SlimLaden-App by Eneco: The Smartest and Cheapest Way to Charge Your Electric Car – Tesla Powerwall voor Huishoudens by Eneco: Zelf Opgewekte Duurzame Zonne-Energie Opslaan – EnspireME: The Largest Battery System in Europe by Eneco and Mitsubishi Corporation – Eerste Eneco ZonneHub van Start: 170 Zonnepanelen op Dak Rabobank in Etten-Leur by Eneco – Eneco ZonneHub van Start: Derde ZonneHub van Nederland Geopend in Goederee by Eneco – BioWarmte Installatie Lage Weide in Utrecht: Duurzame Stadswarmte by Eneco – Oude Kolentunnel op Lage Weide Utrecht Voorzien van 504 Zonnepanelen by Eneco – Energiepark Rijnenburg in Utrecht: Windmolens en Zonneparken by Rijne Energie en Eneco – Zonnepark Valgenweg In Farmsum Met 57.000 Zonnepanelen by Bronnen VanOns En Eneco – Energiepark Rijnenburg en Reijerscop in Utrecht: Windmolens en Zonneparken by Rijne Energie en Eneco – Windpark Spuisluis Met 6 Windmolens in IJmuiden by Eneco en Windpark IJmond – StukjeZon: Iedereen Aan De Zonne-Energie by Eneco – DSM Nederland Kiest Voor 100 Procent Duurzame Energie by Eneco – Mexico krijgt 30 miljoen gratis spaarlampen van Eneco: het win-win-win-win-win project – Groninger Overheden Gaan Gezamenlijk Duurzame Energie Inkopen by Eneco en Energie VanOns – Wind2Heat: Van Windpark Tot Electrode Boilers, Warmtepompen en Electrolysers by Eneco – Radboud Universiteit en Radboudumc Kiezen Vanaf 2024 Voor 100% Groene Stroom by Eneco – Grootste Warmtepomp Van Nederland: Duurzame Warmte Voor 10.000 Huishoudens by Eneco – Opslag Stroom Bij Eneco Energiecentrale Lage Weide In Utrecht by IWell En Eneco – Zonnedak Bij Volvo Car Gent Met 15.000 Zonnepanelen by Eneco – Plan Delta Voor Zonnepark Met 60.000 Zonnepanelen Aan De Ceresweg In Tholen by Eneco – Vitens Drinkwaterproductielocatie Engelse Werk in Zwolle Met 4.426 Zonnepanelen by Eneco – Enorme Noodstroomgenerator Bij Elektriciteitscentrale Enecogen In Rotterdam by Eneco – Eneco EnergieLab Opent Deuren In Vianen: Interactief Educatiecentrum Over Duurzame Energie – Eneco, Dura Vermeer en Unica Starten DEU-Consortium: WKO Systeem Voor 1200 Woningen – Eneco, Stedin en Joulz Kiezen voor 100% Elektrische Auto’s – Alle Groene Stroom Van Belgische SeaMade Windparken Op Zee Naar Eneco – Het Norther Windpark: Het Grootste Offshore Windpark van België by Elicio en Eneco – Eneco Neemt Duitse Groene Energieleverancier LichtBlick LichtBlick Over – Schiphol Trade Park: Het Meest Duurzame Circulaire Bedrijvenpark Van Europa by Eneco – The Smart City Hubs in The Green Village van de TU Delft: De Slimme Stad by Eneco – Gemeente Den Haag Kiest Per 1 januari 2019 Voor 100% Duurzame Energie by Eneco en OM – Samenwerking Eneco en Het Nationale Park De Hoge Veluwe: Duurzame Energie En Natuurherstel – Eneco en Shell Gaan Nederlandse Aardwarmte In Regio Rotterdam Ontwikkelen – De Slimme Elektrische Boiler Voor Een Duurzame Douche by Peeeks, Inventum en Eneco – De SlimmeBoiler Module Helpt Pieken Van Zon- En Windenergie Op Te Vangen by Eneco – Groene Stroom Windpark Borssele III/IV Op Zee Zo Goed Als Uitverkocht by Eneco – Windmolenpark Nieuwe Waterweg Met Zes Windmolens: Groene, Duurzame Stroom by Eneco – WindOpbrengst: Wij De Wind, Jij De Winst Met Eneco WindOpbrengst by Eneco – Samenwerking Eneco & NIBE Voor Een Duurzame Energievoorziening – Virtuele Duurzame Energiecentrale Met Opslagtechnologie Van S4 Energy by Eneco – Windpark Maasvlakte 2: Windpark Op De Zeeweering Van De Tweede Maasvlakte by Eneco – Dé Start Van De Waterstofeconomie In Rotterdam: Blue And Green Hydrogen by H-Vision – Windpark Hollandse Kust Noord Kavels I en II: Ørsted, CrossWind (Shell + Eneco) Doen Mee Aan Tender – Alle Gebouwen Bol.com In Nederland En België Over Op Duurzame Energie by Eneco – Schooldakrevolutie: Zonnepanelen op Alle Scholen in Nederland by Sungevity En Zowiezon – GIGA Buffalo En GIGA Rhino: De Krachtigste Batterijen Van Nederland by GIGA Storage En Eneco – Collectief Warmte- En Koudesysteem Voor Drie Deelgebieden In Amsterdam Overamstel by Eneco – Amber Mobility Gaat Eneco Helpen Met Verduurzaming Mobiliteit – Eneco-dochter LichtBlick Neemt E.ONs Tak Voor Elektrische Warmtelevering Over In Duitsland – Eneco One Planet Plan: Eneco Wil Voor Eigen Activiteiten Een Geleverde Energie Aan Klanten In 2035 CO2-Neutraal zijn – Windpark Fryslân In IJsselmeer Bij Breezanddijk Met 89 Windmolens (316 MW) by Zuiderzeewind – Britse OVO Energy Sluit Stroomafnameovereenkomst Power Purchase Agreement (PPA) Met Eneco – Eneco en VolkerWessels starten bouw van Zonnepark De Wildert In Dongen (NB) Met 38.000 ZonnepanelenEneco Gaat Samenwerken met Hoogheemraadschap Delfland Voor Aquathermie: Duurzame Warmte Uit Rioolwater – Eneco Gaat Diergaarde Blijdorp Rotterdam Helpen Verduurzamen: Warmte-Koude Opslag (WKO) – Eneco neemt middelgrote zakelijke klanten van Essent over – McDonald’s Gaat Samen Met Eneco Energievoorziening Verduurzamen: Vanaf 2023 Stapt McDonald’s Over Op Duurzame Energie – Eneco Neemt Klanten Over Van Welkom Energie – Eneco Neemt Duitse Nordgröön van Agder Energi Over – Hydrogen Windfarm Van Pallandtpolder: Productie Groene Waterstof In Windturbine by EnecoDuurzaam Bouwen Is Ook Topsport Op Sportcentrum Papendal by Eneco – Eneco UurMatching: 100% Groene Elektriciteit Op Uurbasis by Eneco – Aanleg 120 Snellaadpalen Met 240 Laadpunten Bij Albert Heijn Vestigingen by Eneco – USG Industrial Utilities Gebruikt Groene Windenergie Van Windpark Fryslân Van Eneco op Chemelot – Energiekosten Stijgen Bij Eneco Met Gemiddeld 17,50 Euro Per Maand – De Eneco Clean Beach Cup by Sunweb En Eneco – Selina Thurer nieuwe CCO Eneco – Eneco Koopt Binnenkort Geen Gas Meer Bij Bedrijven Met Russische BandenEneco treedt als investment partner toe tot het groene waterstof consortium NortH2

Deze week werd bekend gemaakt dat Schiphol, net als eerder de NS en nog eerder Google, volledig overstapt op Hollandse Wind. Van Eneco. Eneco heeft meer dan 1 Gigawatt aan windproductie staan waarmee ze op jaarbasis, afhankelijk van de wind, zo’n 2,3 Terrawatt duurzame elektriciteit produceert, goed voor het jaarverbruik van bijna 700.000 huishoudens op jaarbasis, meer dan alle huishoudens van Rotterdam, Den Haag en Dordrecht samen.

Begin dit jaar is Eneco in Rotterdam de mijlpaal van 10 miljoen Gigajoule warmtelevering gepasseerd. Dit komt overeen met de levering van warmte aan 330.000 huishoudens per jaar.

Eneco heeft ook meer dan 100 MW aan zonne-energie liggen waarmee ze op jaarbasis meer dan 90 Gigawatt duurzame elektriciteit produceert, goed voor nog eens ongeveer 30.000 huishoudens op jaarbasis. Deze duurzame elektriciteit wordt onder andere geleverd aan PostNL, nog zo’n grote Nederlandse naam.

Op het gebied van zonne-energie heeft Eneco ook zwaar ingezet op het versneld uitrollen van zonnepanelenprojecten ‘op daken van anderen’ voor mensen die zelf geen zonnepanelen op hun dak kunnen (of willen) plaatsen. Hiervoor heeft Eneco ZonneHub ontwikkeld, een landelijk opererende energiecoöperatie die gebruik maakt van de Regeling Verlaagd Tarief, ook wel bekend als de postcoderoosregeling. ZonneHub heeft inmiddels vier projecten die gebouwd worden en er komen er nog veel meer aan.

Naast de investering in wind- en zonne-energie investeert Eneco ook in innovaties. Voorbeelden hiervan zijn de EnspireMe batterij die Eneco samen met Mitsubishi gaat bouwen; dit wordt meteen de grootste van Europa. Of wat dacht je van de lancering van Jedlix waarmee slim en duurzaam de accu van je auto geladen kan worden. Denk aan de ontwikkeling van de Warmtewinner waarmee een huishouden makkelijk 30% van het gasverbruik kan besparen. En wat te denken van Crowdnett? Gebruik maken van de thuisbatterij om het net te balanceren.

61 Reacties

 1. Bertje zegt:

  23 augustus 2017 om 15:09 | Permalink

  Hoogleraar Hans Schenk: Voorkom dat Eneco overgenomen wordt door groot concern

  Hans Schenk doet onderzoek naar overheidsbedrijven in Nederland die sinds de jaren 90 in rap tempo privatiseerden. “De dienstverlening is achteruitgegaan, terwijl de prijzen en kosten omhoog zijn gegaan”, licht het kroonlid van de Sociaal-Economische Raad toe in een uitzending van Nieuwsuur op woensdag 16 augustus, “dat zijn voornamelijk kosten in het managementdeel. Dat betekent dat topbestuurders zichzelf drie, vier en sommige gevallen wel tien keer meer zijn gaan uitbetalen dan toen het een overheidsbedrijf was.”

  Kijk naar de Postbank, zegt Schenk: ooit een zeer succesvol overheidsbedrijf, nu beter bekend als de ING. “Van die excellente prestaties is weinig meer over.” Uit het praktijkonderzoek ‘Banken ondermijnen de toekomst’ van de Eerlijke Bankwijzer bleek dat ING eind 2015 inmiddels de onbetwiste koploper was qua investeringen in klimaatschadelijke energievormen. Daarnaast zou het bedrijf niet transparant zijn over de bedrijven waar het in investeert en veel zaken doen met kernwapenbedrijven die ook civiele activiteiten ontplooien.

  Ook bij Nuon en Essen was na de verkoop aan het Zweedse Vattenfall en het Duitse RWE Essent weinig aandacht voor innovatie en duurzaamheid, bleek eerder al uit onderzoek van de Consumentenbond. Onderzoekers van Greenpeace, de Consumentenbond, Natuur & Milieu en WISE gaven Essent een duurzaamheidsscore van 3,0, Nuon een 4,2 en Eneco een 7,0. Koplopers op de ranking waren de relatief kleine leveranciers als DE Unie, Pure Energie en Qurrent, allen met een 10. Ook Vandebron en GreenChoice deden het naar verhouding goed, met scores van 9.6 en 8.4.

  Schenk waarschuwt dat ook Eneco haar duurzaamheidsambities kan zien verdampen als het wordt overgenomen door een groot energieconcern.

 2. Erik van Erne zegt:

  24 augustus 2017 om 12:46 | Permalink

  Sterk resultaat voor zelfstandig Eneco Groep in eerste helft 2017

  Eneco Groep heeft sterke resultaten geboekt in het eerste half jaar van 2017. Mede dankzij autonome groei in België en een acquisitie in Duitsland steeg het bedrijfsresultaat met 34 procent. Ook groeide het totale aantal klanten en zette het bedrijf nieuwe stappen op het gebied van innovatie en nieuwe energiediensten. Daarmee kijkt Eneco Groep terug op een goede eerste periode na de afsplitsing van het netwerkbedrijf per 1 februari jl.

  Guido Dubbeld, CFO van Eneco Groep: ‘Onze langjarige inzet op duurzame energie loont en vormt nu een stabiel groeiende kern van het bedrijfsresultaat. In maart bereikten we een belangrijke mijlpaal, toen we een opwekcapaciteit van 100 megawatt, ofwel 420.000 zonnepanelen, bereikten. Dankzij de overname van de activiteiten van ENI België en ons belang in energie- en IT-bedrijf LichtBlick kunnen we dit grotere aanbod aan duurzame energie en onze innovatieve producten ook aan veel meer nieuwe klanten aanbieden. De groei van de omzet en het bedrijfsresultaat is met name het effect van kostenbesparende maatregelen en ons belang in LichtBlick, ondanks de tegenvallende windopbrengsten.’

  In het eerste halfjaar heeft Eneco Groep € 269 miljoen (H1 2016: € 51 miljoen) geïnvesteerd in duurzameproductie, bedrijfsmiddelen en cquisities. We gaven € 30 miljoen uit aan de uitbreiding van onze duurzame activiteiten op het gebied van zon en biomassa, onder meer door de overname van enkele grote zonneparken en de verbouwing van onze biomassacentrale Bio Golden Raand ten behoeve van biostoomlevering aan AkzoNobel. De investeringen in windparken zijn in vergelijking met vorig jaar op een gelijk niveau (€14 miljoen).

  Wel investeerden we fors meer in de uitbreiding en vervanging van warmtenetten (€ 22 miljoen t.o.v. € 14 miljoen in H1 2016). En starten we in de tweede helft van 2017 met de bouw van de BioWarmte Installatie Lage Weide, die vanaf begin 2019 duurzame warmte zal gaan leveren aan 22.000 huishoudens in Utrecht en Nieuwegein. Tot slot kregen we in maart groen licht voor de bouw van een park met 50.000 zonnepanelen in het Zeeuwse Tholen.

  In de eerste helft van 2017 heeft Eneco ook aanzienlijke stappen gezet om het energiesysteem verder klaar te stomen voor het groeiende aanbod van duurzame energie. Windmolens en zonnepanelen nemen in toenemende mate de stroomproductie van bestaande fossiele energiecentrales over. Deze centrales hebben echter nog een rol: ze houden het stroomnet in balans door reservecapaciteit aan te bieden. Daarom bouwen Eneco en partner Mitsubishi Corporation een superbatterij EnspireMe. Deze batterij, de grootste van Europa, kan straks overproductie van lokale windstroom opslaan en reservecapaciteit aan het Europese elektriciteitsnet leveren en is daarmee een duurzaam alternatief voor de back-up van kolen- en gascentrales.

  Ook kondigden we een minderheidsbelang aan in het bedrijf Next Kraftwerke, de exploitant van één van de grootste virtuele energiecentrales van Europa. Next Kraftwerke is in staat om meer dan 4000 aangesloten decentrale energiebronnen aan te sturen om fluctuaties op het elektriciteitsnet op te vangen. Digitalisering en technologieën zoals Virtual Power Plants dragen bij aan de transitie naar decentrale en duurzame energieopwekking en verbruik. De ervaring en specifieke expertise van een innovatief bedrijf als Next Kraftwerke voegt op dit gebied veel toe en is daarom van grote waarde voor Eneco Groep. Dat geldt ook voor de overeenkomst die we met de Delftse startup Peeeks sloten om met behulp van hun digitale energieplatform de opwek van onze windparken beter af te stemmen op de vraag naar windenergie.

  De opmars van Toon zet onverminderd door, waardoor Eneco’s slimme thermostaat en smart home platform nu in 320.000 Nederlandse huiskamers is geïnstalleerd. Ook internationaal groeit het platform: naast Nederland en België kunnen ook Spaanse huishoudens vanaf het najaar energie besparen met Toon.

  De totale particuliere klantenportefeuille van Eneco Groep groeide in de eerste helft van 2017, in het bijzonder dankzij een groeiend aantal klanten in België en Duitsland. Met de overname van de activiteiten van ENI België komt daar in de tweede helft van het jaar nog een fors
  aantal klanten bij, waardoor Eneco in België de op twee na grootste energieleverancier wordt.

  Recent sloot Eneco een groot duurzaam contract met Royal Schiphol Groep voor de levering van Nederlandse windenergie aan de luchthavens Schiphol, Rotterdam The Hague Airport, Eindhoven Airport en Lelystad Airport. Het gaat om 200 gigawattuur aan groene stroom van nieuwe windparken per jaar voor een periode van 15 jaar, vergelijkbaar met verbruik van zo’n 60.000 huishoudens.

  In januari zette Minister Kamp van Economische Zaken samen met AkzoNobel, Eneco en Groningen Seaports de levering van biostoom aan Chemie Park Delfzijl officieel in werking. Eneco heeft hiervoor haar biomassacentrale Bio Golden Raand omgebouwd tot een warmtekrachtcentrale die naast groene stroom nu ook biostoom levert aan ‘buurman’ AkzoNobel. Door de ombouw wordt de grootste bio-energiecentrale van Nederland nog efficiënter: bij een gelijkblijvende hoeveelheid
  biomassa produceert Bio Golden Raand nu dubbel zoveel duurzame energie. Door de overstap van gas- naar duurzaam geproduceerde stoom vergroent AkzoNobel in één keer 10 procent van haar Nederlandse energieverbruik. Naast een verminderde afhankelijkheid van fossiele brandstoffen, betekent dit ook een CO2-vermindering van circa 100.000 ton per jaar.

  Eind 2016 sloten Eneco en Unilever al een overeenkomst voor de levering van Hollandse windenergie aan alle Nederlandse locaties van Unilever. In mei kwam daar een groene overeenkomst bij voor alle Unilever-locaties in het Verenigd Koninkrijk. De 23 windturbines van Eneco’s windpark Lochluichart in de Schotse Hooglanden leveren ongeveer 165 gigawattuur groene stroom aan 15 productielocaties van Unilever.

  Op het terrein van de TU Delft zet Eneco met Sustainder, Huawei, Bouwfonds en Luminext een proeftuin op met als doel om steden mooier, veiliger, comfortabeler en gezonder te maken. Deze proeftuin, die onder meer gebruik maakt van sensoren op lantaarnpalen voor het meten van luchtkwaliteit, verkeersdrukte en geluidoverlast, wordt onderdeel van The Green Village op de TU Delft

  Bron: Eneco Halfjaarcijfers 2017 (PDF)

 3. henkz zegt:

  25 augustus 2017 om 14:27 | Permalink

  Jullie schetsen een veel te positief beeld over de daden van Eneco.
   
  Op de website van CE Delft zijn interessante dingen te vinden over Eneco die dat beeld in een iets ander daglicht zetten:
  – Het fossiele en hernieuwbare vermogen zijn allebei ongeveer even groot (ca. 1 GW), echter 4,1 TWh is fossiel en 2,5 TWh is hernieuwbaar geproduceerd. Het fossiele aandeel is veel groter!
  – In 2011 is Enecogen in bedrijf gekomen met maar liefst 435 MW.
  – In 2012 is Harnaschpolder in bedrijf gekomen 2MW.
  – In 2015 zijn Lage Weide en Merwedekanaal overgenomen: 576 MW. 101 MW is echter weer ontmanteld.
   
  Maar er is meer: ten behoeve van Enecogen is in Duitsland gasopslag gebouwd met compressoren van meer dan 6 MW. Comprimeren van gas kost enorm veel energie. Deze opslag is enkel gebouwd om met gas te speculeren. Gasunie is namelijk verantwoordelijk voor voldoende aardgascapaciteit.


   
  Enecogen is een solo E centrale Deze staat midden tussen de industrie in de Europoort maar loost alle restwarmte, vanuit energetisch punt gezien, zeer onlogisch en weinig duurzaam. Het rendement is weliswaar hoog (59%), echter het vermogen is ook hoog (435 MW). Het betekent dat als de installatie vol in bedrijf is, Eneco maar liefst (435/59)*(100-59) = 302 MW aan restwarmte loost! Dat is het vermogen van 2,5 maal het offshore Prinses Amalia windpark! De koelwaterleidingen waarmee alle warmte verloren gaat zijn te zien in deze PDF


   
  Eneco voedt het het stadverwarmingsnet in Utrecht met restwarmte (ook wel aftapwarmte) van elektriciteitsproductie en warmte van ketels. In het verleden is de belofte om het EOR 177% (het milieurendement, gebaseerd op de hoeveelheid warmte afkomstig van elektriciteitsproductie) te laten zijn niet na. De WKK die de aftapwarmte produceert is niet of veel minder in bedrijf waardoor de warmte met ketels wordt geleverd.

  Eneco beweert dat het economisch niet uit kan om meer gecombineerd elektriciteit en warmte te produceren met de Utrechtse centrales. Als alternatief stellen ze voor om een biomassa warmte installatie (BWI) te bouwen. De BWI zou een vermogen moeten krijgen van 30 MW. Vergelijk dit eens met de hoeveelheid restwarmte die bij Enecogen verloren gaat! De duurzaamheid van deze BWI is echter zeer twijfelachtig.

  Eneco refereert alleen aan het Energie Opwek Rendement van stadswarmte. Waar het uiteindelijk allemaal om gaat is echter reductie van CO2 uitstoot. De BWI zal ervoor zorgen dat de huidige WKK minder draaiuren maken. De elektriciteit die de WKK nu produceren zal echter toch opgewekt moeten worden. Als deze elektriciteit van een kolencentrale komt, schiet je natuurlijk niets op met de BWI. Bovendien wordt het hout per vrachtwagen aangevoerd. Een berekening laat zien dat dit kan oplopen tot 184 kton CO2 emissie per jaar.

  Dit wordt in het geheel niet meegenomen bij de berekeningen van de EOR. Het is eigenlijk een suboptimalisatie. Eneco heeft duurzaamheid helemaal niet als prioriteit nummer 1. Eneco denkt alleen maar aan het maximaliseren van subsidies.
   
  Over de groene stroom voor Schiphol het volgende. Wat niet wordt gemeld, is wie nu eigenlijk de meerkosten voor die groene stroom betaalt.
   
  Eneco investeert in windmolenparken, aangezien windstroom duurder is dan fossiele stroom krijgt Eneco hier een exploitatiesubsidie voor, de SDE+. Deze subsidie overbrugt het verschil tussen de marktprijs per kWh en de kosten per kWh. Wanneer Eneco de windstroom niet aan Schiphol kan verkopen, kunnen ze deze aan andere verbruikers tegen de marktprijs verkopen. Aangezien de SDE+ een ruime subsidie is, waarvoor elk jaar meer aanvragen dan subsidie zijn, kan Eneco nog steeds hiermee goed verdienen.
   
  Deze SDE+ wordt door alle kleinverbruikers betaalt middels de ODE, Opslag Duurzame Energie. Schiphol is grootverbruiker en betaalt niet of nauwelijks energiebelasting, daarnaast is alle kerosine die op Schiphol wordt getankt door de vliegtuigen, vrijgesteld van belasting. Eneco bezorgt Schiphol een groen imago, dat grotendeels door kleinverbruikers wordt betaald.

  De SDE+ heeft elk jaar een vast budget. Aangezien veel partijen een graantje mee willen pikken, en de regeling blijkbaar erg aantrekkelijk is, wordt elk jaar het budget overschreden. Zonder de subsidie worden geen projecten gerealiseerd. Dat betekent dat het verbruik van groene stroom door Schiphol, niet leidt tot meer opgesteld vermogen. Kortom het is goed voor de PR, maar leidt niet tot minder CO2 uitstoot.
   
  Ook over de salarissen van de RvB staat niets vermeld. 

 4. Erik van Erne zegt:

  25 augustus 2017 om 15:12 | Permalink

  @Henk
  Ik ben inderdaad zeer positief over Eneco. Dat wil overigens niet zeggen dat alles bij Eneco 100% optimaal duurzaam verloopt. Bedankt voor jouw kritische reactie.

 5. Erik van Erne zegt:

  25 oktober 2017 om 14:36 | Permalink

  OR Eneco Vraagt Gemeenten Om Harde Verkoopvoorwaarden bij Verkoop Aandelen Eneco

  Heroverweeg verkoop, of stel in ieder geval harde voorwaarden op rond duurzaamheid en werkgelegenheid. Dat vragen 3.500 Eneco-medewerkers in een brief aan de betrokken wethouders en raadsleden van de gemeenten die nog moeten stemmen over verkoop van de aandelen.

  Toekomstige aandeelhouders zouden de duurzame strategie voor het bedrijf moeten onderschrijven en een langetermijnhorizon moeten hebben, vindt de OR. Daarnaast moet de werkgelegenheid van de huidige medewerkers gegarandeerd worden.

  Voor 31 oktober 2017 moeten alle gemeentelijke aandeelhouders stemmen over verkoop van de aandelen. De gemeenteraad van Rotterdam besloot onlangs haar 32 procent aandelen te verkopen. De gemeenteraad van Den Haag besloot juist om de 16 procent aandelen te behouden.

 6. Erik van Erne zegt:

  1 november 2017 om 12:21 | Permalink

  om | nieuwe energie heeft gisteren samen met Greencrowd en RescoopNL de EneCoöperatie opgericht

  De EneCoöperatie, bestaande uit om | nieuwe energie, Greencrowd, en RescoopNL, is een coöperatie die zal werken aan de democratisering van de energietransitie. De Nederlandse burger staat bij deze organisaties centraal binnen de uitvoering van een succesvolle energietransitie. om | nieuwe energie draagt hierin direct bij doordat zij haar klanten mede-eigenaar maakt en laat meebeslissen in de toekomstplannen. Als coöperatie zonder winstoogmerk delen de klanten bovendien mee in de winst en stimuleren zij hun eigen lokale economie.

  Met de oprichting van EneCoöperatie willen de samenwerkende organisaties Eneco in handen van de Nederlandse burger houden. Met de verkoop van Eneco door de Nederlandse gemeenten wordt namelijk gevreesd dat een groot deel van de aandelen in handen valt van een buitenlands energiebedrijf of een private equity party en dat Eneco daarmee haar duurzame karakter verliest. Eneco is momenteel nog indirect in handen van de Nederlandse burger doordat verschillende Nederlandse gemeentes in bezit zijn van de aandelen. Bij verkoop is er dus sprake van een gedeeld belang. om | nieuwe energie wil via de EneCoöperatie, Eneco weer in handen van de burger krijgen. In Europa is een bredere tendens te zien waarbij burgers de zeggenschap over hun energie weer op zich nemen om te voorkomen dat dit soort voorzieningen in internationale handen vallen.

  Op dit moment is bekend dat meer dan 25% van de aandeelhoudende gemeentes hun aandeel niet wil verkopen. Het merendeel heeft echter het voornemen om dit juist wel te doen. om vraagt aan de gemeentes die geloven in het publieke belang van het bedrijf om hun keuze te heroverwegen en met de EneCoöperatie samen te werken. De gemeente Den Haag maakt zich dan ook sterk door haar aandelen niet te verkopen. Gemeentes die dat niet willen, kunnen hun aandelen aan EneCoöperatie verkopen om daarmee Eneco in handen van de burger te geven. Eneco kan daarmee een cruciale rol gaan spelen voor burgerparticipatie binnen de energietransitie.

  De EneCoöperatie stelt burgers en ook ondernemingen in staat om zelf mee te beslissen over de toekomst van Eneco. Op de website kan men daarom voor €15,- lid worden van de coöperatie. Met dit geld worden de vervolgstappen bepaald om voldoende fondsen en partners te werven die ervoor moeten zorgen dat Eneco in handen van de Nederlandse burger blijft. Lid worden kan nu.

 7. Erik van Erne zegt:

  2 november 2017 om 12:49 | Permalink

  Eneco Neemt Windactiviteiten De Wolff Over

  De Wolff Verenigde Bedrijven en Eneco Groep hebben overeenstemming bereikt over de verkoop van de windactiviteiten van De Wolff aan Eneco. Dankzij deze overeenkomst neemt Eneco 17 windmolenparken en verschillende windprojecten in ontwikkeling over. Daarmee groeit ook Eneco’s totale pijplijn aan nieuwe windprojecten, zodat zij kan blijven voorzien in de toenemende vraag van haar klanten naar duurzame energie.

  De windmolenparken en projecten in ontwikkeling van De Wolff bevinden zich met name in de provincie Friesland en in de regio Rotterdam. De betrokken medewerkers van De Wolff treden in dienst bij Eneco. Na de recente overnames van de windactiviteiten van Prodeon en Delta voegt Eneco dankzij deze overeenkomst nu 53 windmolens toe aan de bestaande Nederlandse windportefeuille. In totaal wekt Eneco Groep nu met 363 windmolens op land en 103 windmolens op zee groene stroom op voor particuliere en zakelijke klanten.

 8. Erik van Erne zegt:

  7 november 2017 om 13:38 | Permalink

  Eneco Neemt Minderheidsbelang in Thermondo

  Eneco Groep heeft een minderheidsbelang verworven in Thermondo, een Duitse start-up die gespecialiseerd is in de verkoop en installatie van particuliere verwarmingsinstallaties.

  Het in Berlijn gevestigde Thermondo pioniert sinds haar start in 2012 het gebied van digitaal klantcontact, klantprocessen en slimme energiediensten. Zo heeft Thermondo software ontwikkeld om het energieverbruik van individuele huishoudens te optimaliseren, waardoor zij zowel hun CO2 uitstoot verlagen als geld besparen. Thermondo staat bekend als een innovatieve en disruptieve speler in de relatief traditionele markt voor verwarmingsinstallaties.

  Joeri Kamp, directeur Smart Energy bij Eneco Group: ‘Thermondo is succesvol in de manier waarop ze haar klanten centraal stelt en de slimme energiediensten die ze ontwikkelt. We willen graag leren van hun specifieke aanpak en zien in de nabije toekomst ook mogelijkheden voor samenwerking op het smart home domein waarop wij met Toon actief zijn.’

  Philipp Pausder, CEO en mede-oprichter van Thermondo: ‘De snelle groei sinds onze oprichting in 2012 heeft ertoe geleid dat wij in Duitsland nu 50 installatieteams hebben. We zijn echter nog maar net gestart met de ontwikkeling van een digitaal Energy Services Platform voor woningen. Om de benodigde groei te realiseren hebben we sterke partners nodig. Deels op grond van de gedeelde visie van beide bedrijven is Eneco in dit stadium voor ons de juiste partner om ons model mee op te schalen.’

  Het in Berlijn gevestigde Thermondo is in 2012 opgericht door Philipp Pausder, Florian Tetzlaff en Kristofer Fichtner (foto). Thermondo is in Duitsland marktleider op het gebied van de vernieuwing van verwarmingsinstallaties in woningen. Het bedrijf heeft meer dan 300 medewerkers, onder wie 150 verwarmingsinstallateurs. Thermondo heeft zichzelf ten doel gesteld om actief bij te dragen aan de energietransitie door het leveren van klantgerichte, innovatieve en milieuvriendelijke energieoplossingen.

  Thermondo is lid van zowel de overkoepelende Duitse organisatie voor sanitair, verwarming en air conditioning (Zentralverband Sanitär Heizung Klima, ZVSHK) als de Berlijnse Kamer van Ambachten. In 2015 en 2016 is Thermondo door Gründerszene, een toonaangevend tijdschrift voor startups, uitgeroepen tot een van de 10 snelst groeiende bedrijven in Duitsland. Thermondo is ook benoemd tot een van de 100 meest invloedrijke Cleantech bedrijven ter wereld.

 9. Erik van Erne zegt:

  9 november 2017 om 14:23 | Permalink

  Eneco Richt Zich Op Gezamenlijk Vervolgproces Over Toekomstig Aandeelhouderschap

  Eneco heeft kennis genomen van de uitkomsten van het consultatieproces over het toekomstig aandeelhouderschap van Eneco. De aandeelhouders van Eneco hebben in deze consultatie een principe-keuze gemaakt over de aan hen voorgelegde vraag naar behoud of afbouw van hun aandelenbelang in Eneco. 34.10% van het aandelenkapitaal kiest voor afbouw, 40.44% kiest voor afbouw met aanvullende voorwaarden, 24.78% kiest voor behoud en 0.68% heeft geen keuze gemaakt. Aandeelhouders die geen keuze hebben gemaakt, worden volgens het consultatiedocument van de aandeelhouderscommissie beschouwd als te willen behouden.

  Eneco en haar aandeelhouders komen nu in een volgende en nieuwe fase. Ten tijde van de splitsing van Eneco zijn hierover al afspraken tussen de onderneming en haar aandeelhouders gemaakt. Die houden in dat verkoop niet ter discretie van een van hen is en dat de Aandeelhouderscommissie, de raad van bestuur en de raad van commissarissen samenwerking zullen zoeken om te komen tot een georganiseerd proces voor toetreding van nieuwe aandeelhouders. Het oogmerk van deze samenwerking is om te komen tot draagvlak voor een mogelijke transactie die met dit proces wordt beoogd, waarbij recht wordt gedaan aan de belangen van zowel aandeelhouders als de onderneming.

  Eneco waardeert het huidige aandeelhouderschap van de gemeenten. Zij hebben de succesvolle duurzame koers van de onderneming mede mogelijk gemaakt en beantwoorden ook vandaag nog aan de behoefte van Eneco aan verantwoordelijke aandeelhouders. Tegelijkertijd is het ook mogelijk dat er andere, nieuwe aandeelhouders komen die continuering van de duurzame strategie zullen steunen. Als de privatisering zorgvuldig en goed wordt uitgevoerd met aandacht voor de betrokken belangen, dan kan dat een geweldige stap voorwaarts vormen in de verdere ontwikkeling van Eneco, haar klanten en haar medewerkers. Eneco is daarom voorstander van een goede vorm van privatisering. Daarover zijn al eind 2016 (in de aanloop naar de splitsing), in de vorm van het aandeelhoudersconvenant, afspraken gemaakt tussen de aandeelhouders en de onderneming. Eneco wil niet publiekelijk vooruitlopen op mogelijke uitkomsten of speculeren over toekomstige scenario’s en richt zich op de gezamenlijk vorm te geven vervolgstappen.

 10. henkz zegt:

  10 november 2017 om 11:48 | Permalink

  Het overnemen van de windactiviteiten van De Wolff heeft geen enkel effect op duurzaamheid van Nederland. Eneco wordt groter en wellicht vallen er ontslagen bij De Wolff.

  Het aankopen van een belang in een Duits installatiebedrijf is zeer vreemd in het licht van dit bericht: Eneco reorganiseert verlieslatende installatietak

 11. Erik van Erne zegt:

  6 december 2017 om 12:56 | Permalink

  Eneco over stand van zaken privatisering

  Naar aanleiding van de publicatie van een inventarisatierapport over het consultatieproces van de Aandeelhouderscommissie (AHC) over de privatisering van Eneco, geeft de onderneming hierbij een korte reactie:

  Ongeveer 75% van de aandeelhouders heeft in de consultatie aangegeven haar belang in Eneco in principe te willen afbouwen, een aantal heeft aanvullende voorwaarden gesteld. En ongeveer 25% wil haar belang in principe behouden. Eneco aanvaardt deze uitslag zondermeer.

  De AHC heeft een inventarisatierapport rondgestuurd waarbij Eneco slechts beperkt gelegenheid heeft gekregen om op te reageren. Eneco is op dit moment in overleg met de AHC om te onderzoeken hoe een verkoopproces dat recht doet aan de uitslag van de consultatie kan worden vormgegeven. Eneco heeft hierbij aandacht voor zowel de belangen van alle aandeelhouders als die van de onderneming en haar duurzame strategie.

 12. henkz zegt:

  7 december 2017 om 22:31 | Permalink

  Zie ook: Strijdbijl tussen Eneco en aandeelhouders nog niet begraven

 13. Erik van Erne zegt:

  2 januari 2018 om 21:28 | Permalink

  Eneco Innovation Day 2017

  Eneco Groep organiseerde op 16 november 2017 Innovation Day. Met topsprekers, workshops en Innovation Market waar te zien was we doen om de energietransitie te versnellen. Met de nieuwste innovaties zoals de nieuwste thuisbatterijen, de Eneco WarmteWinner, slimme lantaarnpalen en actuele toepassingen op het gebied van elektrisch vervoer.

 14. Erik van Erne zegt:

  17 februari 2018 om 12:44 | Permalink

  Strijdbijl Tussen Eneco en Aandeelhouders Begraven

  De aandeelhouderscommissie (AHC), de Raad van Commissarissen (RvC) en de Raad van Bestuur van Eneco hebben weer vertrouwen om de samenwerking voort te zetten op een manier die recht doet aan de belangen van alle betrokkenen. Er zijn heldere afspraken gemaakt over een gezamenlijk proces dat zal leiden tot de privatisering van Eneco. Dat zijn de uitkomsten van het mediationtraject tussen de RvC en de AHC.

  De mediation onder leiding van mr. Eva Schutte, heeft geleid tot concrete afspraken over het belang van de continuering van de duurzame strategie van Eneco en over investeringen, beloningsbeleid, communicatie en het transactieproces waaronder beoordelingscriteria voor potentiële kopers en de timing.

  De AHC en Eneco gaan nu in gezamenlijkheid op korte termijn vervolgstappen zetten in de privatisering van Eneco Groep. Daarbij wordt gekeken naar de belangen van zowel de houdende als de verkopende aandeelhouders en de overige stakeholders. Zo wordt er over onderdelen van de afspraken nog advies gevraagd aan de Centrale Ondernemingsraad van Eneco.

 15. Erik van Erne zegt:

  21 februari 2018 om 13:07 | Permalink

  Eneco Groep Neemt Nederlandse Verkoop- en Leveringsactiviteiten E.ON Benelux Over Van Uniper

  Eneco Groep neemt de Nederlandse verkoop- en leveringsactiviteiten van Uniper Benelux over. Daartoe hebben beide energiebedrijven een overeenkomst ondertekend. Uniper is op de Nederlandse energiemarkt actief onder de merknaam E.ON.

  Dankzij de overeenkomst verwelkomt Eneco ongeveer 200.000 particuliere en zakelijke energieklanten van E.ON in Nederland. De overname geeft Eneco mogelijkheden om te groeien op het gebied van duurzame energie en innovatieve energiediensten.

  Voor de klanten van E.ON verandert er voorlopig niets: de contractvoorwaarden en tarieven blijven ongewijzigd. Wel worden zij op termijn klant van Eneco. Daardoor kunnen zij straks verder verduurzamen of besparen via energiediensten- en producten van Eneco zoals Hollandse Wind, de slimme thermostaat Toon of een thuisbatterij.

 16. Erik van Erne zegt:

  2 maart 2018 om 13:32 | Permalink

  Eneco Draagt Zestien Warmteprojecten Over Aan Eteck Energie Bedrijven

  Het gaat om bestaande lokale projecten die per 1 maart 2018 aan Eteck worden overgedragen. Eteck zal vanaf die datum de warmtelevering verzorgen aan de in totaal 1861 betrokken klanten. Het gaat om projecten in de provincies Noord- en Zuid-Holland en Utrecht. Eteck exploiteert momenteel al meer dan tweehonderd lokale projecten.

  Eneco en Eteck leveren beide een bijdrage aan de verduurzaming van de energiesector. De gedeelde focus op duurzaamheid gecombineerd met de expertise die Eteck heeft in het beheren van lokale warmteprojecten zijn voor Eneco belangrijke redenen om voor Eteck te kiezen.

  Eteck stelt haar kennis en inzicht als marktleider van lokale duurzame warmtenetten ten dienste om de continuïteit van de projecten te waarborgen en waar mogelijk te optimaliseren.

 17. Erik van Erne zegt:

  16 april 2018 om 12:00 | Permalink

  Jeroen de Haas vertrekt als voorzitter van de Raad van Bestuur van Eneco Groep

  De Raad van Commissarissen van Eneco Groep NV deelt mede dat hij met Jeroen de Haas, voorzitter van de Raad van Bestuur, in goed overleg overeenstemming heeft bereikt over diens vertrek als CEO met ingang van 1 september aanstaande. De werving van een nieuwe voorzitter Raad van Bestuur is begonnen.

  De Raad van Commissarissen spreekt zijn grote waardering uit voor de zeer belangrijke rol die Jeroen heeft gespeeld in de ontwikkeling en realisatie van de duurzame strategie van Eneco Groep.

  Jeroen de Haas (1959) is sinds 1 januari 2007 voorzitter van de Raad van Bestuur van respectievelijk Eneco Holding NV en Eneco Groep NV. Hij heeft sinds juli 2000 zitting in de Raad van Bestuur.

 18. Erik van Erne zegt:

  10 mei 2018 om 12:58 | Permalink

  Ruud Sondag voorgedragen als nieuwe voorzitter Raad van Bestuur Eneco Groep

  De Raad van Commissarissen van Eneco Groep NV is voornemens Ruud Sondag te benoemen als nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur van Eneco Groep NV.

  Eneco Groep schrijft voor 25 mei een Bijzondere Aandeel-houders-vergadering uit om haar aandeelhouders te informeren over de voorgenomen benoeming.

  Edo van den Assem, voorzitter van RvC: ’We zijn blij dat we een zeer geschikte nieuwe CEO hebben gevonden. Ruud Sondag heeft een bewezen CEO-trackrecord in het duurzaam ondernemen en daarnaast veel ervaring met verkoop- en privatiseringstrajecten. Het voortzetten van de duurzame strategie van Eneco is een belangrijke opdracht voor Sondag.’

  Ruud Sondag (55) heeft brede ervaring als bestuurder en commissaris en is daarnaast zeer betrokken bij initiatieven in de circulaire economie. Hij was elf jaar CEO bij Van Gansewinkel Groep, dat onder zijn leiding een grote Europese speler in afvalverwerking werd. Bij recyclingbedrijf Scherpenzeel bv was hij tot eind 2017 onder meer als aandeelhouder actief. Sondag bekleedt enkele commissariaten bij onder meer ProRail en Faber Halbertsma Groep.

  De voorgenomen benoeming zal na de Bijzondere Aandeelhoudersvergadering op 25 mei omgezet worden in een formele benoeming en dan per direct ingaan. Er is een adviesaanvraag ingediend bij de Centrale Ondernemingsraad.

  Ruud Sondag volgt Jeroen de Haas op die zoals eerder aangekondigd, in overleg met de RvC, vertrekt bij Eneco groep.

 19. Erik van Erne zegt:

  4 juni 2018 om 16:24 | Permalink

  Eneco Groep Start Verandertraject: Duurzame Energie, Energielevering en Innovatieve Diensten

  Eneco Groep is een verandertraject gestart om verder te kunnen groeien op een drietal strategische gebieden: duurzame energie, energielevering en innovatieve diensten. Het traject loopt tot eind 2019 en omvat een kostenreductie van bijna 100 miljoen euro en aanpassingen in de organisatie van Eneco Groep.

  De inzet op kostenbesparing en efficiëntieverhoging heeft ook personele gevolgen. Per 1 september 2018 komt van ongeveer 250 medewerkers de huidige functie te vervallen, waarvan ongeveer een derde ingehuurde medewerkers betreft. Tegelijkertijd ontstaan er ook vacatures in de nieuwe organisatie waar een deel van deze medewerkers op kan solliciteren.

  De komende anderhalf jaar vindt naar verwachting nog verdere reductie plaats, die deels wordt gerealiseerd door natuurlijk verloop en interne mobiliteit. Het traject is eind 2017 aangekondigd. Alle medewerkers van Eneco Groep zijn geïnformeerd over de organisatiewijzigingen en personele gevolgen. De komende weken wordt voor medewerkers duidelijk wat de precieze impact voor hen persoonlijk is in deze fase. Het traject heeft in deze fase geen invloed op de buitenlandse klantactiviteiten van Eneco Groep.

 20. Erik van Erne zegt:

  11 juni 2018 om 16:18 | Permalink

  Leasemaatschappij Mobility Service Nederland en Eneco eMobility Gaan Samenwerken

  Leasemaatschappij Mobility Service Nederland en Eneco eMobility gaan samenwerken op het gebied van elektrische laaddiensten.

  Doel van de samenwerking is om elektrisch rijden aantrekkelijker en laagdrempeliger te maken voor zakelijke leaserijders.

  Door de samenwerking kunnen klanten van Mobility Service Electric bij het online bestellen van een leaseauto direct de benodigde laaddiensten, zoals een laadpunt en pas mee bestellen.

  Eneco eMobility, gespecialiseerd in laaddiensten, regelt vervolgens alles rond de installatie van het laadpunt en zorgt dat de klant snel en eenvoudig groene stroom kan laden.

 21. Erik van Erne zegt:

  12 juni 2018 om 18:50 | Permalink

  Örsted Verkoopt Belang in Rotterdamse Energiecentrale Enecogen

  Energiebedrijf Örsted heeft zijn belang van 50 procent in de Rotterdamse energiecentrale Enecogen verkocht aan een dochterbedrijf van Castleton Commodities International.

  Voor Örsted is de verkoop onderdeel van de strategie om zich volledig op duurzame energie te richten. De verkoop wordt naar verwachting in het derde kwartaal van 2018 afgerond.

  De Enecogen-centrale is verder eigendom van Eneco. De centrale heeft een vermogen van 870 megawatt en kan stroom produceren voor 1,4 miljoen Nederlandse huishoudens. De centrale is sinds januari 2012 operationeel en is in Europa een van de meest efficiënte gascentrales.

 22. Erik van Erne zegt:

  18 juni 2018 om 14:48 | Permalink

  REScoopNL en Eneco Bundelen Krachten om Lokale Verduurzaming te Versnellen

  Eneco en REScoopNL hebben een samenwerkings-overeenkomst ondertekend met als doel meer lokale duurzame energieprojecten te ontwikkelen. Het gaat daarbij niet alleen om duurzame energie van wind- of zonneprojecten, maar ook om besparing, levering, warmte, mobiliteit en opslag.

  Beide partijen delen de visie dat de energietransitie sneller en effectiever verloopt als nieuwe duurzame energieprojecten hun oorsprong hebben in een lokale gemeenschap met een grote betrokkenheid van de lokale omgeving. De afgelopen jaren is de ‘lokale beweging’ gegroeid en heeft een blijvende plek in het energielandschap ingenomen.

  De overeenkomst werd vandaag ondertekend in Weert, waar Eneco sinds 2017 samenwerkt met REScoopNL-lid Weert Energie aan plannen voor een lokaal windpark en het opzetten van een gezamenlijke coöperatie om de energietransitie lokaal vorm te geven.

  In Nederland zijn 355 lokale coöperaties actief op het gebied van duurzame energie waarvan zich er 135 zich hebben aangesloten bij REScoopNL. Samen hebben ze 160.000 leden en tot op heden 155 MW aan lokale energieopwekking gerealiseerd, vergelijkbaar met het jaarlijks energieverbuik van 85.000 huishoudens.

  REScoopNL is een coöperatie van duurzame energiecoöperaties die elkaar helpen bij het realiseren van duurzame energieprojecten. Met als doel: er samen voor zorgen dat duurzame-energieprojecten slagen. REScoopNL maakt kennis van ervaren leden toegankelijk en helpt kapitaal beschikbaar te stellen voor de ontwikkelingsfase van nieuwe initiatieven. Daarmee wordt de kans op een succesvol project aanzienlijk groter. REScoopNL groeit gestaag en telt nu 135 leden, verspreid over het land: van Zeeland tot Friesland van Texel tot Limburg.

  REScoopNL is opgericht op 1 november 2013 met aanvankelijk achttien leden, en heeft sindsdien veel burgerinitiatieven kunnen ondersteunen. Momenteel telt de coöperatie 135 leden. De leden van REScoopNL zijn coöperaties op het gebied van duurzame energie. Sommige hebben al productiecapaciteit (windmolens, zonnepanelen en waterkrachtcentrales); andere hebben projecten in voorbereiding.

 23. Erik van Erne zegt:

  6 juli 2018 om 19:04 | Permalink

  Groen Licht van Europese Commissie Voor Belgische Windparken Seastar en Mermaid by Eneco

  De Europese Commissie keurt de beoogde samenwerking in twee offshorewindparken in de Belgische Noordzee van de Nederlandse energieleverancier Eneco, het Belgische energieconcern Otary en Electrabel van het Franse Engie goed. De nieuwe joint venture voor de projecten met de namen Seastar en Mermaid levert geen problemen met de EU-concurrentiewetgeving op, meent Brussel.

  Het Belgische Otary is actief in de ontwikkeling, bouw en het beheer van windprojecten op zee. Het windparkenproject was tot nu toe in handen van Otary en Electrabel. Mermaid en Seastar zijn twee van de laatste offshorewindparken die zullen worden gebouwd in de zone die de regering heeft toegewezen voor de Belgische kust. Seastar en Mermaid tellen samen 58 windmolens en zouden vanaf eind 2020 genoeg groene stroom moeten produceren om jaarlijks 485.000 gezinnen van elektriciteit te voorzien.

 24. Erik van Erne zegt:

  14 juli 2018 om 14:21 | Permalink

  Michael Enthoven Commissaris Eneco Groep

  Michael Enthoven (1951) is op 29 juni jl. in een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen (RvC) van Eneco Groep N.V. De heer Enthoven wordt, op verzoek van de aandeelhouders en met instemming van de RvC, voor de duur van de privatisering van Eneco Groep toegevoegd als achtste lid van de RvC. Hij heeft ruime ervaring met privatiseringstrajecten en met publieke stakeholders. Van 2008 tot 2010 was hij overheidscommissaris bij Fortis en ABN AMRO, waarna hij van 2011 tot eind 2017 bestuursvoorzitter was van het staatsagentschap NL Financial Investments.

  Enthoven heeft daarnaast een brede ervaring in de financiële wereld. Hij begon zijn loopbaan in 1976 bij de Amerikaanse bank J.P. Morgan, waar hij opklom tot Managing Director en Chief Operating Officer (1997-1998). Na enkele jaren als consultant werd hij in 2002 voorzitter van de raad van bestuur van NIB Capital en later van NIBC Holding. Enthoven heeft ook gewerkt als Officier van Justitie, en als rechter plaatsvervanger bij de rechtbank Den Haag.

  Michael Enthoven studeerde rechten aan de Universiteit Leiden.

 25. Erik van Erne zegt:

  19 juli 2018 om 19:15 | Permalink

  Edo van den Assem treedt terug als voorzitter RvC Eneco

  In het licht van de recente uitspraak van de Ondernemingskamer heeft Edo van den Assem, voorzitter van de raad van commissarissen van Eneco Groep, besloten om per direct terug te treden.

  Ondanks zijn aftreden zal hij volledige medewerking verlenen aan het enquête-onderzoek dat is gelast door de Ondernemingskamer.

  Ir Edo H.M. van den Assem (1949) was sinds 2012 voorzitter van de raad van commissarissen, eerst van Eneco Holding, en sinds 1 februari 2017 van Eneco Groep.

 26. Erik van Erne zegt:

  20 juli 2018 om 16:01 | Permalink

  Marike van Lier Lels Treedt Terug Als Lid Raad van Commissarissen Eneco

  Ir. Marike van Lier Lels (1959) treedt per direct terug als lid van de raad van commissarissen (RvC) van Eneco Groep NV.

  Zij staat volledig achter het beleid van de RvC van Eneco Groep en is ervan overtuigd dat die besluitvorming in principe juist is geweest, gegeven de complexe dynamiek waarin het bedrijf zich bevond.

  Hoewel de uitspraak van de Ondernemingskamer haar niet direct treft, neemt zij haar verantwoordelijkheid en is het haar inziens niet in het belang van de onderneming om nog langer aan te blijven.

  Mevrouw van Lier Lels maakte sinds september 2013 deel uit van de raad van commissarissen, in eerste instantie van Eneco Holding, later Eneco Groep.

 27. Erik van Erne zegt:

  17 augustus 2018 om 16:50 | Permalink

  Eneco Levert Stedin 400 Miljoen Kilowattuur Hollandse Windenergie

  Netbeheerder Stedin en energieleverancier Eneco hebben een overeenkomst getekend voor 400 miljoen kilowattuur per jaar aan Hollandse windenergie. De overeenkomst gaat in per 1 januari 2021 voor een periode van 10 jaar.

  Stedin gebruikt deze groene stroom voor een deel van het netverlies. Momenteel vergroent de netbeheerder ingekochte stroom voor het netverlies met Garanties van Oorsprong (GvO’s). Omdat de groene stroom van Eneco volledig afkomstig zal zijn van nieuwe duurzame energiebronnen investeert Stedin met deze overeenkomst in de verduurzaming van het Nederlandse energielandschap. Stedin is de eerste Nederlandse netbeheerder die zo’n langdurig contract voor additionele duurzame energie aangaat.

  Naast Eneco gaat Stedin op korte termijn op zoek naar een andere partij die ook nog eens 400 miljoen kilowattuur aan Hollandse windenergie kan leveren.

 28. Erik van Erne zegt:

  13 december 2018 om 14:05 | Permalink

  Eneco verkoopt Franse activiteiten aan Albioma

  Eneco verkoopt zijn Franse dochteronderneming aan Albioma, een Frans bedrijf gespecialiseerd in zonne-energie. Het gaat om 17 MW opgesteld vermogen alsmede een kleine waterkrachtcentrale (0.5 MW), bronnen waarvan Eneco geheel of gedeeltelijk eigenaar is. Er wordt geen mededeling gedaan over de verkoopprijs.

  Albioma is genoteerd aan de Parijse beurs en heeft een sterke positie op de markt voor zonne-energie in de Franse overzeese gebiedsdelen. Met de overname van Eneco Frankrijk maakt de onderneming een belangrijke stap naar de binnenlandse Franse markt.

 29. Erik van Erne zegt:

  20 december 2018 om 14:05 | Permalink

  Eneco Neemt Duitse Groene Energieleverancier LichtBlick Over

  Eneco neemt de resterende aandelen van het groene energiebedrijf LichtBlick over. Begin 2017 nam Eneco al een belang van 50 procent in het Duitse bedrijf.

  Beide bedrijven maken vandaag bekend dat de optie op de resterende aandelen, die vorig jaar werd afgesproken, wordt gelicht.

  Kees-Jan Rameau, Chief Strategic Growth Officer van Eneco: “LichtBlick is een groen, klantgericht en innovatief energiebedrijf dat goed presteert op de Duitse markt en ons in Duitsland helpt te groeien op het gebied van elektrisch vervoer, energieopslag en slimme energiediensten.”

  De transactie heeft geen gevolgen voor de medewerkers, activiteiten of het merk LichtBlick. Eneco en LichtBlick maken geen financiële details over de transactie bekend.

  LichtBlick is in Duitsland marktleider in groene stroom. Ruim 600.000 huishoudens en bedrijven vertrouwen al op de duurzame energie van LichtBlick.

  Daarnaast ontwikkelt het bedrijf slimme energieoplossingen voor huishoudens en bedrijven. LichtBlick, opgericht in 1998, is gevestigd in Hamburg en heeft 460 medewerkers.

 30. Erik van Erne zegt:

  14 januari 2019 om 18:03 | Permalink

  Shell en PGGM Willen Samen Duurzaam Energiebedrijf Eneco Kopen

  Olie- en gasbedrijf Shell en pensioenuitvoerder PGGM willen gezamenlijk een bod doen op energiebedrijf Eneco. De twee willen het groene karakter van Eneco behouden, laten ze in een persverklaring weten.

  De gemeenten die eigenaar zijn van Eneco besloten vorig jaar dat ze van hun aandelen af wilden. In december werd besloten dat Eneco via een gecontroleerde veiling in de verkoop gaat. Het verkoopproces gaat komend voorjaar van start. De verkoopwaarde van het Nederlandse energiebedrijf wordt op zo’n 3 miljard euro geschat.

  Shell denkt dat het energiebedrijf goed bij hun huidige energiestrategie aansluit. “De activiteiten van Eneco passen goed bij onze New Energies-activiteiten en bij onze ambities om steeds weer nieuwe manieren te vinden om uitstoot te verlagen en meer schonere energie te leveren”, vertelt Maarten Wetselaar, hoofd van de afdeling nieuwe energie bij Shell.

  “Zo vaak komt het niet voor dat in Nederland zich zo’n interessante investeringsmogelijkheid voordoet, dus het is logisch dat we enthousiast zijn over deze mogelijkheid”, stelt Frank Roeters van Lennep, hoofd investeringen bij PGGM.

  Eneco is een van de grootste drie energiemaatschappijen van Nederland, met ongeveer twee miljoen klanten. In totaal zijn 53 gemeenten aandeelhouder van Eneco. Rotterdam is de grootste, gevolgd door Den Haag en Dordrecht met belangen van respectievelijk 16,55 procent en 9 procent.

  Het Shell PGGM consortium is onder de indruk van Eneco’s bijdrage aan de Nederlandse energietransitie in de vorm van investeringen in duurzaamheid en hernieuwbare energie. Samen bieden PGGM en Shell de kennis, ambitie en financiële slagkracht om voort te bouwen op de duurzame strategie van Eneco. Dit moet leiden tot een groeiend en concurrerend aanbod van duurzame energieproducten en -diensten voor miljoenen klanten in Noordwest-Europa.

  Gevoed door hun lange historie en sterke worteling in de Nederlandse samenleving hebben PGGM en Shell veel begrip voor Eneco’s unieke positie in de energietransitie, en de daarbij komende kansen en uitdagingen. Het Nederlandse consortium ziet Eneco dan ook als een vanuit Rotterdam opererend platform voor groei met mogelijke investeringen in zowel binnen- als buitenland. Eneco zou deze groei als een aparte organisatie kunnen realiseren, voortbouwend op haar krachtige merk, sterke klantrelaties en betrokken en ervaren medewerkers.

  “De energietransitie biedt goede kansen voor lange termijninvesteringen in een duurzamere economie. Wij denken dat Eneco een belangrijke rol kan spelen in het realiseren van de gezamenlijke ambities van het consortium. PGGM en Shell brengen complementaire ervaring en expertise in de activiteiten van Eneco. Samen kunnen we een groeiend aantal klanten in Noordwest-Europa van betaalbare, duurzame energie voorzien”, aldus Frank Roeters van Lennep, Chief Investment Officer Private Markets bij PGGM.

  Via haar bestaande activiteiten biedt Shell toegang tot innovatieve start-ups en technologieën op het gebied van digitalisering en mobiliteit, en een aanzienlijk aantal partners en klanten. “Dit biedt kansen in de gehele energieketen. Van de productie van hernieuwbare energie tot trading en de levering ervan thuis, onderweg en op werk”, zegt Maarten Wetselaar, Integrated Gas & New Energies Director bij Shell. “De activiteiten van Eneco passen goed bij onze New Energies-activiteiten en bij onze ambities om steeds weer nieuwe manieren te vinden om emissies te reduceren en meer en schonere energie te leveren. Het consortium richt zich op het uitbreiden en ontwikkelen van bedrijfsmodellen die zowel maatschappelijke als commerciële waarde creëren.”

  PGGM ziet duurzaamheid als een hoeksteen van haar beleggingsbeleid voor het Nederlandse pensioenkapitaal en investeert voor de lange termijn in de wereldwijde energietransitie. Als pensioenfondsbelegger wil PGGM gezonde financiële rendementen op beleggingen combineren met tastbare maatschappelijke rendementen. Eneco zou een belangrijke bijdrage leveren aan PGGM’s groeiende wereldwijde portefeuille van duurzame beleggingen die concrete klimaatoplossingen bieden (momenteel gewaardeerd op ruim 7 miljard euro), de CO2-voetafdruk van het pensioenkapitaal verlagen en een unieke kans bieden om direct te investeren in de Nederlandse economie.

  Shell versterkt haar rol in de energietransitie met toenemende investeringen in wind-op-zee, zonne-energie, elektrische mobiliteit en de elektriciteitssector. Shell heeft haar New Energies-divisie opgericht om kansen te creëren in de overgang naar een toekomst met minder CO2. Mogelijke investeringen zouden competitief moeten zijn binnen de bedrijfsstrategie, waaronder haar financiële kaders en bestaande richtlijnen op het gebied van kapitaalinvesteringen van $25-30 miljard op jaarbasis.

  Eneco heeft aangegeven dat het op de markt wordt gebracht via een gecontroleerde veiling, onder voorbehoud van goedkeuring door haar aandeelhouders. PGGM en Shell realiseren zich dat dit proces zich in een vroeg stadium bevindt en respecteren dat het aan de aandeelhouders is om de volgende stappen in het verkoopproces te bepalen. Het consortium kijkt uit naar de mogelijkheid om haar interesse verder te evalueren met Eneco en haar aandeelhouders. In een open brief lichten de consortium-partners hun belangstelling verder toe.

  De coöperatie PGGM biedt institutionele klanten: vermogensbeheer, pensioenbeheer en bestuursadvisering. Op 30 juni 2018 beheerde PGGM voor diverse pensioenfondsen een vermogen van EUR 215 miljard en administreerde de pensioenen van 4,2 miljoen deelnemers. Onder de naam PGGM&CO kent de coöperatie een ledenorganisatie van ongeveer 750.000 werknemers in zorg en welzijn. Daarnaast ontwikkelt PGGM – zelf of met strategische partners – innovatieve toekomstvoorzieningen door pensioen, zorg, wonen en werken met elkaar te verbinden.

  De New Energies-tak van Shell onderzoekt en investeert in nieuwe commerciële businessmodellen die gericht zijn op de wereldwijde energietransitie. Shell wil elektriciteit een aanzienlijk deel van haar activiteiten maken; van het genereren ervan tot het kopen, verkopen en rechtstreeks leveren aan klanten. Shell New Energies wil investeren in snel groeiende en commerciële onderdelen van de (hernieuwbare en schonere) energiesector.

 31. Erik van Erne zegt:

  17 januari 2019 om 13:57 | Permalink

  Eneco en Energie in Huis bundelen krachten voor snellere verduurzaming bestaande woningbouw

  Eneco neemt een minderheidsbelang in Energie in Huis, een Amsterdams bedrijf dat bestaande woningen verduurzaamt. Ook gaan de bedrijven een samenwerking aan waarbij klanten van Eneco toegang krijgen tot de producten en diensten van Energie in Huis, zoals warmtepompen, zonnepanelen, zonneboilers, isolatie en financieel advies.

  Energie in Huis heeft een breed assortiment aan duurzame producten en diensten om energie te besparen, op te wekken of te verduurzamen, zoals alternatieven voor een cv-ketel. Daarnaast geeft Energie in Huis advies over de financiering van de producten. Voor de installatie van bijvoorbeeld warmtepompen werkt Energie in Huis samen met Eneco Installatiebedrijven en installatiepartners uit haar eigen netwerk.

  Hans Peters, Chief Customer Officer bij Eneco: “Eneco wil heel Nederland helpen om te schakelen naar een duurzame, slimme en schone energievoorziening. Energie in Huis is een koploper op de markt van duurzame oplossingen voor de bestaande woningbouw. Ze blinken uit in een persoonlijke aanpak en weten hoe je de voornaamste drempels voor consumenten weg kunt halen. Samen hebben we alles in huis om energiezuinig wonen makkelijk en met name ook betaalbaar te maken voor onze klanten.”

  Niels Bartels, CEO Energie in Huis: “Eneco is een voorloper op het gebied van duurzaamheid en is naast investeerder een aantrekkelijke samenwerkingspartner, onder meer op het gebied van slimme energieoplossingen. Samen kunnen we sneller woningen verduurzamen”.

  Energie in Huis zet haar samenwerking met woningcorporaties, consumentenorganisaties en installatiepartners voort. Met het verstrekken van groeikapitaal wil Eneco de verdere groei van Energie in Huis mogelijk maken. Leonie Baneke, Head of Venturing bij Eneco: “Deze investering in Energie in Huis past goed in onze strategie om te investeren in jonge, innovatieve bedrijven die ons helpen om de energietransitie te versnellen.” Beide partijen maken geen financiële details over de transactie bekend.

  Energie in Huis heeft als missie om woningen te verduurzamen door het laagdrempelig en betaalbaar te houden. Energie in Huis bedient haar klanten zowel onder eigen label als in samenwerking met partners onder de naam Suniverse. Energie in Huis heeft 40 medewerkers en een landelijk dekkend netwerk van 25 installatiebedrijven. Energie in Huis beschikt over een AFM-vergunning voor het adviseren en bemiddelen van financieringen.

 32. Erik van Erne zegt:

  1 februari 2019 om 19:42 | Permalink

  Het Franse Olieconcern Total Overweegt Bod Op Eneco Uit Te Brengen

  Ook het Franse olieconcern Total overweegt naar verluidt een overname van Eneco. Onlangs kondigde Shell al aan een bod te willen uitbrengen op het Nederlandse energiebedrijf samen met pensioenuitvoerder PGGM.

  Total zou nog met adviseurs aan het kijken zijn of een overname van Eneco interessant is voor de Fransen. In het geruchtencircuit rond Eneco werd Total eerder ook al eens genoemd als mogelijk geïnteresseerde partij.

  Bij Eneco en dochterbedrijven als Quby, dat de slimme thermostaat Toon maakt, werken ongeveer 3.500 mensen. Het energiebedrijf is behalve in Nederland ook actief in België, Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.

 33. Erik van Erne zegt:

  4 maart 2019 om 14:14 | Permalink

  Burgerbeweging Den Haag Fossielvrij wil Eneco kopen

  Den Haag Fossielvrij heeft aan de Citigroup in Londen laten weten dat zij Eneco wil kopen. De burgerbeweging mengt zich daarmee in de aankoopstrijd waarvoor eerder Shell/PPMG en Total zich meldden. Den Haag Fossielvrij wil met de koop van Eneco een snelle en eerlijke transitie naar 100% duurzame warmte in Den Haag.

  Den Haag Fossielvrij is de enige duurzame partij met een publiek belang. Het gaat de burgerbeweging om het Haagse warmtenet en transparantie van het verkoopproces. Door Eneco te kopen kan Den Haag Fossielvrij garanderen dat warmte betaalbaar blijft en afkomstig is van lokale duurzame bronnen.

  Op dit moment zijn er enkel grote fossiele multinationals bekend – Shell en Total – die zich kandidaat hebben gesteld om Eneco te kopen. Den Haag Fossielvrij vreest een fossiel warmtemonopolie dat gaat investeren in fossiele warmte uit de Botlek en burgers als monopolist de hoofdprijs kan laten betalen voor fossiele warmte.

  De burgerbeweging heeft het plan om de elektriciteitstak door te verkopen en zoekt voor de niet-Haagse warmtenetten uit de Eneco-portefeuille andere lokale niet-fossiele partijen met vergaande en eerlijke duurzaamheidsdoelen. Dat kunnen gemeenten, waterschappen of publieke netwerkbedrijven zijn, maar ook burgercoöperaties. Om de kosten te dekken van het proces om een serieus bod te doen op Eneco, start de burgerbeweging een crowdfunding.

  Eneco, landelijk marktleider in warmtemonopolies, is momenteel in handen van 53 gemeenten, maar wordt verkocht aan de hoogste bieder. Dat zal de partij zijn die het meeste geld kan verdienen aan het warmtemonopolie van de warmtenetten van Eneco. Bij de kandidaten die hun interesse eerder bekend maakten – Shell & Total –, staat het belang van burgers en van het klimaat niet voorop. Woordvoerder Joeri Oudshoorn van Den Haag Fossielvrij: “Fossiele multinationals zijn vooral geïnteresseerd in Eneco omdat ze zo een warmtemonopolie krijgen. Ze willen huishoudens in Den Haag via een dure pijpleiding aansluiten op fossiele warmte van raffinaderijen in de Rotterdamse haven. Voor de oliemultinationals is dat een leuk verdienmodel. Want zo worden bewoners die van het gas af gaan afhankelijk van olie en moeten ze daar nog voor betalen ook. De ‘Botlekpijp’ staat haaks op een eerlijke transitie, het Klimaatakkoord van Parijs en de ambitie van gemeente Den Haag om in 2030 klimaatneutraal te zijn.”

  Den Haag Fossielvrij voelt zich genoodzaakt om deze ongebruikelijke stap te nemen omdat er in de nieuwe Warmtewet geen criteria zijn geformuleerd om de duurzaamheid van een warmtenet te waarborgen. De Warmtewet staat netwerkeigenaren zelfs toe om langdurige contracten voor fossiele warmte af te sluiten. De samenleving kan daardoor nog voor decennia afhankelijk blijven van de fossiele industrie. Als netwerkeigenaar kan Den Haag Fossielvrij die duurzaamheid wel garanderen. Oudshoorn: “Wij willen een open en betaalbaar warmtenetwerk waarop nieuwe lokale niet-fossiele hernieuwbare warmtebronnen met voorrang kunnen aansluiten. Lokale aardwarmtebedrijven, maar ook huishoudens en lokale bedrijven kunnen hun overtollige warmte straks verkopen en verhandelen in ons warmtenet. Net als mensen met zonnepanelen nu al doen voor elektriciteit.”

  De koop van miljardenbedrijf Eneco is een nieuwe stap voor de burgerbeweging Den Haag Fossielvrij. Femke Sleegers van Den Haag Fossielvrij: “Het past in een wereldwijde trend van burgers die steeds ongeduldiger worden. Onze volksvertegenwoordigers kiezen nog steeds voor hun relatie met de fossiele industrie en schijnoplossingen die het klimaatprobleem blijven verergeren. Als onze politici geen grote stappen durven te zetten, dan doen wij het zelf wel.”

  Liset Meddens, directeur van Fossielvrij NL: “Wij laten ons niet buiten spel zetten. Het is van groot belang dat we ons nu niet vastzetten op fossiele warmtenetten die enkel het belang van de industrie dienen. Deze stap laat zien dat burgers de leiding nemen voor een eerlijke en duurzame energievoorziening. Alleen op deze manier kunnen we de macht van fossiele multinationals breken en de klimaatdoelen van Parijs binnen bereik houden.”

 34. Erik van Erne zegt:

  12 maart 2019 om 11:52 | Permalink

  Eneco-dochter WoonEnergie Neemt Klanten Robin Energie Over

  Eneco-dochter WoonEnergie neemt alle klanten over van Robin Energie, de energieleverancier uit Veenendaal die eind februari failliet werd verklaard. Dat is Eneco overeengekomen met de curator die het faillissement afwikkelt.

  Dankzij de overname krijgen de circa 25.000 klanten van Robin Energie voortaan energie geleverd van WoonEnergie, een dochterbedrijf van Eneco met een ruime ervaring in de levering van energie aan de sociale huursector.

  Hans Peters, Chief Customer Officer Eneco: ‘Robin Energie richtte zich in het bijzonder op mensen in de schuldhulpverlening, die vaak onder toezicht staan van een bewindvoerder. Het gaat om een kwetsbare groep consumenten die extra aandacht vraagt van een energieleverancier. WoonEnergie heeft veel ervaring met mensen in de schuldhulpverlening en is ook ingericht om deze doelgroep extra aandacht en ondersteuning te kunnen geven. Ik heet alle nieuwe klanten van harte welkom.’

  Maarten J.R. Jansen, curator bij De Advocaten van Van Riet in Utrecht: ‘We hebben ons in de afgelopen tijd ingespannen om de klanten van Robin Energie bij een goede partij onder te brengen. Wij hebben op een plezierige wijze samengewerkt met Eneco en we hebben er alle vertrouwen in dat de klanten van Robin Energie bij haar in goede handen zijn’.

  De bestaande klanten van Robin Energie worden binnen enkele dagen door WoonEnergie geïnformeerd over deze overname en wat het voor hen betekent. Eneco maakt geen financiële details van deze overname bekend.

 35. Erik van Erne zegt:

  14 maart 2019 om 17:19 | Permalink

  Eneco eMobility Neemt Laadbedrijf Flow Charging Uit Zwijndrecht Over

  Eneco heeft het Zwijndrechtse laadpalenbedrijf Flow Charging overgenomen. Het energiebedrijf voegt daarmee ongeveer tweeduizend actieve laadpalen en 4500 laadpassen toe aan zijn portfolio. Financiële details van de transactie zijn door beide partijen niet bekendgemaakt.

  Eneco eMobility breidt hiermee haar klantenportefeuille uit met onder andere KLM en KPN en groeit in de markt voor zakelijke laadpunten en thuisladen. De overname van Flow Charging is met terugwerkende kracht ingegaan per 1 januari 2019. “We zijn een topdrie dienstverlener in elektrisch autoladen in Nederland, België en Duitsland en hebben de ambitie om een sterke Europese speler te worden”, aldus Bram Poeth, directeur van Eneco eMobility. “Met de overname van Flow Charging zijn we weer een stap dichterbij het realiseren van dat doel. Zo groeit ons aantal actieve laadpalen naar meer dan 12.000 en zijn er meer dan 20.000 van onze laadpassen in omloop. Daarnaast nemen we met deze overname waardevolle klantcontracten over in de zakelijke markt.”

  Het management van Flow Charging blijft nog voor een nader te bepalen periode bij het bedrijf betrokken om te zorgen voor een succesvolle overdracht en integratie. “Met Flow Charging hebben wij aan de basis gestaan van elektrisch rijden”, vertelt directeur Bregje Schoonen. “Toen was de markt nog erg onzeker, maar inmiddels is iedereen overtuigd van de groei die elektrisch rijden door gaat maken.”

 36. Erik van Erne zegt:

  17 april 2019 om 17:24 | Permalink

  Groen Consortium Wil Eneco Kopen: Eneco De Groene Duurzame Energie Kampioen

  Een groep investeerders, onder leiding van Kees Koolen, oprichter en voormalig aandeelhouder van Booking.com wil energiebedrijf Eneco kopen om van het concern een groene kampioen te maken.

  De groep bestaat uit onder anderen Kees Koolen, Gerben Pek, directeur van zonnepaneelgroothandel Gutami, Michiel Rexwinkel, grootaandeelhouder van Greenchoice, en Willem Smelik, directeur van investeringsfonds Meewind. Eneco zou minstens zo’n 3 miljard euro moeten kosten. Enkele banken en investeerders uit Australië, Nederland, Denemarken en Noorwegen hebben al laten weten achter het plan te staan. Samen moeten die in staat zijn om het benodigde geld aan te brengen.

  De ondernemers zijn van plan om de energieproductie van Eneco volledig groen op te wekken. Eneco heeft van de grote energiebedrijven al relatief veel activiteiten in hernieuwbare energie, maar exploiteert ook nog gascentrales. Die centrales wil het consortium uitzetten.

  Als Eneco kostenefficiënt gerund wordt, waarbij ook een bescheiden salaris voor bestuur en directie hoort, kan Eneco ook op de goedkoopste manier groene energie bij klanten aanbieden.

 37. Erik van Erne zegt:

  27 mei 2019 om 14:13 | Permalink

  Amber Mobility Gaat Eneco Helpen Met Verduurzaming Mobiliteit

  Eneco is begonnen met het verduurzamen van de eigen mobiliteit door een samenwerking met Amber Mobility aan te gaan. Michael van Hulst (Directeur eXentr) vertelt waarom hij vindt dat Eneco en Amber zo’n goede match is.

  ‘Wij willen mobiliteit bij Eneco duurzamer maken en Amber past daar perfect bij. Ik vind dat Amber een voorbeeld is van smart en green mobility. Het inzetten van deelauto’s is een efficiënte en duurzame oplossing voor de invulling van mobiliteitsvraagstukken. Een hele mooie match dus!’

 38. Erik van Erne zegt:

  31 mei 2019 om 17:38 | Permalink

  Helping the Netherlands to switch over to sustainable energy by Eneco

  At the end of this year, construction work will start on a new wind farm off the coast of Zeeland: Borssele III/IV. The wind turbines are expected to be up and running by 2021. Eneco will purchase half of the generated electricity, which is comparable to the average energy consumption of all the households in Amsterdam. And that energy is already as good as sold before the construction work has even begun. The wind energy will be supplied to partners such as Stedin, DSM, Royal Schiphol Group and Microsoft. Together with Eneco, these large corporates and organisations envisage a sustainable future and want to take a significant step forward.

 39. Erik van Erne zegt:

  25 juni 2019 om 18:39 | Permalink

  Shell En PGGM Voornaamste Kandidaten Om Eneco Over Te Nemen

  Olieconcern Shell en pensioenfonds PGGM zijn aan de leiding in het proces om energieleverancier Eneco over te nemen, meldt persbureau Reuters op basis van anonieme bronnen. Twee andere bedrijven zouden zijn afgehaakt.

  Naar verluidt gaat het om het Franse olieconcern Total en het Italiaanse Enel, dat samenwerkt met pensioenuitvoerder APG. Volgens de bronnen probeert APG een nieuwe partner te vinden om een nieuw bod te doen.

  Verder zijn onder meer infrastructuurinvesteerder Macquarie en het Japanse Mitsubishi nog in de race om Eneco over te nemen. Ook het Franse EDF zou een bod hebben gedaan.

 40. Erik van Erne zegt:

  18 juli 2019 om 21:37 | Permalink

  Rabobank Wil Samen Met KKR Infrastructure Eneco Kopen

  Rabobank is één van de vier gegadigden die energiebedrijf Eneco willen kopen. Dat verklaart de bank, die optrekt met KKR Infrastructure.

  De andere potentiële bieders zijn een consortium van Shell met pensioenbelegger PGGM, het Japanse Mitsubishi en de Australische investeerder Macquarie Infrastructure. Eerder was al bekend dat KKR was geselecteerd om een bod uit te brengen. Uit de berichtgeving van verschillende nationale media werd gisteren duidelijk dat de durfinvesteerder dit samen met Rabobank doet.

  ,,Een samenwerking met een partij als Eneco met een sterk groen profiel past binnen de ambitie van Rabobank om de huisbankier van de energietransitie te zijn”, verklaart de bank middels woordvoerster Nanne van Nunen zijn grote interesse. ,,Ook sluit dat naadloos aan op de missie om maatschappelijke impact te hebben.”

  Rabobank wijst op de sterke overeenkomsten tussen beide bedrijven: net als Rabobank heeft Eneco enkele miljoenen particuliere alsook zakelijke klanten, beide bedrijven zijn bovendien sterk lokaal geworteld.

  Rabobank denkt straks gezamenlijk met Eneco diensten te kunnen aanbieden. ,,Daarbij kunnen beide partijen klanten nog beter helpen bij hun eigen verduurzaming, bijvoorbeeld door het energievriendelijker maken van hun woning.” Rabo regelt dan het krediet, Eneco het energievriendelijker maken. ,,Dat draagt bij aan het realiseren van de ambitieuze klimaatdoelstellingen.”

  Rabobank stelt voor de lange termijn in Eneco te willen stappen. De onafhankelijkheid wordt gegarandeerd, net als handhaving van Eneco’s duurzame karakter. ,,Het consortium wil investeren in een partnership met Eneco voor lange termijn en Eneco ondersteunen in de verdere ontwikkeling als een onafhankelijke onderneming die een leidende rol speelt in de energietransitie ven de verduurzaming van Nederland en Europa.”

  Momenteel studeren Rabobank en KKR gezamenlijk op een concreet bod. Net als de andere kandidaat-kopers krijgen ze inzage in de boeken van Eneco. Later dit jaar moet dan ‘de winnaar’ bekend gemaakt worden. Insiders menen dat de combinatie PGGM/Shell de beste kans maakt.

 41. Erik van Erne zegt:

  2 augustus 2019 om 18:44 | Permalink

  Leasemaatschappij Alphabet Verlengt Samenwerking Met Eneco eMobility

  Leasemaatschappij Alphabet en laaddienstverlener Eneco eMobility verlengen hun partnership.

  De twee partijen werken al samen sinds 2013. Met deze voortzetting van de samenwerking blijft Alphabet een van de prominentste partners van Eneco eMobility.

  Eneco eMobility en Alphabet werken in co-creatie aan diensten om de EV-markt nog meer te faciliteren en te stimuleren. Ze vullen elkaar aan in dit proces. Alphabet was al heel vroeg bezig met elektrisch rijden en Eneco eMobility is innovatief, flexibel en creatief met de ontwikkeling van diensten voor elektrische mobiliteit. Het gezamenlijke doel is om het aantal EV’s in Nederland op korte termijn te vergroten en de berijders zorgeloos te laten laden.

  Alphabet kwam onlangs als beste uit de test van Benchmark Leasemaatschappijen 2019 en is bovendien marktleider op het gebied van EV. Met de samenwerking krijgen klanten van Alphabet die een elektrische auto leasen, een laadpunt aan huis verzorgd door Eneco eMobility. Joris Laponder, CCO bij Eneco eMobility, over de verlenging van de partnership: “We zijn erg verheugd over deze samenwerking. Het is bijzonder om te zien dat we jaren geleden samen begonnen met pionieren en nu met deze voortzetting echt stappen gaan maken om elektrisch rijden een zichtbaar onderdeel te maken van mobiliteit.”

  Ook Alphabet is blij dat ze doorgaan met de samenwerking met een laaddienstverlener die 100% duurzame stroom levert. Ivo Lissone, Sales & marketing director bij Alphabet Nederland: “Het contract met Eneco eMobility zie ik vooral als een bekrachtiging van ons partnership, waarin wij onze gezamenlijke expertise optimaal kunnen inzetten om de klant end to end te adviseren, begeleiden en ontzorgen op het gebied van elektrisch rijden.”

 42. Erik van Erne zegt:

  9 november 2019 om 14:35 | Permalink

  Shell En Rabobank Zijn Nog In De Race Om Eneco Over Te Nemen

  Het lijkt erop dat de overnamerace om Eneco over te nemen een beslissende fase ingaat. Shell en de Rabobank deden deze week als de twee laatste partijen een serieus bod voor de overname van energiebedrijf Eneco. Hun enig overgebleven rivaal, het Japanse Mitsubishi, lijkt slechts een outsider.

  Eneco is nu nog eigendom van 44 gemeenten. Het energiebedrijf heeft een waarde van zo’n 3 miljard euro. Rond de Kerst moet het winnende bod bekend zijn. Eneco wordt door middel van een gecontroleerde veiling overgenomen van de gemeenten. De biedingen komen binnen bij vertegenwoordigers en aandeelhouders, en deze partijen overleggen vervolgens met de achterban. Alle 44 gemeenteraden zullen erover moeten stemmen.

  Shell wil met de overname werken aan een nieuw imago: niet dat van oliegigant, maar juist dat van duurzaam energieconcern. Het bedrijf wil de hoeveelheid CO2 in zijn producten halveren. Shell werkt voor deze overname samen met pensioenbelegger PGGM. De Rabobank werkt samen met KKR. Bij Rabobank moet de overname van Eneco samen met KKR bewijzen dat er wel degelijk groots geïnnoveerd kan worden. Hoewel de Amerikaanse private equityfirma de dragende partij is, vormt de nog altijd grote lokale aanwezigheid van Rabobank een cruciaal onderdeel van de poging om Eneco binnen te hengelen.

 43. Erik van Erne zegt:

  13 november 2019 om 12:23 | Permalink

  Shell Wil Eneco Na Overname Een Zak Geld Geven Voor Overnames

  Eneco krijgt een oorlogskas om overnames te doen als de aandeelhouders instemmen met het bod van Shell en PGGM. Shell is van plan enkele miljarden beschikbaar te stellen voor overnames zodat Eneco kan groeien. Op de middellange termijn moet de omzet van Eneco verdubbelen.

  Daarnaast wil Shell dochterbedrijven op het gebied van duurzame energie en elektrificatie onderbrengen bij Eneco. Shell is nu al eigenaar van New Motion en een bedrijf dat snelllaadpalen bouwt langs snelwegen. Ook heeft Shell al windparken en zonneparken in bezit.

  Zie ook: Zonnepark Shell Moerdijk Met 76.000 Zonnepanelen Op Chemiecomplex in MoerdijkShell Neemt 20 Procent Belang In Indiaas Zonne-energiebedrijf Orb EnergyShell Plans to Spend $4 Billion a Year on Clean Energy by 2020Shell Pernis Levert Restwarmte Aan 16.000 Huishoudens

 44. Erik van Erne zegt:

  25 november 2019 om 14:19 | Permalink

  Eneco Versterkt Duurzame Koers En Bouwt Internationaal Verder Uit: Consortium Mitsubishi Corporation en Chubu Nieuwe Aandeelhouders

  Aandeelhouderscommissie en Eneco bereiken akkoord met een consortium van Mitsubishi Corporation en Chubu over een bod op Eneco ter waarde van 4.1 miljard euro.

  De aandeelhouderscommissie, Eneco en een consortium geleid door Mitsubishi Corporation hebben overeenstemming bereikt over de voorgenomen verkoop van alle aandelen Eneco voor een totale aandelenwaarde van in totaal 4.1 miljard euro. Het consortium heeft het beste bod gedaan voor de aandeelhouders en alle overige stakeholders van Eneco, waaronder de medewerkers, met de beste voorwaarden, waaronder prijs en transactiezekerheid

  Mitsubishi Corporation (80%) en Chubu (20%) zullen de voorgenomen transactie volledig uit eigen middelen financieren. Mitsubishi Corporation en Chubu zijn aandeelhouders met een lange termijn horizon, met volledige steun voor versterking van de duurzame strategie van Eneco.

  Mitsubishi leent Eneco ook een bedrag van 1 miljard euro, dat het bedrijf naar eigen inzicht kan gebruiken om investeringen te financieren.

  Eneco wordt verkocht door 44 gemeenten, die nu een hogere prijs krijgen dan verwacht. Lang circuleerde een prijs van ruim 3 miljard euro voor Eneco. De gemeenten moeten nog wel definitief instemmen met de overname. Ook moet onder anderen de minister van Economische Zaken nog akkoord gaan.

  Eneco blijft als zelfstandig onderdeel werken. Het merk, de bedrijfscultuur en de bedrijfsidentiteit blijven intact. Ook het huidige hoofdkantoor wordt gehandhaafd.

  Het consortium gaat Eneco internationaal verder uitbouwen: Eneco wordt het Europese centrum van alle energie-gerelateerde activiteiten van Mitsubishi Corporation, een wereldspeler met grote ambities op het gebied van de energietransitie, en Chubu, het derde grootste energiebedrijf van Japan met ongeveer 10.2 miljoen consumentencontracten en een focus op niet-fossiele energiebronnen.

  Mitsubishi Corporation wil een deel van haar offshore windactiviteiten (meer dan 400 megawatt) onderbrengen bij Eneco. Eneco blijft intact als een geïntegreerd en zelfstandig Nederlands energiebedrijf: de merken van Eneco, de bedrijfscultuur en de bedrijfsidentiteit blijven ongewijzigd. De werkgelegenheid en arbeidsvoorwaarden blijven ongewijzigd. het hoofdkantoor van Eneco blijft gevestigd in Rotterdam.

  Eneco’s huidige kredietwaardigheid (nu BBB+ onder S&P) zal naar verwachting profiteren van de financiële slagkracht van de nieuwe aandeelhouders. Ruud Sondag zal na afronding van de voorgenomen transactie aftreden als CEO en aanblijven als senior adviseur. Hij zal worden opgevolgd door een Nederlandse CEO.

  Eneco Chief Customer Officer Hans Peters en een nog bekend te maken vertegenwoordiger van Mitsubishi Corporation zullen aan de huidige raad van bestuur worden toegevoegd.

  Het thans bereikte akkoord is aangegaan door de aandeelhouderscommissie. De 44 gemeentelijke aandeelhouders krijgen de komende periode de mogelijkheid definitief te besluiten om tot de verkoop van hun aandelen over te gaan. Het thans bereikte akkoord wordt unaniem gesteund door de raad van bestuur en raad van commissarissen van Eneco, die deze overeenkomst in het belang van Eneco en alle stakeholders achten.

  De centrale ondernemingsraad van Eneco is positief gestemd over Mitsubishi Corporation en Chubu als toekomstige aandeelhouders en heeft onvoorwaardelijk positief geadviseerd over de voorgenomen transactie.

 45. Erik van Erne zegt:

  21 april 2020 om 14:27 | Permalink

  As Tempelman Nieuwe CEO Van Eneco

  De Raad Van Commissarissen van Eneco heeft As Tempelman benoemd als de nieuwe voorzitter van de raad van bestuur van Eneco. Tempelman is sinds 2016 Vice President East bij Koninklijke Nederlandse Shell in Singapore, waar hij verantwoordelijk is voor de geïntegreerde gasactiviteiten in het Midden-Oosten en Azië. Hij begint zijn werkzaamheden bij Eneco op 1 juli aanstaande.

  Mel Kroon, voorzitter van de Raad van Commissarissen: “We zijn verheugd dat we in As Tempelman een zeer geschikte nieuwe CEO hebben gevonden die de duurzame strategie van Eneco zal voortzetten en uitbouwen. Hij heeft zijn sporen verdiend als een ondernemende leider met visie die zich richt op de uitvoering van de strategie en het verbeteren van het bedrijfsresultaat. Daarbij is hij sterk in communicatie en heeft hij oog voor talentmanagement.”

  As Tempelman: “Eneco heeft een toonaangevende positie in de energietransitie in Europa. Met de nieuwe aandeelhouders is het bedrijf uitstekend gepositioneerd om innovatieve en duurzame oplossingen te bieden waarmee enerzijds aan de veranderende energiebehoeften van klanten wordt voldaan en anderzijds een positieve bijdrage aan de maatschappij wordt geleverd. In de 25 jaar dat ik werkzaam ben in de energiesector heb ik een ware passie ontwikkeld voor duurzaamheid en ik kijk er dan ook zeer naar uit om deel uit te maken van de koers die het bedrijf volgt in de transitie.”

  As Tempelman heeft verschillende hogere managementposities bekleed binnen de downstream en aardgasactiviteiten van Koninklijke Nederlandse Shell. Op dit moment is hij Vice President Gas Ventures voor Azië en bekleedt hij bestuursfuncties in Brunei, Oman en Maleisië. Daarvoor was hij verantwoordelijk voor de Shell bedrijfsonderdelen Lubricants, Wholesale Fuels, Aviation Fuels en LPG in Europa, het Midden-Oosten en Afrika. In het begin van zijn carrière heeft hij strategische, operationele en commerciële functies vervuld in Rotterdam en Londen.

  Tempelman heeft bedrijfseconomie gestudeerd (MSc) aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en diverse leiderschapscursussen aan de IMD Business School in Lausanne gevolgd.

  De Centrale Ondernemingsraad heeft positief geadviseerd over de benoeming. As Tempelman volgt Ruud Sondag op. Sondag legde op eigen verzoek zijn functie neer nadat de verkoop van de aandelen Eneco aan het consortium van Mitsubishi Corporation en Chubu Electric Power op 25 maart jongstleden was afgerond.

 46. Erik van Erne zegt:

  29 april 2020 om 14:36 | Permalink

  Eneco-dochter LichtBlick Neemt E.ONs Tak Voor Elektrische Warmtelevering Over In Duitsland

  Groen licht vanuit zowel Bonn als Brussel: energieleverancier LichtBlick – een 100% Duitse dochter van Eneco – heeft goedkeuring gekregen voor de overname van de bedrijfstak van E.ON die elektrische warmte levert aan klanten in Duitsland.

  Dit betekent dat 260.000 elektrische-warmteklanten met in totaal 355.000 leveringscontracten voor elektriciteit worden overgedragen aan LichtBlick. De transactie is een vereiste van de Europese Commissie in verband met E.ON’s overname van het Duitse energiebedrijf innogy.

  De Duitse mededingingsautoriteit en de Europese Commissie hebben de begin maart getekende overeenkomst nu goedgekeurd. Dat betekent dat de E.ON klanten van elektrische warmtelevering onderdeel worden van LichtBlick.

  “De naadloze overdracht van de contracten van de elektrische-warmteklanten is een van de prioriteiten van E.ON”, aldus Ulrich Fischer, Algemeen Directeur van E.ON’s elektrische-warmtebedrijven.

  LichtBlick zal de klanten zo snel mogelijk informeren. Beide bedrijven benadrukken dat de leveringsvoorwaarden niet zullen veranderen als gevolg van de transactie. Verwacht wordt dat LichtBlick de voormalige E.ON klanten per 1 augustus 2020 zal overzetten naar het eigen merk.

  “De overname van E.ON’s klanten is een mijlpaal voor ons bedrijf en onze groeistrategie. We kijken ernaar uit om onze nieuwe klanten bij LichtBlick te verwelkomen. Net als alle andere LichtBlick klanten zullen zij van ons uitsluitend groene energie geleverd krijgen” benadrukt Gero Lücking, Algemeen Directeur Energy Trade bij LichtBlick. De contracten hebben voornamelijk betrekking op consumenten die hun huizen verwarmen met warmtepompen of via de opslag van warmte tijdens de nacht.

 47. Erik van Erne zegt:

  16 juni 2021 om 12:58 | Permalink

  Eneco One Planet Plan: Eneco Wil Voor Eigen Activiteiten Een Geleverde Energie Aan Klanten In 2035 CO2-Neutraal zijn

  Eneco wil dat in 2035 de eigen activiteiten en de geleverde energie aan klanten CO2-neutraal zijn (men heeft het zelf over klimaatneutraal maar dat is uiteraard onzin en riekt zelfs naar greenwashing) om de opwarming van de aarde tot 1,5 graad Celsius te beperken en verantwoordelijkheid te nemen voor de volgende generaties.

  Daarvoor presenteert Eneco vandaag zijn One Planet plan met concrete acties, duidelijke investeringskeuzes en meetbare doelstellingen.

  Bijvoorbeeld het besluit om gascentrales om te bouwen of te sluiten. Of het stoppen met de verkoop van losse gasgestookte CV ketels, uiterlijk per 2025. In dit proces helpt Eneco alle klanten met betaalbare oplossingen. De ambitie is getoetst bij diverse stakeholders en de aannames onderliggend aan het plan zijn gevalideerd door Boston Consulting Group (BCG).

  Eneco wil dat de opwarming van de aarde onder de 1,5 graden Celsius blijft om ernstige effecten op mens en natuur te voorkomen. Dat is een race tegen de klok. Volgens klimaatwetenschappers van de VN overschrijden we al voor 2040 het 1,5 graden niveau. Het Internationale Energie Agentschap (IEA) stelde kort geleden dat de elektriciteitssector in de ontwikkelde economieën de al in 2035 geen CO? meer zou moeten uitstoten. Eneco neemt hiervoor verantwoordelijkheid en vervroegt daarom zijn bestaande ambitie om CO2-neutraal te worden met 15 jaar naar 2035, door: Uitfaseren van aardgas: ombouw of sluiting van onze gascentrales en het verduurzamen van aardgasgestookte woningen en gebouwen, door woningisolatie, (hybride) warmtepompen en warmtenetten. Radicale elektrificatie: grootschalige elektrificatie van industrie, mobiliteit en gebouwde omgeving, met uitsluitend hernieuwbare stroom uit wind- en zonneparken. Versnellen duurzame warmte: innovatie en investeringen in duurzame bronnen zoals geothermie, aqua-thermie, elektrode boilers, warmte-koude opslag, groen gas en groene waterstof.

  De reductie van emissies omvat niet alleen Eneco’s eigen activiteiten (scope 1 en 2), maar strekt zich uit tot de energie die wordt geleverd aan klanten (scope 3). Daarom gaat Eneco samen met hen aan de slag. Door hen te helpen met oplossingen die financieel aantrekkelijk zijn om te verduurzamen en zo bij stijgende aardgasbelastingen hun energierekening betaalbaar te houden. Momenteel stoten Eneco en zijn klanten, in alle landen waar het actief is, in totaal 13,9 megaton CO? uit. Hiervan wordt circa 10% door de eigen operationele activiteiten uitgestoten (scope 1 en 2). CO2-neutraal betekent dat de totale uitstoot geleidelijk naar nul wordt gebracht. Eneco verwacht in 2035 nog 0,9 Megaton C02 emissie tijdelijk te moeten compenseren.

  Belangrijke stappen van de Eneco routekaart op weg naar 2035 zijn:
  Bij en door Eneco: Realisatie van 100% CO2-vrije electriciteitsproductie:duurzame ombouw of uitfasering van alle grote gasgestookte centrales. Voor 2030 verduurzaming of sluiting Merwede gascentrale in Utrecht en 10 gasgestookte warmtekrachtcentrales. Ombouw of sluiting Enecogen (Maasvlakte) en Lage Weide centrale (Utrecht) voor 2035. Bijna verdubbeling van hernieuwbare productievermogen tot 3200 MW in 2025 en verdere groei in jaren tot 2035. Investeringen in ruim 2000 MW aan nieuwe warmtebronnen (combinatie van eigen en externe bronnen), zoals geothermie, aquathermie, elektrodeboilers, grootschalige warmtepompen, warmtebuffers en benutting van restwarmte. Ontwikkeling voldoende CO2-vrij flexibel vermogen, om ook bij weinig zon en wind de leveringszekerheid te garanderen. Bijvoorbeeld door Enecogen op groen gas in plaats van aardgas te laten draaien, of geschikt te maken voor groene waterstof. Eneco investeert hierin tot 2025 ruim 2 miljard euro en verwacht dit in de jaren daarna voort te zetten.

  Voor en met klanten: Reductie CO2 uitstoot van huishoudens (of particuliere klanten) door een laagdrempelige en betaalbare aanpak voor de warmtevoorziening:tot 2035 aansluiten van 300.000 woningen op een warmtenet of warmte-koude net. Aanbieden van duurzame alternatieven, op logische vervangingsmomenten, voor de losse gasgestookte CV-ketel. Bijvoorbeeld hybride of all-electric warmtepompen, waterstof-ready HR ketels, of C02 gecompenseerd gas als standaard. Dit maakt het mogelijk om de verkoop van losse gasgestookte CV-ketels aan consumenten te stoppen, uiterlijk in 2025. Wegnemen van de barrières bij de aanschaf van diverse duurzame middelen, zoals warmtepompen of isolatie, door persoonlijk advies en toegankelijke financiering. Elektrificatie van de warmtevraag bij zakelijke klanten, door industriële warmtepompen en e-boilers. Uiterlijk 2030 wil Eneco aan alle zakelijke klanten groene stroom leveren (consumenten hebben dit al sinds 2011).

  CEO van Eneco As Tempelman zegt: “met de uitvoering van het One Planet plan start een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van Eneco. Het is ambitieus én spannend. Ik ben ervan overtuigd dat wij, samen met onze klanten en de inzet van bijna 3000 zeer gemotiveerde Eneco medewerkers, onze ambitie kunnen realiseren. Er zijn onzekerheden en wellicht zullen we de precieze uitvoering af en toe moeten bijstellen, maar de ambitie is onveranderlijk: klimaatneutraal in 2035. We hebben de verantwoordelijkheid om onze aarde leefbaar te houden voor volgende generaties, er is geen ‘ Planeet B’. Ik nodig iedereen uit om met ons mee te doen.”

  Thijs Venema, partner bij BCG, voegt toe: “Eneco neemt met de One Planet aanpak een voortrekkersrol in de energietransitie en speelt daarmee een belangrijke rol in het beperken van opwarming van de aarde. Gedurende het validatietraject hebben wij door de gehele organisatie heen gezien dat er een grote toewijding is voor het echt aanpakken van het klimaatprobleem. Wij zijn er trots op dat wij door middel van het valideren van dit plan hier een bijdrage aan kunnen leveren.”

  Het plan heeft een tijdshorizon van ruim 14 jaar, terwijl de energietransitie complex is en zich op verschillende niveaus ontwikkelt. Externe ontwikkelingen zullen daarom invloed hebben op het plan. Het allerbelangrijkste is het maatschappelijk draagvlak, want de energietransitie is een sociale transitie, voor burgers en bedrijven, waarbij betaalbaarheid cruciaal is. Daarnaast gaat het om een effectief klimaatbeleid op Europees en nationaal niveau (Nederland, België, Duitsland), waarvoor het One Planet plan per land voorstellen bevat. Tenslotte zijn er technologische ontwikkelingen die nu nog niet zijn uitgekristalliseerd, bijvoorbeeld de ontwikkeling van geothermie en de grootschalige productie en toepassing van groene waterstof.

  De gunstige ontwikkelingen op elk van bovengenoemde factoren geven Eneco de overtuiging dat het mogelijk is om de klimaatambitie te realiseren. Op weg naar 2035 zal op basis van nieuwe inzichten en actuele ontwikkelingen de plannen worden aangepas.

  BCG stelt vast dat een CO2-reductie van 65% tot 75% in 2035 – waaronder bijna 100% reductie in scope 1 en 2 – gestoeld is op redelijke aannames met betrekking tot overheidsbeleid en marktdynamiek. Door aanvullend overheidsbeleid en aanvullende acties van Eneco zelf kan Eneco zijn emissies met 100% reduceren. “De validatie laat zien dat het One Planet plan nu al voor twee-derde gehaald kan worden. In de komende 14 jaar gaan wij samen met onze klanten, medewerkers en stakeholders werken aan 100% realisatie”, aldus As Tempelman.

 48. Erik van Erne zegt:

  22 juni 2021 om 00:14 | Permalink

  Britse OVO Energy Sluit Stroomafnameovereenkomst Power Purchase Agreement (PPA) Met Eneco

  OVO Energy, de grootste onafhankelijke energieleverancier in Groot Brittannië, maakt vandaag bekend dat het een Power Purchase Agreement (PPA) is aangegaan met Eneco voor de afname van 100% van de geraamde stroomproductie van het Crystal Rig windpark in Oost-Schotland. Het windpark heeft een capaciteit van 62,5 MW en wordt beheerd door Fred. Olsen Renewables.

  Dit is de tweede grote PPA die OVO Energy heeft afgesloten dit jaar. Eerder dit jaar maakte OVO Energy bekend een overeenkomst te hebben gesloten met Ørsted voor de afname van 100% van de groene stroom afkomstig van het Barrow windpark op zee, dat een capaciteit heeft van 90 MW.

  ”Eneco is verheugd om de 100% duurzame energie van het Crystal Rig windpark te gaan leveren aan leden van OVO Energy. Het faciliteren van energiestromen tussen productiefaciliteiten en klanten is een centraal aspect in Eneco’s strategie, evenals het uitbreiden van ons portfolio van duurzame productiefaciliteiten en het verkleinen van de CO2 voetafdruk van onze klanten en partners.”

 49. Erik van Erne zegt:

  30 juni 2021 om 23:58 | Permalink

  Eneco en VolkerWessels starten bouw van Zonnepark De Wildert In Dongen (NB) Met 38.000 Zonnepanelen

  In Dongen (NB) is de bouw van Zonnepark De Wildert gestart. De komende maanden laten VolkerWessels en Eneco circa 38.000 zonnepanelen installeren die samen jaarlijks ongeveer 20 GWh aan groene stroom opwekken, vergelijkbaar met het jaarlijkse energieverbruik van 7.300 huishoudens. De stroom wordt deels lokaal weer ingezet, want de zonne-energie gaat naar de naastgelegen fabriek van Coca-Cola in Nederland en naar VolkerWessels. Beide bedrijven gaan de groene stroom inzetten om hun bedrijfsprocessen verder te verduurzamen. Tegelijkertijd is het een stap vooruit in de lokale duurzame opwekambities van de gemeente Dongen.

  Zonnepark De Wildert wordt gerealiseerd op grond van VolkerWessels, dat naast het gelijknamige bedrijventerrein ligt. Bij het ontwerp van het zonnepark is rekening gehouden met de omgeving, waardoor het park vanaf de openbare weg nauwelijks zichtbaar is. De twee oude eiken die op de locatie staan, blijven ook behouden. De verwachting is dat het park eind 2021 operationeel is.

  Ecorus is de hoofdaannemer voor de aanleg van het zonnepark en de civiele werkzaamheden. Visser & Smit Hanab, een Volkerwessels onderneming, realiseert de aanleg van de netkoppeling. Landscaping van het gebied wordt verzorgd door VolkerWessels onderneming Gebr. Van Kessel. Het project is gefinancierd door Eneco en VolkerWessels, aangevuld met een projectlening van de Rabobank.

  Cees de Haan, directeur Asset Development and Realisation Eneco: “Ik ben verheugd dat Eneco samen met VolkerWessels dit zonnepark gaat realiseren. Het zonnepark ontwikkelen we op een braakliggend terrein, dat een goede locatie vormt voor de plaatsing van zonnepanelen als toevoeging aan het duurzaam arsenaal binnen de gemeente Dongen. Tegelijkertijd leveren we een bijdrage aan de verdere verduurzaming van twee bedrijven: Coca-Cola en mede-initiatiefnemer VolkerWessels. Een samenwerking om trots op te zijn.”

  Jan van Rooijen, CFO VolkerWessels: “Dankzij de goede samenwerking met onze joint venture partner Eneco wordt het mogelijk om dit zonnepark naast het industriepark De Wildert te realiseren. Dit project is op alle fronten een ontwikkeling die een bijdrage levert aan onze eigen CSR doelstellingen en de doelstellingen van het klimaatakkoord. Het totale park beslaat 19 hectare, hiervan wordt 3,5 hectare ingericht als ecologische verbindingszone en 15,5 hectare als zonnepark. Met dit zonnepark wekt VolkerWessels voortaan bijna 20% van haar Nederlandse groene stroom zelf op en het heeft een positieve impact op de biodiversiteit van de omgeving. Een helder doel en het slim organiseren van de juiste competenties van zowel Eneco als een aantal bedrijven van VolkerWessels heeft tot dit fantastische project geleid.”

  Fietspad in Lab op Straat met 100% Gerecycled HERA Asfalt by KWS Infra van VolkerWessels –  Tweelaags Zeer Open Asfalt Beton (ZOAB) van Hergebruikt Asfalt by KWS Infra van VolkerWessels – PlasticRoad by KWS Infra van VolkerWessels: De Duurzame Weg van Gerecycled Plastic – De Sustainability Challenge 2015: ProRail, UvW, VolkerWessels, Eneco en Cofely  – Proefvak in Ouderkerk aan den IJssel met Deklaag van 100% Gerecycled HERA Asfalt by KWS Infra van VolkerWessels – Het Eerste Cradle to Cradle Viaduct van Nederland: Circulair Viaduct by VolkerWessels – De Toekomst van Duurzame Woningbouw: MorgenWonen by VolkerWessels – Het Keurmerk Bewuste Bouwers voor BAM, Ballast Nedam, Strukton en Volker Wessels – Samen Bouwen We aan de Stad van de Toekomst by VolkerWessels – De Eerste Elektrische Vrachtwagen In De Bouw by KWS van VolkerWesselsEneco en VolkerWessels starten bouw van Zonnepark De Wildert In Dongen (NB) Met 38.000 ZonnepanelenZonnedak Met 15.204 Zonnepanelen Op Distributiecentrum VolkerWessels In Breda by KiesZon

 50. Erik van Erne zegt:

  13 juli 2021 om 23:36 | Permalink

  Eneco Gaat Samenwerken met Hoogheemraadschap Delfland Voor Aquathermie: Duurzame Warmte Uit Rioolwater

  Het Hoogheemraadschap van Delfland en Eneco gaan samenwerken om warmte uit schoongemaakt rioolwater te winnen en te leveren aan huishoudens. Zo willen zij samen een nieuwe stap zetten in het verduurzamen van de energievoorziening voor de regio.

  Om in de toekomst van het aardgas af te kunnen, zijn duurzame warmtebronnen van groot belang. Zeker in een dichtbevolkte regio waar duurzame warmtebronnen nog beperkt beschikbaar zijn. In schoongemaakt rioolwater zit warmte die nu nog niet wordt gebruikt. Daarom gaan Eneco en Delfland aquathermie inzetten; de warmte die vrijkomt bij het rioolwaterzuiveringsproces van afvalwater gaan wij inzetten voor de warmtevoorziening. Zo werken we samen aan de ontwikkeling van een goede duurzame warmtebron voor de regio.

  Hoogheemraad Ruud Egas: ‘Delfland maakt het afvalwater schoon van 1,2 miljoen mensen en zo’n 35.000 bedrijven. Dat is belangrijk voor de volksgezondheid en de waterkwaliteit in ons gebied. Wij hebben daarvoor vier rioolwaterzuiveringen, waarmee we ook kunnen bijdragen aan de energiedoelen in de regio. Op onze zuiveringen produceren wij groen gas uit het biogas dat ontstaat in het zuiveringsproces. Dat groene gas leveren wij aan het aardgasnet. Wij werken op de terreinen ook aan zonne- en windenergie. Wanneer wij nu ook warmte uit ons afvalwater gaan halen, dan is dat weer een prachtige stap in de verduurzaming van onze zuiveringen. Daarbij hebben wij wel een deskundige partner nodig die die warmte uit het water haalt en kan distribueren en dat is Eneco.’

  Elmer de Boer, New Energy Development Eneco: ‘De samenwerking met Hoogheemraadschap Delfland biedt mooie kansen voor een versnelling van de energietransitie. Door aquathermie toe te passen op de rioolwaterzuiveringen zetten we in op duurzame lokale warmtebronnen voor de warmtenetten in deze regio. De rioolwaterstromen van de regio leveren straks weer warmte terug aan dezelfde bewoners. Dit brengt ons een stap dichterbij een CO2 neutrale warmtevoorziening.’

  Bij aquathermie onttrekken we de warmte uit het gezuiverde afvalwater door middel van een warmtewisselaar aangesloten op een warmtepomp. Hiermee is het mogelijk om de gewonnen warmte (het thermisch vermogen) verder op te warmen naar een temperatuur van 75 graden. Een deel hiervan wordt opgeslagen in een warmtebuffer als reserve, een andere deel wordt ingezet voor het verwarmen van het warmtenet. Het koude water uit het net warmt zich op stroomt op hoge temperatuur weer het warmtenet in. Daar zorgt het bij aangesloten woningen voor een comfortabele warmte en de beschikbaarheid van warm water in huis. Het (gezuiverde) afvalwater vormt zo een duurzame warmtebron voor woningen.

  Zie ook: Warmtebedrijven En Milieuorganisaties Sluiten Warmtepact: Verduurzaming WarmtenettenEnergie In Het Riool: De Rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) Als Energiefabriek

 51. Erik van Erne zegt:

  21 juli 2021 om 15:26 | Permalink

  Eneco neemt middelgrote zakelijke klanten van Essent over

  Eneco neemt de middelgrote zakelijke klanten over van Essent. Eneco ziet kansen om deze bedrijven te helpen hun energieverbruik en CO2-uitstoot te verlagen. Daarbij biedt de overname mogelijkheden voor Eneco om groei te realiseren op de midzakelijke markt en tevens de energietransitie te stimuleren.

  Essent heeft zo’n 4.700 klanten in het middelgrote zakelijke segment. Na de transactie worden de klanten overgedragen aan Eneco. De contractvoorwaarden en tarieven blijven gelijk, maar Eneco zal de dienstverlening en de verlenging van de contracten gaan verzorgen. Naast het beheer van de energievoorziening ontvangen de klanten straks ook advies over de mogelijkheden om hun CO2-uitstoot de komende jaren te verlagen. Dit is onderdeel van Eneco’s ambitie om bedrijven te helpen hun CO2-voetafdruk te reduceren.

  De Essent medewerkers die werken voor de middelgrote zakelijke klanten kunnen hun werkzaamheden gewoon voortzetten, aangezien zij bij Eneco in dienst zullen komen.

  Kees-Jan Rameau, Chief Strategic Growth Officer van Eneco: “Deze overname past binnen onze strategie om ons klantenbestand uit te breiden en zakelijke klanten te ondersteunen bij het verlagen van hun energieverbruik en CO2-emissies. Hierdoor kunnen we ons nog meer gaan richten op groei van duurzame energie en innovatieve oplossingen voor het zakelijk segment, zoals ZonOpDak, EnergieCoach en Zonnigladen. Door samen te werken kunnen we ervoor zorgen dat de energievoorziening in 2035 klimaatneutraal is.”

  Suzan Schakenraad, Chief Commercial Officer en vanaf 1 augustus aanstaande CEO van Essent: “Essent kiest voor versterking van zijn succesvolle strategie om zich met energielevering en verduurzaming te richten op consumenten en op klanten uit het MKB-segment. Ons grootzakelijke cluster is relatief klein. Met de voorgenomen verkoop sluiten we de strategische heroriëntatie van onze zakelijke activiteiten goed af. We danken de betrokken medewerkers en wensen ze na voltooiing van de transactie alle succes bij Eneco toe.”

  De overname wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de mededingingsautoriteiten en de (centrale) ondernemingsraden worden geraadpleegd. Eneco en Essent verstrekken geen financiële gegevens met betrekking tot deze transactie.

  Update 7 september 2021: De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft dinsdag toestemming gegeven voor de eerder dit jaar gesloten transactie.

  Bij de overname zijn zo’n 4.700 klanten in het middelgrote zakelijke segment betrokken. De contractvoorwaarden en tarieven blijven gelijk, maar Eneco Zakelijk zal de dienstverlening en de verlenging van de contracten gaan verzorgen.

  Volgens Eneco krijgen de nieuwe klanten ook advies over de mogelijkheden om hun CO2-uitstoot de komende jaren te verlagen. Dit is volgens het bedrijf onderdeel van Eneco’s ambitie om bedrijven te helpen hun CO2-voetafdruk te reduceren.

  De Essent-medewerkers komen bij Eneco in dienst. De ACM ziet geen bezwaren, omdat na de overname voldoende concurrentie overblijft.

 52. Erik van Erne zegt:

  21 juli 2021 om 23:14 | Permalink

  HEINEKEN Gaat Met Eneco CO2-neutrale Brouwerijen Realiseren: Heerlijk die Groene Brouwerijen

  HEINEKEN zal vanaf 2030 volledig draaien op hernieuwbare energie. Om dit te bereiken is Eneco in Nederland de energiepartner van HEINEKEN geworden. Een logische stap gezien beide bedrijven serieuze duurzaamheidsambities hebben. Samen gaan zij ervoor zorgen dat de HEINEKEN brouwerijen in Zoeterwoude en ’s-Hertogenbosch CO2 neutraal worden.

  Met de stroom uit zon en wind zal de HEINEKEN brouwerij in Den Bosch vanaf januari 2022 op volledig hernieuwbare stroom draaien. In Zoeterwoude staat daarnaast de grootste HEINEKEN brouwerij van Europa. Ook deze brouwerij zet per januari 2022 grote stappen op het gebied van hernieuwbare stroom. In 2024 zal de brouwerij in Zoeterwoude de mijlpaal “100% groene stroom” bereiken.

  Naast stroom, speelt ook de vergroening van thermische energie (gas) een belangrijke rol om CO2-neutraal te worden. HEINEKEN draait al gedeeltelijk op biogas. Samen met Eneco wordt nu gewerkt aan de installatie van een omvangrijke e-boiler in Zoeterwoude, die een volgend deel van het thermisch energieverbruik van HEINEKEN zal elektrificeren. Voor het vergroenen van de laatste delen thermische energie, onderzoeken Eneco en HEINEKEN welke mogelijkheden het beste passen om zo volledig CO2-neutrale brouwerijen te bereiken.

  Maarten Koudenburg, Senior Director Supply Chain bij HEINEKEN Netherlands Supply: “Wij hebben als doelstelling om in 2030 een C02 neutrale productie te hebben en in 2040 zelfs onze volledige keten C02 neutraal te opereren. Dit zijn flinke doelstellingen waar we hard aan werken. Eneco is een belangrijke partner hierin. Met hun expertise op het gebied van energie, weet ik zeker dat we een groene toekomst tegemoet gaan!”

  Frans van de Noort, Chief Operating Officer bij Eneco: “HEINEKEN heeft duidelijke ambities als het gaat om het klimaat en het streven naar circulariteit. Wij zijn er dan ook trots op om energiepartner te zijn van HEINEKEN in Nederland. Door kennis van de brouwerij en energie te bundelen, kunnen we samen goed kijken naar mogelijkheden om energie te besparen en te verduurzamen. Dit geeft vertrouwen in het bereiken van de doelstelling om alle brouwerijen te laten functioneren op 100% hernieuwbare energie.”

 53. Erik van Erne zegt:

  5 september 2021 om 17:32 | Permalink

  McDonald’s Gaat Samen Met Eneco Energievoorziening Verduurzamen: Vanaf 2023 Stapt McDonald’s Over Op Duurzame Energie

  Eneco en McDonald’s gaan samenwerken om de energietransitie van McDonald’s verder vorm te geven. McDonald’s wil in Nederland de broeikasgasuitstoot vanuit restaurants en de productieketen fors reduceren voor 2030. Om dat doel te bereiken stapt McDonald’s per januari 2023 over op volledige groene energie uit nieuw te ontwikkelen zon- en windparken in Nederland. Ook kijken de partners samen naar mogelijkheden om het energieverbruik van de restaurants te reduceren en de energievoorziening verder te verduurzamen door zelf energie op te wekken.

  McDonald’s werkt op vele vlakken aan verduurzaming. Zo werkt McDonald’s aan duurzame bouw, duurzame logistiek en een zero waste aanpak. Ook op het vlak van energie is veel mogelijk. Vanuit de samenwerking met Eneco komt de focus te liggen op het reduceren van het energieverbruik met 15% per 2030 én op de inzet van lokaal gewonnen duurzame energie. Hiermee draagt McDonald’s in Nederland bij aan de wereldwijde ambitie om in 2030 een reductie van 36% broeikasgasuitstoot van restaurants en kantoren te realiseren.

  Om de energievoorziening van de 254 restaurants in Nederland te verduurzamen stapt McDonald’s vanaf januari 2023 over op regionaal opgewekte zonne- en windenergie van Eneco. Daarnaast kunnen restaurants – afhankelijk van de locatie – ook zelf duurzame energie opwekken. Denk bijvoorbeeld aan mogelijkheden met zonnepanelen op het dak van de locatie of met de aanleg van een solar carport. Voor de momenten dat de zon even niet schijnt en het windstil is, wordt gekeken naar de mogelijkheid van energieopslag. Natuurlijk komt ook het vraagstuk aan bod hoe bestaande restaurants van het aardgas af kunnen.

  Bij het verduurzamen van het energieverbruik wordt steeds gekeken naar de lokale mogelijkheden, want ieder restaurant kent andere uitdagingen. Een restaurant midden in de stad kan wellicht heel beperkt zonnepanelen plaatsen, waar een restaurant langs de snelweg afhankelijk is van een aardgasvoorziening. Samen gaan we werken aan slimme oplossingen om de energievoorziening en energieverbruik van de restaurants verder te verduurzamen.

  Michèle Boudria, managing director McDonald’s Nederland: “We willen met het reduceren van ons energieverbruik en het verduurzamen van onze energievoorziening een volgende grote stap zetten. We vinden dat we daarin onze verantwoordelijkheid moeten nemen, samen met onze restaurants. De samenwerking met een innovatieve duurzaamheidsexpert als Eneco stelt ons in staat om niet alleen volledig over te gaan op duurzame energie, maar meteen ook serieuze stappen te zetten in het verder optimaliseren en verduurzamen van het energieverbruik in onze restaurants. In Eneco vinden we een partner met wie wij samen stap voor stap de reis maken naar verdere verduurzaming. Ik kijk ernaar uit om samen met de Franchisenemers deze ambitie in te vullen.”

  As Tempelman, CEO Eneco: “Als energiepartner van McDonald’s Nederland werken we graag mee aan de verdere verduurzaming van de Nederlandse McDonald’s restaurants en productieketens. Door op deze manier samen te werken, staan we ook samen sterk in het versnellen van de energietransitie.”

 54. Erik van Erne zegt:

  8 september 2021 om 17:33 | Permalink

  Eneco Clean Beach Cup: Eneco en Sunweb werken samen aan een schoon strand

  Energiebedrijf Eneco en reisorganisatie Sunweb Group werken samen aan een schoon strand in Nederland en België. Beide organisaties zijn sponsor van de Eneco Clean Beach Cup, die op zondag 12 september voor het eerst in Nederland wordt georganiseerd. De sponsors zetten zich in voor een afvalvrij strand, zodat er minder plastic in de zee komt. Daarbij is het evenement een leuk en actief uitje voor iedereen, waarbij goed doen voor jezelf en voor de omgeving wordt gecombineerd.

  Eneco CEO As Tempelman zegt: ”Ik ben blij dat we de Eneco Clean Beach Cup nu ook in Nederland organiseren. Het is een heel leuke en praktische manier om bij te dragen aan de zorg voor de aarde. Het past naadloos in ons One Planet plan, dat naast CO2-vrij zijn in 2035, ook voorziet in bijvoorbeeld biodiversiteit en andere manieren om te zorgen dat de aarde leefbaar blijft voor ons en de generaties na ons”.

  Mattijs ten Brink, CEO Sunweb Group: “De Eneco Clean Beach Cup is een zeer belangrijk event om aandacht te vragen voor het belang van een plasticvrij strand en om onze kustlijn op te schonen. Dit event is een van de activiteiten die bijdraagt aan ons doel om in de toekomst plasticvrije vakanties aan te bieden. We werken hard om dit doel te realiseren in Nederland en België en zeker ook samen met onze partners op onze bestemmingen”.

  De Eneco Clean Beach Cup is van oorsprong een Belgisch evenement, dat sinds 2011 wordt georganiseerd. In totaal doen 25 strandtenten en surfclubs langs de Noordzeekust mee en zetten duizenden mensen zich in. Dit is de eerste keer dat het evenement ook in Nederland wordt georganiseerd, namelijk in Scheveningen, Domburg, Cadzand, Noordwijk en Zandvoort. De hoofdlocatie voor het evenement in Nederland is surfclub The Shore, Scheveningen. De Eneco Clean Beach Cup is zondag 12 september van 13 uur tot 17 uur.

  Zie ook: World Cleanup Day: Grootste Opruimactie van Nederland by Plastic Soup Foundation en NudgeDe TUI Beach Cleanup Day: Help Mee Om Het Strand Van Scheveningen Schoon Te Maken

 55. Erik van Erne zegt:

  27 oktober 2021 om 14:18 | Permalink

  Eneco Neemt Klanten Over Van Welkom Energie

  Eneco neemt per 1 november aanstaande het klantenbestand van Welkom Energie over. Welkom Energie is in financiële problemen gekomen door de hoge prijzen voor gas en elektriciteit op de huidige energiemarkten en heeft de ACM verzocht haar leveringsvergunningen voor gas en elektriciteit in te trekken omdat zij niet meer aan de leverings-vergunningsvoorwaarden kan voldoen. De ACM heeft na beoordeling van het verzoek de leveringsvergunningen voor Welkom Energie per 26 oktober ingetrokken.

  De overname door Eneco biedt de klanten van Welkom Energie zekerheid van levering in de huidige marktomstandigheden en een snelle en probleemloze overgang.

  Voor Welkom Energie was duidelijk dat aankomende winter de leveringszekerheid niet meer kon worden gegarandeerd. De vorige winter was kouder dan normaal waardoor Welkom Energie meer verbruik heeft moeten voorfinancieren dan gepland. De onverwacht explosief stijgende energieprijzen hebben ervoor gezorgd dat Welkom Energie niet voldoende kapitaal heeft om de komende winter het verbruik voor te financieren. Intrekking van de leverings-vergunning betekent dat bestaande contracten en voorwaarden worden beëindigd. Klanten krijgen wel hun eindafrekening van Welkom Energie.

  Eneco zal vanaf 1 november alle klanten van Welkom Energie van energie voorzien. Gelet op de veranderde markt met veel hogere inkoopprijzen zijn de tarieven hoogstwaarschijnlijk hoger dan hun oude contract. Overigens staat het klanten vrij om na 30 dagen (vanaf 1 november) naar een andere aanbieder over te stappen. Welkom Energie heeft vandaag al haar klanten geïnformeerd.

  De 90.000 klanten van Welkom Energie gaan bij hun nieuwe leverancier Eneco meer betalen. Eneco schrijft in een brief dat het niet heeft kunnen voorkomen dat de overgehevelde klanten een hogere energierekening zullen krijgen, als gevolg van de huidige energieprijzen.

  Naked Energy, een energieleverancier die 2021 niet heeft overleefd als gevolg van de sterk opgelopen stroom- en gasprijzen, verliest vandaag definitief zijn vergunning. Dat lot trof nog een aantal andere leveranciers, maar er was meer beweging in de markt. Per saldo hadden eind 2021 zeven bedrijven minder een vergunning dan aan het begin van 2021.

  Drie namen zijn in de loop van 2021 van de lijst van de ACM verdwenen, omdat ze zijn overgenomen door Greenchoice. Dat zijn Qurrent, Huismerk Energie en De Groene Stroomfabriek.

  NeoSmart gooide de handdoek in de ring voor wat betreft leveringen aan consumenten en kleinzakelijke klanten. “Energiebedrijven die aan grote bedrijven leveren, zijn niet vergunningsplichtig”, licht een woordvoerder van de ACM toe. Die staan dus ook niet op de lijst.

  Allure Energie hield er medio november mee op, toen de gasprijzen piekten. Maar aan het staken van de activiteiten lag een juridisch conflict ten grondslag. De andere namen die zijn verdwenen, gingen over de kop. Welkom Energie, dat eind oktober het loodje legde, was de eerste en veruit de grootste daarvan.

  De energiebedrijven die failliet zijn gegaan, zijn op chronologische volgorde: Welkom Energie, ENSTROGA, Kleinverbruik Energie Nederland (KEN/Anode), FENOR, Naked Energy en SEPA Green Energy.

  Niet alleen zijn elf namen om uiteenlopende redenen van het toneel verdwenen, maar ook kwamen er vier nieuwe namen bij. Daarvan springt Shell Energy in het oog. Aanvankelijk zou dat dochterbedrijf van Shell eind 2021 ook beginnen met het leveren van gas en stroom aan consumenten. Maar dat is gezien de roerige tijd even on hold gezet, liet Shell eerder weten. Andere nieuwkomers waren All in power en Tibber Netherlands (alleen voor stroom) en Daytona, dat zowel gas als elektriciteit levert.

 56. Erik van Erne zegt:

  6 november 2021 om 00:13 | Permalink

  Eneco Neemt Duitse Nordgröön van Agder Energi Over

  Eneco heeft het bedrijf Nordgröön overgenomen van het Noorse nutsbedrijf Agder Energi. Daarmee versterkt Eneco, samen met zijn Duitse dochteronderneming LichtBlick, de activiteiten op het gebied van energiebeheer in Duitsland.

  Eneco’s Chief Strategic Growth Officer Kees-Jan Rameau: “Om een toonaangevende speler op het gebied van energiebeheer te worden is het essentieel dat Eneco een positie heeft op de groeiende en centrale Duitse markt voor direct marketing van duurzame energie en diensten met betrekking tot virtuele elektriciteitscentrales. Nordgrööns netwerken en klantenbestand vormen een goede basis voor deze ambities.

  In combinatie met LichtBlick zijn we nu een volwaardige partner voor onze klanten als het gaat om de koppeling tussen duurzame en flexibele capaciteit en levering, wat ons in staat stelt om onze activiteiten in Duitsland verder uit te bouwen.”

  LichtBlick’s Managing Director Enno Wolf: ”We zijn zeer verheugd met de overname; Nordgröön is een echte parel in de Duitse energiemarkt. Eneco en LichtBlick hebben ambitieuze doelen ten aanzien van groei van het aantal klanten, het opbouwen van een portfolio van productiefaciliteiten en het leveren van uitmuntende energiediensten. Nordgröön past perfect in deze gezamenlijke strategie.”

  Nordgröön biedt diensten op het gebied van energieoptimalisatie, synchronisatie en integratie van duurzame energiebronnen in Duitsland. Het verzorgt de verkoop van energie op de Duitse markt namens eigenaren van windmolens, zonneparken en biogasinstallaties. Het bedrijf is gevestigd in Medelby in het noorden van Duitsland, vlak bij de Deense grens.

  “We zijn verheugd dat we voor Nordgröön een koper hebben gevonden die het bedrijf verder gaat ontwikkelen. Wij zetten onze bedrijfsactiviteiten in Duitsland voort via Entelios AG, een organisatie die het energieverbruik van grote, energie-intensieve industriële bedrijven beheert en optimaliseert en diensten levert aan de landelijke netbeheerders. Wij zien interessante mogelijkheden om onze posities in Duitsland verder te ontwikkelen en tegelijktijd in te spelen op kansen op de Noorse en Scandinavische markt door middel van de ontwikkeling van nieuwe duurzame diensten en sectoren.

  De verkoop van Nordgröön is het gevolg van het stellen van prioriteiten in een markt met vele kansen”, aldus Anders Gaudestad, Executive Vice President Energy Management and Trading van Agder Energi.

 57. Erik van Erne zegt:

  30 november 2021 om 12:47 | Permalink

  Energiekosten Stijgen Bij Eneco Met Gemiddeld 17,50 Euro Per Maand

  Bij Eneco betalen klanten met een Variabel Vrij contract per januari 2022 gemiddeld 17,50 euro meer voor hun elektriciteit en gas (bij gemiddeld verbruik) in vergelijking met juli 2021. Dit bedrag is inclusief de compensatieregeling vanuit de overheid. Klanten die per januari te maken krijgen met dit nieuwe tarief ontvangen hierover binnenkort persoonlijk bericht.

  In het Variabel Vrij contract ontvangen klanten in principe eens per jaar een nieuw tarief in dezelfde maand als dat het contract is gestart. In januari 2022 krijgt daardoor 10% van deze klanten te maken met een nieuw tarief. Klanten betalen dan 0,259 euro per kWh stroom en 1,249 euro per kuub gas. Dit is bij een gemiddeld jaarverbruik van 1.200 kuub gas en 2.250 kilowattuur stroom 17,50 euro per maand meer ten opzichte van het tarief van juli 2021. In vergelijk met het tarief van januari 2021 komt de stijging uit op gemiddeld 28 euro per maand.

  De afgelopen maanden zijn de prijzen voor elektriciteit en gas internationaal sterk gestegen. De grote vraag naar gas en de beperkte beschikbaarheid ervan in Europa hebben gezorgd voor oplopende prijzen. De overheid heeft besloten deze stijging gedeeltelijk te compenseren. Op jaarbasis is dit bij een gemiddeld jaarverbruik circa 423 euro.

  De grootste groep klanten heeft bij Eneco een Variabel Vrij contract. In de maand waarin het contract is gesloten, ontvangen zij jaarlijks de nieuwe tarieven voor het komende jaar. Klanten ontvangen hierover enkele weken van tevoren informatie.

  Bij Eneco betalen klanten die zijn aangesloten op een warmtenet in 2022 gemiddeld € 22,62 per maand meer voor hun warmte in vergelijking met afgelopen jaar. Dit bedrag is inclusief de compensatieregeling vanuit de overheid op de energierekening. De tarieven liggen hiermee ruim onder de maximale tarieven die voor 2022 zijn vastgesteld door de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Klanten ontvangen in januari persoonlijk bericht over hun tarieven.

  Eneco heeft de variabele kosten voor warmte vastgesteld op € 43,76 per gigajoule. Om de stijging van de warmtekosten te beperken, houdt Eneco de vaste tariefcomponenten gelijk aan 2021. Daarnaast ontvangen huishoudens een extra compensatie op de energierekening vanuit de overheid voor de gestegen energieprijzen in 2022. Helaas betekent dit wel dat klanten aangesloten op een warmtenet, net als klanten met een gasaansluiting, te maken krijgen met een stijging van de kosten.

  De gestegen gas- en elektriciteitsprijzen zorgen in Nederland ook voor een stijging van de warmtetarieven. De inkoop van warmte is namelijk gekoppeld aan de gasprijzen en de leveringstarieven zijn gereguleerd waarbij het niet meer dan anders principe wordt aangehouden ten opzichte van gas. Een warmteklant betaalt hierdoor niet meer voor zijn warmte dan met een CV ketel op gas.

  De warmtetarieven 2022 van Eneco zijn gebaseerd op het plafond voor de warmtetarieven dat de ACM op 23 december 2021 heeft vastgesteld. Wij blijven ook dit jaar met onze tarieven ruim onder de wettelijk vastgestelde tarieven.

 58. Erik van Erne zegt:

  28 februari 2022 om 17:11 | Permalink

  Selina Thurer nieuwe CCO Eneco

  De Raad van Commissarissen van Eneco heeft Selina Thurer (1973) per 9 mei aanstaande benoemd tot Chief Customer Officer (CCO) en lid van de Raad van Bestuur. Zij is op dit moment Senior Vice President & General Manager van Philips Personal Health Noord-Amerika.

  Selina Thurer zegt: ‘ik verheug me op mijn overstap naar Eneco en de energiewereld. Eneco is een koploper op het gebied van duurzame energie, dat is voor mij een belangrijke motivatie om bij Eneco mijn carrière te vervolgen. Ik wil samen met alle collega’s bestaande en nieuwe klanten helpen te verduurzamen en daarmee een belangrijke bijdrage leveren aan de uitvoering van het One Planet plan van Eneco, dat zich ten doel stelt om in 2035 CO2-neutraal te zijn’.

  Mel Kroon, president-commissaris, voegt toe: ‘met Selina hebben we een hele goede nieuwe CCO met ruime ervaring en competenties op het gebied van klanten, commercie en transformatie. Wij wensen haar veel succes in haar nieuwe functie’.

  Selina Thurer is sinds 2000 werkzaam bij Philips waar zij een groot aantal rollen vervulde. Momenteel is zij als Senior Vice President & General Manager van Philips Personal Health Noord-Amerika eindverantwoordelijk voor het portfolio en de activiteiten op het gebied van personal health gericht op retail en consumenten. Daarvoor was zij onder andere Global Business Leader Philips Kitchen Appliances (Amsterdam) en General Manager Personal Health Philips Asia- Pacific (Singapore). Selina Thurer heeft een Master Management & Organisatie van de universiteit Groningen.

 59. Erik van Erne zegt:

  22 maart 2022 om 18:10 | Permalink

  Eneco Koopt Binnenkort Geen Gas Meer Bij Bedrijven Met Russische Banden

  Eneco laat alle contracten met bedrijven die Russische aandeelhouders hebben aflopen en gaat er geen nieuwe contracten meer mee afsluiten. Op dit moment haalt de energiereus 15 procent van zijn gas bij zulke bedrijven. Daarnaast koopt het bedrijf vanaf april ook voor langetermijncontracten die aflopen energie per maand in.

  De meeste contracten lopen in maart of april af en worden dus niet verlengd. Er is één langlopend contract met het Duitse Wingas, een dochterbedrijf van het Russische Gazprom. Dat loopt pas af in 2030 en Eneco wil het om twee redenen ook dan pas opzeggen. Ten eerste wil het bedrijf de betaalbaarheid voor klanten garanderen. Daarnaast wil Eneco er op die manier voor zorgen dat het gas niet voor een hogere prijs verkocht kan worden waardoor Rusland er nóg meer aan verdient, zegt CEO As Tempelman.

  Er is momenteel geen tekort aan gas, maar Eneco houdt er rekening mee dat er wel tekorten kunnen ontstaan door sancties tegen Rusland. “Als wij daardoor dat contract wel meteen moeten afsluiten, gaan we dat uiteraard ook doen”, zegt Tempelman.

  Het bedrijf neemt ook maatregelen om ervoor te zorgen dat zijn klanten niet in energiearmoede terechtkomen. Zo zal het voor een aantal klanten met langetermijncontracten tijdelijk energie per maand gaan inkopen in plaats van meteen voor een heel jaar. “Op die manier we voorkomen dat mensen plots heel het jaar dubbel zoveel moeten betalen, terwijl de prijzen later misschien dalen”, legt Tempelman uit. Het bedrag zal dus per maand verschillen.

  Daarnaast zet Eneco geld opzij voor tegenvallers, waaronder mensen die moeite hebben met het betalen van de energierekening. Het bedrijf verwacht dat er de komende maanden duizenden mensen in de problemen zullen komen, maar geeft geen details over hoeveel geld opzijgezet wordt.

  Eneco heeft verder een goed jaar achter de rug. De omzet steeg met 26 procent tot 5,2 miljard euro en de winst voor belastingen en afschrijvingen met 18 procent tot 572 miljoen euro. De belangrijkste reden voor de forse omzetstijging is het feit dat de prijzen van elektriciteit en gas noodgedwongen verhoogd moesten worden. Daarnaast heeft de overname van klanten van het failliete Welkom Energie positief bijgedragen aan de resultaten. Zo’n 30 procent van de klanten die van Welkom zijn overgekomen zijn wel overgestapt naar een andere aanbieder.

  Ook nam het bedrijf een aantal zakelijke klanten van Essent over. Eneco heeft nu 5,6 miljoen klanten. Door de hoge inkoopprijzen maakte Eneco het afgelopen jaar ook minder winst op de klanten.

 60. Erik van Erne zegt:

  31 maart 2022 om 22:54 | Permalink

  Eneco neemt Energie in Huis over om woningverduurzaming te versnellen

  Eneco neemt per 1 april Suniverse over inclusief het label ‘Energie in Huis’ om klanten voortaan direct te helpen met het verduurzamen van de eigen woning.

  Vanuit het streven om in 2035 CO2-neutraal te zijn, zet Eneco zich in om met haar klanten sneller van het aardgas af te gaan. Om deze One Planet-ambitie te bereiken en nog beter aan te sluiten op de behoeften van de klant thuis, gaat Eneco voortaan zelf (hybride) warmtepompen, zonnepanelen en zonneboilers aanbieden inclusief een optioneel financieringsadvies.

  Energie in Huis heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot één van de marktleiders van Nederland in duurzame energieoplossingen voor thuis, zowel onder het eigen label als onder het label ‘Eneco Duurzaam Wonen’. Binnen deze samenwerking, had Eneco al een minderheidsbelang in het bedrijf. Energie in Huis is nu volledig overgenomen. Dit past bij Eneco’s ambitie om klanten te helpen met het energiezuinig maken van hun woning; van advies tot installatie en onderhoud.

  Met warmtepompen, zonnepanelen en zonneboilers kunnen woningeigenaren investeren in het verduurzamen van de woning waarbij tegelijkertijd de energiekosten dalen. Een warmtepomp biedt woningeigenaren bijvoorbeeld een goede optie om minder gas te verbruiken of (op termijn) zelfs helemaal van het gas af te gaan. Eneco biedt deze oplossingen vanaf nu volledig zelf aan, om met een nog persoonlijker advies, makkelijke financieringsmogelijkheden en een goed op elkaar afgestemde keten klanten nog beter te helpen.

 61. Erik van Erne zegt:

  8 augustus 2022 om 21:11 | Permalink

  Eneco stopt verkoop grijze stroom aan Nederlandse zakelijke klanten: Nieuwe contracten 100% groen

  Eneco levert Vanaf vandaag, 8 augustus 2022, alleen nog groene stroom aan nieuwe zakelijke klanten, of bestaande klanten die hun contract willen verlengen. Zakelijke klanten die grijze stroom willen (stroom van niet-duurzame bronnen) kunnen die niet langer bij Eneco betrekken. Met bestaande zakelijke klanten die nog gebruik maken van grijze stroom wordt overlegd hoe zij zo snel als mogelijk kunnen overstappen naar groene stroom. Consumenten en klein-zakelijke gebruikers hebben bij Eneco al sinds 2011 groene stroom.

  Dick Velings, directeur van alle zakelijke activiteiten van Eneco in Nederland, zegt: “Dit is een grote en impactvolle stap op weg naar een duurzame toekomst. Het is niet alleen noodzakelijk om deze stap te zetten, wij geloven ook dat de zakelijke energiemarkt er aan toe is om de energietransitie te versnellen door afscheid te nemen van grijze stroom. Zoals ook in onze nieuwe reclamespot te zien is: wij verwelkomen bedrijven die samen met Eneco voor duurzaam gaan”.

  Met dit besluit verwacht Eneco al rond 2026 alle Nederlandse zakelijke klanten op groene stroom te hebben, vier jaar eerder dan als doel werd opgenomen in het verleden jaar gepresenteerde One Planet Plan. Het Eneco One Planet Plan richt zich op het klimaatneutraal maken van de onderneming en het energieverbruik van haar klanten in 2035.

  De zakelijke klanten die Eneco vanaf nu contracteert worden voorzien van de producten Europese wind, Nederlandse wind of Nederlandse zonne-energie. De maatschappelijke meerwaarde van deze producten overstijgt inmiddels duidelijk de beperkte meerprijs. Dit besluit sluit aan op de nieuwe positionering en reclamecampagne van Eneco. Zakelijke klanten op groene stroom? We doen het nu.

Plaats zelf een reactie:

(U heeft ruimte voor 400 tekens)

Categorieën

 • Afval (4)
 • Agenda (3.460)
 • Biologisch (121)
 • Blog Action Day (57)
 • Bouwen-Klussen (946)
 • Communicatie (382)
 • Cradle to Cradle – Circulair (1)
 • Design (245)
 • Dieren (182)
 • Donald Trump (3)
 • Duurzaam (10)
 • Educatie (353)
 • EEN-Armoede (252)
 • Energie en Besparing (3.809)
 • Europa (29)
 • Evenementen (211)
 • Geluid (27)
 • Gezondheid (324)
 • Goed Doel (122)
 • Green Deal (43)
 • Greenwashing (123)
 • Hergebruik-Kringloop (1)
 • Iets anders (459)
 • Int. Samenwerking (195)
 • Investeren (151)
 • Joe Biden – Barack Obama (119)
 • Kerst (125)
 • Klimaat (1.751)
 • Licht (403)
 • Lucht (35)
 • Mensenrechten (176)
 • Milieu (1)
 • MVO (2)
 • Natuur (823)
 • Nederland (46)
 • Olympische Spelen (68)
 • Oranje (158)
 • Oud & Nieuw (133)
 • Pasen (2)
 • Sinterklaas (16)
 • Sport (247)
 • Vakantie (73)
 • Valentijn (38)
 • Verkiezingen (52)
 • Vervoer en OV (1.844)
 • Vrijwilligerswerk (16)
 • Water (317)
 • Welzijnswerk (30)
 • Recente berichten

 • Plastic Wegwerp Draagtasjes Versus Herbruikbare Draagtasjes
 • Verhuizen? Regel Regel Deze Drie Dingen Vooraf
 • Verduurzaam Jouw Bedrijf En Maak Dat Breed Bekend Bij Gemeenten En Leveranciers
 • Tips Om Een Woning Duurzamer Te Maken: Verlaag Je Energiekosten
 • Conferentie Energieopslag: Ontwikkelingen En Uitdagingen by Klimaatweb
 • Het Merwede NaZomer Festival In De Merwedekanaalzone In Utrecht
 • Drystack Wint ING Circulair Ondernemenprijs 2022 Op Duurzame Dinsdag 2022
 • Windpark Met Zes Windmolens Langs De E34 by ENGIE, Storm En Wind4Flanders
 • Netwerkweek Zwerfafval 2022: Samen Op Weg Naar Minder Zwerfafval by RWS
 • Energiedamwand Nederland Wint Greenchoice Energieprijs 2022 Op Duurzame Dinsdag 2022
 • Tiny Forest Amsterdam Ontvangt VHG Groenprijs 2022 Op Duurzame Dinsdag 2022
 • Essent Voorziet 4.000 Woningen In Merwedekanaalzone Utrecht Van Duurzame Energie 
 • Rechtvaardig Mobiliteitsbeleid by KiM
 • Energieketens Voor CO2-Neutrale Mobiliteit In Kaart Gebracht by KiM En TNO
 • Behoud Van Energie En Een Duurzame En Natuurlijke Omgeving In Nederland
 • Op Zoek Naar Een Duurzame Vloer? Kies Voor Een Kurkvloer, Houten Vloer Of Bamboe Vloer
 • Bescherm Je Houten Tafel Duurzaam Tegen Vlekken En Krassen Met Osmo Topoil
 • Nationale Conferentie Circulaire Bouweconomie
 • Zonnedak Met 911 Zonnepanelen Op Zeefgebouw Groningen In Gebruik Genomen
 • Museum of the Future: The Most Beautiful Building On Earth In Dubai
 • Links

  Milieunet op..