Wethouder Geert Ritsema: ‘Ik kan mij voorstellen dat dit voor degenen die een zienswijze indienden een teleurstelling is. Het college is zich terdege bewust van de bezwaren van de omwonenden, maar heeft het algemeen belang van duurzame energie opwekking zwaarder laten wegen. Ik hoop op begrip hiervoor en blijf graag in gesprek met de omwonenden van het zonneveld. Bijvoorbeeld over mogelijkheden om zonnepanelen op daken te realiseren. Om ook op die manier meer duurzame energie op te wekken voor de eigen energievoorziening.”

De vergunning wordt woensdag 6 oktober officieel gepubliceerd in het huis aan huis blad Ede Stad en het Gemeenteblad. Daarnaast is de vergunning digitaal te raadplegen. De vergunning ligt zes weken ter inzage. Iedereen die dat wil kan reageren op het plan, door het indienen van een zogenaamd beroepsschrift. De ingediende beroepschriften worden binnen 6 maanden door de Rechtbank behandeld. Ook is daarna nog hoger beroep mogelijk bij de Raad van State. Wanneer er geen beroepschriften zijn, dan wordt de vergunning onherroepelijk en kan de bouw van het zonneveld starten.