google.com, pub-1373830308765288, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Anders Bekeken

Zon op Zee: Drijvend Zonnepark op Noordzee – Floating Solar at Sea by Oceans of Energy

Geschreven op 8-2-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing Facebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail

Update 10 november 2021: Oceans of Energy gaat het veld met zonnepanelen in de Noordzee voor de kust van Scheveningen flink uitbreiden.

In 2019 werd door het bedrijf het eerste offshore zonnefarm-systeem ter wereld geïnstalleerd in de Noordzee. De ervaringen daarmee waren zeer positief. Het bedrijf gaat het drijvend veld zonnepanelen nu 20 maal groter maken zodat daarmee 1 MegaWatt (MW) aan energie kan worden opgewekt.

In de komende jaren is Oceans of Energy van plan het systeem verder op te schalen, eerst naar 10 MW en dan naar 100 MW. Honderd MW staat gelijk aan een energievoorziening van 30.000 huishoudens.

“Met de opschaling zetten wij weer een enorme stap richting een toekomst waarin Nederland zijn volledige energiebehoefte uit hernieuwbare energie van eigen zee en land kan halen”, zegt oprichter Allard van Hoeken van Oceans of Energy. “Met slechts vijf procent van de Nederlandse Noordzee kunnen we met zon op zee al de helft van de hele Nederlandse energiebehoefte opwekken.”

29 oktober 2021: De locatie in België waar Oceans of Energy een drijvend zonnepark op de Noordzee gaat bouwen, is bekend. Het offshorezonnepark verrijst volgend jaar bij het maritiem testplatform Blue Accelerator in Oostende.

Oceans of Energy meldde al begin september op de Noordzee als onderdeel van het Europese innovatieproject EU-SCORES een drijvend zonnepark van 3 megawattpiek te gaan bouwen.

Doel is om in het najaar van 2022 te starten met de bouw van een grote offshore- zonnepaneelconstructie. De zone bij Blue Accelerator is de perfecte locatie omdat de hoogtechnologische meetapparatuur van het lab alles kan monitoren. De installatie wordt ook verbonden met een netaansluiting op de walkant. Er wordt gemikt op een levering van 3.321 megawattuur aan het Belgische stroomnet of een equivalent aan elektriciteitsvoorziening voor 1.000 gezinnen.

4 september 2021: Oceans of Energy gaat op de Noordzee voor de Belgische kust als onderdeel van het Europese innovatieproject EU-SCORES een drijvend zonnepark van 3 megawattpiek bouwen.

De Europese Unie (EU) heeft een subsidie van 45 miljoen euro toegekend aan het innovatieproject European SCalable Offshore Renewable Energy Sources (EU-SCORES).

Het project moet in de periode tot 2025 de weg vrijmaken voor betaalbare hybride offshore-energieparken in heel Europa. Onder de projectleiding van het Dutch Marine Energy Centre (DMEC) zal EU-SCORES het grootschalige potentieel van wind-, golfslag- en offshore-zonne-energiesystemen ontsluiten.

De projectpartners realiseren twee demonstrators: een offshore-pv-systeem van 3 megawattpiek van Oceans of Energy dat gesitueerd wordt bij een windpark dat verankerd is aan de bodem van de zee en een installatie van 1,2 megawatt voor golfenergie. Daarbij wordt energie gewonnen uit de snel wisselende waterhoogte op zee door de aanwezigheid van golven. CorPower Ocean uit Portugal gaat de golfenergiecentrale bouwen bij een drijvend windpark op zee.

Door complementaire energiebronnen – wind, zon en golven – te combineren, ontstaat een hybride energiepark met lagere kosten per opgewekte megawattuur. De demonstraties op ware grootte zijn bedoeld om te bewijzen hoe het grotere vermogen en de geïnstalleerde capaciteit per vierkante kilometer de hoeveelheid benodigde mariene ruimte zal verminderen, waardoor er meer ruimte overblijft voor aquacultuur, visserij, scheepvaartroutes en ecologisch beschermde zones.

Allard van Hoeken, chief executive officer van Oceans of Energy, over het project: ‘Het bouwen van het eerste offshore-zonnepark van 3 megawattpiek ter wereld en het verbinden met offshorewind is een geweldige volgende stap en bouwt goed voort op onze ervaring met het installeren en exploiteren van ’s werelds eerste kleinschalige zonnepark op zee. Dit Europese partnerschap is een echte doorbraak voor schone energie in kustgebieden overal ter wereld.’

Benjamin Lehner, projectportfoliomanager bij DMEC: ‘EU-SCORES kan daarbij een gamechanger zijn. Het meervoudig gebruik van de ruimte op zee biedt een gunstige businesscase met een groot potentieel om de transitie te versnellen, terwijl de hybride aanpak een betrouwbaardere elektriciteitsvoorziening mogelijk maakt.”

De EU-SCORES consortiumpartners zijn – naast DMEC, Oceans of Energy en CorPower Ocean – TU Delft, SBM Offshore, POM West-Vlaanderen (POM), RWE Renewables (RWE), Uppsala University, Lappeenranta-Lahti University of Technology (LUT), Enel Green Power, RINA offshore consultants, INNOSEA, EDP Labelec, WavEC Offshore Renewables, INESC TEC, Exceedence en Western Star Wave.

3 december 2020: Oceans of Energy en The Seaweed Company zijn gestart met het testen van een combinatie van zeewier produceren en zonne-energie opwekken op zee.

Het is wereldwijd voor het eerst dat deze combinatie wordt getest en het dus ook de eerste keer dat in Nederland zeewierteelt op zee wordt getest. De combinatie ligt zo’n 12 kilometer van de kust bij Scheveningen.

Wereldwijd komen er steeds meer windmolenparken op zee. De vraag is echter hoe je de ruimte tussen de verschillende windmolens nuttig kunt gebruiken. Kenners zien zeewierteelt en zonnepanelen als een haalbare mogelijkheid hiervoor. De nieuwe testlocatie voor zeewierteelt en zonnepanelen ligt overigens niet tussen de windmolens. De betrokken partijen willen eerst meer ervaring opdoen met zonnepanelen en de zeewierteelt zo ver buiten de kust, voordat ze het tussen windmolens plaatsen.

Oceans of Energy is een jaar geleden gestart met het eerste zonnepark op zee. Nu vindt een test plaats op een plek die verder uit de kust ligt. Dit zorgt naar verwachting voor hogere golven. Het bedrijf wil bekijken of de zonnepanelen ook op die plek, onder die omstandigheden, blijven werken.

The Seaweed Company heeft in het buitenland al diverse zeewierteeltlocaties op zee. In Nederland is de eerste dus onlangs geïnstalleerd. Zeewier wordt gebruikt in voeding voor mensen, dieren en planten. Tevens kan het dienen als basis voor energie en diverse materialen.

29 januari 2020: Oceans of Energy heeft zijn drijvende zonnepark op zee in omvang verdubbeld. De installatie telt nu 56 zonnepanelen met een totaal vermogen van 17 kilowattpiek. Later dit jaar zal dit zelfs toenemen tot meer dan 150 zonnepanelen met een totaal vermogen van 50 kilowattpiek.

Oceans of Energy bouwt de proef volgens Allard van Hoeken, oprichter en chief executive officer van Oceans of Energy, doelbewust gestaag uit. ‘Bij elke nieuwe stap willen we de ervaringen die zijn opgedaan vertalen naar nieuwe optimalisatieslagen. In deze eerste fase heeft het pv-systeem met succes enkele grote stormen die de Noordzee teisterden, doorstaan. We hebben golven gemeten tot een hoogte van 4 meter.’

Het systeem van Oceans of Energy is ontworpen om golven tot een hoogte van zelfs 13 meter te doorstaan, die volgens Van Hoeken eens in de 50 jaar voorkomen. ‘De eerste testfase heeft de robuustheid van ons concept bevestigd. Met de wetenschap dat de zee uiteindelijk alles stukmaakt – de zee wint na 100 of 1.000 jaar altijd; van een zonnepaneel, maar ook van een windmolen of olieboorplatform – wil je als ingenieur zorgen dat je systeem het langer uithoudt dan de zee.’

Als eind 2020 het gehele zonnepanelensysteem van 50 kilowattpiek operationeel is, kunnen we toewerken naar de volgende fase. We zijn drukdoende met het samenstellen van een consortium om in 2021 een drijvend zonnepark op zee van 1 megawattpiek te kunnen bouwen. Dat pv-systeem willen we bij voorkeur tussen of naast windmolens installeren. De opgewekte zonnestroom willen we daarbij via een bestaande netaansluiting van windmolens op zee transporteren naar het vasteland. Het ideale plaatje is immers een combinatie van een drijvend zonnepark met een offshorewindpark.’

10 december 2019: Oceans of Energy heeft het eerste drijvende zonnepark op zee ter wereld opgeleverd. Het zonnepark ligt 15 kilometer uit de kust van Scheveningen.

Het Nederlandse consortium van zes Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen meldt dat het proefproject met de offshore zonnefarm op zee eind november geïnstalleerd is en sindsdien succesvol energie heeft opgewekt. Ook heeft het drijvende zonnepark de eerste stormen goed doorstaan.

Het huidige systeem dat in de Noordzee drijft, bestaat uit 28 zonnepanelen met een vermogen van 8,5 kilowattpiek. Dit wordt in de komende periode uitgebreid naar 50 kilowattpiek.

“De komende tijd gaan wij dit uitbreiden. Het modulaire systeem is zo ontworpen dat we met deze modules door zouden kunnen gaan naar 100 megawattpiek”, zegt Oceans of Energy-topman Allard van Hoeken. “Door zon op zee nu in de praktijk te brengen, verwachten wij wereldwijd een grote positieve impact te creëren. Wij gaan nu de volgende fase in, die van opschaling. Daar gaan wij nu de benodigde investeringen voor ophalen”, aldus Van Hoeken.

De proef met het zonnepark is uniek door de ligging op zee. Op geen enkele andere plek ligt een zonnefarm op zee. Wel zijn er zonneparken die op stilstaande wateren liggen. De bedoeling van de proef is dat het zonnepark op termijn tussen windmolens op de Noordzee komen te liggen, zodat in die gebieden nog meer duurzame energie kan worden opgewekt.

8 februari 2018: Zes Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen slaan de handen ineen en werken de komende drie jaar aan de ontwikkeling, bouw en operatie van de eerste drijvende zonnecentrale op zee ter wereld.

Dat gebeurt 15 kilometer uit de kust van Scheveningen, waar in de komende drie jaar een proefproject komt met een oppervlakte van 2500 vierkante meter.

Met een financiële steun verstrekt door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, werkt het consortium aan een drijvende centrale die straks op plekken waar een schaarste is aan land schone energie op kan wekken middels zonnepanelen op zee. Het proefproject bij Scheveningen gaat 2 miljoen euro kosten. In dat bedrag zit een subsidie van 1,4 miljoen van het ministerie. Behalve concrete belangstelling van het bedrijf TAQA, is er ook interesse uit Zuid-Oost-Azië. Het concept is volgens de bedenkers ook ideaal voor eilanden en afgelegen plekken wereldwijd.

Het consortium bestaat uit Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN),  TNO, Maritiem Research Instituut Nederland (MARIN), de Universiteit Utrecht en energiebedrijf TAQA uit de Verenigde Arabische Emiraten en initiatiefnemer Oceans of Energy. De Universiteit Utrecht voert samen met Oceans of Energy een onderzoek uit naar de elektriciteitsproductie van een eerste prototype op zee. Dit wordt vergeleken met productie op land, aangezien de verwachting is dat de productie op zee gemiddeld genomen 15 procent hoger zal liggen.

Grootschalige zonne-energiesystemen op zee bestaan nog niet. Zon op zee is een unieke duurzame manier om energie op te wekken omdat het geen ruimte op land inneemt. Ideaal voor eilanden en afgelegen plekken wereldwijd. Door in de toekomst gebruik te willen maken van de ruimte tussen de offshore windmolens op de Noordzee kan op dezelfde oppervlakte vele malen meer energie worden opgewekt. Dit is zeer interessant voor Nederland.

“Zonnefarms werden al wel op binnenwateren gelegd, maar op zee is dat niet eerder gebeurd omdat dit erg moeilijk is. Je hebt daar immers te maken met enorme golven en andere destructieve natuurkrachten”, aldus Allard van Hoeken, oprichter van Oceans of Energy. Van Hoeken realiseerde eerder de drijvende getijdencentrale BlueTEC, die een jaar lang schone energie opwekte uit de getijden bij Texel.

Zie ook: Nationaal Consortium Zon op Water Gaat Drie Drijvende Zonneparken van 100 MW Realiseren –  Het Grootste Drijvend Zonnepark van Nederland: Zonnepark Bergerden in Lingewaard – Drijvende Zonnepanelen Op Industrieterrein Westpoort in Groningen by Sunfloat – Drijvend Met de Zon Meedraaiend Rond Zonnepanelenveld in de Eisenhowerplas in Elst – Drijvend Zonnepark op Zandwinplas van Roelofs Zandwinning in Tynaarlo: 23 MW Duurzame Energie – Grootste Drijvende Zonne-Energiecentrale ter Wereld Geopend in Huainan, China – The Blue Future: Floating Mega Islands by MARIN – Nieuw Groenwater Golfenergieconcept Succesvol Getest by MARIN – Hywind: World’s Largest (30MW) Floating Offshore Wind Farm Off the Coast of Peterhead, Scotland – The Hexicon Energy Concept: Wind, Wave and Solar Energy Floating Platform – Energy Islands to power the World – Solar islands to Power the World – Het Eerste Offshore Zonne-Energiepark In De Noordzee Bij België by Vlaamse Blauwe Cluster – SolarSea: Floating Solar Panels At Sea – Unlimited Renewable Energy Without Using Land by Swimsol

A new consortium builds first offshore floating solar energy farm in the world: Project ‘Solar-at-Sea’ starts. Six companies and research institutes have started the design, construction and operation of the world’s first offshore floating solar farm. With financial support from the Dutch Enterprise Agency (RVO), the consortium builds a floating solar energy power plant that can provide clean energy to locations where space on land is scarce.

The consortium is formed by ECN, TNO, MARIN, TAQA, and Oceans of Energy for a 3-year collaboration. Utrecht University will in addition perform scientific research together with Oceans of Energy to compare the electricity production of floating solar at sea in comparison to land – the power yield of photovoltaic solar modules is expected to be about 15% higher compared to on land.

“What we will do in this project has not been done before and is exceptional. Solar farms are already being deployed at inshore water bodies such as lakes, but a project at sea has never been done before as this is much more challenging. The destructive wind- and wave forces at sea cause others to withhold. With the competences of the project partners and building further on the expertise of the Dutch offshore industry, we are convinced that we will be successful”  says Allard van Hoeken, founder and CEO of leading party Oceans of Energy. Van Hoeken was previously responsible for the realization of tidal energy unit Bluetec, which powered the Dutch island Texel with clean energy,

Large scale offshore floating solar energy systems do not yet exist. Solar at sea is a unique source of renewable energy, as it does not use scarce land space. Ideally for islands and other remote regions. On the long run, by using the space available in-between wind turbines, the energy output of offshore windparks per square kilometer can be multiplied several times. This is of great significance for the Netherlands.

Één Reactie

 1. Erik van Erne zegt:

  23 oktober 2021 om 23:11 | Permalink

  Oproep Topsector Energie: 300.000 euro subsidie voor nieuwe innovaties zonnepanelen op zee

  TKI Wind op Zee organiseert samen met TKI Urban Energy namens de Topsector Energie een open innovatie call voor offshore floating solar: er is 300.000 euro subsidie beschikbaar voor drijvende zonnepanelen op zee. Ondernemers met een innovatief idee dat de ontwikkeling van zonne-energie op zee kan versnellen, kunnen deelnemen aan de call.

  De ontwikkeling van offshore drijvende zonne-energie heeft volgens de TKI’s het potentieel om op grote schaal bij te dragen aan offshore energieproductie en is de afgelopen tijd meer in de kijker gezet. Deze nieuwe technologie kan mogelijk worden geïntegreerd in bestaande en toekomstige windparken. Volgens het Mission Oriented Innovation Program (MMIP1) en de Solar on Water Roadmap van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat zou grootschalige toepassing van zonne-energie op de Noordzee over 10 tot 20 jaar mogelijk kunnen zijn. Er zijn echter zorgen over de kosten, de uitdagingen van de hevige maritieme omgeving in de Nederlandse Noordzee en de impact op de ecologie.

  Daarom wil TKI Wind op Zee organisaties ondersteunen bij het verkennen van innovaties en onderzoek in drijvende zonne-energie door een deel van innovatieprojecten te subsidiëren. Meer specifiek, projecten gericht op de levensduur van de systemen en de ontwikkeling van de kosten van grootschalige elektriciteitsopwekking op basis van offshore zonne-energie. De relevante onderwerpen zijn:

  De oproep voor het indienen van voorstellen sluit op 15 december 2021. De tijdlijn voor het project loopt van 31 januari 2022 tot 1 maart 2023. De subsidie bedraagt maximaal 100.000 euro subsidie per project.

Plaats zelf een reactie:

(U heeft ruimte voor 400 tekens)

Categorieën

 • Afval (4)
 • Agenda (3.460)
 • Biologisch (121)
 • Blog Action Day (57)
 • Bouwen-Klussen (946)
 • Communicatie (382)
 • Cradle to Cradle – Circulair (1)
 • Design (245)
 • Dieren (182)
 • Donald Trump (3)
 • Duurzaam (10)
 • Educatie (353)
 • EEN-Armoede (252)
 • Energie en Besparing (3.809)
 • Europa (29)
 • Evenementen (211)
 • Geluid (27)
 • Gezondheid (324)
 • Goed Doel (122)
 • Green Deal (43)
 • Greenwashing (123)
 • Hergebruik-Kringloop (1)
 • Iets anders (458)
 • Int. Samenwerking (195)
 • Investeren (151)
 • Joe Biden – Barack Obama (119)
 • Kerst (125)
 • Klimaat (1.751)
 • Licht (403)
 • Lucht (35)
 • Mensenrechten (176)
 • Milieu (1)
 • MVO (2)
 • Natuur (823)
 • Nederland (46)
 • Olympische Spelen (68)
 • Oranje (158)
 • Oud & Nieuw (133)
 • Pasen (2)
 • Sinterklaas (16)
 • Sport (247)
 • Vakantie (73)
 • Valentijn (38)
 • Verkiezingen (52)
 • Vervoer en OV (1.844)
 • Vrijwilligerswerk (16)
 • Water (317)
 • Welzijnswerk (30)
 • Recente berichten

 • Verduurzaam Jouw Bedrijf En Maak Dat Breed Bekend Bij Gemeenten En Leveranciers
 • Tips Om Een Woning Duurzamer Te Maken: Verlaag Je Energiekosten
 • Conferentie Energieopslag: Ontwikkelingen En Uitdagingen by Klimaatweb
 • Het Merwede NaZomer Festival In De Merwedekanaalzone In Utrecht
 • Drystack Wint ING Circulair Ondernemenprijs 2022 Op Duurzame Dinsdag 2022
 • Windpark Met Zes Windmolens Langs De E34 by ENGIE, Storm En Wind4Flanders
 • Netwerkweek Zwerfafval 2022: Samen Op Weg Naar Minder Zwerfafval by RWS
 • Energiedamwand Nederland Wint Greenchoice Energieprijs 2022 Op Duurzame Dinsdag 2022
 • Tiny Forest Amsterdam Ontvangt VHG Groenprijs 2022 Op Duurzame Dinsdag 2022
 • Essent Voorziet 4.000 Woningen In Merwedekanaalzone Utrecht Van Duurzame Energie 
 • Rechtvaardig Mobiliteitsbeleid by KiM
 • Energieketens Voor CO2-Neutrale Mobiliteit In Kaart Gebracht by KiM En TNO
 • Behoud Van Energie En Een Duurzame En Natuurlijke Omgeving In Nederland
 • Op Zoek Naar Een Duurzame Vloer? Kies Voor Een Kurkvloer, Houten Vloer Of Bamboe Vloer
 • Bescherm Je Houten Tafel Duurzaam Tegen Vlekken En Krassen Met Osmo Topoil
 • Nationale Conferentie Circulaire Bouweconomie
 • Zonnedak Met 911 Zonnepanelen Op Zeefgebouw Groningen In Gebruik Genomen
 • Museum of the Future: The Most Beautiful Building On Earth In Dubai
 • Simon Loos Rijdt 1,5 miljoen Km Volledig Elektrisch Met Twintig Elektrische Trucks
 • Vernieuwend Concept Om Rubberafval Te Verwerken Tot Nieuwe Producten by New Born Rubber
 • Links

  Milieunet op..