google.com, pub-1373830308765288, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Anders Bekeken

Windparken Hollandse Kust Zuid I-II by Chinook (Vattenfall), III-IV by Vattenfall

Geschreven op 22-12-2017 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda, Energie en Besparing Facebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail

28 november 2019: Vattenfall heeft windturbineleverancier Siemens Gamesa gecontracteerd voor de levering van zo’n 70 windturbines van 11 MW.

De beide concerns verwachten dat het windpark voor de kust tussen Den Haag en Zandvoort in 2023 volledig operationeel is.

Vandaag maakt Vattenfall bekend dat het gebruikmaakt van de nieuwste turbines van Siemens Gamesa, die per stuk een vermogen van tot 11 megawatt leveren. “We zijn dankbaar voor het vertrouwen van Vattenfall”, zegt Andreas Nauen, CEO van Siemens Gamesa Offshore. “Leveren van schone energie tegen zo laag mogelijke kosten is een gemeenschappelijk doel.”

Na de gunning van windpark Hollandse Kust 1+2 vorig jaar werd in juli 2019 bekend dat Vattenfall ook de tweede helft van het windpark (3+4) mag bouwen. Eveneens zonder subsidie.

Het is vrijwel zeker dat Siemens Gamesa ook dit deel van het windpark van dezelfde turbines voorziet. Met grofweg 1.500 megawatt aan vermogen levert het totale windpark jaarlijks zo’n 5 procent van het Nederlandse elektriciteitsverbruik, evenveel als 3 miljoen huishoudens jaarlijks verbruiken.

10 juli 2019: Vattenfall gaat het tweede subsidieloze windpark op de Nederlandse Noordzee bouwen en exploiteren, op de kavels III en IV van windenergiegebied Hollandse Kust (zuid).

Het windpark zal in 2023 gereed zijn en 760 MW aan vermogen leveren. Dat is zoveel stroom als 1 miljoen huishoudens gebruiken.

Het park zal voorzien in ruim 2,5 procent van onze elektriciteitsvraag. Vattenfall kreeg in 2018 via dochterbedrijf Chinook ook de vergunning om de andere kavels (I en II) van Hollandse Kust (zuid) te exploiteren.

De windenergiesector groeit en windparken aanleggen wordt steeds goedkoper. In 2016 kreeg de ontwikkelaar van windenergiegebied Borssele nog subsidie voor de geproduceerde elektriciteit. In 2018 won Chinook/Vattenfall de eerste subsidieloze tender. Bij windpark Hollandse Kust (zuid) III en IV moet Vattenfall een vorm van huur (erfpacht) betalen voor de plaats waar het in de zee staat. Het gaat om zo’n 2 miljoen euro per jaar. De elektriciteitskabel naar land wordt door netbeheerder TenneT aangelegd.

De komende jaren zal de hoeveelheid stroom die windparken op zee leveren sterk toenemen – er breekt als het ware een ‘oogsttijd’ aan. Momenteel staan er windparken in zee met een totaalvermogen van ongeveer 1 gigawatt (GW). In 2023 staat er voor minimaal 4,5 GW vermogen. Dat is 16% van de elektriciteitsproductie. In 2030 zal daardoor ca. 11 GW aan windparken op zee staan. Deze leveren dan 40% van ons elektriciteitsverbruik.

25 maart 2019: Er is voldoende belangstelling voor de bouw en exploitatie van een tweede windpark op zee zonder subsidie in Nederland. Dat bleek bij de sluiting van de regeling voor de vergunningaanvragen voor windenergie op zee voor de kavels III en IV in het windenergiegebied Hollandse Kust (zuid).

De komende maanden beoordelen de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) en onafhankelijke externe deskundigen de ingediende aanvragen op hun technische en financiële haalbaarheid. Bij meerdere haalbare aanvragen wordt een winnaar aangewezen op basis van een rangschikking op 6 criteria. Een belangrijk criterium daarbij is de manier waarop de schommelingen in de marktprijs voor elektriciteit opgevangen kunnen worden.

De winnaar van de tender krijgt een vergunning voor de duur van 30 jaar waarbinnen hij het windpark moet bouwen, exploiteren en verwijderen. Daarbij moet de winnaar in die periode circa 50 miljoen euro aan opstalkosten betalen voor gebruik van de delen van het windpark die in de territoriale zee liggen.

De aanleg van de elektriciteitskabel naar land – die netbeheerder TenneT realiseert – wordt door de overheid bekostigd. Het windpark krijgt een capaciteit van ten minste 700 megawatt, goed voor circa 2,5 procent van het totale huidige Nederlandse elektriciteitsverbruik.

18 maart 2019: Vattenfall is gestart met de eerste fysieke voorbereidende werkzaamheden rondom het windpark op zee Hollandse Kust Zuid Kavels I en II. In het voorjaar van 2019 starten verschillende onderzoeken op de locatie van het windpark in de Noordzee.

13 maart 2019: Eneco, Shell en Van Oord verenigd in consortium Witwind willen gezamenlijk twee windparken voor de Hollandse kust bouwen. Het gaat om de windparken Hollandse Kust III en Hollandse Kust IV, twee zones vlak bij het bestaande windpark Luchterduinen op ongeveer 20 kilometer voor de kust van Den Haag.

Het consortium is van plan Hollandse Kust (zuid) III en IV in 2023 in gebruik te nemen. De windparken krijgen naar verwachting een geïnstalleerd vermogen van in totaal ongeveer 760 MW. Dit is genoeg om ongeveer 1 miljoen huishoudens van groene energie te voorzien. De windparken komen op 20 kilometer voor de kust van Den Haag te liggen.

De nieuwe windparken worden naar verwachting in 2023 in gebruik genomen en krijgen een vermogen van 760 megawatt. Omgerekend gaan de turbines net zo veel stroom produceren als één miljoen huishoudens per jaar verbruiken. De windparken zijn onderdeel van de plannen voor vijf grote zones met windmolens voor de Hollandse en Zeeuwse kust. Gezamenlijk met de bestaande windparken moet hierdoor het vermogen van alle windmolens op zee groeien naar 4,5 gigawatt in 2023.

Eerder haalden de bedrijven van het Witwind consortium samen met Mitsubishi al de aanbesteding voor offshore windparken Borssele III en Borssele IV voor de Zeeuwse kust binnen. Zie: Offshore Windpark Borssele III en IV: 77 Windturbines (731 MW) by Blauwwind Consortium

Naast dit plan heeft de overheid een stappenplan om tussen 2024 en 2030 windmolens verder weg van de kust te laten bouwen in de zone IJmuiden Ver. Hier moet voor 4.000 megawatt aan windmolens komen. Zie:Windenergie Op Zee 2030: Windparken Hollandse Kust West, Wadden-Eilanden en IJmuiden Ver

5 december 2018: Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat stelt opnieuw een procedure open om zonder subsidie een windpark in de Noordzee te bouwen en te exploiteren.

De openstelling is voor de kavels III en IV van het windenergiegebied Hollandse Kust (zuid). Het windpark zal ongeveer 700 MW aan duurzame energie opwekken, voldoende om ongeveer een miljoen huishoudens van duurzame stroom te voorzien. Marktpartijen kunnen hun aanvraag voor de vergunning van 1 maart tot en met 14 maart 17:00 uur indienen bij RVO.nl.

De kostprijs voor wind op zee is de afgelopen jaren, mede door de Nederlandse aanpak, spectaculair gedaald. In overleg met marktpartijen is daarom besloten ook voor de kavels III en IV van Hollandse Kust (zuid) een procedure zonder subsidie open te stellen. Deze procedure is vergelijkbaar met die voor de kavels I en II. Anders is dat de kavels III en IV zich deels binnen de ’12-mijlszone’ bevinden, waar de Nederlandse staat eigenaar is van de zeebodem. Om het eigenaarschap van het toekomstige windpark goed te regelen, rekent het Rijksvastgoedbedrijf een opstalvergoeding, gebaseerd op een bedrag 0,98 euro per MWh per jaar (exclusief indexatie). EU-wetgeving over staatssteun bepaalt dat deze vergoeding marktconform moet zijn. Medio december wordt de opstalovereenkomst met de voorwaarden voor verkrijging van het opstalrecht gepubliceerd.

Dit is de tweede keer dat het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een procedure openstelt om zonder subsidie een windpark te bouwen en te exploiteren. In 2018 kreeg Nuon/Vattenvall de vergunning om een windpark op kavels I en II van Hollandse Kust (zuid) te gaan bouwen en exploiteren. Dit windpark moet in 2023 gereed zijn en wordt daarmee ’s werelds eerste windpark dat zonder subsidie gebouwd zal zijn. Tot 2030 wordt in Nederland hard gewerkt aan de aanleg van windparken die, tezamen met de reeds bestaande windparken, een totaal vermogen van ruim 11.500 MW hebben en daarmee behoren tot de grootste ter wereld. Al deze windparken worden door TenneT aangesloten op het elektriciteitsnetwerk. Met deze grote windparken dragen we veel bij aan de energietransitie. Ze hebben voldoende capaciteit om miljoenen huishoudens van duurzaam opgewekte stroom te voorzien. Tegelijkertijd voelen andere groene energie technieken de druk om ook snel goedkoper te worden.

3 oktober 2018: Minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat heeft de Tweede Kamer geïnformeerd dat de tender voor de windparken op de kavels III en IV Hollandse Kust Zuid aan het einde van dit kalenderjaar opengaan.

20 maart 2018: Nuon krijgt via dochter Chinook de vergunning om zonder subsidie het windpark op kavels I en II van Hollandse Kust Zuid te gaan bouwen en exploiteren. Het windpark op de Noordzee levert straks voldoende duurzame stroom voor één miljoen huishoudens.

Het nieuwe windpark moet in 2022 gereed zijn en is daarmee ’s werelds eerste windpark dat zonder subsidie gebouwd zal zijn.

De opdracht zal worden uitgevoerd door Chinook, een vennootschap die weer onder Vattenfalls dochterbedrijf Nuon valt. Andere gegadigden bij de tender waren Innogy, het Noorse Statoil en een consortium van onder meer Oord en Eneco.

Nuon en Shell bouwden in 2007 Nederlands eerste windpark op zee. Nuon/Vattenfall heeft in totaal 1,6 GW aan windparken gebouwd en daarnaast nog eens 6,5 GW aan windparken in de planning.

Daarmee is Vattenfall qua marktaandeel de vierde eigenaar van offshore windparken in Europa, na Ørsted, E.ON en Innogy. Vattenfall wist de laatste drie achtereenvolgende vergunningsprocedures in Denemarken te winnen. De windparken van Vattenfall zijn gelegen in Zweden, Denemarken, Duitsland, Verenigd Koninkrijk en nu dus ook in Nederland.

Het gaat om twee kavels van het geplande windpark Hollandse Kust Zuid voor de kust van Zuid-Holland. In elke kavel komt voor 350 megawatt aan windmolens.

De tender maakt deel uit van een groter plan om flink meer windmolens op zee te bouwen. Nederland heeft al vier offshore windparken: Prinses Amalia Windpark – Het Gemini Offshore Windpark – Windpark Luchterduinen – Windpark Borssele

Tot 2023 wordt in Nederland hard gewerkt aan de aanleg van vijf windparken die, tezamen met de reeds bestaande windparken, een totaal vermogen van ruim 4.500 MW hebben en daarmee behoren tot de grootste ter wereld.

In 2016 werd de vergunning voor de kavels I en II van windpark Borssele gewonnen door Ørsted, en de kavels III en IV door een consortium bestaande uit Eneco, Diamond Generating Europe, Shell en Van Oord.

De openstelling van de volgende twee vergunningsprocedures voor de kavels III en IV van Windpark Hollandse Kust Zuid en de kavels I en II van Windpark Hollandse Kust Noord staan gepland voor 2018 en 2019. Zie ook: Windpark Hollandse Kust Noord Kavels I en II: Advies Voor Ondergrondse Netwerk Verbinding

De grote windparken dragen veel bij aan de energietransitie. In totaal hebben ze voldoende capaciteit om circa 6,5  miljoen huishoudens van duurzaam opgewekte stroom te voorzien. Tegelijkertijd voelen producenten van andere groene energietechnieken de druk om ook snel goedkoper te worden.

16 maart 2018: Op maandag 19 maart maakt minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat bekend welke partij de vergunning krijgt voor het bouwen en exploiteren van het windpark op kavels I en II van Hollandse Kust Zuid.

Dit windpark op de Noordzee moet vanaf 2022 één miljoen huishoudens van duurzaam opgewekte elektriciteit gaan voorzien. Het is een bijzondere vergunning, omdat dit ‘s werelds eerste windpark op zee is dat zonder subsidie gebouwd zal zijn. Dit is mogelijk doordat de kostprijs voor wind op zee de afgelopen jaren spectaculair gedaald is.

22 december 2017: Het bedrijfsleven is bereid om zonder subsidie het windpark op kavels I en II van Hollandse Kust Zuid te gaan bouwen en exploiteren. Marktpartijen konden hun aanvraag voor de vergunning uiterlijk 21 december 2017 bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat indienen.

De komende maanden worden de ingediende aanvragen beoordeeld en wordt de partij met het beste plan als winnaar aangewezen. Dit windpark op de Noordzee moet vanaf 2022 één miljoen huishoudens van duurzaam opgewekte elektriciteit gaan voorzien.

Minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat: “Dit is goed nieuws voor de energietransitie. Er vanuit gaande dat dit beoordelingsproces tot een winnaar leidt, wordt er zonder subsidie een windpark op zee gebouwd. Dat is een doorbraak. Het toont bovendien aan dat we de kosten voor de energietransitie beperkt kunnen houden als we zaken slim aanpakken en de markt en overheid goed samenwerken.”

De kostprijs voor wind op zee is de afgelopen jaren, mede door de Nederlandse aanpak, spectaculair gedaald. In overleg met marktpartijen is daarom besloten voor de kavels I en II van Hollandse Kust Zuid een procedure zonder subsidie open te stellen. Bij meerdere aanvragen wordt de partij met het beste voorstel als winnaar aangewezen, waarbij onder meer gekeken wordt naar een tijdige realisatie van het windpark, de hoeveelheid geproduceerde energie en goede risicobeheersing. De winnaar krijgt voor de duur van 30 jaar een vergunning voor het windpark op kavels I en II van Hollandse Kust Zuid. Het windenergiepark krijgt een capaciteit van circa 700 MW en moet in 2022 gereed zijn.

Tot 2023 wordt in Nederland hard gewerkt aan de aanleg van vijf windparken die, tezamen met de reeds bestaande windparken, een totaal vermogen van ruim 4.500 MW hebben en daarmee behoren tot de grootste ter wereld. In 2016 werd de vergunning voor de kavels I en II van Windpark Borssele  gewonnen door Ørsted, en de kavels III en IV van Windpark Borssele door een consortium bestaande uit Eneco, Diamond Generating Europe, Shell en Van Oord. Deze grote windparken dragen veel bij aan de energietransitie. Ze hebben voldoende capaciteit om miljoenen huishoudens van duurzaam opgewekte stroom te voorzien. Tegelijkertijd voelen andere groene energie technieken de druk om ook snel goedkoper te worden.

Van 2 tot en met 18 januari 2018 loopt nog een andere vergunningsprocedure; voor de ontwikkeling van Kavel V van het windenergiepark Borssele. Dit is een kavel waar innovatie en het testen van nieuwe technologie centraal staat.

Zie ook: Offshore Windpark Borssele: 94 Windturbines Goed voor 752 MW by Siemens en Ørsted – Het Gemini Offshore Windpark in Gebruik Genomen: 600 MW Duurzame Wind Energie – Het Prinses Amalia Windpark levert Topprestaties – Het Eneco Windpark Luchterduinen: 56% meer Nederlandse Windenergie op Zee – Meewind: Investeren in Duurzame Windenergie Parken Belwind 1, Northwind en Nobelwind – Belwind gaat er komen: 330 MegaWatt duurzame energie erbij – Het Norther Windpark by Elicio en Eneco: Het Grootste Offshore Windpark van België – Windparken Boven de Wadden: Groningen Wil 10 Gigawatt aan Windparken boven Waddeneilanden – Energie-Eiland Voor Schaalvergroting Windenergie op Nederlandse Noordzee by TenneT – Energie Eiland op de Doggersbank in de Noordzee: Het Hub en Spoke Concept by TenneT – Hoe Kies Je Een Echt Duurzame Energieleverancier? by Nederland Review

4 Reacties

 1. Erik van Erne zegt:

  20 maart 2018 om 13:25 | Permalink

  Windparken voor de Hollandse kust vanaf 1 mei 2018 open voor doorvaart

  Windparken voor de Hollandse kust waren nooit toegankelijk voor schepen, maar dat gaat vanaf 1 mei 2018 veranderen. Vanaf die datum kunnen schepen kleiner dan 24 meter door 3 windparken voor de kust varen.

  Het gaat om de parken Luchterduinen, Offshore Windpark Egmond aan Zee en Prinses Amalia WindPark. De openstelling van de windparken zorgt dat de ruimte op zee efficiënt benut wordt, wat van belang is nu het aantal windparken sterk gaat toenemen.

 2. Erik van Erne zegt:

  20 maart 2018 om 14:57 | Permalink

  World’s first offshore wind farm without subsidies to be built in the Netherlands

  The Dutch Government has awarded Vattenfall in a tender to develop the twin Hollandse Kust Zuid offshore wind farms. The two 350 MW wind farms, to be built by 2022, will be the world’s first to be built without public subsidy.

  The costs of offshore wind in Europe have been falling dramatically in recent years as manufacturers bring ever larger turbines to the market. Going zero-subsidy means the wind farms will sell their electricity on the wholesale power market instead of relying on a revenue stabilisation scheme (e.g. a Contract for Difference) that locks in a fixed revenue.

  The news follows the zero-subsidy offshore wind tender in Germany last year that was a landmark for the industry. The German offshore tender was the first to attract zero subsidy winning bids. But the projects will only be built in 2024-25, so after Hollandse Kust Zuid is commissioned.

  Following the German tender, the Dutch Government accepted offers from any developer prepared to submit a zero-subsidy bid. Bids were then assessed according to a range of qualitative criteria. The Dutch Government takes on some of the risks involved in offshore wind projects, such as the cost of the grid connection.

 3. Erik van Erne zegt:

  11 augustus 2018 om 18:34 | Permalink

  Opknapbeurt Voor 36 windmolens Offshore Windpark Egmond aan Zee

  De 36 windmolens van offshore windpark Egmond aan Zee van Nuon en Shell krijgen deze zomer een opknapbeurt. Aan 80 rotorbladen vindt groot onderhoud plaats. Onderhoudstechnici van Alpha Offshore voeren de omvangrijke onderhoudsklus uit op 44 meter hoogte, hangend boven de zee. Het groot onderhoud bestaat onder andere uit het repareren van kleine scheurtjes, bijwerken van de verflagen en herstel van het onderliggende laminaat, aan zowel voor- als achterzijde van de bladen. Naar verwachting zijn de werkzaamheden eind september voltooid.

  Offshore Windpark Egmond aan Zee (OWEZ) is het eerste Nederlandse windpark dat in de Noordzee in 2006 in gebruik werd genomen. Het park bestaat uit 36 windmolens met ieder een vermogen van 3 megawatt. De turbines produceren jaarlijks zo’n 370 miljoen kilowattuur elektriciteit. Het windpark ligt 10 tot 18 kilometer uit de kust bij Egmond aan Zee.

 4. Erik van Erne zegt:

  16 december 2020 om 09:02 | Permalink

  Offshore Connection Hollandse Kust Zuid

  In deze video van TenneT is te zien hoe de offshore connectie tot stand komt van offshore windpark Hollandse Kust Zuid naar het netwerk aan land. Deze video was ook te zien tijdens de online sessie Werken in Offshore Wind op 10 december van Navingo Career. Vol interviews met onder andere specialisten uit de sector, mooie video’s en veel informatie over carrièremogelijkheden in deze sector.

Plaats zelf een reactie:

(U heeft ruimte voor 400 tekens)

Categorieën

 • Afval (4)
 • Agenda (3.460)
 • Biologisch (121)
 • Blog Action Day (57)
 • Bouwen-Klussen (946)
 • Communicatie (382)
 • Cradle to Cradle – Circulair (1)
 • Design (245)
 • Dieren (182)
 • Donald Trump (3)
 • Duurzaam (10)
 • Educatie (353)
 • EEN-Armoede (252)
 • Energie en Besparing (3.809)
 • Europa (29)
 • Evenementen (211)
 • Geluid (27)
 • Gezondheid (324)
 • Goed Doel (122)
 • Green Deal (43)
 • Greenwashing (123)
 • Hergebruik-Kringloop (1)
 • Iets anders (457)
 • Int. Samenwerking (195)
 • Investeren (151)
 • Joe Biden – Barack Obama (119)
 • Kerst (125)
 • Klimaat (1.751)
 • Licht (403)
 • Lucht (35)
 • Mensenrechten (176)
 • Milieu (1)
 • MVO (2)
 • Natuur (823)
 • Nederland (46)
 • Olympische Spelen (68)
 • Oranje (158)
 • Oud & Nieuw (133)
 • Pasen (2)
 • Sinterklaas (16)
 • Sport (247)
 • Vakantie (73)
 • Valentijn (38)
 • Verkiezingen (52)
 • Vervoer en OV (1.844)
 • Vrijwilligerswerk (16)
 • Water (317)
 • Welzijnswerk (30)
 • Recente berichten

 • Tips Om Een Woning Duurzamer Te Maken: Verlaag Je Energiekosten
 • Conferentie Energieopslag: Ontwikkelingen En Uitdagingen by Klimaatweb
 • Het Merwede NaZomer Festival In De Merwedekanaalzone In Utrecht
 • Drystack Wint ING Circulair Ondernemenprijs 2022 Op Duurzame Dinsdag 2022
 • Windpark Met Zes Windmolens Langs De E34 by ENGIE, Storm En Wind4Flanders
 • Netwerkweek Zwerfafval 2022: Samen Op Weg Naar Minder Zwerfafval by RWS
 • Energiedamwand Nederland Wint Greenchoice Energieprijs 2022 Op Duurzame Dinsdag 2022
 • Tiny Forest Amsterdam Ontvangt VHG Groenprijs 2022 Op Duurzame Dinsdag 2022
 • Essent Voorziet 4.000 Woningen In Merwedekanaalzone Utrecht Van Duurzame Energie 
 • Rechtvaardig Mobiliteitsbeleid by KiM
 • Energieketens Voor CO2-Neutrale Mobiliteit In Kaart Gebracht by KiM En TNO
 • Behoud Van Energie En Een Duurzame En Natuurlijke Omgeving In Nederland
 • Op Zoek Naar Een Duurzame Vloer? Kies Voor Een Kurkvloer, Houten Vloer Of Bamboe Vloer
 • Bescherm Je Houten Tafel Duurzaam Tegen Vlekken En Krassen Met Osmo Topoil
 • Nationale Conferentie Circulaire Bouweconomie
 • Zonnedak Met 911 Zonnepanelen Op Zeefgebouw Groningen In Gebruik Genomen
 • Museum of the Future: The Most Beautiful Building On Earth In Dubai
 • Simon Loos Rijdt 1,5 miljoen Km Volledig Elektrisch Met Twintig Elektrische Trucks
 • Vernieuwend Concept Om Rubberafval Te Verwerken Tot Nieuwe Producten by New Born Rubber
 • Casino777 Online Spellen: De Ultieme Online Casino Ervaring Van Nederland by Casino777
 • Links

  Milieunet op..