google.com, pub-1373830308765288, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Anders Bekeken

Subsidie voor Zonnepanelen: Geen Nieuwe Rondes Geen Nieuwe Kansen in 2011

Geschreven op 19-1-2009 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda, Energie en Besparing, Investeren Facebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail

zonnepanelen.jpgUpdate 1 december 2010: Nou, minister Maxime Verhagen heeft even uitgelegd hoe het allemaal verder gaat met de subsidieregeling duurzame energie. Voor particulieren die zonnepanelen willen aanschaffen  is er slecht nieuws. Er komt geen subsidieregeling. Ook de WKK regeling voor particulieren komt te vervallen.

Wat er nog wel voor particulieren in de nieuwe SDE+ regeling zit, vraagt u zich wellicht af? Niets, behalve meebetalen via een extra belasting van de energieprijs en dat geld gaat dan weer naar bedrijven, die nog wel subsidie kunnen krijgen voor duurzame energieopwekking.

Kort samengevat lijkt mij dit het einde van de zonnepanelen business in Nederland. WKK wordt ook heel erg lastig. Wat blijft er dan nog over? Duurzame energie uit afval, windenergie en op de hele, hele lange termijn misschien ook nog zonne-energieprojecten door bedrijven. Zie: Minister Maxime Verhagen: SDE+ Subsidieregeling gaat Medio 2011 van Start –Wubbo Ockels en Beau van Erven Dorens Ambassadeurs van Wij Willen Zon

12 november 2010: Zo, minister Maxime Verhagen heeft aangekondigd dat er volgend jaar weer een subsidieregeling komt voor duurzame energieopwekking. Wanneer is nog ietwat onduidelijk, want met medio 2011 kan de minister nog alle kanten op. Eerst moet de financiering nog even worden geregeld en het slechte nieuws is dat die grootendeels gaat komen uit een opslag op de energierekening van burgers en bedrijven.

1 juni 2010: De subsidiepot voor grootschalige zonnestroom-installaties die op 31 mei opende is ook weer binnen één dag overtekend. Het gaat daarbij om subsidie voor installaties met een vermogen groter dan 15 kWp tot en met maximaal 100 kWp. Voor deze installaties is minimaal 85 m2 dak nodig.

NL Energie en Klimaat, onderdeel van Agentschap NL, die de subsidieregeling uitvoert, ontving op 31 mei zo’n 35 duizend subsidieaanvragen. Het beschikbare subsidiebedrag van € 24 miljoen geeft ruimte voor opstelling van 5 Megawatt elektriciteitsopwekkingsvermogen. Omdat er aanzienlijk meer subsidie is aangevraagd dan er beschikbaar is, wordt er geloot onder de aanvragen die op 31 mei tot 17.00 uur zijn binnengekomen. Honorering van nieuwe aanvragen is dan ook niet meer mogelijk.

De afhandeling van de aanvragen voor de categorie zon-PV klein is inmiddels binnen de gestelde termijn afgerond. Deze categorie opende op 1 maart jl. met subsidie voor zon-PV installaties van 1 kWp tot en met 15 kWp. Van de ongeveer 17.000 aanvragen die tijdens de openingsdag zijn ingediend, zijn er zo’n 4.200 gehonoreerd.

3 maart 2010: Zoals verwacht. In totaal zijn circa 17.000 aanvragen ingediend. Omdat er veel meer subsidie is aangevraagd dan er beschikbaar is, wordt geloot onder de aanvragen die op 1 maart tot 17.00 uur zijn binnengekomen.

Het beschikbare subsidiebedrag geeft ruimte voor de opstelling van 20 Megawatt elektriciteitsopwekkingsvermogen. Minister Maria van der Hoeven van Economische Zaken is verheugd over deze – opnieuw – grote belangstelling.

Indiening van aanvragen blijft mogelijk tot duidelijk is dat het beschikbare budget volledig is toegewezen aan aanvragen die zijn ingeloot en die aan alle criteria voldoen. Omdat naar verwachting het budget wordt uitgeput met aanvragen van 1 maart, is de kans klein dat nieuwe aanvragen (ingediend na 1 maart) voor deze categorie gehonoreerd worden.

De subsidieregeling voor zon-PV installaties van 15 tot en met 100 kilowatt-piek (Zon-PV groot) opent 31 mei. Voor deze categorie is een budget van 24 miljoen euro beschikbaar.

1 februari 2010: Op 1 maart 2010 wordt de regeling weer opengesteld en net als voorgaande jaren zullen installatiebedrijven voor zonnepanelen gebundelde aanvragen indienen. Veel bedrijven zijn op dit moment dan ook volop aan het werven. De verwachting is dat de belangstelling voor zonnepanelen net als voorgaande jaren overweldigend zal zijn.

Dus is de kans groot dat de geschiedenis zich zal herhalen en dat al op de eerste dag de bovengrens wordt bereikt. Dit kan zeer nadelig uitpakken voor installatiebedrijven die gebruik maken van gebundelde aanvragen. Volgends de regeling gaat namelijk iedereen meeloten die zich heeft aangemeld op de dag dat de overschrijving wordt bereikt. Een gebundelde aanvraag krijgt echter maar één lotnummer voor de hele bundel. Het wordt dan alles of niets. Het is onmogelijk om in dit geval te spreken van eerlijke concurrentie.

Particulieren en bedrijven maken dus de grootste kans om subsidie te verkrijgen door de aanvraag individueel te doen. Dit moet dan wel de allereerste dag van openstelling gebeuren, namelijk 1 maart 2010 vóór 17:00 uur. Gebundelde aanvragen zorgen ervoor dat de bovengrens van subsidie snel wordt bereikt. De individuele aanvrager die deel uitmaakt van een bundel krijgt echter geen eigen lotnummer.

Blijft toch vreemd dat er bakken geld gaan naar allerlei andere projecten, die alleen maar weerstand oproepen en dat er zo weinig geld beschikbaar wordt gesteld voor duurzame energieopwekking met zonnepanelen, waar dus wel heel veel belangstelling voor is.

Zie ook: Weer extra geld naar CO2-afvang en opslag (CCS) en nog wat programma’s van EZ

27 januari 2010: Nou, het wordt weer een maandje later. Minister Maria van der Hoeven van Economische Zaken heeft in de Staatscourant van 22 januari 2010 de Subsidieregeling Duurzame Energieproductie 2010 (SDE) gepubliceerd. De regeling treedt op 1 maart 2010 in werking.

In de SDE 2010 worden alle categorieën duurzame energie-opwekking gesubsidieerd die ook in 2009 al voor subsidie in aanmerking kwamen. Daarnaast is er sprake van een uitbreiding van de categorie wind op land voor grote molens en is in 2010 tevens SDE-subsidie beschikbaar voor grote WKK-installaties.

Voor u een aanvraag gaat indienen is het wellicht handig om nog even naar dit artikel te kijken: De valkuilen bij het aanvragen van subsidie voor zonnepanelen !  – Hoe rendabel zijn zonnepanelen met subsidie ? Gratis rekenmodule opbrengst zonnepanelen

Advies op MaatOok bij MilieuCentraal kunt u terecht voor een Advies op Maat. Ik heb even gekeken naar de mogelijkheden bij ons kantoor.

Plat dak, ruimte voldoende voor 16 panelen. Het Advies op Maat voor de aanschaf van zonnepanelen dat ik kreeg ziet u hiernaast.

Moet eerlijk zeggen dat ik er niet echt enthousiast van kan worden. De subsidie per jaar is aardig, maar niet om over naar huis te schrijven.

De aanschafkosten komen, inclusief installatiekosten die voor 16 zonnepanelen ongetwijfeld een stuk hoger liggen dan 250 euro, op meer dan 11.000 euro.

Jammer toch dat het National Sustainability Fund er nog steeds niet is. Dat zou het allemaal een stuk eenvoudiger maken om de aanschaf van zonnepanelen te financieren.

Aanvraag subsidie voor zonne-energie eenvoudiger ! Geen run op subsidie Zonnepanelen ! Nog één keer 14 miljoen subsidie voor zonne-energie in 2008 ! Subsidie zonnepanelen is nu echt helemaal op !  en Hoe staat het met uw subsidieaanvraag voor zonnepanelen ?

23 december 2009: Naar alle waarschijnlijkheid opent op 1 februari 2010 een nieuwe subsidieronde in de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie. Het budget voor zonnepanelen is dit jaar 93 miljoen euro.

Circa vier weken vóór de openstelling van de subsidieronde, dus laten we maar zeggen op maandag 4 januari 2010, zal het aanvraagformulier online beschikbaar zijn, aanvragers kunnen zo vooraf al hun gegevens invullen. De minister verwacht dat de subsidiebeschikkingen binnen een termijn van dertien weken worden afgegeven.

Voor particulieren en bedrijven die van plan zijn de subsidie aan te vragen, maar nog met wat vragen zijn blijven zitten, worden er SDE-informatieavonden georganiseerd op 5 januari in Eindhoven, 6 januari in Zwolle en 7 januari in Utrecht.

Particulieren die zonnepanelen aanschaffen krijgen subsidie voor elke kilowattuur (kWh) die ze opwekken. Het totaalbudget voor zonnepanelen is dit jaar 93 miljoen euro, hiervan valt 69 miljoen in de categorie ‘zon-pv klein’, waar particulieren ook gebruik van kunnen maken. Het maximumvermogen in deze categorie is 15.000 watt-piek (Wp). Met het budget kan in totaal 20 megawatt (MW) aan zonnepanelen geplaatst worden, dit zal jaarlijks zo’n 17 gigawattuur (GWh) opwekken.

De eerdere regeling uit 2008 en 2009 waren al heel snel uitgeput. Het aangevraagde vermogen bedroeg 28 MW, goed voor een productie van jaarlijks circa 33 GWh aan duurzame elektriciteit. Dat is gelijk aan het stroomgebruik van slechts 10.000 huishoudens.

29 november 2009: Zo, minister Maria van der Hoevenvan EZ is weer begonnen aan een nieuwe aflevering van de SDE-soap. Ook voor 2010  wordt fors ingezet op de productie van duurzame energie. In totaal gaat het om meer dan 1500 megawatt aan projecten, inclusief wind op zee.

Onder meer de volgende categorieën komen voor subsidie in aanmerking:
1. Wind op land. De subsidie voor 2010  is 3,7 eurocent per kilowattuur (kWh) uitgaande van 2200 draaiuren voor molens tot 6 Megawatt en 3095 draaiuren voor grotere molens.  In totaal kan in 2010 355-500  megawatt (MW) aan open te stellen vermogen worden gesubsidieerd. Dit komt overeen met een jaarlijkse productie van 1100 gigawattuur aan duurzame elektriciteit.

2. Zon. Voor kleinschalige zon-pv installaties van1 tot 15 kilowatt piekvermogen (kWp) wordt de subsidie 24,4 eurocent per kWh en voor grotere installaties (tot 100 kWp) 35,1 eurocent.  Voor kleinschalige projecten wordt in 2009 een budget opengesteld dat overeenkomt met in totaal 20 megawatt aan vermogen en voor grotere projecten is budget beschikbaar tot in totaal 5 MW aan op te stellen vermogen. Dit levert jaarlijks respectievelijk 17 en 4 gigawattuur aan duurzame elektriciteit op.

3.Biomassa.De subsidie voor de productie van groen gas varieert van 24,5 tot 36,3 eurocent per kubieke meter (totaal open te stellen vermogen 13 Megawatt). Voor productie van elektriciteit uit biomassa variëren de subsidies van 4,8 tot 11,1 eurocent per kWh (totaal op te stellen vermogen 30-38 MW). Dit levert jaarlijks 368 tot  480 gigawattuur aan duurzame elektriciteitsproductie op.

4. Waterkracht. De subsidie voor projecten met een waterverval van minder dan 5 meter bedraagt de subsidie 5,7 eurocent per kWh . Voor projecten met een waterverval vant 5 meter of meer bedraagt de subsidie 0,7 eurocent per kWh (totaal op te stellen vermogen 20-45  MW). Dit levert jaarlijks 76 tot 216 gigawattuur aan duurzame elektriceitsproductie op.
Minister Van der Hoeven concludeert in haar brief aan de Tweede Kamer dat, inclusief de besluiten in het aanvullend beleidsakkoord, deze Kabinetsperiode in totaal tussen de 2783 en 3137 MW kan worden gecommitteerd. De minister: “We zijn dan ook op de goede weg, al ligt er nog een forse uitdaging voor ons de komende twee jaar. Immers, dan moet er een goed fundament liggen, waar volgende kabinetten in ieder geval tot 2020 op kunnen voortbouwen om tot 20 procent duurzame energie te komen”.

De Subsidieregeling Duurzame Energie 2010 zal worden uitgevoerd door SenterNovem en naar verwachting eind december in de Staatscourant worden gepubliceerd.  Subsidies kunnen worden aangevraagd van eind januari  tot en met 1 november 2010. Bron EZ

Wind Service Holland is er nog wat uitgebreider op ingegaan, maar ik kan niet zeggen dat het daar veel duidelijker van is geworden.

13 oktober 2009: Maria van der Hoeven,  minister van Economische Zaken geeft gehoor aan een motie van de Tweede Kamer waarin gevraagd wordt om verschuiving van de SDE-gelden 2009. Deze verschuiving betekent niet dat subsidieaanvragen voor de categorieën Zon-PV en Biomassa die nu nog ingediend worden, nog kans maken op een subsidie. Ook na budgetoverheveling blijft sprake van budgetuitputting. SenterNovem gaat de aanvragen die in april 2009 zijn ingediend en waarvoor in eerste instantie onvoldoende budget leek te zijn, alsnog beoordelen.

De verschuiving van budget gebeurt alleen als blijkt dat na sluiting van de SDE-regeling op 30 oktober, budget over is bij de SDE categorie Wind op Land. Aanleiding hiervoor is dat binnen de SDE categorie Wind op Land in 2009 minder subsidieaanvragen worden verwacht dan waarvoor budget opengesteld is en de categorieën Zon-PV en Biomassa ruim overtekend zijn.

SenterNovem zal de aanvragen die in april 2009 zijn ingediend en door de overtekening niet in aanmerking kwamen, alsnog beoordelen. Alleen die aanvragers die mogelijkerwijs in aanmerking komen voor het extra beschikbaar gestelde budget worden hierover geïnformeerd. De definitieve toewijzing volgt dan na sluiting van de regeling wanneer duidelijk is of de verschuiving van de subsidiegelden door gaat. Aanvragen voor de categorieën Zon-PV en Biomassa waarvan op voorhand al duidelijk is dat die ook na een eventuele ophoging van het budget niet in aanmerking komen voor subsidie, zullen eerder al afgewezen worden.

De minister van Economische Zaken geeft gehoor aan een motie van de Tweede Kamer waarin gevraagd wordt om verschuiving van de SDE-gelden 2009. Dit gebeurt alleen indien blijkt dat na sluiting van de SDE-regeling op 30 oktober, budget over is bij de SDE categorie Wind op Land. Aanleiding hiervoor is dat binnen de SDE categorie Wind op Land in 2009 minder subsidieaanvragen worden verwacht dan waarvoor budget opengesteld is en de categoriën Zon-PV en Biomassa ruim overtekend zijn.

Dit betekent dat na uitvoering van deze geplande verschuiving, zowel de kleine als de grote categorie Zon-PV, elk geld kunnen krijgen voor maximaal 5,9 vermogen (MW) aan extra installaties. De biomassacategorieën elektriciteit en gas krijgen beide geld voor maximaal 7,5 MW aan extra installaties. De minister maakt hierbij het voorbehoud dat wanneer er bij het sluiten van de SDE-regeling eind oktober 2009 toch nog veel subsidies voor Wind op Land worden aangevraagd, de verschuiving niet door zal gaan.

29 augustus 2009: Zo, het ziet er nu toch eindelijk naar uit dat er extra geld komt voor de subsidieregeling voor zonnepanelen via een budgetoverheveling uit het potje Wind op Land naar Biomassa en Zon-PV. Deze verschuiving betekent niet dat subsidieaanvragen voor de categorieën Zon-PV en Biomassa die nu nog ingediend worden, nog kans maken op een subsidie.

Concreet betekent het dat na uitvoering van deze geplande verschuiving zowel de kleine als de grote categorie Zon-PV, elk geld zullen krijgen voor zo’n 5,9 vermogen (MW) aan extra installaties. De biomassacategorieën elektriciteit en gas krijgen dan beide geld voor zo’n 7,5 MW aan extra installaties. De minister maakt hierbij wel het voorbehoud dat wanneer er bij het sluiten van de SDE regeling eind oktober 2009 onverhoopt toch nog veel subsidies voor Wind op Land worden aangevraagd, de verschuiving niet door zal gaan.

Maria van der Hoeven, minister van Economische Zaken heeft dit toegezegd in een brief aan de Tweede Kamer (PDF).

11 juli 2009: Tja, de geschiedenis herhaalt zich zullen we maar zeggen en vooral niets geleerd uit het verleden. Ook vorig jaar was de subsidie al snel op, ook vorig jaar waren er veel meer aanvragen dan men had verwacht en ook net als vorig jaar heeft SenterNovem bekendgemaakt nog even wat extra tijd nodig te hebben. Een week of 13. Overigens is inmiddels ook bekend dat minister Maria van der Hoeven geen enkele noodzaak ziet om budget over te hevelen.

16 juni 2009: Dit keer komt het nieuws van minister Jacqueline Cramer die heeft aangekondigd dat de stimuleringsregeling voor duurzame energie SDE nog deze kabinetsperiode zal worden losgekoppeld van de rijksbegroting. We gaan de SDE financieren uit een verhoging van de energietarieven. Ik verwacht dat dit in 2010 al het geval is, aldus de minister.

Tja, dat geloof je toch niet. Dat betekent ongetwijfeld dat de stroomtarieven voor u en mij weer omhoog gaan. Overigens maak ik uit het artikel op ODE op dat de subsidieregeling voor windenergie op land wordt aangepast. Cramer: “De regeling zal meer worden zoals het systeem in Duitsland. Alleen zullen we wat andere parameters gebruiken.” Bron: ODE

10 juni: Minister Maria vVan der Hoeven van EZ heeft in haar wijsheid besloten dat ze binnen het budget van de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE) niet zal gaan schuiven tussen verschillende categorieën.

‘Het is van cruciaal belang om een stabiel en betrouwbaar overheidsbeleid te voeren voor de stimulering van duurzame energie. De belangrijkste kritiek uit de sector op de stimulering van duurzame energie over de afgelopen jaren is dat de overheid de spelregels gedurende de rit steeds aanpast. Een schuif kort na openstelling zal dit beeld richting investeerders bevestigen.’

‘Het nu bekendmaken van een schuif binnen de SDE zal naar verwachting weer een nieuwe dynamiek (inclusief precedentwerking voor volgende jaren) in de markt in gang zetten, aangezien de verwachting wordt gewekt dat de SDE verwordt tot een instrument dat erop gericht is zoveel mogelijk aanvragen te honoreren. Dit kan grote verwachtingen wekken bij (dure) categorieën als zon en biomassa, waaraan zeker niet geheel voldaan kan worden.’

‘Bovendien geldt dat de specifieke schuif van wind op land naar zon en biomassa, zoals de motie Samsom c.s. voorstelt, het aantal maximaal te realiseren MW in deze kabinetsperiode verlaagt. Hiermee wordt de doelstelling van dit kabinet van 2000 MW wind op land in 2011 losgelaten. Per saldo zal er door de voorgestelde schuif deze kabinetsperiode circa 110 MW opgesteld vermogen minder kunnen worden gerealiseerd met dezelfde hoeveelheid SDE-middelen.’ Aldus de minister in haar brief (PDF)aan de Tweede Kamer. Bron: EZ

Tuurlijk is het van cruciaal belang om een stabiel en btrouwbaar overheidsbeleid te voeren en daar zit ‘m nou net het probleem. Van dat betrouwbare en stabiele beleid is helemaal niets te merken. Sterker nog, het is een gezwalk van heb ik jou daar, met dank aan, juist u raad het al, Maria van der Hoeven.

Zal wel komen omdat Maria er toch al van overtuigd is dat we de Kyoto doelstellingen halen.

4 juni 2009: Het ziet er naar uit dat het weer gaat gebeuren. Minister Maria van de Hoeven is van plan om 250 miljoen euro uit het windenergiepotje over te hevelen naar biomassa en zonenergie. Dat is op zich mooi, maar het parlement wil dat het geld voor 1 juli, wanneer de loting plaatsheeft, wordt overgeheveld en dat is volgens Maria van der Hoeven niet mogelijk. De SDE is tot eind oktober opengesteld en theoretisch is het mogelijk dat er voor die tijd nog aanvragen voor subsidie op windenergie binnenkomen.

20 april 2009: Ja, hoor daar gaan we weer. Net zoals vorig jaar wil de PvdA extra geld voor de subsidiepot voor de aanschaf van zonnepanelen. Dit keer gaat Diederik Samson met een plan komen en vragen om een verdubbeling subsidiepot zonne-energie.  Bron: Vroege Vogels

Op zich natuurlijk heel mooi, maar ik vraag mij af waarom minister Jacqueline Cramer, toch ook van de PVDA, niet met zo’n plan komt of zou dat komen omdat het klimaatbeleid volgens de minister toch al helemaal op schema ligt.

Er is natuurlijk geld genoeg in de pot en zoals ik al eerder schreef, blijft het onbegrijpelijk dat er zo weinig geld is gereserveerd voor de subsidieregeling voor zonnepanelen en er een enorme bak met geld ongebruikt blijft omdat het met windenergie op land en zee maar niet wil lukken. Je zou zo zeggen dat e.e.a. heel vlug kan worden geregeld. Komt de betrouwbaarheid van de overheid als het om continuiteit van subsidieregelingen gaat absoluut niet ten goede. SDE-subsidie: er is heel veel geld over en weinig gerealiseerd in 2008

Update 8 april 2009: Geweldig resultaat en een evenaring van het onlangs in Groningen behaalde wereldrecord. De subsidiepot voor zonnepanelen is in één dag zwaar overtekend Op 6 april opende SenterNovem de SDE-subsidiepot voor zonnestroom en op 7 april is het alweer gedaan.

Uit een eerste inventarisatie van de subsidieaanvragen blijkt dat de subsidie op zonnepanelen net als vorig jaar zeer populair is.Dit jaar kon voor het eerst subsidie aangevraagd worden voor grote zonnepanelen met een piekvermogen van 15 tot 100 kilowatt. De subsidiepot van 26 miljoen euro voor deze grote zonnepanelen is ruim overtekend. Ook voor de categorie zonnepanelen van 0,601 tot 15 kilowatt -waar veel particulieren aanspraak op maken – is veel belangstelling. Maria van der Hoeven minister van Economische Zaken stelde dit jaar 88 miljoen euro beschikbaar voor zonnepanelen.

Grote panelen
Meer dan duizend bedrijven vroegen subsidie voor de grote zonnepanelen van 15 tot 100 kilowatt. De 5 megawatt aan zonnepanelen waar subsidie voor beschikbaar is, is op de eerste dag al meerdere keren overtekend. Omdat er meer subsidie is aangevraagd dan er beschikbaar is, wordt geloot onder de aanvragen die op 6 april tot 17.00 uur zijn binnengekomen.

Kleinere panelen
Rond drieduizend aanvragers deden een beroep op de subsidiepot van 62 miljoen euro voor kleinere zonnepanelen met een vermogen tussen de 0,601 en 15 kilowatt. Catelijne van de Moosdijk van SenterNovem benadrukt dat het om een schatting gaat. “De digitale aanvragen hebben we goed in beeld, maar de schriftelijke aanvragen moeten we nog tellen en invoeren”. Als alle aanvragen zijn beoordeeld en verwerkt, wordt duidelijk hoeveel subsidie er voor de kleinere panelen is aangevraagd.

Paneel in
m2
Euro
aanschaf
Kilowatt
vermogen
Kilowattuur
per jaar
5 3.000 0,601 551
40 25.000 5 4.250
120 75.000 15 12.750
400 225.000 50 42.500
800 450.000 100 85.000

Een gemiddeld gezin kan al zijn stroom (3400 KW/h) zelf opwekken als het 35 vierkante meter zonnepanelen plaatst. Dat kost € 20.000. Bron SenterNovem

Nou dat is natuurlijk weer ontzettend balen voor alle mensen die nu nog bezig zijn met de voorbereiding van hun subsidieaanvraag voor zonnepanelen. Tenzij de klucht van vorig jaar ook dit jaar op herhaling gaat. Het Kabinet gaat dan op zoek naar extra potjes, zodat er toch nog weer wat aanvragen kunnen worden gehonoreerd.

Waarom niet het geld dat nog in de pot zit voor windmolens op land benutten voor deze regeling. Er is nog zoveel geld niet uitgegeven en met alle tegenstand tegen windmolens op land ziet het eer ook niet naar uit dat dat geld ooit nog wordt uitgegeven. SDE-subsidie: er is heel veel geld over en weinig gerealiseerd in 2008

Zie ook: Wereldrecord: subsidieregeling energiebesparende maatregelen in Groningen na 1 dag gesloten

19 januari 2009: Ja, ja, het is weer bijna zover. Vanaf maandag 6 april 2009, nee het is geen grap, kunt u weer subsidie aanvragen voor de aanschaf van zonnepanelen. Mooi toch? Dan is er weer een nieuw potje dat naar verwachting ook weer heel vlug op zal zijn.

U kunt uw aanvraag niet vooraf indienen, maar zo begreep ik van de helpdesk van SenterNovem om vooraf even telefonisch contact op te nemen. Dus als uitzonderingg het telefoonnummer: de helpdesk van de SDE, (038) 455 34 50. De Helpdesk is bereikbaar op iedere werkdag van 08.00 – 12.00 uur.

Het ministerie van Economische Zaken heeft de regeling voor de open te stellen categorieën en bijbehorende tarieven nog niet in de Staatscourant gepubliceerd. Daarom staan op deze website alleen de kamerbrief en de bijbehorende tarieven. De regeling sluit op 30 oktober 2009. Voor 2009 kunnen aanvragen ingediend worden voor de volgende categorieën (click op de categorie voor meer info):

U kunt uw subsidieaanvraag voor zonnenpanelen ook digitaal aanvragen en ondertekenen met DigiD. Vanaf dit jaar kunnen geïnteresseerden in de categorie hun aanvraag via de computer indienen. Vanaf 1 week voor de opening van de regeling kunt u dit programma op deze website bekijken. Voor de overige categorien kunnen aanvragen alleen schriftelijk worden ingediend. Ook deze aanvraagformulieren staan online. Zie ook: Aanvraag subsidie voor zonne-energie eenvoudiger !

Nieuw in de SDE 2009 is het subsidiëren van de elektriciteit die u zelf gebruikt. Zowel particulieren als bedrijven die hun ‘eigen’ groene stroom gebruiken komen hiervoor in aanmerking. Met terugwerkende kracht gaat dit ook gelden voor iedereen die in 2008 subsidie heeft gekregen voor Zon-PV. Voorwaarde is wel dat u in het bezit bent van een Brutoproductiemeter die dit eigen stroomverbruik registreert. Andere meters kunnen namelijk het eigen energieverbruik niet meten. Een brutoproductiemeter kost circa 90 euro.

Als u subsidie voor zonnepanelen aanvraagt wordt u groene stroomproducent. Dit betekent dat u zich ook moet aanmelden bij CertiQ. CertiQ geeft certificaten uit, de zogenaamde Garanties van Oorsprong of GVO’s. Dit is een bewijs dat deze stroom op een duurzame manier geproduceerd is. Op basis van deze GVO’s gaat SenterNovem over tot betaling van de subsidievoorschotten. Vorig jaar moesten alle groene stroomproducenten aan CertiQ zowel een inschrijfgeld als een jaarlijkse bijdrage betalen. Het ministerie van Economische Zaken heeft besloten dat aanvragers voor zon-PV uit 2008 en aanvragers van een systeem tussen de 0,6 kWp tot en met 15 kWp geen CertiQ kosten meer hoeven te betalen. Indien u dit vorig jaar wel heeft gedaan, kunt u dit geld terugkrijgen van CertiQ. CertiQ zal hierover binnenkort contact met u opnemen.

Voor aanvragers voor de grote categorie Zon-PV (aanvragen > 15 kWp –  ? 100 kWp) geldt voor 2009 een nieuwe eis voor de installatie. De zonnepanelen mogen  alleen op – of tegen een gebouw worden bevestigd. Vrijstaande systemen zijn in deze categorie dus niet toegestaan.

De subsidie is dit jaar ook voor grotere zonnepanelen. In 2009 is er subsidie voor installaties met een vermogen tussen 0,601 Kilowatt en 100 Kilowatt. In 2008 was dit nog max. 3,5 Kilowatt. Er is 62 miljoen euro beschikbaar voor panelen met een vermogen tussen de 0.601 en de 15 Kilowatt. Daarnaast is er 26 miljoen euro subsidie voor zonnepanelen van tussen de 15 en de 100 kilowatt. De laatste categorie is vooral interessant voor ondernemers. Installaties van 100 Kilowatt zijn bijna net zo groot als 4 tennisvelden.

De aanvragen voor Zon-PV zijn in 2009 onderverdeeld in twee categorieën.

 • Zon PV – groter dan 0,6 kWp tot en met 15 kWp
 • Zon PV – groter dan 15 kWp tot en met 100 kWp

De subsidietarieven verschillen per categorie:

 • voor de installaties tot en met 15 kilowatt piekvermogen (kWp) wordt het basistarief 52,6 eurocent per kWh. De vergoeding die u krijgt voor de levering van de PV-stroom aan het elektriciteitsnet of voor het eigengebruik is voorlopig vastgesteld op 27,3 cent per kWh voor 2009. Daarmee komt de SDE vergoeding in 2009 op 25,3 cent per kWh.
 • voor installaties van 15 tot en met 100 kWp wordt het basistarief 45,9 eurocent per kWh. De vergoeding voor het eigen gebruik of levering aan het net is voor 2009 voorlopig vastgesteld op 7,6 cent per kWh. De SDE vergoeding voor deze categorie zon-PV wordt daarmee 38,3 cent per kWh voor 2009.

Voor 2009 is er voor in totaal 20 MW subsidie beschikbaar. Het grootste deel (15 MW) is bestemd voor de kleinere zonnepanelen (de eerste categorie).

Voordat de subsidie wordt uitbetaald moet er wel wat gebeuren. Er komt meer bij kijken dan je in eerste instantie zou denken. De panelen moeten op het dak en er moet een nieuwe elektriciteitsleiding inclusief elektriciteitsmeter, in uw huis worden aangelegd. Daarnaast moeten formulieren worden ingevuld om de groene stroom op het elektriciteitsnet aan te bieden en moet er een bewijs komen dat de stroom groen is. SenterNovem adviseert mensen eerst goed op een rijtje te zetten wat ze moeten doen, voordat ze de subsidie aanvragen.

Nadat SenterNovem de subsidiebeschikking voor de SDE 2009 heeft afgegeven, heeft u nog anderhalf jaar de tijd om de zonnepanelen te installeren. Voor de SDE 2008 had u hiervoor nog drie jaar de tijd, houdt er dus rekening mee dat dit voor deze ronde u korter de tijd heeft.

Vorig jaar was er veel belangstelling voor subsidie op zonnestroom. Minister Maria van der Hoeven verhoogde het budget in 2008 in twee maal van 46 miljoen naar 83 miljoen euro. Uiteindelijk kregen 8000 mensen te horen dat ze in aanmerking komen voor de subsidie. De meeste aanvragers geven bij SenterNovem aan in 2009 de panelen op het dak te willen leggen. Ook de ‘duurzame warmte’ subsidie voor zonneboilers is in trek. Zonneboilers gebruiken het zonlicht om water op te warmen.

De SDE geeft investeerders in duurzame energie een langjarige zekerheid. Hiervoor is een systeem opgezet dat het verschil vergoedt tussen de kostprijs van de ‘reguliere energie’ en de duurzame energie; levert duurzame energie uit uw project te weinig op, dan vult de SDE de opbrengsten aan. Dit gebeurt voor een periode van vijftien jaar (Wind op land en Zon-PV) of twaalf jaar (Biomassa, Afvalverbranding en Groen gas). De subsidie die u krijgt toegewezen is een maximumbedrag, de uiteindelijke hoogte is afhankelijk van meerdere factoren als bijvoorbeeld de hoogte van de energieprijs. Bron: Energieportal

Voor u een aanvraag gaat indienen is het wellicht handig om nog even naar dit artikel te kijken: De valkuilen bij het aanvragen van subsidie voor zonnepanelen !  – Hoe rendabel zijn zonnepanelen met subsidie ? Gratis rekenmodule opbrengst zonnepanelen

Aanvraag subsidie voor zonne-energie eenvoudiger ! Geen run op subsidie Zonnepanelen ! Nog één keer 14 miljoen subsidie voor zonne-energie in 2008 ! Subsidie zonnepanelen is nu echt helemaal op !  en Hoe staat het met uw subsidieaanvraag voor zonnepanelen ?

05-03-2008: Nijmegen roept als eerste gemeente in Nederland haar inwoners op om haast te maken met het aanvragen van een subsidie voor zonnepanelen. Kun je die dan al aanvragen? Nee, dat niet, maar Nijmegen verwacht gewoon dat het subsidiepotje heel snel leeg zal zijn. Bron: De Gelderlander

Dus kun je er maar beter vroeg bijzijn. Dat is de inzet van een campagne van milieuwethouder Jan van der Meer die vandaag van start gaat. Hij wil dat Nijmegen zich profileert als ‘zonnestad’. In dat kader wil hij de nieuwe subsidieregeling breed onder de aandacht brengen. Die wordt half april opengesteld. Jan van der Meer wil dat er zoveel mogelijk aanvragen vanuit Nijmegen naar Den Haag gaan. En snel want voor de regeling geldt: op is op, dus de tijd dringt. Mooi plan van Jan en dan wordt hij waarschijnlijk de ‘zonnekoning’ van die ‘zonnestad’ Opvallend dat Nijmegen er zelf geen geld in steekt. Zo belangrijk is het dus ook weer niet.

Denkt u er even aan dat u bij de subsidie aanvraag voor zonnepanelen een offerte van een leverancier moet indienen. Die kunt u dus beter zo snel mogelijk laten maken. Kijkt u hier even voor wat mooie voorbeelden van de toepassing van zonnepanelen voor de eigen stroomvoorziening.

De definitieve beslissing op deze voorlopig aangehouden aanvragen volgt in november na sluiting van de regeling, wanneer duidelijk is of de verschuiving van de subsidiegelden door gaat. Als uw aanvraag voorlopig is aangehouden bent u hierover per brief op de hoogte gesteld. Aanvragen voor de categorieën Zon-PV en Biomassa – waarvan op voorhand al duidelijk is dat die ook na een eventuele ophoging van het budget op basis van de lotingsvolgorde niet in aanmerking komen voor subsidie -, zijn al definitief afgewezen.

Op basis van het mogelijk extra beschikbare budget is een inschatting gemaakt van het aantal aanvragen dat hiervoor in aanmerking komt. Daarbij is een veilige marge gehanteerd zodat voldoende aanvragen aangehouden zijn om ook de eventuele vrijval te kunnen benutten. Op grond van de loting die tussen alle volledige aanvragen van 6 april 2009 is uitgevoerd, is vastgesteld welke extra aanvragen dit betreft. Er wordt dus niet opnieuw geloot en naar verwachting kunnen niet alle aanvragen die zijn aangehouden worden gehonoreerd.

23 Reacties

 1. Erik van Erne zegt:

  19 maart 2008 om 07:35 | Permalink

  Indienen van subsidieaanvragen voor 1 april heeft geen enkele zin. Die aanvragen worden niet in behandeling genomen.

  Dus vanaf 1 april kunt u uw aanvraag indienen. Er schijnt een soort verkorte aanvraagprocedure te komen voor particulieren.

  Wordt vervolgd.

 2. Erik van Erne zegt:

  19 maart 2008 om 13:41 | Permalink

  Groen Links: Subsidieregeling voor zonne-energie absurd ingewikkeld.
  Het kabinet heeft de subsidieregeling voor zonnepanelen zo ingewikkeld gemaakt, dat alleen extreme doorzetters en mensen die bereid zijn een groot financieel risico te nemen er gebruik van zullen maken. Je moet eerst het zonnepaneel aanschaffen, minstens een dag uittrekken voor de administratieve rompslomp en een kwart tot de helft van de subsidie ben je al kwijt aan alleen inschrijvings- en meetkosten. GroenLinks vindt het onaanvaardbaar dat het kabinet goede sier maakt met een subsidieregeling die lijkt te zijn gemaakt om mensen af te schrikken.

  Lees verder op Groen Links.

 3. Erik van Erne zegt:

  16 april 2008 om 17:09 | Permalink

  Het is alweer gedaan met het subsidiepotje voor zonnepanelen. In zeg maar veertien dagen tijd zijn er ruim 5000 aanvragen voor subsidie binnengekomen. De pot is leeg, maar aanvulling is onderweg.

  http://www.stichtingmilieunet.nl/andersbekekenblog/?p=3563

 4. Weetje zegt:

  2 april 2009 om 12:12 | Permalink

  Biomassa Tarieven
  De subsidietarieven voor Biomassa zijn in 2009 verhoogd. Daarnaast is er een zogenoemde warmtestaffel ingevoerd. Dit betekent dat de subsidie hoger wordt naarmate er meer restwarmte nuttig wordt aangewend. Alle tarieven zijn te vinden op de website.

  Vloeibare reststromen
  De biomassastromen voor opwekking van energie worden uitgebreid met vloeibare reststromen, zoals frituurvet, en reststromen uit de voedings- en genotmiddelenindustrie. Andere vloeibare biomassastromen blijven van de regeling uitgesloten, omdat de duurzaamheid niet gegarandeerd kan worden. De minister van Economische Zaken heeft aangegeven voor de SDE 2010 nieuwe duurzaamheidscriteria voor te bereiden voor de gebruikte biomassastromen.

  Wind op land
  Het basisbedrag voor de categorie Wind op Land 2009 is 11,8 eurocent per kilowattuur (kWh) uitgaande van 1760 vollasturen per jaar. Vorig jaar was dat nog 11,0 eurocent. De verhoging is vooral een gevolg van de gestegen kosten voor windturbines. In totaal kan in 2009 voor 830 megawatt (MW) aan vermogen worden gesubsidieerd. Het is de bedoeling in deze kabinetsperiode tot een totaal van 2000 Megawatt extra aan windvermogen op land te bouwen. Wind op land. De categorie Wind op Zee wordt in april nog niet open gesteld. De verwachting is dat de tender voor deze categorie eind dit jaar zal worden opengesteld voor projecten die een vergunning hebben verkregen van Rijkswaterstaat Directie Noordzee.

  Waterkracht
  In 2009 is Waterkracht voor het eerst toegevoegd aan de SDE. Het basistarief voor projecten met een valhoogte van groter of gelijk aan 5 meter, bedraagt 7,3 eurocent per kWh. In totaal is er budget voor maximaal 7 MW ). Voor projecten met een valhoogte tot 5 meter bedraagt het basistarief 12,5 eurocent per kWh (totaal op te stellen vermogen 13 MW). Het gaat hier om een relatief kosteneffectieve categorie en er zijn voldoende signalen uit de markt dat het potentieel gerealiseerd kan worden.

 5. Fries zegt:

  21 april 2009 om 09:41 | Permalink

  Fryslân: 1,2 mln voor Friese zonnepanelen

  De provincie Fryslân stelt € 1,2 mln beschikbaar voor zonnepanelen, bovenop de SDE-regeling. De panelen moeten wel bij een Fries bedrijf worden gekocht. Vanaf 9 april kunnen particulieren, bedrijven, organisaties en scholen gebruik maken van de Friese subsidieregeling ‘Zonnestroom’. Er is in totaal € 1,2 mln beschikbaar. De subsidieregeling is onderdeel van het programma Duurzame Energie. ‘Om in aanmerking te komen voor subsidie moet een Fries bedrijf worden ingeschakeld. Ik verwacht dat er 16 miljoen euro wordt geïnvesteerd in de Friese economie’, aldus gedeputeerde Hans Konst.

  De provinciale subsidieregeling is aanvullend op de SDE-regeling van het Rijk die 6 april wordt opengesteld. Konst: ‘Onze provinciale aanvullende regeling verkleint de terugverdientijd. Dat is een extra stimulans om juist nu te investeren in zonne-energie. Er kunnen zo’n 15.000 panelen geplaatst met een totaal vermogen van 2,8 MW.’

  http://www.energieraad.nl/newsitem.asp?pageid=10310

 6. Weetje zegt:

  4 juni 2009 om 20:21 | Permalink

  Minister Van der Hoeven gaat akkoord met de wens van coalitiepartijen CDA, PvdA en CU om het subsidiebudget voor biomassa en zonne-energie in oktober met 250 miljoen te verhogen ten koste van het budget voor windenergie op land, waar tot nu toe te weinig belangstelling voor is. Die toezegging deed ze vandaag in een debat met de Tweede Kamer over de SDE. PvdA en Christenunie willen dat het geld eerder beschikbaar komt. Volgens Kamerlid Diederik Samsom (PvdA) gaat het om ruim 180 miljoen euro voor co-vergisting en 72 miljoen voor zonnepanelen, waarmee tachtig boeren en vijfduizend particulieren zouden kunnen worden geholpen.

  Het liefst ziet het parlement dat het geld voor 1 juli, wanneer de loting plaatsheeft, wordt overgeheveld. Maar dat is volgens de minister niet mogelijk. De SDE is tot eind oktober opengesteld en theoretisch is het mogelijk dat er voor die tijd nog aanvragen voor subsidie op windenergie binnenkomen.

  http://home.planet.nl/~windsh/009-SDE.html#over

  Daarom laat zij onderzoeken of het haalbaar is een eventueel overschot bij het sluiten van de regeling over te hevelen naar andere categorieën. Voor het CDA, de partij van Van der Hoeven, lijkt die toezegging voldoende. PvdA en Christenunie houden echter vast aan het oorspronkelijke plan. Zij dienden na afloop van het debat hiertoe een motie in, waar dinsdag over wordt gestemd.

 7. Erik van Erne zegt:

  16 juni 2009 om 21:27 | Permalink

  @weetje

  We weten nu dat Maria van der Hoeven helemaal niet van plan is om te gaan schuiven met geld.

 8. Windbuil zegt:

  16 juni 2009 om 21:27 | Permalink

  Door experts is uitgerekend dat de opbrengst van windturbines op land minder is dan 20%, die op zee staan maximaal 30%. Als back-up moeten normale centrales klaarstaan om bij te springen als de wind een kracht van minder dan 4 en hoger dan 8 heeft (Nul huishoudens dus gedurende gemiddeld 75% van de tijd).
  Tegen de tijd dat ze zichzelf terugverdiend hebben zijn ze alweer versleten; ze draaien niet op wind maar op subsidie, uw en mijn belastinggeld.

  http://denationaledialoog.nl/brieven/153/3/wind-energie.aspx

 9. Weetje zegt:

  31 juli 2009 om 12:45 | Permalink

  30 juli 2009: De afgelopen twee weken hebben 2446 burgers een subsidietoezegging van SenterNovem ontvangen voor het plaatsen van zonnepanelen. De subsidiepot van 62 mln euro is nu nagenoeg leeg.

  Nou dan weet iedereen weer waar ie aan toe is. Niets gehoord dan zal het vermoedelijk geen subsidie worden, tenzij, tenzij men nog ergens wat euro’s kan vinden.

 10. Erik van Erne zegt:

  29 augustus 2009 om 13:52 | Permalink

  De komende weken worden alle Zon-PV aanvragers uit de kleine categorie tot en met 15 kWp geinformeerd. Aanvragers waarvoor op dit moment geen subsidie beschikbaar is maar die op basis van een eventuele verhoging van het subsidiebudget een redelijke kans maken alsnog in aanmerking te komen voor subsidie, krijgen een brief waarin staat dat hun aanvraag is aangehouden. Aanvragen die ook na publicatie van het eventuele extra budget geen kans maken op subsidie, zullen een afwijzingsbrief ontvangen. Aanvragers voor de kleine categorie installaties die wel in aanmerking komen voor subsidie hebben hun beschikking inmiddels al ontvangen. Komende weken krijgen ook de aanvragers voor subsidie voor Zon-PV installaties groter dan 15 kWp te horen of hun aanvraag wordt gehonoreerd, aangehouden of afgewezen.

 11. polderjongen zegt:

  3 december 2009 om 01:07 | Permalink

  Ik ben er ook “nogal wat uitgebreider” op ingegaan, en of het er “duidelijker” op wordt (hoop ik wel natuurlijk) doet voor de meeste betrokkenen niet ter zake,want die “houden niet van zonnestroom”. Ik houd al drie jaar lang een verbijsterend SDE dossier bij voor zonnestroom, en ik zie het hier nergens vermeld, jammer. Zeer actuele en inhoudelijk beargumenteerde berichtgeving. Eind oktober 2009 waren er nog maar 5 MWp aan nieuwe PV installaties bijgeschreven in de database van CertiQ. Iedereen behalve ik zwijgt er over als het graf…

  http://www.polderpv.nl/SDE_regeling0.htm

 12. Henkie zegt:

  16 maart 2010 om 19:50 | Permalink

  Er is nog volop subsidie aan te vragen door mensen die een zonneboiler op hun dak willen leggen, aldus voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal. Een zonneboiler maakt warm water met hulp van de zon en dat scheelt uitstoot van broeikasgassen. De subsidiepot voor zonneboilers (32 miljoen euro) is zeker nog voor de helft vol. Dit in tegenstelling tot de subsidie voor zonnepanelen die begin maart binnen een dag was overtekend.

 13. Erik van Erne zegt:

  29 maart 2010 om 08:21 | Permalink

  Zonnepanelen: goedkope financiering beter dan subsidie: Om een stevige zonnepanelenindustrie te laten ontstaan, moet Nederland een stabiele thuismarkt bervorderen. En dat lukt beter met goedkope financiering dan met subsidie.

  Om stevig te kunnen groeien heeft de Nederlandse zonne-energie-industrie – vooral de PV-installatiebedrijven – een grote thuismarkt nodig. De landelijke regeling Stimulering Duurzame Energie (SDE) geeft echter niet de gewenste impuls. Goedkope financieringen kunnen wel een grote thuismarkt genereren.

 14. polderjongen zegt:

  29 maart 2010 om 17:38 | Permalink

  Dat is zacht uitgedrukt met een miezerige 6 MWp d’r bij in 2009, 425% overtekening van SDE 2010 “klein”, en ongetwijfeld een zoveelste stormloop op de schandalige te vergeven 5 MWp voor SDE 2010 “groot”…

 15. Erik van Erne zegt:

  31 maart 2010 om 08:42 | Permalink

  Video: Van der Hoeven over duurzaam energiebeleid

  Nederland moet bij haar duurzame energiebeleid keuzes maken, vindt minister Van der Hoeven. Dat betekent volgens haar dat Nederland moet investeren in bio- en windenergie.

  Daarnaast moet de overheid stoppen met subsidieren van energieprojecten. ‘Ik vind dat het bedrijfsleven uitgedaagd moet worden om met behulp van innovatie tot een zodanige oplossing te komen dat subsidie uiteindelijk overbodig is,’ aldus de minister.

  Meer groene banen, minder groene subsidies

 16. polderjongen zegt:

  31 maart 2010 om 13:14 | Permalink

  Geen commentaar bij “die video” (die zich in de aftiteling er op beroept “dit was een productie van de Rijksoverheid” te zijn, terwijl zeer nadrukkelijk de sabotagepolitiek en continue maatschappelijke manipulatie van EZ wordt bedoeld?), of bij dat ranzige stuk wat vdH namens haar fossiele ambtenaren in de Volkskrant als “demissionaire opinie” heeft laten plempen???

  Polder PV heeft de vlammenwerper als vanouds, beargumenteerd, laten spuwen:

  http://www.polderpv.nl/nieuws_PV57.htm#30mrt2010_vdHoeven_toont_ware_EZ_gezicht

 17. Harry Brands zegt:

  6 april 2010 om 13:58 | Permalink

  Beste lezer,
  Doe gewoon een omroep om dit project “zonnepanelen” op Get it Done af te kunnen ronden. Het kindertehuis in Nepal heeft nog maar € 225,- nodig om het plaatsen van 2 zonnepanelen te realiseren.
  Wie draagt er een steentje aan bij.

  Alvast bedankt.

  H.Brands
  voorzitter Stg. Elviras children home Nepal

 18. polderjongen zegt:

  2 juni 2010 om 01:52 | Permalink

  Ik heb al twee en een half jaar zeer indringend gewaarschuwd voor de verbijsterende gevolgen van een inherent krankzinnig opgetuigde, idiote regeling. Niemand wilde luisteren, en nu bloeden duizenden aanvragers voor het gepruts in Den Haag, gefaciliteerd door EZ.

  Blijkbaar zijn 14 pagina’s minutieus gefileer van de SDE (alleen voor zonnestroom!) nog niet genoeg en/of heeft iedereen in Den Haag een betonplaat voor de schedel…

  Detail analyse van de verschrikking van 31 mei 2010:

  http://www.polderpv.nl/nieuws_PV59.htm#1jun2010_SDE2010_megaramp

 19. polderjongen zegt:

  11 september 2010 om 13:39 | Permalink

  Update 10 september 2010, zoals ik al kristalhelder heb voorspeld op 1 juni 2010 (1 dag na de overtekening van “categorie SDE 2010 groot” met het respectabele aantal van 35.000 aanvragen:

  Er zijn inmiddels slechts 131 “beschikkingen” afgegeven door Agentschap NL, de rest van de 34.869 aanvragen mogen weer door de papier- en/of elektronische shredder.

  Toch maar liefst 3 beschikkingen meer dan voor “SDE 2009 groot” (zelfde “volume”, slechts 5 MWp).

  “We gaan vooruit”.

  Detail analyse uiteraard weer op Polder PV:

  http://www.polderpv.nl/nieuws_PV63.htm#10sep2010_SDE_groot_131_beschikkingen

 20. roos zegt:

  29 september 2010 om 08:44 | Permalink

  Hou toch op met de SDE subsidie…alah hollandia
  ik heb ruimte voor meer dan vier elementen 3400 m2
  ruimte op 1 dak
  de andere daken heb ik nog nog niet eens meegenomen
  Alle financieen rond
  Ik was zelfs uitgeloot

  maar helaas
  ik begrijp de randvoorwaarden
  eerlijk gezegd ook niet zo goed
  als je zoveel ruimte hebt dan zou je aanvraag toch echt doorgang kunnen vinden.

  Ik ben heel benieuwd naar wie en welk enorm oppervlakte nu als gelukkige is uitverkoren.
  het zijn in geen geval de echte grote daken.

 21. polderjongen zegt:

  9 oktober 2010 om 23:46 | Permalink

  Was sarcastisch bedoeld, beste Roos.

  Ik wens iedereen die buiten de SDE om een mooie PV installatie realiseert het allerbeste toe en vooral heel veel plezier er van. Jammer alleen dat al die “niet-SDE installaties” niets zullen bijdragen aan de invulling van de “nationale kabinetsdoelstellingen”, volgens de onbegrijpelijke, maar in ieder geval door en door rotte fossiel-nucleaire logica van onze Regenten…

 22. Erik van Erne zegt:

  12 oktober 2010 om 13:00 | Permalink

  Voorlopig geen voorrang groene stroom

  Minister Maria van der Hoeven (Economische Zaken) nam al eerder dit jaar afstand van haar beleid betreffende groene energie, vorige week zette ze een streep door de wet Groene stroom, schrijft de Volkskrant nu.

  In een brief die ze naar de Kamer heeft gestuurd, schrijft Van der Hoeven aanleiding te zien voor een ‘inhoudelijke heroverweging’ van het wetsvoorstel. De intrekking van de wet betekent dat groene stroom voorlopig geen voorrang krijgt op het hoogspanningsnet.

  Update: Dit is alweer achterhaald. De nieuwe minister Maxime Verhagen wil wel voorrang voor groene stroom

 23. Erik van Erne zegt:

  15 november 2010 om 04:34 | Permalink

  Traag en ingewikkeld SDE proces belemmert invoering zonne-energie

  De financiële voordelen van de Nederlandse subsidieregeling voor zonnepanelen zijn geen garantie dat consumenten er ook echt in zullen investeren. Enthousiaste en goedwillende consumenten die hun eigen duurzame energie willen opwekken ondervinden nog teveel hinder van trage en ingewikkelde processen. Dit blijkt uit een consumentenonderzoek van E.ON Benelux onder een steekproef van Nederlandse consumenten waaronder veel personen die de SDE regeling praktisch hebben ervaren.

  Duurzame energie is voor 90 procent van de ondervraagden belangrijk. Ruim 60% van de Nederlanders is bereid daar meer voor te betalen. Meer dan 40% wil ook wel meer betalen voor hun energie als ze die zelf kunnen opwekken, zonder dat ze altijd precies weten welke investering ze daarvoor moeten doen. De voornaamste redenen om meer te betalen voor zelf opgewekte energie zijn het milieu en de verwachting dat dit uiteindelijk rendabel wordt.

  Zonne-energie wint op het gebied van duurzame energie snel aan populariteit en zo’n 43 procent van de consumenten zegt open te staan voor een eigen investering in zonnepanelen. Het milieu is voor hen de belangrijkste reden om panelen aan te schaffen, de financiële aantrekkelijkheid en onafhankelijkheid van energiemaatschappijen staan op de tweede en derde plaats.

  Bijna alle consumenten die nog twijfelen, maar wel zeggen te willen, zouden panelen plaatsen als hun maandbedrag voor energie gelijk zou blijven. De helft hiervan heeft zich vooral via internet al eens ingelezen over zonnepanelen. De belangrijkste redenen waarom de potentiële bereidheid nog niet in daden is omgezet zijn de hoge startinvestering en de praktische uitvoerbaarheid, zoals een ongeschikt dak.

  Een deel van de betrokken Nederlanders heeft zich de afgelopen jaren gemeld voor subsidie op zonnepanelen in het kader van de SDE-regeling. Uit cijfers van Agentschap.NL blijkt volgens De Zonnefabriek dat slechts 16 procent van de personen met toegekende SDE deze financiële tegemoetkoming had aangewend. Het onderzoek van E.ON Benelux laat zien dat 62 procent van de SDE-ontvangers de subsidie al heeft aangewend voor aanschaf van zonnepanelen. Dit betekent niet dat ontvangers daardoor positiever zijn over SDE. Integendeel. Een investering in zonne-energie gaat alles behalve vanzelf. SDE is een belangrijke financiële stimulans, maar voor veel consumenten onvoldoende om alle drempels te overwinnen. SDE-ontvangers klagen over de trage, ondoorzichtige en langdurige processen van ontvangst van de subsidie tot en met de installatie. Het kost zoveel moeite en geduld dat zelfs overtuigde consumenten afhaken.

  SDE- ontvangers zouden daarnaast erg blij zijn met extra steun, zoals gespreide betaling, en denken dat dit soort hulp meer mensen zou overhalen om zonnepanelen aan te schaffen. De meesten kunnen leven met de huidige terugverdientijd van ongeveer 10 jaar. Dit spreekt uitkomsten van eerder onderzoek van onder meer Bouwfonds tegen waar een periode van maximaal 7 jaar werd gedefinieerd.

  Of consumenten nu wel of geen ervaring hebben met subsidie, iedereen wil beter gestimuleerd en geholpen worden om zelf de duurzame opwekking ter hand te nemen. Mensen met SDE ervaring leggen de bal voor verbetering in eerste instantie neer bij de overheid en in tweede instantie bij de installateurs. SDE ontvangers zien geen rol weggelegd voor energiebedrijven terwijl consumenten zonder SDE-ervaring primair naar zowel energieleveranciers als overheid kijken voor steun. Bron: E.ON

Plaats zelf een reactie:

(U heeft ruimte voor 400 tekens)

Categorieën

 • Afval (4)
 • Agenda (3.460)
 • Biologisch (121)
 • Blog Action Day (57)
 • Bouwen-Klussen (946)
 • Communicatie (382)
 • Cradle to Cradle – Circulair (1)
 • Design (245)
 • Dieren (182)
 • Donald Trump (3)
 • Duurzaam (10)
 • Educatie (353)
 • EEN-Armoede (252)
 • Energie en Besparing (3.809)
 • Europa (29)
 • Evenementen (211)
 • Geluid (27)
 • Gezondheid (324)
 • Goed Doel (122)
 • Green Deal (43)
 • Greenwashing (123)
 • Hergebruik-Kringloop (1)
 • Iets anders (458)
 • Int. Samenwerking (195)
 • Investeren (151)
 • Joe Biden – Barack Obama (119)
 • Kerst (125)
 • Klimaat (1.751)
 • Licht (403)
 • Lucht (35)
 • Mensenrechten (176)
 • Milieu (1)
 • MVO (2)
 • Natuur (823)
 • Nederland (46)
 • Olympische Spelen (68)
 • Oranje (158)
 • Oud & Nieuw (133)
 • Pasen (2)
 • Sinterklaas (16)
 • Sport (247)
 • Vakantie (73)
 • Valentijn (38)
 • Verkiezingen (52)
 • Vervoer en OV (1.844)
 • Vrijwilligerswerk (16)
 • Water (317)
 • Welzijnswerk (30)
 • Recente berichten

 • Verduurzaam Jouw Bedrijf En Maak Dat Breed Bekend Bij Gemeenten En Leveranciers
 • Tips Om Een Woning Duurzamer Te Maken: Verlaag Je Energiekosten
 • Conferentie Energieopslag: Ontwikkelingen En Uitdagingen by Klimaatweb
 • Het Merwede NaZomer Festival In De Merwedekanaalzone In Utrecht
 • Drystack Wint ING Circulair Ondernemenprijs 2022 Op Duurzame Dinsdag 2022
 • Windpark Met Zes Windmolens Langs De E34 by ENGIE, Storm En Wind4Flanders
 • Netwerkweek Zwerfafval 2022: Samen Op Weg Naar Minder Zwerfafval by RWS
 • Energiedamwand Nederland Wint Greenchoice Energieprijs 2022 Op Duurzame Dinsdag 2022
 • Tiny Forest Amsterdam Ontvangt VHG Groenprijs 2022 Op Duurzame Dinsdag 2022
 • Essent Voorziet 4.000 Woningen In Merwedekanaalzone Utrecht Van Duurzame Energie 
 • Rechtvaardig Mobiliteitsbeleid by KiM
 • Energieketens Voor CO2-Neutrale Mobiliteit In Kaart Gebracht by KiM En TNO
 • Behoud Van Energie En Een Duurzame En Natuurlijke Omgeving In Nederland
 • Op Zoek Naar Een Duurzame Vloer? Kies Voor Een Kurkvloer, Houten Vloer Of Bamboe Vloer
 • Bescherm Je Houten Tafel Duurzaam Tegen Vlekken En Krassen Met Osmo Topoil
 • Nationale Conferentie Circulaire Bouweconomie
 • Zonnedak Met 911 Zonnepanelen Op Zeefgebouw Groningen In Gebruik Genomen
 • Museum of the Future: The Most Beautiful Building On Earth In Dubai
 • Simon Loos Rijdt 1,5 miljoen Km Volledig Elektrisch Met Twintig Elektrische Trucks
 • Vernieuwend Concept Om Rubberafval Te Verwerken Tot Nieuwe Producten by New Born Rubber
 • Links

  Milieunet op..