google.com, pub-1373830308765288, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Anders Bekeken

Windpark Westermeerwind: Urk Ziet ook Voordelen in Windpark Westermeerwind

Geschreven op 2-2-2009 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing Facebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail

Windpark WestermeerwindUpdate 12-03-2013: Windpark Westermeerwind verrijst in de komende jaren in het water van het IJsselmeer langs de dijken van de Noordoostpolder. Het windpark bestaat uit 48 turbines en zal naar verwachting windstroom produceren voor 160.000 huishoudens. In 2016 is het windpark gereed.

Het Windpark Noordoostpolder bestaat uit de windparken Noordermeerdijk binnendijks, Westermeerdijk binnendijks, Westermeerdijk buitendijks en Noordermeerdijk buitendijks en Zuidermeerdijk.

Op grond van het rijksinpassingsplan mogen er 26 turbines worden gebouwd bij de Noordermeerdijk, 52 bij de Westermeerdijk en 8 bij de Zuidermeerdijk. De vier windparken zullen een gezamenlijk vermogen hebben van ongeveer 450 Megawatt, waarmee volgens de ministers meer dan 400.000 huishoudens van elektriciteit kunnen worden voorzien.

Zie ook: Windpark Noordoostpolder: 86 Windmolens op het Land en in het Water van het IJsselmeer

urk.bmp8 februari 2012: Na jaren strijd lijkt het nu toch definitief dat het plan voor een windmolenpark bij Urk er echt gaat komen. Geen idee of de tegenstanders nog andere mogelijkheden hebben nu de Raad van State zich heeft uitgesproken over het plan en alle bezwaren tegen dat plan. Tegen de uitspraak van de Raad van State is geen hoger beroep mogelijk. Dat betekent dus dat Windpark Westermeerwind er echt gaat komen.

De Raad van State heeft de bezwaren van gemeenten, omwonenden en de stichting Erfgoed Urk verworpen. Dat betekent dat het Windpark Noordoostpolder er definitief gaat komen. De Raad van State heeft alle bezwaren ongegrond verklaard.

Zie ook: Urk in Verzet tegen Windmolens – Urk Presenteert de Documentaire Windmolenpark bij Urk: – Minister Ronald Plasterk Kritisch over Windparkplan voor Urk – Minister Maria van der Hoeven en de Windmolens bij Urk

6 januari 2010: Burgemeester Jaap Kroon van Urk is boos op minister Maxime Verhagen omdat de minister deze week de vergunning zal tekenen voor het windmolenpark bij Urk. In februari is er een gesprek tussen Urk en de minister en Maxime Verhagen had daar minstens op moeten wachten, vindt Jaap Kroon.

In zijn Nieuwjaartoespraak ging burgemeester Jaap Kroon uiteraard ook nog even in op het onbegrijpelijke besluit om nou net bij Urk een groot Windmolenpark aan te leggen. “2011 wordt echter ook het jaar van de waarheid rond de komst van het grootste windmolenpark van Nederland. Een industrieel complex met grote gevolgen voor onze leefbaarheid en de cultuurhistorische waarden van ons mooie dorp. Het afgelopen jaar hebben we ons ingespannen om tot een compromis te komen. De Rijksbouwmeester, een adviesorgaan voor het Kabinet op het gebied van de ruimtelijke ordening, hebben een gedegen studie gemaakt van de ruimtelijke consequenties en mogelijkheden van het plaatsen van windmolens in het IJsselmeergebied. De Rijksbouwmeester heeft hiermee het werk gedaan, wat de provincie heeft laten liggen, namelijk een bredere belangenafweging maken. Deze studie had toch de basis moeten vormen voor de definitieve besluitvorming over plaats en omvang van het grootste windmolenpark van Nederland. De studie laat zien dat er alternatieven zijn. Dat het zoveel beter kan in de provincie en rond het IJsselmeer. Ook al maak je de keuze voor windenergie. Begin februari spreekt het College met minister Verhagen. Daar komt dit onderwerp ook zeker aan de orde en wij rekenen op het gezonde verstand van dit kabinet. Bovendien zal de grootste regeer- en de grootste gedoogpartij, die bij de landelijke verkiezingen zo’n helder standpunt over dit onderwerp innam, dit in de provinciale verkiezingscampagne toch zeker met kracht herhalen.”, aldus Jaap Kroon.

17 november 2010: Nou, het lijkt erop of alle tegenstand uit Urk op niets gaat uitlopen. Minister Maxime Verhagen gaat ondanks alle protesten gewoon door op de ingeslagen weg. Minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft aan initiatiefnemers van het windmolenpark Noordoostpolder een subsidie van maximaal € 116 miljoen toegekend. Met het park kunnen rond de 400.000 huishoudens (1 miljoen mensen) van stroom worden voorzien. De subsidie komt bovenop de eerder toegekende subsidie van maximaal € 800 miljoen op grond van de Subsidieregeling Duurzame Energie.

De subsidie is toegekend omdat het unieke karakter van het windpark technische onzekerheden en andere en hogere kosten met zich meebrengt dan waarmee de Subsidieregeling Duurzame Energie (SDE) rekening houdt. Zo worden er molens met een zeer groot vermogen (7,5 MW) neergezet, wat nog nergens op deze schaal is gebeurd. Ook staat een deel van het windpark in ondiep water. Met een omvang van 429 MW wordt het windpark Noordoostpolder een van de grootste windparken in Europa.

16 juli 2010: Urk Briest roept de Urker bevolking op deze maand massaal zienswijzen in te dienen tegen het Rijksinpassingsplan voor Windpark Noordoostpolder. Het comité verzoekt de bevolking tevens speciale campagneposters op te hangen. De posters en voorbeeldszienswijzen werden gisteren bijgesloten in het Urkerland.

16 juni 2010: Het gevecht van Urk lijkt ten einde. Minister Maria van der Hoeven heeft in haar wijsheid besloten dat het windmolenpark moet worden aangelegd. Om Urk een beetje tegemoet te komen worden er op de locatie Westermeerdijk buitendijks zeven windmolens minder neergezet.

Tja, dat schiet natuurlijk niet op. Waarom moet dit windmolenpark nou precies bij Urk worden gebouwd? Geen idee. In Urk zijn ze er in elk geval niet blij mee en de burgemeester heeft al laten weten er alles aan te doen om de bouw tegen te gaan.

Helaas blijkt Het Rijk een soort vetorecht te hebben, dus dat heeft weinig kans. Ongelofelijk dat dit allemaal kan met een demissionair Kabinet. Wellicht kan de nieuwe regering, als die er snel komt, dit onzinnige besluit nog herroepen. Weer een mooi stukje Nederland verpest.

2 februari 2009: Het voormalige eiland Urk loopt te hoop tegen de bouw van het grootste windmolenpark van Nederland, vlak over de gemeentegrens. De molens van Windpark Noordoostpolderzouden bijna 200 meter hoog worden.

‘Kijk nog toch eens en oordeel zelf’, zegt een Urker en laat zijn blik langs de horizon gaan. ‘Die hoge heren kijken niet. Ze noemen dit de parel van Flevoland en zetten er vervolgens een paar van die monsters neer.’ Leen van Loosen, van comité Urk Briest verzamelde met collega-actievoerders duizenden handtekeningen. Afgezien van die enkele Urker die ‘het niks kan schelen’ is iedereen tegen. Loosen noemt de voornaamste bezwaren: de onaanvaardbare hoogte, de trillingen die de molens veroorzaken en die de dijk zouden aantasten, de geluidsoverlast, de horizonvervuiling, de knipperende lichten op de top van de molens en de last die de visserij ervan ondervindt.

De gesloten gemeenschap roert zich. Geen windmolens, maar wel is er de bereidheid een steentje bij te dragen in het streven over tien jaar landelijk uit te komen bij twintig procent duurzame energie. Burgemeester Jaap Kroon: Waarom moeten het zo nodig turbines worden. Zonnecollectoren, volop gelegenheid ze te plaatsen.

Windpark NoordoostpolderDe provincie Flevoland is vastberaden. Er liggen afspraken. Flevoland zal bijdragen in de energiedoelstelling. ‘Er zal nog heel hard aan getrokken moeten worden om die te halen’, waarschuwt gedeputeerde Anna Bliek. Voorlopig staan de partijen tegenover elkaar. De provincie die zegt dat de molens nu eenmaal bij de tijdgeest passen. De actievoerende Urkers die spreken over een `gordijn van molens’ waarachter hun Urk nooit mag verdwijnen. Zie ook: NOS journaal, 1 februari 2009  (met video-interviews). Bron: Energieraad

Tja, dit bevestigd het beeld dat ook blijkt uit de realisatie aan windenergie over 2008. Minister Maria van der Hoeven merkte daarbij op:  Bij de categorie wind op land wordt dit vooral veroorzaakt door vertragingen bij de aanvraag van vergunningen. Met de inwerkingtreding van de Rijkscoördinatieregeling wordt getracht dit proces te versnellen. Vergroten van het lokale draagvlak is echter ook van belang. De totale omvang van in voorbereiding zijnde wind op land-projecten is voldoende om de doelstelling (2000 MW extra te committeren vermogen in deze Kabinetsperiode) binnen bereik te houden.

Zie ook: Geen windmolens bij Woerden – Minister Jacqueline Cramer onder vuur !  – Wageningen schrapt plannen Windmolens en Biomassa, maar is toch trots op milieu inspanningen Kampen in de ban van windmolens langs de N50 ! Geen windmolens langs de N11 Urk in verzet tegen windmolens Urk vecht tegen windmolens Geen nieuwe windmolens in windpark Emmapolder, Eemsmond

15 Reacties

 1. Erik van Erne zegt:

  8 februari 2009 om 16:14 | Permalink

  Friese windmolens bederven Gronings landschap

  De bouw van negen windmolens in het noordoostelijke deel van Kollumerland is schadelijk voor het Groningse Lauwersmeergebied.

 2. Hendrik de Boer zegt:

  25 juni 2009 om 10:47 | Permalink

  waarom moet “oenz mooie urk”toch bedorven worden door al die lelijke
  windmolens?
  ik ben er stijl op tegen dat dit gebeurd.
  laten ze maar een ander plekje zoeken in Nederland

  m.v.g. (met verschrikte groet)

  H de Boer

 3. Erik van Erne zegt:

  11 september 2009 om 10:27 | Permalink

  Urk beschuldigt minister Cramer ervan de milieuregels voor windmolens te willen verruimen zodat ze het geplande windmolenpark voor de kust van Urk kan realiseren.

  Recent stuurde de bewindsvrouw een voorstel tot wijziging van de milieuregels rond de plaatsing van windmolens naar de Tweede Kamer en de commissie VROM.

  http://tinyurl.com/ko6ygk

 4. urek zegt:

  25 november 2009 om 12:26 | Permalink

  windenergie is geen energie, want heel urk word ingesloten door die akelige rotdingen en ze kunnen urk nog niet eens van stroom voorzien, dus wat heb je eraan?
  ik stel voor dat je de ene zijde van de dijk vol legt met zonnepanelen dan kun je heel urk al voorzien van stroom en dan heb je nog stroom over ook en als je dan ook nog de andere zijde van de dijk vol legt dan heb je genoeg over dus wat zeurt dat groenfront, en voordat die windmolens zichzelf terugverdient hebt dan zijn ze afgeschreven, dus conclusie?

 5. wouter zegt:

  9 december 2009 om 22:00 | Permalink

  Een knap staaltje van de millieu-corecte, klimaat fanatieke gedachten politie.
  Wat een onzin.
  verknal de geweldig mooie aanblik van Urk voor een hype, drogreden.
  Alles gebaseerd op de gedachte dat de mens het probleem is, schuldig is en dus ( financieel via belastingen) moet bloeden.
  Als je iets anders beweert, met 35000 anders denkende geleerden die denken dat het aan de invloed van de zon ligt, wordt je verketterd.
  Windmolens zijn subsidieslurpers en draaien niet op wind maar op politiek gemotiveerde linkse verzinsels.

 6. Erik van Erne zegt:

  10 december 2009 om 05:18 | Permalink

  @wouter,

  Ach, in de wetenschap is het natuurlijk altijd zo dat voor echt iedereen het ergens over eens is er nogal wat jaartjes voorbijgaan. Geloof dat de wetendchappers er tig honderd jaar over hebben gedaan om het met elkaar eens te worden dat de aarde een bol is.

  Steeds meer wetenschappers zien toch het probleem en onze bijdrage daaraan. Staat iedereen vrij om een andere mening te hebben en wij verketteren niemand. U wel. Alhoewel ik voor duurzame energie ben, denk ik dat we dat niet in Urk moeten doen maar op zee. Dijken met zonnepanelen is een beter plan. http://tinyurl.com/yaelon5

 7. Gerardus Grootius zegt:

  8 januari 2010 om 19:25 | Permalink

  Windmolens moeten verder van Urk

  Het megawindpark dat in de Noordoostpolder gebouwd zal worden moet verder van Urk worden geplaatst dan in de huidige plannen. Dat vinden de Provinciale Staten van Flevoland.

 8. Erik van Erne zegt:

  27 maart 2010 om 19:01 | Permalink

  Urk niet gehoord door commissie MER

  Gemeente Urk is zeer teleurgesteld in de commissie voor de milieueffectrapportage. Dit orgaan heeft gisteren een positief advies uitgebracht over de MER Windpark Noordoostpolder, zonder de gemeente Urk en andere instanties te horen. Burgemeester Jaap Kroon roept politiek Den Haag op het megawindpark alsnog controversieel te verklaren.

 9. Henk zegt:

  22 juni 2010 om 13:06 | Permalink

  Bezoek eens deze informatieve website waarin het (on)nut van windenergie heel duidelijk wordt uitgelegd.
  http://www.wind-energie-halkema.org/
  Dit verhaal zou verplichte kost moeten zijn voor alle ambtenaren en politici die bij windenergieprojecten zijn betrokken

 10. Dick Wielinga zegt:

  28 juli 2010 om 23:08 | Permalink

  Ik ben niet van Urk, maar ben er vaak geweest en vind het een prachtig dorp met een bijzondere uitstraling. Het is een historische Nederlandse plek, zoals er maar weinig zijn rond het IJsselmeer (denk b.v. aan Hindeloopen en in mindere mate Makkum, Stavoren, Enkhuizen en Medemblik). Het plaatsen van deze windmolens is de grootste fout die er gemaakt kan worden. Dit zal ongetwijfeld later ingezien worden en dan zullen ze weer weggehaald worden. Leve de politiek.

  Succes met jullie actie tegen de windmolens,
  Dick

 11. Mien de Groot zegt:

  5 augustus 2010 om 21:17 | Permalink

  Het ministerie van Economische Zaken heeft ongeveer 650 bezwaren ontvangen tegen de plannen voor een windmolenpark voor de kust van de Noordoostpolder. Het ministerie gaat de bezwaren bekijken en verwacht eind dit jaar een reactie te kunnen geven. De bezwaarmakers kunnen daarna nog in beroep gaan bij de Raad van State.

 12. Theo Prinse zegt:

  22 december 2010 om 16:42 | Permalink

  Bij Brandpunt KRO was een kritische documentaire gister van de hand van Wouter Kurpershoek tegen het Windmolenpark bij URK.Hij sprak met minister Maxime Verhagen en Professor Rob Kouffeld.
  De dure Windmolen technologie is de nagel aan de doodskist van de Nederlandse economie. Het maakt de prijs van energie duurder, en daarmee stagneert de economie. Men wil de hele Noordzee volpletteren met deze inefficiente troep.

 13. Gijs zegt:

  6 januari 2011 om 23:16 | Permalink

  Eerst had je de subsudie voor zonnepanelen waar de energiebedrijven zich mee wilde verrijken stroom opwekken de eigenaar kreeg goedkoop stroom dezelfde stroom werdt doorverkocht voor het dubbele en de subsidie staken zij in eigen zak. Nu de windmolens en de subsuidie ?.. Juist, en dan te bedenken dat 70% van de windmolens op zwaar verlies draaien en er genoeg alternatieve zijn.
  Kom op groenen bedrijven neem de macht van de energie bedrijven over met een eerlijk product

 14. w. van dijk zegt:

  16 oktober 2011 om 20:11 | Permalink

  We kunnen er heel lang over praten maar het komt er toch.
  Iedereen zou eens de artikelen van Wikipedia onderwerp windmolens moeten lezen.
  Dat geeft je wetenschappelijke cijfers die er niet om liegen. Windenergie kost geld
  Als bouwkundige kan ik alleen maar zeggen niet doen, voor Urk.
  Zet ze lekker aan de boulevard van Scheveningen, kijken of zoiets daar mag.
  Natuurlijk voor Urk, dan zijn onze grondkabels voor het windpark lekker het kortst dat scheelt heel veel koperdraad, dan dat je zo gewoon midden op het IJsselmeer zet. Als niet Urker, wel inwoner zeg ik dit, dit heet Urkertje pesten.

 15. Erik van Erne zegt:

  4 juli 2017 om 14:29 | Permalink

  Windmolens urk

Plaats zelf een reactie:

(U heeft ruimte voor 400 tekens)

Categorieën

 • Afval (4)
 • Agenda (3.460)
 • Biologisch (121)
 • Blog Action Day (57)
 • Bouwen-Klussen (946)
 • Communicatie (382)
 • Cradle to Cradle – Circulair (1)
 • Design (245)
 • Dieren (182)
 • Donald Trump (3)
 • Duurzaam (10)
 • Educatie (353)
 • EEN-Armoede (252)
 • Energie en Besparing (3.809)
 • Europa (29)
 • Evenementen (211)
 • Geluid (27)
 • Gezondheid (324)
 • Goed Doel (122)
 • Green Deal (43)
 • Greenwashing (123)
 • Hergebruik-Kringloop (1)
 • Iets anders (457)
 • Int. Samenwerking (195)
 • Investeren (151)
 • Joe Biden – Barack Obama (119)
 • Kerst (125)
 • Klimaat (1.751)
 • Licht (403)
 • Lucht (35)
 • Mensenrechten (176)
 • Milieu (1)
 • MVO (2)
 • Natuur (823)
 • Nederland (46)
 • Olympische Spelen (68)
 • Oranje (158)
 • Oud & Nieuw (133)
 • Pasen (2)
 • Sinterklaas (16)
 • Sport (247)
 • Vakantie (73)
 • Valentijn (38)
 • Verkiezingen (52)
 • Vervoer en OV (1.844)
 • Vrijwilligerswerk (16)
 • Water (317)
 • Welzijnswerk (30)
 • Recente berichten

 • Tips Om Een Woning Duurzamer Te Maken: Verlaag Je Energiekosten
 • Conferentie Energieopslag: Ontwikkelingen En Uitdagingen by Klimaatweb
 • Het Merwede NaZomer Festival In De Merwedekanaalzone In Utrecht
 • Drystack Wint ING Circulair Ondernemenprijs 2022 Op Duurzame Dinsdag 2022
 • Windpark Met Zes Windmolens Langs De E34 by ENGIE, Storm En Wind4Flanders
 • Netwerkweek Zwerfafval 2022: Samen Op Weg Naar Minder Zwerfafval by RWS
 • Energiedamwand Nederland Wint Greenchoice Energieprijs 2022 Op Duurzame Dinsdag 2022
 • Tiny Forest Amsterdam Ontvangt VHG Groenprijs 2022 Op Duurzame Dinsdag 2022
 • Essent Voorziet 4.000 Woningen In Merwedekanaalzone Utrecht Van Duurzame Energie 
 • Rechtvaardig Mobiliteitsbeleid by KiM
 • Energieketens Voor CO2-Neutrale Mobiliteit In Kaart Gebracht by KiM En TNO
 • Behoud Van Energie En Een Duurzame En Natuurlijke Omgeving In Nederland
 • Op Zoek Naar Een Duurzame Vloer? Kies Voor Een Kurkvloer, Houten Vloer Of Bamboe Vloer
 • Bescherm Je Houten Tafel Duurzaam Tegen Vlekken En Krassen Met Osmo Topoil
 • Nationale Conferentie Circulaire Bouweconomie
 • Zonnedak Met 911 Zonnepanelen Op Zeefgebouw Groningen In Gebruik Genomen
 • Museum of the Future: The Most Beautiful Building On Earth In Dubai
 • Simon Loos Rijdt 1,5 miljoen Km Volledig Elektrisch Met Twintig Elektrische Trucks
 • Vernieuwend Concept Om Rubberafval Te Verwerken Tot Nieuwe Producten by New Born Rubber
 • Casino777 Online Spellen: De Ultieme Online Casino Ervaring Van Nederland by Casino777
 • Links

  Milieunet op..