google.com, pub-1373830308765288, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Anders Bekeken

Subsidieregeling Energiebesparing Eigen Huis in Friesland, Groningen en Drenthe

Geschreven op 4-3-2009 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda, Bouwen-Klussen, Energie en Besparing Facebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail

euro-waaier.jpg13 april 2010: Vanaf 3 mei 2010 tot 1 oktober 2010 kunnen particuliere woningeigenaren in Fryslân subsidie aanvragen voor energiebesparende maatregelen. Woningeigenaren met een woning van voor 1995 kunnen maximaal 20% subsidie krijgen. De minimale investering voor de aanschaf en/of installatie van energiebesparende maatregelen is 4.000 euro.

Er is maximaal 3.200 euro subsidie mogelijk gedurende de looptijd van de regeling. Het is mogelijk meerdere malen subsidie aan te vragen totdat dit maximumbedrag is bereikt. Het subsidieplafond in 2010 is één miljoen euro. De verdeling vindt plaats op volgorde van binnenkomst.

Er is subsidie beschikbaar voor aanschaf en installatie van de volgende maatregelen:
– Gevel-, dak- en vloerisolatie (R ? 2,5)
– Spouwmuurisolatie (R ? 1,3)
– HR++ glas inclusief kozijnen (U ? 1,2 of een spouw ? 15 mm)
– Leidingisolatie
– Lage temperatuurverwarming (LTV)
– Warmteterugwin-eenheid voor douchewater
– Warmteterugwin-eenheid voor ventilatie
– Programmeerbare thermosstatische radiatorkranen
– Houtgestookte CV-ketel
– Drukregulerende ventilatieroosters
– Gelijkstroom ventilatoren

Er is subsidie beschikbaar voor de installatie van de volgende maatregelen. De aanschafkosten van deze maatregelen vallen niet onder de subsidieregeling van de provincie Friesland. Voor subsidie op de aanschaf kunt u mogelijk wel terecht bij SenterNovem.
– Warmtepomp
– Ultra Hoog Rendementketel (UHR
– HRe-ketel
– Zonneboiler

Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland voert de Subsidieregeling Energiebesparing Bestaande Bouw uit. Hoe het staat met de eerder aangekondigde subsidieregeling in de provincies Groningen en Drente is op dit moment niet bekend. Gaan we even uitzoeken.

De subsidiepot van de provincie Drente is zeg maar leeg. Er is wat extra geld bijgekomen, maar dat lijkt net voldoende om alle lopende aanvragen af te kunnen handelen.

Het beschikbare budget van € 1 miljoen in Groningen is nog niet uitgeput! Daarom heeft de provincie Groningen besloten de looptijd van de SEBB 2009 te verlengen tot 1 september 2010. U kunt dus tot en met 31 augustus 2010 aanvragen indienen.

Zie ook: National Sustainability Fund – Minister Jacqueline Cramer kondigt subsidieregeling energiebesparende maatregelen aan !  – Energiebesparing: Subsidieregeling Isolatieglas HR++ dubbelglas – Let op DigiD-code vereist

7 maart 2010: De provincies Friesland, Groningen en Drenthe zijn van plan om samen een bedrag van ongeveer 7 miljoen euro in een fonds te stoppen van waaruit energiebesparende maatregelen in bestaande woningen kunnen worden gesubsidieerd. De regeling gaat waarschijnlijk per 1 mei aanstaande in en zal minimaal twee en een half jaar van kracht zijn.

16 januari 2010: Zo, de subsidiepot van de provincie Drenthe voor energiebesparende maatregelen voor woningen is alweer zo goed als leeg. De  700.000 euro subsidie is nagenoeg op. Huizenbezitters kunnen bij de provincie Drenthe alleen nog subsidie krijgen voor het plaatsen van zonneboilers.

11 november 2009: De provincies Drenthe en Groningen openen op 16 november 2009 een subsidieregeling voor particuliere woningeigenaren. Groningen stelt EUR 1 miljoen beschikbaar en Drenthe EUR 700.000. De twee provincies verwachten dat de subsidies leiden tot een forse toename van energiebesparende maatregelen en dat hierdoor werk voor noordelijke bouw- en installatie-bedrijven behouden blijft. Naar verwachting sluit de provincie Fryslân op 1 januari 2010 aan.

Met de Subsidieregeling Energiebesparing Bestaande Bouw particulieren 2009, afgekort SEBB 2009, willlen de provincies Drenthe en Groningen u helpen energie te besparen in woningen. Dit betekent dat u als inwoner van deze provincies een bijdrage kunt krijgen in de aanschaf of installatie van energiebesparende maatregelen.

Om voor subsidie in aanmerking te komen dient u eigenaar én bewoner te zijn van een woning in de provincie Drenthe of Groningen. Bijkomende voorwaarde is dat uw woning vóór 1995 is gebouwd. De subsidieregeling is een aanvulling op rijksregelingen en loopt tot 30 april 2010. Bedenkt u wel even dat de vorige subsidiepot van 500.000 euro in Groningen in één dag helemaal op was. Er werd voor maar liefst 1,3 miljoen aan subsidie aanvragen ingediend op die ene dag.

Woningbezitters kunnen subsidie krijgen als zij zelf investeren in het energiezuiniger maken van hun woning. De subsidie is bedoeld voor de aanschaf en installatie van onder andere zonneboilers, HR++ ketels, programmeerbare radiatorkranen en dergelijke. Ook de isolatie van dak, vloer, muren en leidingen wordt gedeeltelijk vergoed. De subsidie bedraagt 20% van de kosten van materiaal en installatie.

Zowel in Drenthe als in Groningen staat energiebesparing op de Versnellingsagenda. De provincies stellen over de jaren 2009 tot en met 2011 elk 2,25 miljoen euro beschikbaar voor een noordelijk energierenovatiefonds voor woningcorporaties en particuliere woningbezitters. De nieuwe subsidieregeling, een onderdeel van dit fonds, is een van de maatregelen die de provincies inzetten om de gevolgen van de economische crisis te verzachten.

De regeling wordt uitgevoerd door het Samenwerkingsverband Noord-Nederland. De regeling is per provincie net even anders. De Provincie Drenthe geeft subsidie op aanschaf en installatie van:

 • Gevel-, dak- en vloerisolatie (R ? 2,5)
 • Spouwmuurisolatie (R ? 1,3)
 • HR++ glas (U ? 1,2 of een spouw ? 15 mm)
 • Zonneboiler
 • Leidingisolatie
 • Lage temperatuurverwarming (LTV)
 • Photovoltaische cellen (waaronder zonnepanelen)
 • Warmteterugwin-eenheid voor douchewater
 • Warmteterugwin-eenheid voor ventilatie
 • Programmeerbare thermosstatische radiatorkranen
 • Houtgestookte CV-ketel
 • Drukregulerende ventilatieroosters
 • Gelijkstroom ventilatoren

U ontvangt 20% subsidie voor de aanschaf en/of installatie van de maatregelen die in het overzicht vermeld staan. Per aanvraag dient u minimaal € 5.000,– aan subsidiabele kosten te gaan maken. In totaal wordt er per woning maximaal € 3.200,– subsidie uitgekeerd gedurende de looptijd van de regeling.

U kunt dus meerdere malen subsidie aanvragen totdat dit maximumbedrag is bereikt.  woont u in Assen dan komt u in aanmerking voor 5% extra subsidie bovenop de genoemde 20%. In totaal kunt u dus 25% subsidie ontvangen. Als inwoner van de gemeente Assen ontvangt u voor uw woning maximaal € 4.000,– subsidie. Aanvragen indienen kan via dit formulier vanaf 16 november.

De Provincie Groningen geeft subsidie op aanschaf en installatie van alle items behalve de zonneboiler. In Groningen moet u per aanvraag minimaal € 4.000,– aan subsidiabele kosten te gaan maken. U ontvangt 20% subsidie voor de aanschaf en/of installatie van de maatregelen die in het overzicht vermeld staan. In totaal wordt er per woning maximaal € 3.200,– subsidie uitgekeerd gedurende de looptijd van de regeling. Ook in Groningen kunt dus meerdere malen subsidie aanvragen totdat dit maximumbedrag is bereikt.

Bron: Samenwerkingsverband Noord-Nederland

04-03-2009: Tja, ik vermoed dat dit toch echt een wereldrecord is. Een subsidieregeling die op de dag van opening gelijk weer op slot gaat. Waarom? Gewoon, heel veel aanvragen en zo groot is de pot dan ook weer niet.

In één dag werd voor bijna 1,3 mln euro subsidie gevraagd. Van de aanvragen die binnengekomen zijn, blijkt de helft te zijn voor isolerende maatregelen. Ook HR++ glas blijkt populair, gevolgd door de zonneboiler. De aanvragen die gehonoreerd worden krijgen hiervan spoedig schriftelijk bericht. Zij hebben dan drie maanden de tijd de maatregelen uit te voeren. De overige aanvragers moeten nog even geduld hebben. Zij hebben kans om als extra geld beschikbaar komt, alsnog mee te kunnen doen. Bron: provincie Groningen

Geweldig en jammer. Geweldig dat de provincie Groningen energiebesparende maatregelen subsidieert en dar er zoveel belangstelling voor is. Jammer dat dit niet landelijk kan worden geregeld. Waar blijft het National Sustainability Fund ???

20 februari 2009: De provincie Groningen stelt een bedrag van € 500.000,- beschikbaar voor energiebesparende maatregelen en  duurzame energie. Met deze regeling ondersteunt de provincie haar ambities uit het 100.000 woningenplan. De subsidie is met name bedoeld voor eigenaren en bewoners van bestaande en nieuw te bouwen woningen in de provincie Groningen.

Maar ook dorpshuizen, sportverenigingen en scholen kunnen een bijdrage aanvragen. Deze nieuwe subsidieregeling gaat in op 1 maart 2009 en loopt tot en met 31 december 2009. Maatregelen die in aanmerking komen voor subsidie zijn bijvoorbeeld hoog rendement dubbelglas, zonneboilers, zonnecellen, isolatiematerialen en warmtepompen.

De financiële middelen voor deze subsidieregeling vloeien voort uit het feit dat de provincie Groningen aandeelhouder is van Essent. Essent heeft, op verzoek van haar aandeelhouders, een energiebespaarplan opgesteld. Op basis van concrete plannen van de provincie Groningen heeft Essent uit dit bespaarplan de financiële middelen voor deze subsidieregeling beschikbaar gesteld. Het geld dient voor eind 2009 besteed te worden.

De doelstelling van de subsidieregeling is het stimuleren van energiebesparende maatregelen en gebruik van duurzame energie in bestaande en nieuw te bouwen woningen, dorpshuizen, sportverenigingen en scholen in de provincie Groningen. De subsidieregeling loopt van 01-03-2009 tot en met 31-12-2009 en geldt voor bestaande en nieuw te bouwen woningen, dorpshuizen, sportverenigingen en scholen in de provincie Groningen. Vanaf  01-10-2009 wordt de regeling ook opengesteld voor wooncorporaties. Voor deze subsidieregeling geldt een bijdrage van 40% tot een maximum van €2500,- per maatregel. Het gaat daarbij om maatregelen die in de lijst op deze pagina zijn opgenomen. Deze subsidieregeling mag gecombineerd worden met andere subsidieregelingen. De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld tot het beschikbare subsidiebedrag benut is. Aanvragen die daarna binnenkomen kunnen niet meer in behandeling worden genomen.

Subsidieaanvragen zijn vanaf 01-03-2009 via een digitaal aanvraagformulier op deze site in te dienen. Uiteraard blijft het schriftelijk aanvragen van subsidie ook mogelijk. Na het volledig invullen van dit aanvraagformulier ontvangt u een toekenningsbeschikking. Vanaf dagtekening van de toekenning heeft u drie maanden de tijd om de maatregel uit te (laten) voeren. De realisatie moet wel in het jaar 2009 plaats vinden. Na realisatie dient u schriftelijk een aanvraag voor het uitbetalen van de subsidie te doen. Dit in verband met het meezenden van kopieën van bijvoorbeeld facturen en betaalbewijzen. U krijgt het toegekende subsidiebedrag vervolgens op uw rekening gestort. Er bestaat de mogelijkheid tot een eenmalige verlenging van de subsidietoekenning in geval de realisatieplanning uit mocht lopen.

Hieronder is de lijst met maatregelen te vinden die in aanmerking komen voor subsidie. Loonkosten komen niet aanmerking voor subsidie. Bron: Provincie Groningen

hoog rendement dubbelglas* U ? 1,2 of een spouw ? 15 mm
zonneboiler geen
photovoltaische cellen (zonne-energie) geen
kleinschalige windenergie Masthoogte < 15 meter
warmteterugwin-eenheid voor douchewater geen
warmteterugwin-eenheid voor ventilatie geen
warmtepomp geen
ultra hoog rendementketel* geen
programmeerbare thermosstatische radiatorkranen geen
HRe-ketel geen
Houtgestookte CV-ketel geen
Isolatie:* Dakisolatie R ? 2,5
Vloerisolatie R ? 2,5
Spouwmuurisolatie R ? 1,3
Paneelisolatie R ? 2,5
Isolatie massieve muur R ? 2,5
Doe-het-zelf-isolatie R ? 2,5
Leidingisolatie

Geweldig en jammer. Geweldig dat de provincie Groningen energiebesparende maatregelen subsidieert. Jammer dat dit niet landelijk kan worden geregeld.

Waar blijft het National Sustainability Fund ???

Zie ook: Lenen tegen 2% voor energiebesparende maatregelen ! Lenen tegen lage rente voor energiebesparende maatregelen ! Bespaar meer met LES – de Limburgse Energie Subsidie Extra miljoenen voor duurzame energie !

3 Reacties

 1. frans vlot zegt:

  15 april 2010 om 15:16 | Permalink

  Ik heb eind 2009 kunststofkozijnen laten plaatsenmet HR++ glas. De desbetreffende aannener heeft mij toen niet gewezen op de mogelijkheid om subsidie aan te vragen.
  Is de subsidie ook nog achteraf terug te vragen?
  Bij welke instantie kan ik dat navragen?
  Svp antwoord naar mijn mailadres.

  Bij voorbaat dank,

  Frans Vlot

 2. G.Eser zegt:

  26 april 2010 om 14:21 | Permalink

  Goedendag,
  Ter optimalisatie van het binnenklimaat onderzoeken wij de behoefte van de consument met betrekking tot het gebruik van ventilatiesystemen. Dit onderzoek doen wij in het kader van onze afstudeerproject.
  Hiervoor hebben wij uw hulp nodig! Indien u in het bezit bent van een woning die gebouwd is tussen 1990 tot en met 1995 vragen wij u om enkele minuten vrij te maken om de enquete in te vullen. Wij verloten een verassingspakket twv 50 euro onder de deelnemers.

  Surf snel naar: http://www.woonhuisventilatie.com/~snl_survey/index.php?sid=26715&lang=nl-informal

  Hartelijk dank

 3. Tammo Bijmolt zegt:

  21 juni 2010 om 21:50 | Permalink

  Is er al iets bekend over eventuele nieuwe regeling SEBB in Drenthe?
  Met dank en groet
  Tammo Bijmolt, Beilen

Plaats zelf een reactie:

(U heeft ruimte voor 400 tekens)

Categorieën

 • Afval (4)
 • Agenda (3.460)
 • Biologisch (121)
 • Blog Action Day (57)
 • Bouwen-Klussen (946)
 • Communicatie (382)
 • Cradle to Cradle – Circulair (1)
 • Design (245)
 • Dieren (182)
 • Donald Trump (3)
 • Duurzaam (10)
 • Educatie (353)
 • EEN-Armoede (252)
 • Energie en Besparing (3.809)
 • Europa (29)
 • Evenementen (211)
 • Geluid (27)
 • Gezondheid (324)
 • Goed Doel (122)
 • Green Deal (43)
 • Greenwashing (123)
 • Hergebruik-Kringloop (1)
 • Iets anders (459)
 • Int. Samenwerking (195)
 • Investeren (151)
 • Joe Biden – Barack Obama (119)
 • Kerst (125)
 • Klimaat (1.751)
 • Licht (403)
 • Lucht (35)
 • Mensenrechten (176)
 • Milieu (1)
 • MVO (2)
 • Natuur (823)
 • Nederland (46)
 • Olympische Spelen (68)
 • Oranje (158)
 • Oud & Nieuw (133)
 • Pasen (2)
 • Sinterklaas (16)
 • Sport (247)
 • Vakantie (73)
 • Valentijn (38)
 • Verkiezingen (52)
 • Vervoer en OV (1.844)
 • Vrijwilligerswerk (16)
 • Water (317)
 • Welzijnswerk (30)
 • Recente berichten

 • Plastic Wegwerp Draagtasjes Versus Herbruikbare Draagtasjes
 • Verhuizen? Regel Regel Deze Drie Dingen Vooraf
 • Verduurzaam Jouw Bedrijf En Maak Dat Breed Bekend Bij Gemeenten En Leveranciers
 • Tips Om Een Woning Duurzamer Te Maken: Verlaag Je Energiekosten
 • Conferentie Energieopslag: Ontwikkelingen En Uitdagingen by Klimaatweb
 • Het Merwede NaZomer Festival In De Merwedekanaalzone In Utrecht
 • Drystack Wint ING Circulair Ondernemenprijs 2022 Op Duurzame Dinsdag 2022
 • Windpark Met Zes Windmolens Langs De E34 by ENGIE, Storm En Wind4Flanders
 • Netwerkweek Zwerfafval 2022: Samen Op Weg Naar Minder Zwerfafval by RWS
 • Energiedamwand Nederland Wint Greenchoice Energieprijs 2022 Op Duurzame Dinsdag 2022
 • Tiny Forest Amsterdam Ontvangt VHG Groenprijs 2022 Op Duurzame Dinsdag 2022
 • Essent Voorziet 4.000 Woningen In Merwedekanaalzone Utrecht Van Duurzame Energie 
 • Rechtvaardig Mobiliteitsbeleid by KiM
 • Energieketens Voor CO2-Neutrale Mobiliteit In Kaart Gebracht by KiM En TNO
 • Behoud Van Energie En Een Duurzame En Natuurlijke Omgeving In Nederland
 • Op Zoek Naar Een Duurzame Vloer? Kies Voor Een Kurkvloer, Houten Vloer Of Bamboe Vloer
 • Bescherm Je Houten Tafel Duurzaam Tegen Vlekken En Krassen Met Osmo Topoil
 • Nationale Conferentie Circulaire Bouweconomie
 • Zonnedak Met 911 Zonnepanelen Op Zeefgebouw Groningen In Gebruik Genomen
 • Museum of the Future: The Most Beautiful Building On Earth In Dubai
 • Links

  Milieunet op..