google.com, pub-1373830308765288, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Anders Bekeken

ISDE Subsidie voor Consumenten: Zonneboilers, Zonnecollectoren, Warmtepompen En Isolatie

Geschreven op 9-12-2015 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda, Energie en Besparing, Iets anders Facebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail

Euro Biljetten

Update 26 januari 2022: De subsidie voor zonneboilers die dit jaar geïnstalleerd worden is binnen de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) per direct verhoogd naar 30 procent van het investeringsbedrag.

De subsidie voor zonneboilers is daarmee weer gelijkgesteld aan de subsidie voor isolatie en warmtepompen.

Daarnaast is er een extra subsidie als de zonneboiler naast warm tapwater ook zonnewarmte voor ruimteverwarming produceert. Dan wordt de subsidie eenmalig verhoogd met 225 euro indien de zonneboiler behoort tot de energie-efficiëntieklasse A+ voor ruimteverwarming. Behoort de zonneboiler voor ruimteverwarming tot de energie-efficiëntieklasse A++ of hoger, dan gaat de subsidie zelfs eenmalig met 450 euro omhoog.

14 januari 2022: De hoge gasprijs heeft de interesse bij consumenten in de ISDE-subsidie voor isolatie naar recordhoogte gestuwd. Daarentegen is in 2021 het aangevraagde subsidiebedrag voor zonneboilers en warmtepompen gehalveerd.

In 2020 vroegen consumenten juist nog een recordhoeveelheid subsidie aan voor warmtepompen en zonneboilers. Mede doordat consumenten in 2021 50 procent minder subsidie aanvroegen voor warmtepompen en zonneboilers is de subsidiepot van de vernieuwde Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) afgelopen kalenderjaar niet leeg gegaan. Consumenten en bedrijven hebben in 2021 voor 95,7 miljoen euro ISDE-subsidie aangevraagd. Hierdoor bleef er 28,3 miljoen euro subsidie over.

Waar warmtepompen bij de oude ISDE-regeling veruit de populairste maatregel was, is dat sinds dit kalenderjaar dus isolatie. Zo werd alleen in december al 8,6 miljoen euro subsidie aangevraagd voor isolatiemaatregelen. 70,9 procent van het door consumenten geclaimde subsidiebudget is in 2021 naar isolatiemaatregelen gegaan, waarbij dakisolatie het populairst was.

12 december 2021: Per 1 januari 2022 worden de subsidiebedragen van isolatiemaatregelen en warmtepompen verhoogd. De isolatiemaatregelen gelden alleen voor woningeigenaren. Dit heeft ook gevolgen voor isolatieglas. De subsidie op glas is met ongeveer 50 procent verhoogd.

Vereniging van Eigenaars (VVE’s) kunnen terecht bij de Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) voor subsidie op isolatie.

Het verhoogde bedrag dat u krijgt voor een geïnstalleerde warmtepomp per 2022 is afhankelijk van het energielabel en het thermisch vermogen van de warmtepomp. Vanaf 4 januari staan de nieuwe apparatenlijsten online met de nieuwe verhoogde bedragen.

Woningeigenaren hebben recht op het hogere subsidiebedrag als de warmtepomp na 31 december 2021 is geïnstalleerd. Voor warmtepompen die voor 1 januari 2022 zijn geïnstalleerd gelden de lagere bedragen van 2021. De zakelijke aanvrager komt in aanmerking voor het hogere subsidiebedrag als de aanvraag is ingediend na 31 dec 2021.

Het hogere subsidiebedrag bij de ISDE geldt voor isolatiemaatregelen die na 31 december 2021 zijn uitgevoerd of aangebracht. Voor isolatiemaatregelen en die voor 1 januari 2022 zijn uitgevoerd of aangebracht gelden de lagere bedragen van 2021.

Subsidiebedrag per m2: Gevelisolatie € 38 – Spouwmuurisolatie € 8 – Dakisolatie € 30 – Zolder/vlieringvloer € 8 – Vloerisolatie € 11 – Bodemisolatie € 6.

De subsidieverhogingen voor glas zijn de volgende. HR++ glas: van 35 naar 53 euro en Triple glas: van 100 naar 150 euro. Ook is het minimum aantal vierkante meter glas om in aanmerking te komen voor subsidie verlaagd van 10 naar 8 vierkante meter.

8 december 2021: Volgend jaar is er 228 miljoen euro subsidie beschikbaar via de ISDE regeling voor isolatie, warmtepompen en zonneboilers. De verhoging van het subsidiebudget kadert in het nationale isolatieprogramma en de extra inzet van het kabinet voor de uitrol van hybride warmtepompen zoals die aangekondigd werden op Prinsjesdag.

Naast het extra budget voor de ISDE-regeling worden ook enkele subsidievoorwaarden aangepast. De staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat meldt dat bijvoorbeeld het minimumaantal vierkante meters verlaagd is dat per isolatiemaatregel geïsoleerd moet worden.

‘Deze minimumwaarden moeten ervoor zorgen dat de isolatiemaatregel voldoende substantieel is. Omdat in de praktijk is gebleken dat bij de aanvankelijk gehanteerde (ambitieuzere) minimumwaarden een (te hoog) aantal investeringen in isolatiemaatregelen voor bestaande koopwoningen niet voor subsidie in aanmerking bleken te komen, zijn deze minimumwaarden verlaagd’, aldus Ye?ilgöz-Zegerius.

Verder zijn voor warmtepompen en isolatiemaatregelen diverse subsidiebedragen verhoogd, zodat 30 procent van de investering voor subsidie in aanmerking komt; met uitzondering van warmtepompen met een vermogen tot 1 kilowatt.

12 november 2021: Vandaag heeft minister Kajsa Ollongren het nationaal isolatieprogramma gepresenteerd. Voor dit programma werd op Prinsjesdag 514 miljoen euro gereserveerd. Het nationaal isolatieprogramma biedt mogelijkheden voor zowel eigenaren van koopwoningen als huurhuizen om de woning beter te isoleren.

De succesvolle regelingen ISDE (voor woningeigenaren) en SEEH (voor Vereniging van Eigenaars) worden voortgezet en het subsidiepercentage gaat omhoog.

Via gemeenten wordt ingezet op het isoleren van de slechtst geïsoleerde woningen en het helpen van lagere inkomens bij het isoleren van de woning.

Minister Ollongren: “Met dit programma kunnen we veel mensen verleiden om hun woning beter te isoleren. Een goed geïsoleerd huis gebruikt minder energie, stoot minder CO2 uit en zorgt voor een lagere energierekening. Met de hoge gasprijzen is het verstandig om je huis te isoleren. Daar willen we iedereen mee ondersteunen.”

Via de Investeringssubsidie Duurzame Energie en Energiebesparing (ISDE) voor eigenaar-bewoners en de Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH) voor VvE’s kunnen eigenaar-bewoners subsidie ontvangen voor isolatiemaatregelen. Om meer eigenaar-bewoners en VvE’s te stimuleren om isolatiemaatregelen te nemen, is het plan om de subsidiebedragen te verhogen van 20% naar 30%. Deze wijziging kan naar verwachting per 1 januari 2022 ingaan. Daarnaast maakt de Energiebespaarhypotheek, ontwikkeld door het Nationaal Warmtefonds, het sinds juli 2021 ook voor mensen zonder leenruimte mogelijk om verduurzamingsmaatregelen verantwoord te financieren binnen de gemeentelijke wijkaanpakken en bij de aanpak van gemengd bezit (koop en huur) van een woningcorporatie.

Ook in de huursector is verdergaande isolatie noodzakelijk. Het nationaal isolatieprogramma gaat hierbij aansluiten bij de Regeling Vermindering Verhuurderheffing Verduurzaming (RVV-V). Vanaf 2023 is structureel 104 miljoen euro beschikbaar voor de RVV-V. Vanuit het nationaal isolatieprogramma wordt in totaal 100 miljoen beschikbaar gesteld voor de huursector.

Daarnaast is bij de Algemene Politieke Beschouwingen de Verhuurderheffing met 500 miljoen euro per jaar verlaagd. Over de inzet van de extra middelen uit de Verhuurderheffing worden met Aedes afspraken gemaakt, ook in relatie tot verduurzaming. Het voornemen is deze afspraken ook specifiek te richten op het verduurzamen van slecht geïsoleerde sociale huurwoningen.

Recent stelde minister Ollongren, bovenop de middelen voor het nationaal isolatieprogramma, 150 miljoen euro beschikbaar aan gemeenten om energiearmoede bij kwetsbare huishoudens tegen te gaan. Er wordt met gemeenten bekeken hoe kwetsbare huishoudens, met een relatief laag inkomen en een slecht geïsoleerde woning of een hoge energierekening, aanvullend ondersteund kunnen worden bij het nemen van verschillende energiebesparende maatregelen aansluitend bij reeds bestaande en lopende initiatieven.

Daarbij valt te denken aan ondersteuning via gemeentelijke energieloketten, energiecoaches, aansluiting bij lokale bewonersinitiatieven of bijvoorbeeld bundeling van subsidieaanvragen. Met de middelen uit het nationaal isolatieprogramma hebben gemeenten de mogelijkheid om deze doelgroep nog meer te ondersteunen, zodat slecht geïsoleerde woningen zo snel mogelijk uitgefaseerd worden.

Het nationaal isolatieprogramma wordt richting bewoners ondersteund met landelijke publiekscommunicatie. Daarnaast worden gemeenten en energieloketten vanuit de rijksoverheid ondersteund bij hun lokale communicatie-inzet. Het accent bij het programma zal gericht worden op het uitfaseren van slecht geïsoleerde woningen en slimme inzet van de hybride warmtepomp in situaties waar dit praktische voordelen kent.

Naast het nationaal isolatieprogramma maakte het kabinet ook op Prinsjesdag bekend dat er 288 miljoen euro wordt vrijgemaakt voor het stimuleren van de hybride warmtepomp. Ook hiervoor wordt het subsidiepercentage via de ISDE opgehoogd van 20% naar 30%. Doordat de hybride warmtepomp zijn warmte voor een groot deel aan de buitenlucht onttrekt, wordt hiermee veel minder CO2 uitgestoten dan met een enkel gasgestookte cv-ketel.

Zie ook: Overzicht Financiële Mogelijkheden Voor Verduurzamen Eigen Huis by PricewiseHuiseigenaren Wachten Op De Overheid Met Verduurzamen Van Hun Huizen by Nibud –Alle subsidies en regelingen die door de Rijksoverheid en verschillende gemeentes beschikbaar zijn gesteld

31 oktober 2021: Het ministerie van Economische zaken en Klimaat heeft in een brief aan de Tweede Kamer op 28 oktober een verhoging van de ISDE subsidie op (hybride) warmtepompen aangekondigd.

Huiseigenaren die nog in 2021 een (hybride) warmtepomp gaan installeren of zelfs al hebben geïnstalleerd, kunnen daarom het beste pas in 2022 de ISDE subsidie hiervoor aanvragen. Hoewel de nieuwe lijst van subsidiebedragen nog moet worden gepubliceerd is de verwachting dat de subsidiebedragen vanaf 2022 aanzienlijk hoger zullen zijn.

Maar het is niet nodig om te wachten met je beslissing om een (hybride) warmtepomp te laten installeren.

16 september 2021: De verwachte stormloop op de ISDE subsidie blijft uit: ‘Doelgroep zonnepanelen te klein, zonneboilers te onbekend’

‘Onder de streep is de doelgroep van de regeling nu gewoonweg klein. Dat merken wij ook bij de subsidieaanvragen.’ Dat stelt jurist Romano Hagen (Duurzaam Gefinancierd) over de ISDE voor zonnepanelen.

De Investeringssubsidie Duurzame Energie en Energiebesparing (ISDE) stimuleert het aanschaffen van kleinschalige installaties voor het opwekken van duurzame energie en energiebesparing door particuliere en zakelijke gebruikers. De regeling omvat onder andere een financiële bijdrage bij de koop van een zonneboiler. Sinds 2021 geldt voor zakelijke partijen ook een vergoeding voor zonnepanelen. Voor beide producten ontstaat echter vooralsnog geen run op de subsidie. Waarom?

In de eerste helft van 2021 werd pas 5,6 miljoen euro subsidie voor zonnepanelen aangevraagd binnen de ISDE. Dat bedrag mocht dan 14 keer zoveel zijn als dat voor windmolens, gezien het totaal beschikbare budget van 40 miljoen euro voor dit jaar kan van een succes niet worden gesproken. Afgelopen maand daalde het aantal aanvragen zelfs naar een dieptepunt. Voor Hagen kwam dit niet onverwacht. ‘De branche heeft hier vanaf het begin af aan voor gevreesd. De voorwaarden sluiten heel veel bedrijven en organisaties uit.’

De ISDE voor zonnepanelen geldt voor zakelijke partijen die een pv-systeem van 15 tot 100 kilowattpiek installeren. Ze krijgen een vergoeding van 125 euro per kilowattpiek vermogen, tenminste als het netto eigen verbruik op de kleinverbruikersaansluiting het jaar daarvoor minimaal 50.000 kilowattuur was. Bovendien moet de zonnestroominstallatie worden aangesloten op een kleinverbruikersaansluiting met een maximale doorlaatwaarde van 3 x 80 ampère.

‘De ISDE voor zonnepanelen lijkt theoretisch goed onderbouwd’, aldus Hagen. ‘Bij een verbruik van meer dan 50.000 kilowattuur wordt namelijk gesaldeerd tegen een laag tarief waardoor het rendement op de zonnepanelen een stuk lager is. De extra stimulans van de regeling is dan ook van harte welkom. Maar bij een verbruik van 50.000 kilowattuur in combinatie met een kleinverbruikersaansluiting geldt dat er constant veel stroom wordt verbruikt. Denk daarbij bijvoorbeeld aan koelhuizen of veestallen met ventilatoren. Een industrieel bedrijf met een degelijke stroomconsumptie, laten we zeggen tot 150.000 kilowattuur, zal al snel een grootverbruikersaansluiting hebben om de piekbelasting bij het opstarten van de machines op te vangen. Die kunnen nu beroep doen op de SDE++, die subsidie is voor dergelijke “kleine” installaties heel bewerkelijk. Het doorgaans lange wachten op een beschikking zorgt bovendien voor een verlies aan interesse. Als deze groep in aanmerking komt voor de ISDE voor zonnepanelen zou dat dus grote winst zijn.  Onder de streep is de doelgroep van de regeling nu gewoonweg klein. Dat merken wij ook bij de subsidieaanvragen. Tot op heden hebben welgeteld slechts 20 klanten gehad die naar de mogelijkheden informeerden.’

Hagen twijfelt niet aan de goede intenties die ten grondslag liggen aan het tot stand komen van de ISDE voor zonnepanelen. Hij is gericht op bedrijven en organisaties die binnen het laagste energiebelastingtarief vallen. Van het salderen van zonnestroom profiteren zij dan ook het minst. Een subsidie op pv kan deze categorie over de streep trekken zo de energietransitie via pv op dak bevorderen.

Hagen: ‘Ik heb echter het gevoel dat dit verhaal zijn eigen leven is gaan leiden. In 2020 kwam er, na een amendement van het CDA en goedkeuring van de Tweede Kamer, tot en met 2023 100 miljoen euro extra vrij voor de ISDE. Het kabinet werd tevens verzocht de mogelijkheden voor subsidiëring van zonnepanelen te onderzoeken. Daarna namen de ambtelijke krachten het over. Het moest en zou, en tijdens de uitwerking is onvoldoende naar de markt geluisterd. Dat kun je herstellen door de voorwaarden te herformuleren. Bovendien hebben we in Nederland ook nog de Energie-investeringsaftrek (EIA). Die biedt ondernemers fiscaal voordeel bij investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie zoals zonnepanelen. Ook via deze regeling kun je bereiken wat nu via de ISDE wordt geprobeerd. Niet commerciële organisaties zouden daarbij buiten de boot vallen, dat is waar. Maar hun investeringsbereidheid in zonnepanelen is mogelijk toch wel hoog, ook als er geen subsidie wordt verstrekt. Bovendien zijn er binnen deze groep al helemaal weinig die aan de nu geldende voorwaarden van de ISDE voor zonnepanelen voldoen. Hoe dan ook, het is tijd om de regeling te evalueren, bij voorkeur samen met brancheorganisatie Holland Solar.’

Gedurende de eerste 7 maanden van dit jaar werd er binnen de ISDE 2,7 miljoen euro subsidie aangevraagd voor zonneboilers, 1,6 miljoen euro door consumenten en 900.000 euro door zakelijke aanvragers. Daarmee zijn zonneboilers nu respectievelijk nu goed voor 4,4 en 8,3 procent van het geclaimde subsidiebudget. Dat betekent dat er ten opzichte van het vorige kalenderjaar grofweg 50 procent minder subsidie aangevraagd. Ook wat betreft zonneboilers is van een stormloop op de IDSE dus nog geen sprake.

‘Dit is allereerst te wijten aan kannibalisme’, aldus Jeroen Prinsen, business development manager bij de HRsolar groep en bestuurslid zonnewarmte bij branchevereniging Holland Solar. ‘Mensen wegen hun opties bij de verduurzaming van hun huis en dat wordt gereflecteerd in het aanvragen van subsidie. Isolatie is voor velen een eenvoudige maatregel, die bovendien volop wordt gepromoot. Je ziet dan ook dat hier verreweg het meeste geld uit de ISDE naar toe gaat; het heeft de nummer 1 positie van warmtepompen van vorig jaar overgenomen. Dat gaat ten koste van de uitrol van zonneboilers.’

1 januari 2021: Het kabinet trekt extra miljoenen uit om de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) per 1 januari 2021 uit te breiden. Woningeigenaren kunnen vanaf dat moment – naast de bestaande subsidie voor de aanschaf van een warmtepomp of zonneboiler – ook een tegemoetkoming aanvragen voor isolatiemaatregelen en een aansluiting op een warmtenet.

Voor MKB-bedrijven en andere zakelijke partijen met een kleinverbruikersaansluiting zoals woningcorporaties, scholen, sportverenigingen en theaters wordt de ISDE tijdelijk (de komende drie jaar) uitgebreid met subsidie voor kleinschalige energieopwekking met zonnepanelen en windmolens.

Hiervoor gelden voorwaarden, bijvoorbeeld ten aanzien van het rotoroppervlak van windmolens en het vermogen van de zon pv-installatie. Daarnaast blijft het voor zakelijke partijen mogelijk om subsidie aan te vragen voor warmtepompen en zonneboilers. Voor investeringen in zonnepanelen en kleine windmolens is in de komende drie jaar in totaal 100 miljoen euro beschikbaar, waarvan 40 miljoen euro in 2021.

Verenigingen van Eigenaars (VvE’s) kunnen onder voorwaarden subsidie aanvragen voor een centrale aansluiting op een warmtenet en kunnen bovendien voor isolatiemaatregelen tot en met 2022 gebruik blijven maken van de Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH). Woningeigenaren komen vanaf 2021 niet meer in aanmerking voor subsidie vanuit de SEEH.

De Investeringssubsidie Duurzame Energie biedt sinds 2016 een financiële tegemoetkoming voor de aanschaf van duurzame warmte-installaties zoals warmtepompen en zonneboilers. Woningeigenaren en zakelijke partijen krijgen zo een deel van hun investering als subsidie vergoed. Op deze wijze is vanaf de start van de regeling voor in totaal 300.000 apparaten subsidie verstrekt.

Per 1 januari 2021 wordt de subsidieregeling uitgebreid zodat de regeling beter aansluit bij de afspraken uit het klimaatakkoord. De nieuwe regeling krijgt de naam Investeringssubsidie Duurzame Energie en Energiebesparing.

Woningeigenaren kunnen vanaf 2021 subsidie krijgen voor het nemen van de volgende typen (energiebesparende) isolatiemaatregelen: dakisolatie, gevelisolatie,  spouwmuurisolatie,  vloer- of bodemisolatie, HR++ glas of triple-glas, waarbij triple-glas dient te worden gecombineerd met een nieuw isolerend kozijn. Daarnaast kunnen woningeigenaren vanaf 2021 een tegemoetkoming krijgen voor de kosten die gemoeid zijn met een aansluiting op een warmtenet. Om in aanmerking te komen voor subsidie voor isolatie moeten minimaal twee verschillende typen isolatiemaatregelen worden genomen, of een combinatie van één type isolatiemaatregel met de aanschaf van een warmtepomp, zonneboiler of een aansluiting op een warmtenet.

VvE’s kunnen onder voorwaarden subsidie aanvragen voor een centrale aansluiting op een warmtenet en kunnen bovendien voor isolatiemaatregelen tot en met 2022 gebruik blijven maken van de Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH). Woningeigenaren komen vanaf 2021 niet meer in aanmerking voor subsidie vanuit de SEEH. Voor isolatiemaatregelen, aansluitingen op een warmtenet en warmtepompen en zonneboilers is in 2021 in totaal €124 miljoen beschikbaar.

15 december 2020: Minister Eric Wiebes heeft de voorwaarden gepubliceerd waaraan zonnepanelen, windmolens, warmtenetten en isolatiemaatregelen moeten voldoen om in 2021 voor subsidie in aanmerking te komen via de subsidieregeling ISDE.

De Tweede Kamer nam afgelopen december een amendement van het CDA aan om het budget van de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) voor warmtepompen en zonneboilers met 100 miljoen euro te verruimen voor de periode 2021-2022.

Minister Eric Wiebes stelt nu per 4 januari 2021 als onderdeel van deze motie de ISDE open voor de uitrol van zonnepanelen en windturbines bij scholen, zorginstellingen en het mkb.

Binnen de ISDE komen in 2020 alleen zonnecollectoren en warmtepompen voor subsidie in aanmerking. Consumenten hebben daarbij dit kalenderjaar voor een recordbedrag subsidie aangevraagd voor de installatie van zonneboilers. Tot en met november werd voor 5,2 miljoen euro subsidie aangevraagd tegenover 5 miljoen euro in heel 2019.

Per 2021 verbreedt minister Wiebes de subsidie voor consumenten met onder meer isolatiemaatregelen en collectieve aansluiting op een warmtenet. Voor zakelijke aanvragers geldt dat er ook subsidie beschikbaar is voor de aanschaf van zonnepanelen en (kleine) windmolens, waarbij hiertoe apart budget beschikbaar gesteld wordt. De nieuwe naam van de verbrede subsidieregeling wordt ‘Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing’, nog altijd kortweg ISDE. De subsidie wordt volgens de officiële definitie verstrekt voor een investering, of combinatie van investeringen, die bestemd is voor ‘de productie van duurzame energie, energiebesparende isolatiemaatregelen of de aansluiting op een warmtenet’.

Het mkb en andere zakelijke partijen kunnen vanaf 2021 subsidie aanvragen voor kleinschalige energieopwekking met zonnepanelen en windturbines. Deze tijdelijke uitbreiding van de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) loopt tot 31 december 2023. In 2021 is het budget 40 miljoen euro. De ISDE subsidie is beschikbaar voor onder meer mkb-bedrijven, ondernemers in de land- en tuinbouw en maatschappelijk vastgoed zoals scholen, sportverenigingen en theaters. Particulieren komen niet in aanmerking voor deze subsidie.

Voor de ISDE loopt de openstellingsperiode van 4 januari 2021 tot en met 31 december 2021. Er zijn twee subsidieplafonds vastgesteld: een subsidieplafond van 124 miljoen euro voor investeringssubsidie voor warmtepompen, zonneboilers, isolatiemaatregelen en de aansluiting op een warmtenet, alsook een subsidieplafond van 40 miljoen euro voor de investeringssubsidie voor de investering in installaties voor de productie van hernieuwbare elektriciteit via zonnepanelen of via één of meer windturbines.

Een zonnepaneleninstallatie van een zakelijke gebruiker komt in aanmerking voor subsidie als deze een vermogen heeft van ten minste 15 kilowattpiek en maximaal 100 kilowattpiek. Bovendien moet de installatie aangesloten zijn via een kleinverbruikersaansluiting van 3*80 ampère. De subsidie bedraagt 125 euro per kilowattpiek.

Een subsidieaanvraag wordt afgewezen als het totale netto-elektriciteitsverbruik via de aansluiting waarop de pv-installatie wordt aangesloten minder dan 50.000 kilowattuur bedraagt. Door deze afwijzingsgrond wordt volgens de minister overstimulering voorkomen. Ingeval het totale netto-elektriciteitsverbruik minder dan 50.000 kilowattuur bedraagt, hebben zonnepanelen volgens Wiebes namelijk in principe geen aanvullende stimulering nodig.

27 november 2020: De Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) is een tegemoetkoming bij de aankoop van zonneboilers en warmtepompen. Deze regeling is voor particulieren en zakelijke gebruikers.

Met de ISDE stimuleert de Rijksoverheid Nederlandse huishoudens en bedrijven om minder gas te gebruiken en meer duurzame warmte. Hiermee besparen we energie en dringen we de CO2-uitstoot terug.

In 2021 wordt de ISDE-regeling verbreed. Minister Wiebes meldde vorig jaar zomer naar aanleiding van het definitieve Klimaatakkoord dat ook isolatiemaatregelen vanaf 2021 op subsidie kunnen rekenen binnen de ISDE-regeling.

Wilt u meer weten over de wijzigingen in de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) per januari 2021? Volg dan ons ISDE-webinar op 15 december 2020.

5 november 2020: In de maand oktober 2020 is er binnen de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) voor 1,3 miljoen euro subsidie aangevraagd. Consumenten vroegen daarbij 900.000 euro subsidie aan voor zonneboilers.

In september werd binnen de ISDE-regeling voor 4,7 miljoen euro subsidie aangevraagd. Daarmee is de teller voor het gehele kalenderjaar opgelopen naar 55,4 miljoen euro en is er nog iets minder dan 45 miljoen euro beschikbaar. Voor zonneboilers is tot op heden in totaal 6,8 miljoen euro subsidie aangevraagd; goed voor een aandeel van 11,1 procent bij particuliere aanvragers en 13,1 procent bij zakelijke aanvragers.

Komend kalenderjaar wordt de ISDE-regeling verbreed, want minister Wiebes meldde vorig jaar zomer naar aanleiding van het definitieve Klimaatakkoord dat ook isolatiemaatregelen vanaf 2021 op subsidie kunnen rekenen binnen de ISDE-regeling.

4 september 2020: Minister EricWiebes van Economische Zaken en Klimaat heeft de Tweede Kamer geïnformeerd dat hij de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) voor warmtepompen, zonneboilers en isolatie gaat verlengen tot en met 2025.

Minister Wiebes meldde vorig jaar zomer naar aanleiding van het definitieve Klimaatakkoord dat ook isolatiemaatregelen vanaf 2021 op subsidie kunnen rekenen binnen de ISDE-regeling.

‘De ISDE beoogt de productie van duurzame energie te stimuleren. Het gaat daarbij met name om relatief kleine productie-installaties die geen gebruik kunnen maken van de exploitatiesubsidie die wordt verstrekt op grond van het Besluit stimulering duurzame energieproductie (SDE+). Ik ben voornemens de vervaldatum voor de ISDE te verlengen met vijf jaar, tot 1 januari 2026’, schrijft minister Wiebes nu in een brief aan de Tweede Kamer.

De wens tot verlenging komt volgens Wiebes voort uit de evaluatie van de ISDE. Daarbij is gebleken dat de subsidieregeling conform de doelstellingen wordt ingezet voor kleinschalige installaties voor de productie van duurzame energie, dat door de gesubsidieerde projecten een bijdrage leveren aan duurzame-energieopwekking en dat het een toegankelijk subsidie-instrument is. Wiebes besluit: ‘De ISDE zal, conform hetgeen bij de aanbieding van de evaluatie aan de Tweede Kamer is aangegeven, dan ook worden gecontinueerd en verbreed door toevoeging van isolatiemaatregelen voor particuliere koopwoningen.’

13 januari 2020: In november besloot minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) de ISDE-subsidieregeling per 1 januari van het huidige jaar (2020) niet meer open te stellen voor nieuwbouwprojecten.

Verschillende organisaties hebben kritiek op dit besluit geuit, en met name op het abrupte karakter ervan. Inmiddels heeft de minister op deze kritiek gereageerd en een overgangsregeling getroffen.

In zijn reactie geeft hij aan dat er een overgangsregeling komt voor particulieren. Voor bedrijven die in duurzame verwarmingstechnieken investeren geldt die overgangsregeling dus niet.

Dat verschil wordt volgens de minister aangebracht omdat particulieren pas subsidie kunnen aanvragen op het moment van installatie. De kans bestaat daardoor dat ze een investeringsbeslissing hebben genomen op basis van de beschikbaarheid van subsidie – en dus op een eerder moment geld hebben geïnvesteerd om pas onlangs te vernemen dat de regeling is gestaakt.

De overgangsregeling – die dus alleen voor particulieren geldt – houdt in dat eigenaren van nieuwbouw die vóór 1-1-2020 een warmtepomp of zonneboiler hebben gekocht die vervolgens vóór 1-7-2020 wordt geïnstalleerd, hier nog tot 1-1-2021 ISDE-geld voor kunnen aanvragen.

30 december 2019: Het ISDE-budget voor 2019 bedraagt 160 miljoen euro. Enkele maanden geleden leek het er nog op dat dit ongeveer voldoende zou zijn, maar inmiddels is het budget overschreven: er is voor een hoger bedrag aangevraagd dan nog aan budget beschikbaar is.

Oorzaak hiervan zijn de in november aangekondigde ISDE-aanpassingen voor 2020. De belangrijkste aanpassing aan de ISDE-regeling is dat hij in 2020 niet meer geldt voor nieuwbouwwoningen waarvan de omgevingsvergunning na 1 juli 2018 is verleend. Op die datum verviel  de aansluitplicht voor aardgas. Anders dan de term doet vermoeden, houdt dit in dat nieuwbouw (met een vergunning van na de genoemde datum) alleen nog op aardgas kan worden aangesloten als B&W van de betreffende gemeente een beroep op een uitzonderingsclausule doen.

De overheid stelt dat het afschaffen van de aansluitplicht betekent dat er geen extra stimulerende maatregelen voor de aanschaf van warmtepompen meer nodig zijn en dat de ISDE-regeling voor nieuwbouw kan worden afgeschaft.

Het gevolg van deze aanstaande aanpassing is dat de afgelopen weken een run is ontstaan op het ISDE-budget, en dat het budget inmiddels is overschreven. Volgens RVO.nl, uitvoerder van de ISDE-regeling, worden al ingediende aanvragen afgehandeld zolang het budget daarvoor toereikend is.

Aanvragen die niet meer in aanmerking komen omdat ze zijn ingediend op of na het moment waarop de subsidiepot leeg is, worden ook niet meer afgehandeld.

In veel gevallen kan in 2020 een nieuwe aanvraag worden ingediend. Dat geldt bij zakelijke aanvragen voor een bestaand pand of een nieuwbouwpand waarvoor de omgevingsvergunning is aangevraagd voor 1 juli 2018 en waarbij nog niet in de installatie is geïnvesteerd. Bij een particuliere aanvraag die wordt behandeld – maar niet meer afgehandeld – op een moment waarop het budget is uitgeput, kan sowieso een nieuwe aanvraag worden ingediend in 2020.

Voor pelletkachels en biomassaketels moet die nieuwe aanvraag worden ingediend voor 1 juli 2020; deze installaties worden uit de ISDE-regeling gehaald omdat ze niet erg duurzaam blijken. Voor warmtepompen en zonneboilers kan in 2020 tot uiterlijk 31 december een nieuwe aanvraag worden ingediend.

18 november 2019: Met ingang van het komend jaar kan geen ISDE-subsidie meer worden aangevraagd voor de aanschaf van een warmtepomp in een nieuwbouwwoning.

Dat schrijft minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) in een brief aan de Tweede Kamer waarin hij de voorgang van de ISDE beschrijft.

Het besluit om geen ISDE-bedragen (Investeringssubsidie Duurzame Energie) meer ter beschikking te stellen voor nieuwbouwwoningen heeft betrekking op woningen waarvoor op of na 1 juli 2018 een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend.

Die datum is heel bewust gekozen: op 1 juli vorig jaar verviel de gasaansluitingplicht voor nieuwbouw. Volgens SEO Economisch Onderzoek, dat de ISDE voor Wiebes heeft geëvalueerd, is het bij die categorie nieuwbouwwoningen dus niet meer nodig om alternatieven voor aardgas te stimuleren – zoals warmtepompen of pelletkachels.

Voor pelletkachels vervalt de ISDE-regeling overigens toch al volledig, net als voor biomassaketels. Volgens SEO Economisch Onderzoek zijn de maatschappelijke kosten van deze twee verwarmingstechnieken hoger dan de maatschappelijke baten: pelletkachels en biomassaketels zorgen weliswaar voor een reductie van CO2-uitstoot (als ze een gasketel vervangen), maar dat positieve effect is kleiner dan het negatieve effect dat wordt veroorzaakt doordat ze fijnstof, koolmonoxide en stikstof uitstoten.

Met het verdwijnen van pelletkachels en biomassaketels, en het uitsluiten van aanvragen voor nieuwbouw, lijkt de ISDE-regeling aanzienlijk te worden versmald. Daar staat echter een verbreding tegenover: vanaf 2021 kunnen woningeigenaren en VVE’s een beroep op de subsidieregeling doen voor investeringen in isolatie. Tot die tijd kan voor isolatiesubsidie worden aangeklopt bij de Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH). Volgens Wiebes heeft deze pot een budget dat naar verwachting toereikend is tot eind 2020.

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat de ISDE-regeling wordt verlengd tot 2030. In 2019 was 160 miljoen euro beschikbaar voor zakelijke gebruikers en particulieren.

1 november 2019: Minister Wiebes heeft extra maatregelen aangekondigd om de klimaatdoelen te realiseren. Het kabinet zet daarbij in op maatregelen die particulieren en bedrijven verleiden om klimaatmaatregelen te nemen. Zo stelt het kabinet een subsidieronde beschikbaar voor projecten in hernieuwbare energie via de zogeheten SDE+.

Ook komt er nog dit jaar 60 miljoen euro extra subsidie voor de aanschaf van bijvoorbeeld warmtepompen en zonneboilers.

9 oktober 2019: September 2019 gaat de boeken in als een recordmaand voor de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE). Nog nooit werd er in 1 maand tijd zoveel subsidie aangevraagd voor zonneboilers en warmtepompen als in september.

Afgelopen maand werd er voor 21 miljoen euro subsidie aangevraagd. Het oude record dateert uit december 2018 toen er 20,3 miljoen euro subsidie aangevraagd werd.

Dit jaar zijn er tot en met september 2019 in totaal 29.241 aanvragen ingediend voor 56.215 apparaten. Het totaal geclaimde subsidiebudget is 109,5 miljoen euro.

Het ISDE-budget werd eind september voor het lopende kalenderjaar verhoogd van 100 naar 160 miljoen euro. Er dreigde uitputting omdat er per begin september nog maar 11,5 miljoen euro beschikbaar is. Door de grote hoeveelheid aanvragen in de maand september, ligt er opnieuw een gevaar van uitputting op de loer, er is nu nog 50,5 miljoen euro beschikbaar voor de laatste 3 maanden van het kalenderjaar.

Tot op heden is er in 2019 door 25.649 particulieren subsidie aangevraagd voor evenzoveel apparaten. 3.592 aanvragen uit de zakelijke markt zijn goed voor 30.566 apparaten. Zonneboilers zijn bij particulieren goed voor 3,6 procent van het geclaimde budget. Bij zakelijke aanvragers is dit percentage 1,7 procent. Warmtepompen zijn door de aanvragen in de maand september nog dominanter geworden en hebben nu een geclaimd subsidieaandeel van 77,2 procent.

9 september 2019: De subsidieaanvragen voor de ISDE subsidie dreigen nu al het beschikbare budget te overschrijden. De overheid heeft voor dit kalenderjaar 100 miljoen euro aan budget gereserveerd voor de Investerings Subsidie Duurzame energie (ISDE). Van dit bedrag was tot 1 augustus al ruim driekwart toegekend, zo maakte uitvoeringsinstantie RVO.nl bekend. Het overgrote daarvan is aangevraagd voor de toepassing van warmtepompen.

Tussen 1 januari en 1 augustus 2019 werden in totaal 22.303 aanvragen voor een ISDE-subsidie ingediend: 2.746 door bedrijven en 19.557 door particulieren.

De aanvraag van een particulier gaat altijd over één apparaat. Bij een bedrijfsaanvraag gaat het meestal om (veel) meer apparaten. Van de in totaal 39.826 apparaten waarvoor subsidie werd aangevraagd, waren er 20.269 bestemd voor bedrijven, en 19.557 (1 apparaat per aanvraag) voor particulieren.

De geschatte claim van alle aanvragen bij elkaar bedraagt 78 miljoen euro. Ruim 73 procent van dat bedrag betreft aanvragen voor warmtepompen: 21,7 procent van het totaalbedrag was bedoeld voor de aanschaf van een particuliere warmtepomp, 51,4 procent voor bedrijfswarmtepompen. Ver daarachter komt het aandeel voor biomassaketels (15 procent van het totaal aangevraagde budget, merendeels door bedrijven), pelletkachels (6,3 procent, merendeels door particulieren), en zonneboilers (5,5 procent, merendeels door particulieren).

Opvallend is dat de de cijfers van de afgelopen 7 maanden vergeleken met die over heel 2018 aangeven dat een groter deel van het totaal aangevraagde bedrag op het conto van bedrijven moet worden geschreven. In 2018 ging 24,8 procent van het ISDE-totaalbedrag naar warmtepompen bij particulieren en 41,8 procent naar warmtepompen bij bedrijven. In heel 2018 werden 33.947 aanvragen ingediend (tot 1 augustus 2019: 22.303) voor in totaal 54.362 apparaten (tot 1 augustus 2019: 39.826).

Gezien het feit dat dit jaar nu al voor 78 miljoen subsidie is aangevraagd, lijkt de kans groot dat het ISDE-jaarbudget van 100 miljoen euro net zoals vorig jaar zal worden overschreden. In 2018 heeft de overheid het budget van 100 miljoen uiteindelijk met 8 miljoen euro opgetrokken zodat alle aanvragen in behandeling konden worden genomen. Of begin volgend jaar een soortgelijke noodgreep plaats zal vinden als het budget over 2019 ook wordt overschreden, is nog niet bekend.

1 november 2018: Minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat is voornemens om de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) ook na 2020 voort te zetten. Dit heeft hij de Tweede Kamer laten weten naar aanleiding van vragen over het voorlopige Klimaatakkoord.

Wiebes schrijft in zijn antwoorden het volgende over de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+) en de ISDE-regeling: ‘Zoals eerder aangegeven zal u dit najaar worden geïnformeerd over de verbreding van de SDE+ en de aanpassing van de Wet Opslag Duurzame Energie (ODE).

Dat zal het mogelijk maken om ook ODE-middelen uit te geven aan andere technieken dan de productie van hernieuwbare energie. Daarbij wordt ook ingegaan op de maatregelen welke onder de verbrede SDE+ zullen vallen.

Het kabinet steunt daarnaast het voorstel om de ISDE-regeling, waarmee kleinschalige hernieuwbare warmteopties zoals warmtepompen en zonneboilers voor huishoudens worden gestimuleerd, ook na 2020 voort te zetten. Bezien wordt of de ISDE-regeling kan worden uitgebreid naar isolatiepakketten. Het kabinet zal daarnaast een verkenning starten naar de financiering van de verbrede SDE+, met aandacht voor de lastenverdeling tussen huishoudens en bedrijven.’

14 augustus 2018: In de maand juli is binnen de regeling Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) via 2.157 aanvragen voor 8,5 miljoen euro subsidie aangevraagd voor onder meer zonneboilers en warmtepompen.

In heel 2018 is er tot op heden bijna 14 procent meer subsidie aangevraagd dan een jaar eerder. Tot en met 31 juli is er voor 49,5 miljoen euro subsidie aangevraagd.

Toch lijkt het er met in 2018 nog 5 maanden te gaan opnieuw niet op dat de subsidiepot uitgeput zal raken. Ook in 2016 en 2017 was er subsidie over aan het einde van het kalenderjaar. Wordt de huidig groei behouden dan wordt er circa 90 miljoen euro subsidie aangevraagd. In 2018 is het budget verhoogd tot 100 miljoen euro.

In 2018 zijn maandelijks de volgende bedragen aangevraagd: Januari 2018: 7,5 miljoen euro. Februari 2018: 5,4 miljoen euro. Maart 2018: 6,35 miljoen euro. April 2018: 6,75 miljoen euro. Mei 2018: 8 miljoen euro. Juni 2018: 7 miljoen euro. Juli 2018: 8,5 miljoen euro.

In 2017 werd in totaal voor 77,25 miljoen euro subsidie aangevraagd binnen de ISDE-regeling en bleef er 11,25 miljoen euro budget over van de 90 miljoen euro die er beschikbaar was.

6 augustus 2018: In de maand juni is binnen de regeling Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) voor 7 miljoen euro subsidie aangevraagd. In heel 2018 is er tot op heden 3 procent meer subsidie aangevraagd dan een jaar eerder.

20 maart 2018: In de maand februari is binnen de regeling Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) voor 5,4 miljoen euro subsidie aangevraagd, vorig jaar was dat in februari 4,9 miljoen euro.

Over het gehele kalenderjaar 2018 is er ten opzichte van de eerste twee maanden van 2017 zo’n 2,5 miljoen euro meer subsidie aangevraagd.

21 februari 2018: In januari is er via de ISDE-regeling 7,5 miljoen euro subsidie aangevraagd voor zonneboilers en warmtepompen. Bij de zakelijke aanvragers – in januari 2018 werden er 268 zakelijke aanvragen voor 1.965 apparaten gedaan – leggen warmtepompen op meer dan 75 procent van het aangevraagde budget beslag.

In heel 2017 werd voor 77,25 miljoen euro subsidie aangevraagd binnen de ISDE-regeling en bleef er 11,25 miljoen euro budget over van de 90 miljoen euro die er beschikbaar was.

In 2018 is het buget verhoogd tot 100 miljoen euro.

9 december 2015: Burgers en ondernemers die zelf in huis of in het bedrijf duurzame energie willen opwekken kunnen subsidie aanvragen voor zonneboilers en zonnecollectoren, warmtepompen, biomassaketels, pelletkachels en andere kleinschalige warmteopties.

Er is voor 2016 een budget van 70 miljoen euro beschikbaar voor de Investerings Subsidie Duurzame Energie (ISDE). In 2017 is er 90 miljoen euro subsidie beschikbaar voor zakelijke gebruikers en particulieren. In 2018 is er 100 miljoen euro subsidie beschikbaar voor zakelijke gebruikers en particulieren.

Via een zonneboiler wordt zonlicht omgezet naar warmte voor het verwarmen van ruimtes of water. Een zonneboiler levert een gemiddeld huishouden een besparing op de energierekening op van rond de 130 euro per jaar en kost tussen de 2.000 en 5.000 euro. Een huishouden kan hiervoor gemiddeld een subsidie van € 650 euro aanvragen, afhankelijk van het type zonneboiler.

Een warmtepomp is een apparaat dat warmte uit de lucht, bodem of het grondwater warmte haalt en geschikt maakt voor het verwarmen van ruimtes of water. In bestaande woningen wordt vaak gebruik gemaakt van hybride warmtepompen, die gecombineerd worden met CV-ketels.

Een hybride warmtepomp levert een gemiddeld huishouden een besparing op de energierekening op van tussen de 200 en 300 euro per jaar en kost tussen de 5.000 en 7.000 euro. Een huishouden kan hiervoor tot 1.500 euro subsidie aanvragen, afhankelijk van het type warmtepomp.

In een pelletkachel worden houtpellets van samengeperst houtafval verbrand, waarmee een woning kan worden verwarmd. De kachel lijkt qua uiterlijk op een houtkachel, maar is veel energiezuiniger. Een pelletkachel levert een gemiddeld huishouden een besparing op de energierekening op van rond de 490 euro per jaar en kost gemiddeld 4.000 euro. Een huishouden kan hiervoor 500 euro subsidie aanvragen. Bij pelletkachels met een vermogen boven de 10 kilowatt komt hier voor iedere extra kilowatt nog 50 euro aan subsidie bovenop.

‘Ik vind het van groot belang dat we ook het potentieel van deze kleinschalige installaties ten volle benutten voor de transitie naar een duurzame energievoorziening in 2050’, aldus Kamp in een brief aan de Tweede Kamer. ‘Een investeringssubsidie is het meest geschikte instrument om deze installaties te stimuleren.’

Met deze regeling hoopt Kamp los van de knelpunten die hij heeft gesignaleerd in zijn Warmtevisie de markt voor kleinschalige warmteopties op gang te brengen. De regeling geldt voor een periode van vijf jaar, met als doel dat deze installaties op de langere termijn zonder ondersteuning kunnen concurreren met fossiele alternatieven.

Naast deze nieuwe subsidieregeling kunnen woningeigenaren die willen investeren in een energiezuiniger huis sinds begin vorig jaar ook een beroep doen op het Nationaal Energiebespaarfonds, waarbij een lening kan worden afgesloten om bijvoorbeeld de aanschaf van hoogrendementsglas, dakisolatie of zonnepanelen te financieren.

Kamp zal het beschikbare budget voor de ISDE regeling en de maatvoering van de ondersteuning via deze regeling de komende jaren jaarlijks tegelijkertijd met het SDE+-budget vaststellen. Op deze manier wil hij de beschikbare middelen zo effectief mogelijk inzetten om de doelen uit het Energieakkoord voor 2020 en 2023 te halen.

De investeringssubsidie zal de kleinere installaties stimuleren die onder de vermogensgrenzen van de SDE+ regeling vallen. Daarbij kan de Energie-investeringsaftrek (EIA), conform de afspraken in het Energieakkoord, meer gericht worden op energiebesparing.

Zie ook: Minister Henk Kamp: 8 Miljard Euro Voor SDE+ Subsidieregeling in 2016 – Het Energieakkoord Voor Duurzame Groei: Slechts 14% Duurzame Energie in 2020 – De Subsidieregeling Energiebesparing en Duurzame Energie Sportaccommodaties – Fiscaal Voordeel in 2016 voor Circulaire Innovaties met de MIA en Vamil: De Milieulijst 2016 – De Energie InvesteringsAftrek (EIA): De Energielijst 2016 – Subsidieregeling Energiebesparing en Duurzame Energie Sportaccommodaties – Het Nationaal Warmtepomp Trendrapport 2020 by Dutch New Energy Research

3 Reacties

 1. Hugo van Leusen zegt:

  4 januari 2016 om 14:10 | Permalink

  Dit is alweer een waardeloze vvd subsidie regeling voor een paar honderd mensen.

 2. Fred zegt:

  12 december 2017 om 13:39 | Permalink

  ISDE-regeling: 8 miljoen subsidie aangevraagd voor zonneboilers in november

  In de maand november is er binnen de regeling Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) voor 8 miljoen euro subsidie aangevraagd. Daarmee is het de een na beste maand van 2017.

  In juni werd namelijk voor een recordbedrag van 11,9 miljoen euro subsidie aangevraagd. Ondanks de goede maand november zal het budget van 90 miljoen euro vermoedelijk niet uitgeput raken. In totaal is er tot en met 30 november voor 2017 een budgetclaim van 66 miljoen euro.

 3. Erik van Erne zegt:

  27 november 2020 om 16:38 | Permalink

  ISDE-webinar: Alles Over De Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) In 2021

  Wilt u meer weten over de wijzigingen in de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) per januari 2021? Volg dan ons ISDE-webinar op 15 december 2020.

  ISDE is een subsidie van RVO gericht op het duurzaam opwekken van energie en energiebesparing. De webinar ‘ISDE per 2021’ licht ISDE toe, die vanaf januari 2021 in werking treedt. De huidige ISDE biedt een tegemoetkoming bij de aankoop van zonneboilers en warmtepompen. Vanaf 4 januari 2021 wordt de subsidie uitgebreid en kunnen woningeigenaren subsidie aanvragen voor energiebesparende isolatiemaatregelen (wat nu nog opgenomen is in de subsidie SEEH). Vanaf januari wordt er vanuit de ISDE ook subsidie verstrekt voor kosten van aansluiting op het warmtenet en is er subsidie voor mkb’ers bij investering in zonnepanelen en kleine windturbines. De webinar is specifiek bedoeld voor professionals in het werkveld zoals brancheverenigingen van leveranciers, installateurs, bouwbedrijven en bouwinstallatiebedrijven, gemeenten, energieloketten, intermediairs en warmtebedrijven.

  Ditwebinar vindt plaats van 11:00 tot 12:30 uur. Met deze online sessie richten we ons vooral op brancheverenigingen van leveranciers, installateurs, bouwbedrijven en bouwinstallatiebedrijven, gemeenten, energieloketten, intermediairs en warmtebedrijven.

  Verdere details over het programma volgen op een later moment. U kunt zich hier aanmelden.

Plaats zelf een reactie:

(U heeft ruimte voor 400 tekens)

Categorieën

 • Afval (4)
 • Agenda (3.460)
 • Biologisch (121)
 • Blog Action Day (57)
 • Bouwen-Klussen (946)
 • Communicatie (382)
 • Cradle to Cradle – Circulair (1)
 • Design (245)
 • Dieren (182)
 • Donald Trump (3)
 • Duurzaam (10)
 • Educatie (353)
 • EEN-Armoede (252)
 • Energie en Besparing (3.809)
 • Europa (29)
 • Evenementen (211)
 • Geluid (27)
 • Gezondheid (324)
 • Goed Doel (122)
 • Green Deal (43)
 • Greenwashing (123)
 • Hergebruik-Kringloop (1)
 • Iets anders (458)
 • Int. Samenwerking (195)
 • Investeren (151)
 • Joe Biden – Barack Obama (119)
 • Kerst (125)
 • Klimaat (1.751)
 • Licht (403)
 • Lucht (35)
 • Mensenrechten (176)
 • Milieu (1)
 • MVO (2)
 • Natuur (823)
 • Nederland (46)
 • Olympische Spelen (68)
 • Oranje (158)
 • Oud & Nieuw (133)
 • Pasen (2)
 • Sinterklaas (16)
 • Sport (247)
 • Vakantie (73)
 • Valentijn (38)
 • Verkiezingen (52)
 • Vervoer en OV (1.844)
 • Vrijwilligerswerk (16)
 • Water (317)
 • Welzijnswerk (30)
 • Recente berichten

 • Verduurzaam Jouw Bedrijf En Maak Dat Breed Bekend Bij Gemeenten En Leveranciers
 • Tips Om Een Woning Duurzamer Te Maken: Verlaag Je Energiekosten
 • Conferentie Energieopslag: Ontwikkelingen En Uitdagingen by Klimaatweb
 • Het Merwede NaZomer Festival In De Merwedekanaalzone In Utrecht
 • Drystack Wint ING Circulair Ondernemenprijs 2022 Op Duurzame Dinsdag 2022
 • Windpark Met Zes Windmolens Langs De E34 by ENGIE, Storm En Wind4Flanders
 • Netwerkweek Zwerfafval 2022: Samen Op Weg Naar Minder Zwerfafval by RWS
 • Energiedamwand Nederland Wint Greenchoice Energieprijs 2022 Op Duurzame Dinsdag 2022
 • Tiny Forest Amsterdam Ontvangt VHG Groenprijs 2022 Op Duurzame Dinsdag 2022
 • Essent Voorziet 4.000 Woningen In Merwedekanaalzone Utrecht Van Duurzame Energie 
 • Rechtvaardig Mobiliteitsbeleid by KiM
 • Energieketens Voor CO2-Neutrale Mobiliteit In Kaart Gebracht by KiM En TNO
 • Behoud Van Energie En Een Duurzame En Natuurlijke Omgeving In Nederland
 • Op Zoek Naar Een Duurzame Vloer? Kies Voor Een Kurkvloer, Houten Vloer Of Bamboe Vloer
 • Bescherm Je Houten Tafel Duurzaam Tegen Vlekken En Krassen Met Osmo Topoil
 • Nationale Conferentie Circulaire Bouweconomie
 • Zonnedak Met 911 Zonnepanelen Op Zeefgebouw Groningen In Gebruik Genomen
 • Museum of the Future: The Most Beautiful Building On Earth In Dubai
 • Simon Loos Rijdt 1,5 miljoen Km Volledig Elektrisch Met Twintig Elektrische Trucks
 • Vernieuwend Concept Om Rubberafval Te Verwerken Tot Nieuwe Producten by New Born Rubber
 • Links

  Milieunet op..